Listy do Józefa Zaremby (1771)

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02117/2
 • Kopie: Mf 897
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Józefa Zaremby (1771) vol. 2
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 281 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., franc.
 • Zawartość:
  • Potocki do Ant[oniego] Sieroszewskiego, do K. Sapieżyny, Psarski do Bartochowskiego, Weisse Johann do N., Zbijewski M. do Ant[oniego] Lubomirskiego.
  • Zbiorowe: Urzędnicy Piotrkowscy (Turski M., Suchecki Ignacy i in.), oficerowie w niewoli (Chełkowski Ludwik, Bronisz Antoni i in.).
  • Styczeń - maj; adresenci: S. Męcinski, b.d., k. 9 - Michał Jan Pac, 2 I 1771, k. 10-11 - Kazimierz Szembek, 2 I 1771, k. 12-13 - F[ranciszek] Kossowski, 3 I 1771, k. 14-15 - W[ładysław] Mazowiecki, 3 I 1771, k. 16-17 - W[ładysław] Mazowiecki, 5 I 1771, k. 18-19 - Michał Jan Pac, 7 I 1771, k. 20-21 - Filip Radziminski, Fran[ciszek] Mikorski, Jan Przezdziecki, T. Stępowski, W. Dzięcielski, 10 I 1771, k. 22-23 - J. Turno, 10 I 1771, k. 24-25 - T. chełmicki, 13 I 1771, k. 26-27 - Marcin Jordan Ordyniec, 15 I 1771, k. 28-29 - kopia listu K[azimierza] Pułaskiego, 15 I 1771, k. 30 - kopia listu Generalności do komendanta generalnego Zaremby, 15 I 1771, k. 31-32 - v. Rönne, 16 I 1771, k. 33 - M[aksymilian] Wielewieyski, 17 I 1771, k. 34-35 - W[ładysław] Mazowiecki, 17 I 1771, k. 36-37 - I[gnacy] S[zymon] Kuczyński, 17 I 1771, k. 38-39 - Marcin Jordan Ordyniec, 18 I 1771 (?), k. 40-41 - W[ładysław] Mazowiecki, 18 I 1771, k. 42-43 - [Konstanty] Kwilecki, 20 I 1771, k. 44-45 - Franciszek Kossowski, 20 I 1771, k. 46-47 - K[azimierz] Pułaski, 22 I 1771, k. 48-49 - A[ntoni] Głębocki, T. Koiszewski, 23 I 1771, k. 50-51 - J. Turno, 23 I 1771, k. 52 - [J.] Starzeński, 25 I 1771, k. 53-54 - Wulhenower major, 28 I 1771, k. 55-56 - J. Turno, 28 I 1771, k. 57-58 - [Konstanty] Kwilecki, [J.] Starzeński, 28 I 1771, k. 59-60 - Rafał Gurowski, 29 I 1771, k. 61-62 - v. Rönne, 29 I 1771, k. 63-64 - W. Dzięcielski, 29 I 1771, k. 65-66 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 30 I 1771, k. 67-68 - Rönne, 1 II 1771, k. 69-70 - K[azimierz] Raczyński, 1 II 1771, k. 71-72 - T. Koiszewski, 1 II 1771, k. 73-74 - George Wilhelm Zange, 3 II 1771, k. 75-76 - J[oachim] K[arol] Potocki, 7 II 1771, k. 77-78 - I[gnacy] Piwnicki, 14 II 1771, k. 79-80 - Filip Radziminski, 14 II 1771, k. 81-82 - [Charles François] Dumouriez, 16 II 1771, k. 83-84 - Filip Radziminski, J[ózef] Sawa Calinski, 16 II 1771, k. 85-86 - Filip Radziminski, 16 II 1771, k. 87-88 - kopia listu pułkownika De Mourier (Dumouzier) tłum. na pol., 16 II 1771, k. 89 - Franciszka [Krasińska królewiczowa saska], 17 II 1771, k. 90-91 - A[ntoni] M[orzkowski] (?) do Zbijewskiego, 18 II 1771, k. 