No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 12227
 • Tytuł: Zbiór relacji z okresu okupacji hitlerowskiej.
 • Miejsce i czas powstania: 1964-1975
 • Opis fizyczny: 107 k. 5 fot. 30x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • 7.Stanisław Grajewski, "Ruch narodowo-wyzwoleńczy na terenie ziemi leszczyńskiej 1939-1945" (na podstawie relacji: Antoniego Antoniaka, Marcina Bartlewicza, Andrzeja Błaszczyka, Alfonsa Jakubowskiego, Antoniego Kusza, Józefa Pawlaka, Stanisława Przybyła, Stanisława Sosienia, Marceli Sośnickiej, Jana Wieczorka, Władysława Wiecierzyńskiego). Walki we wrzesniu 1939, ruch oporu - Wielkopolska Organizacja Wojskowa Antoniego Kusza (1939-1945); grupa Leszka Grota (do 1944); tajny Komitet Robotniczy w Lesznie, grupa ruchu oporu w Kąkolewie (1940) i Zaborowie (1941-1944), przy tym zaswiadczenie St. Grajewskiego o działalności w konspiracji w Kąkolewie Wojciecha Łaszczyńskiego k. 18.
  • 1. Stanisław Baranowski - kampania wrześniowa, udział w ruchu oporu w Krotoszynie, obóz koncentracyjny w Żabikowie 1941 k. 7, fotokop. 5
  • 2. Alojzy Bereszyński - ewakuacja we wrzesniu 1939, praca we Włocławku, powrót do Poznania i wyzwolenie miasta k. 10.
  • 3. Marian Chmielewski - obóz koncentracyjny w Mauthausen k. 1.
  • 4. Władysław Ciesielski - egzekucje Polaków w więzieniu inowrocławskim 1939 k. 4.
  • 5. M. Dulski - okupacja i wyzwolenie Mogilna k. 3.
  • 6. Stefan Filoda - działalność w konspiracji w Warszawie, obozy koncentracyjne w Gross Rosen i Litomierzycach k. 2.
  • 8. Jan Górzny - pobyt na Pawiaku k. 2.
  • 9. Franciszek Kaźmierczak - uwięzienie w 1939 k. 2.
  • 10. Kaźmierczak - okupacja w Gołuchowie, grupa AK k. 4.
  • 11. Stanisław Kołtoniak - egzekucja Polaków w Mosinie w 1939 k. 3.
  • 12. Anna z Siczyńskich Łaguna - działalność w organizacji Polska Niepodległa, obóz w Żabikowie 1944, Ravensbrück k. 8.
  • 13. Bogusław Malinowski - obóz w Żabikowie 1944 k. 2.
  • 14. Antoni Müller - okupacja w Rogoźnie, obozy w Gross Rosen i Dora k. 2.
  • 15. Edward Poszwa - więzienie na Pawiaku 1942-1944 k. 4.
  • 16. Władysław Sibilski - obóz w Gunowie k. Leszna 1944 k. 2.
  • 17. Jan Siwek - uczestnictwo w walce pod Monte Cassino (Relacja spisana przez Zdzisławę Krugiołkę) k. 13, fot. 7.
  • 18. Franciszek Solecki - obóz w Żabikowie 1941, Buchenwaldzie k. 8. Przy tym wykaz ofiar terroru hitlerowskiego na terenie miasta Poznania, list Bogdana Tyneckiego z zapytaniem o brata więźnia w Żabikowie k. 11.
 • Grafika:
  • Baranowski Stanisław (1917-1973) aut. w grupie żołnierzy 8x13 cm k. 72 odb.
  • Legitymacja odznaki pułkowej 56 PP. WLKP 13x9 cm k. 71 reprod.
  • Baranowski Stanisław (1917-1973) kpr. Legitym. odznaki Centrum Wyszkolenia kawalerii w Grudziądzu" 9x13 cm k. 72 reprod. legitym.
  • Siwek Jan (1898 - 1973 )aut., płk ułanów krechowieckich w mundurze z odznaczeniami 14x10 cm k. 99 odb.
  • Monte Cassino bitwa Włochy uroczystości fragm. dekoracji 13x17 cm k. 99 odb.
