Wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące historii Wielkopolski XX w. (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, okupacja niemiecka 1939-1945).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14516/2
 • Tytuł:
  • Materiały do historii Wielkopolski XIX i XX w. ze zbiorów Archiwum Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu
  • Wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące historii Wielkopolski XX w. (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, okupacja niemiecka 1939-1945). Cz. 2
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 585 k. 29,7 x 21 cm i mniejsze
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Nowakowski, Franciszek: Walka ekonomiczna Polaków z Niemcami 1937-1939, spisała Kazimiera Szmit, k. 353-354.
  • Nowakowski, Franciszek: Moje wspomnienia dotyczące aresztowania i rozstrzelania w Lesznie 1939 r. przez Gestapo, k. 341-352.
  • Nowak, Ludwik (1900-?): Wspomnienia z udziału w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, kampanii wrześniowej 1939 r., ruchu oporu 1939-1945 w południowej Wielkopolskie, przy tym zaśw. o udziale, k. 324-340.
  • Nasze Myśli. Jednodniówka. 40-lecie Gimnazjum i Liceum w Czarnkowie 1919-1959, k. 310-323.
  • Musiał, Albert (1904-?): Wspomnienia dotyczące pracy nauczycielskiej i działalności społecznej w turystyce w Wielkopolsce I poł. XX w., k. 299-309.
  • Menzel, Antoni (1903-?): Udział w konspiracji w Kwilczu, k. 286-292.
  • Matyklasiński, Edward: Stosunki polsko-niemieckie w Lesznie [okupacja 1939-1945], k. 283-285.
  • Kuśnierek, Stanisław: Okupacja hitlerowska w Ziemnicach (woj. wielkopolskie), spisała Kazimiera Szmit, k. 281-282.
  • Karolczak, Leon: Okupacja hitlerowska 1939-1945 w Lasocicach, spisała Kazimiera Szmit, k. 279-280.
  • Kajdan, Ewa (1914-?), Wronikowski, Stanisław (1908-?): 11 listopada 1941 roku we Wrześni, spisał Stanisław Zjeżdżałka, k. 273-278.
  • Jakubowska, Helena (1905- ?): Wspomnienia [m.in. ruch oporu w Poznaniu]. k. 106-272.
  • Mieczyńska, Łucja: Wspomnienia z wysiedlenia do Generalnej Guberni, k. 293-298.
  • Smolarek, Florian: Moje wspomnienia dotyczące organizacji "Sokół" w Oberhausen (Niemcy) 1898-1920, k. 405-427.
  • Skibiński, Andrzej: Pieśni i wiersze układane podczas okupacji hitlerowskiej w czasie ukrywania się na kolonii Zamość pod Pyzdrami i kolportowane wśród Polaków, k. 375-404.
  • Rusz, Antoni (1890-?): Wspomnienia o ruchu oporu w Lesznie w czasie okupacji 1939-1945 [m.in. o organizacji "Ogniwo" i por. Jerzym Handke (1912-1944)], spisała Kazimiera Szmit, k. 374.
  • Pierwszy rok pracy powiatu śremskiego, k. 355-373.
  • Ankiety członków Związku Walki Zbrojnej: Franciszek Grytka (1899-?), Antonina Kosmowska (1905-?), Waldemar Lewandowski (1900-?), Jadwiga Nikoleizig (1908-1998), Franciszek Sitarz, k. 1-22.
  • Bakiera, Stefan (1914-1997): Wspomnienia z okresu okupacji (ruch oporu w Poznaniu, wyzwolenie Poznania, walki o Wybrzeże), przy tym fot. autora, k. 23-39.
  • Bartkiewicz, Marcin: Okupacja hitlerowska w Lesznie 1939-1945, spisała Kazimiera Szmit, k. 40-43.
  • Bartnicki, Emanuel (1901-1982): Wyzwolenie Leszna i organizacja władzy w mieście w 1945 r., spisała Kazimiera Szmit, k. 44-46.
  • Bartoszkiewicz, Małgorzata: Obóz dla Żydów w Lesznie przy dzisiejszej ul. Gabriela Narutowicza, spisała Kazimiera Szmit, k. 47-48.