92-93 - J[ózef] Sawa Calinski, 18 II 1771, k. 94-95 - J[ózef] Zakrzewski, 23 II 1771, k. 96-97 - Antoni Sieroszewski, 24 II 1771, k. 98-99 - K[atarzyna] S[apieżyna], 25 II 1771, k. 100-101 - An[toni] Sieroszewski, 27 II 1771, k. 102-103 - M[aksymilian] Radoliński, 1 III 1771, k. 104-105 - W[ładysław] Mazowiecki, 2 III 1771, k. 106-107 - An[toni] Sieroszewski, 2 III 1771, k. 108-109 - F[ranciszek] Kossowski, 2 III 1771, k. 110-111 - Franciszek Kossowski, 3 III 1771, k. 112-113 - An[toni] Sieroszewski, 5 III 1771, k. 114-117 - Józef Zakrzewski, 7 III 1771, k. 118-119 - An[toni] Sieroszewski, 8 III 1771, k. 120-121 - kopia rozkazu od komendy wojska rosyjskiego w zamku łowickim (kopię poświadczają: Jakub Makowski prezydent Piotrkowa, , A. Woytynski, M. Kikulinus, Dominik Lesniowski, Ambroży Krasnicki), 7 III 1771, k. 122 - [Adam] Krasinski bp, Franciszka [Krasińska królewiczowa saska], 8 III 1771, k. 123-126 - F[ranciszek] Kossowski, 9 III 1771, k. 127-128 - K[azimierz] Myszkowski, 10 III 1771, k. 129-130 - [Antoni Lubomirski] woj. lubel., 11 III 1771, k. 131-132 - K[azimierz] Pułaski, 11 III 1771, k. 133-134 - A[ntoni] Głębocki, 12 III 1771, k. 135-136 - An[toni] Sieroszewski, 12 III 1771, k. 137 - list Michała Zboińskiego (?) do Antoniego Lubomirskiego (?), 13 III 1771, k. 138-139 - J[ózef] Zakrzewski, 13 III 1771, k. 140-141 - W[ładysław] Mazowiecki, 14 III 1771, k. 142-143 - Michał Jan Pac, 15 III 1771, k. 144-145 - Michał Jan Pac, 15 III 1771, k. 146-147 - K[azimierz] Pułaski, 15 III 1771, k. 148-149 - J[an] Szczawiński, 15 III 1771, k. 150-151 - A[ntoni] L[ubomirski], 15 III 1771, k. 152-153 - J[an] Jabłkowski, 16 III 1771, k. 154-155 - K[azimierz] Pułaski, 18 III 1771, k. 156-157 - Maksym[ilian] Turski, Ignacy Suchecki, Jan Tymowski, 20 III 1771, k. 158-159 - An[toni] Sieroszewski, 20 III 1771, k. 160-161 - A[ntoni] L[ubomirski], [Franciszka Krasińska królewiczowa saska], 22 III 1771, k. 162-163 - A[ndrzej] Zieliński, 22 III 1771, k. 164-165 - M[aksymilian] Radoliński, 23 III 1771, k. 166-167 - A[ndrzej] Zieliński, 24 III 1771, k. 168-169 - An[toni] Sieroszewski, 24 III 1771, k. 170-171 - An[toni] Sieroszewski, 26 III 1771, k. 172-173 - Jan Mączynski, 26 III 1771, k. 174-175 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 25 III 1771, k. 176-177 - Jan Mączynski, 24 III 1771, k. 178-179 - J[ózef] Zakrzewski, 27 III 1771, k. 180-181 - I[gnacy] S[zymon] Kuczynski, 28 III 1771, k. 182-183 - M[aciej] R[ola] Zbijewski, 28 III 1771, k. 184 - Michał Jan Pac, 30 III 1771, k. 185 - Ma[ciej] R[ola] Zbijewski, 31 III 1771, k. 185a-186 - Antoni Sieroszewski, 1 IV 1771, k. 187-188 - [Antoni Lubomirski], 3 IV 1771, k. 189-190 - W[incenty] Zawisza, 4 IV 1771, k. 191-192 - An[toni] Sieroszewski, 4 IV 1771, k. 193-194 - Antoni Sieroszewski, 