Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 14696
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Korespondencja
  • Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 225 k., 1 fot., 131 listy 30x21 cm i mn.
 • Język: Pol., niem., cze. Cyrylica
 • Zawartość: Listy do Kazimierza Jasińskiego, nadawcy: K-Ł; - Kaganiec Małgorzata 1993, 1x (k. 1-2); - Kämpfer Frank 1988, 1x, (k. 3); - Kaptur Lidia 1991-1996, 3x (k. 4-8); - Karwasińska Jadwiga 1954-1977, 2x (k. 9-39); - Kiedrowska Jadwiga 1993-1994, 6x (k. 40-50); - Kinastowscy Władysław i Bronisława 7x (k. 51-72), dołączone mat. z prasy (k. 59-65), 1 fot. (k. 66); - Klub Sportowy "Warta" 1948, 1949, 3x (k. 73-75); - Kolankowski Zygmunt 1988, 1994, 2x (k. 76-78); - Konowałow Roman 1993-1997, 4x (k. 79-95); - Korta Wacław 1965-1990, 6x (k. 96-101), jeden z listów z pieczęcią Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii; - Kotyk, Jiři 1978, 1x (k. 102); - Kowalkowski Jacek 1997, 1x (k. 103-104); - Kozerski Paweł 1972, 1x (k. 105-108); - Krakowiak Jan 1974, 1x (k. 109); - Krasicki Marek (Instytut Wydawniczy PAX) 1989, 1x (k. 110); - Krzyżaniak Jadwiga (Instytut Historii UAM) 1995, 1x (k. 111-112); - Kuczyński Stefan 1953-1994, 11x (k. 113-122); - Kuraś Irena i Stanisław 1973, 1975, 2x (k. 123-124); - Kürbis Brygida 1955-1992, 33x (k. 125-160), część listów z pieczęcią redakcji Studiów Źródłoznawczych, dołączona rec. B. Kürbis: "Genealogia" W. Dworzaczka, wyd. 1959 (k. 159); - Redakcja Kwartalnika Historii Kultury Materialnej 1955-1959, 6x (k. 161-167), listy podpisane przez A. Gieysztora, Janinę Leskiewicz i NN; - Kwiatkowski Zygmunt 1959-1960, 2x (k. 168-178); dołączone zaproszenia dla K. Jasińskiego od PTTK w Golubiu Dobrzyniu na okolicznościowe imprezy oraz wspomnienie o Jerzym Maciejewskim autorstwa Z. Kwiatkowskiego; - Labuda Gerard 1959-1992, 11x (k. 179-189); Lalik Tadeusz 1956, 1x (k. 190-191); - Lesiński Henryk 1980, 1x (k. 192); - Leśnodorski Bogusław 1964-1968, 3x (193-195), jeden z listów z pieczęcią Kwartalnika Historycznego; - Librowski Stanisław 1966, 1x (k. 196); - Lingenberg Heinz 1982-1992, 14x (k. 197-218); - Lipska Agnieszka 1994-1995, 4x (k. 219-223); - Łowmiański Henryk 1959, 1x (k. 224-225).
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego
 • 260 c 20 w.
 • 300 a 225 k., 1 fot., 131 listy c 30x21 cm i mn.
 • 340 a Luźne
 • 520 a Listy do Kazimierza Jasińskiego, nadawcy: K-Ł; - Kaganiec Małgorzata 1993, 1x (k. 1-2); - Kämpfer Frank 1988, 1x, (k. 3); - Kaptur Lidia 1991-1996, 3x (k. 4-8); - Karwasińska Jadwiga 1954-1977, 2x (k. 9-39); - Kiedrowska Jadwiga 1993-1994, 6x (k. 40-50); - Kinastowscy Władysław i Bronisława 7x (k. 51-72), dołączone mat. z prasy (k. 59-65), 1 fot. (k. 66); - Klub Sportowy "Warta" 1948, 1949, 3x (k. 73-75); - Kolankowski Zygmunt 1988, 1994, 2x (k. 76-78); - Konowałow Roman 1993-1997, 4x (k. 79-95); - Korta Wacław 1965-1990, 6x (k. 96-101), jeden z listów z pieczęcią Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii; - Kotyk, Jiři 1978, 1x (k. 102); - Kowalkowski Jacek 1997, 1x (k. 103-104); - Kozerski Paweł 1972, 1x (k. 105-108); - Krakowiak Jan 1974, 1x (k. 109); - Krasicki Marek (Instytut Wydawniczy PAX) 1989, 1x (k. 110); - Krzyżaniak Jadwiga (Instytut Historii UAM) 1995, 1x (k. 111-112); - Kuczyński Stefan 1953-1994, 11x (k. 113-122); - Kuraś Irena i Stanisław 1973, 1975, 2x (k. 123-124); - Kürbis Brygida 1955-1992, 