  • Błaszczak, Edward: Wspomnienia z okresu II wojny światowej 1939-1945 (m.in. kampania wrześniowa w 1939 r. w szeregach 70 Pułku Piechoty, partyzantka na Zamojszczyźnie), spisała Irena Biniak, k. 49-58.
  • Chorowski, Antoni: Rydzyna w okresie okupacji 1939-1945, k. 59-62.
  • Dolata, Maria: Okupacja hitlerowska 1939-1945 w Lesznie i Bojanowie, spisała Kazimiera Szmit, k. 63-64.
  • Dymek, Stanisław: Okres okupacji hitlerowskiej w Dzierżążnie Wielkim, spisała Janina Świerniak, k. 510-511.
  • Gajewski, Zbigniew: Ostatnie tygodnie komuny rawickiej, k. 65-92.
  • Gąsiorek, Leonard: Tajne nauczanie w Lesznie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, k. 93-94.
  • Goźdź, Stanisław (1916-?): Ruch oporu w Wielkopolsce podczas okupacji, spisała Małgorzata Białek, k. 95-100.
  • Gruchalski, Romuald (1900-?): Ruch oporu w Koninie 1939-1945, spisał Wojciech Żerkowski, k. 101-103.
  • Hojski, Bernard: Okupacja hitlerowska 1939-1945 w Lasocicach, spisała Kazimiera Szmit, k. 104-105.
  • Wojtera, Wacław (1902-?): Moje żołnierskie drogi [m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919 (udział kolejarzy), ruch oporu w pow. jarocińskim i w Generalnej Guberni]. [rzy tym fot. autora, zaśw. o działalności konspiracyjnej, k. 517-585.
  • Wieczorek, Jan: Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945 (m.in. kampania wrześniowa 1939 r. w oddziałach przeciwpancernych z Leszna [?], ruch oporu w regionie leszczyńskim, wyzwolenie Leszna w 1945 r.], spisała Kazimiera Szmit, k. 514-516.
  • Tkacz, Weronika: Obóz żydowski w Ziemnicach, spisała Kazimiera Szmit, k. 512-513.
  • Szymankiewicz, Zenon (1930-2001): Wrzesień 1939 r. w Poznaniu, k. 507-509.
  • Szmit, Kazimiera: Okupacja w powiecie leszczyńskim, k. 505-506.
  • Szmit, Andrzej: Okupacja w powiecie leszczyńskim, k. 504.
  • Szerle, Józef (1912-?): Relacja z kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, spisała Halina Chlebowska, k. 500-503.
  • Stenogram z Seminarium Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Poznaniu odbytego w dniu 26 II 1961 r. w Klubie Oficerskim przy ul. Niezłomnych w Poznaniu, k. 428-499.
 • Grafika:
  • Bakiera, Stefan (1914-1997) 6,7 x 4 cm k. 39 fot.
  • Wojtera, Wacław (1902-?) 13,4 x 8,4 cm k. 517 fot.
  • Wojtera, Wacław (1902-?), fotokopia zaśw. o członkostwie w Związku Powstańców Wielkopolskich 13,4 x 8,4 cm k. 518 fot.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Grytka, Franciszek (1899-?)
  • Handke, Jerzy (1912-1944)
  • Kosmowska, Antonina (1905-?)
  • Lewandowski, Lewandowski (1900-?)
  • Nikoleizig, Jadwiga (1908-1998)
  • Sitarz, Franciszek
  • 2 Batalion Morski
  • 70 Pułk Piechoty 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty Armia "Poznań"
  • Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręg (Poznań)
  • Organizacja "Ogniwo" 1939-1945 r. Leszno
  • Przestępstwo wojenne 1939 r.
  • Powstanie 1918 r. wielkopolskie wspomnienia
  • Szkolnictwo 20 w. Wielkopolska Polska
  • Szkolnictwo 20 w. Czarnków
  • Kampania wrześniowa
  • Poezja polska zbiór 1939-1945 r.
  • Komunizm organizacje 1918-1939 r. Rawicz Polska
  • Ludobójstwo 1933-1945 r. Niemcy
  • Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa (Czarnków)
  • Żydzi 1939-1945 r. Ziemnice
  • Wojna partyzancka 1939-1945 r. Polska Zamojszczyzna
  • Wojna 1939-1945 r.