  • Monte Casino bitwa Włochy żołnierze artylerzyści 14x9 cm k. 100 odb. ilustr.
  • Monte Casino bitwa Włochy wozy bojowe 9x14 cm k. 100 odb. ilustr.
  • Monte Cassino bitwa Włochy żołnierz polski 14x9 cm k. 101 odb. ilustr.
  • Monte Cassino bitwa Włochy plan 11x18 cm k. 101 reprod. planu
  • Wydawn. ZBOWID W-wa Monte Cassino wzgórze Włochy 15x10 cm k. 102 poczt. wg akwareli
  • Baranowski Stanisław (1917-1973) aut. w mundurze WP 13x8 cm k. 68 odb.
  • Solecki Franciszek (ur. 1891) aut. relacji o obozie w Żabikowie i Buchenwaldzie 3x4 cm k. 58 fot. legitym.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Antoniak Antoni autor relacji o ruchu narodowo-wyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej w latach 1939-1945 20 w.
  • Baranowski Stanisław autor relacji z okresu II wojny światowej 20 w.
  • Bartlewicz Marcin autor relacji o ruchu narodowo-wyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej w latach 1939-1945 20 w.
  • Bereszycki Antoni autor relacji z okresu II wojny światowej 20 w.
  • Błaszczyk Andrzej autor relacji o ruchu narodowowyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej w latach 1939-1945 20 w.
  • Chmielewski Marian autor wspomnień o obozie w Mauthausen 20 w.
  • Ciesielski Władysław powstaniec wlkp. 1918-1919 r. 20 w.
  • Dulski M. autor wspomnień z okresu oklupacji hitlerowskiej 20 w.
  • Filoda Stefan autor wspomnień z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego 20 w.
  • Górzny Jan autor relacji o więzieniu na Pawiaku 20 w.
  • Grajewski Stanisław autor wspomnień 20 w.
  • Grajewski Stanisław autor wspomnień 20 w.
  • Grot Leszek uczestnik ruchu oporu 20 w.
  • Jakubowski Alfons autor relacji o ruchu narodowowyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej 19139-1945 r. 20 w.
  • Kazimierczak Franciszek autor relacji z czasów okupacji hitlerowskiej 20 w.
  • Kaźmierczak autor relacji o okupacji hitlerowskiej w Gołuchowie 20 w.
  • Kołtoniak Stanisław autor relacji o egzekucji Polaków w Mosinie w 1939 r. 20 w.
  • Krugiołka Zdzisława 20 w.
  • Kusz Antoni autor relacji o ruchu narodowowyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej 19
  • Łagunia Anna z Siczyńskich 20 w.
  • Łaszczyński Wojciech działacz konspiracyjny w Kąkolewie 20 w.
  • Malinowski Bogusław autor relacji o hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Żabikowie 20 w.
  • Müller Antoni autor relacji o okupacji hitlerowskiej w Rogoźnie, o obozach koncentracyjnych w Gross Rosen i Dora 20 w.
  • Pawlak Józef autor relacji o ruchu narodowo-wyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej 1939-1945 r.
  • Poszwa Edward autor relacji o więźniach na Pawiaku 1942-1944 r.
  • Przybył Stanisław autor relacji o ruchu narodowo-wyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej 1939-1945 r.
  • Sibilski Władysław autor relacji o hitlerowskim obozie pracy w Gunowie 20 w.
  • Siwek Jan autor relacji o walce pod Monte Cassino 20 w.
  • Eforat Gimnazjum Cieszyn 20 w.
  • obóz karno-śledczy Żabikowo 20 w.
  • obóz koncentracyjny Buchenwald
  • obóz koncentracyjny dla kobiet Ravensbrück
  • obóz koncentracyjny Dora-Mittelbau
  • obóz koncentracyjny Gross Rosen 20 w.
  • obóz koncentracyjny Litoměřice 20 w. Czechosłowacja Litomierzyce zob. Litoměřice
  • obóz koncentracyjny Mauthausen - Gusen
  • obóz pracy Gunowo (?) 20 w.
