Odpisy i kopie książek, artykułów, wspomnień związanych z Władysławem i Jadwigą Zamoyskimi, w tym Zakopanem.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14794
 • Tytuł:
  • Spuścizna Zofii Nowak:
  • materiały działalności zawodowej
  • Odpisy i kopie książek, artykułów, wspomnień związanych z Władysławem i Jadwigą Zamoyskimi, w tym Zakopanem.
 • Miejsce i czas powstania: 19-20 w.
 • Opis fizyczny: 975 k. 29,5x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., niem., pol.
 • Zawartość:
  • Karczewska-Markiewicz Zofia, Panna Lodowata, Poznań 1973 - wypis k. 16
  • Klemensiewicz Z., Turystyka wysokogórska - oryg. k. 17-33
  • Korn Viktor, Streit um das Meerage zwischen Österreich und Ungarn. Dargestellt auf Grundlage der Verhandlungen des internationalen Schiedsgerichtes in Graz im Jahre 1902, Wien 1908 k. 34-74
  • Korniłowiczówna Maria, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Warszawa 1972 - wypis k. 75-76
  • Korwin-Milewski Hipolit, Siedemdziesiąt lat wspomnień /1855-1925/, Poznań 1930 - wypis k. 77-82
  • Kossak Wojciech, Wspomnienia, Warszawa 1971 - wypis k. 83
  • Krygowski Władysław, Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Warszawa-Kraków 1988 - fragment k. 84-85
  • Krzywobłocka Bożena, Delfina i inne, Warszawa 1970 - wypis k. 86-96
  • Landy Teresa, Wosiek Rut, Ksiądz Władysław Korniłowicz, seria: Biblioteka Więzi, t. 42 1978 k. 847-850
  • Leon XIII, Breve papieskie udzielone Zakładowi Kórnickiemu k. 945-949
  • Licytacja Zakopanego Kto da więcej?! [w] Słowo 22.05.1889 k. 5-6
  • "Listy o stylu zakopiańskim 1892-1912 wokół Stanisława Witkiewicza" oprac. Michał Jagiełło, Kraków 1979 - fragmenty k. 97-113
  • Lisiecki Arkadiusz, Mowa żałobna przy zwłokach ś.p. Władysława Zamoyskiego, Poznań 1924 k. 950-953
  • Mackiewicz Stanisław, Historia Polski, Londyn 1941 - wypis k. 954
  • Matusiak Marian, Dolina Kościeliska - w obronie majestatu k. 934-944
  • Mniszek-Tchorznicki Aleksander, "Wspomnienia moje odnośnie do sporu granicznego przy Morskim Oku", Lwów 02.1913 - odpis z rkps k. 114-149
  • Orkan Władysław, Wskazania dla synów Podhala, Zakopane 1987 - oryg. k. 150-161
  • Paszkowski Lech, Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940, Londyn 1962 - wypisy k. 162-165
  • Polak Kazimierz, Bibliografia Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego za lata 1876-1920, Warszawa-Kraków 1981 - fragmenty k. 166-181
  • Pomianowski, Studia dla projektu centrali hydroelektrycznej w Zakopanem [w] Czasopismo Techniczne, Lwów 1903 k. 182-184
  • Potocki, Stanisław Kazimierz (1944-1992), Tytus i Jan Działyńscy, Kórnik 1990 - oryg. k. 185-191
  • Retinger Józef, Spór o Morskie Oko. Odpowiedź Pester Loydowi, Kraków 1893 - fragmenty k. 192-201
  • Ros... Helena, Wiadomość o Zakładzie Gospodarczym dla Kobiet w Chyliczkach pod Piasecznem, Warszawa 1903 k. 964-967
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zakładów Kórnickich z działalności od 4 września do 31 grudnia 1927 r., Warszawa 1928 - oryg. k. 803-834
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1927/1928, Poznań 1929 k. 202-213
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1929/1930, Poznań 1931 k. 214-227
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1930/1931, Poznań 1932 k. 228-249
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1931/1932, Poznań 1934 k. 250-258
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1932/1933, Poznań 1934 k. 259-270
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1934/1935, Poznań 1936 k. 271-281
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1936/1937, Poznań 1938 k. 282-293
  • Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1937/1938, Poznań 1939 k. 294-305
  • Szymborski Wincenty, Moje słowa. Odpowiedź na broszurę dr. Henryka Wilczyńskiego pt. W obronie Zakładów Kórnickich Fundacji Narodowej Zamoyskich, Toruń 1926 k. 835-846
