[Kazania wielkopostne (Sermones quadragesimales)].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00117
 • Kopie: Mf 1501
 • Tytuł: [Kazania wielkopostne (Sermones quadragesimales)].
 • Miejsce i czas powstania: 1488-1498 ok.
 • Opis fizyczny: 274 k. 16,5x11 cm
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe, ślady po zapięciu, 15/16 w.
 • Uwagi dot. oprawy: Oprawa z przełomu 15/16 w.: deski umocowane 5 wiązadłami, na górnej skóra zdarta, na dolnej zachowała się wraz z umocowaniem paska na środku, na pasku zachowała się metalowa klamerka do zapięcia. W ramce łańcuch półkoli, na jego wystających częściach umieszczono dwojakie wyciski lilii. W zwierciadle wewnątrz ramki są trzy dziesięcioramienniki - koła z literą M gotycką w środku, a z wypustkami czy promieniami w kształcie lilii stylizowanych na zewnątrz.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • [patrz niżej k. 38: finis sabati ante oculi] k. 34v.
  • XX. Sabbato ante Invocavit de B. Virg. Maria k. 35-36
  • XXI. Sabbato ante Reminiscere k. 36v-37v.
  • XXII. Sabbato ante Oculi k. 38
  • [c. d. k. 34v finis sermonis sabate ante oculi] k. 38
  • XXIII. Sabbato ante Letare k. 39v-40
  • XXIIII. Sabbato ante Iudica k. 40v-42
  • XXV. dominica IV post Pascham k. 42-44
  • [Na marginesach wyjątek kazań B. de Bustis i zakończenie kazania zaczynającego się:] k. 43v-44
  • XXVI k. 44v-46v.
  • 'Dominica Letare' k. 46-46v.
  • "Kazania na święta często w punktach w r. 1487/1488: De sanctis k. 47-167
  • XXVII. Die S. Thome apostoli [2. XII] k. 47-47v.
  • XXVIII k. 47v-48
  • Indiccio die Cinerum k. 48
  • XXIX i XXX. Tercia die ante natale domini. [22. XII.] k. 48v-49
  • XXXI. In nativitate domini sermo post prandium. [25. XII] k. 49v-53
  • XXXII. Sermo in die S. Johannis Evang. [27. XII. 1487] k. 53-53v.
  • XXXIII. In die sanctorum Innocencium. [28. XII] k. 54-56
  • XXXIV. Sermo infra octavas Nativitatis. [29. XII. 1487] k. 56-57
  • XXXV. In die S. Silvestri pape sermo. [31. XII. 1487] k. 57-57v.
  • XXXVI. [2.I. 1488] k. 58-58v.
  • XXXVII. [2. I. 1488] k. 58v-59v.
  • XXXVIII. In octavam epiphanie, de baptismo Christi. [13. XI] k. 59v-60v.
  • XXXIX. In octava Epiphanie. De baptismo Salvatoris. [13. I. 1488] k. 61-61v.
  • XXXX. In die quinque fratrum minorum martirum. [16. I. 1488] k. 62-62v.
  • XLI. Dominica II post Epiph. 20. I. 1488] k. 62v-63
  • XLII. Sermo circa sacramentum matrimonii k. 63-64
  • Sermo de S. Agnete. [21. I. 1488] k. 64-64v.
  • XLIII. In conversione S. Pauli. [25. I. 1488] k. 64v-65v.
  • XLIIII. Dominica 3 post Epiph. 27. I. 1488] k. 65v-67
  • XLV. In purificacione b. virginis post prandium. [2. II] k. 67-67v.
  • XLVI. In septuagesima aliquid de sancto Blasio. [3. II. 1488] k. 68-68v.
  • XLVII. De S. Agata virg. [5. II] k. 68v-69
  • De S. Dorothea. [6. II] k. 69-69v.
  • XLVIII. Aliud de S. Dorothea k. 69v-70v.
  • XLIX. De sancta Apolonia virg. [9. II] k. 70v-71
  • L. In sexagesimam. [10. II. 1488] k. 71v-72v.
  • [Część inną ręką, m. in. de ieiunio nota.] LI. De S. Valentino. [14. II] k. 72v-73v.
  • [Dyspozycje.] LII. Sermo in die Cinerum. [20. II. 1488] k. 74-75
  • LIII. Feria quinta in quadragesima. [21. II. 1488] k. 76
  • Feria sexta sequenti. [ 22. II. 1488] k. 76v.
  • Ferie quinta. [czy 21. II. 1488, czy później?] k. 77
  • Feria sexta. [22. II. 1488?] k. 77v.
  • LIIII. Dominica Invocavit. [24. II. 1488] k. 78-78v.
  • LV. In die S. Mathie apostoli feria II post Invocavit. [22. II. 1488] k. 78v-80
  • LVI. Feria III post Invocavit. [26. II. 1488] k. 80-80v.
  • LVII. Feria 4 post Invocavit. [27. II. 1488] k. 81-81v.
  • Feria quinta post Invocavit. [28. II. 1488] k. 81v-83
  • [dodana] Dominica Reminiscere. [Rok?] k. 82
  • [dodana] In catedra S. Petri. [Rok?] k. 82-82v.
  • [dodana] Feria 4 post Invocavit. [Rok?] k. 82v.
  • Feria sexta post Invocavit. [29. II. 1488] k. 83-84
  • LXII. Sabbato post Invocavit. [1. III. 1488] k. 84-86
  • Dominica reminiscere. [2. III. 1488] k. 86-86v.
  • Eadem dominica. [2. III. 1488] k. 86v-87v.
  • Feria 2 post Reminiscere. [3. III. 1488] LXV k. 87v-89
  • Feria III post Reminiscere. [4. III. 1488] k. 89
  • Feria 4. [5. III. 1488] k. 89-93
  • [dodana] LXVII k. 92
  • Sermo feria quarta post Reminiscere. [5. III. 1488] k. 93
  • [7. III. 1488] k. 94-94v.
  • Sabbato post Reminiscere. [8. III. 1488] k. 94v.-95v.
  • Dominica Oculi sermo vicarius. [9. III. 1488] k. 95v-96
  • [Cytuje "scribitur in cronicis fratrum predicatorum".] Eadem dominica. [9. III. 1488] k. 96v.
  • Feria 2 post Oculi. [10. II. 1488] k. 97-97v.
  • Feria 3 post oculi. [11. III. 1488] k. 97v-99v.
  • [dodana] De confessione ex variis dictis sanctorum k. 98-98v.
  • Feria 4 post Oculi. [12. III. 1488] k. 99v-100
  • Feria 5 post Oculi. [13. III. 1488] k. 100v-101
  • Sexta post Oculi. [14.III. 1488] k. 101-102
  • Sabbato post Oculi. [15. III. 1488] k. 102-105
  • Dominica letare. [16. III. 1488]. LXXVII k. 105v-107
  • Eadem dominica. [16. III. 1488] k. 107-107v.
  • Feria secunda post Letare. [17. III. 1488]. LXXIX k. 107v-110
  • Feria III post Letare. [18. III. 1488] k. 110
  • Feria 4 post Letare. [19. III. 1488]. LXXX k. 110-112v.
  • Feria quinta post Letare. [20. III. 1488] k. 112v-115
  • Feria VI post Letare. [21. III. 1488] k. 115v-116
  • Sabbato post Letare. [22. III. 1488] k. 116-117
  • Dominica Judica. [23. III. 1488] k. 117v-118v.
  • [dodane, zawierają uzupełnienia do tego kazania] k. 118v i 120v.
  • [dodana] Feria 3 post Judica. [Rok?] k. 123
  • [dodana] Feria 4 k. 123
  • [dodana] Feria 5 k. 123v.
  • Feria 2 post Judica. [24.III. 1488] k. 124
  • Feria 3 [post Judica]. In festo Annunciacionis v. Marie [25. III. 1488, bo tak wypadało w latach 1455, 1466, 1477, 1488, 1539, a to pisane wkrótce po r. 1481] k. 124-126
  • Feria 4 post Judica. [26. III. 1488] k. 126-126v.
  • Feria quinta post Judica. [27. III. 1488] k. 126v-127v.
