[Kazania łacińskie].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00056
 • Kopie: Mf 1487
 • Tytuł: [Kazania łacińskie].
 • Miejsce i czas powstania: 15-16 w.
 • Opis fizyczny: 235 k. 15,5x10 cm
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, XVI w.?
 • Uwagi dot. oprawy: Oprawa w deski obciagnięte skórą brązową, u góry napis: MARIALE, poniżej ramki wypełnione wyciskiem na ślepo rolki, powtarzającej ornament z liści i tabliczką z literami M. L. (inicjał introligatora?) oraz medaliony z profilami głów zwróconych w 2 kierunkach na przemian. W środku zwierciadła odbito też w dwu pociągnięciach tę sama rolkę. Odbicia te odgrodzone są od zewnętrznych ramek wewnętrznymi wykonanymi przy pomocy głębokich pociągnięć strychulca, w środku nich mieszczą się odbicia 8 stempli (liście). Na grzbiecie widać drobną kapitałkę i trzy wiązania. Na brzegach desek po dwie metalowe blaszki dawniej służące do zapięcia na paski z klamrami. Od XIX w. oprawę chroni futerał i teczka z czarnego papieru i tektury.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Infra octavam B. Virginis assupcionis [po 15. VIII] k. 76v.-78
  • De nativitate B. Virginis Marie Sermo. [8. IX] k. 79-82v.
  • De nativitate B. Marie Virginis Sermo. [8. IX] k. 83-86v.
  • In eodem festo sermo. [8. IX] k. 87-90v.
  • Infra octavam nativitatis virginis Marie. k. 91-95v.
  • [czysta] k. 96-96v.
  • De presentacione B. Marie virginis Sermo. [21. XI] k. 97-101v.
  • De immaculata concepcione beate Marie. Sermo. [8. XII] k. 102-105v.
  • De eadem concepcione sermo. k. 106-109v.
  • De immaculata concepcione virginis Marie. k. 110-115
  • De eadem concepcione sermo. [8. XII] k. 116-119v.
  • De purificacione virginis marie. Sermo. [2. II] k. 120-123v.
  • De eodem festo sermo. [2. II] k. 127
  • De purificacione virginis Marie. Sermo. [2/. II] k. 128-131v.
  • De eadem festo sermo 2. [2. II] k. 132-133v.
  • Kazania okolicznościowe k. 134-143
  • Sequitur de aqua benedicta. k. 134-139
  • De indulgenciis sermo. k. 140-43
  • [czyste] k. 143v-145v.
  • Wypisy tyczące odpustów w kościołach minorytów k. 146-153v.
  • Pro secularibus indulgencie k. 146-147
  • [Dalsze wyciągi z bulli tyczące:] de elemosina k. 147
  • pro sermone k. 148
  • pro habitu k. 148
  • de concepcione virginis k. 148v.
  • pro parentibus, de psalterio, procuratores k. 149
  • familia fratrum, missa confessio k. 49
  • predicaciones et confesiones audire, carmelitarum gracie k. 150
  • festum beati Francisi k. 150v.
  • de comunionis administracione, mortuo episcopo k. 151
  • violenciam inferentibus, de predicacione, visitando ecclesias, dedicacio, Virginis Marie k. 151v.
  • primicie tempore quadragesime, qualibet die, fundatores k. 152
  • verbum dei audientibus, predicatores, pro fratribus indulgencie k. 152v.
  • procuratores, de dedicacione k. 153
  • assumpcionis Virg. Marie festum indulgencia k. 153v.
  • "[...] a primis vesperis usque ad secundas inclusive." k. 153
  • Sermones de jubileo k. 154-179v.
  • Sequitur Tractatulus de iubileo divisus per modum sermonum Sermo primus. Misertus dominus servi illius dimisit eum et debitum dimisit ei. Math. XVIII. Scribit sanctus Christosomus super Math. Omilia LXII cap. I. O profunditatem diviciarum [...]" k.154-158
  • De jubileo sermo 2. k. 159-163v.
  • De Jubileo sermo 3. k. 164-168v.
  • De jubileo sermo 4. k. 169-173v.
  • De jubileo sermo 5. k. 174-179v.
  • Sermones de confraternitate k. 180-189
  • De confraternitate sermo. k. 180-183v.