  • Szymborski Wincenty, Mowa wygłoszona na pogrzebie Władysława Zamoyskiego, Poznań 1924 k. 968
  • Szymborski Wincenty, Wspomnienie o Władysławie Zamoyskim k. 969-975
  • Wilczyński Henryk, W obronie Zakładów Kórnickich Fundacji Narodowej Zamoyskich, Warszawa 1926 k. 722-777
  • Wilczyński Henryk, Obrony Zakładów Kórnickich Fundacji Narodowej Zamoyskich ciąg dalszy, Warszawa 1927 k. 778-802
  • Witkiewicz Stanisław, Na przełęczy, Lwów 1906 - wypis k. 306-308
  • Witkiewicz Stanisław, Na przełęczy, Kraków 1978 - wypis k. 309-312
  • Woźniakowska Maria z Rodakowskich, Marii Rodakowskiej wspomnienie z pobytu pod Tatrami [w] Wierchy R. 46 1977 (T. 84) k. 955-963
  • Zakład Kórnicki (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem), Poznań 1898 - oryg., kopia k. 313-329
  • Zakład Kórnicki (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem). Cz. I-II, Poznań 1900 - kopia k. 330-354
  • Zakład Kórnicki (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem), Poznań 1913 - kopia k. 355-374
  • Zamoyska Jadwiga, Listy k. 375-444
  • Zamoyska Jadwiga, O miłości ojczyzny, wyd. 4, Kraków 1903 k. 445-469
  • Zamoyska Jadwiga, O pracy, Poznań 1902 k. 470-518
  • Zamoyska Jadwiga, O wychowaniu, Poznań k. 519-670
  • Zamoyska Jadwiga, O wychowaniu, Lublin 2002 - fragmenty k. 671-688
  • Ze spuścizny Jenerałowej Zamoyskiej. Wspomnienie Zjazdu Kuźniczanek w Warszawie w dn. 22.04.1927 r., Warszawa 1927 k. 851-869
  • Zoll Fryderyk, Spór Galicyi i Węgier o Morskie Oko, Kraków 1884 k. 689-695
  • Artyści z kręgu Towarzystwa "Sztuka Podhalańska" 1909 r. Wystawa ze zbiorów: Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Biblioteki Kórnickiej PAN, 10-11.2003 - oryg. k. 870-883
  • Bienaime Georges, La generale Zamoyska [w] La Pologne k. 1-2
  • Chmielowska M., "Dworek Cisowy" k. 884-887
  • Czartoryski Adam Tadeusz, Uwagi z powodu książki: Kosman Marceli, Opowieści kórnickie, Poznań 1978 k. 696-699
  • Czartoryski Adam Tadeusz, Uwagi z powodu książki: Kosman Barbara, Kosman Marceli, Tytus Działyński i jego dzieło. 150 lat dziejów Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1978 k. 700-710
  • Czartoryski Roman, Zygmunt książę Czartoryski 1853-1920. Życiorys k. 711-721
  • Disslowa Maria, O nauce gospodarstwa domowego w Kuźnicach k. 888-897
  • Drożyzna i Zamoyszczyzna [w] Tygodnik Ilustrowany 1924 - fragm. k. 3-4
  • Grodziski Stanisław, Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914. Żródła, Warszawa 1993 - fragmenty k. 7-15
  • Jakubowska-Klecka Halina, Kuźnice w okresie okupacji niemieckiej k. 903-933
  • Jelonek Feliks, Rola rodziny Homolców w poznaniu Tatr [w] Wierchy R. 43 1974 (T. 81) k. 898-902
 • Proweniencja: Dar Zofii Nowak
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czartoryski, Zygmunt książę (1853-1920)
  • Działyńska, Elżbieta Izabella z Czartoryskich księżniczka (1833-1899)
  • Działyński, Jan hrabia (1829-1880)
  • Działyński, Tytus hrabia (1796-1861)
  • Korniłowicz, Władysław ksiądz (1884-1946)
  • Kosman, Barbara
  • Kosman, Marceli historyk (1940-)
  • Małkowska, Olga
  • Potocka, Delfina (1807-1877)
  • Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
  • Zamoyski, Władysław (1853-1924)
  • Biblioteka Kórnicka PAN (1826-)
  • Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane) (1888-)
  • Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1873-1950)
  • Sejm Krajowy (Galicja) (1861-1918)
  • Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Kórnik)
  • Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Zakopane-Kuźnice)
  • Australia
  • Chyliczki
  • Graz (Austria)
  • Morskie Oko (Polska) jezioro
  • Zakopane (woj. małopolskie)
  • Spór o Morskie Oko
  • Turystyka górska

MARC

 • 240 %a Spuścizna Zofii Nowak:
 • 243 %a materiały działalności zawodowej
 • 245 %a Odpisy i kopie książek, artykułów, wspomnień związanych z Władysławem i Jadwigą Zamoyskimi, w tym Zakopanem.
