Litaniarii pars tertia. In quo triplicis linguae diversae de Deo, s. Maria, Angelis, SS. Candidatis, diversis in necessitatibus, 23 litaniae, hymni, psalmi, cantiones, divina officia, brevia indulgentiarum, sacrae intentiones, orationes pro toto anno, modus recollectionis instituende, modus recitandi rosarium de sanctissimo nomine Jesu et beatissima virgine Maria [ut latius in generali alphabeticoque indice videndum est latino-polono-germanico idiomate] reperiuntur. Confectum vero collectum ac conscriptum a rndo Francis[co] Valentino Ruthen antehac ecclesiastem Zarnovecensem, posthac Weyheropoliensem, Gorensem, Sobkoviensem, Gorzędzinensem, nunc autem Kłodaviensem parochum, comenda[tarium] Trabcensem. Inchoatum Sobcoviis anno 1718. die 31 julii. Finitum vero Kłodawie anno etc. quibus infra ad finem annotabitur.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00039
 • Kopie:
  • Mf 1371
  • Mf 1370
 • Autor: Ruthen, Franciszek Walenty (1674-1734)
 • Tytuł:
  • Kancjonał z Wejherowa Franciszka Walentego Ruthena. 3
  • Litaniarii pars tertia. In quo triplicis linguae diversae de Deo, s. Maria, Angelis, SS. Candidatis, diversis in necessitatibus, 23 litaniae, hymni, psalmi, cantiones, divina officia, brevia indulgentiarum, sacrae intentiones, orationes pro toto anno, modus recollectionis instituende, modus recitandi rosarium de sanctissimo nomine Jesu et beatissima virgine Maria [ut latius in generali alphabeticoque indice videndum est latino-polono-germanico idiomate] reperiuntur. Confectum vero collectum ac conscriptum a rndo Francis[co] Valentino Ruthen antehac ecclesiastem Zarnovecensem, posthac Weyheropoliensem, Gorensem, Sobkoviensem, Gorzędzinensem, nunc autem Kłodaviensem parochum, comenda[tarium] Trabcensem. Inchoatum Sobcoviis anno 1718. die 31 julii. Finitum vero Kłodawie anno etc. quibus infra ad finem annotabitur.
 • Miejsce i czas powstania: 1718-1730
 • Opis fizyczny: 376 k. 15,5x20,5 cm
 • Oprawa: Półskórek czerwony, 18 w.
 • Język: Pol., niem., łac.
 • Zawartość:
  • Eadem cantio Germanice, s. 310-313.
  • Litaniae de s. Ambrosio episcopo Mediolanensi, ecclesiae doctore. Adm. Rdi Dni Balthasari Marquart Mechoviensis Starzynensisque parochi, s. 1-3.
  • Litaniae de sancto Hieronimo S. R. Ecclae cardinali presbytero ac doctore Ad. Rdi Balthasari Marquart ut supra, s. 3-5.
  • Altera litania de divo Hieronymo, s. 5-10.
  • Litania de s. Catharina virgine martyre studentium patrona, s. 10-15.
  • Litaniae de s. Thoma Christi apostolo, s. 15-19.
  • Litaniae de s. Martino Turonensi episcopo, s. 19-24.
  • Litaniae in dedicatione ecclesiae et per totam octavam, s. 24-28.
  • Officium de Sanctissimo Nomine Jesu, s. 28-37.
  • [Dekret zatwierdzający Officium de Sanctissimo Nomine Jesu], s. 37.
  • Celebratur festum s. Cunegunde virginis P. R. P. Dominica post 24 Julii sub ritu duplicy I-mae classis cum octava, s. 37-40.
  • Indulgentiae perpetuae pro orantibus ad pulsum salutationis angelicae, Benedictus Papa XIII [...], s. 40-41.
  • Anjoł Pański zwiastował Pannie Maryi, s. 41a.
  • In die 8 B. Stanislai Kostka confessoris non pontificis, s. 42-44.
  • Intentio irrevocabiliter generalis in novo anno quotannis cum populo publice in ambona facienda [po polsku], s. 44-47.
  • Intentio generalis pro defunctis [...] die Animarum coram populo ad divina audienda congregato in ambona publice facienda, s. 47-51.
  • Karbona duchowna albo pobozny sposob ratowania dusz zmarłych w ciężkich mękach czyscowych zostaiących, s. 51-54.
  • Methodus recollectionum spiritualium absolvendarum, collectus apud. Rev. Dominos Congregations Missionis ad s. Adalbertum Anno Dni 1724 die junii, s. 54-57.
  • Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu, s. 57-59.
  • Ordo diurnae occupationis tempore recollectionis spiritualium, s. 59-66.
  • Rosarium de Sacratissimo Nomine Jesu, s. 66-67.
  • Alius modus dicendi Rosarium de Sacratissimo Nomine Jesu, s. 67-70.
  • Summariusz odpustow pozwolonych braci y siostrom Roznaca swiętego za żywota y po smierci [...] z włoskiego języka na polski przetłomaczony y do druku podany przez bracią zakonu kaznodziejskiego, s. 70-84.
  • Arcybractwa rożańcowe przy kościele tym Sobkowskim, s. 85-87.
  • Intencie rożancowe na cały tydzień, w niedzielę y każde swięto, s. 87-96.
  • Rozaniec o Nasw. Pannie Maryi, s. 96-99.
  • Rozaniec o Naysłodszym Imieniu Jezusowym, s. 99-101.
  • Litania o swiętym Dominiku oycu y patruarsze zakonu kaznodziejskiego, s. 101-104.
  • Litaniae de s. Hyacintho patrono regni Poloniae, s. 104-106.