7 IV 1771, k. 195 - A[dam Krasiński bp], 8 IV 1771, k. 196 - F[ranciszek] Kossowski, 13 IV 1771, k. 197-198 - W[ładysław] Mazowiecki, 14 IV 1771, k. 199-200 - [Charles François] Dumouriez, 14 IV 1771, k. 201-202 - [Antoni Lubomirski woj. lubel.], 14 IV 1771, k. 203-204 - An[toni] Sieroszewski, 14 IV 1771, k. 205-206 - W[ładysław] Mazowiecki, 15 IV 1771, k. 207-208 - A[ndrzej] Zieliński], 16 IV 1771, k. 209-210 - A[ntoni] L[ubomirski], [Adam] Krasinski [bp], 16 IV 1771, k. 211-212 - An[toni] Sieroszewski, 16 IV 1771, k. 213 - An[toni] Sieroszewski, 16 IV 1771, k. 214-215 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 18 IV 1771, k. 216-217 - I[gnacy] S[zymon] Kuczyński, 19 IV 1771, k. 218-219 - J[ózef] Zakrzewski, 19 IV 1771, k. 220-221 - F[ranciszek] Kossowski, 20 IV 1771, k. 222-223 - W[ładysław] Mazowiecki, 21 IV 1771, k. 224-225 - v. Ledivary, 22 IV 1771, k. 226-227 - Johann Weiche, 22 IV 1771, k. 228-229 - M[aksymilian] Wielewiejski, 23 IV 1771, k. 230-231 - Lud[wik] Chelkowski, Antoni Bronisz, Jan Bronisz, M[ichał] Dzierzanowski, P. Przyjemski (oficerowie w niewoli moskiewskiej), 24 IV 1771, k. 232-233 - [Charles François] Dumouriez, 25 IV 1771, k. 234-235 - M[aksymilian] Wielewiejski, 26 IV 1771, k. 236-237 - list J[oachima] K[arola] Potockiego do Katarzyny Sapieżyny, 26 IV 1771, k. 238-239 - J[an] Szczawinski, 26 IV 1771, k. 240-241 - kopia listu Józefa Zaremby do Dumourieza, 26 IV 1771, k. 242-243 - list J[oachima] K[arola] Potockiego do Antoniego Sieroszewskiego (?), 26 IV 1771, k. 244-245 - J[oachim] K[arol] Potocki, 26 IV 1771, k. 246-247 - K[atarzyna] S[apieżyna], 29 IV 1771, k. 248-249 - Grzegorz Czarnecki, 29 IV 1771, k. 250-251 - v. Puttkammer, 29 IV 1771, k. 252-253 - [Charles François] Dumouriez, 2 V 1771, k. 254-255 - [Antoni Lubomirski, Franciszka Krasińska królewiczowa saska], 2 V 1771, k. 256-257 - W[ładysław] Mazowiecki, 3 V 1771, k. 258 - M. Wielewiejski, 3 V 1771, k. 259-260 - W[ładysław] Mazowiecki, 7 V 1771, k. 261-262 - M[aksymilian] Wielewiejski, 8 V 1771, k. 263-264 - M[aksymilian] Wielewiejski, 9 V 1771, k. 265-266 - Michał Jan Pac, 17 V 1771, k. 267-268 - W[ładysław] Mazowiecki, 20 V 1771, k. 269-270 - An[toni] Sieroszewski, 20 V 1771, k. 271-272 - J[ózef] Zakrzewski, 21 V 1771, k. 273-274 - Antoni Sieroszewski, 22 V 1771, k. 275 - Zawoyski, 24 V 1771, k. 276-277 - A[ndrzej] Zieliński, F[ranciszek] Kossowski, Tadeusz Przyłuski, A[leksander] Szembek, 25 V 1771, k. 278-279 - Michał Jan Pac, 30 V 1771, k. 280-281 - na początku luźne koperty: niezidentyfikowany nadawcy, b.d., k. 1, 4, 7, 8; Górzeński, b.d., k. 2; Podbielski, 11 I 1771, k. 3; Górzyński (Górzeński), b.d., k. 5; Antoni Morzkowski, 14 VIII 1771, k. 6
  • Koncepty listów J. Zaremby do: Dumouriez, Ign[acego] Malczewskiego (Viomenila).