 • 250 %a ekstrat, kopia, oryg.
 • 260 %c 19-20 w.
 • 300 %a 975 k. %c 29,5x21 cm i mn.
 • 340 %a druk, kserokopia, masz., wydruk komp. %e luźne
 • 520 %a Karczewska-Markiewicz Zofia, Panna Lodowata, Poznań 1973 - wypis k. 16
 • 520 %a Klemensiewicz Z., Turystyka wysokogórska - oryg. k. 17-33
 • 520 %a Korn Viktor, Streit um das Meerage zwischen Österreich und Ungarn. Dargestellt auf Grundlage der Verhandlungen des internationalen Schiedsgerichtes in Graz im Jahre 1902, Wien 1908 k. 34-74
 • 520 %a Korniłowiczówna Maria, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Warszawa 1972 - wypis k. 75-76
 • 520 %a Korwin-Milewski Hipolit, Siedemdziesiąt lat wspomnień /1855-1925/, Poznań 1930 - wypis k. 77-82
 • 520 %a Kossak Wojciech, Wspomnienia, Warszawa 1971 - wypis k. 83
 • 520 %a Krygowski Władysław, Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Warszawa-Kraków 1988 - fragment k. 84-85
 • 520 %a Krzywobłocka Bożena, Delfina i inne, Warszawa 1970 - wypis k. 86-96
 • 520 %a Landy Teresa, Wosiek Rut, Ksiądz Władysław Korniłowicz, seria: Biblioteka Więzi, t. 42 1978 k. 847-850
 • 520 %a Leon XIII, Breve papieskie udzielone Zakładowi Kórnickiemu k. 945-949
 • 520 %a Licytacja Zakopanego Kto da więcej?! [w] Słowo 22.05.1889 k. 5-6
 • 520 %a "Listy o stylu zakopiańskim 1892-1912 wokół Stanisława Witkiewicza" oprac. Michał Jagiełło, Kraków 1979 - fragmenty k. 97-113
 • 520 %a Lisiecki Arkadiusz, Mowa żałobna przy zwłokach ś.p. Władysława Zamoyskiego, Poznań 1924 k. 950-953
 • 520 %a Mackiewicz Stanisław, Historia Polski, Londyn 1941 - wypis k. 954
 • 520 %a Matusiak Marian, Dolina Kościeliska - w obronie majestatu k. 934-944
 • 520 %a Mniszek-Tchorznicki Aleksander, "Wspomnienia moje odnośnie do sporu granicznego przy Morskim Oku", Lwów 02.1913 - odpis z rkps k. 114-149
 • 520 %a Orkan Władysław, Wskazania dla synów Podhala, Zakopane 1987 - oryg. k. 150-161
 • 520 %a Paszkowski Lech, Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940, Londyn 1962 - wypisy k. 162-165
 • 520 %a Polak Kazimierz, Bibliografia Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego za lata 1876-1920, Warszawa-Kraków 1981 - fragmenty k. 166-181
 • 520 %a Pomianowski, Studia dla projektu centrali hydroelektrycznej w Zakopanem [w] Czasopismo Techniczne, Lwów 1903 k. 182-184
 • 520 %a Potocki, Stanisław Kazimierz (1944-1992), Tytus i Jan Działyńscy, Kórnik 1990 - oryg. k. 185-191
 • 520 %a Retinger Józef, Spór o Morskie Oko. Odpowiedź Pester Loydowi, Kraków 1893 - fragmenty k. 192-201
 • 520 %a Ros... Helena, Wiadomość o Zakładzie Gospodarczym dla Kobiet w Chyliczkach pod Piasecznem, Warszawa 1903 k. 964-967
 • 520 %a Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zakładów Kórnickich z działalności od 4 września do 31 grudnia 1927 r., Warszawa 1928 - oryg. k. 803-834
 • 520 %a Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1927/1928, Poznań 1929 k. 202-213
