Zbiór mów, wierszy 1782-1793.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 01015
 • Kopie: Mf 5788
 • Tytuł: Zbiór mów, wierszy 1782-1793.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 69 k. 35x23 cm
 • Oprawa: Tektura 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Mowa w czasie oddania przywileju na generalne prowincyi syndykostwo w Gallicyi y Lodomeryi [...] Stanisławowi [...] y Mariannie z Drochojowskich Pinińskim starostwu pilzninskim [...] 1792 roku miana przez [...] Antonina kaznodzieje konwentu tarnowskiego [...] Bernardynów"
  • "Kopia mowy Puchaczowa mianey do pospólstwa wytłomaczoney z ruskiego ięzyka" k. 51v-53
  • "Suplika od potomstwa Gonty y Żeleźniaka do króla Poll." k. 51-52
  • "Proroctwo Marcina Zaczka, 106 lat maiącego" k. 48-50
  • "Memoryał do Leopolda II, króla - podany od Gallicyi, Lodomeryi z dowodami o wierności narodu [...]" k. 47-48
  • "O pszczołach Polaków znaczących" k. 46
  • "Na pytanie przyiaciela, co seym teraźnieyszy 1788 znaczy [...]" k. 44-46
  • "Testament krula! Pruskiego" k. 45-46
  • "Vaticinium X. Marka, karmelity" k. 44v
  • "Mowa Tarły na sejmiku w Kamieńcu [...] 1782 miana" k. 40v-41
  • Mowy 1782 w Izbie Senatu czasu Relacyi skarb. lit. Ankwicz Józef klan sandecki marszałek Rady Nieustającej (2) k. 31, 41v-42. - Bolesz Kazimierz stolnik gnieźnieński k. 39. - Boreyko Franciszek Pius stolnik podolski k. 21-22. - Branicki Jan Klemens hetman w. kor. k. 5v-6. - Chłapowski Józef poseł poznański k. 35v. - Garnysz Maciej Grzegosz bp chełmski k. 31v-34 "z opowiedzeniem okoliczności krakowskich". - Goławiński rotm. kawalerii k. 28-29. - Grabski Ksawery poseł poznański k. 24. - Kraszewski gen., egzaminator Departamentu Wojskowego k. 17-18. - Jabłkowski Józef poseł sieradzki k. 36. - Janikowski pułk kawalerii (2) k. 20-21, 34v. - Jeleński Gedeon klan nowogrodzki (4) k. 15v-16, 28-30, 39v-40. - Kurdwanowski Kajetan gen. kor. k. 13v-15. - Lubomirski Stanisław marszałek w. kor. 1720-1783 k. 18-19. - Lubowiecki Piotr podkomorzy król. k. 10v-13. - Małachowski Antoni sekretarz królewski k. 6v-7, 19. - Miączyński Kajetan gen. k. 7-8. - Poniatowski Stanisław Marszałek Rady Nieustającej k. 22v-24. - Potocki Stanisław Kostka zm. 1821 k. 2-3, 25v-28. - Rzewuski Adam rotm. (3) k. 8-10, 37v-38. - Starzyński Józef podczaszy czerwonogrodzki poseł podolski k. 30. - Suchodolski szambelan królewski k. 3v-5. - Suchodolski Wojciech podkomorzy nadw. król. k. 36v-37. - Szweykowski Michał pisarz skarbowy lit. (2) k. 1, 19v-20. - Szydłowski Adam szambelan Stanisława Augusta k. 24v-25. - Świeykowski stolnik owrucki, poseł kijowski k. 19v. - Tomaszewicz Zygmunt poseł inflancki k. 16v-17
  • "Prognostyk z Kalendarza Warszawskiego na rok 1793" k. 59-60
  • "Planta rozbioru krajów polskiego, francuzkiego podług Traktatu zawartego w Lipsku 1791" k. 61
  • "Manifest Stanisława Małachowskiego, referend. koron. marszałka seymu [...] 1792" k. 54v-55v
  • "Wiersze z zagranicy" i "Odpis" k. 58v
  • "Rewelacya kary Boskiey pewnego człeka pobożnego rodem z Krakowa" k. 55
  • "Proroctwo ś. Jana Kapistrana" k. 55v-56
  • "Fragment Biblie Targowickiey. Księgi Szczęsnowe. Rozdział I" k. 56-57
  • "Do xiędza Łuskiny, ex jezuity gazecia[rza] warszawskiego" k. 58
 • Proweniencja: "Dla Biblioteki Kórnickiej kupiłem w Poznaniu od antykwarza Igla z polecenia hr. Działyńskiego. 15.5. 1871 Z. Celichowski"
 • Hasła przedmiotowe:
  • Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786)
  • Gonta uczestnik rzezi humańskiej
  • Jan Kapistran (św. ; 1386-1456)
  • Leopold II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1747-1792)
  • Łuskina, Stefan jezuita poeta red. "Gazety Warszawskiej" (1725-1793)
  • Pinińska Marianna z Drohojowskich 18 w.