  • Litaniae de sancto Adalberto patrono regni Poloniae Prussiaeque, s. 106-112.
  • Litaniae de sancto Caietano confessore patriacha theatinorum, s. 113-115.
  • Litaniae satius preces quotidianae ad impetrandam bonam mortem, s. 115-118.
  • Indulgentiae concessae a sanctissimo domino nostro Benedicto XIII recitantibus rosarium Beatae Mariae Virginis, s. 118-119.
  • Lament uznający zawziętość synow zatracenia lutrow na wiarę katolicką oraz korony polskiey, s. 119-123.
  • Dekret zadosyc tym czasem za złosc taką lutrom uczyniony torunskim, s. 123-125.
  • Litania o Nayswiętszym Sercu Jezusowym, s. 125-132.
  • Hymn I o Przenayswiętszym Sercu Jezusa Chrystusa, s. 133-135.
  • Hymn II do Serca Jezusowego, s. 135-136.
  • Hymn III do Serca Jezusowego, s. 135-136.
  • Hymn IV abo piesn do Naysłodszego Serca Pana Jezusowego, s. 136-138.
  • Westchnienie do Serca Jezusowego, s. 138-139.
  • Litania o Sercu Nayswiętszey Panny Maryi Matce Bozey, s. 139-146.
  • Orationes ecclesiasticae secundum Romanum Missale de tempore et sanctis hae solum quae desunt in Lublinensi Postilla [...], s. 147-173, 180-208.
  • Litania o męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, s. 174-175.
  • Inna litania mekę pana naszego Jezusa Chrystusa w sobie zamykająca, s. 175-180.
  • Processya na Dzień Zaduszny, s. 203a-203b, 205.
  • Communale sanctorum, s. 208-215.
  • Orationes ecclesiasticae ex missis votivis, s. 215-226.
  • Orationes ecclesiasticae diversae, s. 226-236.
  • Orationes ecclesiasticae: Ad libitum; Typographus ad lectorem; Patronos regni Poloniae; Patronos regni Sveciae; Patroni ordinis fratrum minorum sancti patris Francisi; Patroni ordinis sancti Benedicti, s. 236-265.
  • Oriationes ecclesiasticae ex missali Romana pro defunctis, s. 265-293.
  • Orationes ecclesiasticae, ex Itinerario, s. 293-294.
  • Pieśń do Nasw. Panny Maryey, s. 294-295.
  • Pieśń nabozna do Nasw. Panny Maryi, s. 295-296.
  • Pieśń pokutującego grzesznika, s. 296.
  • Pieśń o swiętey Barbarze, s. 296-297.
  • Pieśń pokutującego grzesznika, s. 297.
  • Pieśń do pokuty S. pobudzająca, s. 298.
  • Pieśń prosząca o łaskę bożą, s. 298-299.
  • Pieśń - Ak[t] skruchy serdeczney, s. 299-300.
  • Pieśń - Ak[t] skruchy serdeczney, s. 300-301.
  • Pieśń - Ak[t] skruchy serdeczney, s. 301-302.
  • Pieśń o męce pańskiey, s. 302-303.
  • Taż pieśń inaczey, s. 303.
  • Pieśń o męce pańskiey, s. 303-304.
  • Taż pieśń inaczey, s. 304.
  • Sequentia ecclesiastica de extremo iudicio. Dies irae, dies illa [po polsku], s. 304-305.
  • Pieśń o sądzie pańskim, s. 305-306.
  • Lament dusz w czyscu będących, s. 306-307.
  • Morgenlied, s. 307-308.
  • De sanctis martyribus, s. 308-309.
  • Sequentia ex missa votiva de SSmo Nomine Jesu ex missali pp. praedicatorum ordinis sancti Dominici, s. 309.
  • Jubilus dulcis amoris Jesu, s. 309-310.
  • Cantio de Nativitate Dominia, s. 310.
  • Eadem cantio aliter, s. 311.
  • Taż pieśń [po polsku], s. 311-312.
  • Cantio de Nativitate Domini, s. 313.
  • Das selbe Lied anders, s. 313-314.
  • Sequentiae ecclesiasticae de Beatissima Virgine Maria. In nativitate B. V. M., s. 314-315.
  • In solemnitate sacratissimi rosarii Beatissimae Virginis Mariae. Sequentia, s. 315-316.
  • Sequentiae Beatae Virginis, quando in sabbathis de ea agitur. In sabbathis adventus. Sequentia, s. 316.
  • In paschali tempore sequentia, s. 316-317.
  • A festo Trinitatis usque ad adventum exclusive in sabbathis. Sequentia, s. 317.
  • Pieśń o Naysw. Matce Boskiey, którey obraz cudownie zostaje w kościele w Świeciu, na ziemi pomorskiey, s. 318-320.
  • Cantio de Beatissima Virgine Maria, s. 320.
  • Cantio de Beatissima Virgine Maria, s. 320-325.
  • Pieśń nowa o Nayswiętszey Pannie Częstochowskiey, s. 321-324.
  • Von der Peyen so Lazarus in den vier Tagen gesehen [...], s. 325-326.
  • Pieśń o Naysw. Pannie Maryi Niepokalanie Poczętey, s. 326-327.
  • Weynachtsgesang, s. 327.
  • Monitum scitu dignum de faeminis inhoneste vestitis, s. 327.
  • Litania o swiętym Jacku, s. 327-329.
  • Litania o naybłogosławieńszey Maryey Magdalenie osobliwey patronki wiecznie ginących, s. 330-332.
  • Litania o Panu Jezusie, s. 332-334.
  • Inna litania o Naysłodszym Imieniu Jezus za chorych, s. 334-339.
