Dokumenty osobiste

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14480/1
 • Autor: Madeyski, Antoni Franciszek Mieczysław rzeźbiarz, medalier (1862-1939)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Antoniego Madeyskiego:
  • Dokumenty osobiste Vol. 1.
 • Miejsce i czas powstania: 1861-1936
 • Opis fizyczny: 142 k. 45x26,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., pol., ros., włos.
 • Zawartość:
  • Odpisy dokumentów uzasadniających wybór obywatelstwa (3), w tym jeden dublet k. 29-34
  • List attache Poselstwa Polskiego (Rzym) do Antoniego Madeyskiego 13.12.1921 (1) k. 35
  • Wypełniony częściowo kwestionariusz urzędowy o wyborze obywatelstwa i brudnopis notatki uzupełnionej (1) k. 36-40
  • List Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Antoniego Madeyskiego 04.04.1925 (1) k. 41
  • Rachunek od notariusza 10.07.1922 (1) k. 42
  • Przepustka do Rochecorbon (Francja) 1917 k. 44
  • Życiorys w języku rosyjskim ??? k. 1-4
  • "Urywek ze wspomnień dziecinnych. Nasz sekstet." 01.1926 - tekst w rękopisie i maszynopisie k. 5-12
  • Oświadczenie o wyborze obywatelstwa i lista dołączonych dokumentów - tekst w rękopisie i maszynopisie k. 23-28
  • Badanie wzroku 10.03.1930 (1) k. 94
  • Bilety: Loterii Fantowej Komitetu Stołecznego-Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej Państwa 30.10.1924 (1) k. 52. - NN 10.04.1890 (1) k. 53. - podróżne Compagna Italiana Turismo (w formie zeszyciku) (1) k. 54-67. - podróżne Polskie Biuro Podróży Orbis (w formie zeszyciku) (2) k. 68-89. - wejścia do: Istituto di Studi Romani (1) k. 90. - Museum di Capodimonte (Neapol) 17.06.1919 (1) k. 91. - Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) (1) k. 92. - Pinatoteki (Watykan) 12.06.1907? k. 93
  • Stan konta w Cavalsassi & Cremonesi 03.08.1920 03.08.1920 (1) k. 49-51
  • Szkic ręką Antoniego Madeyskiego jego mieszkania w Domu Św. Stanisława (Rzym) 10.1927-09.1930 (1) k. 48
  • Dokument poświadczający zamieszkanie w Paryżu 02.04.1917-01.06.1917 (1) k. 45-47
  • Dokument ubezpieczenia rosyjskiego 1.11.1905 (1) k. 43
  • Książeczka oszczędnościowa Sanktpeterburgskaja Gosudarstvennaja Sberegatednaja Kassa k. 129-136
  • List ojca Antoniego Madeyskiego, Bronisława Jana Madeyskiego do policji w Żytomierzu, aby nakazali żydowskim sąsiadom respektowania jego praw do budowania drogi na swojej ziemi k. 140.
  • Zaświadczenie z 17.10.1888 r. dla Antoniego Madeyskiego, że wjechał w granice państwa z fotoaparatem k. 127-128
  • Pełnomocnictwo wydane dla Bolesława Olszamowskiego, syna Huberta na reprezentowanie [Madyskich?] we wszelkich sprawach publicznych, sądowych, finansowych i prawnych k. 125-126
  • Poświadczenie wydane przez Zebranie Deputacji Wołyńskiej z 11.08.1884 r. na prośbę wdowy Ludmiły Madeyskiej, córki Gracjana, wydane do przedłożenia w gimnazjum, a potwierdzajace szlacheckie pochodzenie jej syna Antoniego, na podstawie świadectwa wydanego jego ojcu, śp. Bronisławowi Janowi Madeyskiemu 13.11.1842 r., zaliczające go do szlachty k. 123-124
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie ustanowienia statutu Orderu "Odrodzenia Polski" k. 121-122