  • Feria VI post Judica. [28. III. 1488] k. 127v-128
  • Sabbato post Judica. 29. III. 1488] k. 128v-130
  • Dominica Palmarum. 30. III. 1488] k. 130-131
  • [dodana] Eodem Sabato. [Rok ?] k. 129-129v.
  • [dodane z uzupelnieniami] k. 132v i 133v.
  • In cena domini de comunione. [3. IV. 1488] k. 134-134v.
  • In cena domini post prandium. [3. IV. 1488] k. 134v-135
  • Magna feria sexta sermo. [4. IV. 1488] k. 135v-140
  • In die resurrectionis mane pro communione. [6. IV. 1488] k. 140-140v.
  • Feria 2 pasce. [7. IV. 1488] k. 140v.
  • czysta k. 141
  • In pasca sermo. [6. IV. 1488]. XCV k. 141v-143v.
  • [dodana] Pascha k. 142-142v.
  • Eadem die post prandium. [6. IV. 1488] k. 143v-144
  • Feria 2 pasce post prandium. [7. IV. 1488] k. 144-145
  • [Glosa polska: clamat - szkwyrczy.] Feria III pasce post prandium de satisfaccione. [8. IV. 1488] k. 145-146
  • [Przed k. 147 ślad wyrwania] Dominica in albis de nova missa. [13. IV. 1488] k. 146-146v.
  • Dominica 3 post pascham. [27. IV. 1488] k. 147-147v.
  • [Na marginesie: de Waltero M., Wilhelmus comes, Monacula et calvus abatisse, Silva S. Gerardi abbatis.] De satisfaccionis necessitate. k. 147-148
  • Dominica quinta post pasca. [11. V. 1488] k. 148-149
  • [Dalsze kazania z innego roku (?) - Różne.] 'In festo S. Phillipi et Jacobi'. [1. V] k. 149
  • De sancto Floriano martire et patrono E[ccl.]. C[rac.] k. 149v-150v.
  • 'In cena domini' k. 150v-151
  • Dominica Palmarum k. 151
  • De S. Marco k. 151v.
  • 'In resurectione domini de comunione' k. 151v.-152
  • De b. Philipo et Jacobo. CVII k. 152v-153
  • De 3-o Allexander ipsa predistinacio est preparacio k. 153v-155v.
  • Inquire pacem et persequere eam Psalm 33. Karissimi in hac vita k. 156-159v.
  • Dominica Oculi k. 159-160v.
  • Septem opera misericordie. - Novem pecat aliena k . 160v.
  • Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine anime mee Isay. 37. Et talis contricio quatuor debet habere 1. dolorem peccati commisi k. 161-162
  • Convertimini ad dominum vestrum quam benignus et misericors est. Joh. 2. O quam infelix esset filius alicuius regis k. 162
  • Letare k. 162v.-165
  • Unde refert Ovidius libro Methamorphoseon quod Athalanta fuit virgo speciosissima k. 165-165v.
  • Dominica Palmarum k. 165v-166
  • Dominica 3-a post Pasca k. 166-166v.
  • 'In S. Crucis invencione' k. 166v.-167v.
  • Sermones dominicales quadragesimae k. 168-227
  • Dominica [I] in Xla Invocavit k. 168-170
  • Oculi. [III] k. 174v-177
  • Dominica III Quadrag. k. 177v-178
  • Dominica Letare. [IV] k. 178v-179
  • Judica. Pro sequenti sermone k. 179
  • Dominica Judica de passione domini. [V] k. 179v-191
  • Dominica palmarum. [VI] k. 181-183
  • [Podział na 15 części, przy każdej przykład, m. in. k. 190v de s. Juliano et Tuliano, k. 192v reffert quidam episcopus Salburgensis.] CXXIIII k. 184-194
  • Ubi sciendum quod XV genera hominum agunt penitenciam k. 184v.
  • Dominica I post Pascham. CXXVI k. 195-199v.
  • Dominica II post Pascham k. 199v.
  • [Wymienione miejsca z relikwiami krwi Chrystusa i brewe Piusa II dla opata klasztoru w Xantonem z daty Rzym 1461.] De Resurreccione domini D. Roberti. [Caraccioli O. Min.] k. 200-201v.
  • De eodem k. 202-203
  • De eodem. De feria II k. 203v-206v.
  • [Na k. 207v cytat: Plato in libro de Rupella.] De eodem feria III et de resurrecccione generali k. 206v-210v.
  • Feria II pasce k. 210v-211
  • Nota ut ergo mulieres non desperarent propter k. 211
  • Hec dies quam fecit dominus exultemus [...] In quibus verbis huius diei attendamus celebritatem k. 211v.
  • De palponista. Crisostomus super Math. 8. Si dominus est largus dispensator k. 211v.
  • CXXXIII De partibus satisfactionis Vincentius in speculo morali k. 212
  • De satisfactione k. 212v-226
  • Stabilimenta sunt bona illius [...] Ecl. 21. secunda pars satisffactionis est elemosina. Cuius videamus 1. Induccionem k. 224
  • Regule ad cognoscendum mortale peccatum k. 226v.
  • Dominica Oculi. CXXXVIII k. 227
  • Feria 5 post oculi k. 227
  • Krótkie kazania z podaniem tematu i dyspozycją k. 227v-230v.
  • Feria 3 post oculi k. 227v.
  • Feria 4 post oculi k. 227v.
  • Feria 5 post Oculi k. 227v.
  • Feria VI post Oculi k. 228
  • Dominica Letare k. 228
  • Feria secunda post letare k. 228
  • Feria 3 post Letare k. 228
  • Feria 4 post Letare k. 228v.
  • Feria VI post letare k. 229
  • Dominica Judica k. 229
  • Feria 3 post Judica k. 229v.
  • Feria 4 post Judica k. 230
  • Feria 5 post Judica k. 230
  • Feria VI post Judica k. 230v.
  • Dominica palmarum de preparacionem ad comunionem k. 230v.
  • [K. 231-239v [...] corde [cogitacione] - 44 punkty; k. 239v-244 oris [sermone] - 44 punkty; k. 244-252 operis - 47 puktów; k. 252-255 peccata obmissionis - 25 punktów.] Distinctio peccatorum. CXXXXII k. 231-255
  • Defensorium pro confessionibus audiendis k. 255v-256v.
  • Sermones quadragesimales k. 256v-274v.
  • Feria 3 post Invocavit k. 256v.
  • Feria 4 post Invocavit k. 257
  • Feria 2 post Invocavit k. 257v.
  • Feria 5 post Invocavit k. 258-258v.
  • Feria sexta post Invocavit k. 258v-259v.
  • Feria 3 k. 259v-260
  • Feria 4 k. 260
  • Feria 5 k. 260
  • Feria 6 post Reminiscere k. 260v.
  • Dominica Oculi k. 261-263
  • [1. lux diei, 2. sapiencia dei, 3 corporis medicina] Feria 2 post Oculi k. 263v-264
  • Feria 4-ta k. 264
  • Feria 5 post Oculi k. 264v.
  • Feria sexta k. 264v.
  • Feria 2 post Letare k. 265-265v.
  • Feria 4 post Letare k. 265v.
  • Feria 5 post Letare k. 266
  • Feria VI k. 266-267
  • Feria post Judica k. 267v.
  • Feria 4 k. 267v.
  • Feria 5 k. 268
  • Feria VI k. 268
  • Feria 2 post Reminiscere k. 268v.
  • [Cytuje: in Quadragesimali Michaelis de Mediolano [Carcano 1492] sermone LI et sequenti.] Feria 3 post Reminiscere k. 268v-269
  • Feria 4 post Reminiscere k. 269
  • Feria 5 post Reminiscere k. 269v.
  • Feria VI post Reminiscere k. 269v.
  • Feria 2 post Oculi k. 269v.
  • Dominica VI post Epiphaniam k. 270-271
  • Sabbato post II Dominicam Quadragesime k. 271-273
  • Sabbato post IV Dominicam quadragesime k. 273-274v.
  • Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum Ps. [84, 13. k. 274v.
  • "różne traktaty treści religijnej"
  • Feria 2 post Iudica k. 229v.
