Relationes de Episcopis Culmensibus, Privilegia Varmiensia Prussia Christiana Diplomatica Seu Specificato Privilegiorum etc. Prussiam Occidentalem Concernentium. Notitia De Monasteris: Olivensi Cisterciensi, Cartusiae Berezanae, Cartusiae Gedanensis. Ex Collectione [...] Georgii Schwengel Prioris Cartusiae Gedanesis. Manuscripta ut plurimum incompleta et non finita.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00065
 • Kopie:
  • Mf 1111
  • CD 0170
  • CD 71a
 • Autor: Schwengel, Georgius Valentinus (1697-1766)
 • Tytuł: Relationes de Episcopis Culmensibus, Privilegia Varmiensia Prussia Christiana Diplomatica Seu Specificato Privilegiorum etc. Prussiam Occidentalem Concernentium. Notitia De Monasteris: Olivensi Cisterciensi, Cartusiae Berezanae, Cartusiae Gedanensis. Ex Collectione [...] Georgii Schwengel Prioris Cartusiae Gedanesis. Manuscripta ut plurimum incompleta et non finita.
 • Miejsce i czas powstania: Gdańsk 1765
 • Opis fizyczny: 206 k. 21,5x34,5 cm i mn.
 • Oprawa: Półskórek, 20 w.
 • Język: Niem., łac.
 • Zawartość:
  • Episcopi Culmenses, s. 1-68.
  • [Sprawa przejęcia urzędu przeora w Kartuzji Kaszubskiej przez Piotra Beyera po śmierci Wawrzyńca Fendricha. Opis sprawy i dokumenty z lat 1691-1692], s. 23-30.
  • Tabulae Fundatorum et Benefactorum Monasterii Olivensis, s. 25-35.
  • De Prima Fundatione Monasterii Olivae so Cisterciensis in Prussia, s. 33-60.
  • Transuptum Privilegiorum Ciuitatis Mehlsack in Varmia ex Latino in Germanicum Translatum, Frombork 4. XI. 1667, s. 69-77.
  • Diplomata Brunsbergensia, s. 78-119.
  • Prussia Christiana Diplomatica, s. 1/24 [nowa numeracja].
  • Series Abbatum Olivensium, s. 61-70.
  • Series Abbatum Olivensium Integra, s. 70-72.
  • S. 73-144 brak.
  • Chartularium Ecclesiae Culmensis, s. 145-148, 151-152, 154-156.
  • Nomina Abbatum Monasterii Olivensis a Fundatione 1170, Quorum et Qualiter Sequebantur Specificatur, s. 149-151.
  • Connotatio Canonicorum Cathedrae Vladislaviensis 1755 [et] Collegiata Crusvicensis, s. 153-154.
  • S. 157-158 brak.
  • Miscellanea dotyczące Kartuzji Bereskiej, s. 1-126 [trzecia numeracja].
  • Schema Conventus Paradisi Mariae, s. 30-123.
  • Index Praecipuarum Rerum In Hoc Libro Continentium, s. 125-126.
 • Proweniencja:
  • "Od Lissnera w zamian 1846" - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego]
  • "V[alentin] von Wolski und Hs[?] v. Łaszewski" "Ex libris blibliothecae Valentini Wolski constat [...]".
 • Hasła przedmiotowe:
  • Beyer, Piotr opat 18 w.
  • Bieliński, Franciszek marszałek wielki koronny (1683-1766)
  • Fendrich, Wawrzyniec opat 18 w.
  • Cystersi Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa
  • Jezuici Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie)
  • Kartuzi Gdańsk (woj. pomorskie)
  • Kartuzi Bereza (Białoruś)
  • Duchowieństwo katolickie 18 w. Polska
  • Duchowieństwo katolickie 18 w. Prusy
  • Zakony 18 w. Polska
  • Zakony 18 w. Prusy
  • Kościół katolicki 18 w. Polska
  • Kościół katolicki 18 w. Prusy
  • Auhoff zob. Ułowo (gm. Braniewo, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
  • Bisztynek (pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Braniewo (pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Chełmińska, diecezja (katol.) 18 w.
