"Pamiętnik".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12712
 • Autor: Łukasiewiczowa- Gołkowska Ludwika z Tarnawskich
 • Tytuł: "Pamiętnik".
 • Miejsce i czas powstania: 1979 do
 • Opis fizyczny: k. 398, 95 fot. 28 30x21 cm
 • Oprawa: poszyt, luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Przy tym listy do Ludwiki Gołkowskiej od następujących: Francki Irena i Janusz b.d. - Grzegórzewska Maria 1954. - Germaine 1969; odpis zaświadczenia; nekrologi L. Gołkowskiej (2); fotografie
  • Dzieciństwo na wsi ukraińskiej; szkoła średnia i młodość w Kijowie, praca w charakterze sekretarki tamże; środowisko polskiej młodzieży studenckiej; wydarzenia rewolucji 1917 na Ukrainie; pobyt z korpusem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w głębi Rosji; powrót i wyjazd do Warszawy; pobyt z drugim mężem, oficerem WP., Kazimierzem Gołkowskim w Ostrowi Mazowieckiej, Chełmnie (1920), Toruniu (1923-1927), Zamościu (1927-1937), Rembertowie (1937-1939); praca społeczno-oświatowa w środowisku rodzin wojskowych; studia bibliotekoznawcze na Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, praca w Bibliotece Publicznej w Zamościu; okupacja w Warszawie, praca w Bibliotece Publicznej na Koszykowej i w kancelarii Szpitala Św. Stanisława na Woli; powstanie warszawskie; obóz w Pruszkowie, wywóz na roboty do Babelsbergu pod Berlinem; wyzwolenie w maju 1945 i powrót do Warszawy; praca w różnych bibliotekach w Warszawie; emerytura, działalność społeczna w parafii kościoła ewangelickiego w Warszawie; w końcowej partii zapiski kronikarskie na temat aktualnych wydarzeń do 27 XI 1979.
 • Grafika:
  • Młodzież z Warszawy 1971 Niewieczerzad ks. bp Tranda ks. Konfirmacja w Warszawie 1971 Kościół ewangelicki w Warszawie na ul. Świerczewskiego Warszawa kościół ewangelicki (ul. Świerczewskiego) 9x14 cm k. 523 fot. cz.-b.
  • NN młoda kobieta i młody mężczyzna z kręgu rodz.? L. Gołkowskiej 11x7 cm k. 500 fot. cz.-b.
  • Dom wypoczynkowy w Ciechocinku dla rodzin wojskowych Ciechocinek m. dom wypoczynkowy dla rodzin wojskowych 6x9 cm k. 501 fot. w sepii
  • Lubowicz Piotr adwokat, działacz polit. 13x9 cm k. 502 fot. cz.-b.
  • Polski Biały Krzyż (organizacja społeczna w WP 1919-1939) kurs oświatowców na Pomorzu Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika na kursie PBK 9x14 cm k. 503 fot. brąz.
  • Poczętowska Jadwiga Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika Berbecka żona (Berbecki Leon 1874-1963 gen.) Polski Biały Krzyż (org. społ.-ośw. w WP 1919-1939) kurs 9x14 cm k. 504 fot. brąz
  • Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika Bogucki Kazimierz z żoną 8x9 cm k. 505 fot. cz.-b.
  • Gołkowska Ludwika z Tarnawskich 4x4 cm k. 506 fot. na legitym.
  • Gołkowscy pokój w Zamościu 6-9 cm k. 507 fot. cz.-b.
  • Szwara Felicja z Zamościa 5x5 cm k. 508 fot. cz.-b.
  • Gołkowska Ludwika z Tarnawskich 7x5 cm k. 509 fot. brąz
  • Żołnierze 1918-1939 Pułk 9 Piechoty Legionów (od 1920 w Zamościu) Dzieci Zamościa 1930 ca Gołkowski Kazimierz mjr Zamecznik Leon starosta Zamościa (1932-1936) Wazowski Michał (zm. 1941) burmistrz Zamościa Bortnowski Władysław (1891-1966) gen. uroczystość powitania w Zamościu wojska po manewrach 9x14 cm k. 510 fot. cz.-b.
  • Warszawa pokój J. Englert Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika Englert Janina bibliotekarka 6x9 cm k. 511 fot. cz.-b.
