Wiersze y satyry ciekawe w czasie Seymu 1789, 90 y 91 in publicum wydane."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00521
 • Kopie: Mf 892
 • Tytuł: Wiersze y satyry ciekawe w czasie Seymu 1789, 90 y 91 in publicum wydane."
 • Miejsce i czas powstania: 1788-1794
 • Opis fizyczny: 242 k. 19x16,5 cm
 • Oprawa: Półskórek, 18-19 w.
 • Język: Pol.
 • Grafika: żołnierz stojący z fajką w zębach. W jego uniformie można dopatrzeć się pewnych cech umundurowania formacji wojsk polskich tego okresu. Rysunek nieco karykaturalny. K. 238 rys.
 • Proweniencja:
  • "Ex manuscriptis Eulogii Zwierzchowski" - [rkps przekr.]
  • Na wewnętrznej stronie wierzchniej okładki ekslibris o wymiarach 12x7, 5 cm. W ramce dość złożony rysunek: u góry z obłoków wyłania się umieszczony na wstędze napis: "Deo sic", pod nim splecione ręce z przewieszonym różańcem, niżej z lewej strony dwie ręce w przyjaznym uścisku z napisem na wstędze "Amico sic" z prawej strony- ręka z dłonią złożoną w tzw."figę", nad nią symetrycznie umieszczona wstęga z napisem: "Inimico sic". Pod tym waga, pod nią następny napis: "Cuique suum". W prawym dolnym dolnym rogu litery: F. F. f. Nazwiska dawnego właściciela rkpsu i jego (?) ekslibrisu nie udało się rozwiązać
  • od K. Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksandrowicz, Tomasz Walerian kasztelan podlaski (ca 1732-1794)
  • Ankwicz, Józef kasztelan sandecki, marszałek Rady Nieustającej (1750-1794)
  • Blanchard Jean-Pierre (1753-1809)
  • Branicki, Franciszek Ksawery (1730-1819)
  • Butrymowicz, Mateusz poseł piński (1745-1814)
  • Grabowski, Paweł krajczy litewski, poseł wołkowyski
  • Igelstr~om, Josif Andreevič ambasador rosyjski w Warszawie (1737-1817)
  • Jezierski, Jacek kasztelan łukowski (1722-1805)
  • Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1741-1790)
  • Kołłątaj, Hugo (1750-1812)
  • Kościuszko, Tadeusz (1746-1817)
  • Kossakowski, Józef Kazimierz biskup inflancki (1738-1794)
  • Kossakowski, Szymon hetman wielki litewski (1741-1794)
  • Krasiński, Adam Stanisław biskup kamieniecki (1714-1800)
  • Leszczyński, Rafał podskarbi wielki koronny, starosta generalny wielkopolski (1650-1703)
  • Lipski, Tadeusz (1725-1796)
  • Lubrański, Jan biskup poznański (1456-1520)
  • Ludwik XVI (król Francji ; 1754-1793)
  • Łuskina, Stefan jezuita, poeta, redaktor "Gazety Warszawskiej" (1725-1793)
  • Małachowski, Stanisław marszałek Sejmu Wielkiego (1736-1809)
  • Massalski, Ignacy Jakub biskup wileński (1726-1794)
  • Moszczeński, Adam (1731-1823)
  • Owsiński, Kazimierz aktor, dyrektor teatru (1752-1799)
  • Ożarowski, Piotr hetman wielki koronny (1730-1794)
  • Pankracy od Serca Jezusowego franciszkanin, dr teologii
  • Piekarski, Filip poseł rawski
  • Poniatowski, Stanisław wojewoda mazowiecki, podskarbi wielki litewski, kasztelan krakowski (1676-1762)
  • Poniński, Adam podskarbi wielki koronny (1732-1798)
  • Potocki, Ignacy marszałek wielki litewski (1750-1809)
  • Potocki, Jan pisarz, podróżnik, historyk (1761-1815)
  • Potocki, Stanisław Kostka polityk, pisarz, mecenas sztuki (1755-1821)
  • Potocki, Stanisław Szczęsny wojewoda ruski, generał, marszałek konfederacji targowickiej (1752-1805)
  • Rogoziński, Wacław intendent policji
  • Rożnowski namiestnik kawalerii narodowej
  • Rzewuski, Seweryn hetman polny koronny, pisarz (1743-1811)
  • Sapieha, Aleksander Michał wojewoda połocki, kanclerz wielki litewski (1730-1793)
  • Sapieha, Kazimierz Nestor generał artylerii litewskiej, marszałek konfederacji litewskiej (1757-1798)
  • Sapieżyna, Elżbieta (1734-1800)
  • Spirydion kapucyn
  • Stanisław (św. ; ca 1030-1079)
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Suchodolski, Wojciech kasztelan radomski, poseł na Sejm Czteroletni (1749-1826)
  • Suchorzewski, Jan poseł kaliski na Sejm Czteroletni (1740/1754-1804/1809)
  • Turski, Wojciech szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, publicysta, pamiętnikarz (1756-1824)
  • Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434)
  • Zabiełło, Józef generał, hetman polny litewski (?-1794)
  • Krzyżacy
  • Rada Nieustająca
  • Sejm 1788-1792 wielki
  • Sejm 1793 Grodno nadzwyczajny
  • Trybunał Koronny
  • Literatura polska 18 w.
