Korespondencja Ludwiki z Mycielksich Turnowej z lat 1886-1920.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12949
 • Tytuł: Korespondencja Ludwiki z Mycielksich Turnowej z lat 1886-1920.
 • Miejsce i czas powstania: 1886-1920
 • Opis fizyczny: k. 224 33x21 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc., niem.
 • Zawartość: Listy od następujących (niektóre także do Jana Turno) od K do Ł: Kainz Stephan benedyktyn 1920 (4). - Klitzing von 1895. - Koch Wilhelm 1895-1901 (5). - Koczorowska Maria z Czarneckich 1895. - Koczorowska Wanda 1895. - Kolska Maria 1920. - Koło Ziemianek w Inowrocławiu 1920. - Korbikówna Jadwiga 1920. - Korytkowska Wanda z Zaborowskich 1920. - Korzeniowska Jadwiga z Wittów 1895-1920 (20). - Korzeniowska Maria 1911. - Korzeniowski Józef 1886-1895 (7). - Kossakowska Ludwika 1918. - Koźmińska Zofia 1920. - Krajewski Marceli 1895 (2). - Krzeszkiewicz Stanisław ks. 1920. - Kurnatowska (?) Elżbieta (Eliza) 1920. - Kurnatowska Maria z Mielżyńskich, Trzebińska Adela z Kurnatowskich 1895. - Kwileccy Hektor i Jadwiga z Załuskich 1895 (2). - Kwileccy Stefan (ur. 1839) i Barbara z Mańkowskich, Kwilecka Maria z Mańkowskich (?) 1895. - Kwileccy Stefan (ur. 1871) i Franciszek 1896. - Kwilecka Barbara z Mańkowskich 1895-1898 (3). - Kwilecka Honoryna z Russanowskich 1895. - Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich 1920. - Kwilecka Maria z Mańkowskich 1920. - Kwilecki Adam 1895. - Kwilecki Stefan (ur. 1839) 1899. - Landesdorfer Simor benedyktyn, dyr. gimnazjum w Ettal 1916. - Lisicka Anna z Mycielskich 1895 (2). - Lossow Ewa 1920. - Lossow Maria ze Sczanieckich 1920. - Łąccy Stanisław i Emilia z Mielżyńskich 1895-1920 (2). - Łącka Antonina ze Skórzewskich 1899. - Łącka Konstancja z Mielżyńskich 1895-1920 (2). -Łącki Władysław 1895.- Łubieńska Joanna z Chełkowskich 1920. - Łyskowska Stefania 1920
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kainz Stephan benedyktyn 20 w.
  • Klitzing von 19 w.
  • Koch Wilhelmina 19 w.
  • Koczoroska Maria z Czarneckich 19 w.
  • Koczorowska Wanda 19 w.
  • Kolska Maria 20 w.
  • Korbikówna Jadwiga 20 w.
  • Korytowska Wanda z Zaborowskich 20 w.
  • Korzeniowska Jadwiga z Wittów 19 w.
  • Korzeniowski Józef historyk 19 w.
  • Kossakowska Ludwika 20 w.
  • Koźmianowa Zofia 20 w.
  • Krajewski Marceli malarz 20 w.
  • Krzeszkiewicz Stanisław ks. 20 w.
  • Kurnatowska (?) Elżbieta (Eliza) 20 w.
  • Kurnatowska Maria z Mielżyńskich 19 w.
  • Kwilecka Barbara z Mańkowskich 19 w.
  • Kwilecka Honoryna z Russanowskich 19 w.
  • Kwilecka Jadwiga z Załuskich 19 w.
  • Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich 20 w.
  • Kwilecka Maria z Mańkowskich 19-20 w.
  • Kwilecki Adam 19 w.
  • Kwilecki Hektor ordynant, poseł do parlamentu pruskiego w Berlinie 19
  • Kwilecki Stefan II 19 w.
  • Łącka Antonina ze Skórzewskich 19 w.
  • Łącka Emilia z Mielżyńskich 19 w.
  • Landersdorfer Simon benedyktyn 20 w.
  • Lisicka Anna z Mycielskich literatka 19 w.
  • Łubieńska Joanna z Chełkowskich 20 w.
  • Trzebińska Adela z Kurnatowskich 19 w.
  • Koło Ziemianek
  • Inowrocław m., Koło Ziemianek 20 w.
 • Uwagi: Listów 116