  • Biblioteka Publiczna w Warszawie Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika Englert Janina bibliotekarka 8x6 cm k. 512 fot. cz.-b.
  • Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika w Bibliotece Miejskiej w Zamościu 9x14 cm k. 513 fot. cz.-b.
  • Kawałko Helena bibliotekarka w Bibliotece Miejskiej w Zamościu 8x14 cm k. 514 fot. cz.-b.
  • Wazowski Michał burmistrz Zamościa (1932-1941) 9x14 cm k. 515 fotokopia
  • Gevaert Foto Odys Chełm Lubelski Wasilewski Jan nauczyciel 6x8 cm k. 516
  • Grzegórzeska Maria w Podkowie Leśnej 8x13cm k. 517 fot. cz.-b.
  • Szymanowska Zofia Józefów m. dom wypoczynkowy? Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika Lisowski J. 9x14 cm k. 518 fot. cz.-b.
  • Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika Szymanowska Zofia Lisowski J. Józefów m. dom wypoczynkowy? 9x14 cm k. 519 fot. cz.-b.
  • fot. cz.-b. Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika Biblioteka Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie Gruszewski Czesław tłumacz 8x10 cm k. 520
  • Ślub Elżbiety i Maćka 9x16 cm k. 521 fot. cz.-b.
  • Germaine 7x11 cm k. 522 fot. kolor.
  • Zawieyski Jerzy (1902 - 1969) gabinet fragm. 14x9 cm k. 524 fot. cz.-b.
  • Lisowski-Lubicz aktor NN kobieta w podeszłym wieku Osterwa Juliusz (1885-1947) tablica pamiątkowa 9x14 cm k. 525 fot. cz.-b.
  • Pronaszko Zbigniew (1885-1958) Zawieyski Jerzy (1902-1969) 9x14 cm k. 526 reprod. obrazu sygn.
  • Lisowska-Lubicz Krystyna Wańkowicz Melchior (1892-1974) Samozwaniec Magdalena (1894-1972) 9x14 cm k. 527 fot. cz.-b.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dowbór-Muśnicki Józef gen. naczelny dowódca wojsk w powstaniu wlkp. 1918-1919 r.
  • Gołkowska Ludwika z Tarnowskich ° Łukasiewiczowa autorka pamiętnika 20 w.
  • Gołkowski Kazimierz oficer 20 w.
  • Załuski Zbigniew płk., publicysta 20 w.
  • Biblioteka Publiczna na Koszykowej
  • Miejska Biblioteka Publiczna Zamość 20 w.
  • Szpital św. Stanisława na Woli Warszawa 20 w.
  • Wolna Wszechnica Polska Warszawa 20 w.
  • Babelsberg ? 20 w. Niemcy
  • Ostrów Mazowiecka w woj. ostrołęckim 20 w.
  • Pruszków w woj. warszawskim, obóz wysiedlonych 20 w.
  • Rembertów pod Warszawą 20 w.
  • Warszawa Szpital św. Stanisława na Woli 20 w.
  • Warszawa parafia ewangelicka 20 w.
  • Warszawa Biblioteka Publiczna na Koszykowej 20 w.
  • Warszawa Wolna Wszechnica Polska 20 w.
  • Zamość woj., Miejska Biblioteka Publiczna 20 w.
  • Zamość woj. 20 w.
  • Pamiętniki zob. też wspomnienia
  • Obozy zob. też więzienia
  • Obozy wysiedlonych
  • Wojsko polskie 20 w.
  • Wojny
  • Szkolnictwo polskie do 1918 r.
  • Szkolnictwo polskie 1918-1939 r.
  • rODZINA
  • Kroniki 20 w.
  • powstanie 1944 warszawskie
  • Obozy
  • Rewolucja 1917 na Ukrainie
  • Pamiętniki 20 w.
  • fotografie 20 w.
 • Uwagi: W poszycie kart zapisanych 13

MARC

 • 100 $a Łukasiewiczowa- Gołkowska Ludwika z Tarnawskich
 • 245 $a "Pamiętnik".