  • Piniński Stanisław sta pilzneński 18 w.
  • Bernardyni Tarnów
  • Sejm (1782) Kamieniec
  • Senat (1782)
  • Mowy 18 w.
  • Sejm (1788-1792)
  • Przepowiednie 18 w.
  • Literatura polityczna 18 w.
  • Galicja
  • Włodzimierz Wołyński (Ukraina ; okręg)

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Zbiór
 • 245 %a Zbiór mów, wierszy 1782-1793.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 18 w.
 • 300 %a 69 k. %c 35x23 cm
 • 340 %d Rkps %e Tektura 18 w.
 • 520 %a "Mowa w czasie oddania przywileju na generalne prowincyi syndykostwo w Gallicyi y Lodomeryi [...] Stanisławowi [...] y Mariannie z Drochojowskich Pinińskim starostwu pilzninskim [...] 1792 roku miana przez [...] Antonina kaznodzieje konwentu tarnowskiego [...] Bernardynów"
 • 520 %a "Kopia mowy Puchaczowa mianey do pospólstwa wytłomaczoney z ruskiego ięzyka" k. 51v-53
 • 520 %a "Suplika od potomstwa Gonty y Żeleźniaka do króla Poll." k. 51-52
 • 520 %a "Proroctwo Marcina Zaczka, 106 lat maiącego" k. 48-50
 • 520 %a "Memoryał do Leopolda II, króla - podany od Gallicyi, Lodomeryi z dowodami o wierności narodu [...]" k. 47-48
 • 520 %a "O pszczołach Polaków znaczących" k. 46
 • 520 %a "Na pytanie przyiaciela, co seym teraźnieyszy 1788 znaczy [...]" k. 44-46
 • 520 %a "Testament krula! Pruskiego" k. 45-46
 • 520 %a "Vaticinium X. Marka, karmelity" k. 44v
 • 520 %a "Mowa Tarły na sejmiku w Kamieńcu [...] 1782 miana" k. 40v-41
 • 520 %a Mowy 1782 w Izbie Senatu czasu Relacyi skarb. lit. Ankwicz Józef klan sandecki marszałek Rady Nieustającej (2) k. 31, 41v-42. - Bolesz Kazimierz stolnik gnieźnieński k. 39. - Boreyko Franciszek Pius stolnik podolski k. 21-22. - Branicki Jan Klemens hetman w. kor. k. 5v-6. - Chłapowski Józef poseł poznański k. 35v. - Garnysz Maciej Grzegosz bp chełmski k. 31v-34 "z opowiedzeniem okoliczności krakowskich". - Goławiński rotm. kawalerii k. 28-29. - Grabski Ksawery poseł poznański k. 24. - Kraszewski gen., egzaminator Departamentu Wojskowego k. 17-18. - Jabłkowski Józef poseł sieradzki k. 36. - Janikowski pułk kawalerii (2) k. 20-21, 34v. - Jeleński Gedeon klan nowogrodzki (4) k. 15v-16, 28-30, 39v-40. - Kurdwanowski Kajetan gen. kor. k. 13v-15. - Lubomirski Stanisław marszałek w. kor. 1720-1783 k. 18-19. - Lubowiecki Piotr podkomorzy król. k. 10v-13. - Małachowski Antoni sekretarz królewski k. 6v-7, 19. - Miączyński Kajetan gen. k. 7-8. - Poniatowski Stanisław Marszałek Rady Nieustającej k. 22v-24. - Potocki Stanisław Kostka zm. 1821 k. 2-3, 25v-28. - Rzewuski Adam rotm. (3) k. 8-10, 37v-38. - Starzyński Józef podczaszy czerwonogrodzki poseł podolski k. 30. - Suchodolski szambelan królewski k. 3v-5. - Suchodolski Wojciech podkomorzy nadw. król. k. 36v-37. - Szweykowski Michał pisarz skarbowy lit. (2) k. 1, 19v-20. - Szydłowski Adam szambelan Stanisława Augusta k. 24v-25. - Świeykowski stolnik owrucki, poseł kijowski k. 19v. - Tomaszewicz Zygmunt poseł inflancki k. 16v-17
