No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 13749
 • Autor: Oyrzyński, Stanisław (1899-1990)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
  • Korespondencja
 • Opis fizyczny: 171 k. 116 listów, 4 fot., 33x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., wł.
 • Zawartość: I. Listy do Stanisława Oyrzyńskiego od następujących, P-R: Pająk Antoni 1959-1965 i b.d. (9), Passarii G. 1946 (1), Pasternak K. 1945 (1), Pastuszek Piotr 1979-1980 i b.d. (4), Paton Agnes 1942-1947 (10), Pawlikowski Mieczysław ("Kraj"- rozgłośnia w Polsce) 1957 (1), Perzko 1951 (1), Petrelli E. 1946-1947 (3), Piasto e soulle Bianco Maria 1945 (1), Picheta H. 1962-1966 (4), Piestrzyński (redaktor Orła Białego) 1951 (1), Piotrowicz Stanisław 1979-1981 (13), Podlaski Jan 1979 (4), "Polonia" (Towarzystwo Łączności z Wychodźstwem) 1959 (1), Pragier Adam 1959-1962 (3), Price R. F. 1956 (1), Przewłocki Marian 1958 (2), Przybylski A. (z Australii) 1967-1979 (7), Przybylski (z Bydgoszczy) 1979 (1), Przysiuda Antoni 1962-1964 (6), Radwan-Pfeiffer Edward 1960-1962 (6), Rawski Tadeusz 1945 (2), Ritchie James 1941 (1), Roberts W. N. 1951 (1), Robertson Agnes 1943-1945 (3), Robertson Tave 1942-1943 (2), Rodzko Mieczysław 1980 (1), Rogalewski O. 1962 (2), Roman J.M. 1956 (1), Romel Adam 1954 (1), Różycki 1956 (3), Ruta Czesława 1945 i b.d. (7), Rysz Aleksander 1979 (1), Rzeczpospolita Polska 1961 (1).
 • Hasła przedmiotowe:
  • Oyrzyński Stanisław 1899-1990
  • Pająk Antoni premier rządu polskiego na emigracji 20 w.
  • Passari G. 20 w.
  • Pasternak K. podpułkownik 20 w.
  • Pastuszek Piotr 20 w.
  • Paton Agnes 20 w.
  • Pawlikowski Mieczysław 20 w.
  • Perzko 20 w.
  • Petrelli E. arcybiskup 20 w.
  • Piasto e soulle Bianco Maria 20 w.
  • Picheta H. podpułkownik 20 w.
  • Piestrzyński 20 w.
  • Piotrowicz Stanisław 20 w.
  • Podlaski Jan kapitan 20 w.
  • Pragier Adam przewodniczący Rady Narodowej R.P. 20 w.
  • Price R. F. 20 w.
  • Przewłocki Marian generał brygady 20 w.
  • Przybylski A. z Australii 20 w.
  • Przybylski W. 20 w.
  • Przysiuda Antoni 20 w.
  • Radwan-Pfeiffer Edward generał brygady 20 w.
  • Rawski Tadeusz 20 w.
  • Ritchie James 20 w.
  • Robertson Agnes 20 w.
  • Robertson Tave 20 w.
  • Roberts W. N. 20 w.
  • Rodzko Mieczysław 20 w.
  • Rogalewski O. dyrektor Departamentu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki 20 w.
  • Roman J. M. 20 w.
  • Romel Jerzy 20 w.
  • Różycki S. 20 w.
  • Ruta Czesława 20 w.
  • Rysz Aleksander 20 w.
  • Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1962 Polska
  • People czasopismo 20 w. Anglia
  • Polonia - Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną 1958 Polska
  • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Centralny 1962 Polska
  • Przekrój czasopismo 20 w. Polska
  • Rzeczpospolita 1961 Anglia
  • Rzeczpospolita Polska czasopismo 20 w. Anglia
  • Partie polityczne 20 w. Polska
  • Czasopisma 20 w. Polska
  • Emigracja polska czasopisma 20 w. Anglia
  • Emigracja polska 1945 Uganda
  • Towarzystwa 1958 Polska
  • Anglia 20 w.
  • Londyn m. 20 w. Anglia
  • Masindi m. kolonia polska 1945 Uganda
  • Uganda kolonia polska 1945
  • Warszawa m. Zakład Wojskowy Instytutu Historycznego 1959

