Historia vom Auffruhr zu Dantzig welcher sich angefangen hatt Anno 1522 und ist durch Königl[iche] Maj[estät] von Pohlen Anno 1526 gestillet mit allem Fleiss beschrieben durch Stenzel Bornbach [...].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00159
 • Kopie:
  • Mf 1179
  • Mf 1178
  • Mf 1180
 • Autor: Bornbach, Stanisław (1530-1597)
 • Tytuł: Historia vom Auffruhr zu Dantzig welcher sich angefangen hatt Anno 1522 und ist durch Königl[iche] Maj[estät] von Pohlen Anno 1526 gestillet mit allem Fleiss beschrieben durch Stenzel Bornbach [...].
 • Miejsce i czas powstania: Gdańsk (woj. pomorskie) 17-18 w.
 • Opis fizyczny: 223 k. 23x35,5 cm
 • Oprawa: Pergamin
 • Język: Łac., niem.
 • Proweniencja:
  • "C. C. Milinowski"
  • "durch... zukauft... Gulden 1 15 Danziger... J. R." [rkps]
  • "Danzig d. 17 April 1849 Eduard Döring"
  • Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Angermünde, Otto 15 w.
  • Baliński, Jan kasztelan gdański
  • Barnim IX (książę szczeciński ; 1501-1573)
  • Bażyński, Jerzy wojewoda malborski (1469-1546)
  • Bischoff, Filip burmistrz Gdańska
  • Bischoff, Wojciech kanonik warmiński, proboszcz kościoła św. Katarzyny w Gdańsku
  • Bugenhagen, Johann teolog protestancki (1485-1558)
  • Cracau, Jan gdański mieszczanin
  • Czema, Achacy wojewoda malborski (ca 1485-1565)
  • Drzewicki, Maciej arcybiskup gnieźnieński (1467-1535)
  • Feldstedt, Reinhold członek Rady Miejskiej Gdańska
  • Ferber, Eberhard burmistrz Gdańska (1464-1529)
  • Ferber, Ewert
  • Ferber, Jan kanonik, proboszcz kościoła św. Jana w Gdańsku (1464-1493)
  • Ferber, Maurycy biskup warmiński (1471-1537)
  • Ferber (rodzina)
  • Fontine, Petrus franciszkanin
  • Fürstenberger, Jakub sekretarz miejski w Gdańsku
  • Giese, Tiedemann biskup chełmiński (1480-1550)
  • Hirschfeld, Tiedemann członek Rady Miejskiej w Gdańsku
  • Hoeffner, Jakub gdański mieszczanin
  • Hölckner, Filip syndyk gdański
  • Jerzy I Pomorski (1493-1531)
  • Konopacki, Jan biskup chełmiński (?-1530)
  • Konopacki, Jerzy wojewoda pomorski (ca 1480-1543)
  • Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
  • Kościelecki, Stanisław wojewoda sieradzki, kaliski, poznański (1460-1534)
  • Lange, Maciej burmistrz Gdańska
  • Łaski, Jan (1456-1531)
  • Luzjański, Jan (ante 1470-1551)
  • Mehlmann, Jakub kronikarz gdański
  • Mortęski, Ludwki wojewoda pomorski (1554-1615)
  • Storm, Ambroży gdański mieszczanin
  • Stutte, Jan gdański ławnik
  • Watzenrod (rodzina)
  • Wiese, Henryk burmistrz Gdańska
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Historiografia niemiecka 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) historiografia 16 w.
 • Uwagi:
  • Najstarszy z trzech odpisów kórnickich pisany jest ręką z przełomu XVII i XVIII wieku, pismem wyraźnym. Cały szereg stron zupełnie wolnych, na innych tekst rozmieszczony nierównomiernie, co może świadczyć o próbie dostosowania nowego rękopisu do paginacji wzorca.
  • Rozpowszechnione w licznych odpisach dzieło Stanisława Bornbacha, oparte na oryginalnych dokumentach (z których wiele autor wprowadził w całości do tekstu) i recesach gdańskich, zostało napisane w latach 1587-1589.
  • Strony wolne: 5, 150, 157-158, 225, 256, 259, 298-299, 309-310, 346, 361, 392-395, 433.
 • Katalogi: KRSBK I, 377-389
 • Opracowania:
  • J. Dworzaczkowa, Dziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku, Gdańsk 1962, s. 100-102
  • Por. M. Biskup, Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466, Toruń 1952, s. 217, przyp. 2