 • 520 %a "Prognostyk z Kalendarza Warszawskiego na rok 1793" k. 59-60
 • 520 %a "Planta rozbioru krajów polskiego, francuzkiego podług Traktatu zawartego w Lipsku 1791" k. 61
 • 520 %a "Manifest Stanisława Małachowskiego, referend. koron. marszałka seymu [...] 1792" k. 54v-55v
 • 520 %a "Wiersze z zagranicy" i "Odpis" k. 58v
 • 520 %a "Rewelacya kary Boskiey pewnego człeka pobożnego rodem z Krakowa" k. 55
 • 520 %a "Proroctwo ś. Jana Kapistrana" k. 55v-56
 • 520 %a "Fragment Biblie Targowickiey. Księgi Szczęsnowe. Rozdział I" k. 56-57
 • 520 %a "Do xiędza Łuskiny, ex jezuity gazecia[rza] warszawskiego" k. 58
 • 530 %d Mf 5788
 • 541 %c a %d 1871
 • 546 %a Pol., łac.
 • 561 %a "Dla Biblioteki Kórnickiej kupiłem w Poznaniu od antykwarza Igla z polecenia hr. Działyńskiego. 15.5. 1871 Z. Celichowski" %r 1871 %w Działyński Jan (1829-1880) %w Igel
 • 600 %a Fryderyk %b II Wielki %c (król Prus ; %d 1712-1786)
 • 600 %a Gonta %c uczestnik rzezi humańskiej
 • 600 %a Jan Kapistran %c (św. ; %d 1386-1456)
 • 600 %a Leopold %b II %c (cesarz rzymsko-niemiecki ; %d 1747-1792)
 • 600 %a Łuskina, Stefan %c jezuita poeta red. "Gazety Warszawskiej" %d (1725-1793)
 • 600 %a Pinińska Marianna z Drohojowskich %d 18 w.
 • 600 %a Piniński Stanisław %c sta pilzneński %d 18 w.
 • 610 %a Bernardyni %z Tarnów
 • 610 %a Sejm (1782) Kamieniec
 • 610 %a Senat (1782)
 • 650 %a Mowy %y 18 w.
 • 650 %a Sejm (1788-1792)
 • 650 %a Przepowiednie %y 18 w.
 • 650 %a Literatura polityczna %y 18 w.
 • 651 %a Galicja
 • 651 %a Włodzimierz Wołyński (Ukraina ; okręg)
 • 700 %a Ankwicz, Józef %c klan sandecki marszałek Rady Nieustającej %d (ca 1750-1794)
 • 700 %a Bolesz, Kazimierz %c stolnik gnieźnieński %d (1736-1794)
 • 700 %a Grabski, Ksawery %c poseł poznański
 • 700 %a Goławiński %c rotm. kawalerii
 • 700 %a Garnysz Maciej Grzegorz %c bp chełmski %d (1740-1790)
 • 700 %a Chłapowski, Józef %c poseł poznański %d (1756-1826)
 • 700 %a Branicki, Jan Klemens %c hetman w. kor. %d (1689-1771)
 • 700 %a Boreyko, Franciszek Pius %c stolnik podolski %d (?-post 1791)
 • 700 %a Tomaszewicz Zygmunt %c poseł inflancki
 • 700 %a Świeykowski %c stolnik owrucki, poseł kijowski
 • 700 %a Szydłowski Adam %c szambelan Stanisława Augusta
 • 700 %a Szwykowski, Michał %c pisarz skarbowy lit.
