Kolekcja akt i korespondencji z lat 1753-1764.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01561/2
 • Kopie:
  • Mf 6799
  • Mf 6798
 • Tytuł: Kolekcja akt i korespondencji z lat 1753-1764. Vol. 2
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 237 k. 41x26 cm i mn.
 • Oprawa: Poszyt, luźne
 • Język: Łac., franc., niem., pol., ros. cyrylica
 • Zawartość:
  • Listy od urzędników centralnych do króla.
  • Dcelaration du Roi sur les Motifs, qui obligent Sa Maj~:0este, d'entrer avec son Armee dans les Etats hereditaires du Roi de Pologne Electeur de Saxe, k. 161v.-166v.
  • Korespondencja dostojników duchownych i świeckich, k. 214-215v.
  • Akt nominacji A. Działyńskiego na wojewodę poznańskiego (1756), k. 171-172v.
  • Informatio de Legibus Regni novam erectionem Fanorum Dissidentium in Regno Poloniae [...] exarata, ac [...] expressa, k. 177.
  • Manifest Obywatelow wojewodztwa Sieradzkiego przeciwko oppressyom Moskiewskim y Redukcyi monety Anno Dni 1761 w Sieradzu uczyniony, k. 142-143.
  • Wykaz szkód wyrządzonych przez wojska rosyjskie w Trzcielu.
  • Akta wydane przez Fryderyka II z 1762 r.
  • Traktat pokoiu zawarty w Hubertsburgu w Saxonii d[ie] 15 Lutego 1763 między Cesarzową Królową Apostolską Węgierską y Czeską y Krolem Jmcią Pruskim, k. 186-195v, 216-218.
  • Rozważania dotyczące ówczesnej sytuacji międzynarodowej, k. 167-169v.
  • Nowiny [gazeta pisana], k. 213v.
  • Replika na Paskwil pod Tytułem Remanifestu wydany Anonime, przez zdradliwego Przyiaciela y Syna Oyczyzny na zatłumienie Sprawiedliwey y chwalebney, godnych w Rzpltey Synow z Niewoli Gdanskiey ad Legitim Cum Principem[!] powroconych Rezolucyi, k. 224-225v.
  • Status praesens Reipublicae Polonae, k. 226-226v.
  • List gończy, k. 232-232v.
  • Koszty utrzymania posła tureckiego, k. 235-236.
  • Raporty z garnizonu lubelskiego, k. 92-94.
  • Akta dotyczące trybunału koronnego i Ordynacji Ostrogskiej oraz do historii rodziny Działyńskich, k. 5-10v.
  • Listy o charakterze utworów publicystycznych, k. 23-23v.
  • Listy dotyczące innowierców, k. 24-25v.
  • Listy na sejmik średzki, k. 28-31v.
  • Spis konstytucji sejmowych z lat 1550-1736, k. 40-40v.
  • List ambasadora pruskiego Benoit do kanclerza koronnego (1756), k. 48, 50.
  • List do możnych Królestwa Węgierskiego w sprawie jałmużny dla jezuickiego kolegium Św. Barbary w Krakowie, k. 53-54v.
  • Protocolle des Conferences tenues dans le Palais du Primat le - d'Aout 1763, k. 78-83v., k. 86-91.
  • Raporty z garnizonu lubelskiego, k. 92-94.
  • Oświadczenie posła rosyjskiego wydane w imieniu Elżbiety I a skierowanym do Fryderyka II z 1758 r., k. 95-98v.
  • Supplika iednego z obywatelow Swiata do Monarchow woynę prowadzących Imieniem wszystkich Poddanych Europy, k. 99-99v.
  • Resolutio Opinionis Framazonicae[!], k. 99-99v.
  • Akta dóbr Piły; k. 104-105v.
  • Ukaz Elżbiety I [z wykazem podpoznańskich wsi, w których miał być rozpowszechniany - Konarzewo, Dopiewo, Palędzie i inne], k. 108-109v.
  • Listy Augusta III do Szołdrskiego i Działyńskiego [1755].
  • Dyaryusz Seymu Walnego Szescioniedzielnego [...] d[ie] 6 Octobris 1760 [...], k. 112-121.
  • Dyaryusz Seymu Walnego extraordynaryinego [...] Roku 1761 [...], k. 130-136v.
