Silva rerum, głównie czasy Augusta II.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00976
 • Kopie: Mf 980
 • Tytuł: Silva rerum, głównie czasy Augusta II.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 71 k. 34x21 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Kopia listu [... Stanisława] Poniatowskiego regimentarza k." 19.02. 1733? k. 50v-51
  • "Kopia listu [... Wojciecha] Łąckiego do seymiku na seym convocationis" 14.03.1733 k. 51-52
  • "Kopia listu od seymiku sredzkiego do [... Stanisława Poniatowskiego?] wdy mazowieckiego" k. 52
  • "List do [Teodora Potockiego] Xcia [...] Prymasa eiusdem [Franciszka Potockiego]" (2) k. 42-43
  • "List od [...] Potockiego, woiewody kiiewskiego do [...] Mokronowskiego, chorążego warszawskiego" k. 42
  • "Awizya interpretuiąca proiekta wydane in publicum. Coby za effectum przyniosły y coby w struchlałych sercach Polaków zakorzyć! miały" k. 39v-41v
  • "Reflexye ziemianina na list senatorski" k. 36v-39
  • "Sławna światu Legacya [... Rafała] Leszczyńskiego [...] do Stambułu, w roku 1699, szczęśliwie odprawiona a teraz [...] 1709 wyrażona" k. 9-35
  • Retoryka, podręcznik niedokończony k. 1-7
  • "Kopia listu [króla Stanisława Leszczyńskiego] do Magistratu" k. 52v
  • "Kopia listu od seymiku sredzkiego do [... Teodora Lubomirskiego] wdy krakowskiego d. 23 martii 1733" k. 52-52v
  • "Kopia listu pewnego do imminentibus malis na Polską 1729" k. 46-47v
  • "Kopia listu [... Teodora Potockiego] prymasa ex mente senatus do [... Teodora] Lubomirskiego wody krakowskiego d. 19 Febr. 1733" k. 47v-49
  • "Kopia listu [... Teodora Potockiego] prymasa na tenze seymik" k. 49-49v
  • "Kopia listu [...] woiewody podolskiego [Stefana Humieckiego] na tenze seymik sredzki" 08.03.1733 k. 49v-50
  • "Kopia listu powtórnego od [...] prymasa [Teodora Potockiego] na tenze seymik sredzki" Warszawa 14.02.1733 k. 50
  • Kopia listu do [Jana Michała Sołłohuba] podskarbiego wielkiego litewskiego od [Stanisława Poniatowskiego? wdy mazowieckiego] Gdańsk 06.08.1734 k. 57-58
  • "Kopia responsu na list [... Józefa Mniszcha] marszałka w. k." k. 56v-57
  • "Kopia listu [... Józefa Mniszcha] marszałka w. koronnego" 26.03.1735 k. 55v-56
  • "Respons na list [...Józefa Potockiego] woiewody kiiowskiego" k. 54v-55v
  • "Kopia listu [... Józefa Potockiego] woiewody kiiowskiego" k. 54-54v
  • "Propozycyie Nayiasnieyszego Stanisława Lesczynskiego koronata polskiego do Stanów [...] Rzplitey Polskiey zgromadzonych na konwokacyą podane" k. 53-54
  • "Kopia listu [...] króla Stanisława do prymasa y Stanów Polskich z francuskiego przetłomaczony" k. 52v
  • "Instrukcya krola [...] Stanisława dana corce swoiey krolowy Francuski przy pożegnaniu" k. 43-46
  • "Notata Daretis Frigii. Hunc librorum latina[e] lingua[e] Cornelius [...] Nepos exposuit" k. 67v-71
  • Manifesty k. 61-66: "Manifest Stanów Rzpltey zgromadzonych ad campum electoralem dla obrania nowego Pana pro d. 23 Aug. 1733" Warszawa 04.09.1733 k. 60v-61v. - "Manifest za Praskiey Strony" 14.09. 1733 k. 61v-62v. - "Actum coram nobili indicio veteris civitatis Gedanensis Legitimae" 17.10.1733 k. 62v-65. - "Manifest [...] Małachowskiego starosty opoczyńskiego przeciwko elekcyi [...] Stanisława" Kraków 1734 k. 65-66.
