Listy do Józefa Zaremby (1771)

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 02117/1
 • Kopie: Mf 897
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Józefa Zaremby (1771) Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 187 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., franc.
 • Zawartość:
  • Przy tym listy różnych do wiadomosci Zarembie: Ekscerpt z listu Generalności do Rady Wojsk., Gurowski Rafał do Generalności, Konopnicki M. do maj. Grelinga, Morzkowski A. do Chruścińskiego, Mazowieckiego, Wielewiejskiego.
  • Potocki do Ant[oniego] Sieroszewskiego, do K. Sapieżyny, Psarski do Bartochowskiego, Weisse Johann do N., Zbijewski M. do Ant[oniego] Lubomirskiego.
  • czerwiec-wrzesień; adresenci: [Adam] Krasinski bp, 2 VI 1771, k. 1-2 - A[ntoni] Morzkowski, W[ojciech] Niemojowski, 5 VI 1771, k. 3-4 - Stefan Walewski, 10 VI 1771, k. 5-6 - F. Branicki, 12 VI 1771, k. 7-8 - v. Lediwary, 13 VI 1771, k. 9 - K[atarzyna] S[apieżyna], 16 VI 1771, k. 10-11 - v. Franckenberg, 16 VI 1771, k. 12 - v. Franckenberg, 17 VI 1771, k. 13 - Michał Jan Pac, 18 VI 1771, k. 14 - A[ndrzej] Zieliński, Michał Walewski, 18 VI 1771, k. 15-16 - A[ntoni] Morzkowski, 19 VI 1771, k. 17-18 - F. Branicki, 22 VI 1771, k. 19-20 - A[ntoni] Morzkowski, 23 VI 1771, k. 21-22 - M[ichał] W[ładysław] Lniski, 26 VI 1771, k. 23-24 - Michał Jan Pac, 26 VI 1771, k. 25-26 - A[ntoni] Morzkowski, 28 VI 1771, k. 27-28 - I[gnacy] Piwnicki, 29 VI 1771, k. 29-30 - T[eodor] Dzierzbicki, 29 VI 1771, k. 31 - Michał Jan Pac, 29 VI 1771, k. 32-33 - v. Somoggi, 30 VI 1771, k. 34-35 - de Sommogi, 1 VII 1771, k. 36 - N.N., 3 VII 1771, k. 37-38 - [Wojciech] Świętosłaski, 8 VI 1771, k. 39-40 - Jan Saryusz Stokowski, 10 VII 1771, k. 41 - Michał Jan Pac, 15 VII 1771, k. 42-45 - Mengin, 15 VII 1771, k. 46-47 - de Kitter major, 17 VII 1771, k. 48 - sekretarz bpa kamienieckiego [Adama Krasińskiego], 23 VII 1771, k. 49-50 - list Jaraczewskiego (?) do Katarzyny Sapieżyny, 25 VI 1771, k. 51 - M[aksymilian] Radoliński, 26 VII 1771, k. 52-53 - Franciszek Rostworowski, 27 VII 1771, k. 54-55 - [Wojciech] Świętosłaski, 28 VII 1771, k. 56-57 - An[toni] Sieroszewski, 29 VII 1771, k. 58-59 - K[azimierz] Pułaski, 30 VII 1771, k. 60-61 - A[dam] Brz[ostowski], VII 1771, k. 62-63 - K[azimierz] Pułaski, 1 VIII 1771, k. 64-65 - A[ntoni] Morzkowski, 2 VIII 1771, k. 66-67 - [Antoni Ostrowski] bp, 3 VIII 1771, k. 68-69 - An[toni] Sieroszewski, 3 VIII 1771, k. 70 - N.N., b.d. [ok. 3 VIII 1771], k. 71 - W. Zaborowski, 3 VIII 1771, k. 72-73 - N.N., 3 VIII 1771, k. 74 - A. Mielęcki, 4 VIII 1771, k. 75-76 - J[oachim] K[arol] Potocki, 7 VIII 1771, k. 77-78 - Synagoga Kaliska, 10 VIII 1771, k. 79 - An[toni] Sieroszewski, 11 VIII 1771, k. 80-81 - M. Wilczynski, 12 VIII 1771, k. 82-83 - An[toni] Sieroszewski, 12 VIII 1771, k. 84-85 - M[arcin] Chociszewski, 12 VIII 1771, k. 86-87 - B. Sauerntien, 13 VIII 1771, k. 88-89 - Zawoyski, 14 VIII 1771, k. 90-91 - A. Mielęcki, 14 VIII 1771, k. 92-93 - A[ntoni] Morzkowski, 