  • Litania o Naysw. Pannie Maryey krolowey polskiey, s. 339-344.
  • Hymn o Naswiętszey Pannie Maryey krolowey polskiey, s. 344-346.
  • Hymn o Nasw. Pannie Maryey krolowey polskiey, s. 346-349.
  • Litania o męce Jezusowey applikowana za dusze wiernych zmarłych, s. 349-351.
  • In festo s. patris Bernardi abbatis, ad vesperas hymnus, s. 354.
  • In eodem festo s. p. Bernardi [...] Ad matutinum, s. 354-355.
  • In eodem festo s. Bernardi abbatis ad laudes hymnus, s. 355.
  • In festo Omnimum Sanctorum ordinis cisterciensis ad matutinum hymnus, s. 355.
  • In festo s. Joachim patris B. V. Mariae ad vesperas et matutinum hymnus, s. 355-356.
  • In eodem festo ad laudes hymnus, s. 356.
  • Die XV augusti in festo Assumptionis B. Mariae Virginis, s. 356-357.
  • Index generalis litaniarii tertiae partis, s. 376-370.
  • Index-alphabeticus Litaniarii secundum literas A. B. C. propter faciliorem adinventionem materiarium, s. 370-357.
 • Proweniencja:
  • "Ex libris Congregationis Missionis Domus s. Adalbertii" - [rkps w w.]
  • "v. Ostau Lniski Pr[esbyter] Lang[fuhr?] et Rosenberg" - [rkps 19 w.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ambroży (św. ; ca 337-397) kult 18 w.
  • Benedykt XIII (papież ; 1649-1730) kult 18 w.
  • Benedykt z Nursji (św. ; ca 480-547) kult 18 w.
  • Dominik (św. ; ca 1171-1221) kult 18 w.
  • Hieronim (św. ; ca 340-ca 420) kult 18 w.
  • Jacek (św. ; ca 1138-1257) kult 18 w.
  • Kajetan z Tieny (św. ; 1480-1547) kult 18 w.
  • Katarzyna z Aleksandrii (św. ; ?-ca 307) kult 18 w.
  • Kinga (św. ; 1234-1292) kult 18 w.
  • Kostka, Stanisław (1487-1555) kult 18 w.
  • Marcin z Tours (św. ; ca 316-397) kult 18 w.
  • Marquart, Baltazar (ksiądz)
  • Wojciech (św. ; ca 956-997) kult 18 w.
  • Dominikanie
  • Dominikanki
  • Misjonarze św. Wincentego à Paulo
  • Święci i błogosławieni kult 18 w.
  • Pieśń religijna 18 w.
  • Śpiewniki kościelne 18 w.
  • Modlitwa chrześcijaństwo 18 w.
  • Męka Pańska
  • Litania 18 w.
  • Koronka (modlitwa) 18 w.
  • Różaniec (modlitwa) 18 w.
  • Psalmy (muz.) 18 w.
  • Sobków (woj. świętokrzyskie) 18 w.
  • Starzyny (woj. śląskie) 18 w.
  • Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) kościół Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 18 w.
  • Wejherowo (woj. pomorskie) 18 w.
 • Uwagi:
  • Summariusz odpustow pozwolonych braci y siostrom [...] wydrukowano w Rzymie w drukarni Wielebney Komory Apostoskiey i w Krakowie w drukarni Balcera Smieszkowica w 1668 r.
  • Indulgentiae concessae a sanctissimo domino [...] wydano w 1726 r. [Typographia rev. Camerae Apostolicae].
  • Index... zaczyna się od końca i w układzie odwrotnym niż cały tekst.
  • Pismo rękopisu staranne, tytuły i inicjały czerwonym atramentem. Przy poszczególnych litaniach i pieśniach data ich przepisania, często również źródło, z którego zostały zaczerpnięte. Dalszy ciąg podobnych materiałów zawarty jest w rękopisach o sygn.: BK 38, 40-42.
  • Dom Misjonarzy Świętego Wojciecha założył biskup Feliks Konstanty Szaniawski w 1713 r.
  • Franciszek Walenty Ruthen, autor rękopisu, był polskim księdzem, rektorem kościoła w Wejherowie, potem proboszczem w Kłodawie koło Gdańska.
  • Dekret zatwierdzający Officium de Sanctissimo Nomine Jesu został wydrukowany w Rzymie w 1721 r. [typis Rvndae Camerae Apostolicae]. Indulgentiae perpetuae pro orantibus ad pulsum salutationis angelicae, Benedictus Papa XIII [...] wydrukowane w Rzymie w 1724 r. [typis Rev. Camerae Apostolicae].
 • Katalogi: KRSBK I, 57-64
 • Opracowania:
  • Skarb drogi darow [...], Kalisz 1734. Winnica Chrystusa Pana [...], Poznań 17174
  • Korona złota [...], Wilno 1720
  • Gorczyn A., "Kwiatki liliowe [...], Kalisz 1704.
  • Allgemeines und vollständiges Evangelisches Gesang-Buch [...], Wrocław 1758.
  • Mioduszewski M. M., "Śpiewnik kościelny [...], Kraków 1838.
  • Officia sanctorum patronorum regnorum Poloniae et Sveciae, Warszawa 1735.
  • Siedlecki, J., "Śpiewnik kościelny...", Kraków 1948.
  • Breviarium Romanum, Rzym 1961.
  • Wybrany y zupełny kancyonał gdański [...], Gdańsk 1737.
  • Rożaniec Najswiętszego Imienia Pana Jezusowego, Kraków 1617.
  • Breviarium Romanum [...], Rzym 1961.
