Zbiór wierszy politycznych i satyrycznych z czasów saskich

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00562
 • Kopie: Mf 1650
 • Tytuł: Zbiór wierszy politycznych i satyrycznych z czasów saskich
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 52 k. 33x20 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Język: Pol., franc., łac.
 • Proweniencja: od K. Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Bokum, Jan Kazimierz de Alten biskup przemyski (1666-1721)
  • Branicki, Stefan Mikołaj wojewoda podlaski (ca 16460-1709)
  • Conti, François Louis de Bourbon (1664-1709)
  • Czartoryski, Iwan kniaź litewski (?-1566/1567)
  • Esterle, Anna Aloysia kochanka króla Augusta II (?-1738)
  • Hadziewicz, Krzysztof 17 w.
  • Jabłonowski, Jan Stanisław wojewoda ruski (1669-1731)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Kalwin, Jan (1509-1564)
  • Lubomirski, Hieronim Augustyn kasztelan krakowski, hetman wielki koronny (1647-1706)
  • Luter, Marcin (1483-1546)
  • Ogiński, Leon Kazimierz starosta mścisławski (1658-1699)
  • Radziwiłł, Karol Stanisław kanclerz wielki litewski (1669-1719)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Statkiewicz, Jan 18 w.
  • Towiańska, Konstancja (?-1718)
  • Towiański, Jerzy Hipolit kasztelan i wojewoda łęczycki (?-1715)
  • Wiśniowiecki, Michał Serwacy hetman wielki litewski, kanclerz wielki litewski (1680-1744)
  • Witold (wielki książę litewski ; ok. 1352-1430)
  • Wolff, Teodor von Ludinghausen biskup inflancki (1662-1712)
  • Wysocki benedyktyn
  • Wyżycki, Michał biskup chełmiński (1649-1705)
  • Załuski, Andrzej Chryzostom biskup, kanclerz wielki koronny (ca 1650-1711)
  • Zawisza Czarny z Garbowa (ca 1370-1428)
  • Zoilus retor i sofista grecki
  • Zygmunt Kiejstutowicz (wielki książę litewski ; post 1365-1440)
  • Zygmunt Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1368-1437)
  • Benedyktyni
  • Literatura polska 18 w.
  • Litwa 18 w.
  • Łuck (Ukraina) 18 w.
  • Pomorze 18 w.
  • Tomaszów 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie 18 w.
 • Uwagi:
  • Rękopis jednej ręki z pierwszej połowy XVIII w., przepisany z innego zbioru (zbiorów). Odpis niestaranny, kopista przez nieuwagę lub brak nieznajomości rzeczy poczynił wiele błędów, opuszczał całe wiersze, przekręcał słowa, przez co w wielu wypadkach przekręcał sens utworu. Rkps nie posiada karty tytułowej, ani tytułu. Na każdej zapisanej karcie (z wyjątkiem k. 49) ze wszystkich stron zakreślony margines k. 49v-50 nie zapisane.
  • Rękopis jest zbiorem utworów polityczno-satyrycznych, przeważnie wierszowanych. W większości dotyczą one wydarzeń za panowania Augusta II Mocnego. Dwa z nich odnoszą się do wydarzeń z wczesnej historii Litwy (p. 30 i 47). Z utworów o tematyce nie historycznej zwracają uwagę "Prognostyk dni tygodniowych [...]" (k. 3-33v) oraz dwa skierowane przeciw innowiercom (k. 48-48v). Tematyka wielu związana jest z Litwą (np. wojna szlachty z Sapiehami (p. 1, 5, 14, 15, 50) zdaje się wskazywać na to, że rkps powstał w kręgach magnaterii litewskiej, prawdopodobnie w kręgu zbliżonym do księcia Karola I Stanisława Radziwiłła.
  • Papier gatunkowo jednorodny z dwoma filigranami: 1) Madonna w mandroli, filigran słabo czytelny, nie do zidentyfikowania; 2) Orzeł radziwiłłowski z tarczą na piersiach (odmiana filigranu h. Trąby) z inicjałami C[arolus] S[tanislaus] R[adivilius] i filigranem pomocniczym "New Brag". Papier z tym filigranem pochodził z papierni w radziwiłłowskich dobrach na Pomorzu w Nowej Brdzie.
 • Katalogi: KRSBK V, 211-218