14 VIII 1771, k. 94-95 - koperta listu Antoniego Morzkowskiego, 14 VIII 1771, k. 96 - A[ntoni] Morzkowski, W[ojciech] W[ierusz] N[iemojowski], 14 VIII 1771, k. 97-98 - Ign[acy] Gałecki, 14 VIII 1771, k. 99-100 - list A[ntoniego] Morzkowskiego do [Maksymiliana] Wielowiejskiego (ręką W[ojciecha] W[ierusza] N[iemojowskiego]), 14 VIII 1771, k. 101-102 - list A[ntoniego] Morzkowskiego do [Władysława] Mazowieckiego, 14 VIII 1771, k. 103-104 - [Wojciech] Świętosławski, 16 VIII 1771, k. 105-106 - A[ntoni] Morzkowski, 16 VIII 1771, k. 107-108 - J[acek] Małachowski, 19 VIII 1771, k. 109-110 - Ign[acy] Gałecki, 20 VIII 1771, k. 111-112 - Marcin Stanisław Zaremba, 20 VIII 1771, k. 113-114 - F[ranciszek] Kossowski, 22 VIII 1771, k. 115-116 - N.N., 22 VIII 1771, k. 117 - A[nto]ni Sułkowski, 23 VIII 1771, k. 118-119 - A[ntoni] Morzkowski, 23 VIII 1771, k. 120-121 - Franciszka [Krasińska królewiczowa saska], 24 VIII 1771, k. 122-123 - odpis listu (wyk. 26 VIII 1954) Antoniego Ostrowskiego bp kuj. do Zaremby z 3 VIII 1771, k. 124 - M[ichał] C[onstanty] Zaremba, 27 VIII 1771 (kopia listu), k. 125 - T. Smoleński, 27 VIII 1771, k. 126-127 - Burmistrz i Rada Miasta Zduny, 30 VIII 1771, k. 128-129 - A[ndrzej] Zieliński, Dominik Medeksza, Michał Walewski, Teodor Dzierzbicki, Stanisław Wybranowski, F[ranciszek] Kossowski, K[azimierz] Pułaski, I[gnacy] Piwnicki, 1 IX 1771, k. 130-131 - [Katarzyna Sapieżyna], 3 IX 1771, k. 132-133 - Paw[eł] Biernacki, 3 IX 1771, k. 134-135 - A[ntoni] Morzkowski, 4 IX 1771, k. 136-137 - kopia listu [Jakuba] Psarskiego do [Władysława] Bartochowskiego, 5 IX 1771, k. 138 - J[akub] Psarski, 5 IX 1771, k. 139 - F[ranciszek] Kossowski, 6 IX 1771, k. 140-141 - Józef Korzenicki, 6 IX 1771, k. 142 - Michał Jan Pac, 8 IX 1771, k. 143-144 - T[eodor] Dzierzbicki, 8 IX 1771, k. 145-146 - T[adeusz] Szaniawski, 8 IX 1771, k. 147-148 - Podhorski, 18 IX 1771, k. 149-150 - Jerzy [Marcin] Lubomirski, 9 IX 1771, k. 151 - F[ranciszek] Trzeciak, 9 IX 1771, k. 152-153 - J[oachim] K[arol] Potocki, 15 IX 1771, k. 154-155 - Władysław Bartochowski, 15 IX 1771, k. 156-157 - A[ndrzej] Zieliński, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski, 15 IX 1771, k. 158-159 - A[ugust] Sułkowski, 17 IX 1771, k. 160-161 - B. Maxylewicz, 18 IX 1771, k. 162-163 - M[aksymilian] B[runo] Sierakowski, 20 IX 1771, k. 164-165 - J[an] Młoszewski, 23 IX 1771, k. 166-167 - von Ohlen, 24 IX 1771, k. 168-169a (razem z kopertą) - Michał Jan Pac, 25 IX 1771, k. 170-171 - Józef Zakrzewski, 27 IX 1771, k. 172-173 - list Zaremby do Viomenila, IX 1771, k. 174 - Aleksandra Karsznicka, b.d. [1771], k. 175-176 - M[aurycy] Konopnicki, b.d. [1771], k. 177-178 - M[aksymilian] Wielewieyski, b.d. [1771], k. 179-180 - J[an] Błeszyński, b.d., k. 181-182 - Jan Bachowski, b.d., k. 183-184 - kopia listu M[aurycego] K[onopnickiego] do majora Grölinga, b.d., k. 187
  • Zbiorowe: Urzędnicy Piotrkowscy (Turski M., Suchecki Ignacy i in.), oficerowie w niewoli (Chełkowski Ludwik, Bronisz Antoni i in.).