 • 520 %a Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1929/1930, Poznań 1931 k. 214-227
 • 520 %a Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1930/1931, Poznań 1932 k. 228-249
 • 520 %a Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1931/1932, Poznań 1934 k. 250-258
 • 520 %a Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1932/1933, Poznań 1934 k. 259-270
 • 520 %a Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1934/1935, Poznań 1936 k. 271-281
 • 520 %a Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1936/1937, Poznań 1938 k. 282-293
 • 520 %a Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w roku gospodarczym 1937/1938, Poznań 1939 k. 294-305
 • 520 %a Szymborski Wincenty, Moje słowa. Odpowiedź na broszurę dr. Henryka Wilczyńskiego pt. W obronie Zakładów Kórnickich Fundacji Narodowej Zamoyskich, Toruń 1926 k. 835-846
 • 520 %a Szymborski Wincenty, Mowa wygłoszona na pogrzebie Władysława Zamoyskiego, Poznań 1924 k. 968
 • 520 %a Szymborski Wincenty, Wspomnienie o Władysławie Zamoyskim k. 969-975
 • 520 %a Wilczyński Henryk, W obronie Zakładów Kórnickich Fundacji Narodowej Zamoyskich, Warszawa 1926 k. 722-777
 • 520 %a Wilczyński Henryk, Obrony Zakładów Kórnickich Fundacji Narodowej Zamoyskich ciąg dalszy, Warszawa 1927 k. 778-802
 • 520 %a Witkiewicz Stanisław, Na przełęczy, Lwów 1906 - wypis k. 306-308
 • 520 %a Witkiewicz Stanisław, Na przełęczy, Kraków 1978 - wypis k. 309-312
 • 520 %a Woźniakowska Maria z Rodakowskich, Marii Rodakowskiej wspomnienie z pobytu pod Tatrami [w] Wierchy R. 46 1977 (T. 84) k. 955-963
 • 520 %a Zakład Kórnicki (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem), Poznań 1898 - oryg., kopia k. 313-329
 • 520 %a Zakład Kórnicki (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem). Cz. I-II, Poznań 1900 - kopia k. 330-354
 • 520 %a Zakład Kórnicki (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem), Poznań 1913 - kopia k. 355-374
 • 520 %a Zamoyska Jadwiga, Listy k. 375-444
 • 520 %a Zamoyska Jadwiga, O miłości ojczyzny, wyd. 4, Kraków 1903 k. 445-469
 • 520 %a Zamoyska Jadwiga, O pracy, Poznań 1902 k. 470-518
 • 520 %a Zamoyska Jadwiga, O wychowaniu, Poznań k. 519-670
 • 520 %a Zamoyska Jadwiga, O wychowaniu, Lublin 2002 - fragmenty k. 671-688
 • 520 %a Ze spuścizny Jenerałowej Zamoyskiej. Wspomnienie Zjazdu Kuźniczanek w Warszawie w dn. 22.04.1927 r., Warszawa 1927 k. 851-869
 • 520 %a Zoll Fryderyk, Spór Galicyi i Węgier o Morskie Oko, Kraków 1884 k. 689-695
 • 520 %a Artyści z kręgu Towarzystwa "Sztuka Podhalańska" 1909 r. Wystawa ze zbiorów: Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Biblioteki Kórnickiej PAN, 10-11.2003 - oryg. k. 870-883
 • 520 %a Bienaime Georges, La generale Zamoyska [w] La Pologne k. 1-2
 • 520 %a Chmielowska M., "Dworek Cisowy" k. 884-887
 • 520 %a Czartoryski Adam Tadeusz, Uwagi z powodu książki: Kosman Marceli, Opowieści kórnickie, Poznań 1978 k. 696-699