  • Tajny Komitet Robotniczy Leszno 20 w.
  • Tajny Komitet Robotniczy Leszno 20 w.
  • Więzienie w Inowrocławiu
  • Więzienie w Warszawie - Pawiak
  • Buchenwald m., hitlerowski obóz koncentracyjny Niemcy
  • Cieszyn m., Eforat Gimnazjum 20 w.
  • Dora-Mittelbau m., obóz koncentracyjny 20 w. Niemcy
  • Gołuchów w. 20 w.
  • Gross Rosen hitlerowski obóz koncentracyjny 20 w.
  • Gross Rosen zob. Rogoźnica
  • Gunowo (?) k. Leszna - hitlerowski obóz pracy 20 w.
  • Inowrocław m., więzienie niemieckie 20 w.
  • Kąkowo w. k. Nowego Tomyśla, grupa ruchu oporu 20 w.
  • Kąkowo w. k. Nowego Tomyśla 20 w.
  • Krotoszyn m. 20 w.
  • Leszno m., Tajny Komitet Robotniczy 20 w.
  • Litomierzyce m.- hitlerowski obóz koncentracyjny 20 w. Czechosłowacja
  • Mauthausen - Gusen m. w Austrii obóz koncentracyjny
  • Mogilno m. 20 w.
  • Monte Cassino wzgórze 20 w. Włochy
  • Mosina m. k. Poznania, egzekucja Polaków 1939 r. 20 w.
  • Ravensbrück hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet
  • Rogoźno m. w woj. pilskim 20 w.
  • Warszawa m., Pawiak-więzienie 20 w.
  • Warszawa m. 19-20 w.
  • Włocławek m. woj. 20 w.
  • Żabikowo w. k. Poznania, obóz karno-śledczy 20 w.
  • Zaborowo w. w oj. leszczynskim, grupa ruchu oporu 20 w.
  • Ruch oporu w Polsce 1939-1945 r.
  • wojna 1939 polsko-niemiecka
  • Więzienia w okresie II wojny światowej
  • Wojny
  • Komitety
  • Wspomnienia zob. też pamiętniki
  • Więzienia w okresie II wojny światowej zob. też obozy karno-śledcze w Poznaniu i Żabikowie
  • Zbrodnie wojenne
  • Obozy koncentracyjne
  • fotografie 20 w.

MARC

 • 130 $a Zbiór relacji z okresu okupacji
 • 240 $a Zbiór relacji z okresu okupacji hitlerowskiej.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1964-1975
 • 300 $a 107 k. $b 5 fot. $c 30x21 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 400 $a Siczyńska Anna zob. Łagunia Anna z Siczyńskich
 • 400 $a Siczyńska Anna zob. Łagunia Anna z Siczyńskich
 • 520 $a 7.Stanisław Grajewski, "Ruch narodowo-wyzwoleńczy na terenie ziemi leszczyńskiej 1939-1945" (na podstawie relacji: Antoniego Antoniaka, Marcina Bartlewicza, Andrzeja Błaszczyka, Alfonsa Jakubowskiego, Antoniego Kusza, Józefa Pawlaka, Stanisława Przybyła, Stanisława Sosienia, Marceli Sośnickiej, Jana Wieczorka, Władysława Wiecierzyńskiego). Walki we wrzesniu 1939, ruch oporu - Wielkopolska Organizacja Wojskowa Antoniego Kusza (1939-1945); grupa Leszka Grota (do 1944); tajny Komitet Robotniczy w Lesznie, grupa ruchu oporu w Kąkolewie (1940) i Zaborowie (1941-1944), przy tym zaswiadczenie St. Grajewskiego o działalności w konspiracji w Kąkolewie Wojciecha Łaszczyńskiego k. 18.
 • 520 $a 1. Stanisław Baranowski - kampania wrześniowa, udział w ruchu oporu w Krotoszynie, obóz koncentracyjny w Żabikowie 1941 k. 7, fotokop. 5
 • 520 $a 2. Alojzy Bereszyński - ewakuacja we wrzesniu 1939, praca we Włocławku, powrót do Poznania i wyzwolenie miasta k. 10.