  • Wotum [...] prymasa Łubieńskiego na Senatus Consilium z 1761, k. 124-128, k. 145-148v.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Benedykt XIV (papież ; 1675-1758)
  • Benoît, Gedeon pruski dyplomata (?-po 1776)
  • Branicki, Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771)
  • Brühl, Heinrich von (1700-1763)
  • Działyński, Augustyn wojewoda kaliski (1715-1759)
  • Elżbieta Romanowa I (cesarzowa Rosji ; 1709-1762)
  • Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786)
  • Joachim, Alexander rabin kaliski
  • Łubieński, Władysław Aleksander (prymas Polski ; 1703-1767)
  • Makowski, Daniel żołnierz chorągwi nadwornej hetmana wielkiego koronnego ścigany listem gończym
  • Maria Teresa (cesarzowa Austrii ; 1717-1780)
  • Poniatowski, Stanisław wojewoda mazowiecki, podskarbi wielki litewski, kasztelan krakowski (1676-1762)
  • Potocki Michał pisarz polny kor. wda wołyński zm. 1749
  • Radziwiłł, Michał Kazimierz wojewoda wileński, hetman wielki litewski (1702-1762)
  • Rzewuski Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski 1706-1779
  • Sanguszko Janusz Aleksander marszałek nadw. lit. 1712-1775
  • Szołdrski Władysław wda inowrocławski sta generalny Wielkopolski
  • Załuski Andrzej Stanisław bp łucki krakowski kanclerz w. kor. 1695-1758
  • Sejm 1760 Warszawa
  • Sejm 1761 Warszawa nadzwyczajny
  • Senat 1761
  • Żydzi 18 w.
  • Kościół katolicki a państwo 18 w.
  • Listy polskie 18 w.
  • Polityka międzynarodowa 18 w.
  • Religia 18 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 18 w.
  • Sejmiki 18 w.
  • Poezja okolicznościowa 18 w.
  • Mowy sejmowe 18 w.
  • Publicystyka polska 18 w.
  • Masoneria 18 w.
  • Austria 18 w.
  • Hubertusburg (Niemcy) 18 w.
  • Kalisz (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 18 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 18 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Prusy 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Diariusze sejmowe 18 w.
 • Uwagi:
  • Liczne uszkodzenia i ubytki papierów, akta luźne, papier zabrudzony z zagięciami; luźne pieczęcie.
  • Różne formaty zebranych akt; pismo wielu rąk. Część akt posiada dawne sygnatury.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Kolekcja
 • 245 $a Kolekcja akt i korespondencji z lat 1753-1764. $n Vol. 2
 • 246 $a Akta do panowania Augusta III [1734-1763]. Vol. 2
 • 250 $a Kop., kopia uwierzytelniona (oblata)
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 237 k. $c 41x26 cm i mn.
 • 340 $d Rkps $e Poszyt, luźne
 • 500 $a Liczne uszkodzenia i ubytki papierów, akta luźne, papier zabrudzony z zagięciami; luźne pieczęcie.
 • 500 $a Różne formaty zebranych akt; pismo wielu rąk. Część akt posiada dawne sygnatury.
 • 520 $a Listy od urzędników centralnych do króla.
 • 520 $a Dcelaration du Roi sur les Motifs, qui obligent Sa Maj~:0este, d'entrer avec son Armee dans les Etats hereditaires du Roi de Pologne Electeur de Saxe, k. 161v.-166v.
 • 520 $a Korespondencja dostojników duchownych i świeckich, k. 214-215v.
 • 520 $a Akt nominacji A. Działyńskiego na wojewodę poznańskiego (1756), k. 171-172v.
 • 520 $a Informatio de Legibus Regni novam erectionem Fanorum Dissidentium in Regno Poloniae [...] exarata, ac [...] expressa, k. 177.
 • 520 $a Manifest Obywatelow wojewodztwa Sieradzkiego przeciwko oppressyom Moskiewskim y Redukcyi monety Anno Dni 1761 w Sieradzu uczyniony, k. 142-143.
 • 520 $a Wykaz szkód wyrządzonych przez wojska rosyjskie w Trzcielu.
 • 520 $a Akta wydane przez Fryderyka II z 1762 r.
 • 520 $a Traktat pokoiu zawarty w Hubertsburgu w Saxonii d[ie] 15 Lutego 1763 między Cesarzową Królową Apostolską Węgierską y Czeską y Krolem Jmcią Pruskim, k. 186-195v, 216-218.
 • 520 $a Rozważania dotyczące ówczesnej sytuacji międzynarodowej, k. 167-169v.
 • 520 $a Nowiny [gazeta pisana], k. 213v.
 • 520 $a Replika na Paskwil pod Tytułem Remanifestu wydany Anonime, przez zdradliwego Przyiaciela y Syna Oyczyzny na zatłumienie Sprawiedliwey y chwalebney, godnych w Rzpltey Synow z Niewoli Gdanskiey ad Legitim Cum Principem[!] powroconych Rezolucyi, k. 224-225v.
 • 520 $a Status praesens Reipublicae Polonae, k. 226-226v.