  • Francja 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 18 w.
  • Grodno (Białoruś) 18 w.
  • Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Paryż (Francja) 18 w.
  • Petersburg (Rosja) 18 w.
  • Szwecja 18 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 18 w.
 • Uwagi:
  • Jednolity tematycznie rękopis zawiera wiersze satyryczno-polityczne i kilka mów prozą z okresu Sejmów Wielkiego i Grodzieńskiego, przepisywane z ulotnych współczesnych druków i innych rękopisów. Pismo jednej ręki o różnym stopniu staranności i czytelności. Teksty pisane gęsto, kopista często umieszczał po dwa wersy w jednej lini, wykorzystywał też boczne marginesy, gdzie wpisywał dokończenia utworów lub krótsze wiersze w całości.
  • Do s. 312 dawna paginacja ręką kopisty z brakami, które powstały po usunięciu kart z tekstami: po k. 14 brak stron pierwotnej paginacji 29-30, po k. 36-stron 75-94, po k. 50-stron 123-142, po k. 98-stron 239-258, po k. 103-stron 269-276. Od s. 312 paginacja ołówkiem inną ręką.
  • Na k. 18v i 119v dopiski obcą 19-wieczną ręką, zwracających uwagę na łączność tekstów zapisanych na tych stronach.
 • Katalogi: KRSBK V, 150-170

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Wiersze
 • 245 $a Wiersze y satyry ciekawe w czasie Seymu 1789, 90 y 91 in publicum wydane."
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1788-1794
 • 300 $a 242 k. $c 19x16,5 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 18-19 w.
 • 500 $a Jednolity tematycznie rękopis zawiera wiersze satyryczno-polityczne i kilka mów prozą z okresu Sejmów Wielkiego i Grodzieńskiego, przepisywane z ulotnych współczesnych druków i innych rękopisów. Pismo jednej ręki o różnym stopniu staranności i czytelności. Teksty pisane gęsto, kopista często umieszczał po dwa wersy w jednej lini, wykorzystywał też boczne marginesy, gdzie wpisywał dokończenia utworów lub krótsze wiersze w całości.
 • 500 $a Do s. 312 dawna paginacja ręką kopisty z brakami, które powstały po usunięciu kart z tekstami: po k. 14 brak stron pierwotnej paginacji 29-30, po k. 36-stron 75-94, po k. 50-stron 123-142, po k. 98-stron 239-258, po k. 103-stron 269-276. Od s. 312 paginacja ołówkiem inną ręką.
 • 500 $a Na k. 18v i 119v dopiski obcą 19-wieczną ręką, zwracających uwagę na łączność tekstów zapisanych na tych stronach.
