"Studia z historii nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi".

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14450
 • Tytuł: "Studia z historii nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi".
 • Miejsce i czas powstania: Toruń 1984.
 • Opis fizyczny: 334 k. 29x21 cm.
 • Oprawa: oprawa introl. wykonana przez Józefa Nowaka z Biblioteki Głównej UMK, luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Opinie prasy polskiej o wydarzeniach w Macedonii w 1903 roku" Sławomir Kalembka k. 255-282
  • "Obraz wielkiej Rewolucji Francuskiej w hamburskim czasopiśmie "Historisch-politisches Magazin" (Z problematyki stosunku hamburskiego mieszczaństwa do rewolucji Francji)" Jerzy Dygdała k. 235-254
  • "Materiały biograficzne dotyczące właścicieli firmy wydawniczej i księgarskiej Johann Friedrich Hartknoch 1763-1879" Henryk Rietz k. 221-234
  • "Modele nowożytnej historiografii mieszczańskiej w Toruniu" Stanisław Salmonowicz, Jerzy Serczyk k. 51-69
  • "Plan okolicy Bramy Mariackiej w Malborku z 1650 roku" Zenon Hubert Nowak, Andrzej Tomczak k. 44-50
  • Reformacja w Polsce
  • "Bibliografia prac profesora Jerzego Wojtowicza od 1952 roku" zestawił Jerzy Dygdała k. 6-19, 315-326
  • "Sześćdziesięciolecie urodzin profesora Jerzego Wojtowicza" Stanisław Salmonowicz k. 1-5
  • "Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia jako ośrodki integracji i komunikacji społecznej" Kazimierz Maliszewski k. 104-136
  • Karty z krótkimi biografiami Ryszarda Bohr i Jana Jerzego Adama Forster'a k. 331-334
  • Bibliografia sporządzona przez prof. Jerzego Wojtowicza dot. "masoników" k. 330
  • Spis kolokwiów habil., w których brał udział prof. Jerzy Wojtowicz k. 329
  • Notatka dot. tematyki badań naukowych podejmowanych przez prof. Jerzego Wojtowicza k. 328
  • Spis prac recenzowaych przez prof. Jerzego Wojtowicza k. 327
  • "Dzieje Rosji przełomu XIX-XX wieku (lata 1894-1917) w historiografii polskiej dwudziestolecia 1960-1980" Mieczysław Wojciechowski k. 283-314
  • "Opozycja wielkopolska na początku wojny północnej (1702-1703) Jarosław Poraziński k. 137-160
  • "Dzieje fundacji Jana Preucka w XVII-XVIII wieku. Geneza i założenie fundacji J. Preucka, jej działalność, wychowankowie" Marian Pawlak k. 70-103
  • "Nauczyciele wiejscy województwa chełmińskiego w pruskim katastrze podatkowym z 1772/1773 roku (Przyczynek do historii szkolnictwa) Stefan Cackowski k. 206-220
  • "Przyczynek do życiorysu Gabriela Junoszy Podoskiego w 1764 r." Jacek Staszewski k. 185-205
  • "Antylski fragment wojny siedmioletniej: zajęcie Hawany przez Anglię w 1762 roku" Teresa Gilas k. 161-184
 • Proweniencja: Ze spuścizny prof. Jerzego Wojtowicza, ofiarowane przez Andrzeja Wojtowicza
 • Hasła przedmiotowe:
  • David, Łukasz historyk, kronikarz, kanclerz bp. chełmińskiego, radca dworu ksiecia Albrechta, założyciel fundacji dla młodzieży Olsztyna, studiującej w Lipsku (1583-?) (1503-1583)
  • Knollesein, Jan założyciel fundacji dla młodzieży Olsztyna, studiującej w Lipsku (1511-?) 16 w.
  • Podoski, Gabriel Jan, herbu Junosza prymas Polski (1719-1777)
  • Preuck, Jan kanonik warmiński, założyciel fundacji Collegium Varmiense w Rzymie (1631-19 w.?) (1575-1631)
  • Wojtowicz, Jerzy historyk (1924-1996)
  • Collegium Varmiense fundacja w Rzymie (1631-19 w.?)
  • Hartknoch Johann Friedrich firma wydawnicza i księgarska (1763-1879)
  • Historisch-politisches Magazin czasopismo hamburskie (1787-1795)
  • Antyle 1762
  • Hamburg 18 w.
  • Lipsk 16-18 w.
  • Londyn 18 w.
  • Macedonia 1903
  • Malbork 1650
  • Olsztyn 16-18 w.
  • Rosja 1894-1917
  • Rzym 1631-18 w.
  • Wielkopolska 1702-1703
  • Województwo chełmińskie 1772-1773
  • Wojna siedmioletnia a Antyle
  • Fundacje (Olsztyn) 16-18 w.
  • Historia nowożytna
  • Historiografia (Toruń) 16-18 w.
  • Historiografia (Polska) 1960-1980
  • Kawiarnie (Londyn)
  • Kluby (Londyn)
  • Reformacja (Polska)
  • Rewolucja Francuska a mieszczaństwo Hamburga
  • Szkolnictwo w województwie chełmińskim
  • Wojna północna a Wielkopolska
 • Uwagi:
  • Dwa egzemplarze bibliografii prac prof. Jerzego Wojtowicza, w tym jeden niepełny, w postaci luźnych kart z poprawkami
  • [w] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia T. 20