  • Frombork (woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) - kościół św. Brygidy 18 w.
  • Koprzywnik (gm. Bisztynek, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Pieniężno (woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Prusy Królewskie 18 w.
  • Reszel (pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Rosenorth zob. Koprzywnik (gm. Bisztynek, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Ułowo (gm. Braniewo, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Warmia 18 w.
 • Uwagi:
  • "Diplomata Brunsbergensia" - fragm. patrz też sygn. BK 66.
  • Brak s. 73-144, trzy różne numeracje, pisane w większości przez jedną osobę.
 • Katalogi: KRSBK I, 192-200
 • Opracowania:
  • Preussisches Urkundenbuch, T. 2, Königsberg 1932, nr 156
  • Kowalkowski Jacek, Ksiądz Jan Gotfryd Bork [...]. [w:] "Studia Pelplińskie" 2000, t. 30.
  • Scriptores rerum Prussicarum, T. 5, s. 594-623.
  • Scriptores rerum Prussicarum, T. 1, Leipzig 1861, s. 669-731.
  • Monumenta Poloniae Historica, T. 6, s. 310-358, 360-382.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a lat
 • 044 $a pl
 • 100 1 . $a Schwengel, Georgius Valentinus $d (1697-1766)
 • 245 1 0 $a Relationes de Episcopis Culmensibus, Privilegia Varmiensia Prussia Christiana Diplomatica Seu Specificato Privilegiorum etc. Prussiam Occidentalem Concernentium. Notitia De Monasteris: Olivensi Cisterciensi, Cartusiae Berezanae, Cartusiae Gedanensis. Ex Collectione [...] Georgii Schwengel Prioris Cartusiae Gedanesis. Manuscripta ut plurimum incompleta et non finita.
 • 250 $a Autogr., oryg., kop.
 • 260 $a Gdańsk $c 1765
 • 300 $a 206 k. $c 21,5x34,5 cm i mn.
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 20 w.
 • 400 $a Schwengel Jerzy zob. Schwengel Georgius Valentinus (1697-1766)
 • 500 $a "Diplomata Brunsbergensia" - fragm. patrz też sygn. BK 66.
 • 500 $a Brak s. 73-144, trzy różne numeracje, pisane w większości przez jedną osobę.
 • 510 $a KRSBK $c I, 192-200
 • 520 $a Episcopi Culmenses, s. 1-68.
 • 520 $a [Sprawa przejęcia urzędu przeora w Kartuzji Kaszubskiej przez Piotra Beyera po śmierci Wawrzyńca Fendricha. Opis sprawy i dokumenty z lat 1691-1692], s. 23-30.
 • 520 $a Tabulae Fundatorum et Benefactorum Monasterii Olivensis, s. 25-35.
 • 520 $a De Prima Fundatione Monasterii Olivae so Cisterciensis in Prussia, s. 33-60.
 • 520 $a Transuptum Privilegiorum Ciuitatis Mehlsack in Varmia ex Latino in Germanicum Translatum, Frombork 4. XI. 1667, s. 69-77.
 • 520 $a Diplomata Brunsbergensia, s. 78-119.
 • 520 $a Prussia Christiana Diplomatica, s. 1/24 [nowa numeracja].
 • 520 $a Series Abbatum Olivensium, s. 61-70.
 • 520 $a Series Abbatum Olivensium Integra, s. 70-72.
 • 520 $a S. 73-144 brak.
 • 520 $a Chartularium Ecclesiae Culmensis, s. 145-148, 151-152, 154-156.
 • 520 $a Nomina Abbatum Monasterii Olivensis a Fundatione 1170, Quorum et Qualiter Sequebantur Specificatur, s. 149-151.