  • Połubiński A. H., "Rosarium et officium, b.m., [ok. 1678].
  • Cancyonal piesni naboznych [...], Warszawa 1734.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 040 %a KÓR Z %b pol
 • 041 1 @ %a pol %a lat %a ger %h lat
 • 044 %a pl
 • 100 1 . %a Ruthen, Franciszek Walenty %d (1674-1734)
 • 240 1 0 %a Kancjonał z Wejherowa Franciszka Walentego Ruthena. %n 3
 • 245 1 0 %a Litaniarii pars tertia. In quo triplicis linguae diversae de Deo, s. Maria, Angelis, SS. Candidatis, diversis in necessitatibus, 23 litaniae, hymni, psalmi, cantiones, divina officia, brevia indulgentiarum, sacrae intentiones, orationes pro toto anno, modus recollectionis instituende, modus recitandi rosarium de sanctissimo nomine Jesu et beatissima virgine Maria [ut latius in generali alphabeticoque indice videndum est latino-polono-germanico idiomate] reperiuntur. Confectum vero collectum ac conscriptum a rndo Francis[co] Valentino Ruthen antehac ecclesiastem Zarnovecensem, posthac Weyheropoliensem, Gorensem, Sobkoviensem, Gorzędzinensem, nunc autem Kłodaviensem parochum, comenda[tarium] Trabcensem. Inchoatum Sobcoviis anno 1718. die 31 julii. Finitum vero Kłodawie anno etc. quibus infra ad finem annotabitur.
 • 250 %a oryg.
 • 260 %c 1718-1730
 • 300 %a 376 k. %c 15,5x20,5 cm
 • 340 %d Rkps %e Półskórek czerwony, 18 w.
 • 500 %a Summariusz odpustow pozwolonych braci y siostrom [...] wydrukowano w Rzymie w drukarni Wielebney Komory Apostoskiey i w Krakowie w drukarni Balcera Smieszkowica w 1668 r.
 • 500 %a Indulgentiae concessae a sanctissimo domino [...] wydano w 1726 r. [Typographia rev. Camerae Apostolicae].
 • 500 %a Index... zaczyna się od końca i w układzie odwrotnym niż cały tekst.
 • 500 %a Pismo rękopisu staranne, tytuły i inicjały czerwonym atramentem. Przy poszczególnych litaniach i pieśniach data ich przepisania, często również źródło, z którego zostały zaczerpnięte. Dalszy ciąg podobnych materiałów zawarty jest w rękopisach o sygn.: BK 38, 40-42.
 • 500 %a Dom Misjonarzy Świętego Wojciecha założył biskup Feliks Konstanty Szaniawski w 1713 r.
 • 500 %a Franciszek Walenty Ruthen, autor rękopisu, był polskim księdzem, rektorem kościoła w Wejherowie, potem proboszczem w Kłodawie koło Gdańska.
 • 500 %a Dekret zatwierdzający Officium de Sanctissimo Nomine Jesu został wydrukowany w Rzymie w 1721 r. [typis Rvndae Camerae Apostolicae]. Indulgentiae perpetuae pro orantibus ad pulsum salutationis angelicae, Benedictus Papa XIII [...] wydrukowane w Rzymie w 1724 r. [typis Rev. Camerae Apostolicae].
 • 510 %a KRSBK %c I, 57-64
 • 520 %a Eadem cantio Germanice, s. 310-313.
 • 520 %a Litaniae de s. Ambrosio episcopo Mediolanensi, ecclesiae doctore. Adm. Rdi Dni Balthasari Marquart Mechoviensis Starzynensisque parochi, s. 1-3.
 • 520 %a Litaniae de sancto Hieronimo S. R. Ecclae cardinali presbytero ac doctore Ad. Rdi Balthasari Marquart ut supra, s. 3-5.
 • 520 %a Altera litania de divo Hieronymo, s. 5-10.
 • 520 %a Litania de s. Catharina virgine martyre studentium patrona, s. 10-15.
 • 520 %a Litaniae de s. Thoma Christi apostolo, s. 15-19.
 • 520 %a Litaniae de s. Martino Turonensi episcopo, s. 19-24.
 • 520 %a Litaniae in dedicatione ecclesiae et per totam octavam, s. 24-28.
 • 520 %a Officium de Sanctissimo Nomine Jesu, s. 28-37.
 • 520 %a [Dekret zatwierdzający Officium de Sanctissimo Nomine Jesu], s. 37.
 • 520 %a Celebratur festum s. Cunegunde virginis P. R. P. Dominica post 24 Julii sub ritu duplicy I-mae classis cum octava, s. 37-40.
 • 520 %a Indulgentiae perpetuae pro orantibus ad pulsum salutationis angelicae, Benedictus Papa XIII [...], s. 40-41.
 • 520 %a Anjoł Pański zwiastował Pannie Maryi, s. 41a.
 • 520 %a In die 8 B. Stanislai Kostka confessoris non pontificis, s. 42-44.
 • 520 %a Intentio irrevocabiliter generalis in novo anno quotannis cum populo publice in ambona facienda [po polsku], s. 44-47.
 • 520 %a Intentio generalis pro defunctis [...] die Animarum coram populo ad divina audienda congregato in ambona publice facienda, s. 47-51.
 • 520 %a Karbona duchowna albo pobozny sposob ratowania dusz zmarłych w ciężkich mękach czyscowych zostaiących, s. 51-54.
 • 520 %a Methodus recollectionum spiritualium absolvendarum, collectus apud. Rev. Dominos Congregations Missionis ad s. Adalbertum Anno Dni 1724 die junii, s. 54-57.
 • 520 %a Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu, s. 57-59.