 • 520 $a List gończy, k. 232-232v.
 • 520 $a Koszty utrzymania posła tureckiego, k. 235-236.
 • 520 $a Raporty z garnizonu lubelskiego, k. 92-94.
 • 520 $a Akta dotyczące trybunału koronnego i Ordynacji Ostrogskiej oraz do historii rodziny Działyńskich, k. 5-10v.
 • 520 $a Listy o charakterze utworów publicystycznych, k. 23-23v.
 • 520 $a Listy dotyczące innowierców, k. 24-25v.
 • 520 $a Listy na sejmik średzki, k. 28-31v.
 • 520 $a Spis konstytucji sejmowych z lat 1550-1736, k. 40-40v.
 • 520 $a List ambasadora pruskiego Benoit do kanclerza koronnego (1756), k. 48, 50.
 • 520 $a List do możnych Królestwa Węgierskiego w sprawie jałmużny dla jezuickiego kolegium Św. Barbary w Krakowie, k. 53-54v.
 • 520 $a Protocolle des Conferences tenues dans le Palais du Primat le - d'Aout 1763, k. 78-83v., k. 86-91.
 • 520 $a Raporty z garnizonu lubelskiego, k. 92-94.
 • 520 $a Oświadczenie posła rosyjskiego wydane w imieniu Elżbiety I a skierowanym do Fryderyka II z 1758 r., k. 95-98v.
 • 520 $a Supplika iednego z obywatelow Swiata do Monarchow woynę prowadzących Imieniem wszystkich Poddanych Europy, k. 99-99v.
 • 520 $a Resolutio Opinionis Framazonicae[!], k. 99-99v.
 • 520 $a Akta dóbr Piły; k. 104-105v.
 • 520 $a Ukaz Elżbiety I [z wykazem podpoznańskich wsi, w których miał być rozpowszechniany - Konarzewo, Dopiewo, Palędzie i inne], k. 108-109v.
 • 520 $a Listy Augusta III do Szołdrskiego i Działyńskiego [1755].
 • 520 $a Dyaryusz Seymu Walnego Szescioniedzielnego [...] d[ie] 6 Octobris 1760 [...], k. 112-121.
 • 520 $a Dyaryusz Seymu Walnego extraordynaryinego [...] Roku 1761 [...], k. 130-136v.
 • 520 $a Wotum [...] prymasa Łubieńskiego na Senatus Consilium z 1761, k. 124-128, k. 145-148v.
 • 530 $d Mf 6799
 • 530 $d Mf 6798
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., franc., niem., pol., ros. $b cyrylica
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK IX 209 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a August $b II Mocny $c (król Polski ; 1670-1733)
 • 600 $a Benedykt $b XIV $c (papież ; $d 1675-1758)
 • 600 $a Benoît, Gedeon $c pruski dyplomata $d (?-po 1776)
 • 600 $a Branicki, Jan Klemens $c hetman w. kor. $d (1689-1771)
 • 600 $a Brühl, Heinrich von $d (1700-1763)
 • 600 $a Działyński, Augustyn $c wojewoda kaliski $d (1715-1759)
 • 600 $a Elżbieta Romanowa $b I $c (cesarzowa Rosji ; $d 1709-1762)
 • 600 $a Fryderyk $b II Wielki $c (król Prus ; $d 1712-1786)
 • 600 $a Joachim, Alexander $c rabin kaliski
 • 600 $a Łubieński, Władysław Aleksander $c (prymas Polski ; $d 1703-1767)
 • 600 $a Makowski, Daniel $c żołnierz chorągwi nadwornej hetmana wielkiego koronnego ścigany listem gończym
 • 600 $a Maria Teresa $c (cesarzowa Austrii ; $d 1717-1780)
 • 600 $a Poniatowski, Stanisław $c wojewoda mazowiecki, podskarbi wielki litewski, kasztelan krakowski $d (1676-1762)
 • 600 $a Potocki Michał pisarz polny kor. wda wołyński zm. 1749
 • 600 $a Radziwiłł, Michał Kazimierz $c wojewoda wileński, hetman wielki litewski $d (1702-1762)
 • 600 $a Rzewuski Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski 1706-1779
 • 600 $a Sanguszko Janusz Aleksander marszałek nadw. lit. 1712-1775
 • 600 $a Szołdrski Władysław wda inowrocławski sta generalny Wielkopolski
 • 600 $a Załuski Andrzej Stanisław bp łucki krakowski kanclerz w. kor. 1695-1758
 • 610 $a Sejm 1760 Warszawa
 • 610 $a Sejm 1761 Warszawa nadzwyczajny
 • 610 $a Senat 1761
 • 650 $a Żydzi $y 18 w.
