Materiały dotyczące historii Wielkopolski do pocz. XX w. (m.in. zabory, strajk dzieci wrzesińskich).

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14518/2
 • Tytuł:
  • Materiały do historii Wielkopolski XIX i XX w. ze zbiorów Archiwum Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu
  • Materiały dotyczące historii Wielkopolski do pocz. XX w. (m.in. zabory, strajk dzieci wrzesińskich). Cz. 2
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 594 k. 29,7 x 21 cm
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wiosna Ludów w Wielkopolsce, k. 239-243.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Z dziejów walki ludu wielkopolskiego o prawa obywatelskie cz. I-III, k. 244-252.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Zuchy Kamionnej, k. 253-256.
  • Gomolec Ludwik (1914-1996), Stanisław Mąderek: Konspekt odczytu z okazji pierwszej rocznicy zjednoczenia ruchu ludowego w Polsce 27.XI.1949 r. do 27 XI.1950 r., k. 257-260.
  • Historia ruchu młodzieżowego na terenie miasta Gniezna, k. 261-271.
  • Klęski elementarne w dawnym Poznaniu (Poznańskie wspominki), k. 272-274.
  • Kronika szkoły powszechnej w Żegrzu (Poznań) 1874-1938, k. 275-354.
  • Królewska para z dworem i fraucymerem w Poznaniu stanęła (Poznańskie wspominki), k. 355-356.
  • Massalska-Kołaczkowska, Helena (1916- ): Pieśń studencka w życiu akademickim, k. 357-414.
  • Mąkowski, Walenty (ok. 1810-1890): Notatki wojskowe z roku 1830/1831, weterana powstania listopadowego z 1 Pułku Ułanów, k. 418-423.
  • Perliński, Stanisław: Polskie tajne nauczanie dziatwy szkół elementarnych pod zaborem pruskim w Wielkim Księstwie Poznańskim w zarysie, k. 424-485.
  • Walkowiak, Marta: Strajk szkolny dzieci krotoszyńskich w roku 1906, k. 486-497.
  • Wiadomości o wsi Topoli Wielkiej pow. Ostrów Wielkopolski, k. 498-569.
  • Wojciechowski, Czesław: Sprawozdanie członka Towarzystwa "Iskry" z obchodów rocznicy grunwaldzkiej w Krakowie w 1910 r., k. 570-594.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Osadnictwo bamberskie pod Poznaniem, k. 39-51.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): O paleniu ksiąg heretyckich w Śmiglu, k. 35-38.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Diamentowy jubileusz Banku Spółdzielczego w Kórniku (1906-1981), k. 24-34.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Czasy, w których żył Kazimierz Kantak, k. 18-23.
  • Dzwony wzywały młodzież do szkoły (Poznańskie wspominki), k. 15-17.
  • Czerwiński, Bogdan Kazimierz (1942- ): Nota biograficzna ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego (1807-1881), k. 5-14.
  • Bambrzy poznańscy XVIII wieku, (Poznańskie wspominki), k. 1-4.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Pierwsze powstanie chłopskie w Wielkopolsce, k. 52-54.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Reformacja i kontreformacja w Śmiglu i okolicy, k. 55-96 .
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Rewolucyjna agitacja wśród chłopów wielkopolskich w 1651 r., k. 97-113.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Ruch robotniczy w Ziemi Średzkiej do 1945, k. 114-138.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Społeczeństwo polskie w walce o język ojczysty w czasie zaboru pruskiego, k. 139-146.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Uczestnicy powstania styczniowego z Poznańskiego jako zesłańcy w Rosji, k. 147-205.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Walki narodowo-wyzwoleńcze w Wielkopolsce przed 300 laty, k. 206-210.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wielkopolska pod względem geograficzno-historycznym, k. 211-224.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wiosna Ludów w Poznańskiem, k. 225-238.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Kantak, Kazimierz (1824-1886)
  • Malinowski, Franciszek Ksawery ksiądz (1807-1881)
  • 1 Pułk Ułanów Królestwa Kongresowego
  • Powstanie 1830 r. listopadowe
  • Powstanie 1918 r. wielkopolskie
  • Bambrzy
  • Chłopi 11 w. Wielkopolska
  • Wojna 1655-1666 polsko-szwedzka
  • Piosenka studencka
  • Reformacja 17 w. Wielkopolska
  • Kontreformacja 17 w. Wielkopolska
  • Germanizacja 19 w. Polska
  • Zabór pruski
  • Partie polityczne 1944-1956 r. Polska
  • Ruchy i organizacje chłopskie 1944-1956 r. Polska
  • Ruchy i organizacje robotnicze Środa Wielkopolska Wielkopolska
  • Polskie Stronnictwo Ludowe (1945-1949)
  • Szkolnictwo 19 w. zabór pruski
  • Szkolnictwo 19-20 w. Poznań
  • Szkolnictwo 20 w. Krotoszyn
  • Strajk szkolny 1906 r. w Krotoszynie
  • Chłopi 17 w. Wielkopolska
  • Herezje 17 w. Wielkopolska
  • Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem rocznica 1910 r. Kraków
  • Zesłańcy
  • Powstanie 1863 r. styczniowe
  • Wiosna Ludów Polska
  • Bank Spółdzielczy (Kórnik) 20 w.
