Album z pamiątkami Stanisława i Władysława Radolińskich z lat 1834-1866.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12986
 • Tytuł: Album z pamiątkami Stanisława i Władysława Radolińskich z lat 1834-1866.
 • Miejsce i czas powstania: 1834-1866
 • Opis fizyczny: 28 k. il. 40x46 cm
 • Oprawa: półsk.
 • Język: Niem., franc., pol.
 • Zawartość:
  • Wizytówki: Abercrombie k. 1, 5. - Allix Wilkinson Charles k. 9, 125. - Altamont k. 9, 126. - Antonini k. 1, 15. - Arnim Charles k. 1, 8. - Arnim Frederic k. 1, 6. - d'Assebourg Linden baron k. 1, 17. - Baillet Joseph k. 1, 19. - Barante Ernest k. 17, 273. - Barton k. 13, 208. - Beaulien k. 3, 54. -Benecke von Gröditzberg k. 3, 43. - Beschau k. 6, 85. - Beschwitz Eduard k. 2, 41. - Binder k. 5, 68. - Bismark k. 5, 64. Blucher de Wahlstatt Gustave k. 19, 286. - Bodenhausen k. 6, 101. - Bunau Henri k. 9, 132. - Burghersh k. 19, 290.- Bussierre Edmond k. 7, 114 - Byrn O. k. 6, 100. - Canitz Charles k.5, 66. - Carlowiz k. 6, 90. - Cerrini di Monte Varchi Leopold k. 9, 136. - Chevron Villette de k. 1, 20. - Coopmans k. 5, 71. - Courtenay Boyle k. 17, 277. - Dashwood k. 16, 259. - Dönhoff comte k. 1, 22. - d'Einsiedel Alexandre k. 6, 96. - d'Einsiedel Henri k. 6, 76. - Fabrice k. 6, 75. - Forbes k.5, 70. - Friesen k. 6, 79, 102. - Gablenz k. 6, 89. - Gabriac Alexis k. 5, 65. - Canitz Charles k. 5, 66. - Dönhoff k. 1, 22. - L'Envoye de Russie - k.2, 36. - Gablenz k.6, 89. k.7, 111. - Gersdorff Gustave k. 6, 93. k. 7, 113. - Globig Alfred k. 6, 92. - Globig Henri k. 9, 135. - Golenichtcheff Koutousoff k. 1, 16. - Harrach Ferdinand k. 15. - Hatten k. 19, 288. - Haza Radlitz k. 19, 29.3 - Hessenstein k. 7, 112. - Hohenthal comte k. 3, 42. - Howarde Henry k. 1, 24. - Jarnckendorf k. 6, 87. - Jernigham Stasford k. 1, 25. - Jordan k. 5, 62. - Ivernois k. 2, 38. k. 9, 129. - Kaliknitz k.3, 55. - Koenneritz k. 6, 98. - Langenn Rudolphe k. 6, 99. - Leipziger k. 16, 260. - Linden k.1, 1. - Lindenau k. 6, 84. - Loewenstein Wertheim Guillaume k. 9, 133. - Loss k. 6, 82. - Lövenskiold Hermann k. 16, 243. - Lüttichau k. 6, 83. - Metzradt R. k. 9, 134. - Georges Miltitz k. 6, 78. - Minckwitz k. 6, 81. k. 10, 149. - Le Ministre de France k.5, 73. - Murray k. 3, 46. - Nagler Charles k. 2, 34. - Paez de la Cadena k. 5, 63. - Pourlales Fr. k. 1, 11. - Radziwiłł Wilhelm k. 1, 9. k. 3, 53. - Reuss Henri k. 17, 266. - Reizenstein k. 6, 74, 80. - Reventlow k. 1, 4. - Ribeaupierre k. 1, 3. k. 3, 49, - Richter k. 5, 67.