Konstytucja 3 Maja - źródła, artykuły, opracowania.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14296/1
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
  • materiały obce - warsztat pracy
  • Konstytucja 3 Maja - źródła, artykuły, opracowania. Cz. 1.
 • Miejsce i czas powstania: 1788-1938 po
 • Opis fizyczny: 387 k. il. 30x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., pol.
 • Zawartość:
  • 6. Biogramy Jean-Baptistea du Val-de-Grace barona de Cloots k. 383-387
  • 3. Memoriały dyplomatów francuskich przebywających w Polsce w okresie Sejmu Wielkiego: A. F. Essena do Stutterheima o aktualnej sytuacji w Polsce z 30 kwietnia 1788 r. z 27 grudnia 1788 r. k. 70-81 (kserokop. rękopisu znajduje się w Cz. 2 materiałów). - L. Buchholtza o Konstytucji 3 Maja k. 83-122
  • 2. List Charlesa Dumorieza do Stanisława Augusta Poniatowskiego z 7 czerwca 1791 r. k. 68-69
  • 1. Raporty dyplomatów francuskich o sytuacji politycznej w czasie Sejmu Wielkiego: Marie Louisa Descorchesa do: Baudry z 2 czerwca 1972 r. (1 + suplement) k. 1-5. - Antoina Nicolasa de Lessarta z okresu od 7 stycznia do 21 marca 1792 r. (9) k. 6-31. - Charlesa Dumourieza z okresu 11 kwietnia do 27 czerwca 1792 r. (9 + 1 tylko suplement + 2 suplementy) k. 32-67
  • 5. Artykuły: Henryk Kocój (?), "W rocznicę Konstytucji 3 Maja" k. 301-317. - Marceli Handelsman, "Konstytucja 3 maja r. 1791 a spółeczesna opinia publiczna we Francyi". Warszawa, 1909 k. 318-326. - Włodzimierz Dzwonkowski, "Konstytucjam 3 Maja w opinii francuskiej" k. 327-331. - Stanisław Wałęga, "Sądy zagranicy o Konstytucji 3 Maja" k. 332-333. - Łojek Jerzy, "Europa wobec Konstytucji 3 Maja" k. 334-338. - G. Wildecki, "Wrażenia i sądy zagranicy w roku 1791 o "rewolucji polskiej" " k. 339-342. - "Nouvelles etrangère. Revolution de Pologne" k. 343-345. - Witold Łukaszewicz, "Konstytucja Trzeciego Maja 1791 roku we współczesnej opinii francuskiej" k. 346-359. - Bronisław Dembiński, "Konstytucja trzeciego maja a rewolucya francuska" - odczyt k. 360-375. - Jerzy Roztocki, "Konstytucja 3-go Maja a Konstytucja francuska" k. 376-382
  • 4. Kserokopie prac dotyczących Konstytucja 3 Maja: Bronisław Dembiński, "Feliks Oraczewski rektor Akademii Krakowskiej jako poseł w Paryżu podczas rewolucji w r. 1791 i 1792". Lwów, 1900 k. 123-151. - Ludwik Finkel "O Konstytucji 3 Maja w setną rocznicę jej nadania". Lwów, 1891 k. 152-221. - Marceli Handelsman, "Konstytucja Trzeciego Maja R. 1791". Warszawa, 1907 k. 222-276. - Stanisław Kutrzeba, "Konstytucja 3-go Maja 1791 r. Odczyt wygłoszony w 124-tą rocznicę Konstytucji". Kraków, 1915 k. 277-291. - Władysław Smoleński, "Znaczenie Konstytucji 3-go Maja". Warszawa [i in.], 1916 k. 292-300
 • Proweniencja: "Z księozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Baudry urzędnik w ministerstwie Spraw Zagranicznych (odpowiadał za referat spraw polskich)
  • Buchholtz Ludwig poseł pruski 18 w.
  • Dembiński Bronisław 20 w.
  • Descorches Marie Louis zob. Escorches de Saint-Croix Marie Louis de
  • Dumouriez Charles François gen., minister Spraw Zagranicznych Francji 1739-1823
  • Dzwonkowski Włodzimierz 20 w.
  • Escorches de Saint-Croix Marie Louis de markiz, płk., poseł pełnomocny Ludwika XVI w Warszawie 1749-1830
  • Essen August Franz dyplomata, poseł saski, rezydent Saksonii w Warszawie 1720-1792
  • Finkel Ludwik
  • Handelsman Marceli
  • Kocój Henryk prof. 20 w.
  • Kutrzeba Stanisław
  • Lessart Antoine Nicolas de minister Spraw Zagranicznych Francji 18 w.
  • Łukaszewicz Witold
  • Smoleński Władysław
  • Konstytucje Konstytucja 3 Maja
  • Konstytucja 3 Maja

