Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14609
 • Kopie: CD 321a
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały dotyczące pracy naukowej
  • Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi
 • Miejsce i czas powstania: Toruń 20 w.
 • Opis fizyczny: 420 k. + 2 teczki 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne.
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Zawartość:
  • "Rodowód Piastów mazowieckich" (fragm. nadbitki) k. 1-193. na marginesach odręczne poprawki autora.
  • "Przywilej księcia pomorskiego Świętopełka dla dominikanów z 22.01.1227 r." k. 194-379, rkps, masz. (2 redakcje tekstu z poprawkami autora, w tym jedna niepełna), nadbitki (2x), materiały warsztatowe w tym: k. 247 dwie klatki mf oraz listy K. Jasińskiego: 1x do Archiwum Państwowego w Gdańsku z 1988 (k. 304), do [Heinza Lingenberga ?] (2x) z 1987 i 1988 (k. 378, 379) oraz list od Janiny Gawrysiakowej do K. Jasińskiego z 1985 (k. 246).
  • "Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku. Kwestia datacji" k. 380-420, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym korespondencja do K. Jasińskiego: 3x listy od redaktorów księgi pamiątkowej poświęconej Józefowi Szymańskiemu - 2x od Jerzego Korolca z 1988, 1x od Piotra Dymmela z 1989; 2x od Heinza Lingenberga z 1988 i 1993; od Henryka Polaka (Archiwum Państwowe w Gdańsku) z 1986; 2 listy K. Jasińskiego do [Heinza Lingenberga] z 1988 i 1989.
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Michał bp kujawski 13 w.
  • Piastowie (ród) genealogia
  • Świętopełk II Wielki (książę Pomorza Gdańskiego) (ca 1200-1266)
  • dominikanie 13 w. Gdańsk
  • Genealogia Piastów
  • Historia 13 w. Pomorze Gdańskie
 • Uwagi: Wg spisu K. Jasińskiego teczki 20(a) i 21(a).

MARC

 • 001 %a BK
 • 100 %a Jasiński, Kazimierz %d (1920-1997)
 • 240 %a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 %a Materiały dotyczące pracy naukowej
 • 245 %a Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi
 • 260 %a Toruń %c 20 w.
 • 300 %a 420 k. + 2 teczki %c 30x21 cm i mn.
 • 340 %e Luźne.
 • 500 %a Wg spisu K. Jasińskiego teczki 20(a) i 21(a).
 • 520 %a "Rodowód Piastów mazowieckich" (fragm. nadbitki) k. 1-193. na marginesach odręczne poprawki autora.
 • 520 %a "Przywilej księcia pomorskiego Świętopełka dla dominikanów z 22.01.1227 r." k. 194-379, rkps, masz. (2 redakcje tekstu z poprawkami autora, w tym jedna niepełna), nadbitki (2x), materiały warsztatowe w tym: k. 247 dwie klatki mf oraz listy K. Jasińskiego: 1x do Archiwum Państwowego w Gdańsku z 1988 (k. 304), do [Heinza Lingenberga ?] (2x) z 1987 i 1988 (k. 378, 379) oraz list od Janiny Gawrysiakowej do K. Jasińskiego z 1985 (k. 246).
 • 520 %a "Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku. Kwestia datacji" k. 380-420, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym korespondencja do K. Jasińskiego: 3x listy od redaktorów księgi pamiątkowej poświęconej Józefowi Szymańskiemu - 2x od Jerzego Korolca z 1988, 1x od Piotra Dymmela z 1989; 2x od Heinza Lingenberga z 1988 i 1993; od Henryka Polaka (Archiwum Państwowe w Gdańsku) z 1986; 2 listy K. Jasińskiego do [Heinza Lingenberga] z 1988 i 1989.
 • 530 %d CD 321a
 • 541 %c c
 • 546 %a Pol., łac., niem.
 • 561 %a Dar Tomasza Jasińskiego %w Jasiński, Tomasz (1951- ).
 • 600 %a Michał %c bp kujawski %d 13 w.
 • 600 %a Piastowie %c (ród) %x genealogia
 • 600 %a Świętopełk %b II Wielki %c (książę Pomorza Gdańskiego) %d (ca 1200-1266)
 • 650 %a dominikanie %y 13 w. %z Gdańsk
 • 650 %a Genealogia %x Piastów
 • 650 %a Historia %y 13 w. %z Pomorze Gdańskie
 • 700 %a Dymmel, Piotr %c historyk %d (1954- )
 • 700 %a Gawrysiak, Janina %c historyk
 • 700 %a Korolec, Jerzy %c historyk %d (1933-2000)
 • 700 %a Lingenberg, Heinz %c historyk %d 1927-1996
 • 700 %a Polak, Henryk %c historyk
 • 710 %a Archiwum Państwowe w Gdańsku
 • 740 %a Rodowód Piastów mazowieckich
 • 740 %a Przywilej księcia pomorskiego Świętopełka dla dominikanów z 22.01.1227 r.
 • 740 %a Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku. Kwestia datacji.
 • 852 %j BK 14609
 • 999 %a AK

Copies

  • Signature: BK 14609