  • Turystyka 20 w. Polska Wielkopolska
  • Żydzi 1939-1945 r. Leszno
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Leszno
  • Obóz pracy 1939-1945 r. Ziemnice
  • Obóz pracy 1939-1945 r. Rydzyna
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Wielkopolska Południowa
  • Obóz pracy 1939-1945 r. Leszno
  • Żydzi 1939-1945 r. Rydzyna
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Poznań
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Leszno
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Konin
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Polska
  • Sokół (organizacja) 19-20 w. Niemcy
  • Kampania wrześniowa
  • Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) ruch oporu
  • Czarnków (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Dzierżążno Wielkie (gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Jarocin (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Konin (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Krotoszyn (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kwilcz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Lasocice (gm. Święciechowa, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Leszno (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Oberhausen (kraj. związk. Nadrenia Północna Westfalia, Niemcy)
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Rawicz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Rydzyna (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Śrem (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Wrąbczynek (gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Września (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Zamość (gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Ziemnice (gm. Osieczna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Tajne nauczanie 1939-1945 w Lesznie (woj. wielkopolskie)
  • Stosunki ekonomiczne polsko-niemieckie 1918-1939
  • Bombardowanie Poznania we wrześniu 1939 r.
  • Ruch oporu we Wrześni 1939-1945
  • Ruch oporu w Poznaniu 1939-1945
  • Ruch oporu w pow. jarocińskim 1939-1945
  • Obrona przeciwlotnicza Poznania we wrześniu 1939 r.
  • Przeciwpancerne oddziały Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 r.
  • Śremski powiat (1945 r.)
  • Wyzwolenie Poznania w 1945 r.
  • Wyzwolenie Leszna 1945 r.
  • Obóz pracy dla Żydów w Ziemnicach (woj. wielkopolskie)
  • Obóz pracy dla Żydów w Rydzynie
  • Obóz pracy dla Żydów w Lesznie
  • Egzekucja Polaków w Lesznie 21 X 1939 r.
  • Komuna rawicka
  • Zamojszczyzna
  • Partyzantka na Zamojszczyźnie

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Materiały Ludwika Gomolca (1914-1996)
 • 240 $a Materiały do historii Wielkopolski XIX i XX w. ze zbiorów Archiwum Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu
 • 245 $a Wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące historii Wielkopolski XX w. (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, okupacja niemiecka 1939-1945). $n Cz. 2
 • 260 $c 20 w.
 • 300 $a 585 k. $c 29,7 x 21 cm i mniejsze
 • 340 $e luźne
 • 520 $a Nowakowski, Franciszek: Walka ekonomiczna Polaków z Niemcami 1937-1939, spisała Kazimiera Szmit, k. 353-354.
 • 520 $a Nowakowski, Franciszek: Moje wspomnienia dotyczące aresztowania i rozstrzelania w Lesznie 1939 r. przez Gestapo, k. 341-352.
 • 520 $a Nowak, Ludwik (1900-?): Wspomnienia z udziału w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, kampanii wrześniowej 1939 r., ruchu oporu 1939-1945 w południowej Wielkopolskie, przy tym zaśw. o udziale, k. 324-340.
 • 520 $a Nasze Myśli. Jednodniówka. 40-lecie Gimnazjum i Liceum w Czarnkowie 1919-1959, k. 310-323.
 • 520 $a Musiał, Albert (1904-?): Wspomnienia dotyczące pracy nauczycielskiej i działalności społecznej w turystyce w Wielkopolsce I poł. XX w., k. 299-309.
 • 520 $a Menzel, Antoni (1903-?): Udział w konspiracji w Kwilczu, k. 286-292.
 • 520 $a Matyklasiński, Edward: Stosunki polsko-niemieckie w Lesznie [okupacja 1939-1945], k. 283-285.
 • 520 $a Kuśnierek, Stanisław: Okupacja hitlerowska w Ziemnicach (woj. wielkopolskie), spisała Kazimiera Szmit, k. 281-282.