  • De confraternitate sermo. k. 184-189
  • Kazania pogrzebowe k. 190-211
  • De sepultura sermo. k. 190-195
  • De sepultura sermo. k. 196-201v.
  • De sepultura sermo. k. 202-205v.
  • In exequiis alicuius magni sermo. k. 206-211
  • "Magnificus N [...] fuit virtuosus [...] elemosinarius [...] iustus [...] bonus consiliarus [...] bellicosus [...]" k. 208
  • Ruszayąsye Myeczą sye. k. 208v.
  • Legenda beati patris nostri Francisci sequitur k. 212-233v.
  • De S. Anna Sermo. k. 42-46
  • Legenda b. p. n. francisci k. 212-233
  • Zbiór kazań maryjnych na święta Marii P. Mariale k. 1-133v.
  • De annunciacione virginis Marie sermo. [25. III] k. 1-4v.
  • De eadem festivitate sermo. [25. II] k. 5-8v.
  • De annunciacione V. Marie Sermo. [25. III] k. 9-12v.
  • De eodem festo Sermo. [25. III] k. 13-16v.
  • De visitaione Virginis Marie Sermo. [2. VII] k. 17-20
  • In eodem festo sermo. [2. VII] k. 21-24
  • De visitacione virginis marie Sermo. [2. VIII] k. 25-28v.
  • De eodem festo sermo. [2. VII] k. 29-32
  • Infra octavam visitacionis Marie Sermo. k. 33-36v.
  • De S. Anna Sermo. k. 37-39v.
  • [czyste karty] k. 40-41
  • Die nivis B. M[arie] virginis. [5. VIII] k. 48v-51v.
  • Kazania okolicznościowe k. 134-143
  • In die Marie nivis. Sermo. [5. VIII] k.52-55v.
  • De assumpcione B. Marie Sermo. [15. VIII] k. 56-59v.
  • De eadem festivitate sermo. [15. III] k. 60-63v.
  • Infra octavam assumpcionis sermo. k. 64-67v.
  • De assumpcione B. Virginis Marie Sermo. [15. VIII] k. 68-72v.
  • In eadem die sermo. [15. VIII] k. 73-75v.
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Maria (Matka Jezusa Chrystusa) homiletyka 15-16 w.
  • Franciszkanie 15-16 w.
  • Homiletyka 15-16 w.
  • Kazania łacińskie 15-16 w.
 • Uwagi:
  • Glossy polskie: k. 5v czerwona glosa - w postawyenyu, k. 9v - mglye, k. 14 - draznycz, hanybycz poszpolytha, waznych maznych obyczayow, k. 15 - sroga uporna, k. 17 Mlody, k. 18v - Modrzew, k. 22v i nastepne, k. 24 - nebo, [mo]drzew, k. 37v - Myekkoscz, k. 37a - udzyecznosz zdaru, k. 37av - praczowythe sza pylna, k. 38 - czystota sthatecznoszcz, k. 39 - łatwe wyedz[e]nyu, k. 43 - Ruszanya, k. 44v - zadzą posthava, k. 45 - gwałtu, k. 45v - wyarzycz, k. 56v - obrzedi koscielne, [gl]aszczącza - mulcens według plczy zensky, k. 110-115 - łaska, k. 120 - modry yedwab, k. 135 - loszowy, k. 182 - pospolythe.
  • k. 212-213 wydarte w dwóch trzecich
  • Znaki wodne: linie pionowe co 3,5 cm; margines zbyt przycięty z uszczerbkiem glos.
  • Pismo 1 ręki z końca XV w., wpływ kursywy humanistycznej.
  • Rubryki i inicjały czerwone, bez większych zdobień; tekst kazań kończy się często na marginesach. Na wyklejkach tekstów nie było, stary tylko tytuł na okładce. Opis Kętrzyńskiego pod sygn. Dz. teol. 3, Celichowskiego I D 56.
  • K. 212-233v. na marginesie ręką czytelnika XVI w.: "Anni sunt 416", pisane więc w 1586 r., glosy. Nie jest to żadna z klasycznych legend.
  • 11 wyciągów z bulli papieży: Innocentego VI, Aleksandra IV, Klemensa V, Grzegorza X, Mikołaja XI, Marcina V, Mikołaja IV, Urbana V.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a lat a pol
 • 130
   0
   .
  a Kazania
 • 245
   0
   0
  a [Kazania łacińskie].