  • "Rescriptio in satyram Mordacem" k. 60v
  • "Prophetia de morte [...] Augusti 2di regis Poloniae" k. 60v
  • "Candidatus Coronae Lechicae exercitus" k. 60
  • "Libertas Polona" k. 59-60
  • "Kopia literaru[m] Illustrissimi Joannis Solluhub supremi thesaurarii M. D. Lith. responsorium ad [...] Stanislaum Ciołek Poniatoski Palatinum Masoviae Anno Dni 1734" k. 58-59
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Leszczyński Rafał podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski (1650-1703)
  • Maria Leszczyńska (królowa Francji ; 1703-1768)
  • Mokronowski, Andrzej (1713-1784)
  • Nepos (ca 99-ca 24 p.n.e.)
  • Listy 18 w.
  • Retoryka 18 w.
  • Parlamentaria 18 w.
  • Literatura polska 18 w.
  • Miasta 18 w.
  • Rzeki 18 w.
  • Sejm 18 w.
  • Podręczniki 18 w.
  • Satyry 18 w.
  • Sejmik (1733) średzki 1733
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Stambuł (Turcja) 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 18 w.
 • Uwagi: K. czyste: 8, 36, 67

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Silva rerum
 • 245 $a Silva rerum, głównie czasy Augusta II.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 71 k. $c 34x21 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 19 w.
 • 500 $a K. czyste: 8, 36, 67
 • 520 $a "Kopia listu [... Stanisława] Poniatowskiego regimentarza k." 19.02. 1733? k. 50v-51
 • 520 $a "Kopia listu [... Wojciecha] Łąckiego do seymiku na seym convocationis" 14.03.1733 k. 51-52
 • 520 $a "Kopia listu od seymiku sredzkiego do [... Stanisława Poniatowskiego?] wdy mazowieckiego" k. 52
 • 520 $a "List do [Teodora Potockiego] Xcia [...] Prymasa eiusdem [Franciszka Potockiego]" (2) k. 42-43
 • 520 $a "List od [...] Potockiego, woiewody kiiewskiego do [...] Mokronowskiego, chorążego warszawskiego" k. 42
 • 520 $a "Awizya interpretuiąca proiekta wydane in publicum. Coby za effectum przyniosły y coby w struchlałych sercach Polaków zakorzyć! miały" k. 39v-41v
 • 520 $a "Reflexye ziemianina na list senatorski" k. 36v-39
 • 520 $a "Sławna światu Legacya [... Rafała] Leszczyńskiego [...] do Stambułu, w roku 1699, szczęśliwie odprawiona a teraz [...] 1709 wyrażona" k. 9-35
 • 520 $a Retoryka, podręcznik niedokończony k. 1-7
 • 520 $a "Kopia listu [króla Stanisława Leszczyńskiego] do Magistratu" k. 52v
 • 520 $a "Kopia listu od seymiku sredzkiego do [... Teodora Lubomirskiego] wdy krakowskiego d. 23 martii 1733" k. 52-52v
 • 520 $a "Kopia listu pewnego do imminentibus malis na Polską 1729" k. 46-47v
 • 520 $a "Kopia listu [... Teodora Potockiego] prymasa ex mente senatus do [... Teodora] Lubomirskiego wody krakowskiego d. 19 Febr. 1733" k. 47v-49
 • 520 $a "Kopia listu [... Teodora Potockiego] prymasa na tenze seymik" k. 49-49v
 • 520 $a "Kopia listu [...] woiewody podolskiego [Stefana Humieckiego] na tenze seymik sredzki" 08.03.1733 k. 49v-50