  • Ustawa z dnia 04.02.1921 r. o ustanowieniu Orderu "Odrodzenia Polski" k. 120
  • Dyplom Towarzystwa Szkoły Ludowej dla Antoniego Madeyskiego z 24.09.1912 k. 116-119
  • Dyplom nadania Antoniemu Madeyskiemu Złotego Krzyża Zasługi 11.11.1936 k. 115
  • Dyplom nadania Antoniemu Madeyskiemu Orderu Odrodzenia Polski, a dokładnie Krzyża Oficerskiego z dnia 02.05.1925 k. 114
  • Dyplom nadania Antoniemu Madeyskiemu odznaki Kawalera Krzyża Oficerskiego z dnia 28.05.1923 k. 112-113
  • Kalendarze 1927, 1933 (2) k. 101-109
  • Menu Hotelu (Rzym) 1910 (1) k. 100
  • Własnoręcznie narysowana mapka hotelu w Paryżu i adres wiedeński (1) k. 99
  • Notatka o rozkładzie jazdy pociągów (1) k. 97-98
  • Recepty (3) k. 95-96, 137
 • Proweniencja: Dar Janusza Margowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bizet, Georges kompozytor francuski (1838-1875)
  • Madeyska, Ludmiła
  • Madeyski, Bronisław Jan ojciec Antoniego Madeyskiego, syn Feliksa Madeyskiego
  • Olszamowski, Bolesław
  • Loteria Fantowa Komitetu Stołecznego-Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej Państwa 30.10.1924
  • Rzeźba polska 20 w. Włochy
  • Artyści plastycy polscy 19 w. Polska
  • Artyści plastycy polscy 20 w. Polska
  • Artyści plastycy polscy 19 w. Włochy
  • Artyści plastycy polscy 20 w. Włochy
  • Emigracja artyści 19 w. Włochy
  • Emigracja artyści 20 w. Włochy
  • Rzeźba polska 19 w. Polska
  • Rzeźba polska 20 w. Polska
  • Rzeźba polska 19 w. Włochy
  • Rzeźbiarze polscy 19 w. Włochy
  • Rzeźbiarze polscy 20 w. Włochy
  • Rzeźbiarze polscy 20 w. Polska
  • Rzeźbiarze polscy 19 w. Polska
  • Belgrad (Serbia)
  • Capri (Włochy)
  • Chanciano Terme (Włochy)
  • Genewa (Szajcaria)
  • Karlsruhe (Niemcy)
  • Kraków (woj. małopolskie)
  • Mediolan (Włochy)
  • Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie)
  • Neapol (Włochy)
  • Paryż (Francja)
  • Pau (Francja)
  • Rapperswil (Szwajcaria)
  • Rochecorbon (Francja)
  • Rzym (Włochy)
  • Salsomaggiore Terme (Włochy)
  • Varese (Włochy)
  • Visso (Włochy)
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
  • Wenecja (Włochy)
  • Zakopane (woj. małopolskie)
  • Krzyż Oficerski
  • I Pescatori di Perle
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Rzeźba? Mościckiego Ignacego
  • Poławiacze pereł
  • Pinatoteka (Watykan)
  • Order Odrodzenia Polski
  • Loteria fantowa (Warszawa)

MARC

 • 100 a Madeyski, Antoni Franciszek Mieczysław c rzeźbiarz, medalier d (1862-1939)
 • 240 a Spuścizna Antoniego Madeyskiego:
 • 245 a Dokumenty osobiste n Vol. 1.
 • 260 c 1861-1936
 • 300 a 142 k. c 45x26,5 cm i mn.
 • 340 d druk, masz., rkps e luźne
 • 520 a Odpisy dokumentów uzasadniających wybór obywatelstwa (3), w tym jeden dublet k. 29-34
 • 520 a List attache Poselstwa Polskiego (Rzym) do Antoniego Madeyskiego 13.12.1921 (1) k. 35
 • 520 a Wypełniony częściowo kwestionariusz urzędowy o wyborze obywatelstwa i brudnopis notatki uzupełnionej (1) k. 36-40
 • 520 a List Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Antoniego Madeyskiego 04.04.1925 (1) k. 41
 • 520 a Rachunek od notariusza 10.07.1922 (1) k. 42