 • 246
   1
   3
  a Mariale. Kazania na uroczystości P. Marji, prócz tego inne kazania ze szczegółami odnoszącemi się do zakonu św. Franciszka. i tyt. z dawnego inw.
 • 246
   3
   4
  a Mariale.
 • 246
   1
   @
  a "Martha autem satagebat [nadpis: czynycz pylnoscz] circa frequens ministerium. Luc. X. Ut moris est in isto sermone tria videamus 1. figuralem latitacionem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Dabit dominus nobis signum, ecce virgo concipiet et pariet filium. Isay. VII. Scriptum vero est: Amos III cap. Non faciet dominus Verbum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] vasa vestes etc. O quanta magis B. V. M. etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Missus est angelus Gabriel a deo in civitatem. Luc. I. habetur scriptum Isay. LXIII c. Non vocaberis ultra derelicta [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] assumpta in celum et hic in terra prima post deum honoratur. Oremus ergo B. V. M. ut etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Spiritus sanctus superveniet in te et virtus altissimo Luc. I Tria consueta in presenti sermone considerabimus figuralem latitacionem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et ad perficiendum opere prona. Oremus ergo et nos piam virginem etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Visitasti terram et inebriasti eam, multiplicasti [...] Ps. LXVIIII. In sermone presenti tria per ordinem sunt videnda: . proloquium 2. scrutinium hystoricum 3. obsequium catolicum santificum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] donec assumet eos. Oremus ergo hanc virginem ut etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Flores apparuerunt in terra nostra [...] Cant. III. Isay. XXXV cap. Habetur scriptum ubi propheta divus loquitur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Exurgens Maria abiit in montana [...] Luc. I jeremi XX cap. Isay. XXXV cap. Habetur scriptum ubi propheta divus loquitur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] hic acceserunt ad delboram prophetissam orantes ut pugnaret pro eis. etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Beata que credidisti, quoniam perficientur ea que dicta sunt a domino. Luc. I. Hoc ipso presenti sermone videamus hec: figuralem latitacionem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] uni ex minimis meis fecistis mihi fecistis. Et tantum in questio ad 3-cium. Oremus ergo. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris. Ecl. XXIIII: In sermone isto tria sunt per ordinem videnda 1. proloquium sanctificum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in interitu nostro et. Et tantum est questio ad 3-cium. Oremus autem dominum ut. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Benedicta tu in mulieribus [...] Luc. I, Isay LXI cap. Habetur scriptum ubi propheta autem gracias agens dominio [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Bersarabeae reginam. c. II. Tu inquit nostri quia meum est //' [Dalszego ciągu brak - urywa się skutkiem defektu.] i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Mulier timens deum ipsa laudabitur Prov. XXXI. In sermone isto consueta tria videbuntur: 1. divinalis exhortacio [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] magni erunt apud te per omnia secula omnipotens deus eterne. orestis ergo Beatam Annam et Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Laudabit usque ad mortem aanima mea. Eccl. Ysay LIIIIhabetur ubi dicit propheta: Lauda sterilis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] quam nunc prosequetur usque ad finem. et tantum est. Oremus autem deum etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "In me omnis spes vite et virtutis, transite ad me omnes. Eccl. 24. Jerem. XVII habetur scriptum ubi divus propheta precat [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] cum ipso sum in tribulacione. // [dalej karty wycięte]" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Si quid pecieritis patrem in nomine meo dabitur vobis. Joh. XVI. [23]. In sermone isto tria assueta sunt videnda 1. divinalis exhortatio [...]" i [inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Oremus autem dominum ut ut etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Reddis retribucionem eis Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Domini est assumpcio nostra Psalm. LXXXVIII. Verba sunt Davidis in persona [...] In sermone presenti per ordinem hec videamus 1. proloquium sanctificum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Oremus ergo deum ut Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Omnis qui exaltat humiliabitur et qui se humiliat exaltabitur. Luc. XVIII. In presenti sermone consueta tria videamus 1. proloquium sanctificum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] veniat tempus terre id est dies iudicii." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Quasi myrrha electa dedi suauitatem odoris. Ecl. XXIII habetur scriptum: Fertilis fuit Moad ab adolescencia sua [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et libera nos de morte. Et quis novit etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Martha autem satagebat circa frequens ministerium Luc. X. Isay. LX habetur scriptum Ubi deus pater [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Rescipiat nos tantum dominus noster et leti servitus. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[C] uram illius habe et quodcumque super erogaueris ego cum rediero reddam tibi bis Luc. X. ysay LXIII cap. habetur scriptum ubi divus propheta assertur se velle rememorari [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in ipsa corona B. Virginis. Respondeo quod sunt iste videlicet Preelectio eterna [...]" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jacob autem genuit Jozeph virum Marie Math. I. Secundum morem nostrum tria in sermone videamus: 1. figuralem designacionem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] virgo maria ora pro nobis deum ut etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Qui audit mem non confundetur Ecl. XXIIII cap. Habetur scriptum Ysay I ca. Nisi dominus exercituum reliquisset nobis semen [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Oremus ergo deum etc. Amen" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Gaudebunt multi in nativitate eius. Luc. I cap. Racionem vero huius gaudii propheta [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] quia non puniavit nos, sed o domina ora pro nobis dominum etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Mater unicum amat filium suum ita ergo II. Regum. I cap. Ysay XLIX habetur scriptum. Dixit syon dereliquit me dominus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] tuum bene placitum. Oremus ergo deum et B. V. maria ut etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cum votum voveris domino deo tuo non tardabis reddere, quia requiret illud dominus deus tuus. Deut. XXIII [21]. Secudnum morem nostrum in hoc sermone videbitur. 1. divinalis exhortacio [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et tandem B. V. Mariam oremus ut etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Quinimo beati quiaudiunt verbum dei et custodiunt lllud Luc. XI. Secundum morem nostrum in sermone hoc notabimur 1. figuralem latitacionem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] oremus autem deum ut meretis B. Virginis Marie etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Intrans in domum meam conquiescam cum illa Sap. 8. In hoc nostro presenti sermone tria consueta videamus 1. proloquium sanctificum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] tempore vite nostre famulari mereamur. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Necdum erant abyssi et ego iam concepta eram. Prov. VIII. Ysay XLIX habetur ubi propheta Ysayas loquitur in persona [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] humilitatis tempore etc et libera nos de morte etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Sapiencia edificavit sibi domum. Prov. IX cap. jerem. VII cap. habetur in hec verba scriptum [...]" i [inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in Christo dilecti totis //" [dalej wycięto tekst] i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Responsum accepit a spiritu sancto non visurum se mortem [...] Luc. II. Tria secundum morem nostrum notabimus 1. figuralem latitacionem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] In regno celorum. Oremus dominum etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Veniet ad templum sanctum suum dominator quem vos queritis. Math. 3. Tria pro sermone isto sunt videnda 1. proloquium propheticum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] est questio ad tercium. Oremus autem deum etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Quis stabit ad videndum eum. Malach. III cap. habetur scriptum ubi Jheremias propheta lamentat [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in pacem regem de hoc mundo etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[Q]uia parasti ante faciem omnium populorum lumen. Luc. II. Ysay. L cap. habetur scriptum ubi propheta dict quis contradicet [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et si soli es rebellis suadeo//" [brak końca - koniec kazań maryjnych] i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Asperges me domine hysopso et mundabor, lavabis me et super nivem dealbabor. Psalm. L. Tria in hoc ipso sermone sub brevitate videamus 1. inicium radicale [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Et ita patet questio 1. ad tercium. Oremus ergo deum ut etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Non intrabit in eam aliquod coinquinatum aut abhominacionem faciens et mendacium Apok. XXI. Ex quo in presenti tractatus noster erit de indulgencia. Tria ergo sunt videnda: 1. Ortus. 2. Modus. 3. fructus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] indulgenter et venia prestatur. etc." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Gregorius IX concessit omnibus visitantibus ecclesias fratrusm [...] i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] audientibus missas supradictas C dierum." i [Expl.:]
