No title

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 13950
 • Autor: Dettloff, Szczęsny (1878-1961)
 • Tytuł: Korespondencja ks. Szczęsnego Dettloffa z lat 1945-1961
 • Miejsce i czas powstania: 1945-1961
 • Opis fizyczny: 248 k. 30x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość: Listy do ks. Sz. Dettloffa od następujących S-Ż i NN: Der Senat der Handsestadt Lübeck 1958 (1) k. 1.- Skrodzki W. 1960 (1) k. 2.- Skubiszewski Piotr 1957 (1) k. 3.- Słonecki Marian 1955 (1) k. 4.- Smoleń Władysław 1958-1960 (3) k. 5-7a.- Staatliche Museum w Berlinie 1956 (1) k. 8-9.- Stafski Heinz 1953-1960 (27) k. 10-37.- Starosta Powiatowy Kłodzki 1948 (1) k. 38.- Starzyński Juliusz 1955-1957 (4) k. 39-42.- Stowarzyszenie Historyków Sztuki: Zarząd Główny 1954 (1) k. 43, Oddział w Poznaniu 1952-1961 (8) k. 44-55.- Swinarska Konstancja 1945 (1) k. 56, przy tym kop. pisma K. Swinarskiej do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu 1945 k. 57.- Szablowski Jerzy 1948-1959 (14) k. 58-77.- Szczepkowska Katarzyna 1948 (1) k. 78-79.- Szelążek Zygmunt 1954 (1) k. 80.- Szyszko-Bohusz Adolf 1947 (1) k. 82.- Świechowska Aleksandra 1959 (1) k. 83-85.- Świechowski Zygmunt 1949-1958 (7) k. 86-95.- Tartanus Kazimierz 1958-1959 (2) k. 96-97.- Tomaszewska Zofia 1959 (1) k. 98.- Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 1957 (1) k. 99.- Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1959 (1) k. 100-101.- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu 1960-1961 (2) k. 102-105.- Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Koło przy Stowarzyszeniu "PAX" w Katowicach 1960 (1) k. 106-107.- Tyszkiewiczowie Samuel i Viktoria 1953 (1) k. 108.- Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Rektor 1945-1960 (2) k. 109-110, Dziekanat Wydziału Humanistycznego i Filozoficzno-Historycznego 1945-1956 (5) k. 111-115, przy tym odpisy pism skierowanych do Dziekanatu 1945-1948 (6) k. 116-121.- Uniwersytet Warszawski - Dziekanat Wydziału Teologii Katolickiej 1948 (1) k. 122.- Uniwersytet w Insbruku 1952 (1) k. 123.- Wagner Heinz 1957 (1) k. 124-126.- Walicki Michał 1946-1957 (6) k. 126-131.- Wallis Mieczysław (1) 1952 k. 132.- Wądołkowska-Ziomecka Anna 1954 (1) k. 133.- Weidhaas Hermann 1959-1960 (8) k. 134-148, przy tym kop. listu do Ludwika Przymusińskiego 1961 k. 149-150.- Weiler Clemens 1959 (1) k. 151.- Wędkiewicz Stanisław dyr. Stacji Naukowej w Paryżu 1954 (2) k. 152-153.- Widy-Wirski Feliks 1946 (2) k. 154-155.- Wiliński Stanisław 1955-1957 (6) k. 156-163.- Wilkowski Stanisław ks. red. "Kuźnicy Kapłańskiej" w Warszawie 1954 (3) k. 164-166.- Wojewódzka Rada Narodowa - Prezydium w Poznaniu - Wydział Rent i Pomocy Społecznej 1957 (1) k. 167.- Wróblewscy H. i K. 1946 (1) k. 168.- Wyka Kazimierz 1954 (3) k. 169-171.- Zachwatowicz Jan 1948 (1) k. 172.- Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1954-1961 (18) k. 173-193.- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala w Warszawie 1954 (1) k. 194.- Zarząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania 1945 (1) k. 195, Zarząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania - Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki 1946-1950 (2) k. 196-197.- Zaske Nicolaus 1958-1959 (2) k. 199-200.- Zielińska Marianna 1946 (1) k. 201-202.- Zwoliński Przemysław 1960 (1) k. 203.- Żółkiewski Stefan 1952-1960 (2) k. 204-205.- Zbiorowy 1950 k. 206.- NN 1947-1958 (3) k. 207-209. Przy tym różne drobiazgi: dr. zaproszenia, zawiadomienia, notatki, wycinki prasowe itp. k. 210-248.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Caspar-David-Friedrich-Institut für Kunstwissenschaft an der Universität Greiswald 1958-1959 Niemcy
  • Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu 1945 Polska
  • Germanische National-Museum w Norymberdze 20 w. Niemcy