MARC

 • 240 $a Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
 • 243 $a materiały obce - warsztat pracy
 • 245 $a Konstytucja 3 Maja - źródła, artykuły, opracowania. $n Cz. 1.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1788-1938 po
 • 300 $a 387 k. $b il. $c 30x21 cm i mniej.
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e luźne
 • 520 $a 6. Biogramy Jean-Baptistea du Val-de-Grace barona de Cloots k. 383-387
 • 520 $a 3. Memoriały dyplomatów francuskich przebywających w Polsce w okresie Sejmu Wielkiego: A. F. Essena do Stutterheima o aktualnej sytuacji w Polsce z 30 kwietnia 1788 r. z 27 grudnia 1788 r. k. 70-81 (kserokop. rękopisu znajduje się w Cz. 2 materiałów). - L. Buchholtza o Konstytucji 3 Maja k. 83-122
 • 520 $a 2. List Charlesa Dumorieza do Stanisława Augusta Poniatowskiego z 7 czerwca 1791 r. k. 68-69
 • 520 $a 1. Raporty dyplomatów francuskich o sytuacji politycznej w czasie Sejmu Wielkiego: Marie Louisa Descorchesa do: Baudry z 2 czerwca 1972 r. (1 + suplement) k. 1-5. - Antoina Nicolasa de Lessarta z okresu od 7 stycznia do 21 marca 1792 r. (9) k. 6-31. - Charlesa Dumourieza z okresu 11 kwietnia do 27 czerwca 1792 r. (9 + 1 tylko suplement + 2 suplementy) k. 32-67
 • 520 $a 5. Artykuły: Henryk Kocój (?), "W rocznicę Konstytucji 3 Maja" k. 301-317. - Marceli Handelsman, "Konstytucja 3 maja r. 1791 a spółeczesna opinia publiczna we Francyi". Warszawa, 1909 k. 318-326. - Włodzimierz Dzwonkowski, "Konstytucjam 3 Maja w opinii francuskiej" k. 327-331. - Stanisław Wałęga, "Sądy zagranicy o Konstytucji 3 Maja" k. 332-333. - Łojek Jerzy, "Europa wobec Konstytucji 3 Maja" k. 334-338. - G. Wildecki, "Wrażenia i sądy zagranicy w roku 1791 o "rewolucji polskiej" " k. 339-342. - "Nouvelles etrangère. Revolution de Pologne" k. 343-345. - Witold Łukaszewicz, "Konstytucja Trzeciego Maja 1791 roku we współczesnej opinii francuskiej" k. 346-359. - Bronisław Dembiński, "Konstytucja trzeciego maja a rewolucya francuska" - odczyt k. 360-375. - Jerzy Roztocki, "Konstytucja 3-go Maja a Konstytucja francuska" k. 376-382
 • 520 $a 4. Kserokopie prac dotyczących Konstytucja 3 Maja: Bronisław Dembiński, "Feliks Oraczewski rektor Akademii Krakowskiej jako poseł w Paryżu podczas rewolucji w r. 1791 i 1792". Lwów, 1900 k. 123-151. - Ludwik Finkel "O Konstytucji 3 Maja w setną rocznicę jej nadania". Lwów, 1891 k. 152-221. - Marceli Handelsman, "Konstytucja Trzeciego Maja R. 1791". Warszawa, 1907 k. 222-276. - Stanisław Kutrzeba, "Konstytucja 3-go Maja 1791 r. Odczyt wygłoszony w 124-tą rocznicę Konstytucji". Kraków, 1915 k. 277-291. - Władysław Smoleński, "Znaczenie Konstytucji 3-go Maja". Warszawa [i in.], 1916 k. 292-300