 • 260 $c 1979 do
 • 300 $a k. 398, 95 $b fot. 28 $c 30x21 cm
 • 340 $e poszyt, luźne
 • 400 $a Tarnowska Ludwika zob. Gołkowska Ludwika z Tarnowskich
 • 400 $a Muśnicki Józef zob. Dowbór-Muśnicki Józef
 • 500 $a W poszycie kart zapisanych 13
 • 520 $a Przy tym listy do Ludwiki Gołkowskiej od następujących: Francki Irena i Janusz b.d. - Grzegórzewska Maria 1954. - Germaine 1969; odpis zaświadczenia; nekrologi L. Gołkowskiej (2); fotografie
 • 520 $a Dzieciństwo na wsi ukraińskiej; szkoła średnia i młodość w Kijowie, praca w charakterze sekretarki tamże; środowisko polskiej młodzieży studenckiej; wydarzenia rewolucji 1917 na Ukrainie; pobyt z korpusem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w głębi Rosji; powrót i wyjazd do Warszawy; pobyt z drugim mężem, oficerem WP., Kazimierzem Gołkowskim w Ostrowi Mazowieckiej, Chełmnie (1920), Toruniu (1923-1927), Zamościu (1927-1937), Rembertowie (1937-1939); praca społeczno-oświatowa w środowisku rodzin wojskowych; studia bibliotekoznawcze na Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie, praca w Bibliotece Publicznej w Zamościu; okupacja w Warszawie, praca w Bibliotece Publicznej na Koszykowej i w kancelarii Szpitala Św. Stanisława na Woli; powstanie warszawskie; obóz w Pruszkowie, wywóz na roboty do Babelsbergu pod Berlinem; wyzwolenie w maju 1945 i powrót do Warszawy; praca w różnych bibliotekach w Warszawie; emerytura, działalność społeczna w parafii kościoła ewangelickiego w Warszawie; w końcowej partii zapiski kronikarskie na temat aktualnych wydarzeń do 27 XI 1979.
 • 541 $c a $d 1978 $e 983
 • 541 $c c $d 1981 $e 14
 • 546 $a Pol.
 • 600 $a Dowbór-Muśnicki Józef gen. naczelny dowódca wojsk w powstaniu wlkp. 1918-1919 r.
 • 600 $a Gołkowska Ludwika z Tarnowskich ° Łukasiewiczowa $c autorka pamiętnika $d 20 w.
 • 600 $a Gołkowski Kazimierz $c oficer $d 20 w.
 • 600 $a Załuski Zbigniew $c płk., publicysta $d 20 w.
 • 610 $a Biblioteka Publiczna na Koszykowej
 • 610 $a Miejska Biblioteka Publiczna $c Zamość $d 20 w.
 • 610 $a Szpital św. Stanisława na Woli $c Warszawa $d 20 w.
 • 610 $a Wolna Wszechnica Polska $c Warszawa $d 20 w.
 • 651 $a Babelsberg $x ? $y 20 w. $z Niemcy
 • 651 $a Ostrów Mazowiecka $x w woj. ostrołęckim $y 20 w.
 • 651 $a Pruszków $x w woj. warszawskim, obóz wysiedlonych $y 20 w.
 • 651 $a Rembertów pod Warszawą $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x Szpital św. Stanisława na Woli $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x parafia ewangelicka $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x Biblioteka Publiczna na Koszykowej $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x Wolna Wszechnica Polska $y 20 w.
 • 651 $a Zamość $x woj., Miejska Biblioteka Publiczna $y 20 w.
 • 651 $a Zamość $x woj. $y 20 w.
 • 653 $a Pamiętniki zob. też wspomnienia
 • 653 $a Obozy zob. też więzienia
 • 653 $a Obozy wysiedlonych
 • 653 $a Wojsko polskie 20 w.
 • 653 $a Wojny
 • 653 $a Szkolnictwo polskie do 1918 r.
 • 653 $a Szkolnictwo polskie 1918-1939 r.
 • 653 $a rODZINA
 • 653 $a Kroniki 20 w.
 • 653 $a powstanie 1944 warszawskie
 • 653 $a Obozy
 • 653 $a Rewolucja 1917 na Ukrainie
 • 653 $a Pamiętniki 20 w.
 • 655 $a fotografie 20 w.