 • 510 $a KRSBK $c V, 150-170
 • 530 $d Mf 892
 • 541 $c a $d 1821
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "Ex manuscriptis Eulogii Zwierzchowski" - [rkps przekr.] $w Zwierzchowski Eulogi
 • 561 $a Na wewnętrznej stronie wierzchniej okładki ekslibris o wymiarach 12x7, 5 cm. W ramce dość złożony rysunek: u góry z obłoków wyłania się umieszczony na wstędze napis: "Deo sic", pod nim splecione ręce z przewieszonym różańcem, niżej z lewej strony dwie ręce w przyjaznym uścisku z napisem na wstędze "Amico sic" z prawej strony- ręka z dłonią złożoną w tzw."figę", nad nią symetrycznie umieszczona wstęga z napisem: "Inimico sic". Pod tym waga, pod nią następny napis: "Cuique suum". W prawym dolnym dolnym rogu litery: F. F. f. Nazwiska dawnego właściciela rkpsu i jego (?) ekslibrisu nie udało się rozwiązać $w F. F. F.
 • 561 $a od K. Kwiatkowskiego $d BK IV 48 $m Nieśwież $w Radziwiłłowie $w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852) $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież
 • 600 $a Aleksandrowicz, Tomasz Walerian $c kasztelan podlaski $d (ca 1732-1794)
 • 600 $a Ankwicz, Józef $c kasztelan sandecki, marszałek Rady Nieustającej $d (1750-1794)
 • 600 $a Blanchard Jean-Pierre $d (1753-1809)
 • 600 $a Branicki, Franciszek Ksawery $d (1730-1819)
 • 600 $a Butrymowicz, Mateusz $c poseł piński $d (1745-1814)
 • 600 $a Grabowski, Paweł $c krajczy litewski, poseł wołkowyski
 • 600 $a Igelstr~om, Josif Andreevič $c ambasador rosyjski w Warszawie $d (1737-1817)
 • 600 $a Jezierski, Jacek $c kasztelan łukowski $d (1722-1805)
 • 600 $a Józef II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1741-1790)
 • 600 $a Kołłątaj, Hugo $d (1750-1812)
 • 600 $a Kościuszko, Tadeusz $d (1746-1817)
 • 600 $a Kossakowski, Józef Kazimierz $c biskup inflancki $d (1738-1794)
 • 600 $a Kossakowski, Szymon $c hetman wielki litewski $d (1741-1794)
 • 600 $a Krasiński, Adam Stanisław $c biskup kamieniecki $d (1714-1800)
 • 600 $a Leszczyński, Rafał $c podskarbi wielki koronny, starosta generalny wielkopolski $d (1650-1703)
 • 600 $a Lipski, Tadeusz $d (1725-1796)
 • 600 $a Lubrański, Jan $c biskup poznański $d (1456-1520)
 • 600 $a Ludwik $b XVI $c (król Francji ; $d 1754-1793)
 • 600 $a Łuskina, Stefan $c jezuita, poeta, redaktor "Gazety Warszawskiej" $d (1725-1793)
 • 600 $a Małachowski, Stanisław $c marszałek Sejmu Wielkiego $d (1736-1809)
 • 600 $a Massalski, Ignacy Jakub $c biskup wileński $d (1726-1794)
 • 600 $a Moszczeński, Adam $d (1731-1823)
 • 600 $a Owsiński, Kazimierz $c aktor, dyrektor teatru $d (1752-1799)
 • 600 $a Ożarowski, Piotr $c hetman wielki koronny $d (1730-1794)
 • 600 $a Pankracy od Serca Jezusowego $c franciszkanin, dr teologii
 • 600 $a Piekarski, Filip $c poseł rawski
 • 600 $a Poniatowski, Stanisław $c wojewoda mazowiecki, podskarbi wielki litewski, kasztelan krakowski $d (1676-1762)
 • 600 $a Poniński, Adam $c podskarbi wielki koronny $d (1732-1798)
 • 600 $a Potocki, Ignacy $c marszałek wielki litewski $d (1750-1809)
 • 600 $a Potocki, Jan $c pisarz, podróżnik, historyk $d (1761-1815)
 • 600 $a Potocki, Stanisław Kostka $c polityk, pisarz, mecenas sztuki $d (1755-1821)