 • 246
  1 
   @
  a "[...] a primis vesperis usque ad secundas inclusive." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a Sequitur Tractatulus de iubileo divisus per modum sermonum Sermo primus. Misertus dominus servi illius dimisit eum et debitum dimisit ei. Math. XVIII. Scribit sanctus Chrisostomus super Math. Omilia LXII cap. I. O profunditatem diviciarum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ad 1-um articulum. Oremus ergo [...] Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Misit me ut predicarem captivis indulgenciam [...] Isa. LXI. Scribitur S. Chrisostomus omelia LXII super Mathie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et tantum est 1-um ad secundum. Oremus deum. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Sanctificabis annum quinquagesimum et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terre, Levit. XXV. Scribit S. Chrisostomus Omelia XLI super Matheum. Cur igitur sabbato opus est illi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] indulgencie augebunt hic ille et tantum est questio ad 3-um. Oremus dominum etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nolo mortem impii, si autem dixero impio morte morienis [...] Ezech. 33. Scribit S. Chrisostomus omelia 34 super Math. tomo I. Si cupis scire [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] prope partum etc. Et tantum est questio ad 4-um Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Pete tibi signum a domino deo tuo in profundum inferni [...] Isay VII. Scribitur S. Chrisostomus Omelia LXVIII super Math. tomo I. Aliis quidem conservanda sunt [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] plenissima remisio et absolucio //" [brak dalszego ciągu] i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Fili recondare quia recepisti bona in vita tua ideo cruciaris Luc. XVI. Cum sermo iste totus erit de confraternitate. tria ergo verba videnda sunt pro sermone: 1. inicium [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] si velut post mortem vero ut a purgatorio etc." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ubi sunt deo vel tres in nomine meo congregati, ibi sum in medio eorum Math. 18. Ysay. VIII cap. habetur scriptum ubi ipse propheta affatur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ut invocamus altissimum ut ei vitam donaret eternam Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ommnes enim morimur et quasi aque dilabimur super terram que revertuntur non II. Reg. XIIII. Scribit sanctus Gregorius. XX libri Moralium cap. CV. Nullus huc venit [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] hic remedia defunctorum. hic ille. Oremus et nos charissimi pro anima istius N. ut deus omnipotens etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Redde quod debes. math. XVIII. Dicut sic propheta S. ysay LXI ad annunciandum mansvetis misit me [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] perrexit in pace. Oremus ergo deum ut etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Hodie es et cras in clibanummittitur Math. VI isay XXVIII. Auribus percipite et audite vocem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
  @ 
  a "[...] 3 incitat in iusticiam ad bonum. Cui vos quidam //" [dalej brak, urywa się]" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Mortus est rachel et sepulta Gen. XXXV. Scribit S. Chrisostomus super Johannem. Omelia LXXXII tomi II Horrendum quid mors est [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] si definitur ut ei deus misercatur etc. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Anno domini M CLXX hoc tempore obliteracio fuit apud Christianos perfectionis via [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
  @
  a "[...] In civitate Assisti erat quidam mercator predivis nomine Bernardus [...] euis sacrum corpus in quadam capsa nova de lignis [...] in eccl. S. Georgii deposuerunt ubi nunc est monast [...] S. Clare [...]"
 • 246
   1
   @
  a "[...] Nullus locus pulchrior et apcior et melior //" [końca brak] i [Expl.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 15-16 w.
 • 300 a 235 k. c 15,5x10 cm
 • 340 d Rękopis e Deski, skóra brązowa, XVI w.?
 • 500 a Glossy polskie: k. 5v czerwona glosa - w postawyenyu, k. 9v - mglye, k. 14 - draznycz, hanybycz poszpolytha, waznych maznych obyczayow, k. 15 - sroga uporna, k. 17 Mlody, k. 18v - Modrzew, k. 22v i nastepne, k. 24 - nebo, [mo]drzew, k. 37v - Myekkoscz, k. 37a - udzyecznosz zdaru, k. 37av - praczowythe sza pylna, k. 38 - czystota sthatecznoszcz, k. 39 - łatwe wyedz[e]nyu, k. 43 - Ruszanya, k. 44v - zadzą posthava, k. 45 - gwałtu, k. 45v - wyarzycz, k. 56v - obrzedi koscielne, [gl]aszczącza - mulcens według plczy zensky, k. 110-115 - łaska, k. 120 - modry yedwab, k. 135 - loszowy, k. 182 - pospolythe.
 • 500 a k. 212-213 wydarte w dwóch trzecich
 • 500 a Znaki wodne: linie pionowe co 3,5 cm; margines zbyt przycięty z uszczerbkiem glos.