  • Kazania wielkopostne: Sermones quadragesimales k. 1-46v.
  • [Na fragmencie k. I początek uszkodzony VII kazania na Dominica Invocavit] k. 1-3
  • [Numerowane cyframi rzymskimi według układu z 1487.] VIII. Feria 3-a post Invocavit [tj. post Dominicam I Quadr.] k. 3v-6
  • IX. Feria 4 post Invocavit k. 6v-9
  • Feria 5 post Invocavit k. 9v-12
  • XI. Feria post Invocavit k. 12v-15
  • XII. Sabbato post Invocavit k. 15v-18
  • XIII. Dominica Remininiscere k. 18v-21
  • XIIII. Dominica II Quadr. Remin. k. 21v-22v.
  • XV. Feria 2 post Reminiscere k. 23-23v.
  • XVI. Feria 3 post Invocavit k. 24-30v.
  • pueri peccant XXX pecatis. Primi si nesciunt etiam Alvarus k. 24-30
  • 44 sunt peccata [...] quibus peccant generale homines cuiuscumque status. Primo non suscipiendo sacramenta k. 25
  • ubi aliquid boni premittat k. 28
  • XVII. Sabato ante letare Bernardus de Busti k. 31-32
  • XVIII. Sabato ante Iudicaa B[ernardus] de Busti k. 32v-33
  • XIX. Sabato ante palmarum F. C. k. 33v-34v.
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Wielki Post homiletyka 15 w.
  • Homiletyka 15 w.
  • Kazania łacińskie 15 w.
  • Kazania pokutne 15 w.
 • Uwagi:
  • Po 3 k. zostały tylko fragmenty u dołu; papier w wielu miejscach uszkodzony i zamoczony. Przed k. 147 ślad wyrwania.
  • Znaki wodne przy gęstym i rozmazanym piśmie mało widoczne, z poł. XV w.
  • Tytułu starego i oznak proweniencji brak. Opis Ketrzyńskiego Dz. teol. 33 "różne traktaty treści religijnej". Sygn. Celichowskiego I. G117.
  • Pismo wielu rąk, czasem perełkowe, czasem kursywne, gotyckie XV w., częściej bez inicjałów czerwonych i rubrowań, które pojawiają się na kartach w środku np. 27 sq, 147 sq, 266 sq.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 1 @ $a lat
 • 245 0 0 $a [Kazania wielkopostne (Sermones quadragesimales)].
 • 246 1 @ $a "[...] amara audivit quando captus fuit etc. Et nos rogemus ut flere possimus. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a Miscellanea treści religijnej po łacinie.
 • 246 1 @ $a "Ecce nunc tempus acceptabile Cor. VII [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] sanitas sine egretudine." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Cum intrasset Jesus Jerosolimam Math. 21 [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Curremus igitur et nos amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Penitenciam egerunt in predicacione Jone Math. 12. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] defunctus est in pace, curremus igitur et nos Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vir qui fecerit iudicium. Eze. XVIII [5]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et tandem gloriam consequi mereamur eternam. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Cum auerterit se impius ab impietate Ezech. XVIII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] si tamende eo deleret et ab eo cessaret ergo." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Spiritum nolite extinguere Tess. 5. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ne anihileret confeccionem nostram. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hec est voluntas dei I. Tes. 4. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ad verticem non est sanitas." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Dimitte eam quia clamat post nos Math. XV. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et ex audisti vocem meam." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Peccavimus et iniquitatem egimus Dan. 9. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ab auctoritate non valet." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Revertatur dominum et miserebitur eius Isay. 55. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "pueri peccant XXX pecatis. Primi si nesciunt etiam Alvarus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] contempnendo doctrinam parentum et bonorum hominum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "44 sunt peccata [...] quibus peccant generale homines cuiuscumque status. Primo non suscipiendo sacramenta [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "ubi aliquid boni premittat [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "'peccata feminarum centum et unum' secundum Alvarum primo comam fovendo [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Item nubendo cum possent contineri." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Statuerunt eam in medio Jo. 8. Quarto sabtum dedicatum [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et beatitudinis sue ergo statuerunt eam in medio." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ego sum lux mundi Jo. 8. Quinto Sabatum B. V. M[arie] consecratum est [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] nos iluminet et confirmet saluet. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Recordare quod steterim in conspectu tuo Jerem. 18. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in multis miraculis deo gracias." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Erat navis in medio maris Marc. 6. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ieiuniavit sabbatum Apostolo." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hic est filius meus Math. XVII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] omne periculum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Fili tu semper mecum es Luc. 15. Hec dici potest mater [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Tercium in benedictione Jacob [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] perduxerant eciam infideles. Vide in Mariah Bernardini de Busti finem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Jesus autem inclinans Jo. VIII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in naufragio liberandi." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ego sum lux mundi Jo. VIII. Verba sunt Jesu Christi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] discordiam esse permittas." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Omnis que habet pater Joh. XVI [5]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] de episcopo quem chorus virginum in ecclesiam deduxit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sabbato. Nunc Anima mea turbata est Joh. XI. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Convertimini ad me in toto corde. Johel. 2. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ergo penitenciam agite appropinquabit regnum Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Proximum pasca. Jo. 6. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] appropinquabit regnum etc."
 • 246 1 @ $a "Thomas unus de duodecim [...] Joh. XX. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in India superiori de vita impleatur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Nolite timere quinta enim die venit [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] 3 preparantibus." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Convertimini ad me. Conversio presupponit aversionem [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] verbis superbie blasphemasti." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vade ad populum et santifica illos Exod. 19. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] nocturna dissolucio." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ista est dies quam Tren. 2 tempore aduentus domini [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] dignetur, Jesus natus est." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hic est discipulus Joh. 21. Sciendum quod in deo [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] hec omnia ex historia s. Johannis recitentur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Accipe puerum [...] Math. 2. Sciendum quod ad nuncium [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] flete cum flentibus." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Erat Joseph [...] Luc. 2 [...] Pro introductione thematis sciendum [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] reversi sunt in Nazareth. etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Magnificavit [...] Eccl. 45. Verba ista dicta [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] omnia de legenda impleantur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vocatum est nomen eius Jesus Luc. 2 Festum hodiernum est nobile [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] salvum me fac. Finis ibi." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vocatum est nomen Luc. Sanctus Augustinus dicit: Dominus habuit duplex nomen [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et sanctum nomen eius." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ut manifestatur [...] Joh. I. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] minoribus baptisari." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vidit Johannes Jesum Joh. I. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] factum cum Christo ergo etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Fratres enim sumus Gen 1, [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] qia noviter sunt canonizati per Sixtum eiusdem ordinis papam Quartum [kanonizacja 1481; wzmianka o św. Stanisławie]"
 • 246 1 @ $a "[...] si qui voluerint etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vocatus est Jesus [...] ad nupcias. Jo. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et pascua invenirent." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sanctus Thomas circa 22 [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vere remittur etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vivit dominus deus Judit XIII. Ista verba dixit Judith [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in celum est conducta." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vas electionis [...] Act. IX. [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] predicabat et confundebat Judeos." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Descendit Jesus de monte [Math. 8]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et vult omnes salvos fieri. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Revertar in domum Math. 12. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] propheciam. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Omnes quidem currunt Cor. 9. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] non perseverantes. Finis non habetur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Soror nostra parvula [...] Can. 8. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] liberacionem scilicet attulit. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sicut lilium inter spinas [...] Cor. 2. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] sic sancta Dorothea pro Christo." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sicut lilium inter spinas [...] In quibus verbis virginitas a tribus comendatur [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quintum etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hanc amavi et quesivi [...] Sap. 8 [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] est enim multum devota." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Semen est verbum dei. Luc. VIII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia spiritus sanctus loquitur per eum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Infirmus fui et visitastis me [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] post pauca." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Convertimini ad dominum Jer. 18. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] emendum delicta." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Et flevit Ezechias [...] Isai. 38 [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] audient vocem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Omne onus dirumpe. Isai. 78 [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et inobediencie renovitur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Et flevit Ezechias [...] Isai. 78 [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vero mortui laudabunt te." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Disolve colligaciones impietitas LVIII. 1. primo auctoritas imperantis vide retro [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ad penitenciam reverit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ductus est Jesus in desertum. Math. 4. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] effectum penitencie alibi queratur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Venite benedicti patris mei Math. 27. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] post mortem vitam eternam. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Derelinquat impius viam suam Isai. 55. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] de effectu alibi." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Viri Ninivite surgent in iudicio cum generacione ista [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] penam eternam, vivat etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hic iustus est, vita vivet et non morietur. Ezech. 18. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia dimittendo peccata gloriam tribuit. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hec est voluntas dei sanctificacio vestra 1. Tes. 4. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et hec super adimpletur. Hec Ste[pha]nus Brulefer super dis. 46." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Recordatus est Petrus Math. 20. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] aliqua cristiana dileccione." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Surge comede grandis enim tibi restat 3. Reg. 19. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] non facile illis equari poteris. Finis huius notabilis in Quadragesimali Michaelis de Medio[lano]." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Si impius egerit penitenciam ab omnibus peccatis Ezech. XVIII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia celum perdunt, infernum aperiunt, conscienciam vulnerant." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hec est enim voluntas dei in christo [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] tercio effectum adducatur exemplum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Non enim vocavit nos deus [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] per consequens delet culpa." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Non enim vocavit nos deus [...] I Thes. 4. [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quem per pecatum ammieserat etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Queritis me et in peccato vestro moriemini [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] agite appropinquabit vobis regnum etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Noli timere sed vade et fac sicut dixisti 3 Reg. 11. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in altari tuo semper ardebit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Converte luctum nostrum in gaudium, ut viventes laudemus. Hest. 13 [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Christus vitam eternam tribuit. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hic est heres, venite occidamus eum et habibemus hereditatem eius Math. 21. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] supra finem vertendum [na poprzednich kartach 91v koniec]." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Si quis ex mortuis ierit ad eos, penitenciam agent. Luc. 16. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] descendunt ad [...] [koniec wyblakły]." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hic est heres venite [...] Math. 21. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] non polluamus illas facinoribus amplius etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Surge sede et comede. Gen. XXVII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] non penituit ergo etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Erat Jesus eiciens demonium [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ibi beati qui audiunt etc. Amen." $i [Expl.:]520
 • 246 1 @ $a "Ut filii lucis ambulate. Eph. V. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Cumque legisset rex Israel literas [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia sola salvat adducatur exempla Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ingredere et claude hostium tuum [...] 4. Reg. 4. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia iam sibi sunt dimissa. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "1. inductionem [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a '[...] penitencie poterit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "De corde exeunt cogitaciones male homicidia [...] Math. XV [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] hominem in statu salutis." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Bonas facite vias vestras et studia vestra et habitabo vobiscum Jer. 5. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et ille ad infernum descendit ergo." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Cumque elevasset Moyses manum percuciens virga. Num. 20 [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] post modum vitam emendat at salvarus est." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vade et amplius noli peccare. Joh. 8. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quasi martirem honorifice sepelivo." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Eice ancillam et filium eius Gal. 4. [30]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] te occidissem et mecum traxissem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Eice ancillam et filium eius Gal. 4. [30]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] deinceps vitam suam, ergo etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Auferte ista hinc et nolite facere domum patris mei domum negociacionis Joh. 2. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et dampnatus est ergo etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Recesserunt cito de via. Exo. 32. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] verum cominacio est damnacionis." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ipse de se loquatur Joh. 9. [...]" $g [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] cum proposito confitendi, dum te misendi [?] pro confratre." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Et resedit qui erat mortuus et cepit loqui et tradidit eum matri sue Luc. VII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] hinc dum absolvitur [...]" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Illa autem ut audivit surrexit et venim ad eum [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] gloriam appropiat ad quam nos conducatqui vivit etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Qui in tenebris sunt revelamini Isai. XLIX. tria inducunt ad veram confessionem. 1. peccati operacio [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] confessore idoneum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Emundabit constanciam nostram [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia penitenciam iniuctam transgredi ergo deus acceptavit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Surgens quia Daniel comedit [krótka dyspozycja]"
 • 246 1 @ $a "Timebis dominum deum tuum leuit. 14 [krótka dyspozycja]"
 • 246 1 @ $a "Et nunc timemus te [...] Dan. [dyspozycja] 1. puritatem aquirere [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] si indignes susciperis illum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Crediderunt viri Ninivite domino Joh. 3. Quicumque veraciter est confessus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in die visitacionis sue i. e. sancte communionis." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ave Maria gracia plena Luc. I. Dionisius III de celesti hierarchia dicit quod angelorum officium est. 1. purgare [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Infernuss poliatur, angelus letificatur etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Argue eum ne habeas super illo pecatum Lev. XIX. Quicumque vult digne corpus Christi suscipere debeat tria habere: 1 preteriti pecati [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a Facile miseretur filio ergo Mariam impetrat." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Confundantur omnes, qui ostendunt servis tuis mala Dan. 3. Tria reducuntur a confessione homines [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quod aperit portas paradisi etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Salvum me fac et salvus pro Jerem. 17. Tria hominem preparant ad sanctissimam communionem 1. oracio [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia confitens cor et vita que est ex fide etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Nunc iudicium est mundi Joh. XII. Vincencius in speculo morali dicit quod iudicium [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ergo utile est idoneo confitenti." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Accipite et commmedite hoc est corpus meum Math. 26. De sacra communione in scriptura invenitur quadruplex preceptum [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Saciabot cum ap [...] gloriam tuam [...]" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Venite cogetimus Jer. 18. [dyspozycja] Ad primum dic [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ebrius in tabernam non vadat." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Probet autem seipsum homo et sic de pane illo edat I. Cor. XI. Hodierna die multi corpus Christi suscipiunt in memoriale [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] que dicto celo spiritum reddidit ergo etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Scitis quid fecerim vobis Joh. XIII. Magister bonus docens discipulos suos [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] 3 proposicionem non pecandi." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a Ve mihi mater mea, quare genuisti me virum rixe [...] Jer. XV. In quibus verbis considerabimus tria de pasione domini [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia desiderantur expectabat veram filii gloriam." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Veniunt ad monumentum orto iam sole Ma. ult. veri amici pauci sunt [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] largicionem numeris pauperi." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Mane nobiscum domine [...] Luc. ult. Licet isti dubitaverunt [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] reficiat spiritualiter sacra eternaliter d. i." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sol egressus est super terram Gen. 19. naturales dicunt quod sole occidente [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] mgis sero quam tempore alio et tunc erit deus nobiscum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Valde mane una sabbatorum veniunt ad monumentum orto iam sole Mar. XVI. [2]. Oscuratus est sol [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] transmigracio ad immortalitatem et felicitatem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Fili accedens ad servitutem dei Eccli. 