  • Koncepty listów J. Zaremby do: Dumouriez, Ign[acego] Malczewskiego (Viomenila).
 • Proweniencja: Zakup od B. H. Szaniawskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.
  • Archiwum Zarembów
  • Listy polskie 18 w.
  • Konfederacja 1768-1772 r. barska

MARC

 • 111 $a Konfederacja 1768 barska
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Listy do Józefa Zaremby (1771) $n Vol. 1
 • 250 $a oryg., kop. (kilka)
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 187 k.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Sapieżanka Katarzyna Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów
 • 520 $a Przy tym listy różnych do wiadomosci Zarembie: Ekscerpt z listu Generalności do Rady Wojsk., Gurowski Rafał do Generalności, Konopnicki M. do maj. Grelinga, Morzkowski A. do Chruścińskiego, Mazowieckiego, Wielewiejskiego.
 • 520 $a Potocki do Ant[oniego] Sieroszewskiego, do K. Sapieżyny, Psarski do Bartochowskiego, Weisse Johann do N., Zbijewski M. do Ant[oniego] Lubomirskiego.
 • 520 $a czerwiec-wrzesień; adresenci: [Adam] Krasinski bp, 2 VI 1771, k. 1-2 - A[ntoni] Morzkowski, W[ojciech] Niemojowski, 5 VI 1771, k. 3-4 - Stefan Walewski, 10 VI 1771, k. 5-6 - F. Branicki, 12 VI 1771, k. 7-8 - v. Lediwary, 13 VI 1771, k. 9 - K[atarzyna] S[apieżyna], 16 VI 1771, k. 10-11 - v. Franckenberg, 16 VI 1771, k. 12 - v. Franckenberg, 17 VI 1771, k. 13 - Michał Jan Pac, 18 VI 1771, k. 14 - A[ndrzej] Zieliński, Michał Walewski, 18 VI 1771, k. 15-16 - A[ntoni] Morzkowski, 19 VI 1771, k. 17-18 - F. Branicki, 22 VI 1771, k. 19-20 - A[ntoni] Morzkowski, 23 VI 1771, k. 21-22 - M[ichał] W[ładysław] Lniski, 26 VI 1771, k. 23-24 - Michał Jan Pac, 26 VI 1771, k. 25-26 - A[ntoni] Morzkowski, 28 VI 1771, k. 27-28 - I[gnacy] Piwnicki, 29 VI 1771, k. 29-30 - T[eodor] Dzierzbicki, 29 VI 1771, k. 31 - Michał Jan Pac, 29 VI 1771, k. 32-33 - v. Somoggi, 30 VI 1771, k. 34-35 - de Sommogi, 1 VII 1771, k. 36 - N.N., 3 VII 1771, k. 37-38 - [Wojciech] Świętosłaski, 8 VI 1771, k. 39-40 - Jan Saryusz Stokowski, 10 VII 1771, k. 41 - Michał Jan Pac, 15 VII 1771, k. 42-45 - Mengin, 15 VII 1771, k. 46-47 - de Kitter major, 17 VII 1771, k. 48 - sekretarz bpa kamienieckiego [Adama Krasińskiego], 23 VII 1771, k. 49-50 - list Jaraczewskiego (?) do Katarzyny Sapieżyny, 25 VI 1771, k. 51 - M[aksymilian] Radoliński, 26 VII 1771, k. 52-53 - Franciszek Rostworowski, 27 VII 1771, k. 54-55 - [Wojciech] Świętosłaski, 28 VII 1771, k. 56-57 - An[toni] Sieroszewski, 29 VII 1771, k. 58-59 - K[azimierz] Pułaski, 30 VII 1771, k. 60-61 - A[dam] Brz[ostowski], VII 1771, k. 62-63 - K[azimierz] Pułaski, 1 VIII 1771, k. 64-65 - A[ntoni] Morzkowski, 2 VIII 1771, k. 66-67 - [Antoni Ostrowski] bp, 3 VIII 1771, k. 68-69 - An[toni] Sieroszewski, 3 VIII 1771, k. 70 - N.N., b.d. [ok. 3 VIII 1771], k. 71 - W. Zaborowski, 3 