 • 500 a Pismo 1 ręki z końca XV w., wpływ kursywy humanistycznej.
 • 500 a Rubryki i inicjały czerwone, bez większych zdobień; tekst kazań kończy się często na marginesach. Na wyklejkach tekstów nie było, stary tylko tytuł na okładce. Opis Kętrzyńskiego pod sygn. Dz. teol. 3, Celichowskiego I D 56.
 • 500 a K. 212-233v. na marginesie ręką czytelnika XVI w.: "Anni sunt 416", pisane więc w 1586 r., glosy. Nie jest to żadna z klasycznych legend.
 • 500 a 11 wyciągów z bulli papieży: Innocentego VI, Aleksandra IV, Klemensa V, Grzegorza X, Mikołaja XI, Marcina V, Mikołaja IV, Urbana V.
 • 520 a Infra octavam B. Virginis assupcionis [po 15. VIII] k. 76v.-78
 • 520 a De nativitate B. Virginis Marie Sermo. [8. IX] k. 79-82v.
 • 520 a De nativitate B. Marie Virginis Sermo. [8. IX] k. 83-86v.
 • 520 a In eodem festo sermo. [8. IX] k. 87-90v.
 • 520 a Infra octavam nativitatis virginis Marie. k. 91-95v.
 • 520 a [czysta] k. 96-96v.
 • 520 a De presentacione B. Marie virginis Sermo. [21. XI] k. 97-101v.
 • 520 a De immaculata concepcione beate Marie. Sermo. [8. XII] k. 102-105v.
 • 520 a De eadem concepcione sermo. k. 106-109v.
 • 520 a De immaculata concepcione virginis Marie. k. 110-115
 • 520 a De eadem concepcione sermo. [8. XII] k. 116-119v.
 • 520 a De purificacione virginis marie. Sermo. [2. II] k. 120-123v.
 • 520 a De eodem festo sermo. [2. II] k. 127
 • 520 a De purificacione virginis Marie. Sermo. [2/. II] k. 128-131v.
 • 520 a De eadem festo sermo 2. [2. II] k. 132-133v.
 • 520 a Kazania okolicznościowe k. 134-143
 • 520 a Sequitur de aqua benedicta. k. 134-139
 • 520 a De indulgenciis sermo. k. 140-43
 • 520 a [czyste] k. 143v-145v.
 • 520 a Wypisy tyczące odpustów w kościołach minorytów k. 146-153v.
 • 520 a Pro secularibus indulgencie k. 146-147
 • 520 a [Dalsze wyciągi z bulli tyczące:] de elemosina k. 147
 • 520 a pro sermone k. 148
 • 520 a pro habitu k. 148
 • 520 a de concepcione virginis k. 148v.
 • 520 a pro parentibus, de psalterio, procuratores k. 149
 • 520 a familia fratrum, missa confessio k. 49
 • 520 a predicaciones et confesiones audire, carmelitarum gracie k. 150
 • 520 a festum beati Francisi k. 150v.
 • 520 a de comunionis administracione, mortuo episcopo k. 151
 • 520 a violenciam inferentibus, de predicacione, visitando ecclesias, dedicacio, Virginis Marie k. 151v.
 • 520 a primicie tempore quadragesime, qualibet die, fundatores k. 152
 • 520 a verbum dei audientibus, predicatores, pro fratribus indulgencie k. 152v.
 • 520 a procuratores, de dedicacione k. 153
 • 520 a assumpcionis Virg. Marie festum indulgencia k. 153v.
 • 520 a "[...] a primis vesperis usque ad secundas inclusive." k. 153
 • 520 a Sermones de jubileo k. 154-179v.
 • 520 a Sequitur Tractatulus de iubileo divisus per modum sermonum Sermo primus. Misertus dominus servi illius dimisit eum et debitum dimisit ei. Math. XVIII. Scribit sanctus Christosomus super Math. Omilia LXII cap. I. O profunditatem diviciarum [...]" k.154-158
 • 520 a De jubileo sermo 2. k. 159-163v.
 • 520 a De Jubileo sermo 3. k. 164-168v.
 • 520 a De jubileo sermo 4. k. 169-173v.
 • 520 a De jubileo sermo 5. k. 174-179v.