2. Quilibet penitens debet habere quattuor 1. constanciam in bono [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ipse et omnia sua maledicta ergo etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a Et surgentes eadem hora regressi sunt in Jerusalem Luc. ult. Tria debemus habere 1. Gaudii continuacionem [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] dilata ablivisci facit multa etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Et predicare in nomine eius penitenciam in remissionem peccatorum Luc. ult. In ewangelio hodierno: Naturales dicunt et sic est quod avis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] iterare satisfaccionem videatur ibidem plenius." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Acciite spiritum sanctum quorum remiseritis pecata [...] Joh. 20. Quilibet homo a deo accepit quinque bona [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ab aque tencione in lavado Silvester papa concessit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Modicum et iam non videbitis me Joh. Dominus deua dedit hominibus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] si vero peccator resurgit angelis dei gaudium." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sciendum quod penitencia habet tres partes [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a '[...] et est dampnata quia satisfacere de commissis non curabt ergo etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Considerauit enim se et abiit et statim oblitus est qualis fuerat Jac. I. Gaudere solent homines de tribus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] hac occasione reliqui omnia et factus sum monachus." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Si consurrexistis etc. Col. 3. Per quatuor signa potest agnoscere [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] propter celestem contemplacionem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sancti tui domine florebunt sicut lilium et sicut odor balsami erunt ante te [...] Verba sunt sancte matris ecclesie in cantu huius festi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] martirium pro christi nomine inflamavit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hospitabitur et pascet et potabit ingratos et adhuc amara audiet Ecl. 29. Ad mutuam dileccionem inducit 1. Scriptura [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Accipite et manducate tec. Math. 26. Supra in memoria dominice passionis que relicta est nobis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et pauper pro largicia [...]" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Dedit eum manifestum fieri non omni populo Act. X. Voluit Christus habere duos testes [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] 4. Marcus resurrectionis gloriositatem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "si consurrexistis cum Christo que sursum sunt querite. Col. 3. Hec dies quam fecit dominus exultemus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] consurrexistis cum Christo sicut aquila hec tres debet habere. Infra verte 2 folia [ciąg dalszy na k. 153v.]." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Non turbetur cor vestrum neque formidet. Joh. XIV. Hec est dies b. apostolorum [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] caritatem ad proximum habendo ut participes. etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Nullus autem de novo predistinatur [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[....] ex mortuis viventes et membra vestra arma iusticie domini." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Inquire pacem et persequere eam Psalm 33. Karissimi in hac vita [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ad vitam eternam preparante deo patre et spiritu [...] sancto [...]" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Erat Jesus eiciens demonium et illud erat mutum Luc. XI. In hoc ewangelio tria possumus notare. 1. dyabolicam nequiciam." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] a nequicia dyaboli et perducat ad gaudia celi." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine anime mee Isay. 37. Et talis contricio quatuor debet habere 1. dolorem peccati commisi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] tercio ad veram penitenciam requiritur operum satisfactionem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Convertimini ad dominum vestrum quam benignus et misericors est. Joh. 2. O quam infelix esset filius alicuius regis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] coram deo et angelis eius. Hic deficit medium et finis." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a Letare Jerusalem et conventum facite omnes qui diligitis eam [...] Isai. ult. Ne penitens pro labore [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] incorrupcionis perpetue munere letari. Ad hec gaudia perducat nos pater et filius et spiritus sanctus Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Unde refert Ovidius libro Methamorphoseon quod Athalanta fuit virgo speciosissima [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et concupiscencia que abstulerunt anime nobilitatem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ecce rex tuus venit tibi Math. XXI. Super omnes dominicas ista est magne 1. devonicis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ecce iam venit, ter iam consecrata et sancta eucaristia etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Si consurrexistis etc. Qui vult graciam conservare [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] manifeste quod cum Christo resurrexit vere. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Si consurrexistis etc. Sanctam crucem 1. ne invenerunt [...]" $i [inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] pigrum decidit timor ergo abire sursum sedere." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ductus est Jesus in desertum a spiritu Math. IIII. Deus omnipotens creans hominem de limo terre [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] post mortem perveniamus ad gloriam in qua regnat cum deo [...]" $i [Expl.:]Reminiscere [II]. CXVI k. 170v-174
 • 246 1 @ $a "Misereri [!] mei domine fili David Math. XV. In hoc ewangelio quatuor persone ab ewangelista exprimuntur scilicet 1. Mulieris chananee [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] non potest salvare per iusticiam." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Erat Jesus eiciens demonium et illud erat mutum Luc. XI. Queritur cur in tribus dominicis lectum est ewangelium de demonio [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in presenti punit et preparat eos ad vitam eternam Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Cum immundus spiritus exierit ab homine Luc. XI. Sciendum quod malignus spiritus dicitur immundus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] levit sed lacrima cogit quia vincit invincibilem, ligat omnipotentem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Letare Jerusalem et conventum facite omnes qui diligitis eam. Ista verba in primaria dominica ab ecclesia cantantur [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quanto propicius tanto furencius [...]" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Judica. Pro sequenti sermone [...]" $i [Inc.;]
 • 246 1 @ $a "[...] ut patet in Boleslao [...] [Fragment]." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Tulerunt lapides iudei ut iacerent in eum. Joh. 8. Sancta mater ecclesia per duas ebdomadas memoriam [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] extensis membris et venis recordemur et facile compaciemur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Benedictus qui venit in nomine domini Math. XXI. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] perpetuam peregat." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Penitenciam agite appropinquabit enim regnum celorum Math. III. Unde Gregorius magnus enim iacula [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Ubi sciendum quod XV genera hominum agunt penitenciam [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et ad illud convivium ubi ante fuerat ad quod nos perducat." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Simile est regnum celorum homini patrifamilias, qui exiit primo mane [...] Math. 20. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] dicas non nisi mihi lacent." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ego sum pastor bonus Joh. X. Quidam communicaverunt bene per patorem [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] cum Christo que sursum sunt querit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Nec dies quam fecit dominus exultemus [...] Ps. 117. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quam gloriosi et iocundi utriusque in alterutrum aspectamus. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[S]urrexit dominus precedet vos in Galileam Math. Ult. In his verbis duo notantur quibus resurreccio dominica comendantur [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] perfecta caritas, eterna securitas, ad quam vos." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Surrexit dominus vere Luc. ult. adhuc de resurreccione hac gloriosa tria misteria sunt declaranda [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] que surrexit vere regnaturus cum patre [...]" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Videte manus meas et pedes meos, quia ergo ipse sum Luc. 24. Cum audimus a mortuis suscitatum [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] collaudantes et benedicentes deum per innumerabilia secula." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Surrexit dominus vere Luc. ult. Propter duodecim raciones. Prima racione [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et pascua invenient etc. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Nota ut ergo mulieres non desperarent propter [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et universo mundo annunciauerunt." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Hec dies quam fecit dominus exultemus [...] In quibus verbis huius diei attendamus celebritatem [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia extrema gaudii luctus occupat Prov. XIIII." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "De palponista. Crisostomus super Math. 8. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] infundit in pmnes se preparantes." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "CXXXIII De partibus satisfactionis Vincentius in speculo morali [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] non tenetur homo ad equivalens, sed ad posibile ergo." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "De oracione que est prima pars satisfactionis secudnum alexandrum et Richardum dicencium: cuiuscumque maius est [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Stabilimenta sunt bona illius [...] Ecl. 21. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] operum ilius. Venite etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Estote imitatores dei sicut filii carissimi Eph. 5. Vide postillam Gwilhelmi 1. In dileccione et ambulate in dilectione [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] nunc autem lux in domino etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "audite verbum domini omnes Juda Jer. 5. Quilibet vere penitens [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] super eos universa hec, mala ergo penitenciam etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Dic mihi quod habes in domo tua 4 Reg. Incitamentum clemencie. Exemplo huius vidue [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "additur cum autem et fili vivi." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Audite et intelligite, Math. Intellectus humanus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quod ipsi senciant de penitencia." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Nolite confidere in verbis mendacii Jer. 5. Vide infra: incitamentum clemencie. Similes illis sunt [...]" $i ]Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] providere tenentur et restituere." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Domine da mihi hanc aquam ut non siciam Joh. 4. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Infra pulcrum [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Christus nos liberat de servitute, Gal. 4. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Auferte ista hinc et nolite facere domum petris mei. Joh. 2. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Placatus est dominus ne faceret malum [...] Exod.32. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Ipse loquatur de se. Joh. 9. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Lazare veni foras [...] Ioh. XI.[...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Sanguis Christi emundabit conscienciam nostram [...] " $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Crediderunt viri Ninivite domini Rom. 3. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Recordatus es mei domine deus meus Dan. 14. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Argue eum ne habeas super illo peccatum Levit. 19. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Remittuntur tibi peccata tua Luc. 5. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Sana me domine et sanabor Je. 17. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Accipite et comedite hoc est corpus meum Mat. 26. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] graciarum accione.:] $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sicut dicit Gregorius super Ezechielem [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] pro necessariis non orare." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Privilegia que concessit Romana ecclesia religiosis debent inconcusse servari [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in clerum dudum de sepultris, ergo etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Querite dominum dum inveniri potest Isa. 55 [6]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] displicet in pomerio Cinerum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Surge, comede, grandis enim tibi restat via 3 Reg. 19. [7]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] dicere pudeat et cogitare." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Derelinquat impius viam suam. Isai. 55 [7]. [...]" $i [inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] perdunt suavitate unguenti." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Anima que peccavit ipsa morietur. Ezech. 18. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vita vivet et non morietur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Surge tolle grabatum tuum et ambula. Joh. 5. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] agite appropinquabit vobis regnum celorum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Omnia opera sua faciunt. Math. 22. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] qui purificat corda." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Nescitis quid petatis. Math. XX. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] cor mundum crea in me deus." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Pravum est cor hominis et inscrutabile quis cognoscet illud. Jer. 17. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] fidei supponamus." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Malos male perdet et vineam suam locabit. Math. 21. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quod recte vivere nolunt, precepta veritatis oderunt." $i [Exp
 • 246 1 @ $a "Et cum eiecisset demonium locutus est mutus et admirate sunt turbe Luc. XI. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] peccator pacauit ignosce mihi." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vade et lauare sepcies in Iordano 4. Reg 5. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] tu autem dic mihi quod habes in domo tua." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Audite et intellegite. Non quod intrat in os. Mat. 15. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] a malicia cor tuum Jerusalem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Nolite confidere in verbis mendacii Jer. VII." $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] usque in seculum ergo nolite etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Domine da mihi hanc aquam, ut non siciam Jo. 4. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ut non siciam sicut dives in inferno." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Omnes eiecit de templo oves quoque et boves. Jo. 2. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] hinc ne eiciamus etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Effundam super vos aquam mundam et mundabimini. Eze. 36. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] esset ab iniquitate dimissus." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Resedit qui erat mortuus et cepit loqui Luc. VII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et non morietur morte." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Lazare veni foras Joh. XI. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] non vacat a misterio, quia sine sacerdotum ministerio non sit religacio." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Murmur multus erat de eo in turba. Joh. VII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ad diem festum cum Christo ascendamus in celum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Publice argue eum ne habeas super illo peccatum. Levit. 14. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] liberasti etc. ergo argue etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Remittuntur tibi peccata tua Luc. 5. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] meruit remittuntur tibi peccata etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Domine omnes qui te, derelinquerunt confundentur Jer. XVII. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] a malo et fac bonum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Tu quis es. Joh. 8. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] constituisti filios hominum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Da mihi paululum agere in vase ut bibam. 3 Reg. 17. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] dedisti eis abundantem aquam insperate." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Converte luctum nostrum in gaudium ut viventes laudemus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vestra virtute in gaudium." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Si quis ex mortuis ierit ad eos penitenciam agent. Luc. 16. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et fratribus eius dampnatur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Malos male perdet. Incitementum clemencie Ps. 3 [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] auferetur a vobis regnum etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vade et lavare species in Jordano 4. Reg. 5. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ab omnibus iniquitatis vestris ergo etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[E]rat navis in medio mari Math. VI [47]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] via ad eterna gaudia. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Fili tu semper mecum es luc. XV. [31]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] fac ut ipse in eternum per graciam sit nobiscum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ego sum lux mundi Joh. VIII [12]. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] rutilat virgine lampadis irradiata furgore. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum Ps. [84, 13. [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Ecce agnus dei //" $i [Expl.:]
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1488-1498 ok.
 • 300 $a 274 k. $c 16,5x11 cm
 • 340 $d Rkps $e Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe, ślady po zapięciu, 15/16 w.
 • 500 $a Po 3 k. zostały tylko fragmenty u dołu; papier w wielu miejscach uszkodzony i zamoczony. Przed k. 147 ślad wyrwania.
 • 500 $a Znaki wodne przy gęstym i rozmazanym piśmie mało widoczne, z poł. XV w.
 • 500 $a Tytułu starego i oznak proweniencji brak. Opis Ketrzyńskiego Dz. teol. 33 "różne traktaty treści religijnej". Sygn. Celichowskiego I. G117.
 • 500 $a Pismo wielu rąk, czasem perełkowe, czasem kursywne, gotyckie XV w., częściej bez inicjałów czerwonych i rubrowań, które pojawiają się na kartach w środku np. 27 sq, 147 sq, 266 sq.
 • 520 $a [patrz niżej k. 38: finis sabati ante oculi] k. 34v.
 • 520 $a XX. Sabbato ante Invocavit de B. Virg. Maria k. 35-36
 • 520 $a XXI. Sabbato ante Reminiscere k. 36v-37v.
 • 520 $a XXII. Sabbato ante Oculi k. 38
 • 520 $a [c. d. k. 34v finis sermonis sabate ante oculi] k. 38
 • 520 $a XXIII. Sabbato ante Letare k. 39v-40
 • 520 $a XXIIII. Sabbato ante Iudica k. 40v-42
 • 520 $a XXV. dominica IV post Pascham k. 42-44
 • 520 $a [Na marginesach wyjątek kazań B. de Bustis i zakończenie kazania zaczynającego się:] k. 43v-44
 • 520 $a XXVI k. 44v-46v.
 • 520 $a 'Dominica Letare' k. 46-46v.
 • 520 $a "Kazania na święta często w punktach w r. 1487/1488: De sanctis k. 47-167
 • 520 $a XXVII. Die S. Thome apostoli [2. XII] k. 47-47v.
 • 520 $a XXVIII k. 47v-48
 • 520 $a Indiccio die Cinerum k. 48
 • 520 $a XXIX i XXX. Tercia die ante natale domini. [22. XII.] k. 48v-49
 • 520 $a XXXI. In nativitate domini sermo post prandium. [25. XII] k. 49v-53
 • 520 $a XXXII. Sermo in die S. Johannis Evang. [27. XII. 1487] k. 53-53v.
 • 520 $a XXXIII. In die sanctorum Innocencium. [28. XII] k. 54-56
 • 520 $a XXXIV. Sermo infra octavas Nativitatis. [29. XII. 1487] k. 56-57
 • 520 $a XXXV. In die S. Silvestri pape sermo. [31. XII. 1487] k. 57-57v.
 • 520 $a XXXVI. [2.I. 1488] k. 58-58v.
 • 520 $a XXXVII. [2. I. 1488] k. 58v-59v.
 • 520 $a XXXVIII. In octavam epiphanie, de baptismo Christi. [13. XI] k. 59v-60v.
 • 520 $a XXXIX. In octava Epiphanie. De baptismo Salvatoris. [13. I. 1488] k. 61-61v.
 • 520 $a XXXX. In die quinque fratrum minorum martirum. [16. I. 1488] k. 62-62v.
 • 520 $a XLI. Dominica II post Epiph. 20. I. 1488] k. 62v-63
 • 520 $a XLII. Sermo circa sacramentum matrimonii k. 63-64
 • 520 $a Sermo de S. Agnete. [21. I. 1488] k. 64-64v.
 • 520 $a XLIII. In conversione S. Pauli. [25. I. 1488] k. 64v-65v.
 • 520 $a XLIIII. Dominica 3 post Epiph. 27. I. 1488] k. 65v-67
 • 520 $a XLV. In purificacione b. virginis post prandium. [2. II] k. 67-67v.
 • 520 $a XLVI. In septuagesima aliquid de sancto Blasio. [3. II. 1488] k. 68-68v.
 • 520 $a XLVII. De S. Agata virg. [5. II] k. 68v-69
 • 520 $a De S. Dorothea. [6. II] k. 69-69v.
 • 520 $a XLVIII. Aliud de S. Dorothea k. 69v-70v.
 • 520 $a XLIX. De sancta Apolonia virg. [9. II] k. 70v-71
 • 520 $a L. In sexagesimam. [10. II. 1488] k. 71v-72v.
 • 520 $a [Część inną ręką, m. in. de ieiunio nota.] LI. De S. Valentino. [14. II] k. 72v-73v.
 • 520 $a [Dyspozycje.] LII. Sermo in die Cinerum. [20. II. 1488] k. 74-75
 • 520 $a LIII. Feria quinta in quadragesima. [21. II. 1488] k. 76
 • 520 $a Feria sexta sequenti. [ 22. II. 1488] k. 76v.
 • 520 $a Ferie quinta. [czy 21. II. 1488, czy później?] k. 77
 • 520 $a Feria sexta. [22. II. 1488?] k. 77v.
 • 520 $a LIIII. Dominica Invocavit. [24. II. 1488] k. 78-78v.