VIII 1771, k. 72-73 - N.N., 3 VIII 1771, k. 74 - A. Mielęcki, 4 VIII 1771, k. 75-76 - J[oachim] K[arol] Potocki, 7 VIII 1771, k. 77-78 - Synagoga Kaliska, 10 VIII 1771, k. 79 - An[toni] Sieroszewski, 11 VIII 1771, k. 80-81 - M. Wilczynski, 12 VIII 1771, k. 82-83 - An[toni] Sieroszewski, 12 VIII 1771, k. 84-85 - M[arcin] Chociszewski, 12 VIII 1771, k. 86-87 - B. Sauerntien, 13 VIII 1771, k. 88-89 - Zawoyski, 14 VIII 1771, k. 90-91 - A. Mielęcki, 14 VIII 1771, k. 92-93 - A[ntoni] Morzkowski, 14 VIII 1771, k. 94-95 - koperta listu Antoniego Morzkowskiego, 14 VIII 1771, k. 96 - A[ntoni] Morzkowski, W[ojciech] W[ierusz] N[iemojowski], 14 VIII 1771, k. 97-98 - Ign[acy] Gałecki, 14 VIII 1771, k. 99-100 - list A[ntoniego] Morzkowskiego do [Maksymiliana] Wielowiejskiego (ręką W[ojciecha] W[ierusza] N[iemojowskiego]), 14 VIII 1771, k. 101-102 - list A[ntoniego] Morzkowskiego do [Władysława] Mazowieckiego, 14 VIII 1771, k. 103-104 - [Wojciech] Świętosławski, 16 VIII 1771, k. 105-106 - A[ntoni] Morzkowski, 16 VIII 1771, k. 107-108 - J[acek] Małachowski, 19 VIII 1771, k. 109-110 - Ign[acy] Gałecki, 20 VIII 1771, k. 111-112 - Marcin Stanisław Zaremba, 20 VIII 1771, k. 113-114 - F[ranciszek] Kossowski, 22 VIII 1771, k. 115-116 - N.N., 22 VIII 1771, k. 117 - A[nto]ni Sułkowski, 23 VIII 1771, k. 118-119 - A[ntoni] Morzkowski, 23 VIII 1771, k. 120-121 - Franciszka [Krasińska królewiczowa saska], 24 VIII 1771, k. 122-123 - odpis listu (wyk. 26 VIII 1954) Antoniego Ostrowskiego bp kuj. do Zaremby z 3 VIII 1771, k. 124 - M[ichał] C[onstanty] Zaremba, 27 VIII 1771 (kopia listu), k. 125 - T. Smoleński, 27 VIII 1771, k. 126-127 - Burmistrz i Rada Miasta Zduny, 30 VIII 1771, k. 128-129 - A[ndrzej] Zieliński, Dominik Medeksza, Michał Walewski, Teodor Dzierzbicki, Stanisław Wybranowski, F[ranciszek] Kossowski, K[azimierz] Pułaski, I[gnacy] Piwnicki, 1 IX 1771, k. 130-131 - [Katarzyna Sapieżyna], 3 IX 1771, k. 132-133 - Paw[eł] Biernacki, 3 IX 1771, k. 134-135 - A[ntoni] Morzkowski, 4 IX 1771, k. 136-137 - kopia listu [Jakuba] Psarskiego do [Władysława] Bartochowskiego, 5 IX 1771, k. 138 - J[akub] Psarski, 5 IX 1771, k. 139 - F[ranciszek] Kossowski, 6 IX 1771, k. 140-141 - Józef Korzenicki, 6 IX 1771, k. 142 - Michał Jan Pac, 8 IX 1771, k. 143-144 - T[eodor] Dzierzbicki, 8 IX 1771, k. 145-146 - T[adeusz] Szaniawski, 8 IX 1771, k. 147-148 - Podhorski, 18 IX 1771, k. 149-150 - Jerzy [Marcin] Lubomirski, 9 IX 1771, k. 151 - F[ranciszek] Trzeciak, 9 IX 1771, k. 152-153 - J[oachim] K[arol] Potocki, 15 IX 1771, k. 154-155 - Władysław Bartochowski, 15 IX 1771, k. 156-157 - A[ndrzej] Zieliński, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski, 15 IX 1771, k. 158-159 - A[ugust] Sułkowski, 17 IX 1771, k. 160-161 - B. Maxylewicz, 18 IX 1771, k. 162-163 - M[aksymilian] B[runo] Sierakowski, 20 IX 1771, k. 