  • Hochschule für Architektur und Bauwesen w Weimarze 1959-1960 Niemcy
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski 20 w. Polska
  • Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu 1945 Polska
  • Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 20 w. Polska
  • Państwowy Instytut Sztuki w Warszawie 20 w. Polska
  • Redakcja Sprawozdań Naukowych Wydział I PAN 1960 Polska
  • Senat der Handsestadt Lübeck, der 1958 Niemcy
  • Staatliche Museum w Berlinie 1956 Niemcy
  • Stacja Naukowa w Paryżu Polska Akademia Umiejętności 1954 Francja
  • Städtisches Museum w Wiesbaden 1959 Niemcy
  • Starostwo Powiatowe w Kłodzku 1948 Polska
  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu 1952-1961 Polska
  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Zarząd Główny 20 w. Polska
  • Stowarzyszenie "PAX" w Katowicach 1960 Polska
  • Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 1957 Polska
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1959 Polska
  • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu 1960-1961 Polska
  • Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Koło przy Stowarzyszeniu "PAX" w Katowicach 1960 Polska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20 w. Polska
  • Uniwersytet Warszawski. Wydział Teologii Katolickiej 20 w. Polska
  • Uniwersytet w Insbruku 1952 Austria
  • Wojewódzka Rada Narodowa - Prezydium w Poznaniu Wydział Rent i Pomocy Społecznej 1957 Polska
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 20 w. Polska
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala w Warszawie 1954 Polska
  • Zarząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki 1946-1950 Polska
  • Szkolnictwo wyższe 20 w. Polska
  • Uniwersytety 20 w. Polska
  • Towarzystwa 1957 Polska
  • Szkolnictwo 1945 Polska
  • Stowarzyszenia 20 w. Polska
  • Muzea 20 w. Niemcy
  • Berlin m. Staatliche Museum 1956 Niemcy
  • Gorzów Wielkopolski m. biskupstwo 1954
  • Greifswald m. Caspar-David-Friedrich-Institut für Kunstwissenschaft an der Universität 1958-1959 Niemcy
  • Insbruck m. Uniwersytet 1952 Austria
  • Katowice m. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Koło przy Stowarzyszeniu "PAX" w Katowicach 1960
  • Kłodzko m. Starosta Powiatowy 1948
  • Kraków m. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 20 w.
  • Lubeka m. Senat der Handsestadt 1958 Niemcy
  • Lublin m. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1959
  • Norymberga m. Germanische National-Museum 20 w. Niemcy
  • Paryż m. Stacja Naukowa 20 w. Francja
  • Poznań m. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 1960-1961
  • Poznań m. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu 20 w.
  • Poznań m. IV Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Klaudyny Potockiej 1945
  • Poznań m. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu 1945
  • Poznań m. Towarzystwo Miłośników Miasta 1957
  • Poznań m. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 20 w.
  • Poznań m. Zarząd Miejski Stołecznego Miasta 1945
  • Poznań m. Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki 1946-1950
  • Warszawa m. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala 20 w.
  • Warszawa m. Uniwersytet Warszawski - Wydział Teologii Katolickiej 1948
  • Warszawa m. Państwowy Instytut Sztuki 20 w.
  • Weimar m. Hochschule für Architektur und Bauwesen 1959-1960
  • Wiesbaden m. Städtisches Museum 1959-1960 Niemcy
  • Włocławek m. Kuria Biskupia 20 w.
  • Wrocław m. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 20 w.

MARC

 • 100 %a Dettloff, Szczęsny %d (1878-1961)
 • 240 %a Korespondencja ks. Szczęsnego Dettloffa z lat 1945-1961
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1945-1961
 • 300 %a 248 k. %c 30x21 cm i mniej.