 • 520 %a Czartoryski Adam Tadeusz, Uwagi z powodu książki: Kosman Barbara, Kosman Marceli, Tytus Działyński i jego dzieło. 150 lat dziejów Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1978 k. 700-710
 • 520 %a Czartoryski Roman, Zygmunt książę Czartoryski 1853-1920. Życiorys k. 711-721
 • 520 %a Disslowa Maria, O nauce gospodarstwa domowego w Kuźnicach k. 888-897
 • 520 %a Drożyzna i Zamoyszczyzna [w] Tygodnik Ilustrowany 1924 - fragm. k. 3-4
 • 520 %a Grodziski Stanisław, Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914. Żródła, Warszawa 1993 - fragmenty k. 7-15
 • 520 %a Jakubowska-Klecka Halina, Kuźnice w okresie okupacji niemieckiej k. 903-933
 • 520 %a Jelonek Feliks, Rola rodziny Homolców w poznaniu Tatr [w] Wierchy R. 43 1974 (T. 81) k. 898-902
 • 541 %c c %d 2012 %e 1144
 • 546 %a Franc., niem., pol.
 • 561 %a Dar Zofii Nowak %w Nowak, Zofia
 • 600 %a Czartoryski, Zygmunt %c książę %d (1853-1920)
 • 600 %a Działyńska, Elżbieta Izabella z Czartoryskich %c księżniczka %d (1833-1899)
 • 600 %a Działyński, Jan %b hrabia %d (1829-1880)
 • 600 %a Działyński, Tytus %b hrabia %d (1796-1861)
 • 600 %a Korniłowicz, Władysław %c ksiądz %d (1884-1946)
 • 600 %a Kosman, Barbara
 • 600 %a Kosman, Marceli %c historyk %d (1940-)
 • 600 %a Małkowska, Olga
 • 600 %a Potocka, Delfina %d (1807-1877)
 • 600 %a Sienkiewicz, Henryk %d (1846-1916)
 • 600 %a Zamoyski, Władysław %d (1853-1924)
 • 610 %a Biblioteka Kórnicka PAN %d (1826-)
 • 610 %a Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego (Zakopane) %d (1888-)
 • 610 %a Polskie Towarzystwo Tatrzańskie %d (1873-1950)
 • 610 %a Sejm Krajowy (Galicja) %d (1861-1918)
 • 610 %a Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Kórnik)
 • 610 %a Szkoła Domowej Pracy Kobiet (Zakopane-Kuźnice)
 • 651 %a Australia
 • 651 %a Chyliczki
 • 651 %a Graz (Austria)
 • 651 %a Morskie Oko (Polska) %x jezioro
 • 651 %a Zakopane (woj. małopolskie)
 • 653 %a Spór o Morskie Oko
 • 653 %a Turystyka górska
 • 700 %a Korn, Viktor
 • 700 %a Korniłowiczówna, Maria
 • 700 %a Korwin-Milewski, Hipolit
 • 700 %a Kossak, Wojciech
 • 700 %a Krygowski, Władysław
 • 700 %a Krzywobłocka, Bożena
 • 700 %a Landy, Teresa
 • 700 %a Leon %b XIII %c papież
 • 700 %a Lisiecki, Arkadiusz
 • 700 %a Mackiewicz, Stanisław
 • 700 %a Matusiak, Marian
 • 700 %a Mniszek-Tchorznicki, Aleksander %b hrabia
 • 700 %a Orkan, Władysław
 • 700 %a Paszkowski, Lech
 • 700 %a Polak, Kazimierz
 • 700 %a Pomianowski
 • 700 %a Potocki, Stanisław Kazimierz %d (1944-1992)
 • 700 %a Retinger, Józef
 • 700 %a Szymborski, Wincenty
 • 700 %a Wilczyński, Henryk
 • 700 %a Chmielowska, M. %c sekretarka w Dworku Cisowym
 • 700 %a Bienaime, Georges
 • 700 %a Czartoryski, Adam Tadeusz %c książę %d (1909-2006)
 • 700 %a Karczewska-Markiewicz, Zofia
 • 700 %a Jakubowska-Klecka, Halina
 • 700 %a Jelonek, Feliks
 • 700 %a Klemensiewicz, Z.