 • 852 $j BK 12712
 • 900 $c Młodzież z Warszawy 1971 $c Niewieczerzad ks. bp $c Tranda ks. $c Konfirmacja w Warszawie 1971 $c Kościół ewangelicki w Warszawie na ul. Świerczewskiego $c Warszawa kościół ewangelicki (ul. Świerczewskiego) $d 1971 $f 9x14 cm $k k. 523 $m fot. cz.-b. $p "Młodzież idzie na konfirmację 1971 - ks. bisk. Niewieczerzad i ks. Tranda z domu parafialnego - do kościoła Świerczewskiego 76 - [...]
 • 900 $c NN młoda kobieta i młody mężczyzna z kręgu rodz.? L. Gołkowskiej $d 1912 $f 11x7 cm $k k. 500 $m fot. cz.-b. $p "Ludwiczku maleńki. Tu masz parę swoich dzieci, które Cię tak bardzo lubią i którym byłoby bardzo przykro, gdybyś kiedykolwiek zapomniała o nich. J 25 X 1912 r."
 • 900 $c Dom wypoczynkowy w Ciechocinku dla rodzin wojskowych $c Ciechocinek m. dom wypoczynkowy dla rodzin wojskowych $d 1928 ca $f 6x9 cm $k k. 501 $m fot. w sepii
 • 900 $c Lubowicz Piotr adwokat, działacz polit. $d 1939 ca (?) $f 13x9 cm $k k. 502 $m fot. cz.-b. $p "Piotr Lubowicz ur. na kowieńszczyźnie adw., rejent [...] "
 • 900 $c Polski Biały Krzyż (organizacja społeczna w WP 1919-1939) kurs oświatowców na Pomorzu $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika na kursie PBK $d 1930 ca $f 9x14 cm $k k. 503 $m fot. brąz.
 • 900 $c Poczętowska Jadwiga $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika $c Berbecka żona (Berbecki Leon 1874-1963 gen.) $c Polski Biały Krzyż (org. społ.-ośw. w WP 1919-1939) kurs $d 1930 ca $f 9x14 cm $k k. 504 $m fot. brąz $p "Zajęcie uczestników kursu Białego Krzyża w Kościerzynie. Pośrodku p. gen. Berbecka, po jej lewej, Jadw. Poczętowska u góry przy drzwiach L. Gołkowska"
 • 900 $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika $c Bogucki Kazimierz z żoną $d 1937 $f 8x9 cm $k k. 505 $m fot. cz.-b. $p "pp. Kazim. Boguccy Zamość 1937r. Ja L. Gołk."
 • 900 $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich $d 20 w. $f 4x4 cm $k k. 506 $m fot. na legitym.
 • 900 $c Gołkowscy pokój w Zamościu $d 1937 ca $f 6-9 cm $k k. 507 $m fot. cz.-b. $p "Fragment naszego stołowego pokoju w Zamościu"
 • 900 $c Szwara Felicja z Zamościa $d 1932 $f 5x5 cm $k k. 508 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich $d 20 w. lata 30. $f 7x5 cm $k k. 509 $m fot. brąz
 • 900 $c Żołnierze 1918-1939 $c Pułk 9 Piechoty Legionów (od 1920 w Zamościu) $c Dzieci Zamościa 1930 ca $c Gołkowski Kazimierz mjr $c Zamecznik Leon starosta Zamościa (1932-1936) $c Wazowski Michał (zm. 1941) burmistrz Zamościa $c Bortnowski Władysław (1891-1966) gen. $c uroczystość powitania w Zamościu wojska po manewrach $d 20 w. lata 30. $f 9x14 cm $k k. 510 $m fot. cz.-b. $p "Powrót wojska (9 pp. Leg) do Zamościa po ćwiczeniach jesiennych. Dziewczynka ofiarowuje kwiaty gen. Wład. Bortnowskiemu przy niej stoi burmistrz miasta Z. p. Michał Wazowski. Starosta Zamecznik z kapeluszem w ręku. Na końcu pośrodku mrj K. Gołkowski"
 • 900 $c Warszawa pokój J. Englert $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika $c Englert Janina bibliotekarka $d 20 w. lata 60. ? $f 6x9 cm $k k. 511 $m fot. cz.-b. $p "Leży Janka Englertówna bibliotekarka b. znana i Ludwika Gołkowska obok"
 • 900 $c Biblioteka Publiczna w Warszawie $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika $c Englert Janina bibliotekarka $d 20 w. lata 50. $f 8x6 cm $k k. 512 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika w Bibliotece Miejskiej w Zamościu $d 1930 ca $f 9x14 cm $k k. 513 $m fot. cz.-b. $p "Fragment B-ki Miejskiej w Zamościu L. Gołk. [...]"
