Emigracyjna działalność stowarzyszeń niewojskowych.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 13776
 • Autor: Oyrzyński, Stanisław (1899-1990)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
  • Emigracyjna działalność stowarzyszeń niewojskowych. T. IX.
 • Miejsce i czas powstania: 1945-1965
 • Opis fizyczny:
  • druki
  • 105 k. zaproszenia, znaczki 33x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Związek Ziem Wschodnich RP, [1955-1964]. Zaproszenia, statut ZWZ RP, Biuletyn nr 1 [1957], 2 [1957?].
  • Obywatelski Związek Polek na Uchodźstwie [1965]. Zaproszenie na zebranie.
  • Związek Harcerstwa Polskiego [1962]. Sprawozdanie ze Zjazdu Skautów - Harcerzy z lat 1911-1918, Ankieta Komisji Historycznej.
  • Gmina Polska Londyn Południe [1955]. Akt założenia Gminy, Komunikat nr 1, deklaracja ideowa.
  • Koło Ślązaków Cieszyńskich w Wielkiej Brytanii [1946]. List od K. Ferfeckiego do St. Oyrzyńskiego [1946], Biuletyn nr 15 Koła Ślązaków Cieszyńskich.
  • Klub Przyjaciół Młodzieży Szkolnej Ziemi Tarnowskiej [1965]. Odezwa.
  • Fundusz Oświaty Polskiej za granicą [1946-1959]. Kwestionariusze dla starających się o zasiłki, list do St. Oyrzyńskiego od: Polish Educational Society Abroad [1957-59] - 3 szt. Polska Macierz Szkolna [1959], St. Oyrzyński do Polskiej Macierzy Szkolnej [1959].
  • Instytut Historyczny im. Generała Sikorskiego w Londynie: List I.H. im. gen. Sikorskiego do St. Oyrzyńskiego z czerwca 1950 w sprawie do przystąpienia do Instytutu. Odpowiedź odmowna St. Oyrzyńskiego z 25.VII.1950 + 1 kopia masz.
  • Obchody świąt narodowych i rocznic itp. na emigracji [1945-1964] . Dotyczą rocznic J. Piłsudskiego [m.in. wspomnienia o J. Piłsudskim Z. Bohdanowiczowej, wierszowana "gawęda" Z. Bohdanowiczowej, odezwy [święta 11 listopada, 3 maja, święta wojska itp. Zapowiedzi wydawnicze, prospekty i recenzje powielane. zob. też Oy 97, 105.
  • Stowarzyszenie Odra - Nysa - 1966.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Arciszewska Z. prezes Polskiej macierzy Szkolnej 20 w.
  • Dziadosz Włodzimierz 20 w.
  • Dziedzicowa W. sekretarka Obywatelskiego Związku Polek na Uchodźstwie 20 w.
  • Glinka Ksawery prezes Zarządu Głównego Związku Ziem wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 20 w.
  • Kałłaura Jan sekretarz Związku Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 20 w.
  • Korzeń Jan przewodniczący Gminy Polskiej Londyn-Południe 20 w.
  • Lisowa Irena sekretarz Klubu Przyjaciół Młodzieży Szkolnej Ziemi Tarnowskiej 20 w.
  • Nowak Stanisław wiceprzewodniczący Gminy Polskiej Londyn-Południe 20 w.
  • Oyrzyński Stanisław 1899-1990
  • Powiński Janusz sekretarz Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji 20 w.
  • Saperowa Aleksandra sekretarz Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji 20 w.
  • Sapieżyna M. sekretarz Polskiek Macierzy Szkolnej 20 w.
  • Sulimirski Tadeusz kierownik Działu Oświaty Funduszu Oświaty Polskiej za Granicą 20 w.
  • Trompeteler Władysław 20 w.
  • Zawiszyna G. przewodnicząca Obywatelskiego Związku Polek na Uchodźstwie 20 w.
  • Zielicki Antoni przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji 20 w.
  • Fundusz Oświaty Polskiej za Granicą 1946-1959 Anglia
  • Gmina Polska Londyn-Południe 1955 Anglia
  • Klub Przyjaciół Młodzieży Szkolnej Ziemi Tarnowskiej 1965 Anglia
  • Koło Ślązaków Cieszyńskich w Wielkiej Brytanii 1946
  • Obywatelski Związek Polek na Uchodźstwie 1965 Anglia
  • Polska Macierz Szkolna 1959 Anglia
  • Związek Harcerstwa Polskiego na emigarcji 1962 Anglia
  • Związek Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 1955-1964 Anglia
  • Emigracja polska organizacje społeczne 1945-1965 Anglia
  • Związki 20 w. Anglia
  • Kluby 1965 Polska
  • Anglia 20 w.
  • Londyn m. 20 w. Anglia