 • 520 %a Ordo diurnae occupationis tempore recollectionis spiritualium, s. 59-66.
 • 520 %a Rosarium de Sacratissimo Nomine Jesu, s. 66-67.
 • 520 %a Alius modus dicendi Rosarium de Sacratissimo Nomine Jesu, s. 67-70.
 • 520 %a Summariusz odpustow pozwolonych braci y siostrom Roznaca swiętego za żywota y po smierci [...] z włoskiego języka na polski przetłomaczony y do druku podany przez bracią zakonu kaznodziejskiego, s. 70-84.
 • 520 %a Arcybractwa rożańcowe przy kościele tym Sobkowskim, s. 85-87.
 • 520 %a Intencie rożancowe na cały tydzień, w niedzielę y każde swięto, s. 87-96.
 • 520 %a Rozaniec o Nasw. Pannie Maryi, s. 96-99.
 • 520 %a Rozaniec o Naysłodszym Imieniu Jezusowym, s. 99-101.
 • 520 %a Litania o swiętym Dominiku oycu y patruarsze zakonu kaznodziejskiego, s. 101-104.
 • 520 %a Litaniae de s. Hyacintho patrono regni Poloniae, s. 104-106.
 • 520 %a Litaniae de sancto Adalberto patrono regni Poloniae Prussiaeque, s. 106-112.
 • 520 %a Litaniae de sancto Caietano confessore patriacha theatinorum, s. 113-115.
 • 520 %a Litaniae satius preces quotidianae ad impetrandam bonam mortem, s. 115-118.
 • 520 %a Indulgentiae concessae a sanctissimo domino nostro Benedicto XIII recitantibus rosarium Beatae Mariae Virginis, s. 118-119.
 • 520 %a Lament uznający zawziętość synow zatracenia lutrow na wiarę katolicką oraz korony polskiey, s. 119-123.
 • 520 %a Dekret zadosyc tym czasem za złosc taką lutrom uczyniony torunskim, s. 123-125.
 • 520 %a Litania o Nayswiętszym Sercu Jezusowym, s. 125-132.
 • 520 %a Hymn I o Przenayswiętszym Sercu Jezusa Chrystusa, s. 133-135.
 • 520 %a Hymn II do Serca Jezusowego, s. 135-136.
 • 520 %a Hymn III do Serca Jezusowego, s. 135-136.
 • 520 %a Hymn IV abo piesn do Naysłodszego Serca Pana Jezusowego, s. 136-138.
 • 520 %a Westchnienie do Serca Jezusowego, s. 138-139.
 • 520 %a Litania o Sercu Nayswiętszey Panny Maryi Matce Bozey, s. 139-146.
 • 520 %a Orationes ecclesiasticae secundum Romanum Missale de tempore et sanctis hae solum quae desunt in Lublinensi Postilla [...], s. 147-173, 180-208.
 • 520 %a Litania o męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, s. 174-175.
 • 520 %a Inna litania mekę pana naszego Jezusa Chrystusa w sobie zamykająca, s. 175-180.
 • 520 %a Processya na Dzień Zaduszny, s. 203a-203b, 205.
 • 520 %a Communale sanctorum, s. 208-215.
 • 520 %a Orationes ecclesiasticae ex missis votivis, s. 215-226.
 • 520 %a Orationes ecclesiasticae diversae, s. 226-236.
 • 520 %a Orationes ecclesiasticae: Ad libitum; Typographus ad lectorem; Patronos regni Poloniae; Patronos regni Sveciae; Patroni ordinis fratrum minorum sancti patris Francisi; Patroni ordinis sancti Benedicti, s. 236-265.
 • 520 %a Oriationes ecclesiasticae ex missali Romana pro defunctis, s. 265-293.
 • 520 %a Orationes ecclesiasticae, ex Itinerario, s. 293-294.
 • 520 %a Pieśń do Nasw. Panny Maryey, s. 294-295.
 • 520 %a Pieśń nabozna do Nasw. Panny Maryi, s. 295-296.
 • 520 %a Pieśń pokutującego grzesznika, s. 296.
 • 520 %a Pieśń o swiętey Barbarze, s. 296-297.
 • 520 %a Pieśń pokutującego grzesznika, s. 297.
 • 520 %a Pieśń do pokuty S. pobudzająca, s. 298.
 • 520 %a Pieśń prosząca o łaskę bożą, s. 298-299.
 • 520 %a Pieśń - Ak[t] skruchy serdeczney, s. 299-300.
 • 520 %a Pieśń - Ak[t] skruchy serdeczney, s. 300-301.
 • 520 %a Pieśń - Ak[t] skruchy serdeczney, s. 301-302.
 • 520 %a Pieśń o męce pańskiey, s. 302-303.
 • 520 %a Taż pieśń inaczey, s. 303.
 • 520 %a Pieśń o męce pańskiey, s. 303-304.
 • 520 %a Taż pieśń inaczey, s. 304.
 • 520 %a Sequentia ecclesiastica de extremo iudicio. Dies irae, dies illa [po polsku], s. 304-305.
 • 520 %a Pieśń o sądzie pańskim, s. 305-306.
 • 520 %a Lament dusz w czyscu będących, s. 306-307.
 • 520 %a Morgenlied, s. 307-308.
 • 520 %a De sanctis martyribus, s. 308-309.
 • 520 %a Sequentia ex missa votiva de SSmo Nomine Jesu ex missali pp. praedicatorum ordinis sancti Dominici, s. 309.
 • 520 %a Jubilus dulcis amoris Jesu, s. 309-310.
 • 520 %a Cantio de Nativitate Dominia, s. 310.
