"Wspomnienia".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12416
 • Autor: Lipowczan L(udwik)
 • Tytuł: "Wspomnienia".
 • Miejsce i czas powstania: 1976
 • Opis fizyczny: I, 41 k. 30x21 cm
 • Oprawa: półpł.
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Odpis wspomnień L. Lipowczana robotnika i malarza amatora, spisanych w 1950, sporządzony przez Jana Brodę 1976. Rodzina robotnicza na Śląsku Cieszyńskim, dzieciństwo i lata szkolne; praca w fabryce w Ustroniu; działalność w związkach młodzieży socjalistycznych; praca w charakterze elektromechanika w kopalniach i fabryce kawy w Skawinie pod Krakowem; wojna i uruchomienie fabryki po wyzwoleniu; amatorska twórczość malarska. Przy tym wstęp J. Brody k. 1 i spis treści k. 41.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Broda Jan 19-20 w.
  • Lipowczan Ludwik robotnik, malarz - amator 20 w.
  • Fabryka Kawy Skawina 20 w.
  • Skawina m. pod Krakowem, fabryka kawy 20 w.
  • Ustroń m. na Śląsku Cieszyńskim 20 w.
  • Przemysł zob. też browar, budownictwo, ceramika, cukrownictwo, Deutsche Waffen
  • Okupacja niemiecka 1939-1945 r.
  • Wojny
  • Socjalistyczny ruch zob. Ruch socjalistyczny
  • Ruch socjalistyczny
  • rODZINA
  • Malarstwo
  • Przemysł polski
  • Przemysł zob. też fabryki, farbiarnie, huty żelaza, kopalnie, lasy, strajki
  • Przemysł zob. też stowarzyszenia, tartaki, Witaszyckie Zakł. Przem. Lniarskiego
  • Przemysł zob. też Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski
  • Kopalnie
  • wojna 1939-1945 II światowa

MARC

 • 100 a Lipowczan L(udwik)
 • 245 a "Wspomnienia".
 • 250 a kop.
 • 260 c 1976
 • 300 a I, 41 k. c 30x21 cm
 • 340 e półpł.
 • 520 a Odpis wspomnień L. Lipowczana robotnika i malarza amatora, spisanych w 1950, sporządzony przez Jana Brodę 1976. Rodzina robotnicza na Śląsku Cieszyńskim, dzieciństwo i lata szkolne; praca w fabryce w Ustroniu; działalność w związkach młodzieży socjalistycznych; praca w charakterze elektromechanika w kopalniach i fabryce kawy w Skawinie pod Krakowem; wojna i uruchomienie fabryki po wyzwoleniu; amatorska twórczość malarska. Przy tym wstęp J. Brody k. 1 i spis treści k. 41.
 • 541 c a d 1977 e 525
 • 546 a Pol.
 • 600 a Broda Jan 19-20 w.
 • 600 a Lipowczan Ludwik c robotnik, malarz - amator d 20 w.
 • 610 a Fabryka Kawy c Skawina d 20 w.
 • 651 a Skawina x m. pod Krakowem, fabryka kawy y 20 w.
 • 651 a Ustroń x m. na Śląsku Cieszyńskim y 20 w.
 • 653 a Przemysł zob. też browar, budownictwo, ceramika, cukrownictwo, Deutsche Waffen
 • 653 a Okupacja niemiecka 1939-1945 r.
 • 653 a Wojny
 • 653 a Socjalistyczny ruch zob. Ruch socjalistyczny
 • 653 a Ruch socjalistyczny
 • 653 a rODZINA
 • 653 a Malarstwo
 • 653 a Przemysł polski
 • 653 a Przemysł zob. też fabryki, farbiarnie, huty żelaza, kopalnie, lasy, strajki
 • 653 a Przemysł zob. też stowarzyszenia, tartaki, Witaszyckie Zakł. Przem. Lniarskiego
 • 653 a Przemysł zob. też Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski
 • 653 a Kopalnie
 • 653 a wojna 1939-1945 II światowa
 • 852 j BK 12416