MARC

 • 100 $a Oyrzyński, Stanisław $d (1899-1990)
 • 240 $a Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
 • 245 $a Emigracyjna działalność stowarzyszeń niewojskowych. $n T. IX.
 • 260 $c 1945-1965
 • 300 $b druki
 • 300 $a 105 k. $b zaproszenia, znaczki $c 33x21 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 520 $a 4. ||Związek Ziem Wschodnich RP, [1955-1964]. Zaproszenia, statut ZWZ RP, Biuletyn nr 1 [1957], 2 [1957?].
 • 520 $a 1. ||Obywatelski Związek Polek na Uchodźstwie [1965]. Zaproszenie na zebranie.
 • 520 $a 2. ||Związek Harcerstwa Polskiego [1962]. Sprawozdanie ze Zjazdu Skautów - Harcerzy z lat 1911-1918, Ankieta Komisji Historycznej.
 • 520 $a 3. ||Gmina Polska Londyn Południe [1955]. Akt założenia Gminy, Komunikat nr 1, deklaracja ideowa.
 • 520 $a 5. ||Koło Ślązaków Cieszyńskich w Wielkiej Brytanii [1946]. List od K. Ferfeckiego do St. Oyrzyńskiego [1946], Biuletyn nr 15 Koła Ślązaków Cieszyńskich.
 • 520 $a 6. ||Klub Przyjaciół Młodzieży Szkolnej Ziemi Tarnowskiej [1965]. Odezwa.
 • 520 $a 7. ||Fundusz Oświaty Polskiej za granicą [1946-1959]. Kwestionariusze dla starających się o zasiłki, list do St. Oyrzyńskiego od: Polish Educational Society Abroad [1957-59] - 3 szt. Polska Macierz Szkolna [1959], St. Oyrzyński do Polskiej Macierzy Szkolnej [1959].
 • 520 $a 8. ||Instytut Historyczny im. Generała Sikorskiego w Londynie: List I.H. im. gen. Sikorskiego do St. Oyrzyńskiego z czerwca 1950 w sprawie do przystąpienia do Instytutu. Odpowiedź odmowna St. Oyrzyńskiego z 25.VII.1950 + 1 kopia masz.
 • 520 $a 9. ||Obchody świąt narodowych i rocznic itp. na emigracji [1945-1964] . Dotyczą rocznic J. Piłsudskiego [m.in. wspomnienia o J. Piłsudskim Z. Bohdanowiczowej, wierszowana "gawęda" Z. Bohdanowiczowej, odezwy [święta 11 listopada, 3 maja, święta wojska itp. Zapowiedzi wydawnicze, prospekty i recenzje powielane. zob. też Oy 97, 105.
 • 520 $a 10. ||Stowarzyszenie Odra - Nysa - 1966.
 • 541 $c c $d 1993 $e 477
 • 546 $a Pol.
 • 561 $d Oy 57
 • 600 $a Arciszewska Z. $c prezes Polskiej macierzy Szkolnej $d 20 w.
 • 600 $a Dziadosz Włodzimierz $d 20 w.
 • 600 $a Dziedzicowa W. $c sekretarka Obywatelskiego Związku Polek na Uchodźstwie $d 20 w.
 • 600 $a Glinka Ksawery $c prezes Zarządu Głównego Związku Ziem wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej $d 20 w.
 • 600 $a Kałłaura Jan $c sekretarz Związku Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej $d 20 w.
 • 600 $a Korzeń Jan $c przewodniczący Gminy Polskiej Londyn-Południe $d 20 w.
 • 600 $a Lisowa Irena $c sekretarz Klubu Przyjaciół Młodzieży Szkolnej Ziemi Tarnowskiej $d 20 w.
 • 600 $a Nowak Stanisław $c wiceprzewodniczący Gminy Polskiej Londyn-Południe $d 20 w.
 • 600 $a Oyrzyński Stanisław $d 1899-1990
 • 600 $a Powiński Janusz $c sekretarz Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji $d 20 w.
 • 600 $a Saperowa Aleksandra $c sekretarz Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji $d 20 w.
 • 600 $a Sapieżyna M. $c sekretarz Polskiek Macierzy Szkolnej $d 20 w.
 • 600 $a Sulimirski Tadeusz $c kierownik Działu Oświaty Funduszu Oświaty Polskiej za Granicą $d 20 w.
 • 600 $a Trompeteler Władysław $d 20 w.
 • 600 $a Zawiszyna G. $c przewodnicząca Obywatelskiego Związku Polek na Uchodźstwie $d 20 w.
 • 600 $a Zielicki Antoni $c przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji $d 20 w.
 • 610 $a Fundusz Oświaty Polskiej za Granicą $y 1946-1959 $z Anglia
 • 610 $a Gmina Polska Londyn-Południe $y 1955 $z Anglia
 • 610 $a Klub Przyjaciół Młodzieży Szkolnej Ziemi Tarnowskiej $y 1965 $z Anglia
 • 610 $a Koło Ślązaków Cieszyńskich w Wielkiej Brytanii $y 1946
 • 610 $a Obywatelski Związek Polek na Uchodźstwie $y 1965 $z Anglia
 • 610 $a Polska Macierz Szkolna $y 1959 $z Anglia
 • 610 $a Związek Harcerstwa Polskiego na emigarcji $y 1962 $z Anglia
 • 610 $a Związek Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej $y 1955-1964 $z Anglia
 • 650 $a Emigracja polska $x organizacje społeczne $y 1945-1965 $z Anglia
 • 650 $a Związki $y 20 w. $z Anglia
 • 650 $a Kluby $y 1965 $z Polska
 • 651 $a Anglia $y 20 w.
 • 651 $a Londyn m. $y 20 w. $z Anglia
 • 852 $j BK 13776

Indexes

Copies

 • Signature: BK 13776