- S. Martin d'Aglie k. 1, 2. - Saunders k. 9, 127. - Schönburg Wechselburg Alban k. 16, 248. - Schöning von k. 1, 21. - Schreckenstein k. 4. - Schröder k. 5, 69. - Schulenburg-Burgscheidungen k. 16, 249. - Sedlag k. 19, 289. - Solms-Barush k. 16, 242. - Sontag F. k. 5, 72. - Zerschnitz k. 11, 155. - Stasford-Jerbnigham W. k.1, 25. - Stenglin k. 10, 156. - Stillfried-Rattonitz k. 3, 45. - Stockhausen von k. 1, 25. - Testetits Samuel k. 15, 234. - Thümen von k. 1, 23. - Titzgerald k. 1, 10. - d'Uchtritz k. 6, 103. - Veltheim Barbke k. 1, 14, k. 3, 47. - Verger k. 16, 245. - Villette- Chevron k.1, 20. - Vitzthum Albert k. 6, 95. k. 9, 130. - Wallesley Charles k. 17. - Wallwitz George k. 16, 244. - Wardle G. k. 15. - Watzdorf Otton de k. 2, 37. k. 6, 93. - Watzdorf-Wiesenburg k. 16, 253. - Wellesley Charles k. 17, 275. - Welsenyi Nicolas k. 15, 236. - Wildenbruch L. V. k. 3, 44. - Wilkinson Charles Allix k. 9, 125. - Wilton k. 17, 274. - Wuthenau k. 6, 97. - Zerschwitz H. k. 6, 88. k. 9, 137. - Zeschau k. 10, 144, 153. - Zieten de k. 1, 12. - Zoehmen Louis k. 16, 246.
  • Wklejone bilety wizytowe, zaproszenia, listy, paszport, programy różnych uroczystości dworskich głównie w Dreźnie i koncertów, ryciny, rysunki itp
  • Programy: Concerto alla Corte nella sera del 16. Aprile, 24. Febrajo 1838 k. 7, 109. 110; Concerto alla Corte nella sera del 1. d' Aprile k. 14, 216, 217; Programm zur Feier der Huldigung seiner Majestät Königs Friedrich Wilhelm IV am 10 September 1840. k. 19, 282.
 • Grafika:
  • Pejzaż z zamkiem księcia ? 6x9 cm k. 20 rycina kol.
  • Marguairax sc. Portret Fryderyk Wilhelm III król Prus (1770-1840) portret 16x14 cm k. 1 rycina
  • marynarze - scenka 16x12 cm k. 3 rys.
  • Portret mężczyzna w surducie 11x10 cm k. 3 rys.
  • Portret Locherè 11x6 cm k. 3 rys.
  • Portret mężczyzna w szlafmycy 13x11 cm k. 3 rys.
  • czaszka 14x10 cm k. 8 rys.
  • stopy 17x9 cm k. 3 rys.
  • Portret Julinet 17x12cm k. 9 rys.
  • Portret templariusz 17x8 cm k. 9 rys.
  • Portret żołnierz z 17 w. 6x8 cm k. 9 rys.
  • Portret oficer z XVII w. 6x8 cm k. 9 rys.
  • Portret Reitgenstein 8x8 cm k. 12 rys.
  • Panoplia na programie koncertu pruskich fizylierów 8x19 cm k. 19 rycina
  • Charleson del. Birmingham sc. Scena rodzajowa 14x7 cm k. 20 rycina
  • Graimberg Ch. dess. 1820 Haldenwang Ch. Pejzaż z ruiną budowli 9x12 cm k. 20 rycina
  • Frommel C. del et sculp. Baden Park z ruiną zamku 8x11 cm k. 20 rycina
  • orły pruskie 9x11 cm k. 22 rycina
 • Proweniencja: ze zbiorów Radolińskich w Jarocinie, wyżej zapisane nazwisko Alfreda Radolińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abercrombi
  • Allix Wilkinson Charles
  • Antonini
  • Arnim Charles
  • Arnim Frederic
  • Baillet Joseph
  • Barante Ernest
  • Barton Charles
  • Beaulien
  • Benecke von Gröditzberg
  • Beschau
  • Beschwitz Eduard
  • Blesser Charles
  • Bodenhausen
  • Bunau Henri
  • Byrn O.