MARC

 • 110 $a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 245 $a "Studia z historii nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $a Toruń $c 1984.
 • 300 $a 334 k. $c 29x21 cm.
 • 340 $d masz., rkps, druk $e oprawa introl. wykonana przez Józefa Nowaka z Biblioteki Głównej UMK, luźne
 • 500 $a Dwa egzemplarze bibliografii prac prof. Jerzego Wojtowicza, w tym jeden niepełny, w postaci luźnych kart z poprawkami
 • 500 $a [w] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia T. 20
 • 520 $a "Opinie prasy polskiej o wydarzeniach w Macedonii w 1903 roku" Sławomir Kalembka k. 255-282
 • 520 $a "Obraz wielkiej Rewolucji Francuskiej w hamburskim czasopiśmie "Historisch-politisches Magazin" (Z problematyki stosunku hamburskiego mieszczaństwa do rewolucji Francji)" Jerzy Dygdała k. 235-254
 • 520 $a "Materiały biograficzne dotyczące właścicieli firmy wydawniczej i księgarskiej Johann Friedrich Hartknoch 1763-1879" Henryk Rietz k. 221-234
 • 520 $a "Modele nowożytnej historiografii mieszczańskiej w Toruniu" Stanisław Salmonowicz, Jerzy Serczyk k. 51-69
 • 520 $a "Plan okolicy Bramy Mariackiej w Malborku z 1650 roku" Zenon Hubert Nowak, Andrzej Tomczak k. 44-50
 • 520 $a Reformacja w Polsce
 • 520 $a "Bibliografia prac profesora Jerzego Wojtowicza od 1952 roku" zestawił Jerzy Dygdała k. 6-19, 315-326
 • 520 $a "Sześćdziesięciolecie urodzin profesora Jerzego Wojtowicza" Stanisław Salmonowicz k. 1-5
 • 520 $a "Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia jako ośrodki integracji i komunikacji społecznej" Kazimierz Maliszewski k. 104-136
 • 520 $a Karty z krótkimi biografiami Ryszarda Bohr i Jana Jerzego Adama Forster'a k. 331-334
 • 520 $a Bibliografia sporządzona przez prof. Jerzego Wojtowicza dot. "masoników" k. 330
 • 520 $a Spis kolokwiów habil., w których brał udział prof. Jerzy Wojtowicz k. 329
 • 520 $a Notatka dot. tematyki badań naukowych podejmowanych przez prof. Jerzego Wojtowicza k. 328
 • 520 $a Spis prac recenzowaych przez prof. Jerzego Wojtowicza k. 327
 • 520 $a "Dzieje Rosji przełomu XIX-XX wieku (lata 1894-1917) w historiografii polskiej dwudziestolecia 1960-1980" Mieczysław Wojciechowski k. 283-314
 • 520 $a "Opozycja wielkopolska na początku wojny północnej (1702-1703) Jarosław Poraziński k. 137-160
 • 520 $a "Dzieje fundacji Jana Preucka w XVII-XVIII wieku. Geneza i założenie fundacji J. Preucka, jej działalność, wychowankowie" Marian Pawlak k. 70-103
 • 520 $a "Nauczyciele wiejscy województwa chełmińskiego w pruskim katastrze podatkowym z 1772/1773 roku (Przyczynek do historii szkolnictwa) Stefan Cackowski k. 206-220
 • 520 $a "Przyczynek do życiorysu Gabriela Junoszy Podoskiego w 1764 r." Jacek Staszewski k. 185-205
 • 520 $a "Antylski fragment wojny siedmioletniej: zajęcie Hawany przez Anglię w 1762 roku" Teresa Gilas k. 161-184
 • 541 $c c $d 2010 $e 938
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Ze spuścizny prof. Jerzego Wojtowicza, ofiarowane przez Andrzeja Wojtowicza
 • 600 $a David, Łukasz $c historyk, kronikarz, kanclerz bp. chełmińskiego, radca dworu ksiecia Albrechta, założyciel fundacji dla młodzieży Olsztyna, studiującej w Lipsku (1583-?) $d (1503-1583)
 • 600 $a Knollesein, Jan $c założyciel fundacji dla młodzieży Olsztyna, studiującej w Lipsku (1511-?) $d 16 w.