MARC

 • 100 $a Oyrzyński, Stanisław $d (1899-1990)
 • 240 $a Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
 • 243 $a Korespondencja $k fragment $p Listy od P-R
 • 250 $a oryg., kop., odpisy
 • 260 $f 1945-1979
 • 300 $a 171 k. $b 116 listów, 4 fot., $c 33x21 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 520 $a I. Listy do Stanisława Oyrzyńskiego od następujących, P-R: Pająk Antoni 1959-1965 i b.d. (9), Passarii G. 1946 (1), Pasternak K. 1945 (1), Pastuszek Piotr 1979-1980 i b.d. (4), Paton Agnes 1942-1947 (10), Pawlikowski Mieczysław ("Kraj"- rozgłośnia w Polsce) 1957 (1), Perzko 1951 (1), Petrelli E. 1946-1947 (3), Piasto e soulle Bianco Maria 1945 (1), Picheta H. 1962-1966 (4), Piestrzyński (redaktor Orła Białego) 1951 (1), Piotrowicz Stanisław 1979-1981 (13), Podlaski Jan 1979 (4), "Polonia" (Towarzystwo Łączności z Wychodźstwem) 1959 (1), Pragier Adam 1959-1962 (3), Price R. F. 1956 (1), Przewłocki Marian 1958 (2), Przybylski A. (z Australii) 1967-1979 (7), Przybylski (z Bydgoszczy) 1979 (1), Przysiuda Antoni 1962-1964 (6), Radwan-Pfeiffer Edward 1960-1962 (6), Rawski Tadeusz 1945 (2), Ritchie James 1941 (1), Roberts W. N. 1951 (1), Robertson Agnes 1943-1945 (3), Robertson Tave 1942-1943 (2), Rodzko Mieczysław 1980 (1), Rogalewski O. 1962 (2), Roman J.M. 1956 (1), Romel Adam 1954 (1), Różycki 1956 (3), Ruta Czesława 1945 i b.d. (7), Rysz Aleksander 1979 (1), Rzeczpospolita Polska 1961 (1).
 • 541 $c c $d 1993 $e 444
 • 541 $c c $d 1993 $e 445
 • 541 $c c $d 1993 $e 446
 • 541 $c c $d 1993 $e 478
 • 541 $c c $d 1993 $e 480
 • 541 $c c $d 1993 $e 482
 • 541 $c c $d 1993 $e 483
 • 541 $c c $d 1993 $e 484
 • 541 $c c $d 2000 $e 60
 • 541 $c c $d 2000 $e 61
 • 541 $c c $d 2000 $e 64
 • 546 $a Pol., ang., wł.
 • 600 $a Oyrzyński Stanisław $d 1899-1990
 • 600 $a Pająk Antoni $c premier rządu polskiego na emigracji $d 20 w.
 • 600 $a Passari G. $d 20 w.
 • 600 $a Pasternak K. $c podpułkownik $d 20 w.
 • 600 $a Pastuszek Piotr $d 20 w.
 • 600 $a Paton Agnes $d 20 w.
 • 600 $a Pawlikowski Mieczysław $d 20 w.
 • 600 $a Perzko $d 20 w.
 • 600 $a Petrelli E. $c arcybiskup $d 20 w.
 • 600 $a Piasto e soulle Bianco Maria $d 20 w.
 • 600 $a Picheta H. $c podpułkownik $d 20 w.
 • 600 $a Piestrzyński $d 20 w.
 • 600 $a Piotrowicz Stanisław $d 20 w.
 • 600 $a Podlaski Jan $c kapitan $d 20 w.
 • 600 $a Pragier Adam $c przewodniczący Rady Narodowej R.P. $d 20 w.
 • 600 $a Price R. F. $d 20 w.
 • 600 $a Przewłocki Marian $c generał brygady $d 20 w.
 • 600 $a Przybylski A. z Australii $d 20 w.
 • 600 $a Przybylski W. $d 20 w.
 • 600 $a Przysiuda Antoni $d 20 w.
 • 600 $a Radwan-Pfeiffer Edward $c generał brygady $d 20 w.
 • 600 $a Rawski Tadeusz $d 20 w.
 • 600 $a Ritchie James $d 20 w.
 • 600 $a Robertson Agnes $d 20 w.
 • 600 $a Robertson Tave $d 20 w.
 • 600 $a Roberts W. N. $d 20 w.
 • 600 $a Rodzko Mieczysław $d 20 w.
 • 600 $a Rogalewski O. $c dyrektor Departamentu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki $d 20 w.
 • 600 $a Roman J. M. $d 20 w.
 • 600 $a Romel Jerzy $d 20 w.
 • 600 $a Różycki S. $d 20 w.
 • 600 $a Ruta Czesława $d 20 w.
 • 600 $a Rysz Aleksander $d 20 w.
 • 610 $a Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki $y 1962 $z Polska
 • 610 $a People czasopismo 20 w. Anglia
 • 610 $a Polonia - Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną $y 1958 $z Polska
 • 610 $a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza $x Komitet Centralny $y 1962 $z Polska
 • 610 $a Przekrój czasopismo 20 w. Polska
 • 610 $a Rzeczpospolita $y 1961 $z Anglia
 • 610 $a Rzeczpospolita Polska czasopismo 20 w. Anglia
 • 650 $a Partie polityczne $y 20 w. $z Polska
 • 650 $a Czasopisma $y 20 w. $z Polska
 • 650 $a Emigracja polska $x czasopisma $y 20 w. $z Anglia
 • 650 $a Emigracja polska $y 1945 $z Uganda
 • 650 $a Towarzystwa $y 1958 $z Polska
 • 651 $a Anglia $y 20 w.
 • 651 $a Londyn m. $y 20 w. $z Anglia
 • 651 $a Masindi m. $x kolonia polska $y 1945 $z Uganda
 • 651 $a Uganda $x kolonia polska $y 1945
 • 651 $a Warszawa m. $x Zakład Wojskowy Instytutu Historycznego $y 1959
 • 852 $j BK 13749

Indexes

Copies

 • Signature: BK 13749