 • 520 a Sermones de confraternitate k. 180-189
 • 520 a De confraternitate sermo. k. 180-183v.
 • 520 a De confraternitate sermo. k. 184-189
 • 520 a Kazania pogrzebowe k. 190-211
 • 520 a De sepultura sermo. k. 190-195
 • 520 a De sepultura sermo. k. 196-201v.
 • 520 a De sepultura sermo. k. 202-205v.
 • 520 a In exequiis alicuius magni sermo. k. 206-211
 • 520 a "Magnificus N [...] fuit virtuosus [...] elemosinarius [...] iustus [...] bonus consiliarus [...] bellicosus [...]" k. 208
 • 520 a Ruszayąsye Myeczą sye. k. 208v.
 • 520 a Legenda beati patris nostri Francisci sequitur k. 212-233v.
 • 520 a De S. Anna Sermo. k. 42-46
 • 520 a Legenda b. p. n. francisci k. 212-233
 • 520 a Zbiór kazań maryjnych na święta Marii P. |Mariale k. 1-133v.
 • 520 a De annunciacione virginis Marie sermo. [25. III] k. 1-4v.
 • 520 a De eadem festivitate sermo. [25. II] k. 5-8v.
 • 520 a De annunciacione V. Marie Sermo. [25. III] k. 9-12v.
 • 520 a De eodem festo Sermo. [25. III] k. 13-16v.
 • 520 a De visitaione Virginis Marie Sermo. [2. VII] k. 17-20
 • 520 a In eodem festo sermo. [2. VII] k. 21-24
 • 520 a De visitacione virginis marie Sermo. [2. VIII] k. 25-28v.
 • 520 a De eodem festo sermo. [2. VII] k. 29-32
 • 520 a Infra octavam visitacionis Marie Sermo. k. 33-36v.
 • 520 a De S. Anna Sermo. k. 37-39v.
 • 520 a [czyste karty] k. 40-41
 • 520 a Die nivis B. M[arie] virginis. [5. VIII] k. 48v-51v.
 • 520 a Kazania okolicznościowe k. 134-143
 • 520 a In die Marie nivis. Sermo. [5. VIII] k.52-55v.
 • 520 a De assumpcione B. Marie Sermo. [15. VIII] k. 56-59v.
 • 520 a De eadem festivitate sermo. [15. III] k. 60-63v.
 • 520 a Infra octavam assumpcionis sermo. k. 64-67v.
 • 520 a De assumpcione B. Virginis Marie Sermo. [15. VIII] k. 68-72v.
 • 520 a In eadem die sermo. [15. VIII] k. 73-75v.
 • 530 d Mf 1487
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK I D 56 d BK Dz. teol. 3 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 563 a Oprawa w deski obciagnięte skórą brązową, u góry napis: MARIALE, poniżej ramki wypełnione wyciskiem na ślepo rolki, powtarzającej ornament z liści i tabliczką z literami M. L. (inicjał introligatora?) oraz medaliony z profilami głów zwróconych w 2 kierunkach na przemian. W środku zwierciadła odbito też w dwu pociągnięciach tę sama rolkę. Odbicia te odgrodzone są od zewnętrznych ramek wewnętrznymi wykonanymi przy pomocy głębokich pociągnięć strychulca, w środku nich mieszczą się odbicia 8 stempli (liście). Na grzbiecie widać drobną kapitałkę i trzy wiązania. Na brzegach desek po dwie metalowe blaszki dawniej służące do zapięcia na paski z klamrami. Od XIX w. oprawę chroni futerał i teczka z czarnego papieru i tektury.
 • 600
   0
   9
  a Maria (Matka Jezusa Chrystusa) x homiletyka y 15-16 w.
 • 610
  2
  9
  a Franciszkanie y 15-16 w.
 • 650
   .
   9
  a Homiletyka y 15-16 w.
 • 650
   .
   9
  a Kazania łacińskie y 15-16 w.
 • 740 a Legenda beati patris nostri Francisci sequitur
 • 740 a Kazania pogrzebowe
 • 740 a Sermones de confraternitate
 • 740 a Sermones de jubileo
 • 740 a Wypisy tyczące odpustów w kościołach minorytów
 • 852 j BK 00056
 • 999 d 19.02.22

Indexes