 • 520 $a LV. In die S. Mathie apostoli feria II post Invocavit. [22. II. 1488] k. 78v-80
 • 520 $a LVI. Feria III post Invocavit. [26. II. 1488] k. 80-80v.
 • 520 $a LVII. Feria 4 post Invocavit. [27. II. 1488] k. 81-81v.
 • 520 $a Feria quinta post Invocavit. [28. II. 1488] k. 81v-83
 • 520 $a [dodana] Dominica Reminiscere. [Rok?] k. 82
 • 520 $a [dodana] In catedra S. Petri. [Rok?] k. 82-82v.
 • 520 $a [dodana] Feria 4 post Invocavit. [Rok?] k. 82v.
 • 520 $a Feria sexta post Invocavit. [29. II. 1488] k. 83-84
 • 520 $a LXII. Sabbato post Invocavit. [1. III. 1488] k. 84-86
 • 520 $a Dominica reminiscere. [2. III. 1488] k. 86-86v.
 • 520 $a Eadem dominica. [2. III. 1488] k. 86v-87v.
 • 520 $a Feria 2 post Reminiscere. [3. III. 1488] LXV k. 87v-89
 • 520 $a Feria III post Reminiscere. [4. III. 1488] k. 89
 • 520 $a Feria 4. [5. III. 1488] k. 89-93
 • 520 $a [dodana] LXVII k. 92
 • 520 $a Sermo feria quarta post Reminiscere. [5. III. 1488] k. 93
 • 520 $a [7. III. 1488] k. 94-94v.
 • 520 $a Sabbato post Reminiscere. [8. III. 1488] k. 94v.-95v.
 • 520 $a Dominica Oculi sermo vicarius. [9. III. 1488] k. 95v-96
 • 520 $a [Cytuje "scribitur in cronicis fratrum predicatorum".] Eadem dominica. [9. III. 1488] k. 96v.
 • 520 $a Feria 2 post Oculi. [10. II. 1488] k. 97-97v.
 • 520 $a Feria 3 post oculi. [11. III. 1488] k. 97v-99v.
 • 520 $a [dodana] De confessione ex variis dictis sanctorum k. 98-98v.
 • 520 $a Feria 4 post Oculi. [12. III. 1488] k. 99v-100
 • 520 $a Feria 5 post Oculi. [13. III. 1488] k. 100v-101
 • 520 $a Sexta post Oculi. [14.III. 1488] k. 101-102
 • 520 $a Sabbato post Oculi. [15. III. 1488] k. 102-105
 • 520 $a Dominica letare. [16. III. 1488]. LXXVII k. 105v-107
 • 520 $a Eadem dominica. [16. III. 1488] k. 107-107v.
 • 520 $a Feria secunda post Letare. [17. III. 1488]. LXXIX k. 107v-110
 • 520 $a Feria III post Letare. [18. III. 1488] k. 110
 • 520 $a Feria 4 post Letare. [19. III. 1488]. LXXX k. 110-112v.
 • 520 $a Feria quinta post Letare. [20. III. 1488] k. 112v-115
 • 520 $a Feria VI post Letare. [21. III. 1488] k. 115v-116
 • 520 $a Sabbato post Letare. [22. III. 1488] k. 116-117
 • 520 $a Dominica Judica. [23. III. 1488] k. 117v-118v.
 • 520 $a [dodane, zawierają uzupełnienia do tego kazania] k. 118v i 120v.
 • 520 $a [dodana] Feria 3 post Judica. [Rok?] k. 123
 • 520 $a [dodana] Feria 4 k. 123
 • 520 $a [dodana] Feria 5 k. 123v.
 • 520 $a Feria 2 post Judica. [24.III. 1488] k. 124
 • 520 $a Feria 3 [post Judica]. In festo Annunciacionis v. Marie [25. III. 1488, bo tak wypadało w latach 1455, 1466, 1477, 1488, 1539, a to pisane wkrótce po r. 1481] k. 124-126
 • 520 $a Feria 4 post Judica. [26. III. 1488] k. 126-126v.
 • 520 $a Feria quinta post Judica. [27. III. 1488] k. 126v-127v.
 • 520 $a Feria VI post Judica. [28. III. 1488] k. 127v-128
 • 520 $a Sabbato post Judica. 29. III. 1488] k. 128v-130
 • 520 $a Dominica Palmarum. 30. III. 1488] k. 130-131
 • 520 $a [dodana] Eodem Sabato. [Rok ?] k. 129-129v.
 • 520 $a [dodane z uzupelnieniami] k. 132v i 133v.
 • 520 $a In cena domini de comunione. [3. IV. 1488] k. 134-134v.
 • 520 $a In cena domini post prandium. [3. IV. 1488] k. 134v-135
 • 520 $a Magna feria sexta sermo. [4. IV. 1488] k. 135v-140
 • 520 $a In die resurrectionis mane pro communione. [6. IV. 1488] k. 140-140v.
 • 520 $a Feria 2 pasce. [7. IV. 1488] k. 140v.
 • 520 $a czysta k. 141
 • 520 $a In pasca sermo. [6. IV. 1488]. XCV k. 141v-143v.
 • 520 $a [dodana] Pascha k. 142-142v.
 • 520 $a Eadem die post prandium. [6. IV. 1488] k. 143v-144
 • 520 $a Feria 2 pasce post prandium. [7. IV. 1488] k. 144-145
 • 520 $a [Glosa polska: clamat - szkwyrczy.] Feria III pasce post prandium de satisfaccione. [8. IV. 1488] k. 145-146
 • 520 $a [Przed k. 147 ślad wyrwania] Dominica in albis de nova missa. [13. IV. 1488] k. 146-146v.
 • 520 $a Dominica 3 post pascham. [27. IV. 1488] k. 147-147v.
 • 520 $a [Na marginesie: de Waltero M., Wilhelmus comes, Monacula et calvus abatisse, Silva S. Gerardi abbatis.] De satisfaccionis necessitate. k. 147-148
 • 520 $a Dominica quinta post pasca. [11. V. 1488] k. 148-149
 • 520 $a [Dalsze kazania z innego roku (?) - Różne.] 'In festo S. Phillipi et Jacobi'. [1. V] k. 149
 • 520 $a De sancto Floriano martire et patrono E[ccl.]. C[rac.] k. 149v-150v.
 • 520 $a 'In cena domini' k. 150v-151
 • 520 $a Dominica Palmarum k. 151
 • 520 $a De S. Marco k. 151v.
 • 520 $a 'In resurectione domini de comunione' k. 151v.-152
 • 520 $a De b. Philipo et Jacobo. CVII k. 152v-153
 • 520 $a De 3-o Allexander ipsa predistinacio est preparacio k. 153v-155v.
 • 520 $a Inquire pacem et persequere eam Psalm 33. Karissimi in hac vita k. 156-159v.
 • 520 $a Dominica Oculi k. 159-160v.
 • 520 $a Septem opera misericordie. - Novem pecat aliena k . 160v.
 • 520 $a Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine anime mee Isay. 37. Et talis contricio quatuor debet habere 1. dolorem peccati commisi k. 161-162
 • 520 $a Convertimini ad dominum vestrum quam benignus et misericors est. Joh. 2. O quam infelix esset filius alicuius regis k. 162
 • 520 $a Letare k. 162v.-165
 • 520 $a Unde refert Ovidius libro Methamorphoseon quod Athalanta fuit virgo speciosissima k. 165-165v.
 • 520 $a Dominica Palmarum k. 165v-166
 • 520 $a Dominica 3-a post Pasca k. 166-166v.
 • 520 $a 'In S. Crucis invencione' k. 166v.-167v.
 • 520 $a Sermones dominicales quadragesimae k. 168-227
 • 520 $a Dominica [I] in Xla Invocavit k. 168-170
 • 520 $a Oculi. [III] k. 174v-177
 • 520 $a Dominica III Quadrag. k. 177v-178
 • 520 $a Dominica Letare. [IV] k. 178v-179
 • 520 $a Judica. Pro sequenti sermone k. 179
 • 520 $a Dominica Judica de passione domini. [V] k. 179v-191
 • 520 $a Dominica palmarum. [VI] k. 181-183
 • 520 $a [Podział na 15 części, przy każdej przykład, m. in. k. 190v de s. Juliano et Tuliano, k. 192v reffert quidam episcopus Salburgensis.] CXXIIII k. 184-194
 • 520 $a Ubi sciendum quod XV genera hominum agunt penitenciam k. 184v.