  • Canitz Charles
  • Cerrini di Monte Varchi Leopold
  • Chevron Villette de
  • Coopmans
  • Dashwood
  • d'Assebourg Linden baron
  • d'Einsiedel Alexandre
  • d'Einsiedel Henri
  • Dönhoff comte
  • Döning Fritz
  • Uchtritz
  • Friesen
  • Gablenz
  • Gabriac Alexis
  • Gersdorff Gustave
  • Globig Alfred
  • Globig Henri
  • Harrach Ferdinand
  • Hessenstein
  • Hohenthal comte
  • Howarde Henry
  • Ivernois
  • Jarnckendorf
  • Jernigham Stasford
  • Jordan
  • Koenneritz
  • Langenn Rudolphe
  • Lindenau
  • Loewenstein Wertheim Guillaume
  • Loss
  • Lövenskiold Hermann
  • Lüttichau
  • Lutz
  • Metzradt R.
  • Miltitz
  • Minckwitz
  • Murray
  • Nagler Charles
  • Paez de la Cadena
  • Pourlales Fr.
  • Raczyński A.
  • Radoliński Stanisław 19 w.
  • Radoliński Władysław 19 w.
  • Radziwiłł Wilhelm
  • Rebentlow
  • Reitzenstein
  • Reizenstein
  • Reuss Henri
  • Ribeaupierre
  • Richter
  • Rietter
  • Saunders
  • Schönburg Wechselburg Alban
  • Schöning von
  • Schreckenstein
  • Schröder
  • Schulenburg-Burgscheidungen
  • S. Martin d'Aglie
  • Sontag F.
  • Steiner Eduard
  • Stenglin
  • Stillfried-Rattonitz
  • Stockhausen von
  • Testetits Samuel
  • Therese
  • Thümen von
  • Titzgerald
  • Veltheim Barbke
  • Verger
  • Vitzthum Albert
  • Wallesley Charles
  • Wallwitz George
  • Wardle G.
  • Watzdorf de
  • Welsenyi Nicolas
  • Wildenbruch L. V.
  • Wilton
  • Wuthenau
  • Zamoyski Władysław (1803-1868) gen.
  • Zerschwitz
  • Zieten de
  • Zoehmen Louis
  • Drezno m. 19 w. Niemcy
  • Ryciny
  • Wizytówki 19 w.
  • Superekslibris
  • Koncerty
  • Rysunki
  • Albumy z pamiątkami 20 w.
 • Uwagi: Niektóre materiały uszkodzone, ślady ubytków

MARC

 • 130 %a Materiały rodziny Radolińskich
 • 245 %a Album z pamiątkami Stanisława i Władysława Radolińskich z lat 1834-1866.
 • 260 %c 1834-1866
 • 300 %a 28 k. %b il. %c 40x46 cm
 • 340 %c rkps, rys. %e półsk.