 • 520 %a Eadem cantio aliter, s. 311.
 • 520 %a Taż pieśń [po polsku], s. 311-312.
 • 520 %a Cantio de Nativitate Domini, s. 313.
 • 520 %a Das selbe Lied anders, s. 313-314.
 • 520 %a Sequentiae ecclesiasticae de Beatissima Virgine Maria. In nativitate B. V. M., s. 314-315.
 • 520 %a In solemnitate sacratissimi rosarii Beatissimae Virginis Mariae. Sequentia, s. 315-316.
 • 520 %a Sequentiae Beatae Virginis, quando in sabbathis de ea agitur. In sabbathis adventus. Sequentia, s. 316.
 • 520 %a In paschali tempore sequentia, s. 316-317.
 • 520 %a A festo Trinitatis usque ad adventum exclusive in sabbathis. Sequentia, s. 317.
 • 520 %a Pieśń o Naysw. Matce Boskiey, którey obraz cudownie zostaje w kościele w Świeciu, na ziemi pomorskiey, s. 318-320.
 • 520 %a Cantio de Beatissima Virgine Maria, s. 320.
 • 520 %a Cantio de Beatissima Virgine Maria, s. 320-325.
 • 520 %a Pieśń nowa o Nayswiętszey Pannie Częstochowskiey, s. 321-324.
 • 520 %a Von der Peyen so Lazarus in den vier Tagen gesehen [...], s. 325-326.
 • 520 %a Pieśń o Naysw. Pannie Maryi Niepokalanie Poczętey, s. 326-327.
 • 520 %a Weynachtsgesang, s. 327.
 • 520 %a Monitum scitu dignum de faeminis inhoneste vestitis, s. 327.
 • 520 %a Litania o swiętym Jacku, s. 327-329.
 • 520 %a Litania o naybłogosławieńszey Maryey Magdalenie osobliwey patronki wiecznie ginących, s. 330-332.
 • 520 %a Litania o Panu Jezusie, s. 332-334.
 • 520 %a Inna litania o Naysłodszym Imieniu Jezus za chorych, s. 334-339.
 • 520 %a Litania o Naysw. Pannie Maryey krolowey polskiey, s. 339-344.
 • 520 %a Hymn o Naswiętszey Pannie Maryey krolowey polskiey, s. 344-346.
 • 520 %a Hymn o Nasw. Pannie Maryey krolowey polskiey, s. 346-349.
 • 520 %a Litania o męce Jezusowey applikowana za dusze wiernych zmarłych, s. 349-351.
 • 520 %a In festo s. patris Bernardi abbatis, ad vesperas hymnus, s. 354.
 • 520 %a In eodem festo s. p. Bernardi [...] Ad matutinum, s. 354-355.
 • 520 %a In eodem festo s. Bernardi abbatis ad laudes hymnus, s. 355.
 • 520 %a In festo Omnimum Sanctorum ordinis cisterciensis ad matutinum hymnus, s. 355.
 • 520 %a In festo s. Joachim patris B. V. Mariae ad vesperas et matutinum hymnus, s. 355-356.
 • 520 %a In eodem festo ad laudes hymnus, s. 356.
 • 520 %a Die XV augusti in festo Assumptionis B. Mariae Virginis, s. 356-357.
 • 520 %a Index generalis litaniarii tertiae partis, s. 376-370.
 • 520 %a Index-alphabeticus Litaniarii secundum literas A. B. C. propter faciliorem adinventionem materiarium, s. 370-357.
 • 530 %d Mf 1371
 • 530 %d Mf 1370
 • 541 %c St. zas.
 • 546 %a Pol., niem., łac.
 • 561 %a "Ex libris Congregationis Missionis Domus s. Adalbertii" - [rkps w w.] %m Gdańsk (woj. pomorskie) - Święty Wojciech %w misjonarze %w Dom św. Wojciecha
 • 561 %a "v. Ostau Lniski Pr[esbyter] Lang[fuhr?] et Rosenberg" - [rkps 19 w.] %d BK I, C 39 %w Ostau-Lniski von
 • 581 %a Skarb drogi darow [...], Kalisz 1734. %a Winnica Chrystusa Pana [...], Poznań 17174
 • 581 %a Korona złota [...], Wilno 1720
 • 581 %a Gorczyn A., "Kwiatki liliowe [...], Kalisz 1704.
 • 581 %a Allgemeines und vollständiges Evangelisches Gesang-Buch [...], Wrocław 1758.
 • 581 %a Mioduszewski M. M., "Śpiewnik kościelny [...], Kraków 1838.
 • 581 %a Officia sanctorum patronorum regnorum Poloniae et Sveciae, Warszawa 1735.
 • 581 %a Siedlecki, J., "Śpiewnik kościelny...", Kraków 1948.
 • 581 %a Breviarium Romanum, Rzym 1961.
 • 581 %a Wybrany y zupełny kancyonał gdański [...], Gdańsk 1737.
 • 581 %a Rożaniec Najswiętszego Imienia Pana Jezusowego, Kraków 1617.
 • 581 %a Breviarium Romanum [...], Rzym 1961.
 • 581 %a Połubiński A. H., "Rosarium et officium, b.m., [ok. 1678].
 • 581 %a Cancyonal piesni naboznych [...], Warszawa 1734.
 • 600 0 9 %a Ambroży %c (św. ; %d ca 337-397) %x kult %y 18 w.
 • 600 0 9 %a Benedykt %b XIII %c (papież ; %d 1649-1730) %x kult %y 18 w.
 • 600 0 9 %a Benedykt z Nursji %c (św. ; %d ca 480-547) %x kult %y 18 w.
