Summa duchowna ręką własną Jaśnie Wielmożney Imci Pani P. Anny z Radomickich Działyńskiey, Woiewodziny Kaliskiey zapisana roku p. 1759 dnia 1 lipca.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00048
 • Kopie:
  • Mf 1373
  • Mf 1484
 • Autor: Działyńska, Anna (1724-1812)
 • Tytuł: Summa duchowna ręką własną Jaśnie Wielmożney Imci Pani P. Anny z Radomickich Działyńskiey, Woiewodziny Kaliskiey zapisana roku p. 1759 dnia 1 lipca.
 • Miejsce i czas powstania: 1759
 • Opis fizyczny: 220 k. 17x21 cm
 • Oprawa: skóra, brązowa gładka, 18 w.
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • Akt skruchy, k. 32.
  • Do Pana Jezusa akt i do NPM akt skruchy, k. 35-36.
  • Koronka do Pana Jezusa, k. 17v-24.
  • Koronka druga mawiano ich w poniedziałek - środa - piątek, k. 24-25 v.
  • Litania do imienia Jezus, k. 33v-34.
  • Modlitwa do Nayswiętszey Panny, k. 36.
  • Modlitwa do Nayswiętszey Panny Maryi Rokitnickiey, k. 3 [druk XVIII w.].
  • Modlitwa do Nayswiętszey Panny z Lenartowic do Turska cydem przeniesioney roku 1765, łaskami słynącey, k. 2-2v, [druk - po 1765 r.].
  • Modlitwa do Pana Jezusa, k. 16v-17.
  • Modlitwa do swiętego Jana Nepomucena, k. 5 [druk XVIII w.].
  • Modlitwa nabożna do Nayswiętszey Maryi Panny Częstochowskiey, k. 4-5 [druk XVIII w.].
  • Modlitwa o stworzycielu, k. 25v-32.
  • Modlitwa s. Bernarda, k. 15v-16.
  • Modlitwa s. Kaietana, ktorą błagał Maiestat Boski za grzechy neapolitańczyków; taż modlitwa moze aplikować za Koronę Polską, k. 30.
  • Modlitwa wielce nabożna do Pana Jezusa, k. 32-32v.
  • Modlitwa w każdey potrzebie, k. 31.
  • Nabożeństwo poranne, k. 7-14.
  • Ofiaruję, k. 6.
  • Pozdrowienie pięć ran Jezusowych, k. 14v-15.
  • Różaniec do imienia Jezus, k. 33.
  • Salve regina [po polsku], k. 2v, [druk - po 1765 r.].
  • Sierotam ja wieczny Boże, Przez twoiey opieki [...], k. 18-19.
  • Wszechmocnemu doczesnosci y wiekow Jedynowładcy w Istocie swoiey Nieskończonemu Dobru w Trzech osobach Nierozdzielonemu Bogu na większą cześć y chwałę, k. 1v.
  • [Wzbudzenie intencji przed Komunią św.], k. 29.
 • Grafika:
  • Heissig Fr. wyd. Augsburg Barbara św. Katarzyna Aleksandryjska św. Michał św. Matka Boska z Dzieciątkiem 12,4x7,3 cm miedz., kolorowany
  • portret profil dziecko? 13,5x8,3 cm Miedz.
 • Proweniencja: Karta tytułowa ujęta jest w ozdobne obramowanie, na górze którego znajduje się spleciony monogram: ARD [Anna Radomicka Działyńska]. Nad tym korona, z boku zaś herb Działyńskich - Ogończyk.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ignacy Loyola (św. ; 1491-1556)
  • Jan Nepomucen (św. ; ca 1350-1393)
  • Kajetan z Tieny (św. ; 1480-1547)
  • Matka Boska Częstochowska (obraz) kult 18 w.
  • Matka Boska Rokitniańska (obraz) kult 18 w.
  • Koronka (modlitwa) 18 w.
  • Kroniki rodzinne 18 w.
  • Medycyna 18 w.
  • Modlitewniki 18 w.
  • Modlitwa katolicyzm 18 w.
  • Pieśń (muz.)
  • Różaniec (modlitwa)
  • Kórnik (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Lenartowice (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Neapol (Włochy) 18 w.