 • 520 $a "Kopia listu powtórnego od [...] prymasa [Teodora Potockiego] na tenze seymik sredzki" Warszawa 14.02.1733 k. 50
 • 520 $a Kopia listu do [Jana Michała Sołłohuba] podskarbiego wielkiego litewskiego od [Stanisława Poniatowskiego? wdy mazowieckiego] Gdańsk 06.08.1734 k. 57-58
 • 520 $a "Kopia responsu na list [... Józefa Mniszcha] marszałka w. k." k. 56v-57
 • 520 $a "Kopia listu [... Józefa Mniszcha] marszałka w. koronnego" 26.03.1735 k. 55v-56
 • 520 $a "Respons na list [...Józefa Potockiego] woiewody kiiowskiego" k. 54v-55v
 • 520 $a "Kopia listu [... Józefa Potockiego] woiewody kiiowskiego" k. 54-54v
 • 520 $a "Propozycyie Nayiasnieyszego Stanisława Lesczynskiego koronata polskiego do Stanów [...] Rzplitey Polskiey zgromadzonych na konwokacyą podane" k. 53-54
 • 520 $a "Kopia listu [...] króla Stanisława do prymasa y Stanów Polskich z francuskiego przetłomaczony" k. 52v
 • 520 $a "Instrukcya krola [...] Stanisława dana corce swoiey krolowy Francuski przy pożegnaniu" k. 43-46
 • 520 $a "Notata Daretis Frigii. Hunc librorum latina[e] lingua[e] Cornelius [...] Nepos exposuit" k. 67v-71
 • 520 $a Manifesty k. 61-66: "Manifest Stanów Rzpltey zgromadzonych ad campum electoralem dla obrania nowego Pana pro d. 23 Aug. 1733" Warszawa 04.09.1733 k. 60v-61v. - "Manifest za Praskiey Strony" 14.09. 1733 k. 61v-62v. - "Actum coram nobili indicio veteris civitatis Gedanensis Legitimae" 17.10.1733 k. 62v-65. - "Manifest [...] Małachowskiego starosty opoczyńskiego przeciwko elekcyi [...] Stanisława" Kraków 1734 k. 65-66.
 • 520 $a "Rescriptio in satyram Mordacem" k. 60v
 • 520 $a "Prophetia de morte [...] Augusti 2di regis Poloniae" k. 60v
 • 520 $a "Candidatus Coronae Lechicae exercitus" k. 60
 • 520 $a "Libertas Polona" k. 59-60
 • 520 $a "Kopia literaru[m] Illustrissimi Joannis Solluhub supremi thesaurarii M. D. Lith. responsorium ad [...] Stanislaum Ciołek Poniatoski Palatinum Masoviae Anno Dni 1734" k. 58-59
 • 530 $d Mf 980
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK VI, 73 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Leszczyński Rafał $c podskarbi w. kor. sta gen. Wielkopolski $d (1650-1703)
 • 600 $a Maria Leszczyńska $c (królowa Francji ; $d 1703-1768)
 • 600 $a Mokronowski, Andrzej $d (1713-1784)
 • 600 $a Nepos $d (ca 99-ca 24 p.n.e.)
 • 650 $a Listy $y 18 w.
 • 650 $a Retoryka $y 18 w.
 • 650 $a Parlamentaria $y 18 w.
 • 650 $a Literatura polska $y 18 w.
 • 650 $a Miasta $y 18 w.
 • 650 $a Rzeki $y 18 w.
 • 650 $a Sejm $y 18 w.
 • 650 $a Podręczniki $y 18 w.
 • 650 $a Satyry $y 18 w.
 • 650 $a Sejmik (1733) średzki 1733
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Środa Wielkopolska (woj. wielkopolskie) $y 18 w.
 • 651 $a Stambuł (Turcja) $y 18 w.
 • 651 $a Warszawa (woj. mazowieckie) $y 18 w.