 • 520 a Przepustka do Rochecorbon (Francja) 1917 k. 44
 • 520 a Życiorys w języku rosyjskim ??? k. 1-4
 • 520 a "Urywek ze wspomnień dziecinnych. Nasz sekstet." 01.1926 - tekst w rękopisie i maszynopisie k. 5-12
 • 520 a Oświadczenie o wyborze obywatelstwa i lista dołączonych dokumentów - tekst w rękopisie i maszynopisie k. 23-28
 • 520 a Badanie wzroku 10.03.1930 (1) k. 94
 • 520 a Bilety: Loterii Fantowej Komitetu Stołecznego-Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej Państwa 30.10.1924 (1) k. 52. - NN 10.04.1890 (1) k. 53. - podróżne Compagna Italiana Turismo (w formie zeszyciku) (1) k. 54-67. - podróżne Polskie Biuro Podróży Orbis (w formie zeszyciku) (2) k. 68-89. - wejścia do: Istituto di Studi Romani (1) k. 90. - Museum di Capodimonte (Neapol) 17.06.1919 (1) k. 91. - Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) (1) k. 92. - Pinatoteki (Watykan) 12.06.1907? k. 93
 • 520 a Stan konta w Cavalsassi & Cremonesi 03.08.1920 03.08.1920 (1) k. 49-51
 • 520 a Szkic ręką Antoniego Madeyskiego jego mieszkania w Domu Św. Stanisława (Rzym) 10.1927-09.1930 (1) k. 48
 • 520 a Dokument poświadczający zamieszkanie w Paryżu 02.04.1917-01.06.1917 (1) k. 45-47
 • 520 a Dokument ubezpieczenia rosyjskiego 1.11.1905 (1) k. 43
 • 520 a Książeczka oszczędnościowa Sanktpeterburgskaja Gosudarstvennaja Sberegatednaja Kassa k. 129-136
 • 520 a List ojca Antoniego Madeyskiego, Bronisława Jana Madeyskiego do policji w Żytomierzu, aby nakazali żydowskim sąsiadom respektowania jego praw do budowania drogi na swojej ziemi k. 140.
 • 520 a Zaświadczenie z 17.10.1888 r. dla Antoniego Madeyskiego, że wjechał w granice państwa z fotoaparatem k. 127-128
 • 520 a Pełnomocnictwo wydane dla Bolesława Olszamowskiego, syna Huberta na reprezentowanie [Madyskich?] we wszelkich sprawach publicznych, sądowych, finansowych i prawnych k. 125-126
 • 520 a Poświadczenie wydane przez Zebranie Deputacji Wołyńskiej z 11.08.1884 r. na prośbę wdowy Ludmiły Madeyskiej, córki Gracjana, wydane do przedłożenia w gimnazjum, a potwierdzajace szlacheckie pochodzenie jej syna Antoniego, na podstawie świadectwa wydanego jego ojcu, śp. Bronisławowi Janowi Madeyskiemu 13.11.1842 r., zaliczające go do szlachty k. 123-124
 • 520 a Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie ustanowienia statutu Orderu "Odrodzenia Polski" k. 121-122
 • 520 a Ustawa z dnia 04.02.1921 r. o ustanowieniu Orderu "Odrodzenia Polski" k. 120
 • 520 a Dyplom Towarzystwa Szkoły Ludowej dla Antoniego Madeyskiego z 24.09.1912 k. 116-119
 • 520 a Dyplom nadania Antoniemu Madeyskiemu Złotego Krzyża Zasługi 11.11.1936 k. 115
 • 520 a Dyplom nadania Antoniemu Madeyskiemu Orderu Odrodzenia Polski, a dokładnie Krzyża Oficerskiego z dnia 02.05.1925 k. 114
 • 520 a Dyplom nadania Antoniemu Madeyskiemu odznaki Kawalera Krzyża Oficerskiego z dnia 28.05.1923 k. 112-113
 • 520 a Kalendarze 1927, 1933 (2) k. 101-109
 • 520 a Menu Hotelu (Rzym) 1910 (1) k. 100
 • 520 a Własnoręcznie narysowana mapka hotelu w Paryżu i adres wiedeński (1) k. 99
 • 520 a Notatka o rozkładzie jazdy pociągów (1) k. 97-98
 • 520 a Recepty (3) k. 95-96, 137
 • 546 a Franc., pol., ros., włos.