 • 520 $a Karolczak, Leon: Okupacja hitlerowska 1939-1945 w Lasocicach, spisała Kazimiera Szmit, k. 279-280.
 • 520 $a Kajdan, Ewa (1914-?), Wronikowski, Stanisław (1908-?): 11 listopada 1941 roku we Wrześni, spisał Stanisław Zjeżdżałka, k. 273-278.
 • 520 $a Jakubowska, Helena (1905- ?): Wspomnienia [m.in. ruch oporu w Poznaniu]. k. 106-272.
 • 520 $a Mieczyńska, Łucja: Wspomnienia z wysiedlenia do Generalnej Guberni, k. 293-298.
 • 520 $a Smolarek, Florian: Moje wspomnienia dotyczące organizacji "Sokół" w Oberhausen (Niemcy) 1898-1920, k. 405-427.
 • 520 $a Skibiński, Andrzej: Pieśni i wiersze układane podczas okupacji hitlerowskiej w czasie ukrywania się na kolonii Zamość pod Pyzdrami i kolportowane wśród Polaków, k. 375-404.
 • 520 $a Rusz, Antoni (1890-?): Wspomnienia o ruchu oporu w Lesznie w czasie okupacji 1939-1945 [m.in. o organizacji "Ogniwo" i por. Jerzym Handke (1912-1944)], spisała Kazimiera Szmit, k. 374.
 • 520 $a Pierwszy rok pracy powiatu śremskiego, k. 355-373.
 • 520 $a Ankiety członków Związku Walki Zbrojnej: Franciszek Grytka (1899-?), Antonina Kosmowska (1905-?), Waldemar Lewandowski (1900-?), Jadwiga Nikoleizig (1908-1998), Franciszek Sitarz, k. 1-22.
 • 520 $a Bakiera, Stefan (1914-1997): Wspomnienia z okresu okupacji (ruch oporu w Poznaniu, wyzwolenie Poznania, walki o Wybrzeże), przy tym fot. autora, k. 23-39.
 • 520 $a Bartkiewicz, Marcin: Okupacja hitlerowska w Lesznie 1939-1945, spisała Kazimiera Szmit, k. 40-43.
 • 520 $a Bartnicki, Emanuel (1901-1982): Wyzwolenie Leszna i organizacja władzy w mieście w 1945 r., spisała Kazimiera Szmit, k. 44-46.
 • 520 $a Bartoszkiewicz, Małgorzata: Obóz dla Żydów w Lesznie przy dzisiejszej ul. Gabriela Narutowicza, spisała Kazimiera Szmit, k. 47-48.
 • 520 $a Błaszczak, Edward: Wspomnienia z okresu II wojny światowej 1939-1945 (m.in. kampania wrześniowa w 1939 r. w szeregach 70 Pułku Piechoty, partyzantka na Zamojszczyźnie), spisała Irena Biniak, k. 49-58.
 • 520 $a Chorowski, Antoni: Rydzyna w okresie okupacji 1939-1945, k. 59-62.
 • 520 $a Dolata, Maria: Okupacja hitlerowska 1939-1945 w Lesznie i Bojanowie, spisała Kazimiera Szmit, k. 63-64.
 • 520 $a Dymek, Stanisław: Okres okupacji hitlerowskiej w Dzierżążnie Wielkim, spisała Janina Świerniak, k. 510-511.
 • 520 $a Gajewski, Zbigniew: Ostatnie tygodnie komuny rawickiej, k. 65-92.
 • 520 $a Gąsiorek, Leonard: Tajne nauczanie w Lesznie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, k. 93-94.
 • 520 $a Goźdź, Stanisław (1916-?): Ruch oporu w Wielkopolsce podczas okupacji, spisała Małgorzata Białek, k. 95-100.
 • 520 $a Gruchalski, Romuald (1900-?): Ruch oporu w Koninie 1939-1945, spisał Wojciech Żerkowski, k. 101-103.
 • 520 $a Hojski, Bernard: Okupacja hitlerowska 1939-1945 w Lasocicach, spisała Kazimiera Szmit, k. 104-105.
 • 520 $a Wojtera, Wacław (1902-?): Moje żołnierskie drogi [m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919 (udział kolejarzy), ruch oporu w pow. jarocińskim i w Generalnej Guberni]. [rzy tym fot. autora, zaśw. o działalności konspiracyjnej, k. 517-585.