 • 600 0 9 %a Dominik %c (św. ; %d ca 1171-1221) %x kult %y 18 w.
 • 600 0 9 %a Hieronim %c (św. ; %d ca 340-ca 420) %x kult %y 18 w.
 • 600 0 9 %a Jacek %c (św. ; %d ca 1138-1257) %x kult %y 18 w.
 • 600 0 9 %a Kajetan z Tieny %c (św. ; %d 1480-1547) %x kult %y 18 w.
 • 600 0 9 %a Katarzyna z Aleksandrii %c (św. ; %d ?-ca 307) %x kult %y 18 w.
 • 600 0 9 %a Kinga %c (św. ; %d 1234-1292) %x kult %y 18 w.
 • 600 1 9 %a Kostka, Stanisław %d (1487-1555) %x kult %y 18 w.
 • 600 0 9 %a Marcin z Tours %c (św. ; %d ca 316-397) %x kult %y 18 w.
 • 600 1 . %a Marquart, Baltazar %c (ksiądz)
 • 600 0 9 %a Wojciech %c (św. ; %d ca 956-997) %x kult %y 18 w.
 • 610 2 9 %a Dominikanie
 • 610 2 9 %a Dominikanki
 • 610 2 9 %a Misjonarze św. Wincentego à Paulo
 • 650 . 9 %a Święci i błogosławieni %x kult %y 18 w.
 • 650 . 9 %a Pieśń religijna %y 18 w.
 • 650 . 9 %a Śpiewniki kościelne %y 18 w.
 • 650 . 9 %a Modlitwa %x chrześcijaństwo %y 18 w.
 • 650 . 9 %a Męka Pańska
 • 650 . 9 %a Litania %y 18 w.
 • 650 . 9 %a Koronka (modlitwa) %x 18 w.
 • 650 . 9 %a Różaniec (modlitwa) %y 18 w.
 • 650 . 9 %a Psalmy (muz.) %y 18 w.
 • 651 . 9 %a Sobków (woj. świętokrzyskie) %y 18 w.
 • 651 . 9 %a Starzyny (woj. śląskie) %y 18 w.
 • 651 . 9 %a Świecie (woj. kujawsko-pomorskie) %x kościół Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny %y 18 w.
 • 651 . 9 %a Wejherowo (woj. pomorskie) %y 18 w.
 • 740 %a In die 8 B. Stanislai Kostka confessoris non pontificis.
 • 740 %a Intentio generalis pro defunctis [...] die Animarum coram populo ad divina audienda congregato in ambona publice facienda.
 • 740 %a Intentio irrevocabiliter generalis in novo anno quotannis cum populo publice in ambona facienda [po polsku].
 • 740 %a Anjoł Pański zwiastował Pannie Maryi.
 • 740 %a Indulgentiae perpetuae pro orantibus ad pulsum salutationis angelicae, Benedictus Papa XIII [...].
 • 740 %a Celebratur festum s. Cunegunde virginis P. R. P. Dominica post 24 Julii sub ritu duplicy I-mae classis cum octava.
 • 740 %a Dekret zatwierdzający Officium de Sanctissimo Nomine Jesu].
 • 740 %a Officium de Sanctissimo Nomine Jesu.
 • 740 %a Litaniae in dedicatione ecclesiae et per totam octavam.
 • 740 %a Litaniae de s. Martino Turonensi episcopo.
 • 740 %a Litaniae de s. Thoma Christi apostolo.
 • 740 %a Litania de s. Catharina virgine martyre studentium patrona.
 • 740 %a Altera litania de divo Hieronymo.
 • 740 %a Litaniae de sancto Hieronimo S. R. Ecclae cardinali presbytero ac doctore Ad. Rdi Balthasari Marquart ut supra.
 • 740 %a Litaniae de s. Ambrosio episcopo Mediolanensi, ecclesiae doctore. Adm. Rdi Dni Balthasari Marquart Mechoviensis Starzynensisque parochi.
 • 740 %a Cantio de Nativitate Domini.
 • 740 %a Das ||selbe Lied anders.
 • 740 %a Sequentiae ecclesiasticae de Beatissima Virgine Maria. In nativitate B. V. M.
 • 740 %a In solemnitate sacratissimi rosarii Beatissimae Virginis Mariae. Sequentia.
 • 740 %a Sequentiae Beatae Virginis, quando in sabbathis de ea agitur. In sabbathis adventus. Sequentia.
 • 740 %a In paschali tempore sequentia.
 • 740 %a A festo Trinitatis usque ad adventum exclusive in sabbathis. Sequentia.
 • 740 %a Pieśń o Naysw. Matce Boskiey, którey obraz cudownie zostaje w kościele w Świeciu, na ziemi pomorskiey.
 • 740 %a Cantio de Beatissima Virgine Maria.
 • 740 %a Pieśń nowa o Nayswiętszey Pannie Częstochowskiey.
 • 740 %a Von der Peyen so Lazarus in den vier Tagen gesehen [...].
 • 740 %a Pieśń o Naysw. Pannie Maryi Niepokalanie Poczętey.
 • 740 %a Weynachtsgesang.
 • 740 %a Monitum scitu dignum de faeminis inhoneste vestitis.
 • 740 %a Litania o swiętym Jacku.
 • 740 %a Litania o naybłogosławieńszey Maryey Magdalenie osobliwey patronki wiecznie ginących.
 • 740 %a Litania o Panu Jezusie.
 • 740 %a Inna litania o Naysłodszym Imieniu Jezus za chorych.
 • 740 %a Litania o Naysw. Pannie Maryey krolowey polskiey.
 • 740 %a Hymn o Naswiętszey Pannie Maryey krolowey polskiey, s. 344-346.