164-165 - J[an] Młoszewski, 23 IX 1771, k. 166-167 - von Ohlen, 24 IX 1771, k. 168-169a (razem z kopertą) - Michał Jan Pac, 25 IX 1771, k. 170-171 - Józef Zakrzewski, 27 IX 1771, k. 172-173 - list Zaremby do Viomenila, IX 1771, k. 174 - Aleksandra Karsznicka, b.d. [1771], k. 175-176 - M[aurycy] Konopnicki, b.d. [1771], k. 177-178 - M[aksymilian] Wielewieyski, b.d. [1771], k. 179-180 - J[an] Błeszyński, b.d., k. 181-182 - Jan Bachowski, b.d., k. 183-184 - kopia listu M[aurycego] K[onopnickiego] do majora Grölinga, b.d., k. 187
 • 520 $a Zbiorowe: Urzędnicy Piotrkowscy (Turski M., Suchecki Ignacy i in.), oficerowie w niewoli (Chełkowski Ludwik, Bronisz Antoni i in.).
 • 520 $a Koncepty listów J. Zaremby do: Dumouriez, Ign[acego] Malczewskiego (Viomenila).
 • 530 $d Mf 897
 • 541 $c a $d 1869
 • 546 $a Pol., niem., franc.
 • 561 $a Zakup od B. H. Szaniawskiego $w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 600 $a Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.
 • 610 $a Archiwum Zarembów
 • 650 $a Listy polskie $y 18 w.
 • 650 $a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 700 $a Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.
 • 700 $a Blauenkien C.
 • 700 $a Bohusz Ignacy klucznik, regent ziemski wileń., miecznik wileń., sekr. Generalności konf. bar.
 • 700 $a Chociszewski Marcin $c por. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 $a Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.
 • 700 $a Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.
 • 700 $a Gurowski Rafał kaszt. przemęcki, gnieźn., kaliski, pozn.
 • 700 $a Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.
 • 700 $a Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.
 • 700 $a Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 $a Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.
 • 700 $a Krasińska Franciszka księżna kurlandzka
 • 700 $a Krasiński Adam bp kamieniecki
 • 700 $a Kwilecki Franciszek Antoni stta wschowski, kaszt. kaliski
 • 700 $a Lniski Michał podwojewodzy skarszewski, pomorski, marsz. konf. pomorskiej konf. bar.
 • 700 $a Niemojewski Wojciech podczaszy wiel.
 • 700 $a Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.
 • 700 $a Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.
 • 700 $a Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.
 • 700 $a Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.
 • 700 $a Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf.
 • 700 $a Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej
 • 700 $a Myszkowski Kazimierz stta kiełczygłowski
 • 700 $a Dąbkowski G. $c mjr regimentu łanowego
 • 700 $a Bachowski Jan $c regimentarz konf. warsz.
 • 700 $a Walewski Michał
 • 700 $a Synagoga Kaliska
 • 700 $a Brzostowski Adam
 • 700 $a Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sieradz.