 • 700 $a Humiecki, Stefan $c wda podolski $d (?-1736_
 • 700 $a Małachowski, Jan $c kanclerz w. kor. $d (1698-1762)
 • 700 $a Łącki, Wojciech
 • 700 $a Lubomirski, Teodor Konstanty $c wda krakowski $d (1683-1745)
 • 700 $a Stanisław Leszczyński $c (król Polski ; $d 1677-1766)
 • 700 $a Sołłohub, Jan Michał $c podskarbi w. lit., wda brzeski $d (?-1748)
 • 700 $a Potocki, Teodor Andrzej $c (prymas Polski ; $d 1664-1738)
 • 700 $a Potocki, Józef $c wda kijowski, poznański, hetman w. kor. $d (1673-1751)
 • 700 $a Potocki, Franciszek Salezy $c wda kijowski $d (1700-1772)
 • 700 $a Poniatowski, Stanisław $c wda mazowiecki, podskarbi w. lit.. klan krakowski $d (1676-1762)
 • 700 $a Mniszech, Józef $c marszałek w. kor. $d (1670-1747)
 • 740 $a Manifest Stanów Rzpltey zgromadzonych campum electoralem dla obrania nowego Pana pro d. 23 Aug. 1733
 • 740 $a Retoryka podręcznik niedokończony
 • 740 $a Notata Darelis Frigii. Hanc librorum latina lingua Cornelius Nepos exponit
 • 740 $a Sławna światu |Legacya Rafała Leszczyńskiego do Stambułu w roku 1699 szczęśliwie odprawiona a teraz 1709 wyrażona
 • 740 $a Reflexye ziemianina na list senatorski
 • 740 $a Awizya interpretuiąca |proiekta wydane in publicum. Coby za effectum przyniosły y coby w struchlałych sercach Polaków zakorzyć! miały
 • 740 $a List Franciszka Potockiego wdy kijowskiego do Mokronowskiego chorążego warszawskiego
 • 740 $a Listy Franciszka Potockiego do Teodora Potockiego prymasa
 • 740 $a Instrukcya krola Stanisława dana corce swoiey krolowy Francuski przy pożegnaniu
 • 740 $a Kopia listu pewnego do imminentibus malis na Polską 1729
 • 740 $a List Teodora Potockiego prymasa do Teodora Lubomirskiego wdy krakowskiego 1733
 • 740 $a Listy Teodora Potockiego prymasa na sejmik średzki 1733
 • 740 $a List Stefana Humieckiego wdy podolskiego na sejmik średzki 1733
 • 740 $a List Stanisława Poniatowskiego regimentarza kor.
 • 740 $a List Wojciecha Łąckiego do sejmiku na sejm convocationis 1733
 • 740 $a List od sejmiku średzkiego do Stanisława Poniatowskiego? wdy mazowieckiego
 • 740 $a List od sejmiku średzkiego do Teodora Lubomirskiego wdy krakowskiego 1733
 • 740 $a List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do prymasa i Stanów Polskich z francuskiego przetłumaczony
 • 740 $a List Stanisława Leszczyńskiego króla Polski do Magistratu
 • 740 $a Propozycyie Nayiasnieyszego Stanisława Lesczynskiego koronata polskiego do Stanów Rzplitey Polskiey zgromadzonych na konwokacyą podane
 • 740 $a List Józefa Potockiego wdy kijowskiego
 • 740 $a Respons na list Józefa Potockiego woiewody kiiowskiego
 • 740 $a List Józefa Mniszcha marszałka w. koronnego 1735
 • 740 $a Respons na list Józefa Mniszcha marszałka w. k.
 • 740 $a List Stanisława Poniatowskiego? wdy mazowieckiego do Jana Michała Sołłohuba podskarbiego w. lit. 1734
 • 740 $a Kopia literarum Illustrissimi Joannis Solluhub supremi thesaurarii M. D. Lith. responsorium ad Stanislaum Ciołek Poniatoski Palatinum Masovia Anno Dni 1734
 • 740 $a Libertas Polona
 • 740 $a Candidatus Coronae Lechicae exercitus
 • 740 $a Prophetia |de morte Augusti 2di regis Poloniae
 • 740 $a Rescriptio in satyram Mordacem
 • 740 $a Manifest Małachowskiego starosty opoczyńskiego przeciwko elekcyi Stanisława 1734
 • 740 $a Actum coram nobili indicio veteris civitatis Gedanensis Legitimae 1733
 • 740 $a Manifest za Praskiey Strony 1733
 • 852 $j BK 00976
 • 999 $d 19.06.07

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00976