No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12400
 • Tytuł: Varia XVIII - XX w.
 • Miejsce i czas powstania: 1794-1956
 • Opis fizyczny: 69 k. 35x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., rjęz.
 • Zawartość:
  • 4. Fragment wiersza. Inc.: "Z pomiędzy bojów i gradów ognistych..." ok. poł. XIX w. k. 6.
  • 5. Kwit pocztowy dotyczący przesyłki głównodowodzącego I Armią do naczelnika wojennego w Radomiu 1863 k. 7.
  • 6. Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, "Śmierć (Tadeusza) Micińskiego. Dwie relacje". Odpis z "Kuriera Warszawskiego", 1925 nr 217 k. 8-10.
  • 7. "Modlitwa przy poświęceniu samolotów". Odpis ręką Heleny Olszewskiej przed 1939 k. 11.
  • 8. Wiersze Antoniego Mieczysława Jóźwiaka ludowego poety z Książa 1948-1956 (2rkps i dr.) k. 12-16.
  • 1. Paszport Jana Papkiewicza, dezertera austriackiego, wystawiony przez prefekta departamentu krakowskiego 1811 k. 1.
  • 9. Listy różne: Brockhaus Heinrich do NN 1894 k. 17-18. - Gryziewicz Stanisław do NN ministra 1949 k. 19. - Kawczyński T. do NN 1900 k. 20-21. - Kończal St. emigrant w Ameryce do brata 1913 k. 22-23. - Lewin Julius kupiec w Kórniku do R. Grassmanna (1878-1880) (5) k. 24-28, przy tym J. Lewin do ppor. Hagena 1880 k. 29. - Friedrich Eschermann do R. Grassmanna 1879 k. 30 i Klos Heinrich do R. Grassmanna 1898 k. 31. - Łempicka Maria z Michałowskich (?) do Ireny z Żółtowskich Michałowskiej (?) 1906 k. 32-33. - Małachowski Stanisław do NN 1799 k. 34-35. - Menzel Karl (Menzel et Prager-Maschinenfabrik et Eisengiesserei) do Rediga 1881 k. 36-37. - Ognisko Polskie w Paryżu do NN 1950 k. 38. - Orzeszkowa Eliza do księgarza Stefana Romanowskiego (?) 1878 k. 39-40. - Potworowski Jan Adam deputat powiatu kościańskiego do sołtysa wsi Woźniki 1794 k. 41 i do NN b.d. k. 42-43. - R. Adela do Julii Lubomirskiej 1890 k. 44-45. - Siemaszko Zygmunt ks. do ks. NN 1915 k. 46-47. - Vogelsang (?) W. (Kunsthistorisch Institut, Utrecht) do Dvořaka 1914 k. 48. - Zamoyska Jadwiga z Działyńskich: do Edith Cullis Williams 1922 (kserokop.) k. 49, do Marii Gromnickiej 1912-1913 (5), przy tym listy do M. Gromnickiej od Stanisławy Łosiówny 1912 i Jadwigi Kanigowskiej 1913 (kserokopie) k. 50-63; do ks. Władysława Korniłowicza 1922 k. 64-65. - Zamoyska Maria do Edith Cullis Williams 1930 k. 66-69.
  • 2. Pismo Konsystorza Generalnego Poznanskiego (podpis. ks. Leon Przyłuski) do ks. Józefa Targonskiego, beneficjata przy kościele parafialnym w Poniecu 1826 k. 2-3.
  • 3. List papieża Leona XII do Wilhelma bpa tytularnego famaugustiańskiego w Mediolanie 1827 k. 4-5.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brockhaus Heinrich 19 w.
  • Cullis Williams Edith 20 w.
  • Dvo~4rak 20 w.
  • Eschermann Friedrich 19 w.
  • Grassman R. 19 w.
  • Gromnicka Maria 20 w.
  • Gryziewicz Stanisław 20 w.
  • Hagen ppor. 19 w.
  • Jóźwiak Antoni Mieczysław wierszopis ludowy 20 w.
  • Kanigowska Jadwiga 20 w.
  • Kawczyński T. 20 w.
  • Klos Heinrich 20 w.
  • Kończal St. emigrant w Ameryce
  • Korniłowicz Władysław ks. 20 w.
  • Łempicka Maria z Michałowskich 20 w.
  • Leon XII papież 19 w.
  • Lewin Julius kupiec w Kórniku 19 w.
  • Łosiówna Stanisława 20 w.
  • Lubomirska Julia (?) 19 w.
  • Małachowski Stanisław 18 w.
  • Manzel Karl Menzel et Prager Maschinenfabrik et Eisengiesserei 19 w.
  • Michałowska Irena z Żółtowskich 20 w.
  • Miciński Tadeusz pisarz 20 w.
  • Olszewska Helena sekretarka Marii Zamoyskiej 20 w.
  • Orzeszkowa Eliza pisarka 19 w.
  • Papkiewicz Jan 19 w.
  • Potworowski Jan Adam deputat pow. kościańskiego 18 w.
  • R. Adela 19 w.
  • Redig 20 w.
  • Romanowski Stefan (?) 19 w.
  • Siemaszko Zygmunt ks. 19 w.
  • Konsystorz Generalny Arcybiskupi Poznański
  • Kunsthistorische Institut Utrecht
  • Ognisko Polskie Paryż 20 w.
  • Kraków Prefektura Departamentu 19 w.
  • Paryż Ognisko Polskie 20 w.
  • Poznań Konsystorz Generalny Arcybiskupi 19 w.
  • Utrecht w Holandii - Kunsthistorische Institut 20 w.
  • Woźniki w. k. Grodziska Wlkp., sołtys 19 w.
  • Wiersze zob. literatura polska
  • Modlitwy
  • Paszporty 19 w.
  • Powstanie styczniowe
  • Powstania
  • Literatura polska wiersze 19 w.