  • Kamionna (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Komorniki (woj. wielkopolskie) 19 w.
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 20 w.
  • Krotoszyn (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Krzemieniewo (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) 19 w.
  • Oporowo (gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) 19 w.
  • Poznań
  • Śmigiel (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) 17 w.
  • Topola Wielka (gm. Przygodzice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie)
  • Wielkopolska 17 w.
  • Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu
  • Żegrze (dzielnica Poznania)
  • 500 rocznica bitwy pod Grunwaldem (Kraków 1910 r.)
  • Tajne nauczanie w Wielkim Księstwie Poznańskim
  • Wielkie Księstwo Poznańskie

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Materiały Ludwika Gomolca (1914-1996)
 • 240 a Materiały do historii Wielkopolski XIX i XX w. ze zbiorów Archiwum Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu
 • 245 a Materiały dotyczące historii Wielkopolski do pocz. XX w. (m.in. zabory, strajk dzieci wrzesińskich). n Cz. 2
 • 260 c 20 w.
 • 300 a 594 k. c 29,7 x 21 cm
 • 340 e luźne
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wiosna Ludów w Wielkopolsce, k. 239-243.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Z dziejów walki ludu wielkopolskiego o prawa obywatelskie cz. I-III, k. 244-252.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Zuchy Kamionnej, k. 253-256.
 • 520 a Gomolec Ludwik (1914-1996), Stanisław Mąderek: Konspekt odczytu z okazji pierwszej rocznicy zjednoczenia ruchu ludowego w Polsce 27.XI.1949 r. do 27 XI.1950 r., k. 257-260.
 • 520 a Historia ruchu młodzieżowego na terenie miasta Gniezna, k. 261-271.
 • 520 a Klęski elementarne w dawnym Poznaniu (Poznańskie wspominki), k. 272-274.
 • 520 a Kronika szkoły powszechnej w Żegrzu (Poznań) 1874-1938, k. 275-354.
 • 520 a Królewska para z dworem i fraucymerem w Poznaniu stanęła (Poznańskie wspominki), k. 355-356.
 • 520 a Massalska-Kołaczkowska, Helena (1916- ): Pieśń studencka w życiu akademickim, k. 357-414.
 • 520 a Mąkowski, Walenty (ok. 1810-1890): Notatki wojskowe z roku 1830/1831, weterana powstania listopadowego z 1 Pułku Ułanów, k. 418-423.
 • 520 a Perliński, Stanisław: Polskie tajne nauczanie dziatwy szkół elementarnych pod zaborem pruskim w Wielkim Księstwie Poznańskim w zarysie, k. 424-485.
 • 520 a Walkowiak, Marta: Strajk szkolny dzieci krotoszyńskich w roku 1906, k. 486-497.
 • 520 a Wiadomości o wsi Topoli Wielkiej pow. Ostrów Wielkopolski, k. 498-569.
 • 520 a Wojciechowski, Czesław: Sprawozdanie członka Towarzystwa "Iskry" z obchodów rocznicy grunwaldzkiej w Krakowie w 1910 r., k. 570-594.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Osadnictwo bamberskie pod Poznaniem, k. 39-51.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): O paleniu ksiąg heretyckich w Śmiglu, k. 35-38.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Diamentowy jubileusz Banku Spółdzielczego w Kórniku (1906-1981), k. 24-34.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Czasy, w których żył Kazimierz Kantak, k. 18-23.
 • 520 a Dzwony wzywały młodzież do szkoły (Poznańskie wspominki), k. 15-17.
 • 520 a Czerwiński, Bogdan Kazimierz (1942- ): Nota biograficzna ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego (1807-1881), k. 5-14.
 • 520 a Bambrzy poznańscy XVIII wieku, (Poznańskie wspominki), k. 1-4.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Pierwsze powstanie chłopskie w Wielkopolsce, k. 52-54.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Reformacja i kontreformacja w Śmiglu i okolicy, k. 55-96 .
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Rewolucyjna agitacja wśród chłopów wielkopolskich w 1651 r., k. 97-113.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Ruch robotniczy w Ziemi Średzkiej do 1945, k. 114-138.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Społeczeństwo polskie w walce o język ojczysty w czasie zaboru pruskiego, k. 139-146.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Uczestnicy powstania styczniowego z Poznańskiego jako zesłańcy w Rosji, k. 147-205.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Walki narodowo-wyzwoleńcze w Wielkopolsce przed 300 laty, k. 206-210.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wielkopolska pod względem geograficzno-historycznym, k. 211-224.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wiosna Ludów w Poznańskiem, k. 225-238.