 • 561 a Dar Janusza Margowskiego w Margowski Janusz
 • 600 a Bizet, Georges c kompozytor francuski d (1838-1875)
 • 600 a Madeyska, Ludmiła
 • 600 a Madeyski, Bronisław Jan c ojciec Antoniego Madeyskiego, syn Feliksa Madeyskiego
 • 600 a Olszamowski, Bolesław
 • 610 a Loteria Fantowa Komitetu Stołecznego-Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej Państwa 30.10.1924
 • 650 a Rzeźba polska y 20 w. z Włochy
 • 650 a Artyści plastycy polscy y 19 w. z Polska
 • 650 a Artyści plastycy polscy y 20 w. z Polska
 • 650 a Artyści plastycy polscy y 19 w. z Włochy
 • 650 a Artyści plastycy polscy y 20 w. z Włochy
 • 650 a Emigracja x artyści y 19 w. z Włochy
 • 650 a Emigracja x artyści y 20 w. z Włochy
 • 650 a Rzeźba polska y 19 w. z Polska
 • 650 a Rzeźba polska y 20 w. z Polska
 • 650 a Rzeźba polska y 19 w. z Włochy
 • 650 a Rzeźbiarze polscy y 19 w. z Włochy
 • 650 a Rzeźbiarze polscy y 20 w. z Włochy
 • 650 a Rzeźbiarze polscy y 20 w. z Polska
 • 650 a Rzeźbiarze polscy y 19 w. z Polska
 • 651 a Belgrad (Serbia)
 • 651 a Capri (Włochy)
 • 651 a Chanciano Terme (Włochy)
 • 651 a Genewa (Szajcaria)
 • 651 a Karlsruhe (Niemcy)
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie)
 • 651 a Mediolan (Włochy)
 • 651 a Mińsk Mazowiecki (woj. mazowieckie)
 • 651 a Neapol (Włochy)
 • 651 a Paryż (Francja)
 • 651 a Pau (Francja)
 • 651 a Rapperswil (Szwajcaria)
 • 651 a Rochecorbon (Francja)
 • 651 a Rzym (Włochy)
 • 651 a Salsomaggiore Terme (Włochy)
 • 651 a Varese (Włochy)
 • 651 a Visso (Włochy)
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie)
 • 651 a Wenecja (Włochy)
 • 651 a Zakopane (woj. małopolskie)
 • 653 a Krzyż Oficerski
 • 653 a I Pescatori di Perle
 • 653 a Złoty Krzyż Zasługi
 • 653 a Rzeźba? Mościckiego Ignacego
 • 653 a Poławiacze pereł
 • 653 a Pinatoteka (Watykan)
 • 653 a Order Odrodzenia Polski
 • 653 a Loteria fantowa (Warszawa)
 • 700 a Gromska, Janina
 • 700 a Giustina
 • 700 a Gulcz
 • 700 a Żurawski c architekt
 • 700 a Żmigrodzki, Konstanty c rzeźbiarz, dyrektor Muzeum Polskiego (Rapperswil)
 • 700 a Żabatin, Władysława
 • 700 a Zieliński, K. (Kraków) c optyk
 • 700 a Zieleniewski
 • 700 a Wyczółkowski
 • 700 a Wityga
 • 700 a Wiłucka
 • 700 a Wielowieyska, Magdalena
 • 700 a Warnicki, R.
 • 700 a Walewska, Janina? d (1875-?)
 • 700 a Veragnolo
 • 700 a Valezy
 • 700 a Toeplitz
 • 700 a Szwarcenberg Czerny, Kazimierz c konsul RP w Rzymie?
 • 700 a Szczygliński, Henryk c malarz d (1881-1944)
 • 700 a Stankiewiczówna
 • 700 a Stankiewicz, Aleksander c malarz d (1824-1892)
 • 700 a Składkowski, Sławoj c Prezes Rady Ministrów
 • 700 a Skirmunt, Konstanty c poseł Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech w latach 1919-1921 d (1866-1949)
 • 700 a Skarżyński, J. c attache Poselstwa Polskiego (Rzym)
 • 700 a Siemiradzki
 • 700 a Saposi, Francesco
 • 700 a Sanguszko, Konstancja Anna Maria z Zamoyskich b księżna d (1896-1946)
 • 700 a Sambo, Emilio
 • 700 a Russo-Ajello, Antonio (Rzym) c notariusz
 • 700 a Russanowska, Zofia z Łubieńskich
 • 700 a Rossi, Carlo (Rzym) b profesor c lekarz
 • 700 a Roselli, E.
 • 700 a Rossalli, Ettore
 • 700 a Roni
 • 700 a Romacki
 • 700 a Rojniewicz
 • 700 a Rogowski, Jan
 • 700 a Rogowska, Helena
 • 700 a Rodaszewska
 • 700 a Rechstein
 • 700 a Radorowski
 • 700 a Potocka, Helena z Radziwiłłów
 • 700 a Piotrowski, Seweryn
 • 700 a Piltz, Erazm
 • 700 a Pica, Vittorio c sekretarz generalny Międzynarodowej Ekspozycji Sztuki (Wenecja) 1920 r.