  • Przy tym listy różnych do wiadomosci Zarembie: Ekscerpt z listu Generalności do Rady Wojsk., Gurowski Rafał do Generalności, Konopnicki M. do maj. Grelinga, Morzkowski A. do Chruścińskiego, Mazowieckiego, Wielewiejskiego.
 • Proweniencja: Zakup od B. H. Szaniawskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.
  • Archiwum Zarembów
  • Konfederacja 1768-1772 r. barska
  • Listy polskie 18 w.

MARC

 • 111 $a Konfederacja 1768 barska
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Listy do Józefa Zaremby (1771) $n vol. 2
 • 250 $a oryg., kop. (kilka)
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 281 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Sapieżanka Katarzyna Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów
 • 520 $a Potocki do Ant[oniego] Sieroszewskiego, do K. Sapieżyny, Psarski do Bartochowskiego, Weisse Johann do N., Zbijewski M. do Ant[oniego] Lubomirskiego.
 • 520 $a Zbiorowe: Urzędnicy Piotrkowscy (Turski M., Suchecki Ignacy i in.), oficerowie w niewoli (Chełkowski Ludwik, Bronisz Antoni i in.).
 • 520 $a Styczeń - maj; adresenci: S. Męcinski, b.d., k. 9 - Michał Jan Pac, 2 I 1771, k. 10-11 - Kazimierz Szembek, 2 I 1771, k. 12-13 - F[ranciszek] Kossowski, 3 I 1771, k. 14-15 - W[ładysław] Mazowiecki, 3 I 1771, k. 16-17 - W[ładysław] Mazowiecki, 5 I 1771, k. 18-19 - Michał Jan Pac, 7 I 1771, k. 20-21 - Filip Radziminski, Fran[ciszek] Mikorski, Jan Przezdziecki, T. Stępowski, W. Dzięcielski, 10 I 1771, k. 22-23 - J. Turno, 10 I 1771, k. 24-25 - T. chełmicki, 13 I 1771, k. 26-27 - Marcin Jordan Ordyniec, 15 I 1771, k. 28-29 - kopia listu K[azimierza] Pułaskiego, 15 I 1771, k. 30 - kopia listu Generalności do komendanta generalnego Zaremby, 15 I 1771, k. 31-32 - v. Rönne, 16 I 1771, k. 33 - M[aksymilian] Wielewieyski, 17 I 1771, k. 34-35 - W[ładysław] Mazowiecki, 17 I 1771, k. 36-37 - I[gnacy] S[zymon] Kuczyński, 17 I 1771, k. 38-39 - Marcin Jordan Ordyniec, 18 I 1771 (?), k. 40-41 - W[ładysław] Mazowiecki, 18 I 1771, k. 42-43 - [Konstanty] Kwilecki, 20 I 1771, k. 44-45 - Franciszek Kossowski, 20 I 1771, k. 46-47 - K[azimierz] Pułaski, 22 I 1771, k. 48-49 - A[ntoni] Głębocki, T. Koiszewski, 23 I 1771, k. 50-51 - J. Turno, 23 I 1771, k. 52 - [J.] Starzeński, 25 I 1771, k. 53-54 - Wulhenower major, 28 I 1771, k. 55-56 - J. Turno, 28 I 1771, k. 57-58 - [Konstanty] Kwilecki, [J.] Starzeński, 28 I 1771, k. 59-60 - Rafał Gurowski, 29 I 1771, k. 61-62 - v. Rönne, 29 I 1771, k. 63-64 - W. Dzięcielski, 29 I 1771, k. 65-66 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 30 I 1771, k. 67-68 - Rönne, 1 II 1771, k. 69-70 - K[azimierz] Raczyński, 1 II 1771, k. 71-72 - T. Koiszewski, 1 II 1771, k. 73-74 - George Wilhelm Zange, 3 II 1771, k. 75-76 - J[oachim] K[arol] Potocki, 7 II 1771, k. 77-78 - I[gnacy] Piwnicki, 14 II 1771, k. 