 • 520 $a 3. Marian Chmielewski - obóz koncentracyjny w Mauthausen k. 1.
 • 520 $a 4. Władysław Ciesielski - egzekucje Polaków w więzieniu inowrocławskim 1939 k. 4.
 • 520 $a 5. M. Dulski - okupacja i wyzwolenie Mogilna k. 3.
 • 520 $a 6. Stefan Filoda - działalność w konspiracji w Warszawie, obozy koncentracyjne w Gross Rosen i Litomierzycach k. 2.
 • 520 $a 8. Jan Górzny - pobyt na Pawiaku k. 2.
 • 520 $a 9. Franciszek Kaźmierczak - uwięzienie w 1939 k. 2.
 • 520 $a 10. Kaźmierczak - okupacja w Gołuchowie, grupa AK k. 4.
 • 520 $a 11. Stanisław Kołtoniak - egzekucja Polaków w Mosinie w 1939 k. 3.
 • 520 $a 12. Anna z Siczyńskich Łaguna - działalność w organizacji Polska Niepodległa, obóz w Żabikowie 1944, Ravensbrück k. 8.
 • 520 $a 13. Bogusław Malinowski - obóz w Żabikowie 1944 k. 2.
 • 520 $a 14. Antoni Müller - okupacja w Rogoźnie, obozy w Gross Rosen i Dora k. 2.
 • 520 $a 15. Edward Poszwa - więzienie na Pawiaku 1942-1944 k. 4.
 • 520 $a 16. Władysław Sibilski - obóz w Gunowie k. Leszna 1944 k. 2.
 • 520 $a 17. Jan Siwek - uczestnictwo w walce pod Monte Cassino (Relacja spisana przez Zdzisławę Krugiołkę) k. 13, fot. 7.
 • 520 $a 18. Franciszek Solecki - obóz w Żabikowie 1941, Buchenwaldzie k. 8. Przy tym wykaz ofiar terroru hitlerowskiego na terenie miasta Poznania, list Bogdana Tyneckiego z zapytaniem o brata więźnia w Żabikowie k. 11.
 • 541 $c a $d 1975 $e 2786
 • 541 $c a $d 1975 $e 2791
 • 541 $c a $d 1975 $e 2796
 • 541 $c a $d 1977 $e 2613
 • 541 $c a $d 1977 $e 2616
 • 546 $a Pol.
 • 600 $a Antoniak Antoni $c autor relacji o ruchu narodowo-wyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej w latach 1939-1945 $d 20 w.
 • 600 $a Baranowski Stanisław $c autor relacji z okresu II wojny światowej $d 20 w.
 • 600 $a Bartlewicz Marcin $c autor relacji o ruchu narodowo-wyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej w latach 1939-1945 $d 20 w.
 • 600 $a Bereszycki Antoni $c autor relacji z okresu II wojny światowej $d 20 w.
 • 600 $a Błaszczyk Andrzej $c autor relacji o ruchu narodowowyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej w latach 1939-1945 $d 20 w.
 • 600 $a Chmielewski Marian $c autor wspomnień o obozie w Mauthausen $d 20 w.
 • 600 $a Ciesielski Władysław powstaniec wlkp. 1918-1919 r. 20 w.
 • 600 $a Dulski M. $c autor wspomnień z okresu oklupacji hitlerowskiej $d 20 w.
 • 600 $a Filoda Stefan $c autor wspomnień z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego $d 20 w.
 • 600 $a Górzny Jan $c autor relacji o więzieniu na Pawiaku $d 20 w.
 • 600 $a Grajewski Stanisław autor wspomnień 20 w.
 • 600 $a Grajewski Stanisław autor wspomnień 20 w.
 • 600 $a Grot Leszek $c uczestnik ruchu oporu $d 20 w.
 • 600 $a Jakubowski Alfons $c autor relacji o ruchu narodowowyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej 19139-1945 r. $d 20 w.
 • 600 $a Kazimierczak Franciszek $c autor relacji z czasów okupacji hitlerowskiej $d 20 w.
 • 600 $a Kaźmierczak $c autor relacji o okupacji hitlerowskiej w Gołuchowie $d 20 w.