 • 650 $a Kościół katolicki $x a państwo $y 18 w.
 • 650 $a Listy polskie $y 18 w.
 • 650 $a Polityka międzynarodowa $y 18 w.
 • 650 $a Religia $y 18 w.
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 18 w.
 • 650 $a Sejmiki $y 18 w.
 • 650 $a Poezja okolicznościowa $y 18 w.
 • 650 $a Mowy sejmowe $y 18 w.
 • 650 $a Publicystyka polska $y 18 w.
 • 650 $a Masoneria $y 18 w.
 • 651 $a Austria $y 18 w.
 • 651 $a Hubertusburg (Niemcy) $y 18 w.
 • 651 $a Kalisz (woj. wielkopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Lublin (woj. lubelskie) $y 18 w.
 • 651 $a Poznań (woj. wielkopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Prusy $y 18 w.
 • 651 $a Rosja $y 18 w.
 • 651 $a Wielkopolska $y 18 w.
 • 653 $a Diariusze sejmowe 18 w.
 • 740 $a spis konstytucji sejmowych z lat 1550-1736 $a akta trybunału koronnego i Ordynacji Ostrogskiej $a historia rodziny Działyńskich $a listy dot. innowierców $a listy na sejmik średzki $a listy Augusta III do Szołdrskiego i Działyńskiego 1755. $a Dyaryusz Seymu Walnego Szescioniedzielnego die 6 Octobris 1760 $a Dyaryusz Seymu Walnego extraordynaryinego Roku 1761 $a Wotum prymasa Łubieńskiego na Senatus Consilium 1761 listy od urzędników centralnych do króla $a korespondencja dostojników duchownych i świeckich. $a list ambasadora pruskiego Benoit do kanclerza koronnego 1756 $a akt nominacji A. Działyńskiego na wojewodę poznańskiego 1756. $a Informatio de Legibus Regni novam erectionem Fanorum Dissidentium in Regno Poloniae exarata ac expressa $a zatwierdzenie przez wojewodę kaliskiego rabina kaliskiego $a Protocolle des Conferences tenues dans le Palais du Primat le - d'Aout 1763 $a uniwersał Augusta III dotyczący dóbr miasta Piły $a ukaz Elżbiety I z wykazem podpoznańskich wsi w których miał być rozpowszechniany Konarzewo Dopiewo Palędzie i in. $a Manifest Obywatelow wojewodztwa Sieradzkiego przeciwko oppressyom Moskiewskim y Redukcyi monety Anno Dni 1761 w Sieradzu uczyniony $a wykaz szkód wyrządzonych przez wojska rosyjskie w Trzcielu. $a akta Fryderyka II 1762 $a oświadczenie posła rosyjskiego w imieniu Elżbiety I do Fryderyka II 1758 $a Traktat pokoiu zawarty w Hubertsburgu w Saxonii die 15 Lutego 1763 między Cesarzową Królową Apostolską Węgierską y Czeską y Krolem Jmcią Pruskim $a Supplika iednego z obywatelow Swiata do Monarchow woynę prowadzących Imieniem wszystkich Poddanych Europy $a Wypis Listu królowej angielskiej. $a Resolutio Opinionis Framazonicae! Benedykta XIV $a Status praesens Reipublicae Polonae wiersz $a wzory toastów tzw. impeta $a list gończy $a list do możnych Królestwa Węgierskiego w sprawie jałmużny dla jezuickiego kolegium Św. Barbary w Krakowie $a raporty z garnizonu lubelskiego $a koszty utrzymania posła tureckiego $a Declaration du Roi sur les Motifs qui obligent Sa Majèste d'entrer avec son Armee dans les Etats hereditaires du Roi de Pologne Electeur de Saxe $a Replika na Paskwil pod Tytułem Remanifestu wydany Anonime przez zdradliwego Przyiaciela y Syna Oyczyzny na zatłumienie Sprawiedliwey y chwalebney godnych w Rzpltey Synow z Niewoli Gdańskieij ad Legitim Cum Principem! powroconych Rezoluciji.
 • 740 $a Supplika iednego z obywatelow Swiata do Monarchow woynę prowadzących Imieniem wszystkich Poddanych Europy
 • 740 $a Replika na Paskwil pod Tytułem Remanifestu wydany Anonime przez zdradliwego Przyiaciela y Syna Oyczyzny na zatłumienie Sprawiedliwey y chwalebney godnych w Rzpltey Synow z Niewoli Gdańskieij ad Legitim Cum Principem! powroconych Rezoluciji.
 • 740 $a Status praesens Reipublicae Polonae.
 • 852 $j BK 01561/2
 • 999 $d 18.11.30

Indexes

Copies

 • Signature: BK 01561/2