Artykuły Kazimierza Jasińskiego

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14645
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały związane z pracą naukową
  • Artykuły Kazimierza Jasińskiego
 • Miejsce i czas powstania: Toruń: 20 w.
 • Opis fizyczny: 301 k. + teczek 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne
 • Język: Pol.,łac., niem.
 • Zawartość:
  • "Zapis Pomorza Gdańskiego przez Mszczuja w 1282 r.", rkps, masz. (fragm.) (k. 161-218).
  • "Problematyka zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w.",(k. 267-301) masz. z odręcznymi poprawkami autora, def.: brak końcowych stron z przypisami.
  • "Brandenburgia a Wielkopolska i Pomorze Gdańskie w drugiej połowie XIII wieku" 95 k., rkps (fragm.), masz. (3 egz.).
  • "Pomorsko-krzyżackie układy pokojowe z 1267 i 1268 r.", rkps i masz. (k. 96-122).
  • "Wojna domowa na Pomorzu Gdańskim w latach 1269/1270-1272", rkps, masz. (fragm.) (k. 123-160); dołączona "Chronologia utraty księstwa tczewskiego przez Sambora II"
  • "Porozumienie kujawsko-pomorskie w 1280 r.", masz. (k. 219-266).
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Mściwoj II książę świecki i gdański (ca 1220-1294)
  • Sambor II książę lubiszewsko-tczewski (ca 1211-ca 1277)
  • Krzyżacy 13 w.
  • Brandenburgia a Pomorze Gdańskie 13 w.
  • Brandenburgia a Wielkopolska 13 w.
  • Brandenburgia historia 13 w.
  • Kujawy a Pomorze 13 w.
  • Kujawy historia 13 w.
  • Polska historia 13-14 w.
  • Pomorze a Krzyżacy 13 w.
  • Pomorze Gdańskie historia 13 w.
  • Wielkopolska historia 13 w.

MARC

 • 001 $a BK
 • 100 $a Jasiński, Kazimierz $d (1920-1997)
 • 240 $a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 $a Materiały związane z pracą naukową
 • 245 $a Artykuły Kazimierza Jasińskiego
 • 260 $a Toruń: $c 20 w.
 • 300 $a 301 k. + teczek $c 30x21 cm i mn.
 • 340 $e Luźne
 • 400 $a Mszczuj II zob. Mściwoj II
 • 520 $a "Zapis Pomorza Gdańskiego przez Mszczuja w 1282 r.", rkps, masz. (fragm.) (k. 161-218).
 • 520 $a "Problematyka zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w.",(k. 267-301) masz. z odręcznymi poprawkami autora, def.: brak końcowych stron z przypisami.
 • 520 $a "Brandenburgia a Wielkopolska i Pomorze Gdańskie w drugiej połowie XIII wieku" 95 k., rkps (fragm.), masz. (3 egz.).
 • 520 $a "Pomorsko-krzyżackie układy pokojowe z 1267 i 1268 r.", rkps i masz. (k. 96-122).
 • 520 $a "Wojna domowa na Pomorzu Gdańskim w latach 1269/1270-1272", rkps, masz. (fragm.) (k. 123-160); dołączona "Chronologia utraty księstwa tczewskiego przez Sambora II"
 • 520 $a "Porozumienie kujawsko-pomorskie w 1280 r.", masz. (k. 219-266).
 • 541 $c c
 • 546 $a Pol.,łac., niem.
 • 561 $a Dar Tomasza Jasińskiego $w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 600 $a Mściwoj $b II $c książę świecki i gdański $d (ca 1220-1294)
 • 600 $a Sambor $b II $c książę lubiszewsko-tczewski $d (ca 1211-ca 1277)
 • 610 $a Krzyżacy $y 13 w.
 • 651 $a Brandenburgia $x a Pomorze Gdańskie $y 13 w.
 • 651 $a Brandenburgia $x a Wielkopolska $y 13 w.
 • 651 $a Brandenburgia $x historia $y 13 w.
 • 651 $a Kujawy $x a Pomorze $y 13 w.
 • 651 $a Kujawy $x historia $y 13 w.
 • 651 $a Polska $x historia $y 13-14 w.
 • 651 $a Pomorze $x a Krzyżacy $y 13 w.
 • 651 $a Pomorze Gdańskie $x historia $y 13 w.
 • 651 $a Wielkopolska $x historia $y 13 w.
 • 700 $a Jasiński, Kazimierz $d (1920-1997).
 • 740 $a Pomorsko-krzyżackie układy pokojowe z 1267 i 1268 r.
 • 740 $a Problematyka zjednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w.
 • 740 $a Porozumienie kujawsko-pomorskie w 1280 r.
 • 740 $a Brandenburgia a Wielkopolska i Pomorze Gdańskie w drugiej połowie XIII wieku
 • 740 $a Zapis Pomorza Gdańskiego przez Mszczuja w 1282 r.
 • 740 $a Wojna domowa na Pomorzu Gdańskim w latach 1269/1270-1272
 • 852 $j BK 14645
 • 999 $a AK

Copies

 • Signature: BK 14645