 • 340 %e luźne
 • 520 %a Listy do ks. Sz. Dettloffa od następujących S-Ż i NN: Der Senat der Handsestadt Lübeck 1958 (1) k. 1.- Skrodzki W. 1960 (1) k. 2.- Skubiszewski Piotr 1957 (1) k. 3.- Słonecki Marian 1955 (1) k. 4.- Smoleń Władysław 1958-1960 (3) k. 5-7a.- Staatliche Museum w Berlinie 1956 (1) k. 8-9.- Stafski Heinz 1953-1960 (27) k. 10-37.- Starosta Powiatowy Kłodzki 1948 (1) k. 38.- Starzyński Juliusz 1955-1957 (4) k. 39-42.- Stowarzyszenie Historyków Sztuki: Zarząd Główny 1954 (1) k. 43, Oddział w Poznaniu 1952-1961 (8) k. 44-55.- Swinarska Konstancja 1945 (1) k. 56, przy tym kop. pisma K. Swinarskiej do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu 1945 k. 57.- Szablowski Jerzy 1948-1959 (14) k. 58-77.- Szczepkowska Katarzyna 1948 (1) k. 78-79.- Szelążek Zygmunt 1954 (1) k. 80.- Szyszko-Bohusz Adolf 1947 (1) k. 82.- Świechowska Aleksandra 1959 (1) k. 83-85.- Świechowski Zygmunt 1949-1958 (7) k. 86-95.- Tartanus Kazimierz 1958-1959 (2) k. 96-97.- Tomaszewska Zofia 1959 (1) k. 98.- Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 1957 (1) k. 99.- Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1959 (1) k. 100-101.- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu 1960-1961 (2) k. 102-105.- Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Koło przy Stowarzyszeniu "PAX" w Katowicach 1960 (1) k. 106-107.- Tyszkiewiczowie Samuel i Viktoria 1953 (1) k. 108.- Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Rektor 1945-1960 (2) k. 109-110, Dziekanat Wydziału Humanistycznego i Filozoficzno-Historycznego 1945-1956 (5) k. 111-115, przy tym odpisy pism skierowanych do Dziekanatu 1945-1948 (6) k. 116-121.- Uniwersytet Warszawski - Dziekanat Wydziału Teologii Katolickiej 1948 (1) k. 122.- Uniwersytet w Insbruku 1952 (1) k. 123.- Wagner Heinz 1957 (1) k. 124-126.- Walicki Michał 1946-1957 (6) k. 126-131.- Wallis Mieczysław (1) 1952 k. 132.- Wądołkowska-Ziomecka Anna 1954 (1) k. 133.- Weidhaas Hermann 1959-1960 (8) k. 134-148, przy tym kop. listu do Ludwika Przymusińskiego 1961 k. 149-150.- Weiler Clemens 1959 (1) k. 151.- Wędkiewicz Stanisław dyr. Stacji Naukowej w Paryżu 1954 (2) k. 152-153.- Widy-Wirski Feliks 1946 (2) k. 154-155.- Wiliński Stanisław 1955-1957 (6) k. 156-163.- Wilkowski Stanisław ks. red. "Kuźnicy Kapłańskiej" w Warszawie 1954 (3) k. 164-166.- Wojewódzka Rada Narodowa - Prezydium w Poznaniu - Wydział Rent i Pomocy Społecznej 1957 (1) k. 167.- Wróblewscy H. i K. 1946 (1) k. 168.- Wyka Kazimierz 1954 (3) k. 169-171.- Zachwatowicz Jan 1948 (1) k. 172.- Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1954-1961 (18) k. 173-193.- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala w Warszawie 1954 (1) k. 194.- Zarząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania 1945 (1) k. 195, Zarząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania - Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki 1946-1950 (2) k. 196-197.- Zaske Nicolaus 1958-1959 (2) k. 199-200.- Zielińska Marianna 1946 (1) k. 201-202.- Zwoliński Przemysław 1960 (1) k. 203.- Żółkiewski Stefan 1952-1960 (2) k. 204-205.- Zbiorowy 1950 k. 206.- NN 1947-1958 (3) k. 207-209. Przy tym różne drobiazgi: dr. zaproszenia, zawiadomienia, notatki, wycinki prasowe itp. k. 210-248.