 • 700 $a Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.
 • 700 $a Czarnecki Grzegorz $c komornik łukowski, kons. konf. łęcz. konf. bar.
 • 700 $a Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 $a Zawoyski $c gen. wojsk skonfederowanych konf. bar.
 • 700 $a Zawisza Wincenty $c łowczy łęcz.
 • 700 $a Wulhenower $c major
 • 700 $a Wilczyński M. $c kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Weiche Johann
 • 700 $a Walewski Stefan $c chorąży sieradz.
 • 700 $a Viomesnil $c gen. major wojsk franc., instruktor konf. bar.
 • 700 $a Turno Józef
 • 700 $a Turski Maksymilian chorąży radomski
 • 700 $a Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 $a Chróściński Michał $c rotm. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 $a Bronisz Antoni $c rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności
 • 700 $a Zaborowski W.
 • 700 $a Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.
 • 700 $a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 $a Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich
 • 700 $a Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.
 • 700 $a Zbijewski Maciej
 • 700 $a Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.
 • 700 $a Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Sommaggy S. $c oberleut. pruski
 • 700 $a Sierakowski Maksymilian B. $c wojski większy, podsędek, podkomorzy płocki
 • 700 $a Sawa Caliński Jan $c marsz. konf. wyszogrodzkiej konf. bar.
 • 700 $a Rönne Karl Ivanovič $c pułk. kaw. rosyjskiej
 • 700 $a Radzimiński Filip $c stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.
 • 700 $a Raczyński Kazimierz $c pisarz w. kor., stta gen. wlkp, marsz. Rady Nieustającej, marsz. nadw. kor.
 • 700 $a Rostworowski Franciszek stta żytomierski, kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Puttkamer $c leut. dragonów pruskich
 • 700 $a Podhorski $c palestrant lubelski, kons. konf. bar.
 • 700 $a Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.
 • 700 $a Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych
 • 700 $a Radoliński Maksymilian pułk.
 • 700 $a Psarski Jakub $c pisarz ziemski wiel.
 • 700 $a Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.
 • 700 $a Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego
 • 700 $a Starzeński Józef sędzia graniczny pozn., pisarz ziem. nurski, pozn., kaszt. gnieźn.
 • 700 $a Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski
 • 700 $a Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.
 • 700 $a Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.
 • 700 $a Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki
 • 700 $a Szaniawski Tadeusz
 • 700 $a Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.
 • 700 $a Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 $a Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby
 • 700 $a Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp konf. bar. łęcz.
 • 700 $a Trzeciak Franciszek regim. konf. wlkp konf. bar. płockiej
 • 700 $a Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Ordyniec Maciej Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf.
 • 700 $a Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.
 • 700 $a Mengin $c kpt wojsk franc. w konf. bar.
 • 700 $a Maxylewicz B.
 • 700 $a Lubomirski Jerzy $c gen. major wojsk kor.
 • 700 $a Ohlen v.
 • 700 $a Ledivary $c oficer pruski
 • 700 $a Lange Georg Wilhelm
 • 700 $a Kwilecki S.M.
 • 700 $a Korzenicki Józef $c burgrabia grodzki kal.
 • 700 $a Kister $c major saski
 • 700 $a Jabłkowski Jan $c cześnik szadkowski, kons. konf. sieradz. konf. bar.
 • 700 $a Grelling $c major
 • 700 $a Frankenberg $c kpt wojsk pruskich
 • 700 $a Dzięcielski W. $c kons. konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 $a Dzierzbicki Teodor $c stta wartelski, marsz. konf. łęcz. konf. bar.
 • 700 $a Dumouriez Charles François $c pułk. wojsk franc. w konf. bar., gen., min. spraw zagranicznych, dowódca armii północnej
 • 700 $a Dąbkowski Kasper $c pułk. wojsk kor.
 • 700 $a Chełkowski Ludwik $c major w. kor., oboźny konf. wlkp konf. bar.
 • 700 $a Chełmicki Tadeusz $c miecznik, wojski większy, stolnik rypiński, miecznik wojski większy, stolnik dobrzyński
 • 852 $j BK 02117/1
 • 999 $d 19.08.01

Indexes

Copies

 • Signature: BK 02117/1