 • 600 $a Podoski, Gabriel Jan, herbu Junosza $c prymas Polski $d (1719-1777)
 • 600 $a Preuck, Jan $c kanonik warmiński, założyciel fundacji Collegium Varmiense w Rzymie (1631-19 w.?) $d (1575-1631)
 • 600 $a Wojtowicz, Jerzy $c historyk $d (1924-1996)
 • 610 $a Collegium Varmiense $c fundacja w Rzymie $d (1631-19 w.?)
 • 610 $a Hartknoch Johann Friedrich $c firma wydawnicza i księgarska $d (1763-1879)
 • 610 $a Historisch-politisches Magazin $c czasopismo hamburskie $d (1787-1795)
 • 651 $a Antyle $y 1762
 • 651 $a Hamburg $y 18 w.
 • 651 $a Lipsk $y 16-18 w.
 • 651 $a Londyn $y 18 w.
 • 651 $a Macedonia $y 1903
 • 651 $a Malbork $y 1650
 • 651 $a Olsztyn $y 16-18 w.
 • 651 $a Rosja $y 1894-1917
 • 651 $a Rzym $y 1631-18 w.
 • 651 $a Wielkopolska $y 1702-1703
 • 651 $a Województwo chełmińskie $y 1772-1773
 • 653 $a Wojna siedmioletnia a Antyle
 • 653 $a Fundacje (Olsztyn) 16-18 w.
 • 653 $a Historia nowożytna
 • 653 $a Historiografia (Toruń) 16-18 w.
 • 653 $a Historiografia (Polska) 1960-1980
 • 653 $a Kawiarnie (Londyn)
 • 653 $a Kluby (Londyn)
 • 653 $a Reformacja (Polska)
 • 653 $a Rewolucja Francuska a mieszczaństwo Hamburga
 • 653 $a Szkolnictwo w województwie chełmińskim
 • 653 $a Wojna północna a Wielkopolska
 • 700 $a Wojciechowski, Mieczysław $d (1934-)
 • 700 $a Pawlak, Marian $d (1935-)
 • 700 $a Kalembka, Sławomir $d (1936-2009)
 • 700 $a Dygdała, Jerzy $d (1945-)
 • 700 $a Rietz, Henryk
 • 700 $a Cackowski, Stefan $d (1927-)
 • 700 $a Staszewski, Jacek $d (1933-)
 • 700 $a Gilas, Teresa $d (1939-)
 • 700 $a Poraziński, Jarosław $d (1950-)
 • 700 $a Maliszewski, Kazimierz $d (1950-)
 • 700 $a Serczyk, Jerzy $d (1927-2006)
 • 700 $a Tomczak, Andrzej
 • 700 $a Nowak Zenon Hubert $d (1934-1999)
 • 700 $a Małłek, Janusz $d (1937-)
 • 700 $a Borawska, Teresa $d (1944-)
 • 700 $a Salmonowicz, Stanisław $d (1931-)
 • 740 $a Życiorys Gabriela Junoszy Podoskiego
 • 740 $a Nauczyciele wiejscy województwa chełmińskiego
 • 740 $a Karty z krótkimi biografiami Ryszarda Bohr i Jana Jerzego Adama Forster'a
 • 740 $a Bibliografia sporządzona przez prof. Jerzego Wojtowicza dot. "masoników"
 • 740 $a Spis kolokwiów habil., w których brał udział prof. Jerzy Wojtowicz
 • 740 $a Notatka dot. tematyki badań naukowych podejmowanych przez prof. Jerzego Wojtowicza
 • 740 $a Spis prac recenzowaych przez prof. Jerzego Wojtowicza
 • 740 $a Dzieje Rosji przełomu XIX-XX w. w historiografii polskiej dwudziestolecia 1960-1980
 • 740 $a Opinie prasy polskiej o wydarzeniach w Macedonii w 1903 r.
 • 740 $a Rewolucja Francuska w hamburskim czasopiśmie
 • 740 $a Biografia dot. właścicieli firmy wydawniczej i księgarskiej Johann Friedrich Hartknoch
 • 740 $a Sześćdziesiąte urodziny prof. Jerzego Wojtowicza
 • 740 $a Bibliografia prac prof. Jerzego Wojtowicza
 • 740 $a Plan okolicy Bramy Mariackiej w Malborku z 1650 r.
 • 740 $a Nowożytna historiografia mieszczańska w Toruniu
 • 740 $a Dzieje fundacji Jana Preucka w XVII-XVIII wieku.
 • 740 $a Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia
 • 740 $a Opozycja wielkopolska na początku wojny północnej (1702-1703)
 • 740 $a Antylski fragment wojny siedmioletniej
 • 852 $j BK 14450
 • 999 $a MKM

Indexes

Copies

 • Signature: BK 14450