 • 520 $a Wieczorek, Jan: Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945 (m.in. kampania wrześniowa 1939 r. w oddziałach przeciwpancernych z Leszna [?], ruch oporu w regionie leszczyńskim, wyzwolenie Leszna w 1945 r.], spisała Kazimiera Szmit, k. 514-516.
 • 520 $a Tkacz, Weronika: Obóz żydowski w Ziemnicach, spisała Kazimiera Szmit, k. 512-513.
 • 520 $a Szymankiewicz, Zenon (1930-2001): Wrzesień 1939 r. w Poznaniu, k. 507-509.
 • 520 $a Szmit, Kazimiera: Okupacja w powiecie leszczyńskim, k. 505-506.
 • 520 $a Szmit, Andrzej: Okupacja w powiecie leszczyńskim, k. 504.
 • 520 $a Szerle, Józef (1912-?): Relacja z kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, spisała Halina Chlebowska, k. 500-503.
 • 520 $a Stenogram z Seminarium Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Poznaniu odbytego w dniu 26 II 1961 r. w Klubie Oficerskim przy ul. Niezłomnych w Poznaniu, k. 428-499.
 • 600 $a Grytka, Franciszek $d (1899-?)
 • 600 $a Handke, Jerzy $d (1912-1944)
 • 600 $a Kosmowska, Antonina (1905-?)
 • 600 $a Lewandowski, Lewandowski (1900-?)
 • 600 $a Nikoleizig, Jadwiga (1908-1998)
 • 600 $a Sitarz, Franciszek
 • 610 $a 2 |Batalion Morski
 • 610 $a 70 |Pułk Piechoty |17 |Wielkopolska Dywizja Piechoty |Armia "Poznań"
 • 610 $a Związek Bojowników o Wolność i Demokrację $b Zarząd $b Okręg (Poznań)
 • 650 $a Organizacja "Ogniwo" $y 1939-1945 r. $z Leszno
 • 650 $a Przestępstwo wojenne $y 1939 r.
 • 650 $a Powstanie 1918 r. wielkopolskie $x wspomnienia
 • 650 $a Szkolnictwo $y 20 w. $z Wielkopolska $z Polska
 • 650 $a Szkolnictwo $y 20 w. $z Czarnków
 • 650 $a Kampania wrześniowa
 • 650 $a Poezja polska $x zbiór $y 1939-1945 r.
 • 650 $a Komunizm $x organizacje $y 1918-1939 r. $z Rawicz $z Polska
 • 650 $a Ludobójstwo $y 1933-1945 r. $z Niemcy
 • 650 $a Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa (Czarnków)
 • 650 $a Żydzi $y 1939-1945 r. $z Ziemnice
 • 650 $a Wojna partyzancka $y 1939-1945 r. $z Polska $z Zamojszczyzna
 • 650 $a Wojna 1939-1945 r.
 • 650 $a Turystyka $y 20 w. $z Polska $z Wielkopolska
 • 650 $a Żydzi $y 1939-1945 r. $z Leszno
 • 650 $a Szkolnictwo $y 1939-1945 r. $z Leszno
 • 650 $a Obóz pracy $y 1939-1945 r. $z Ziemnice
 • 650 $a Obóz pracy $y 1939-1945 r. $z Rydzyna
 • 650 $a Ruch oporu $y 1939-1945 r. $z Wielkopolska Południowa
 • 650 $a Obóz pracy $y 1939-1945 r. $z Leszno
 • 650 $a Żydzi $y 1939-1945 r. $z Rydzyna
 • 650 $a Ruch oporu $y 1939-1945 r. $z Poznań
 • 650 $a Ruch oporu $y 1939-1945 r. $z Leszno
 • 650 $a Ruch oporu $y 1939-1945 r. $z Konin
 • 650 $a Ruch oporu $y 1939-1945 r. $z Polska
 • 650 $a Sokół (organizacja) $y 19-20 w. $z Niemcy
 • 650 $a Kampania wrześniowa
 • 650 $a Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) $x ruch oporu
 • 651 $a Czarnków (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Dzierżążno Wielkie (gm. Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Jarocin (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Konin (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Krotoszyn (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Kwilcz (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Lasocice (gm. Święciechowa, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Leszno (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Oberhausen (kraj. związk. Nadrenia Północna Westfalia, Niemcy)
 • 651 $a Poznań (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Rawicz (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Rydzyna (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Śrem (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Wrąbczynek (gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Września (woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Zamość (gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 651 $a Ziemnice (gm. Osieczna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) $y 20 w.