 • 700 a Parczyński, J.
 • 700 a Pagaczewski, Julian c historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kusztosz Muzeum Narodowego (Kraków) w latach 1900-1911 d (1874-1940)
 • 700 a Pagaczewska
 • 700 a Otwinowski, Kazimierz
 • 700 a Olszewski, Bolesław c sekretarz Orderu Odrodzenia Polski
 • 700 a Olesiewicz, Z.
 • 700 a Obniski, Marian c lekarz
 • 700 a Noskowski
 • 700 a Niewiadomski, Z.
 • 700 a Nartowska, Józefa c współwłaścicielka pensjonatu na ul. Kruczej w Warszawie
 • 700 a Mrozowska
 • 700 a Mościcki, Ignacy c prezydent Rzeczypospolitej Polskiej d (1867-1946)
 • 700 a Mikulski, Boleslas c konsul gospodarczy Polski we Włoszech
 • 700 a Mehoffer, Józef c malarz d (1869-1946)
 • 700 a Mazurowski, Stanisław
 • 700 a Maximos, Marie
 • 700 a Łopaciński
 • 700 a Lubowska
 • 700 a Lubczak
 • 700 a Lomi, Adrianna c właścicielka pensjonatu (Rzym)
 • 700 a Lianna, Enrico
 • 700 a Leposi (Rzym) b profesor
 • 700 a Lefort, Franck c grawer
 • 700 a Laskowski c prezes
 • 700 a Kuryłło, Edward Józef Ostoja c polski tancerz, choreograf d (1883-1938)
 • 700 a Krzyżanowski
 • 700 a Koziński
 • 700 a Kowalski
 • 700 a Kostarska?
 • 700 a Kolbassa
 • 700 a Kochanowski, Jan c kanclerz Orderu Odrodzenia Polski
 • 700 a Kętrzyński, Stanisław c historyk d (1876-1950)
 • 700 a Kędzierski
 • 700 a Karelus, Kazimierz (Kraków) c lekarz okulista
 • 700 a Karczewski, Antoni c porucznik
 • 700 a Kamocki
 • 700 a Jeleński, Szczepan
 • 700 a Jarocki, Władysław
 • 700 a Janiszowski, Bronisław c konsul generalny Polski we Włoszech, wiceprezydent izby gospodarczej włosko-polskiej
 • 700 a Janiszewski, Antoni
 • 700 a Asperani
 • 700 a Bandrowski, Ernst
 • 700 a Barroni, Romalo
 • 700 a Basanowski, Jan
 • 700 a Berradini
 • 700 a Beucivengo, T.
 • 700 a Bieńkowski, Stanisław c inżynier
 • 700 a Bisping, Helena c wiceprezes Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża (Paryż)
 • 700 a Bosta, T.
 • 700 a Boznańska, Olga c malarka d (1865-1940)
 • 700 a Brzozowska, Józefa
 • 700 a Cavalsassi & Cremonesi (Rzym) c bankierzy
 • 700 a Celarski
 • 700 a Chodowiecki, E.
 • 700 a Ciardi
 • 700 a Czermińska
 • 700 a Czosnowska, Maria Katarzyna Dorota bar Lenval de Lenval c małżonka Izydora Czosnowskiego d (1873-1942)
 • 700 a Falconi, Augusto
 • 700 a Fenaglio
 • 700 a Filipkiewicz, Stefan c malarz-pejzażysta, prof. ASP (Kraków) d (1879-1944)
 • 700 a Filippi c fotograf
 • 700 a Fisches
 • 700 a Florczak, Józef c ksiądz, rektor kościoła Św. Stanisława (Rzym)
 • 700 a Floriani
 • 700 a Giulio, Cesare
 • 710 a Laboratori Scientifici e Farmacia E. Antolini S.A. (Rzym)
 • 710 a Istituto di Studi Romani (Rzym)
 • 710 a Compagna Italiana Turismo (Włochy)
 • 710 a Apteka Mazowiecka (Warszawa)
 • 710 a Muzeum di Capodimonte (Neapol)
 • 710 a Polskie Biuro Podróży Orbis (Kraków)
 • 710 a Sanktpeterburgskaja Gosudarstvennaja Sberegatednaja Kassa
 • 710 a Szkoła Handlowa Żeńska (Mińsk Mazowiecki) d (1920-?)