 • 700 %a Witkiewicz, Stanisław %c pisarz %d (1851-1915)
 • 700 %a Wosiek, Rut
 • 700 %a Woźniakowska, Maria z Rodakowskich
 • 700 %a Zamoyska, Jadwiga %d (1831-1923)
 • 700 %a Zoll, Fryderyk
 • 700 %a Czartoryski, Roman
 • 700 %a Disslowa, Maria
 • 700 %a Grodziski, Stanisław
 • 710 %a Czasopismo Teczniczne (Lwów) %c czasopismo %d (1883-1939)
 • 710 %a Fundacja Zakłady Kórnickie
 • 710 %a Słowo %c czasopismo
 • 710 %a Tygodnik Ilustrowany (Warszawa) %c czasopismo %d (1859-1939)
 • 740 %a Orkan Władysław, Wskazania dla synów Podhala, Zakopane 1987 - oryg.
 • 740 %a Kossak Wojciech, Wspomnienia, Warszawa 1971 - wypis
 • 740 %a Korwin-Milewski Hipolit, Siedemdziesiąt lat wspomnień /1855-1925/, Poznań 1930 - wypis
 • 740 %a Korniłowiczówna Maria, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Warszawa 1972 - wypis
 • 740 %a Korn Viktor, Streit um das Meerage zwischen Österreich und Ungarn. Dargestellt auf Grundlage der Verhandlungen des internationalen Schiedsgerichtes in Graz im Jahre 1902, Wien 1908
 • 740 %a Artyści z kręgu Towarzystwa "Sztuka Podhalańska" 1909 r. Wystawa ze zbiorów: Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Biblioteki Kórnickiej PAN, 10-11.2003 - oryg.
 • 740 %a Bienaime Georges, La generale Zamoyska [w] La Pologne
 • 740 %a Chmielowska M., "Dworek Cisowy"
 • 740 %a Czartoryski Adam Tadeusz, Uwagi z powodu książki: Kosman Marceli, Opowieści kórnickie, Poznań 1978
 • 740 %a Czartoryski Adam Tadeusz, Uwagi z powodu książki: Kosman Barbara, Kosman Marceli, Tytus Działyński i jego dzieło. 150 lat dziejów Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1978
 • 740 %a Czartoryski Roman, Zygmunt książę Czartoryski 1853-1920. Życiorys
 • 740 %a Disslowa Maria, O nauce gospodarstwa domowego w Kuźnicach
 • 740 %a Drożyzna i Zamoyszczyzna [w] Tygodnik Ilustrowany 1924 - fragm.
 • 740 %a Grodziski Stanisław, Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914. Żródła, Warszawa 1993 - fragmenty
 • 740 %a Jakubowska-Klecka Halina, Kuźnice w okresie okupacji niemieckiej
 • 740 %a Jelonek Feliks, Rola rodziny Homolców w poznaniu Tatr [w] Wierchy R. 43 1974 (T. 81)
 • 740 %a Karczewska-Markiewicz Zofia, Panna Lodowata, Poznań 1973 - wypis
 • 740 %a Klemensiewicz Z., Turystyka wysokogórska - oryg.