MARC

 • 130 $a Varia
 • 240 $a Varia XVIII - XX w.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1794-1956
 • 300 $a 69 k. $c 35x21 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 400 $a Żołtowska Irena zob. Michałowska Irena z Żółtowskich
 • 400 $a Wojtkiewicz Stanisław Strumph zob. Strumph-Wojtkiewicz Stanisław
 • 400 $a Żółtowska Irena zob. Michałowska Irena z Żółtowskich
 • 400 $a Michałowska Maria zob. Łempicka Maria z Michałowskich
 • 520 $a 4. Fragment wiersza. Inc.: "Z pomiędzy bojów i gradów ognistych..." ok. poł. XIX w. k. 6.
 • 520 $a 5. Kwit pocztowy dotyczący przesyłki głównodowodzącego I Armią do naczelnika wojennego w Radomiu 1863 k. 7.
 • 520 $a 6. Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, "Śmierć (Tadeusza) Micińskiego. Dwie relacje". Odpis z "Kuriera Warszawskiego", 1925 nr 217 k. 8-10.
 • 520 $a 7. "Modlitwa przy poświęceniu samolotów". Odpis ręką Heleny Olszewskiej przed 1939 k. 11.
 • 520 $a 8. Wiersze Antoniego Mieczysława Jóźwiaka ludowego poety z Książa 1948-1956 (2rkps i dr.) k. 12-16.
 • 520 $a 1. Paszport Jana Papkiewicza, dezertera austriackiego, wystawiony przez prefekta departamentu krakowskiego 1811 k. 1.
 • 520 $a 9. Listy różne: Brockhaus Heinrich do NN 1894 k. 17-18. - Gryziewicz Stanisław do NN ministra 1949 k. 19. - Kawczyński T. do NN 1900 k. 20-21. - Kończal St. emigrant w Ameryce do brata 1913 k. 22-23. - Lewin Julius kupiec w Kórniku do R. Grassmanna (1878-1880) (5) k. 24-28, przy tym J. Lewin do ppor. Hagena 1880 k. 29. - Friedrich Eschermann do R. Grassmanna 1879 k. 30 i Klos Heinrich do R. Grassmanna 1898 k. 31. - Łempicka Maria z Michałowskich (?) do Ireny z Żółtowskich Michałowskiej (?) 1906 k. 32-33. - Małachowski Stanisław do NN 1799 k. 34-35. - Menzel Karl (Menzel et Prager-Maschinenfabrik et Eisengiesserei) do Rediga 1881 k. 36-37. - Ognisko Polskie w Paryżu do NN 1950 k. 38. - Orzeszkowa Eliza do księgarza Stefana Romanowskiego (?) 1878 k. 39-40. - Potworowski Jan Adam deputat powiatu kościańskiego do sołtysa wsi Woźniki 1794 k. 41 i do NN b.d. k. 42-43. - R. Adela do Julii Lubomirskiej 1890 k. 44-45. - Siemaszko Zygmunt ks. do ks. NN 1915 k. 46-47. - Vogelsang (?) W. (Kunsthistorisch Institut, Utrecht) do Dvořaka 1914 k. 48. - Zamoyska Jadwiga z Działyńskich: do Edith Cullis Williams 1922 (kserokop.) k. 49, do Marii Gromnickiej 1912-1913 (5), przy tym listy do M. Gromnickiej od Stanisławy Łosiówny 1912 i Jadwigi Kanigowskiej 1913 (kserokopie) k. 50-63; do ks. Władysława Korniłowicza 1922 k. 64-65. - Zamoyska Maria do Edith Cullis Williams 1930 k. 66-69.
 • 520 $a 2. Pismo Konsystorza Generalnego Poznanskiego (podpis. ks. Leon Przyłuski) do ks. Józefa Targonskiego, beneficjata przy kościele parafialnym w Poniecu 1826 k. 2-3.