 • 520 $a Connotatio Canonicorum Cathedrae Vladislaviensis 1755 [et] Collegiata Crusvicensis, s. 153-154.
 • 520 $a S. 157-158 brak.
 • 520 $a Miscellanea dotyczące Kartuzji Bereskiej, s. 1-126 [trzecia numeracja].
 • 520 $a Schema Conventus Paradisi Mariae, s. 30-123.
 • 520 $a Index Praecipuarum Rerum In Hoc Libro Continentium, s. 125-126.
 • 530 $d Mf 1111
 • 530 $d CD 0170
 • 530 $d CD 71a
 • 541 $c b $d 1846
 • 546 $a Niem., łac.
 • 561 $a "Od Lissnera w zamian 1846" - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego] $d BK I, E 65 $d BK Dz. teol. 56 $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Lissner Józef (1810-1862)
 • 561 $a "V[alentin] von Wolski und Hs[?] v. Łaszewski" $a "Ex libris blibliothecae Valentini Wolski constat [...]". $w Wolski Walenty (1750-1829) $w Łaszewski
 • 581 $a Druk fragm.: ||Preussisches Urkundenbuch, T. 2, Königsberg 1932, nr 156
 • 581 $a Druk fragm.: ||Kowalkowski Jacek, |Ksiądz Jan Gotfryd Bork [...]. [w:] "Studia Pelplińskie" 2000, t. 30.
 • 581 $a Druk fragm.: ||Scriptores rerum Prussicarum, T. 5, s. 594-623.
 • 581 $a Druk fragm.: ||Scriptores rerum Prussicarum, T. 1, Leipzig 1861, s. 669-731.
 • 581 $a Druk fragm.: ||Monumenta Poloniae Historica, T. 6, s. 310-358, 360-382.
 • 600 1 . $a Beyer, Piotr $c opat $d 18 w.
 • 600 1 9 $a Bieliński, Franciszek $c marszałek wielki koronny $d (1683-1766)
 • 600 1 . $a Fendrich, Wawrzyniec $c opat $d 18 w.
 • 610 2 9 $a Cystersi $z Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa
 • 610 2 9 $a Jezuici $z Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie)
 • 610 2 9 $a Kartuzi $z Gdańsk (woj. pomorskie)
 • 610 2 9 $a Kartuzi $z Bereza (Białoruś)
 • 650 . 9 $a Duchowieństwo katolickie $y 18 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Duchowieństwo katolickie $y 18 w. $z Prusy
 • 650 . 9 $a Zakony $y 18 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Zakony $y 18 w. $z Prusy
 • 650 . 9 $a Kościół katolicki $y 18 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Kościół katolicki $y 18 w. $z Prusy
 • 651 . 9 $a Auhoff zob. Ułowo (gm. Braniewo, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
 • 651 . 9 $a Bisztynek (pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Braniewo (pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Chełmińska, diecezja (katol.) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Frombork (woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Gdańsk (woj. pomorskie) - kościół św. Brygidy $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Koprzywnik (gm. Bisztynek, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Pieniężno (woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Prusy Królewskie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Reszel (pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Rosenorth zob. Koprzywnik (gm. Bisztynek, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Ułowo (gm. Braniewo, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Warmia $y 18 w.
 • 700 1 2 $a Szembek, Krzysztof Antoni $b (prymas Polski, biskup inflancki, poznański, kujawski ; $c 1667-1748)
 • 700 1 2 $a Radziejowski, Michał Stefan $c (prymas Polski, biskup warmiński ; $d 1645-1705)
 • 700 1 2 $a Potocki, Teodor Andrzej $c (prymas Polski, biskup chełmiński, warmiński ; $d 1664-1738)
 • 700 1 2 $a Oestreich, Franz $c Burmistrz Braniewa (XVIII w.)