 • 700 %a Suchodolski, Wojciech Walerian %c podkomorzy nadw. król. %d (1749-1826)
 • 700 %a Starzyński Józef %c podczaszy czerwonogrodzki poseł podolski
 • 700 %a Rzewuski Adam %c rotm. %d (1805-1888)
 • 700 %a Potocki, Stanisław Kostka %c polityk pisarz mecenas sztuki %d (1755-1821)
 • 700 %a Poniatowski Stanisław %c marszałek Rady Nieustającej %d (1754-1833)
 • 700 %a Miączyński Kajetan %c gen.
 • 700 %a Małachowski Antoni %c sekretarz kor. %d (?-1796)
 • 700 %a Lubowiecki Piotr %c podkomorzy król.
 • 700 %a Lubomirski Stanisław %c marszałek w. kor. %d (1720-1783)
 • 700 %a Kurdwanowski Kajetan %c gen. kor.
 • 700 %a Kraszewski %c gen., egzaminator Departamentu Wojskowego
 • 700 %a Jeleński Gedeon %c klan nowogrodzki %d (1712-1798)
 • 700 %a Janikowski %c pułk kawalerii
 • 700 %a Jabłkowski Józef %c poseł sieradzki
 • 740 %a opowiedzenie okoliczności krakowskich
 • 740 %a Mowy 1782 w Izbie Senatu czasu Relacyi skarb. lit.
 • 740 %a Mowa Tarły na sejmiku w Kamieńcu 1782 miana
 • 740 %a Głosy 1782 w Izbie Senatu czasu Relacyi skarb. lit.
 • 740 %a Zdania 1782 w Izbie Senatu czasu Relacyi skarb. lit.
 • 740 %a Planta rozbioru krajów polskiego francuzkiego podług Traktatu zawartego w Lipsku 1791
 • 740 %a Prognostyk z Kalendarza Warszawskiego na rok 1793
 • 740 %a Kalendarz Warszawski
 • 740 %a Wiersze z zagranicy
 • 740 %a Odpis
 • 740 %a Do xiędza Łuskiny ex jezuity gazeciarza warszawskiego
 • 740 %a Fragment Biblie Targowickiey. |Księgi Szczęsnowe. Rozdział I
 • 740 %a Biblia Targowicka
 • 740 %a Proroctwo ś. Jana Kapistrana
 • 740 %a Rewelacya kary Boskiey pewnego człeka pobożnego rodem z Krakowa
 • 740 %a Kopia mowy Puchaczowa mianey do pospólstwa wytłomaczoney z ruskiego ięzyka
 • 740 %a Suplika od potomstwa Gonty y Żeleźniaka do króla Poll.
 • 740 %a Proroctwo Marcina Zaczka 106 lat maiącego
 • 740 %a Memoryał do Leopolda II króla - podany od Gallicyi Lodomeryi z dowodami o wierności narodu
 • 740 %a O pszczołach Polaków znaczących
 • 740 %a Na pytanie przyiaciela co seym teraźnieyszy 1788 znaczy
 • 740 %a Testament krula! Pruskiego
 • 777 %a Jandołowicz Marek 1713-1799 %t Vaticinium X. Marka karmelity
 • 777 %a Małachowski Stanisław 1736-1809 %t Manifest Stanisława Małachowskiego referend. koron. marszałka seymu 1792
 • 777 %a Antonin, bernardyn %t "Mowa w czasie oddania przywileju na generalne prowincyi syndykostwo w Gallicyi y Lodomeryi Stanisławowi y Mariannie z Drochojowskich Pinińskim starostwu pilzninskim 1792 roku miana przez Antonina kaznodzieje konwentu tarnowskiego Bernardynów"
 • 852 %j BK 01015
 • 999 %d 19.07.15

Indexes

Copies

  • Signature: BK 01015