 • 653 $a Tajne nauczanie 1939-1945 w Lesznie (woj. wielkopolskie)
 • 653 $a Stosunki ekonomiczne polsko-niemieckie 1918-1939
 • 653 $a Bombardowanie Poznania we wrześniu 1939 r.
 • 653 $a Ruch oporu we Wrześni 1939-1945
 • 653 $a Ruch oporu w Poznaniu 1939-1945
 • 653 $a Ruch oporu w pow. jarocińskim 1939-1945
 • 653 $a Obrona przeciwlotnicza Poznania we wrześniu 1939 r.
 • 653 $a Przeciwpancerne oddziały Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 r.
 • 653 $a Śremski powiat (1945 r.)
 • 653 $a Wyzwolenie Poznania w 1945 r.
 • 653 $a Wyzwolenie Leszna 1945 r.
 • 653 $a Obóz pracy dla Żydów w Ziemnicach (woj. wielkopolskie)
 • 653 $a Obóz pracy dla Żydów w Rydzynie
 • 653 $a Obóz pracy dla Żydów w Lesznie
 • 653 $a Egzekucja Polaków w Lesznie 21 X 1939 r.
 • 653 $a Komuna rawicka
 • 653 $a Zamojszczyzna
 • 653 $a Partyzantka na Zamojszczyźnie
 • 700 $a Gomolec, Ludwik $d (1914-1996)
 • 700 $a Białek, Małgorzata $t [Wywiad ze Stanisławem Goździem]
 • 700 $a Biniak, Irena $t [Wywiad z Edwardem Błaszczakiem]
 • 700 $a Zjeżdżałka, Stanisław $t [Wywiad z Ewą Kajdan i Stanisławem Wronikowskim]
 • 700 $a Świerniak, Janina $t [Wywiad ze Stanisławem Dymkiem]
 • 700 $a Szmit, Kazimiera $t [Wywiad z: Marcinem Bartkiewiczem, Emanuelem Bartnickim, Małgorzatą Bartoszkiewicz, Marią Dolatą, Stanisławem Kuśmierkiem, Franciszkiem Nowakowskim, Antonim Ruszem, Weroniką Tkacz, Janem Wieczorkiem]
 • 700 $a Chlebowska, Halina $t [Wywiad z Józefem Szerle]
 • 700 $a Żerkowski, WOjciech $t [Wywiad z Romualdem Gruchalskim]
 • 740 $a Nasze Myśli. Jednodniówka. |40-lecie Gimnazjum i Liceum w Czarnkowie 1919-1959
 • 740 $a Czterdziestolecie Gimnazjum i Liceum w Czarnkowie 1919-1959
 • 740 $a Pierwszy rok pracy powiatu śremskiego
 • 740 $a I rok pracy powiatu śremskiego
 • 740 $a Stenogram z Seminarium Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Poznaniu odbytego w dniu 26 II 1961 r. w Klubie Oficerskim przy ul. Niezłomnych w Poznaniu
 • 777 $a Rusz, Antoni $d (1890-?) $t Wspomnienia o ruchu oporu w Lesznie w czasie okupacji 1939-1945 Smolarek, Florian: $t Moje wspomnienia dotyczące organizacji "Sokół" w Oberhausen (Niemcy) 1898-1920
 • 777 $a Nowakowski, Franciszek $t Walka ekonomiczna Polaków z Niemcami 1937-1939
 • 777 $a Nowakowski, Franciszek $t Moje wspomnienia dotyczące aresztowania i rozstrzelania w Lesznie 1939 r. przez Gestapo
 • 777 $a Nowak, Ludwik $d (1900-?) $t Wspomnienia z udziału w powstaniu wielkopolskim 1918/1919, kampanii wrześniowej 1939 r., ruchu oporu 1939-1945 w południowej Wielkopolsce
 • 777 $a Musiał, Albert $d (1904-?) $t Wspomnienia dotyczące pracy nauczycielskiej i działalności społecznej w turystyce w Wielkopolsce I poł. XX w.