 • 740 %a Hymn o Nasw. Pannie Maryey krolowey polskiey.
 • 740 %a Litania o męce Jezusowey applikowana za dusze wiernych zmarłych.
 • 740 %a In festo s. patris Bernardi abbatis, ad vesperas hymnus.
 • 740 %a In eodem festo s. p. Bernardi [...] Ad matutinum.
 • 740 %a In eodem festo s. Bernardi abbatis ad laudes hymnus.
 • 740 %a In festo Omnimum Sanctorum ordinis cisterciensis ad matutinum hymnus.
 • 740 %a In festo s. Joachim patris B. V. Mariae ad vesperas et matutinum hymnus.
 • 740 %a In eodem festo ad laudes hymnus.
 • 740 %a Die XV augusti in festo Assumptionis B. Mariae Virginis.
 • 740 %a Cantio de Nativitate Dominia.
 • 740 %a Jubilus dulcis amoris Jesu.
 • 740 %a Sequentia ex missa votiva de SSmo Nomine Jesu ex missali pp. praedicatorum ordinis sancti Dominici.
 • 740 %a De sanctis martyribus.
 • 740 %a Morgenlied.
 • 740 %a Lament dusz w czyscu będących.
 • 740 %a Pieśń o sądzie pańskim.
 • 740 %a Sequentia ecclesiastica de extremo iudicio. Dies irae, dies illa.
 • 740 %a Pieśń o męce pańskiey.
 • 740 %a Pieśń - Ak[t] skruchy serdeczney.
 • 740 %a Pieśń prosząca o łaskę bożą.
 • 740 %a Pieśń do pokuty S. pobudzająca.
 • 740 %a Pieśń pokutującego grzesznika.
 • 740 %a Pieśń o swiętey Barbarze.
 • 740 %a Pieśń pokutującego grzesznika.
 • 740 %a Pieśń nabozna do Nasw. Panny Maryi.
 • 740 %a Pieśń do Nasw. Panny Maryey.
 • 740 %a Orationes ecclesiasticae, ex Itinerario.
 • 740 %a Oriationes ecclesiasticae ex missali Romana pro defunctis.
 • 740 %a Orationes ecclesiasticae: Ad libitum; Typographus ad lectorem; Patronos regni Poloniae; Patronos regni Sveciae; Patroni ordinis fratrum minorum sancti patris Francisi; Patroni ordinis sancti Benedicti.
 • 740 %a Orationes ecclesiasticae diversae.
 • 740 %a Orationes ecclesiasticae ex missis votivis.
 • 740 %a Communale sanctorum.
 • 740 %a Processya na Dzień Zaduszny.
 • 740 %a Inna litania mekę pana naszego Jezusa Chrystusa w sobie zamykająca.
 • 740 %a Litania o męce Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 • 740 %a Orationes ecclesiasticae secundum Romanum Missale de tempore et sanctis hae solum quae desunt in Lublinensi Postilla.
 • 740 %a Litania o Sercu Nayswiętszey Panny Maryi Matce Bozey.
 • 740 %a Westchnienie do Serca Jezusowego.
 • 740 %a Hymn abo |piesn do Naysłodszego Serca Pana Jezusowego.
 • 740 %a Hymn do Serca Jezusowego.
 • 740 %a Hymn o Przenayswiętszym Sercu Jezusa Chrystusa.
 • 740 %a Litania o Nayswiętszym Sercu Jezusowym.
 • 740 %a Dekret zadosyc tym czasem za złosc taką lutrom uczyniony torunskim.
 • 740 %a Lament uznający zawziętość synow zatracenia lutrow na wiarę katolicką oraz korony polskiey.
 • 740 %a Indulgentiae concessae a sanctissimo domino nostro Benedicto XIII recitantibus rosarium Beatae Mariae Virginis.
 • 740 %a Litaniae satius preces quotidianae ad impetrandam bonam mortem.
 • 740 %a Litaniae de sancto Caietano confessore patriacha theatinorum.
 • 740 %a Litaniae de sancto Adalberto patrono regni Poloniae Prussiaeque.
 • 740 %a Litaniae de s. Hyacintho patrono regni Poloniae.
 • 740 %a Litania o swiętym Dominiku oycu y patruarsze zakonu kaznodziejskiego.
 • 740 %a Rozaniec o Naysłodszym Imieniu Jezusowym.
 • 740 %a Rozaniec o Nasw. Pannie Maryi.
 • 740 %a Intencie rożancowe na cały tydzień, w niedzielę y każde swięto.
 • 740 %a Arcybractwa rożańcowe przy kościele tym Sobkowskim.
 • 740 %a Summariusz odpustow pozwolonych braci y siostrom Roznaca swiętego za żywota y po smierci [...] z włoskiego języka na polski przetłomaczony y do druku podany przez bracią zakonu kaznodziejskiego.
 • 740 %a Alius modus dicendi Rosarium de Sacratissimo Nomine Jesu.
 • 740 %a Rosarium de Sacratissimo Nomine Jesu.
 • 740 %a Ordo diurnae occupationis tempore recollectionis spiritualium.
 • 740 %a Litaniae de Sanctissimo Nomine Jesu.
 • 740 %a Methodus recollectionum spiritualium absolvendarum, collectus apud. Rev. Dominos Congregations Missionis ad s. Adalbertum Anno Dni 1724 die junii.
 • 740 %a Karbona duchowna albo pobozny sposob ratowania dusz zmarłych w ciężkich mękach czyscowych zostaiących.
 • 852 %j BK 00039
 • 999 %d 16.12.14

Indexes

Copies

  • Signature: BK 00039