 • 600 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 600 a Kantak, Kazimierz d (1824-1886)
 • 600 a Malinowski, Franciszek Ksawery c ksiądz d (1807-1881)
 • 610 a 1 |Pułk Ułanów Królestwa Kongresowego
 • 650 a Powstanie 1830 r. listopadowe
 • 650 a Powstanie 1918 r. wielkopolskie
 • 650 a Bambrzy
 • 650 a Chłopi y 11 w. z Wielkopolska
 • 650 a Wojna 1655-1666 polsko-szwedzka
 • 650 a Piosenka studencka
 • 650 a Reformacja y 17 w. z Wielkopolska
 • 650 a Kontreformacja y 17 w. z Wielkopolska
 • 650 a Germanizacja y 19 w. z Polska
 • 650 a Zabór pruski
 • 650 a Partie polityczne y 1944-1956 r. z Polska
 • 650 a Ruchy i organizacje chłopskie y 1944-1956 r. z Polska
 • 650 a Ruchy i organizacje robotnicze z Środa Wielkopolska z Wielkopolska
 • 650 a Polskie Stronnictwo Ludowe (1945-1949)
 • 650 a Szkolnictwo y 19 w. z zabór pruski
 • 650 a Szkolnictwo y 19-20 w. z Poznań
 • 650 a Szkolnictwo y 20 w. z Krotoszyn
 • 650 a Strajk szkolny 1906 r. w Krotoszynie
 • 650 a Chłopi y 17 w. z Wielkopolska
 • 650 a Herezje y 17 w. z Wielkopolska
 • 650 a Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem x rocznica y 1910 r. z Kraków
 • 650 a Zesłańcy
 • 650 a Powstanie 1863 r. styczniowe
 • 650 a Wiosna Ludów z Polska
 • 651 a Bank Spółdzielczy (Kórnik) y 20 w.
 • 651 a Kamionna (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Komorniki (woj. wielkopolskie) y 19 w.
 • 651 a Kórnik (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 20 w.
 • 651 a Krotoszyn (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Krzemieniewo (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) y 19 w.
 • 651 a Oporowo (gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) y 19 w.
 • 651 a Poznań
 • 651 a Śmigiel (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651 a Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) y 17 w.
 • 651 a Topola Wielka (gm. Przygodzice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie)
 • 651 a Wielkopolska y 17 w.
 • 653 a Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu
 • 653 a Żegrze (dzielnica Poznania)
 • 653 a 500 rocznica bitwy pod Grunwaldem (Kraków 1910 r.)
 • 653 a Tajne nauczanie w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • 653 a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 700 a Gomolec, Ludwik d (1914-1996)
 • 740 a Wiadomości o wsi Topoli Wielkiej pow. Ostrów Wielkopolski
 • 740 a Królewska para z dworem i fraucymerem w Poznaniu stanęła (Poznańskie wspominki)
 • 740 a Klęski elementarne w dawnym Poznaniu (Poznańskie wspominki)
 • 740 a Historia ruchu młodzieżowego na terenie miasta Gniezna
 • 740 a Dzwony wzywały młodzież do szkoły (Poznańskie wspominki)
 • 740 a Bambrzy poznańscy XVIII wieku
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Osadnictwo bamberskie pod Poznaniem
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Reformacja i kontreformacja w Śmiglu i okolicy
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Rewolucyjna agitacja wśród chłopów wielkopolskich w 1651 r.
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Ruch robotniczy w Ziemi Średzkiej do 1945
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Społeczeństwo polskie w walce o język ojczysty w czasie zaboru pruskiego
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Uczestnicy powstania styczniowego z Poznańskiego jako zesłańcy w Rosji
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Walki narodowo-wyzwoleńcze w Wielkopolsce przed 300 laty
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Wielkopolska pod względem geograficzno-historycznym
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Wiosna Ludów w Poznańskiem
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Wiosna Ludów w Wielkopolsce
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Z dziejów walki ludu wielkopolskiego o prawa obywatelskie cz. I-III
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Zuchy Kamionnej
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Konspekt odczytu z okazji pierwszej rocznicy zjednoczenia ruchu ludowego w Polsce 27.XI.1949 r. do 27 XI.1950 r.
 • 777 a Walkowiak, Marta t Strajk szkolny dzieci krotoszyńskich w roku 1906,
 • 777 a Perliński, Stanisław t Polskie tajne nauczanie dziatwy szkół elementarnych pod zaborem pruskim w Wielkim Księstwie Poznańskim w zarysie
 • 777 a Massalska-Kołaczkowska, Helena d (1916- ) t Pieśń studencka w życiu akademickim
 • 777 a Mąderek, Stanisław t Konspekt odczytu z okazji pierwszej rocznicy zjednoczenia ruchu ludowego w Polsce 27.XI.1949 r. do 27 XI.1950 r.
 • 777 a Czerwiński, Bogdan Kazimierz d (1942- ) t Nota biograficzna ks. Franciszka Ksawerego Malinowskiego (1807-1881)
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Diamentowy jubileusz Banku Spółdzielczego w Kórniku (1906-1981)
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Czasy, w których żył Kazimierz Kantak
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t O paleniu ksiąg heretyckich w Śmiglu
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Pierwsze powstanie chłopskie w Wielkopolsce
 • 852 j BK 14518/2
 • 999 a ŁJ

Indexes