  • Tursko (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Kronika rodzinna Działyńskich
 • Uwagi:
  • Modlitewnik spisany ręką Anny Działyńskiej, stanowi kompilacje nabożeństw, koronek, litanii, modlitw etc. drukowanych w różnych kiążkach dewocyjnych, których część zdołano zindentyfikować. Niektóre z zamieszczonych tu modlitw, o akcentach bardzo osobistych, są prawdopodobnie ułożone przez samą Annę Działyńską.
  • Na k. 206-208, 212 kronika rodzinna.
  • Rękopis jest bardzo zniszczony, dużo kart u dołu lub na brzegach jest poobdzieranych, stąd pewna trudność w kolejnym ułożeniu kart.
  • Z rękopisu wyjęto dwie grafiki miedziorytowe i przeniesiono do Działu Muzealnego: sygn. A LIV 3948, sygn. A LIV 3949.
 • Katalogi: KRSBK I, 164-171
 • Opracowania: Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, T. 3, s. 59. Dzieje Wielkopolski, T. 1, Poznań 1969, s. 749.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a fre h lat
 • 044 a pl
 • 100
   1
   .
  a Działyńska, Anna d (1724-1812)
 • 245
   1
   0
  a Summa duchowna ręką własną Jaśnie Wielmożney Imci Pani P. Anny z Radomickich Działyńskiey, Woiewodziny Kaliskiey zapisana roku p. 1759 dnia 1 lipca.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1759
 • 300 a 220 k. c 17x21 cm
 • 340 d Rkps e skóra, brązowa gładka, 18 w.
 • 400 a Radomicka Anna zob. Działyńska Anna (1724-1812)
 • 500 a Modlitewnik spisany ręką Anny Działyńskiej, stanowi kompilacje nabożeństw, koronek, litanii, modlitw etc. drukowanych w różnych kiążkach dewocyjnych, których część zdołano zindentyfikować. Niektóre z zamieszczonych tu modlitw, o akcentach bardzo osobistych, są prawdopodobnie ułożone przez samą Annę Działyńską.
 • 500 a Na k. 206-208, 212 kronika rodzinna.
 • 500 a Rękopis jest bardzo zniszczony, dużo kart u dołu lub na brzegach jest poobdzieranych, stąd pewna trudność w kolejnym ułożeniu kart.
 • 500 a Z rękopisu wyjęto dwie grafiki miedziorytowe i przeniesiono do Działu Muzealnego: sygn. A LIV 3948, sygn. A LIV 3949.
 • 510 a KRSBK c I, 164-171
 • 520 a Akt skruchy, k. 32.
 • 520 a Do Pana Jezusa akt i do NPM akt skruchy, k. 35-36.
 • 520 a Koronka do Pana Jezusa, k. 17v-24.
 • 520 a Koronka druga mawiano ich w poniedziałek - środa - piątek, k. 24-25 v.
 • 520 a Litania do imienia Jezus, k. 33v-34.
 • 520 a Modlitwa do Nayswiętszey Panny, k. 36.
 • 520 a Modlitwa do Nayswiętszey Panny Maryi Rokitnickiey, k. 3 [druk XVIII w.].
 • 520 a Modlitwa do Nayswiętszey Panny z Lenartowic do Turska cydem przeniesioney roku 1765, łaskami słynącey, k. 2-2v, [druk - po 1765 r.].
 • 520 a Modlitwa do Pana Jezusa, k. 16v-17.
 • 520 a Modlitwa do swiętego Jana Nepomucena, k. 5 [druk XVIII w.].
 • 520 a Modlitwa nabożna do Nayswiętszey Maryi Panny Częstochowskiey, k. 4-5 [druk XVIII w.].
 • 520 a Modlitwa o stworzycielu, k. 25v-32.
 • 520 a Modlitwa s. Bernarda, k. 15v-16.
 • 520 a Modlitwa s. Kaietana, ktorą błagał Maiestat Boski za grzechy neapolitańczyków; taż modlitwa moze aplikować za Koronę Polską, k. 30.
 • 520 a Modlitwa wielce nabożna do Pana Jezusa, k. 32-32v.
 • 520 a Modlitwa w każdey potrzebie, k. 31.
 • 520 a Nabożeństwo poranne, k. 7-14.
 • 520 a Ofiaruję, k. 6.
 • 520 a Pozdrowienie pięć ran Jezusowych, k. 14v-15.
 • 520 a Różaniec do imienia Jezus, k. 33.