 • 600 $a Kołtoniak Stanisław autor relacji o egzekucji Polaków w Mosinie w 1939 r. 20 w.
 • 600 $a Krugiołka Zdzisława $d 20 w.
 • 600 $a Kusz Antoni autor relacji o ruchu narodowowyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej 19
 • 600 $a Łagunia Anna z Siczyńskich $d 20 w.
 • 600 $a Łaszczyński Wojciech $c działacz konspiracyjny w Kąkolewie $d 20 w.
 • 600 $a Malinowski Bogusław $c autor relacji o hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Żabikowie $d 20 w.
 • 600 $a Müller Antoni $c autor relacji o okupacji hitlerowskiej w Rogoźnie, o obozach koncentracyjnych w Gross Rosen i Dora $d 20 w.
 • 600 $a Pawlak Józef $c autor relacji o ruchu narodowo-wyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej 1939-1945 r.
 • 600 $a Poszwa Edward $c autor relacji o więźniach na Pawiaku 1942-1944 r.
 • 600 $a Przybył Stanisław $c autor relacji o ruchu narodowo-wyzwoleńczym na ziemi leszczyńskiej 1939-1945 r.
 • 600 $a Sibilski Władysław $c autor relacji o hitlerowskim obozie pracy w Gunowie $d 20 w.
 • 600 $a Siwek Jan $c autor relacji o walce pod Monte Cassino $d 20 w.
 • 610 $a Eforat Gimnazjum Cieszyn 20 w.
 • 610 $a obóz karno-śledczy Żabikowo 20 w.
 • 610 $a obóz koncentracyjny Buchenwald
 • 610 $a obóz koncentracyjny dla kobiet Ravensbrück
 • 610 $a obóz koncentracyjny Dora-Mittelbau
 • 610 $a obóz koncentracyjny Gross Rosen 20 w.
 • 610 $a obóz koncentracyjny Litoměřice 20 w. Czechosłowacja $a Litomierzyce zob. Litoměřice
 • 610 $a obóz koncentracyjny Mauthausen - Gusen
 • 610 $a obóz pracy Gunowo (?) 20 w.
 • 610 $a Tajny Komitet Robotniczy $c Leszno $d 20 w.
 • 610 $a Tajny Komitet Robotniczy Leszno 20 w.
 • 610 $a Więzienie w Inowrocławiu
 • 610 $a Więzienie w Warszawie - Pawiak
 • 651 $a Buchenwald $x m., hitlerowski obóz koncentracyjny Niemcy
 • 651 $a Cieszyn $x m., Eforat Gimnazjum 20 w.
 • 651 $a Dora-Mittelbau $x m., obóz koncentracyjny $y 20 w. $z Niemcy
 • 651 $a Gołuchów $x w. $y 20 w.
 • 651 $a Gross Rosen $x hitlerowski obóz koncentracyjny $y 20 w.
 • 651 $a Gross Rosen zob. Rogoźnica
 • 651 $a Gunowo (?) $x k. Leszna - hitlerowski obóz pracy $y 20 w.
 • 651 $a Inowrocław $x m., więzienie niemieckie 20 w.
 • 651 $a Kąkowo $x w. k. Nowego Tomyśla, grupa ruchu oporu $y 20 w.
 • 651 $a Kąkowo w. k. Nowego Tomyśla $y 20 w.
 • 651 $a Krotoszyn m. $y 20 w.
 • 651 $a Leszno $x m., Tajny Komitet Robotniczy $y 20 w.
 • 651 $a Litomierzyce $x m.- hitlerowski obóz koncentracyjny $y 20 w. $z Czechosłowacja
 • 651 $a Mauthausen - Gusen $x m. w Austrii obóz koncentracyjny
 • 651 $a Mogilno m. 20 w.
 • 651 $a Monte Cassino $x wzgórze 20 w. Włochy
 • 651 $a Mosina $x m. k. Poznania, egzekucja Polaków 1939 r. $y 20 w.
 • 651 $a Ravensbrück $x hitlerowski obóz koncentracyjny dla kobiet
 • 651 $a Rogoźno m. w woj. pilskim $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x m., Pawiak-więzienie $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $y m. 19-20 w.