MARC

 • 130 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Ludwiki z Mycielksich Turnowej z lat 1886-1920.
 • 260 $c 1886-1920
 • 300 $a k. 224 $c 33x21 cm
 • 340 $e luźne
 • 400 $a Russanowska Honoryna zob. Kwilecka Honoryna z Russanowskich
 • 400 $a Mańkowska Maria zob. Kwilecka Maria z Mańkowskich
 • 400 $a Mycielska Anna zob. Lisicka Anna z Mycielskich
 • 400 $a Mielżyńska Emilia zob. Łącka Emilia z Mielżyńskich
 • 400 $a Skórzewska Antonina zob. Łącka Antonina ze Skórzewskich
 • 400 $a Chełkowska Joanna zob. Łubieńska Joanna z Chełkowskich
 • 400 $a Witte Jadwiga zob. Korzeniowska Jadwiga z Wittów
 • 400 $a Mierzyńska Konstancja zob. Łącka Konstancja z Mierzyńskich
 • 400 $a Sczaniecka Maria zob. Lossow Maria ze Sczanieckich
 • 400 $a Zamoyska Jadwiga zob. Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich
 • 400 $a Załuska Jadwiga zob. Kwilecka Jadwiga z Załuskich
 • 400 $a Mielżyńska Maria zob. Kurnatowska Maria z Mielżyńskich
 • 400 $a Zaborowska Wanda zob. Korytowska Wanda z Zaborowskich
 • 400 $a Czarnecka Maria zob. Koczoroska Maria z Czarneckich
 • 400 $a Mańkowska Barbara zob. Kwilecka Barbara z Mańkowskich
 • 400 $a Witt Jadwiga zob. Korzeniowska Jadwiga z Wittów
 • 500 $a Listów 116
 • 520 $a Listy od następujących (niektóre także do Jana Turno) od K do Ł: Kainz Stephan benedyktyn 1920 (4). - Klitzing von 1895. - Koch Wilhelm 1895-1901 (5). - Koczorowska Maria z Czarneckich 1895. - Koczorowska Wanda 1895. - Kolska Maria 1920. - Koło Ziemianek w Inowrocławiu 1920. - Korbikówna Jadwiga 1920. - Korytkowska Wanda z Zaborowskich 1920. - Korzeniowska Jadwiga z Wittów 1895-1920 (20). - Korzeniowska Maria 1911. - Korzeniowski Józef 1886-1895 (7). - Kossakowska Ludwika 1918. - Koźmińska Zofia 1920. - Krajewski Marceli 1895 (2). - Krzeszkiewicz Stanisław ks. 1920. - Kurnatowska (?) Elżbieta (Eliza) 1920. - Kurnatowska Maria z Mielżyńskich, Trzebińska Adela z Kurnatowskich 1895. - Kwileccy Hektor i Jadwiga z Załuskich 1895 (2). - Kwileccy Stefan (ur. 1839) i Barbara z Mańkowskich, Kwilecka Maria z Mańkowskich (?) 1895. - Kwileccy Stefan (ur. 1871) i Franciszek 1896. - Kwilecka Barbara z Mańkowskich 1895-1898 (3). - Kwilecka Honoryna z Russanowskich 1895. - Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich 1920. - Kwilecka Maria z Mańkowskich 1920. - Kwilecki Adam 1895. - Kwilecki Stefan (ur. 1839) 1899. - Landesdorfer Simor benedyktyn, dyr. gimnazjum w Ettal 1916. - Lisicka Anna z Mycielskich 1895 (2). - Lossow Ewa 1920. - Lossow Maria ze Sczanieckich 1920. - Łąccy Stanisław i Emilia z Mielżyńskich 1895-1920 (2). - Łącka Antonina ze Skórzewskich 1899. - Łącka Konstancja z Mielżyńskich 1895-1920 (2). -Łącki Władysław 1895.- Łubieńska Joanna z Chełkowskich 1920. - Łyskowska Stefania 1920
 • 541 $c a $d 1981 $e 524
 • 546 $a Pol., franc., niem.
 • 600 $a Kainz Stephan benedyktyn 20 w.
 • 600 $a Klitzing von $d 19 w.
 • 600 $a Koch Wilhelmina 19 w.
 • 600 $a Koczoroska Maria z Czarneckich $d 19 w.
 • 600 $a Koczorowska Wanda $d 19 w.
 • 600 $a Kolska Maria $d 20 w.
 • 600 $a Korbikówna Jadwiga $d 20 w.
 • 600 $a Korytowska Wanda z Zaborowskich $d 20 w.
 • 600 $a Korzeniowska Jadwiga z Wittów 19 w.
 • 600 $a Korzeniowski Józef $c historyk $d 19 w.
 • 600 $a Kossakowska Ludwika $d 20 w.
 • 600 $a Koźmianowa Zofia $d 20 w.
 • 600 $a Krajewski Marceli $c malarz $d 20 w.
 • 600 $a Krzeszkiewicz Stanisław $c ks. $d 20 w.
 • 600 $a Kurnatowska (?) Elżbieta (Eliza) $d 20 w.
 • 600 $a Kurnatowska Maria z Mielżyńskich $d 19 w.
 • 600 $a Kwilecka Barbara z Mańkowskich 19 w.
 • 600 $a Kwilecka Honoryna z Russanowskich 19 w.
 • 600 $a Kwilecka Jadwiga z Załuskich $d 19 w.
 • 600 $a Kwilecka Jadwiga z Zamoyskich $d 20 w.
 • 600 $a Kwilecka Maria z Mańkowskich 19-20 w.
 • 600 $a Kwilecki Adam $d 19 w.
 • 600 $a Kwilecki Hektor ordynant, poseł do parlamentu pruskiego w Berlinie 19
 • 600 $a Kwilecki Stefan II 19 w.
 • 600 $a Łącka Antonina ze Skórzewskich 19 w.
 • 600 $a Łącka Emilia z Mielżyńskich 19 w.
 • 600 $a Landersdorfer Simon benedyktyn 20 w.
 • 600 $a Lisicka Anna z Mycielskich literatka 19 w.
 • 600 $a Łubieńska Joanna z Chełkowskich $d 20 w.
 • 600 $a Trzebińska Adela z Kurnatowskich $d 19 w.
 • 610 $a Koło Ziemianek
 • 651 $a Inowrocław $x m., Koło Ziemianek $y 20 w.
 • 700 $a Łącki Władysław $d 19 w.
 • 700 $a Łącki Stanisław $d 19 w.
 • 700 $a Łącka Konstancja z Mierzyńskich $d 19-20 w.
 • 700 $a Lossow Maria ze Sczanieckich $d 20 w.
 • 700 $a Lossow Ewa $d 19 w.
 • 700 $a Kwilecki Franciszek II $d 19 w.
 • 700 $a Rychterówna Kazimiera aktorka 20 w.
 • 852 $j BK 12949

Indexes

Copies

 • Signature: BK 12949