 • 520 $a Dominica I post Pascham. CXXVI k. 195-199v.
 • 520 $a Dominica II post Pascham k. 199v.
 • 520 $a [Wymienione miejsca z relikwiami krwi Chrystusa i brewe Piusa II dla opata klasztoru w Xantonem z daty Rzym 1461.] De Resurreccione domini D. Roberti. [Caraccioli O. Min.] k. 200-201v.
 • 520 $a De eodem k. 202-203
 • 520 $a De eodem. De feria II k. 203v-206v.
 • 520 $a [Na k. 207v cytat: Plato in libro de Rupella.] De eodem feria III et de resurrecccione generali k. 206v-210v.
 • 520 $a Feria II pasce k. 210v-211
 • 520 $a Nota ut ergo mulieres non desperarent propter k. 211
 • 520 $a Hec dies quam fecit dominus exultemus [...] In quibus verbis huius diei attendamus celebritatem k. 211v.
 • 520 $a De palponista. Crisostomus super Math. 8. Si dominus est largus dispensator k. 211v.
 • 520 $a CXXXIII De partibus satisfactionis Vincentius in speculo morali k. 212
 • 520 $a De satisfactione k. 212v-226
 • 520 $a Stabilimenta sunt bona illius [...] Ecl. 21. secunda pars satisffactionis est elemosina. Cuius videamus 1. Induccionem k. 224
 • 520 $a Regule ad cognoscendum mortale peccatum k. 226v.
 • 520 $a Dominica Oculi. CXXXVIII k. 227
 • 520 $a Feria 5 post oculi k. 227
 • 520 $a Krótkie kazania z podaniem tematu i dyspozycją k. 227v-230v.
 • 520 $a Feria 3 post oculi k. 227v.
 • 520 $a Feria 4 post oculi k. 227v.
 • 520 $a Feria 5 post Oculi k. 227v.
 • 520 $a Feria VI post Oculi k. 228
 • 520 $a Dominica Letare k. 228
 • 520 $a Feria secunda post letare k. 228
 • 520 $a Feria 3 post Letare k. 228
 • 520 $a Feria 4 post Letare k. 228v.
 • 520 $a Feria VI post letare k. 229
 • 520 $a Dominica Judica k. 229
 • 520 $a Feria 3 post Judica k. 229v.
 • 520 $a Feria 4 post Judica k. 230
 • 520 $a Feria 5 post Judica k. 230
 • 520 $a Feria VI post Judica k. 230v.
 • 520 $a Dominica palmarum de preparacionem ad comunionem k. 230v.
 • 520 $a [K. 231-239v [...] corde [cogitacione] - 44 punkty; k. 239v-244 oris [sermone] - 44 punkty; k. 244-252 operis - 47 puktów; k. 252-255 peccata obmissionis - 25 punktów.] Distinctio peccatorum. CXXXXII k. 231-255
 • 520 $a Defensorium pro confessionibus audiendis k. 255v-256v.
 • 520 $a Sermones quadragesimales k. 256v-274v.
 • 520 $a Feria 3 post Invocavit k. 256v.
 • 520 $a Feria 4 post Invocavit k. 257
 • 520 $a Feria 2 post Invocavit k. 257v.
 • 520 $a Feria 5 post Invocavit k. 258-258v.
 • 520 $a Feria sexta post Invocavit k. 258v-259v.
 • 520 $a Feria 3 k. 259v-260
 • 520 $a Feria 4 k. 260
 • 520 $a Feria 5 k. 260
 • 520 $a Feria 6 post Reminiscere k. 260v.
 • 520 $a Dominica Oculi k. 261-263
 • 520 $a [1. lux diei, 2. sapiencia dei, 3 corporis medicina] Feria 2 post Oculi k. 263v-264
 • 520 $a Feria 4-ta k. 264
 • 520 $a Feria 5 post Oculi k. 264v.
 • 520 $a Feria sexta k. 264v.
 • 520 $a Feria 2 post Letare k. 265-265v.
 • 520 $a Feria 4 post Letare k. 265v.
 • 520 $a Feria 5 post Letare k. 266
 • 520 $a Feria VI k. 266-267
 • 520 $a Feria post Judica k. 267v.
 • 520 $a Feria 4 k. 267v.
 • 520 $a Feria 5 k. 268
 • 520 $a Feria VI k. 268
 • 520 $a Feria 2 post Reminiscere k. 268v.
 • 520 $a [Cytuje: in Quadragesimali Michaelis de Mediolano [Carcano 1492] sermone LI et sequenti.] Feria 3 post Reminiscere k. 268v-269
 • 520 $a Feria 4 post Reminiscere k. 269
 • 520 $a Feria 5 post Reminiscere k. 269v.
 • 520 $a Feria VI post Reminiscere k. 269v.
 • 520 $a Feria 2 post Oculi k. 269v.
 • 520 $a Dominica VI post Epiphaniam k. 270-271
 • 520 $a Sabbato post II Dominicam Quadragesime k. 271-273
 • 520 $a Sabbato post IV Dominicam quadragesime k. 273-274v.
 • 520 $a Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum Ps. [84, 13. k. 274v.
 • 520 $a "różne traktaty treści religijnej"
 • 520 $a Feria 2 post Iudica k. 229v.
 • 520 $a Kazania wielkopostne: Sermones quadragesimales k. 1-46v.
 • 520 $a [Na fragmencie k. I początek uszkodzony VII kazania na Dominica Invocavit] k. 1-3
 • 520 $a [Numerowane cyframi rzymskimi według układu z 1487.] VIII. Feria 3-a post Invocavit [tj. post Dominicam I Quadr.] k. 3v-6
 • 520 $a IX. Feria 4 post Invocavit k. 6v-9
 • 520 $a Feria 5 post Invocavit k. 9v-12
 • 520 $a XI. Feria post Invocavit k. 12v-15
 • 520 $a XII. Sabbato post Invocavit k. 15v-18
 • 520 $a XIII. Dominica Remininiscere k. 18v-21
 • 520 $a XIIII. Dominica II Quadr. Remin. k. 21v-22v.
 • 520 $a XV. Feria 2 post Reminiscere k. 23-23v.
 • 520 $a XVI. Feria 3 post Invocavit k. 24-30v.
 • 520 $a pueri peccant XXX pecatis. Primi si nesciunt etiam Alvarus k. 24-30
 • 520 $a 44 sunt peccata [...] quibus peccant generale homines cuiuscumque status. Primo non suscipiendo sacramenta k. 25
 • 520 $a ubi aliquid boni premittat k. 28
 • 520 $a XVII. Sabato ante letare Bernardus de Busti k. 31-32
 • 520 $a XVIII. Sabato ante Iudicaa B[ernardus] de Busti k. 32v-33
 • 520 $a XIX. Sabato ante palmarum F. C. k. 33v-34v.
 • 530 $d Mf 1501
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d BK I G 117 $d BK Dz. teol. 33 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 563 $a Oprawa z przełomu 15/16 w.: deski umocowane 5 wiązadłami, na górnej skóra zdarta, na dolnej zachowała się wraz z umocowaniem paska na środku, na pasku zachowała się metalowa klamerka do zapięcia. W ramce łańcuch półkoli, na jego wystających częściach umieszczono dwojakie wyciski lilii. W zwierciadle wewnątrz ramki są trzy dziesięcioramienniki - koła z literą M gotycką w środku, a z wypustkami czy promieniami w kształcie lilii stylizowanych na zewnątrz.
 • 650 . 9 $a Wielki Post $x homiletyka $y 15 w.
 • 650 . 9 $a Homiletyka $y 15 w.
 • 650 . 9 $a Kazania łacińskie $y 15 w.
 • 650 . 9 $a Kazania pokutne $y 15 w.
 • 852 $j BK 00117
 • 999 $d 19.02.26

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00117