79-80 - Filip Radziminski, 14 II 1771, k. 81-82 - [Charles François] Dumouriez, 16 II 1771, k. 83-84 - Filip Radziminski, J[ózef] Sawa Calinski, 16 II 1771, k. 85-86 - Filip Radziminski, 16 II 1771, k. 87-88 - kopia listu pułkownika De Mourier (Dumouzier) tłum. na pol., 16 II 1771, k. 89 - Franciszka [Krasińska królewiczowa saska], 17 II 1771, k. 90-91 - A[ntoni] M[orzkowski] (?) do Zbijewskiego, 18 II 1771, k. 92-93 - J[ózef] Sawa Calinski, 18 II 1771, k. 94-95 - J[ózef] Zakrzewski, 23 II 1771, k. 96-97 - Antoni Sieroszewski, 24 II 1771, k. 98-99 - K[atarzyna] S[apieżyna], 25 II 1771, k. 100-101 - An[toni] Sieroszewski, 27 II 1771, k. 102-103 - M[aksymilian] Radoliński, 1 III 1771, k. 104-105 - W[ładysław] Mazowiecki, 2 III 1771, k. 106-107 - An[toni] Sieroszewski, 2 III 1771, k. 108-109 - F[ranciszek] Kossowski, 2 III 1771, k. 110-111 - Franciszek Kossowski, 3 III 1771, k. 112-113 - An[toni] Sieroszewski, 5 III 1771, k. 114-117 - Józef Zakrzewski, 7 III 1771, k. 118-119 - An[toni] Sieroszewski, 8 III 1771, k. 120-121 - kopia rozkazu od komendy wojska rosyjskiego w zamku łowickim (kopię poświadczają: Jakub Makowski prezydent Piotrkowa, , A. Woytynski, M. Kikulinus, Dominik Lesniowski, Ambroży Krasnicki), 7 III 1771, k. 122 - [Adam] Krasinski bp, Franciszka [Krasińska królewiczowa saska], 8 III 1771, k. 123-126 - F[ranciszek] Kossowski, 9 III 1771, k. 127-128 - K[azimierz] Myszkowski, 10 III 1771, k. 129-130 - [Antoni Lubomirski] woj. lubel., 11 III 1771, k. 131-132 - K[azimierz] Pułaski, 11 III 1771, k. 133-134 - A[ntoni] Głębocki, 12 III 1771, k. 135-136 - An[toni] Sieroszewski, 12 III 1771, k. 137 - list Michała Zboińskiego (?) do Antoniego Lubomirskiego (?), 13 III 1771, k. 138-139 - J[ózef] Zakrzewski, 13 III 1771, k. 140-141 - W[ładysław] Mazowiecki, 14 III 1771, k. 142-143 - Michał Jan Pac, 15 III 1771, k. 144-145 - Michał Jan Pac, 15 III 1771, k. 146-147 - K[azimierz] Pułaski, 15 III 1771, k. 148-149 - J[an] Szczawiński, 15 III 1771, k. 150-151 - A[ntoni] L[ubomirski], 15 III 1771, k. 152-153 - J[an] Jabłkowski, 16 III 1771, k. 154-155 - K[azimierz] Pułaski, 18 III 1771, k. 156-157 - Maksym[ilian] Turski, Ignacy Suchecki, Jan Tymowski, 20 III 1771, k. 158-159 - An[toni] Sieroszewski, 20 III 1771, k. 160-161 - A[ntoni] L[ubomirski], [Franciszka Krasińska królewiczowa saska], 22 III 1771, k. 162-163 - A[ndrzej] Zieliński, 22 III 1771, k. 164-165 - M[aksymilian] Radoliński, 23 III 1771, k. 166-167 - A[ndrzej] Zieliński, 24 III 1771, k. 168-169 - An[toni] Sieroszewski, 24 III 1771, k. 170-171 - An[toni] Sieroszewski, 26 III 1771, k. 172-173 - Jan Mączynski, 26 III 1771, k. 174-175 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 25 III 1771, k. 176-177 - Jan Mączynski, 24 III 1771, k. 178-179 - J[ózef] Zakrzewski, 27 III 1771, k. 180-181 - I[gnacy] S[zymon] Kuczynski, 