 • 500 %a Niektóre materiały uszkodzone, ślady ubytków
 • 520 %a Wizytówki: Abercrombie k. 1, 5. - Allix Wilkinson Charles k. 9, 125. - Altamont k. 9, 126. - Antonini k. 1, 15. - Arnim Charles k. 1, 8. - Arnim Frederic k. 1, 6. - d'Assebourg Linden baron k. 1, 17. - Baillet Joseph k. 1, 19. - Barante Ernest k. 17, 273. - Barton k. 13, 208. - Beaulien k. 3, 54. -Benecke von Gröditzberg k. 3, 43. - Beschau k. 6, 85. - Beschwitz Eduard k. 2, 41. - Binder k. 5, 68. - Bismark k. 5, 64. Blucher de Wahlstatt Gustave k. 19, 286. - Bodenhausen k. 6, 101. - Bunau Henri k. 9, 132. - Burghersh k. 19, 290.- Bussierre Edmond k. 7, 114 - Byrn O. k. 6, 100. - Canitz Charles k.5, 66. - Carlowiz k. 6, 90. - Cerrini di Monte Varchi Leopold k. 9, 136. - Chevron Villette de k. 1, 20. - Coopmans k. 5, 71. - Courtenay Boyle k. 17, 277. - Dashwood k. 16, 259. - Dönhoff comte k. 1, 22. - d'Einsiedel Alexandre k. 6, 96. - d'Einsiedel Henri k. 6, 76. - Fabrice k. 6, 75. - Forbes k.5, 70. - Friesen k. 6, 79, 102. - Gablenz k. 6, 89. - Gabriac Alexis k. 5, 65. - Canitz Charles k. 5, 66. - Dönhoff k. 1, 22. - L'Envoye de Russie - k.2, 36. - Gablenz k.6, 89. k.7, 111. - Gersdorff Gustave k. 6, 93. k. 7, 113. - Globig Alfred k. 6, 92. - Globig Henri k. 9, 135. - Golenichtcheff Koutousoff k. 1, 16. - Harrach Ferdinand k. 15. - Hatten k. 19, 288. - Haza Radlitz k. 19, 29.3 - Hessenstein k. 7, 112. - Hohenthal comte k. 3, 42. - Howarde Henry k. 1, 24. - Jarnckendorf k. 6, 87. - Jernigham Stasford k. 1, 25. - Jordan k. 5, 62. - Ivernois k. 2, 38. k. 9, 129. - Kaliknitz k.3, 55. - Koenneritz k. 6, 98. - Langenn Rudolphe k. 6, 99. - Leipziger k. 16, 260. - Linden k.1, 1. - Lindenau k. 6, 84. - Loewenstein Wertheim Guillaume k. 9, 133. - Loss k. 6, 82. - Lövenskiold Hermann k. 16, 243. - Lüttichau k. 6, 83. - Metzradt R. k. 9, 134. - Georges Miltitz k. 6, 78. - Minckwitz k. 6, 81. k. 10, 149. - Le Ministre de France k.5, 73. - Murray k. 3, 46. - Nagler Charles k. 2, 34. - Paez de la Cadena k. 5, 63. - Pourlales Fr. k. 1, 11. - Radziwiłł Wilhelm k. 1, 9. k. 3, 53. - Reuss Henri k. 17, 266. - Reizenstein k. 6, 74, 80. - Reventlow k. 1, 4. - Ribeaupierre k. 1, 3. k. 3, 49, - Richter k. 5, 67.- S. Martin d'Aglie k. 1, 2. - Saunders k. 9, 127. - Schönburg Wechselburg Alban k. 16, 248. - Schöning von k. 1, 21. - Schreckenstein k. 4. - Schröder k. 5, 69. - Schulenburg-Burgscheidungen k. 16, 249. - Sedlag k. 19, 289. - Solms-Barush k. 16, 242. - Sontag F. k. 5, 72. - Zerschnitz k. 11, 155. - Stasford-Jerbnigham W. k.1, 25. - Stenglin k. 10, 156. - Stillfried-Rattonitz k. 3, 45. - Stockhausen von k. 1, 25. - Testetits Samuel k. 15, 234. - Thümen von k. 1, 23. - Titzgerald k. 1, 10. - d'Uchtritz k. 6, 103. - Veltheim Barbke k. 1, 14, k. 3, 47. - Verger k. 16, 245. - Villette- Chevron k.1, 20. - Vitzthum Albert k. 6, 95. k. 9, 130. - Wallesley Charles k. 17. - Wallwitz George k. 16, 244. - Wardle G. k. 15. - Watzdorf Otton de k. 2, 37. k. 6, 93. - Watzdorf-Wiesenburg k. 16, 253. - Wellesley Charles k. 17, 275. - Welsenyi Nicolas k. 15, 236. - Wildenbruch L. V. k. 3, 44. - Wilkinson Charles Allix k. 9, 125. - Wilton k. 17, 274. - Wuthenau k. 6, 97. - Zerschwitz H. k. 6, 88. k. 9, 137. - Zeschau k. 10, 144, 153. - Zieten de k. 1, 12. - Zoehmen Louis k. 16, 246.