 • 700 1 2 $a Nakiel, Andrzej $c Rektor Kolegium Jezuickiego w Braniewie (1614-1619)
 • 700 1 2 $a Leszczyński, Wacław $c (prymas Polski, biskup warmiński ; $d 1605-1666)
 • 700 1 2 $a Kromer, Marcin $c (biskup warmiński ; $d 1512-1589)
 • 700 1 2 $a Kielisiński, Kajetan Wincenty $d (1808-1849)
 • 700 0 2 $a Jordan $c (biskup warmiński ; $d 1250 ca-1328)
 • 700 0 2 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 700 1 2 $a Hindenberg, Henryk $c (kanonik warmiński, namiestnik biskupa warmińskiego ; $d 16/17 w.)
 • 700 1 2 $a Grabowski, Adam Stanisław $c (biskup chełmiński, kujawski, warmiński ; $d 1698-1766)
 • 700 1 2 $a Giese, Tiedemann $c (biskup chełmiński ; $d 1480-1550)
 • 700 0 2 $a August III $c (król Polski ; $d 1696-1763)
 • 700 1 2 $a Działyński, Michał Erazm $c Biskup pomocniczy warmiński, biskup kamieniecki $d (?-1657)
 • 700 1 2 $a Ferber, Maurycy $c (biskup warmiński ; $d 1471-1537)
 • 700 1 2 $a Gembicki, Andrzej $c (biskup ; $d ?-1654)
 • 700 1 2 $a Załuski, Andrzej Chryzostom $c (biskup warmiński, płocki, kijowski ; $d 1650 ca-1711)
 • 700 1 2 $a Wydżga, Jan Stefan $c (prymas Polski, biskup łucki, warmiński ; $d 1601 ca-1685)
 • 700 0 2 $a Władysław IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 700 1 2 $a Wichman, Mateusz $c Patrycjusz, senator, mieszkaniec Braniewa $d (?-1628)
 • 700 1 2 $a Tylicki, Piotr $c (biskup chełmiński, warmiński, kujawski, krakowski ; $d 1543-1616)
 • 700 1 2 $a Szyszkowski, Mikołaj $c (biskup warmiński ; $d 1590-ca 1643)
 • 700 1 2 $a Rudnicki, Szymon $c (biskup warmiński ; $d 1552-1621)
 • 740 $a Connotatio Canonicorum Cathedrae Vladislaviensis 1755 [et] Collegiata Crusvicensis
 • 740 $a Nomina Abbatum Monasterii Olivensis a Fundatione 1170, Quorum et Qualiter Sequebantur Specificatur
 • 740 $a Chartularium Ecclesiae Culmensis
 • 740 $a Końcowy fragment dokumentu dotyczącego podatków w Prusach w roku 1726. Podpisany Franciszek Bieliński Woj. Chełmiński, Ziem Pruskich podskarbi
 • 740 $a Series Abbatum Olivensium Integra
 • 740 $a Index Praecipuarum Rerum In Hoc Libro Continentium
 • 740 $a Schema Conventus Paradisi Mariae
 • 740 $a Sprawa przejęcia urzędu przeora w Kartuzji Kaszubskiej przez Piotra Beyera po śmierci Wawrzyńca Fendricha. Opis sprawy i dokumenty z lat 1691-1692
 • 740 $a Miscellanea dotyczące Kartuzji Bereskiej
 • 740 $a Series Abbatum Olivensium
 • 740 $a De Prima Fundatione Monasterii Olivae so Cisterciensis in Prussia
 • 740 $a Tabulae Fundatorum et Benefactorum Monasterii Olivensis
 • 740 $a Prussia Christiana Diplomatica
 • 740 $a Diplomata Brunsbergensia
 • 740 $a Transuptum Privilegiorum Ciuitatis Mehlsack in Varmia ex Latino in Germanicum Translatum, Frombork 4. XI. 1667
 • 740 $a Episcopi Culmenses
 • 777 $a Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849)
 • 852 $j BK 00065
 • 999 $d 17.01.25

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00065