28 III 1771, k. 182-183 - M[aciej] R[ola] Zbijewski, 28 III 1771, k. 184 - Michał Jan Pac, 30 III 1771, k. 185 - Ma[ciej] R[ola] Zbijewski, 31 III 1771, k. 185a-186 - Antoni Sieroszewski, 1 IV 1771, k. 187-188 - [Antoni Lubomirski], 3 IV 1771, k. 189-190 - W[incenty] Zawisza, 4 IV 1771, k. 191-192 - An[toni] Sieroszewski, 4 IV 1771, k. 193-194 - Antoni Sieroszewski, 7 IV 1771, k. 195 - A[dam Krasiński bp], 8 IV 1771, k. 196 - F[ranciszek] Kossowski, 13 IV 1771, k. 197-198 - W[ładysław] Mazowiecki, 14 IV 1771, k. 199-200 - [Charles François] Dumouriez, 14 IV 1771, k. 201-202 - [Antoni Lubomirski woj. lubel.], 14 IV 1771, k. 203-204 - An[toni] Sieroszewski, 14 IV 1771, k. 205-206 - W[ładysław] Mazowiecki, 15 IV 1771, k. 207-208 - A[ndrzej] Zieliński], 16 IV 1771, k. 209-210 - A[ntoni] L[ubomirski], [Adam] Krasinski [bp], 16 IV 1771, k. 211-212 - An[toni] Sieroszewski, 16 IV 1771, k. 213 - An[toni] Sieroszewski, 16 IV 1771, k. 214-215 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 18 IV 1771, k. 216-217 - I[gnacy] S[zymon] Kuczyński, 19 IV 1771, k. 218-219 - J[ózef] Zakrzewski, 19 IV 1771, k. 220-221 - F[ranciszek] Kossowski, 20 IV 1771, k. 222-223 - W[ładysław] Mazowiecki, 21 IV 1771, k. 224-225 - v. Ledivary, 22 IV 1771, k. 226-227 - Johann Weiche, 22 IV 1771, k. 228-229 - M[aksymilian] Wielewiejski, 23 IV 1771, k. 230-231 - Lud[wik] Chelkowski, Antoni Bronisz, Jan Bronisz, M[ichał] Dzierzanowski, P. Przyjemski (oficerowie w niewoli moskiewskiej), 24 IV 1771, k. 232-233 - [Charles François] Dumouriez, 25 IV 1771, k. 234-235 - M[aksymilian] Wielewiejski, 26 IV 1771, k. 236-237 - list J[oachima] K[arola] Potockiego do Katarzyny Sapieżyny, 26 IV 1771, k. 238-239 - J[an] Szczawinski, 26 IV 1771, k. 240-241 - kopia listu Józefa Zaremby do Dumourieza, 26 IV 1771, k. 242-243 - list J[oachima] K[arola] Potockiego do Antoniego Sieroszewskiego (?), 26 IV 1771, k. 244-245 - J[oachim] K[arol] Potocki, 26 IV 1771, k. 246-247 - K[atarzyna] S[apieżyna], 29 IV 1771, k. 248-249 - Grzegorz Czarnecki, 29 IV 1771, k. 250-251 - v. Puttkammer, 29 IV 1771, k. 252-253 - [Charles François] Dumouriez, 2 V 1771, k. 254-255 - [Antoni Lubomirski, Franciszka Krasińska królewiczowa saska], 2 V 1771, k. 256-257 - W[ładysław] Mazowiecki, 3 V 1771, k. 258 - M. Wielewiejski, 3 V 1771, k. 259-260 - W[ładysław] Mazowiecki, 7 V 1771, k. 261-262 - M[aksymilian] Wielewiejski, 8 V 1771, k. 263-264 - M[aksymilian] Wielewiejski, 9 V 1771, k. 265-266 - Michał Jan Pac, 17 V 1771, k. 267-268 - W[ładysław] Mazowiecki, 20 V 1771, k. 269-270 - An[toni] Sieroszewski, 20 V 1771, k. 271-272 - J[ózef] Zakrzewski, 21 V 1771, k. 273-274 - Antoni Sieroszewski, 22 V 1771, k. 275 - Zawoyski, 24 V 1771, k. 276-277 - A[ndrzej] Zieliński, F[ranciszek] Kossowski, Tadeusz Przyłuski, A[leksander] Szembek, 25 V 1771, k. 278-279 - Michał Jan Pac, 30 V 1771, k. 280-281 - na początku luźne koperty: niezidentyfikowany nadawcy, b.d., k. 1, 4, 7, 8; Górzeński, b.d., k. 2; Podbielski, 11 I 1771, k. 3; Górzyński (Górzeński), b.d., k. 5; Antoni Morzkowski, 14 VIII 1771, k. 6