 • 710 a Szpital O.O. Bonifratrów (Kraków)
 • 710 a Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) d (1860-)
 • 710 a Farmacia Chimica Albini (Rzym)
 • 711 a Mostra di Roma nell'800 (Rzym)
 • 740 a Oświadczenie o wyborze obywatelstwa i lista dołączonych dokumentów - tekst w rękopisie i maszynopisie
 • 740 a Życiorys w języku rosyjskim ???
 • 740 a "Urywek ze wspomnień dziecinnych. Nasz sekstet." 01.1926 - tekst w rękopisie i maszynopisie
 • 740 a Odpisy dokumentów uzasadniających wybór obywatelstwa (3), w tym jeden dublet
 • 740 a List attache Poselstwa Polskiego (Rzym) do Antoniego Madeyskiego 13.12.1921
 • 740 a Wypełniony częściowo kwestionariusz urzędowy o wyborze obywatelstwa i brudnopis notatki uzupełnionej
 • 740 a List Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Antoniego Madeyskiego 04.04.1925
 • 740 a Rachunek od notariusza 10.07.1922
 • 740 a Dokument ubezpieczenia rosyjskiego 1.11.1905
 • 740 a Przepustka do Rochecorbon (Francja) 1917
 • 740 a Dokument poświadczający zamieszkanie w Paryżu 02.04.1917-01.06.1917
 • 740 a Szkic ręką Antoniego Madeyskiego jego mieszkania w Domu Św. Stanisława (Rzym) 10.1927-09.1930
 • 740 a Stan konta w Cavalsassi & Cremonesi 03.08.1920 03.08.1920
 • 740 a Bilety: Loterii Fantowej Komitetu Stołecznego-Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrznej Państwa 30.10.1924. - NN 10.04.1890. - podróżne Compagna Italiana Turismo (w formie zeszyciku). - podróżne Polskie Biuro Podróży Orbis (w formie zeszyciku). - wejścia do: Istituto di Studi Romani. - Museum di Capodimonte (Neapol) 17.06.1919. - Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil). - Pinatoteki (Watykan) 12.06.1907?
 • 740 a Badanie wzroku 10.03.1930
 • 740 a Badanie laboratoryjne 23.10.1930 (1) k. 138-139
 • 740 a Badanie laboratoryjne 23.10.1930
 • 740 a Recepty
 • 740 a Menu Hotelu (Rzym) 1910
 • 740 a Kalendarze 1927, 1933
 • 740 a Dyplom nadania Antoniemu Madeyskiemu odznaki Kawalera Krzyża Oficerskiego z dnia 28.05.1923
 • 740 a Dyplom nadania Antoniemu Madeyskiemu Orderu Odrodzenia Polski, a dokładnie Krzyża Oficerskiego z dnia 02.05.1925
 • 740 a Dyplom nadania Antoniemu Madeyskiemu Złotego Krzyża Zasługi 11.11.1936
 • 740 a Dyplom Towarzystwa Szkoły Ludowej dla Antoniego Madeyskiego z 24.09.1912
 • 740 a Ustawa z dnia 04.02.1921 r. o ustanowieniu Orderu "Odrodzenia Polski"
 • 740 a Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie ustanowienia statutu Orderu "Odrodzenia Polski"
 • 740 a Poświadczenie wydane przez Zebranie Deputacji Wołyńskiej z 11.08.1884 r. na prośbę wdowy Ludmiły Madeyskiej, córki Gracjana, wydane do przedłożenia w gimnazjum, a potwierdzajace szlacheckie pochodzenie jej syna Antoniego, na podstawie świadectwa wydanego jego ojcu, śp. Bronisławowi Janowi Madeyskiemu 13.11.1842 r., zaliczające go do szlachty
 • 740 a Pełnomocnictwo wydane dla Bolesława Olszamowskiego, syna Huberta na reprezentowanie [Madyskich?] we wszelkich sprawach publicznych, sądowych, finansowych i prawnych
 • 740 a Zaświadczenie z 17.10.1888 r. dla Antoniego Madeyskiego, że wjechał w granice państwa z fotoaparatem
 • 740 a List ojca Antoniego Madeyskiego, Bronisława Jana Madeyskiego do policji w Żytomierzu, aby nakazali żydowskim sąsiadom respektowania jego praw do budowania drogi na swojej ziemi
 • 740 a Książeczka oszczędnościowa Sanktpeterburgskaja Gosudarstvennaja Sberegatednaja Kassa 1896-1897
 • 852 j BK 14480/1
 • 999 a MKM

Indexes