 • 520 $a 3. List papieża Leona XII do Wilhelma bpa tytularnego famaugustiańskiego w Mediolanie 1827 k. 4-5.
 • 541 $c a $d 1977 $e 2302
 • 541 $c a $d 1977 $e 2303
 • 541 $c a $d 1977 $e 2307
 • 541 $c c $d 1980 $e 78
 • 541 $c c $d 1980 $e 80
 • 541 $c c $d 1980 $e 279
 • 541 $c c $d 1980 $e 409
 • 541 $c c $d 1986 $e 801
 • 546 $a Pol., rjęz.
 • 600 $a Brockhaus Heinrich $d 19 w.
 • 600 $a Cullis Williams Edith $d 20 w.
 • 600 $a Dvo~4rak $d 20 w.
 • 600 $a Eschermann Friedrich $d 19 w.
 • 600 $a Grassman R. $d 19 w.
 • 600 $a Gromnicka Maria $d 20 w.
 • 600 $a Gryziewicz Stanisław $d 20 w.
 • 600 $a Hagen $c ppor. $d 19 w.
 • 600 $a Jóźwiak Antoni Mieczysław $c wierszopis ludowy $d 20 w.
 • 600 $a Kanigowska Jadwiga $d 20 w.
 • 600 $a Kawczyński T. $d 20 w.
 • 600 $a Klos Heinrich $d 20 w.
 • 600 $a Kończal St. $c emigrant w Ameryce
 • 600 $a Korniłowicz Władysław $c ks. $d 20 w.
 • 600 $a Łempicka Maria z Michałowskich $d 20 w.
 • 600 $a Leon XII $c papież $d 19 w.
 • 600 $a Lewin Julius $c kupiec w Kórniku $d 19 w.
 • 600 $a Łosiówna Stanisława $d 20 w.
 • 600 $a Lubomirska Julia (?) $d 19 w.
 • 600 $a Małachowski Stanisław $d 18 w.
 • 600 $a Manzel Karl $c Menzel et Prager Maschinenfabrik et Eisengiesserei $d 19 w.
 • 600 $a Michałowska Irena z Żółtowskich $d 20 w.
 • 600 $a Miciński Tadeusz $c pisarz $d 20 w.
 • 600 $a Olszewska Helena $c sekretarka Marii Zamoyskiej $d 20 w.
 • 600 $a Orzeszkowa Eliza $c pisarka $d 19 w.
 • 600 $a Papkiewicz Jan $d 19 w.
 • 600 $a Potworowski Jan Adam $c deputat pow. kościańskiego $d 18 w.
 • 600 $a R. Adela $d 19 w.
 • 600 $a Redig $d 20 w.
 • 600 $a Romanowski Stefan (?) $d 19 w.
 • 600 $a Siemaszko Zygmunt $c ks. $d 19 w.
 • 610 $a Konsystorz Generalny Arcybiskupi Poznański
 • 610 $a Kunsthistorische Institut Utrecht
 • 610 $a Ognisko Polskie $c Paryż $d 20 w.
 • 651 $a Kraków $x Prefektura Departamentu $y 19 w.
 • 651 $a Paryż $x Ognisko Polskie $y 20 w.
 • 651 $a Poznań $x Konsystorz Generalny Arcybiskupi $y 19 w.
 • 651 $a Utrecht $x w Holandii - Kunsthistorische Institut $y 20 w.
 • 651 $a Woźniki $x w. k. Grodziska Wlkp., sołtys $y 19 w.
 • 653 $a Wiersze zob. literatura polska
 • 653 $a Modlitwy
 • 653 $a Paszporty 19 w.
 • 653 $a Powstanie styczniowe
 • 653 $a Powstania
 • 653 $a Literatura polska |wiersze 19 w.
 • 700 $a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 $a Strumph-Wojtkiewicz Stanisław $c pisarz i publicysta $d 20 w.
 • 700 $a Przyłuski Leon $c ks. $d 19 w.
 • 700 $a Vogelsang (?) W. $c Kunsthistorisch Institut, Utrecht $d 20 w.
 • 700 $a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 $a Wilhelm $c bp famagustański $d 19 w.
 • 700 $a Targoński Józef $c ks. $d 19 w.
 • 852 $j BK 12400

Indexes

Copies

 • Signature: BK 12400