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 040 %a KÓR Z %b pol
 • 041 0 @ %a ger
 • 100 1 . %a Bornbach, Stanisław %d (1530-1597)
 • 245 1 0 %a Historia vom Auffruhr zu Dantzig welcher sich angefangen hatt Anno 1522 und ist durch Königl[iche] Maj[estät] von Pohlen Anno 1526 gestillet mit allem Fleiss beschrieben durch Stenzel Bornbach [...].
 • 250 %a kop.
 • 260 %a Gdańsk (woj. pomorskie) %c 17-18 w.
 • 300 %a 223 k. %c 23x35,5 cm
 • 340 %d rkps %e Pergamin
 • 500 %a Najstarszy z trzech odpisów kórnickich pisany jest ręką z przełomu XVII i XVIII wieku, pismem wyraźnym. Cały szereg stron zupełnie wolnych, na innych tekst rozmieszczony nierównomiernie, co może świadczyć o próbie dostosowania nowego rękopisu do paginacji wzorca.
 • 500 %a Rozpowszechnione w licznych odpisach dzieło Stanisława Bornbacha, oparte na oryginalnych dokumentach (z których wiele autor wprowadził w całości do tekstu) i recesach gdańskich, zostało napisane w latach 1587-1589.
 • 500 %a Strony wolne: 5, 150, 157-158, 225, 256, 259, 298-299, 309-310, 346, 361, 392-395, 433.
 • 510 %a KRSBK %c I, 377-389
 • 530 %d Mf 1179
 • 530 %d Mf 1178
 • 530 %d Mf 1180
 • 541 %c a %d 1858[?]
 • 546 %a Łac., niem.
 • 561 %a "C. C. Milinowski" %w Milinowski C. C.
 • 561 %a "durch... zukauft... Gulden 1 15 Danziger... J. R." [rkps] %m Gdańsk %w J. R.
 • 561 %a "Danzig d. 17 April 1849 Eduard Döring" %m Gdańsk %w Döring Edward
 • 561 %a Działyński Jan Kanty (1829-1880) %d BK Dz. hist. 29 %d BK II 33 %w Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 581 %a J. Dworzaczkowa, Dziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku, Gdańsk 1962, s. 100-102
 • 581 %a Por. M. Biskup, Stosunek Gdańska do Kazimierza Jagiellończyka w okresie wojny trzynastoletniej 1454-1466, Toruń 1952, s. 217, przyp. 2
 • 600 0 9 %a Albrecht Hohenzollern %c (książę Prus ; %d 1490-1568)
 • 600 1 . %a Angermünde, Otto %d 15 w.
 • 600 1 . %a Baliński, Jan %c kasztelan gdański
 • 600 0 9 %a Barnim %b IX %c (książę szczeciński ; %d 1501-1573)
 • 600 1 9 %a Bażyński, Jerzy %c wojewoda malborski %d (1469-1546)
 • 600 1 . %a Bischoff, Filip %c burmistrz Gdańska
 • 600 1 . %a Bischoff, Wojciech %c kanonik warmiński, proboszcz kościoła św. Katarzyny w Gdańsku
 • 600 1 9 %a Bugenhagen, Johann %c teolog protestancki %d (1485-1558)
 • 600 1 . %a Cracau, Jan %c gdański mieszczanin
 • 600 1 9 %a Czema, Achacy %c wojewoda malborski %d (ca 1485-1565)
 • 600 1 9 %a Drzewicki, Maciej %c arcybiskup gnieźnieński %d (1467-1535)
 • 600 1 . %a Feldstedt, Reinhold %c członek Rady Miejskiej Gdańska
 • 600 1 9 %a Ferber, Eberhard %c burmistrz Gdańska %d (1464-1529)
 • 600 1 . %a Ferber, Ewert
 • 600 1 9 %a Ferber, Jan %c kanonik, proboszcz kościoła św. Jana w Gdańsku %d (1464-1493)
 • 600 1 9 %a Ferber, Maurycy %c biskup warmiński %d (1471-1537)
 • 600 3 9 %a Ferber (rodzina)
 • 600 1 . %a Fontine, Petrus %c franciszkanin
 • 600 1 . %a Fürstenberger, Jakub %c sekretarz miejski w Gdańsku
 • 600 1 9 %a Giese, Tiedemann %c biskup chełmiński %d (1480-1550)
 • 600 1 . %a Hirschfeld, Tiedemann %c członek Rady Miejskiej w Gdańsku
 • 600 1 . %a Hoeffner, Jakub %c gdański mieszczanin
 • 600 1 . %a Hölckner, Filip %c syndyk gdański
 • 600 0 . %a Jerzy %b I Pomorski %d (1493-1531)
 • 600 1 9 %a Konopacki, Jan %c biskup chełmiński %d (?-1530)
 • 600 1 9 %a Konopacki, Jerzy %c wojewoda pomorski %d (ca 1480-1543)
 • 600 1 9 %a Kopernik, Mikołaj %d (1473-1543)
 • 600 1 9 %a Kościelecki, Stanisław %c wojewoda sieradzki, kaliski, poznański %d (1460-1534)
 • 600 1 . %a Lange, Maciej %c burmistrz Gdańska
 • 600 1 9 %a Łaski, Jan %d (1456-1531)
 • 600 1 9 %a Luzjański, Jan %d (ante 1470-1551)
 • 600 1 . %a Mehlmann, Jakub %c kronikarz gdański
 • 600 1 9 %a Mortęski, Ludwki %c wojewoda pomorski %d (1554-1615)
 • 600 1 . %a Storm, Ambroży %c gdański mieszczanin
 • 600 1 . %a Stutte, Jan %c gdański ławnik
 • 600 3 9 %a Watzenrod (rodzina)
 • 600 1 . %a Wiese, Henryk %c burmistrz Gdańska
 • 600 0 9 %a Zygmunt %b I Stary %c (król Polski ; %d 1467-1548)
 • 650 . 9 %a Historiografia niemiecka %y 16 w.
 • 651 . 9 %a Gdańsk (woj. pomorskie) %x historiografia %y 16 w.
 • 852 %j BK 00159
 • 999 %d 17.06.05

Indexes

Copies

  • Signature: BK 00159