 • 541 $a Giertych Maciej $b Kórnik $c c $d 2006 $e 1476
 • 546 $a Franc., pol.
 • 561 $a "Z księozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.] $e piecz. $m Londyn $r 1993 $w Giertych Jędrzej
 • 600 $a Baudry $c urzędnik w ministerstwie Spraw Zagranicznych (odpowiadał za referat spraw polskich)
 • 600 $a Buchholtz Ludwig $c poseł pruski $d 18 w.
 • 600 $a Dembiński Bronisław $d 20 w.
 • 600 $a Descorches Marie Louis zob. Escorches de Saint-Croix Marie Louis de
 • 600 $a Dumouriez Charles François $c gen., minister Spraw Zagranicznych Francji $d 1739-1823
 • 600 $a Dzwonkowski Włodzimierz $d 20 w.
 • 600 $a Escorches de Saint-Croix Marie Louis de $c markiz, płk., poseł pełnomocny Ludwika XVI w Warszawie $d 1749-1830
 • 600 $a Essen August Franz $c dyplomata, poseł saski, rezydent Saksonii w Warszawie $d 1720-1792
 • 600 $a Finkel Ludwik
 • 600 $a Handelsman Marceli
 • 600 $a Kocój Henryk $c prof. $d 20 w.
 • 600 $a Kutrzeba Stanisław
 • 600 $a Lessart Antoine Nicolas de $c minister Spraw Zagranicznych Francji $d 18 w.
 • 600 $a Łukaszewicz Witold
 • 600 $a Smoleński Władysław
 • 650 $a Konstytucje $x Konstytucja 3 Maja
 • 650 $a Konstytucja 3 Maja
 • 700 $a Giertych Jędrzej $d 20 w.
 • 740 $a Konstytucja Trzeciego Maja R. 1791 - Handelsman Marceli, Warszawa 1907
 • 740 $a O Konstytucji 3 Maja w setną rocznicę jej nadania - Ludwik Finkel, Lwów 1891
 • 740 $a Konstytucja 3-go Maja 1791 r. Odczyt wygłoszony w 124-tą rocznicę Konstytucji - Kutrzeba Stanisław Kraków 1915
 • 740 $a Znaczenie Konstytucji 3-go Maja - Smoleński Władysław, Warszawa i in. 1916
 • 740 $a W rocznicę Konstytucji 3 Maja - Henryk Kocój
 • 740 $a Feliks Oraczewski rektor Akademii Krakowskiej jako poseł w Paryżu podczas rewolucji w r. 1791 i 1792 - Bronisław Dembiński, Lwów 1900
 • 740 $a Konstytucjam 3 Maja w opinii francuskiej - Włodzimierz Dzwonkowski
 • 740 $a Konstytucja 3 maja r. 1791, a społeczna opinia publiczna we Francyi - Marceli Handelsman, Warszawa 1909;
 • 740 $a Konstytucja trzeciego maja a rewolucya francuska (odczyt) - Bronisław Dembiński
 • 740 $a Konstytucja 3-go Maja a Konstytucja francuska
 • 740 $a Konstytucja Trzeciego Maja 1791 roku we współczesnej opinii francuskiej - Witold Łukaszewicz
 • 852 $j BK 14296/1
 • 999 $a EN

Indexes

Copies

 • Signature: BK 14296/1