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Zbiór
 • 245 $a Zbiór wierszy politycznych i satyrycznych z czasów saskich
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 52 k. $c 33x20 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 19 w.
 • 500 $a Rękopis jednej ręki z pierwszej połowy XVIII w., przepisany z innego zbioru (zbiorów). Odpis niestaranny, kopista przez nieuwagę lub brak nieznajomości rzeczy poczynił wiele błędów, opuszczał całe wiersze, przekręcał słowa, przez co w wielu wypadkach przekręcał sens utworu. Rkps nie posiada karty tytułowej, ani tytułu. Na każdej zapisanej karcie (z wyjątkiem k. 49) ze wszystkich stron zakreślony margines k. 49v-50 nie zapisane.
 • 500 $a Rękopis jest zbiorem utworów polityczno-satyrycznych, przeważnie wierszowanych. W większości dotyczą one wydarzeń za panowania Augusta II Mocnego. Dwa z nich odnoszą się do wydarzeń z wczesnej historii Litwy (p. 30 i 47). Z utworów o tematyce nie historycznej zwracają uwagę "Prognostyk dni tygodniowych [...]" (k. 3-33v) oraz dwa skierowane przeciw innowiercom (k. 48-48v). Tematyka wielu związana jest z Litwą (np. wojna szlachty z Sapiehami (p. 1, 5, 14, 15, 50) zdaje się wskazywać na to, że rkps powstał w kręgach magnaterii litewskiej, prawdopodobnie w kręgu zbliżonym do księcia Karola I Stanisława Radziwiłła.
 • 500 $a Papier gatunkowo jednorodny z dwoma filigranami: 1) Madonna w mandroli, filigran słabo czytelny, nie do zidentyfikowania; 2) Orzeł radziwiłłowski z tarczą na piersiach (odmiana filigranu h. Trąby) z inicjałami C[arolus] S[tanislaus] R[adivilius] i filigranem pomocniczym "New Brag". Papier z tym filigranem pochodził z papierni w radziwiłłowskich dobrach na Pomorzu w Nowej Brdzie.
 • 510 $a KRSBK $c V, 211-218
 • 530 $d Mf 1650
 • 541 $c a $d 1821
 • 546 $a Pol., franc., łac.
 • 561 $a od K. Kwiatkowskiego $d BK IV, 94 $m Nieśwież $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież $w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852) $w Radziwiłłowie
 • 600 $a August $b II Mocny $c (król Polski ; $d 1670-1733)
 • 600 $a Bokum, Jan Kazimierz de Alten $c biskup przemyski $d (1666-1721)
 • 600 $a Branicki, Stefan Mikołaj $c wojewoda podlaski $d (ca 16460-1709)
 • 600 $a Conti, François Louis de Bourbon $d (1664-1709)
 • 600 $a Czartoryski, Iwan $c kniaź litewski $d (?-1566/1567)
 • 600 $a Esterle, Anna Aloysia $c kochanka króla Augusta II $d (?-1738)
 • 600 $a Hadziewicz, Krzysztof $d 17 w.
 • 600 $a Jabłonowski, Jan Stanisław $c wojewoda ruski $d (1669-1731)
 • 600 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 600 $a Kalwin, Jan $d (1509-1564)
 • 600 $a Lubomirski, Hieronim Augustyn $d kasztelan krakowski, hetman wielki koronny $d (1647-1706)
 • 600 $a Luter, Marcin $d (1483-1546)
 • 600 $a Ogiński, Leon Kazimierz $c starosta mścisławski $d (1658-1699)
 • 600 $a Radziwiłł, Karol Stanisław $c kanclerz wielki litewski $d (1669-1719)
 • 600 $a Stanisław Leszczyński $c (król Polski ; $d 1677-1766)
 • 600 $a Statkiewicz, Jan $d 18 w.
 • 600 $a Towiańska, Konstancja $d (?-1718)
 • 600 $a Towiański, Jerzy Hipolit $c kasztelan i wojewoda łęczycki $d (?-1715)
 • 600 $a Wiśniowiecki, Michał Serwacy $c hetman wielki litewski, kanclerz wielki litewski $d (1680-1744)
 • 600 $a Witold $c (wielki książę litewski ; $d ok. 1352-1430)
 • 600 $a Wolff, Teodor von Ludinghausen $c biskup inflancki $d (1662-1712)
 • 600 $a Wysocki $c benedyktyn
 • 600 $a Wyżycki, Michał $c biskup chełmiński $d (1649-1705)
 • 600 $a Załuski, Andrzej Chryzostom $c biskup, kanclerz wielki koronny $d (ca 1650-1711)
 • 600 $a Zawisza Czarny z Garbowa $d (ca 1370-1428)
 • 600 $a Zoilus $c retor i sofista grecki
 • 600 $a Zygmunt Kiejstutowicz $c (wielki książę litewski ; $d post 1365-1440)
 • 600 $a Zygmunt Luksemburski $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1368-1437)
 • 610 $a Benedyktyni
 • 650 $a Literatura polska $y 18 w.
 • 651 $a Litwa $y 18 w.
 • 651 $a Łuck (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Pomorze $y 18 w.
 • 651 $a Tomaszów $y 18 w.
 • 651 $a Warszawa (woj. mazowieckie $y 18 w.
 • 700 $a Leszczyńska, Anna $d (1660-1727)
 • 700 $a Beda $c (św. ; $d ca 673-735)
 • 700 $a Sapiehowie (ród)
 • 700 $a Radziwiłł, Karol Stanisław $c kanclerz wielki litewski $d (1669-1719)
 • 700 $a Radgowski, Maciej $c pisarz $d 17 w.
 • 700 $a Pociej, Ludwik Konstanty $c hetman wielki litewski, wojewoda wileński $d (1664-1730)
 • 700 $a Leszczyński, Rafał $c podskarbi wielki koronny, starosta generalny Wielkopolski $d (1650-1703)
 • 740 $a Zbiór wierszy politycznych i
 • 852 $j BK 00562
 • 999 $d 18.08.17

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00562