 • 520 $a Koncepty listów J. Zaremby do: Dumouriez, Ign[acego] Malczewskiego (Viomenila).
 • 520 $a Przy tym listy różnych do wiadomosci Zarembie: Ekscerpt z listu Generalności do Rady Wojsk., Gurowski Rafał do Generalności, Konopnicki M. do maj. Grelinga, Morzkowski A. do Chruścińskiego, Mazowieckiego, Wielewiejskiego.
 • 530 $d Mf 897
 • 541 $c a $d 1869
 • 546 $a Pol., niem., franc.
 • 561 $a Zakup od B. H. Szaniawskiego $w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 600 $a Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.
 • 610 $a Archiwum Zarembów
 • 650 $a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 $a Listy polskie $y 18 w.
 • 700 $a Weiche Johann $c rajca międzychodzki
 • 700 $a Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej
 • 700 $a Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.
 • 700 $a Myszkowski Kazimierz stta kiełczygłowski
 • 700 $a Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 $a Czarnecki Grzegorz $c komornik łukowski, kons. konf. łęcz. konf. bar.
 • 700 $a Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.
 • 700 $a Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sieradz.
 • 700 $a Makowski Jakub $c prezydent Piotrkowa
 • 700 $a Woytynski A. $c gwardian franciszkanów w Piotrkowie
 • 700 $a Kikulinus M. $c wikariusz dominikanów w Piotrkowie
 • 700 $a Leśniowski Dominik $c ksiądz
 • 700 $a Kraśnicki Ambroży $c rektor pijarów w Piotrkowie
 • 700 $a Przyłuski Tadeusz $c woj. czernichowski
 • 700 $a Przyjemski P.
 • 700 $a Dzierżanowski Michał
 • 700 $a Bronisz Jan
 • 700 $a Zawoyski $c gen. wojsk skonfederowanych konf. bar.
 • 700 $a Zawisza Wincenty $c łowczy łęcz.
 • 700 $a Wulhenower $c major
 • 700 $a Wilczyński R. $c kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Weisse Johann
 • 700 $a Walewski Stefan $c chorąży sieradz.
 • 700 $a Viomesnil $c gen. major wojsk franc., instruktor konf. bar.
 • 700 $a Turno Józef
 • 700 $a Turski Maksymilian chorąży radomski
 • 700 $a Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 $a Chróściński Michał $c rotm. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 $a Bronisz Antoni $c rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności
 • 700 $a Zaborowski W.
 • 700 $a Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.
 • 700 $a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 $a Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich
 • 700 $a Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.
 • 700 $a Zbijewski Maciej
 • 700 $a Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.