 • 541 %c c %d 1989 %e 347
 • 546 %a Pol., niem.
 • 561 %d BK 13425
 • 610 %a Caspar-David-Friedrich-Institut für Kunstwissenschaft an der Universität Greiswald 1958-1959 Niemcy
 • 610 %a [Czwarte] IV ||Państwowe |Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu 1945 Polska
 • 610 %a Germanische National-Museum w Norymberdze 20 w. Niemcy
 • 610 %a Hochschule für Architektur und Bauwesen w Weimarze 1959-1960 Niemcy
 • 610 %a Katolicki Uniwersytet Lubelski 20 w. Polska
 • 610 %a Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu 1945 Polska
 • 610 %a Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu 20 w. Polska
 • 610 %a Państwowy Instytut Sztuki w Warszawie 20 w. Polska
 • 610 %a Redakcja Sprawozdań Naukowych Wydział I PAN 1960 Polska
 • 610 %a Senat der Handsestadt Lübeck, der 1958 Niemcy
 • 610 %a Staatliche Museum w Berlinie 1956 Niemcy
 • 610 %a Stacja Naukowa w Paryżu |Polska Akademia Umiejętności 1954 Francja
 • 610 %a Städtisches Museum w Wiesbaden 1959 Niemcy
 • 610 %a Starostwo Powiatowe w Kłodzku 1948 Polska
 • 610 %a Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu 1952-1961 Polska
 • 610 %a Stowarzyszenie Historyków Sztuki Zarząd Główny 20 w. Polska
 • 610 %a Stowarzyszenie "PAX" w Katowicach 1960 Polska
 • 610 %a Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 1957 Polska
 • 610 %a Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1959 Polska
 • 610 %a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu 1960-1961 Polska
 • 610 %a Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Koło przy Stowarzyszeniu "PAX" w Katowicach 1960 Polska
 • 610 %a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20 w. Polska
 • 610 %a Uniwersytet Warszawski. |Wydział Teologii Katolickiej 20 w. Polska
 • 610 %a Uniwersytet w Insbruku 1952 Austria
 • 610 %a Wojewódzka Rada Narodowa - Prezydium w Poznaniu |Wydział Rent i Pomocy Społecznej 1957 Polska
 • 610 %a Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 20 w. Polska
 • 610 %a Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala w Warszawie 1954 Polska
 • 610 %a Zarząd Miejski Stołecznego Miasta Poznania |Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki 1946-1950 Polska
 • 650 %a Szkolnictwo wyższe %y 20 w. %z Polska
 • 650 %a Uniwersytety %y 20 w. %z Polska
 • 650 %a Towarzystwa %y 1957 %z Polska
 • 650 %a Szkolnictwo %y 1945 %z Polska
 • 650 %a Stowarzyszenia %y 20 w. %z Polska
 • 650 %a Muzea %y 20 w. %z Niemcy
 • 651 %a Berlin m. %x Staatliche Museum %y 1956 %z Niemcy
 • 651 %a Gorzów Wielkopolski m. %x biskupstwo %y 1954
 • 651 %a Greifswald m. %x Caspar-David-Friedrich-Institut für Kunstwissenschaft an der Universität %y 1958-1959 %z Niemcy
 • 651 %a Insbruck m. %x Uniwersytet %y 1952 %z Austria
 • 651 %a Katowice m. %x Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Koło przy Stowarzyszeniu "PAX" w Katowicach %y 1960
 • 651 %a Kłodzko m. %x Starosta Powiatowy %y 1948
 • 651 %a Kraków m. %x Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu %y 20 w.
 • 651 %a Lubeka m. %x Senat der Handsestadt %y 1958 %z Niemcy
 • 651 %a Lublin m. %x Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego %y 1959
 • 651 %a Norymberga m. %x Germanische National-Museum %y 20 w. %z Niemcy
 • 651 %a Paryż m. %x Stacja Naukowa %y 20 w. %z Francja
 • 651 %a Poznań m. %x Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych %y 1960-1961
 • 651 %a Poznań m. %x Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Poznaniu %y 20 w.
 • 651 %a Poznań m. %x IV Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Klaudyny Potockiej %y 1945
 • 651 %a Poznań m. %x Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu %y 1945
 • 651 %a Poznań m. %x Towarzystwo Miłośników Miasta %y 1957
 • 651 %a Poznań m. %x Uniwersytet im. Adama Mickiewicza %y 20 w.