 • 600 $a Potocki, Stanisław Szczęsny $c wojewoda ruski, generał, marszałek konfederacji targowickiej $d (1752-1805)
 • 600 $a Rogoziński, Wacław $c intendent policji
 • 600 $a Rożnowski $c namiestnik kawalerii narodowej
 • 600 $a Rzewuski, Seweryn $c hetman polny koronny, pisarz $d (1743-1811)
 • 600 $a Sapieha, Aleksander Michał $c wojewoda połocki, kanclerz wielki litewski $d (1730-1793)
 • 600 $a Sapieha, Kazimierz Nestor $c generał artylerii litewskiej, marszałek konfederacji litewskiej $d (1757-1798)
 • 600 $a Sapieżyna, Elżbieta $d (1734-1800)
 • 600 $a Spirydion $c kapucyn
 • 600 $a Stanisław $c (św. ; $d ca 1030-1079)
 • 600 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 600 $a Suchodolski, Wojciech $c kasztelan radomski, poseł na Sejm Czteroletni $d (1749-1826)
 • 600 $a Suchorzewski, Jan $c poseł kaliski na Sejm Czteroletni $d (1740/1754-1804/1809)
 • 600 $a Turski, Wojciech $c szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, publicysta, pamiętnikarz $d (1756-1824)
 • 600 $a Władysław $b Jagiełło $c (król Polski ; $d ca 1351-1434)
 • 600 $a Zabiełło, Józef $c generał, hetman polny litewski $d (?-1794)
 • 610 $a Krzyżacy
 • 610 $a Rada Nieustająca
 • 610 $a Sejm 1788-1792 wielki
 • 610 $a Sejm 1793 Grodno nadzwyczajny
 • 610 $a Trybunał Koronny
 • 611 $a Konfederacja 1792 targowicka
 • 611 $a Konfederacja litewska
 • 650 $a Literatura polska $y 18 w.
 • 651 $a Francja $y 18 w.
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Grodno (Białoruś) $y 18 w.
 • 651 $a Lidzbark Warmiński (woj. warmińsko-mazurskie) $y 18 w.
 • 651 $a Paryż (Francja) $y 18 w.
 • 651 $a Petersburg (Rosja) $y 18 w.
 • 651 $a Szwecja $y 18 w.
 • 651 $a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) $y 18 w.
 • 651 $a Warszawa (woj. mazowieckie) $y 18 w.
 • 700 $a Kimbar, Józef $c stolnik, poseł upicki $d (ca 1750-post 1800)
 • 700 $a Zwierzchowski $d 18 w.
 • 700 $a Zabłocki, Franciszek $d (1752-1821)
 • 700 $a Węgierski, Tomasz Kajetan $d (1756-1787)
 • 700 $a Walewski, Michał $c wojewoda sieradzki $d (1735-1806)
 • 700 $a Trembecki, Stanisław $d (1739-1812)
 • 700 $a Jan z Oświęcimia $c dziekan Akademii Krakowskiej, kanonik krakowski $d (1443-1527)
 • 700 $a Mikorski, Dionizy $c szambelan królewski, poseł ziemi wyszogrodzkiej $d (?-po 1813)
 • 700 $a Lukan $d (39-65)
 • 700 $a Krasicki, Ignacy $d (1735-1801)
 • 700 $a Karski, Antoni $c poseł województwa płockiego na sejm 1793 r. $d (1747-1803)
 • 700 $a Jezierski, Franciszek Salezy $d (1740-1791)
 • 700 $a Jasiński, Jakub $d (1761-1794)
 • 700 $a Dmochowski, Franciszek Ksawery
 • 700 $a Czartoryski, Adam Kazimierz $d (1734-1823)
 • 700 $a Bykowski, Ignacy Jaksa $c poeta, konfederat barski $d (1750-1817)
 • 700 $a Bogusławski, Wojciech $d (1757-1829)
 • 700 $a Borzęcki Stanisław $c szef regimentu pieszego wojska polskiego
 • 700 $a Bulgakov, Âkov Ivanovič $d (1743-1809)
 • 852 $j BK 00521
 • 900 $c żołnierz stojący z fajką w zębach. W jego uniformie można dopatrzeć się pewnych cech umundurowania formacji wojsk polskich tego okresu. Rysunek nieco karykaturalny. $k K. 238 $m rys.
 • 999 $d 18.06.05

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00521