 • 651 $a Włocławek m. woj. $y 20 w.
 • 651 $a Żabikowo w. k. Poznania, obóz karno-śledczy 20 w.
 • 651 $a Zaborowo $x w. w oj. leszczynskim, grupa ruchu oporu $y 20 w.
 • 653 $a Ruch oporu w Polsce 1939-1945 r.
 • 653 $a wojna 1939 polsko-niemiecka
 • 653 $a Więzienia w okresie II wojny światowej
 • 653 $a Wojny
 • 653 $a Komitety
 • 653 $a Wspomnienia zob. też pamiętniki
 • 653 $a Więzienia w okresie II wojny światowej zob. też obozy karno-śledcze w Poznaniu i Żabikowie
 • 653 $a Zbrodnie wojenne
 • 653 $a Obozy koncentracyjne
 • 655 $a fotografie 20 w.
 • 700 $a Tynecki Bogdan $c autor listu z zapytaniem o brata więźnia w Żabikowie $d 20 w.
 • 700 $a Wieczorek Jan $c autor relacji o ruchu narodowo-wyzwole ńczym na ziemi leszczyńskiej 1939-1945 r.
 • 700 $a Wiecierzyński Władysław $c autor relacji o ruchu narodowo-wyzwole ńczym na ziemi leszczyńskiej 1939-1945 r.
 • 852 $j BK 12227
 • 900 $c Baranowski Stanisław (1917-1973) aut. w grupie żołnierzy $d 20 w. lata 30. $f 8x13 cm $k k. 72 $m odb. $p "[...] I Drużyna ciężkich karabinów maszynowych I kompanii KM I Batalionu 56 pułku piechoty"
 • 900 $c Legitymacja odznaki pułkowej 56 PP. WLKP $d 1933 $f 13x9 cm $k k. 71 $m reprod. $p "reprodukcja legitymacji ob. St. Baranowskiego"
 • 900 $c Baranowski Stanisław (1917-1973) kpr. $c Legitym. odznaki Centrum Wyszkolenia kawalerii w Grudziądzu" $d 1937 $f 9x13 cm $k k. 72 $m reprod. legitym.
 • 900 $c Siwek Jan (1898 - 1973 )aut., płk ułanów krechowieckich w mundurze z odznaczeniami $d 1973 przed $f 14x10 cm $k k. 99 $m odb.
 • 900 $c Monte Cassino bitwa Włochy |uroczystości fragm. dekoracji $d 1966 $f 13x17 cm $k k. 99 $m odb. $p "Monte Cassino 1944-1966 wkładem do historii 1000 lecia państwa polskiego"
 • 900 $c Monte Casino bitwa Włochy |żołnierze artylerzyści $d 1944 11-18 maja $f 14x9 cm $k k. 100 $m odb. ilustr. $p "Na stanowiskach ogniowych pod Monte Cassino [...]"
 • 900 $c Monte Casino bitwa Włochy |wozy bojowe $d 1944 $f 9x14 cm $k k. 100 $m odb. ilustr. $p 'Wąwóz Infermo"
 • 900 $c Monte Cassino bitwa Włochy |żołnierz polski $d 1944 $f 14x9 cm $k k. 101 $m odb. ilustr.
 • 900 $c Monte Cassino bitwa Włochy |plan $d 1944 $f 11x18 cm $k k. 101 $m reprod. planu $p "Monte Cassino wzgórze walk żolnierza polskiego"
 • 900 $a Wydawn. ZBOWID W-wa $c Monte Cassino wzgórze Włochy $d 1975 przed $f 15x10 cm $k k. 102 $m poczt. wg akwareli
 • 900 $c Baranowski Stanisław (1917-1973) aut. w mundurze WP $d 20 w. lata 30. $f 13x8 cm $k k. 68 $m odb.
 • 900 $c Solecki Franciszek (ur. 1891) aut. relacji o obozie w Żabikowie i Buchenwaldzie $d 20 w. $f 3x4 cm $k k. 58 $m fot. legitym.

Indexes

Copies

 • Signature: BK 12227