 • 740 %a Zoll Fryderyk, Spór Galicyi i Węgier o Morskie Oko, Kraków 1884
 • 740 %a Ze spuścizny Jenerałowej Zamoyskiej. Wspomnienie Zjazdu Kuźniczanek w Warszawie w dn. 22.04.1927 r., Warszawa 1927
 • 740 %a Zamoyska Jadwiga, O wychowaniu, Lublin 2002 - fragmenty
 • 740 %a Zamoyska Jadwiga, O wychowaniu, Poznań
 • 740 %a Zamoyska Jadwiga, O pracy, Poznań 1902
 • 740 %a Zamoyska Jadwiga, O miłości ojczyzny, wyd. 4, Kraków 1903
 • 740 %a Zamoyska Jadwiga, Listy
 • 740 %a Zakład Kórnicki (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem), Poznań 1913 - kopia
 • 740 %a Zakład Kórnicki (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem). Cz. I-II, Poznań 1900 - kopia
 • 740 %a Zakład Kórnicki (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem), Poznań 1898 - oryg., kopia
 • 740 %a Licytacja Zakopanego Kto da więcej?! [w] Słowo 22.05.1889
 • 740 %a Leon XIII, Breve papieskie udzielone Zakładowi Kórnickiemu
 • 740 %a Landy Teresa, Wosiek Rut, Ksiądz Władysław Korniłowicz, seria: Biblioteka Więzi, t. 42 1978
 • 740 %a Krzywobłocka Bożena, Delfina i inne, Warszawa 1970 - wypis
 • 740 %a Krygowski Władysław, Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Warszawa-Kraków 1988 - fragment
 • 740 %a Woźniakowska Maria z Rodakowskich, Marii Rodakowskiej wspomnienie z pobytu pod Tatrami [w] Wierchy R. 46 1977 (T. 84)
 • 740 %a Witkiewicz Stanisław, Na przełęczy, Kraków 1978 - wypis
 • 740 %a Witkiewicz Stanisław, Na przełęczy, Lwów 1906 - wypis
 • 740 %a Wilczyński Henryk, Obrony Zakładów Kórnickich Fundacji Narodowej Zamoyskich ciąg dalszy, Warszawa 1927
 • 740 %a Wilczyński Henryk, W obronie Zakładów Kórnickich Fundacji Narodowej Zamoyskich, Warszawa 1926
 • 740 %a Szymborski Wincenty, Wspomnienie o Władysławie Zamoyskim
 • 740 %a Szymborski Wincenty, Mowa wygłoszona na pogrzebie Władysława Zamoyskiego, Poznań 1924
 • 740 %a Szymborski Wincenty, Moje słowa. Odpowiedź na broszurę dr. Henryka Wilczyńskiego pt. W obronie Zakładów Kórnickich Fundacji Narodowej Zamoyskich, Toruń 1926
 • 740 %a Sprawozdanie z działalności Fundacji Zakłady Kórnickie w latach 1927-1938, Poznań 1929
 • 740 %a Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zakładów Kórnickich z działalności od 4 września do 31 grudnia 1927 r., Warszawa 1928 - oryg.
 • 740 %a Ros... Helena, Wiadomość o Zakładzie Gospodarczym dla Kobiet w Chyliczkach pod Piasecznem, Warszawa 1903
 • 740 %a Retinger Józef, Spór o Morskie Oko. Odpowiedź Pester Loydowi, Kraków 1893 - fragmenty
 • 740 %a Potocki, Stanisław Kazimierz (1944-1992), Tytus i Jan Działyńscy, Kórnik 1990 - oryg.
 • 740 %a Pomianowski, Studia dla projektu centrali hydroelektrycznej w Zakopanem [w] Czasopismo Techniczne, Lwów 1903
 • 740 %a Polak Kazimierz, Bibliografia Pamiętników Towarzystwa Tatrzańskiego za lata 1876-1920, Warszawa-Kraków 1981 - fragmenty
 • 740 %a Paszkowski Lech, Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940, Londyn 1962 - wypisy
 • 740 %a Mniszek-Tchorznicki Aleksander, "Wspomnienia moje odnośnie do sporu granicznego przy Morskim Oku", Lwów 02.1913 - odpis z rkps
 • 740 %a Matusiak Marian, Dolina Kościeliska - w obronie majestatu
 • 740 %a Mackiewicz Stanisław, Historia Polski, Londyn 1941 - wypis
 • 740 %a Lisiecki Arkadiusz, Mowa żałobna przy zwłokach ś.p. Władysława Zamoyskiego, Poznań 1924
 • 740 %a "Listy o stylu zakopiańskim 1892-1912 wokół Stanisława Witkiewicza" oprac. Michał Jagiełło, Kraków 1979 - fragmenty
 • 852 %j BK 14794
 • 999 %a MKM

Indexes

Copies

  • Signature: BK 14794