 • 651 %a Poznań m. %x Zarząd Miejski Stołecznego Miasta %y 1945
 • 651 %a Poznań m. %x Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki %y 1946-1950
 • 651 %a Warszawa m. %x Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala %y 20 w.
 • 651 %a Warszawa m. %x Uniwersytet Warszawski - Wydział Teologii Katolickiej %y 1948
 • 651 %a Warszawa m. %x Państwowy Instytut Sztuki %y 20 w.
 • 651 %a Weimar m. %x Hochschule für Architektur und Bauwesen %y 1959-1960
 • 651 %a Wiesbaden m. %x Städtisches Museum %y 1959-1960 %z Niemcy
 • 651 %a Włocławek m. %x Kuria Biskupia %y 20 w.
 • 651 %a Wrocław m. %x Zakład Narodowy im. Ossolińskich %y 20 w.
 • 700 %a Wiliński Stanisław %d 20 w.
 • 700 %a Widy-Wirski Feliks %c wojewoda poznański %d 20 w.
 • 700 %a Wędkiewicz Stanisław %c dyrektor Stacji Naukowej w Paryżu %d 20 w.
 • 700 %a Weiler Clemens %c Städtisches Museum w Wiesbaden %d 20 w.
 • 700 %a Przymusiński Ludwik %d 20 w.
 • 700 %a Weidhaas Hermann %c Hochschule für Architektur und Bauwesen w Weimarze %d 20 w.
 • 700 %a Wądołkowska-Ziołecka Anna %d 20 w.
 • 700 %a Wallis Mieczysław %d 20 w.
 • 700 %a Walicki Michał %d 20 w.
 • 700 %a Wagner Heinz %d 20 w.
 • 700 %a Tyszkiewicz Vittoria %d 20 w.
 • 700 %a Tyszkiewicz Samuel %d 19-20 w.
 • 700 %a Tomaszewska Zofia %c artysta fotografik %d 20 w.
 • 700 %a Tartanus Kazimierz %c ks. %d 20 w.
 • 700 %a Świechowski Zygmunt %d 20 w.
 • 700 %a Świechowska Aleksandra %d 20 w.
 • 700 %a Szyszko-Bohusz Adolf %d 20 w.
 • 700 %a Szelążek Zygmunt %c ks. ordynariusz gorzowski %d 20 w.
 • 700 %a Szczepkowska Katarzyna %d 20 w.
 • 700 %a Szablowski Jerzy %c dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu %d 20 w.
 • 700 %a Swinarska Konstancja %c dyrektor IV Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu %d 20 w.
 • 700 %a Starzyński Juliusz %c prof., Instytut Sztuki PAN %d 20 w.
 • 700 %a Skrodzki W. %d 20 w.
 • 700 %a Skubiszewski Piotr %d 20 w.
 • 700 %a Słonecki Marian %d 20 w.
 • 700 %a Smoleń Władysław %c ks. %d 20 w.
 • 700 %a Stafski Heinz %c Germanische National-Museum w Norymberdze %d 20 w.
 • 700 %a Wróblewska H. %d 20 w.
 • 700 %a Żółkiewski Stefan %c sekretarz Wydz. I PAN %d 20 w.
 • 700 %a Zwoliński Przemysław %c Redakcja Sprawozdań Naukowych Wydz. I PAN %d 20 w.
 • 700 %a Zielińska Marianna %d 20 w.
 • 700 %a Zaske Nicolaus %c Caspar-David-Friedrich-Institut für Kunstwissenschaft an der Universität w Greiswaldzie %d 20 w.
 • 700 %a Zachwatowicz Jan %c Ministerstwo Kultury i Sztuki %d 20 w.
 • 700 %a Wyka Kazimierz %c prof., sekretarz Wydziału I Polskiej Akademii Nauk %d 1910-1975
 • 700 %a Wróblewski K. %d 20 w.
 • 700 %a Wilkowski Stanisław %b w. %c ks. redaktor "Kuźnicy Kapłańskiej" w Warszawie %d 20 w.
 • 852 %j BK 13950

Indexes

Copies

  • Signature: BK 13950