 • 900 $c Kawałko Helena bibliotekarka w Bibliotece Miejskiej w Zamościu $d 1933 ca $f 8x14 cm $k k. 514 $m fot. cz.-b. $p "Fragment B-ki Miejskiej w Zamościu, po przeniesieniu z okropnego bałaganu na I piętro p. Hela Kawałkowa młodszy bibliotekarz "
 • 900 $c Wazowski Michał burmistrz Zamościa (1932-1941) $d 1941 przed $f 9x14 cm $k k. 515 $m fotokopia $p "Michał Wazowski, burmistrz Zamościa rozstrzelany z synem w Rotundzie Zamojskiej 15. IX. 1941 r."
 • 900 $a Gevaert Foto Odys Chełm Lubelski $c Wasilewski Jan nauczyciel $d 1945 ca $f 6x8 cm $k k. 516 $p "Jan Wasilewski nauczyciel [...] w Chełmie. Był jednym z komitetu witających nowy rząd w 1945 r."
 • 900 $c Grzegórzeska Maria w Podkowie Leśnej $d 1954 przed $f 8x13cm $k k. 517 $m fot. cz.-b. $p " ... w swoim domku w Podkowie Leśnej, przeniesionym z Klikuszowej"
 • 900 $c Szymanowska Zofia $c Józefów m. dom wypoczynkowy? $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika $c Lisowski J. $d 1972 ca $f 9x14 cm $k k. 518 $m fot. cz.-b. $p "Z. Szymanowska, p. Lisowski J. , i ja Józefów"
 • 900 $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika $c Szymanowska Zofia $c Lisowski J. $c Józefów m. dom wypoczynkowy? $d 1972 $f 9x14 cm $k k. 519 $m fot. cz.-b. $p "Zosia Szymanowska, p. Lisowski i Lud. Gołkowska w Józefowie [...]"
 • 900 $a fot. cz.-b. $c Gołkowska Ludwika z Tarnawskich aut. pamiętnika $c Biblioteka Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie $c Gruszewski Czesław tłumacz $d 1957 $f 8x10 cm $k k. 520 $p "Ludwika Gołkowska - kierown. B-ki Instytutu Transportu Samochodowego i p Czesław Gruszewski - tłomacz - 1957 r. Barak - Gosławek"
 • 900 $c Ślub Elżbiety i Maćka $d 1963 04. 07. $f 9x16 cm $k k. 521 $m fot. cz.-b. $p "Drogiej i Kochanej Pani Ludce Elżbieta i Maciek 7 IV 63 r."
 • 900 $c Germaine $d 1968 07. 27 $f 7x11 cm $k k. 522 $m fot. kolor.
 • 900 $c Zawieyski Jerzy (1902 - 1969) gabinet fragm. $d 1978 przed $f 14x9 cm $k k. 524 $m fot. cz.-b. $p "Gabinet J. Zawieyskiego"
 • 900 $c Lisowski-Lubicz aktor $c NN kobieta w podeszłym wieku $c Osterwa Juliusz (1885-1947) tablica pamiątkowa $d 1978 przed $f 9x14 cm $k k. 525 $m fot. cz.-b. $p "Przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci Osterwy. Aktor Lubicz-Lisowski"
 • 900 $a Pronaszko Zbigniew (1885-1958) $c Zawieyski Jerzy (1902-1969) $d 1978 przed $f 9x14 cm $k k. 526 $m reprod. obrazu sygn. $p "zdjęcie portretu Pronaszki Jerzego Zawieyskiego"
 • 900 $c Lisowska-Lubicz Krystyna $c Wańkowicz Melchior (1892-1974) $c Samozwaniec Magdalena (1894-1972) $d 1974 $f 9x14 cm $k k. 527 $m fot. cz.-b. $p "Wańkowicz na parę miesięcy przed śmiercią. Obejmuje go p. Kryst.. Lubicz Lisowska. [...] Magdalena Samozwaniec"

Indexes

Copies

 • Signature: BK 12712