 • 520 a Salve regina [po polsku], k. 2v, [druk - po 1765 r.].
 • 520 a Sierotam ja wieczny Boże, Przez twoiey opieki [...], k. 18-19.
 • 520 a Wszechmocnemu doczesnosci y wiekow Jedynowładcy w Istocie swoiey Nieskończonemu Dobru w Trzech osobach Nierozdzielonemu Bogu na większą cześć y chwałę, k. 1v.
 • 520 a [Wzbudzenie intencji przed Komunią św.], k. 29.
 • 530 d Mf 1373
 • 530 d Mf 1484
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Karta tytułowa ujęta jest w ozdobne obramowanie, na górze którego znajduje się spleciony monogram: ARD [Anna Radomicka Działyńska]. Nad tym korona, z boku zaś herb Działyńskich - Ogończyk. d BK I C 48 w Działyński Tytus (1796-1861) w Działyńska Anna (1734-1812)
 • 581 a Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, T. 3, s. 59. a Dzieje Wielkopolski, T. 1, Poznań 1969, s. 749.
 • 600
   0
   9
  a Ignacy Loyola c (św. ; d 1491-1556)
 • 600
   0
   9
  a Jan Nepomucen c (św. ; d ca 1350-1393)
 • 600
   0
   9
  a Kajetan z Tieny c (św. ; d 1480-1547)
 • 600
   0
   
  a Matka Boska Częstochowska (obraz) x kult y 18 w.
 • 600 a Matka Boska Rokitniańska (obraz) x kult y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Koronka (modlitwa) y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Kroniki rodzinne y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Medycyna y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Modlitewniki y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Modlitwa x katolicyzm y 18 w.
 • 650
   .
   9
  a Pieśń (muz.)
 • 650
   .
   9
  a Różaniec (modlitwa)
 • 651
   .
   9
  a Kórnik (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Lenartowice (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Neapol (Włochy) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Tursko (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 653 a Kronika rodzinna Działyńskich
 • 740 a Akt skruchy
 • 740 a Do Pana Jezusa akt i do NPM akt skruchy
 • 740 a Koronka do Pana Jezusa
 • 740 a Koronka druga mawiano ich w poniedziałek - środa - piątek
 • 740 a Kroniczka rodzinna Działyńskich
 • 740 a Litania do imienia Jezus
 • 740 a Modlitwa do Nayswiętszey Panny
 • 740 a Modlitwa do Nayswiętszey Panny Maryi Rokitnickiey
 • 740 a Modlitwa do Nayswiętszey Panny z Lenartowic do Turska cudem przeniesioney roku 1765, łaskami słynącey
 • 740 a Modlitwa do Pana Jezusa
 • 740 a Modlitwa do swiętego Jana Nepomucena
 • 740 a Modlitwa nabożna do Nayswiętszey Maryi Panny Częstochowskiey
 • 740 a Modlitwa o stworzycielu
 • 740 a Modlitwa s. Bernarda
 • 740 a Modlitwa s. Kaietana, ktorą błagał Maiestat Boski za grzechy neapolitańczyków; taż modlitwa moze aplikować za Koronę Polską
 • 740 a Modlitwa wielce nabożna do Pana Jezusa
 • 740 a Modlitwa w każdey potrzebie
 • 740 a Nabożeństwo poranne
 • 740 a Pozdrowienie pięć ran Jezusowych
 • 740 a Różaniec do imienia Jezus
 • 740 a Salve regina
 • 740 a Sierotam ja wieczny Boże, Przez twoiey opieki [...]
 • 740 a Wszechmocnemu doczesnosci y wiekow Jedynowładcy w Istocie swoiey Nieskończonemu Dobru w Trzech osobach Nierozdzielonemu Bogu na większą cześć y chwałę.
 • 740 a [Wzbudzenie intencji przed Komunią św.]
 • 852 j BK 00048
 • 900 a Heissig Fr. wyd. Augsburg c Barbara św. c Katarzyna Aleksandryjska św. c Michał św. c Matka Boska z Dzieciątkiem d 18 w. f 12,4x7,3 cm m miedz., kolorowany s S. Barbara s S. Maria Turscka ora pro nobis s S. Michael s S. Catharina
 • 900 c portret |profil |dziecko? d 18 w. f 13,5x8,3 cm m Miedz.
 • 999 d 16.12.30

Indexes