 • 777 $a Mieczyńska, Łucja $t Wspomnienia z wysiedlenia do Generalnej Guberni
 • 777 $a Menzel, Antoni $d (1903-?) $t Udział w konspiracji w Kwilczu
 • 777 $a Matyklasiński, Edward $t Stosunki polsko-niemieckie w Lesznie
 • 777 $a Kuśnierek, Stanisław $t Okupacja hitlerowska w Ziemnicach
 • 777 $a Karolczak, Leon $t Okupacja hitlerowska 1939-1945 w Lasocicach
 • 777 $a Kajdan, Ewa (1914-?) $a Wronikowski, Stanisław (1908-?) $t 11 listopada 1941 roku we Wrześni
 • 777 $a Jakubowska, Helena $d (1905- ?) $t Wspomnienia
 • 777 $a Hojski, Bernard $t Okupacja hitlerowska 1939-1945 w Lasocicach
 • 777 $a Gruchalski, Romuald $d (1900-?) $t Ruch oporu w Koninie 1939-1945
 • 777 $a Gąsiorek, Leonard $t Tajne nauczanie w Lesznie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945
 • 777 $a Gajewski, Zbigniew $t Ostatnie tygodnie komuny rawickiej
 • 777 $a Dymek, Stanisław $t Okres okupacji hitlerowskiej w Dzierżążnie Wielkim
 • 777 $a Dolata, Maria $t Okupacja hitlerowska 1939-1945 w Lesznie i Bojanowie
 • 777 $a Chorowski, Antoni $t Rydzyna w okresie okupacji 1939-1945
 • 777 $a Błaszczak, Edward $d (1901-1982) $t Wspomnienia z okresu II wojny światowej 1939-1945
 • 777 $a Bakiera, Stefan $d (1914-1997) $t Wspomnienia z okresu okupacji
 • 777 $a Bartoszkiewicz, Małgorzata $t Obóz dla Żydów w Lesznie
 • 777 $a Bartnicki, Emanuel $d (1901-1982) $t Wyzwolenie Leszna i organizacja władzy w mieście w 1945 r.
 • 777 $a Bartkiewicz, Marcin $t Okupacja hitlerowska w Lesznie 1939-1945
 • 777 $a Goźdź, Stanisław $d (1916-?) $t Ruch oporu w Wielkopolsce podczas okupacji
 • 777 $a Wojtera, Wacław $d (1902-?) $t Moje żołnierskie drogi
 • 777 $a Wieczorek, Jan $t Wspomnienia z okresu okupacji 1939-1945
 • 777 $a Tkacz, Weronika: Obóz żydowski w Ziemnicach
 • 777 $a Szymankiewicz, Zenon $d (1930-2001) $t Wrzesień 1939 r. w Poznaniu
 • 777 $a Szmit, Kazimiera $t Okupacja w powiecie leszczyńskim
 • 777 $a Szmit, Andrzej $t Okupacja w powiecie leszczyńskim
 • 777 $a Szerle, Józef $d (1912-?) $t Relacja z kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
 • 777 $a Skibiński, Andrzej $t Pieśni i wiersze układane podczas okupacji hitlerowskiej w czasie ukrywania się na kolonii Zamość pod Pyzdrami i kolportowane wśród Polaków
 • 852 $j BK 14516/2
 • 900 $c Bakiera, Stefan (1914-1997) $f 6,7 x 4 cm $k k. 39 $m fot.
 • 900 $c Wojtera, Wacław (1902-?) $f 13,4 x 8,4 cm $k k. 517 $m fot.
 • 900 $c Wojtera, Wacław (1902-?), fotokopia zaśw. o członkostwie w Związku Powstańców Wielkopolskich $f 13,4 x 8,4 cm $k k. 518 $m fot.
 • 999 $a ŁJ

Indexes

Copies

 • Signature: BK 14516/2