33x (k. 125-160), część listów z pieczęcią redakcji Studiów Źródłoznawczych, dołączona rec. B. Kürbis: "Genealogia" W. Dworzaczka, wyd. 1959 (k. 159); - Redakcja Kwartalnika Historii Kultury Materialnej 1955-1959, 6x (k. 161-167), listy podpisane przez A. Gieysztora, Janinę Leskiewicz i NN; - Kwiatkowski Zygmunt 1959-1960, 2x (k. 168-178); dołączone zaproszenia dla K. Jasińskiego od PTTK w Golubiu Dobrzyniu na okolicznościowe imprezy oraz wspomnienie o Jerzym Maciejewskim autorstwa Z. Kwiatkowskiego; - Labuda Gerard 1959-1992, 11x (k. 179-189); Lalik Tadeusz 1956, 1x (k. 190-191); - Lesiński Henryk 1980, 1x (k. 192); - Leśnodorski Bogusław 1964-1968, 3x (193-195), jeden z listów z pieczęcią Kwartalnika Historycznego; - Librowski Stanisław 1966, 1x (k. 196); - Lingenberg Heinz 1982-1992, 14x (k. 197-218); - Lipska Agnieszka 1994-1995, 4x (k. 219-223); - Łowmiański Henryk 1959, 1x (k. 224-225).
 • 541 c c
 • 546 a Pol., niem., cze. b Cyrylica
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 700 a Kowalkowski, Jacek c historyk
 • 700 a Kaganiec, Małgorzata c historyk d (1953- )
 • 700 a Kämpfer, Frank c historyk d (1938-2010)
 • 700 a Kaptur, Lidia c nauczycielka w szkole średniej w Gdańsku
 • 700 a Karwasińska, Jadwiga c historyk d (1900-1986)
 • 700 a Kiedrowska, Jadwiga c siostra Kazimierza Jasińskiego
 • 700 a Kinastowski, Władysław c znajomy K. Jasińskiego zamieszkały w Kanadzie, członek organizacji polonijnych d (1914-2003)
 • 700 a Kinastowska, Bronisława c żona Władysława Kinastowskiego
 • 700 a Kolankowski, Zygmunt c historyk prawa, archiwista, dyrektor Archiwum PAN d (1913-1998)
 • 700 a Konowałow, Roman c radziecki historyk, genealog
 • 700 a Korta, Wacław c historyk d (1919-1999)
 • 700 a Kotyk, Jiři c historyk d (1946- )
 • 700 a Kozerski, Paweł c dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
 • 700 a Krakowiak, Jan c kolega K. Jasińskiego z lat szkolnych
 • 700 a Krasicki, Marek c Instytut Wydawniczy PAX
 • 700 a Krzyżaniak, Jadwiga c mediewista d (1930-2010)
 • 700 a Kuczyński, Stefan Krzysztof c historyk d (1938-2010)
 • 700 a Kuraś, Stanisław c historyk d (1927-2009)
 • 700 a Sułkowska-Kurasiowa, Irena c historyk d (1917-2006)
 • 700 a Kürbis, Brygida c mediewista d (1921-2001)
 • 700 a Gieysztor, Aleksander c historyk d (1916-1999)
 • 700 a Leskiewiczowa, Janina c historyk d (1917-2012)
 • 700 a Kwiatkowski, Zygmunt c dyrektor Zamku w Golubiu Dobrzyniu d (1933-2005)
 • 700 a Maciejewski, Jerzy c językoznawca d (1923-1992)
 • 700 a Lesiński, Henryk c historyk d (1923-1994)
 • 700 a Lalik, Tadeusz c historyk d (1928-2000)
 • 700 a Labuda, Gerard c mediewista d (1916-2010)
 • 700 a Librowski, Stanisław c ksiądz, historyk d (1913-2002)
 • 700 a Lingenberg, Heinz c historyk d (1927-1996)
 • 700 a Lipska, Agnieszka c znajoma K. Jasińskiego
 • 700 a Łowmiański, Henryk c historyk d (1898-1984)
 • 710 a Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii
 • 710 a Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu
 • 710 a Instytut Wydawniczy PAX
 • 710 a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu b Instytut Historii
 • 710 a Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • 710 a Studia Źródłoznawcze
 • 710 a Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze b w Golubiu Dobrzyniu
 • 710 a Kwartalnik Historyczny
 • 740 a Korespondencja Kazimierza Jasińskiego
 • 852 j BK 14696
 • 999 a AK

Indexes