 • 700 $a Sommaggy S. $c oberleut. pruski
 • 700 $a Sierakowski Maksymilian B. $c wojski większy, podsędek, podkomorzy płocki
 • 700 $a Sawa Caliński Jan $c marsz. konf. wyszogrodzkiej konf. bar.
 • 700 $a Rönne Karl Ivanovič $c pułk. kaw. rosyjskiej
 • 700 $a Radzimiński Filip $c stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.
 • 700 $a Raczyński Kazimierz $c pisarz w. kor., stta gen. wlkp, marsz. Rady Nieustającej, marsz. nadw. kor.
 • 700 $a Rostworowski Franciszek stta żytomierski, kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Puttkamer $c leut. dragonów pruskich
 • 700 $a Podhorski $c palestrant lubelski, kons. konf. bar.
 • 700 $a Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.
 • 700 $a Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych
 • 700 $a Radoliński Maksymilian pułk.
 • 700 $a Psarski Jakub $c pisarz ziemski wiel.
 • 700 $a Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.
 • 700 $a Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego
 • 700 $a Starzeński Józef sędzia graniczny pozn., pisarz ziem. nurski, pozn., kaszt. gnieźn.
 • 700 $a Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski
 • 700 $a Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.
 • 700 $a Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.
 • 700 $a Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki
 • 700 $a Szaniawski Tadeusz
 • 700 $a Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.
 • 700 $a Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 $a Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby
 • 700 $a Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp konf. bar. łęcz.
 • 700 $a Trzeciak Franciszek regim. konf. wlkp konf. bar. płockiej
 • 700 $a Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Ordyniec Marcin Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf.
 • 700 $a Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.
 • 700 $a Mengin $c kpt wojsk franc. w konf. bar.
 • 700 $a Maxylewicz B.
 • 700 $a Lubomirski Jerzy $c gen. major wojsk kor.
 • 700 $a Oklin
 • 700 $a Ledivary $c oficer pruski
 • 700 $a Lange Georg Wilhelm
 • 700 $a Kwilecki S.M.
 • 700 $a Korzenicki Józef $c burgrabia grodzki kal.
 • 700 $a Kister $c major saski
 • 700 $a Jabłkowski Jan $c cześnik szadkowski, kons. konf. sieradz. konf. bar.
 • 700 $a Grelling $c major
 • 700 $a Frankenberg $c kpt wojsk pruskich
 • 700 $a Dzięcielski W. $c kons. konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 $a Dzierzbicki Teodor $c stta wartelski, marsz. konf. łęcz. konf. bar.
 • 700 $a Dumouriez Charles François $c pułk. wojsk franc. w konf. bar., gen., min. spraw zagranicznych, dowódca armii północnej
 • 700 $a Dąbkowski Kasper $c pułk. wojsk kor.
 • 700 $a Chełkowski Ludwik $c major w. kor., oboźny konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Chełmicki Tadeusz $c miecznik, wojski większy, stolnik rypiński, miecznik wojski większy, stolnik dobrzyński
 • 700 $a Blauenkien C.
 • 700 $a Bohusz Ignacy klucznik, regent ziemski wileń., miecznik wileń., sekr. Generalności konf. bar.
 • 700 $a Chociszewski Marcin $c por. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 $a Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.
 • 700 $a Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.
 • 700 $a Gurowski Rafał kaszt. przemęcki, gnieźn., kaliski, pozn.
 • 700 $a Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.
 • 700 $a Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.
 • 700 $a Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 $a Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.
 • 700 $a Krasińska Franciszka księżna kurlandzka
 • 700 $a Krasiński Adam bp kamieniecki
 • 700 $a Kwilecki Franciszek Antoni stta wschowski, kaszt. kaliski
 • 700 $a Lniski Michał podwojewodzy skarszewski, pomorski, marsz. konf. pomorskiej konf. bar.
 • 700 $a Niemojewski Wojciech podczaszy wiel.
 • 700 $a Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.
 • 700 $a Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.
 • 700 $a Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.
 • 700 $a Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.
 • 700 $a Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf.
 • 852 $j BK 02117/2
 • 999 $d 19.08.01

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02117/2