 • 520 %a Wklejone bilety wizytowe, zaproszenia, listy, paszport, programy różnych uroczystości dworskich głównie w Dreźnie i koncertów, ryciny, rysunki itp
 • 520 %a Programy: Concerto alla Corte nella sera del 16. Aprile, 24. Febrajo 1838 k. 7, 109. 110; Concerto alla Corte nella sera del 1. d' Aprile k. 14, 216, 217; Programm zur Feier der Huldigung seiner Majestät Königs Friedrich Wilhelm IV am 10 September 1840. k. 19, 282.
 • 541 %c a %d 1983 %e 540
 • 546 %a Niem., franc., pol.
 • 561 %a ze zbiorów Radolińskich w Jarocinie, wyżej zapisane nazwisko Alfreda Radolińskiego %s superekslibris %w Radoliński Alfred
 • 600 %a Abercrombi
 • 600 %a Allix Wilkinson Charles
 • 600 %a Antonini
 • 600 %a Arnim Charles
 • 600 %a Arnim Frederic
 • 600 %a Baillet Joseph
 • 600 %a Barante Ernest
 • 600 %a Barton Charles
 • 600 %a Beaulien
 • 600 %a Benecke von Gröditzberg
 • 600 %a Beschau
 • 600 %a Beschwitz Eduard
 • 600 %a Blesser Charles
 • 600 %a Bodenhausen
 • 600 %a Bunau Henri
 • 600 %a Byrn O.
 • 600 %a Canitz Charles
 • 600 %a Cerrini di Monte Varchi Leopold
 • 600 %a Chevron Villette de
 • 600 %a Coopmans
 • 600 %a Dashwood
 • 600 %a d'Assebourg Linden baron
 • 600 %a d'Einsiedel Alexandre
 • 600 %a d'Einsiedel Henri
 • 600 %a Dönhoff comte
 • 600 %a Döning Fritz
 • 600 %a d'||Uchtritz
 • 600 %a Friesen
 • 600 %a Gablenz
 • 600 %a Gabriac Alexis
 • 600 %a Gersdorff Gustave
 • 600 %a Globig Alfred
 • 600 %a Globig Henri
 • 600 %a Harrach Ferdinand
 • 600 %a Hessenstein
 • 600 %a Hohenthal comte
 • 600 %a Howarde Henry
 • 600 %a Ivernois
 • 600 %a Jarnckendorf
 • 600 %a Jernigham Stasford
 • 600 %a Jordan
 • 600 %a Koenneritz
 • 600 %a Langenn Rudolphe
 • 600 %a Lindenau
 • 600 %a Loewenstein Wertheim Guillaume
 • 600 %a Loss
 • 600 %a Lövenskiold Hermann
 • 600 %a Lüttichau
 • 600 %a Lutz
 • 600 %a Metzradt R.
 • 600 %a Miltitz
 • 600 %a Minckwitz
 • 600 %a Murray
 • 600 %a Nagler Charles
 • 600 %a Paez de la |Cadena
 • 600 %a Pourlales Fr.
 • 600 %a Raczyński A.
 • 600 %a Radoliński Stanisław %d 19 w.
 • 600 %a Radoliński Władysław %d 19 w.
 • 600 %a Radziwiłł Wilhelm
 • 600 %a Rebentlow
 • 600 %a Reitzenstein
 • 600 %a Reizenstein
 • 600 %a Reuss Henri
 • 600 %a Ribeaupierre
 • 600 %a Richter
 • 600 %a Rietter
 • 600 %a Saunders
 • 600 %a Schönburg |Wechselburg Alban
 • 600 %a Schöning von
 • 600 %a Schreckenstein
 • 600 %a Schröder
 • 600 %a Schulenburg-|Burgscheidungen
 • 600 %a S. |Martin d'|Aglie
 • 600 %a Sontag F.
 • 600 %a Steiner Eduard
 • 600 %a Stenglin
 • 600 %a Stillfried-|Rattonitz
 • 600 %a Stockhausen von
 • 600 %a Testetits Samuel
 • 600 %a Therese
 • 600 %a Thümen von
 • 600 %a Titzgerald
 • 600 %a Veltheim |Barbke
 • 600 %a Verger
 • 600 %a Vitzthum Albert
 • 600 %a Wallesley Charles
 • 600 %a Wallwitz George
 • 600 %a Wardle G.
 • 600 %a Watzdorf de
 • 600 %a Welsenyi Nicolas
 • 600 %a Wildenbruch L. V.
 • 600 %a Wilton
 • 600 %a Wuthenau
 • 600 %a Zamoyski Władysław (1803-1868) gen.
 • 600 %a Zerschwitz
 • 600 %a Zieten de
 • 600 %a Zoehmen Louis
 • 651 %a Drezno %x m. %y 19 w. %z Niemcy
 • 653 %a Ryciny
 • 653 %a Wizytówki 19 w.
 • 653 %a Superekslibris
 • 653 %a Koncerty
 • 653 %a Rysunki
 • 655 %a Albumy z pamiątkami 20 w.
 • 852 %j BK 12986
 • 900 %c Pejzaż z |zamkiem księcia ? %d 19 w. %f 6x9 cm %k k. 20 %m rycina kol. %p "Schloss Fürstenstein"
 • 900 %a Marguairax sc. %c Portret |Fryderyk Wilhelm III król Prus (1770-1840) portret %d 19 w. %f 16x14 cm %k k. 1 %m rycina
 • 900 %c marynarze - scenka %d 19 w. %f 16x12 cm %k k. 3 %m rys. %p "Scenes de la vie maritime"
 • 900 %c Portret |mężczyzna w surducie %d 19 w. %f 11x10 cm %k k. 3 %m rys. %p "Un fermier d'apres Nature 15 mars 36"
 • 900 %c Portret |Locherè %d 19 w. %f 11x6 cm %k k. 3 %m rys. %p "Locherè"
 • 900 %c Portret |mężczyzna w szlafmycy %d 19 w. %f 13x11 cm %k k. 3 %m rys.
 • 900 %c czaszka %d 19 w. %f 14x10 cm %k k. 8 %m rys. %p "Ego etiam d'apres Nature"
 • 900 %c stopy %d 19 w. %f 17x9 cm %k k. 3 %m rys.
 • 900 %c Portret |Julinet %d 19 w. %f 17x12cm %k k. 9 %m rys.
 • 900 %c Portret |templariusz %d 19 w. %f 17x8 cm %k k. 9 %m rys. %p "Chevalier du Temple 1118-1313"
 • 900 %c Portret |żołnierz z 17 w. %d 19 w. %f 6x8 cm %k k. 9 %m rys. %p "Soldat an 17 Siècle"
 • 900 %c Portret |oficer z XVII w. %d 19 w. %f 6x8 cm %k k. 9 %m rys. %p "Officier du tems de Louis XIII"
 • 900 %c Portret |Reitgenstein %d 19 w. %f 8x8 cm %k k. 12 %m rys. %p "Mr de Reitgenstein grand Marechal [...]"
 • 900 %c Panoplia na programie koncertu pruskich fizylierów %d 19 w. %f 8x19 cm %k k. 19 %m rycina
 • 900 %a Charleson del. Birmingham sc. %c Scena rodzajowa %d 19 w. %f 14x7 cm %k k. 20 %m rycina %p "A la Hogarth [...]"
 • 900 %a Graimberg Ch. dess. 1820 Haldenwang Ch. %c Pejzaż z ruiną budowli %d 19 w. %f 9x12 cm %k k. 20 %m rycina %p "Die Ruinen des Adolfs und Ruprechtsbaues [...]"
 • 900 %a Frommel C. del et sculp. %c Baden |Park z ruiną |zamku %d 19 w. %f 8x11 cm %k k. 20 %m rycina %p "Eingang in das alte Schloss zu Baden"
 • 900 %c orły pruskie %d 1800 przed %f 9x11 cm %k k. 22 %m rycina

Indexes

Copies

  • Signature: BK 12986