Diarius seimu Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo tertio.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00305
 • Kopie:
  • Mf 1161
  • Mf 837
 • Tytuł: Diarius seimu Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo tertio.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 408 s. 33x20 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Artykuły do uspokoienia y ubezpieczenia Krolewstwa" s. 86-87 mowy: [Baranowski Wojciech] bp płocki (2) s. 30-31, 125-130. - Firlej [Mikołaj] wda krakowski (2) s. 31-32, 139-145. - Gostomski [Hieronim] wda poznański s. 145-146. - Gostomski [Stanisław] wda rawski s. 33. - [Goślicki Wawrzyniec] bp przemyski s. 131-137. - Karnkowski [Stanisław] prymas (2) s. 25-29, 52-53. - Leśniowolski [Marcin] klan podlaski (2) s. 35-38, 46-47. - Machowski s. 51-52. - Maciejowski [Bernard] bp łucki s. 130-131. - Mniszech [Jerzy] wda sandomierski (3) s. 33, 43-46, 146-147. - Opaliński [Andrzej] marszałek w. kor. 38. - Orzelski [Świętosław] sta radziejowski s. 94-98. - Ostrogski [Janusz] klan krakowski s. 137-139. - Radziwiłł [Jerzy] bp krakowski s. 120-125. - Radziwiłł [Mikołaj Krzysztof] wda trocki s. 47-51. - Rozdrażewski [Hieronim] bp kujawski (2) s. 29-30, 68. - Sienieński [Jan] wda podolski s. 39-40. - Zamoyski [Jan] hetman w. kor. (4) s. 38-41, 68-71, 73-84, 87-92. - Zebrzydowski [Mikołaj] wda lubelski s. 147-150. - [Zygmunt III król Polski] s. 84-86. - Żółkiewski [Stanisław] klan lwowski s. 33-35. "Respons krolowey angelskiey [Elżbiety I] panu Działynskiemu na iego legatio" s. 98-99 Diariusz sejmu 1593 s. 1-150 w tym:
  • List Zygmunta III króla Polski do [Klemensa VIII?] (błędnie? Leon X) papieża s. 318-320 Diariusz sejmu 1597 s. 188-408 w tym: mowy: [Abramowicz Jan Stanisławowicz] wda smoleński s. 315-318. - [Baranowski Wojciech] bp płocki s. 286-290. - [Chalecki Dymitr] podskarbi w. lit. s. 370-371. - [Działyński Mikołaj] wda chełmiński s. 326-327. - [Gomoliński Stanisław] bp chełmski s. 300-307. - [Gostomski Hieronim] wda poznański s. 308-313. - [Łaski Olbracht] wda sieradzki s. 313-315. - [Maciejowski Bernard] bp łucki s. 290-300. - [Męciński Andrzej] klan wieluński s. 327. - Myszkowski Piotr marszałek poselski s. 188-194. - [Ostrogski Konstanty Wasyl] wda kijowski s. 336-338. - Radziwiłł [Jerzy] bp krakowski s. 279-282. - [Radziwiłł Krzysztof] wda wileński s. 329-336. - [Rozdrażewski Hieronim] bp kujawski (2) s. 194-197, 282-286. - [Schenking Otto] bp inflancki s. 307-308. - [Solikowski Jan Dymitr] abp lwowski s. 277-279. - Włodek Stanisław wda bełski "przy oddaniu [...] panny podskarbianki koronney nadworney [...] chorążemu sochaczewskiemu s. 397-408. - [Wodyński Jan] klan podlaski s. 327-329. - Zamoyski Jan kanclerz w. kor. (2) s. 197-210, 342-369. - NN Kajetan [?] kard. s. 210-222 oraz 256-268. - [Zebrzydowski Mikołaj] marszałek w. kor. s. 339-342. - NN klan elbieński? s. 338-339. - NN klan konarski s. 329. - NN wda mazowiecki s. 338. - NN wda nowogrodzki s. 323. - NN wda rawkowski s. 323-324. dedykacja Januszowi Ostrogskiemu klanowi krakowskiemu s. 223-225 List Zygmunta I króla Polski do Pawła III papieża 1531 s. 320-323
  • Diariusz sejmu 1596 s. 151-188 krótki fragment tego diariusza z 26 i 29 marca, podczas gdy sejm trwał do 13.05. w tym m. in. mowy: [Goślicki Wawrzyniec] bp przemyski s. 161-165. - [Maciejowski Bernard] bp łucki s. 158-161. - [Ostrogski Janusz] klan krakowski s. 165-166. - [Radziwiłł Jerzy] bp krakowski s. 156-157. - [Rozdrażewski Hieronim] bp kujawski s. 157-158. - [Zamoyski Jan] kanclerz w. kor. s. 167-181. - posłowie cesarza SRI [Rudolfa II] s. 181-188.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Herburt Jan Szczęsny pisarz rokoszowy
  • Jazłowiecki Mikołaj sta śniatycki
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Sejm 1593 Warszawa
  • Sejm 1596 Warszawa
  • Sejm 1597 Warszawa
  • Mowy sejmowe 16 w.
  • Diariusz sejmowy 16 w.
 • Uwagi:
  • pismo jednej ręki
  • Diariusz sejmu 1597 zaczyna się na s. 188, tymczasem systematyczny ciąg materiałów tego diariusza rozpoczyna się od s. 223. Sejm warszawski 1597 trwał od 10.02. do 25.03., a diariusz kończy się 10 marca długą mową wojewody bełskiego przy oddaniu podskarbianki koronnej nadwornej chorążemu sochaczewskiemu. Brak więc materiałów do końca 25.03. oraz opisania sejmowego dnia 28 marca. Redakcja diariusza z 1597 bardzo się różni od drukowanej w Scriptores T. 20
  • Na s. 99 błędnie: "Diarius seimu Anno Domini millesimo quingentesimo nonaesimo! quarto" - jest to jednak kontynuacja sejmu 1593 od 5.05. do 22.05.
  • Na oprawie wewnętrznej nalepka z napisem: "5to Dyaryusz seymu warszawskiego Ao 1593", na k. 1v dopisano ręką 18 w.: "N. 6to"
 • Opracowania: In conventu generali Warszaviensi anno [...] 1597 fragm. diariusza, przeważnie pokrywający się z drukiem E. Barwińskiego (Scriptores Rerum Pol., XX, 1-142), szczególnie witanie marszałka Piotra Myszkowskiego (s. 188-194 w rkps, w druku 16-18, votum Jana Zamoyskiego (r. 197-210 - dr. 70-85), mowa legata Gaetani (r. 210-222 - dr. 21-27). Wyd. nie uwzględnił rkpsu kórn. s. 225-408 "Chronologia Seymu 1597" o diariusz poprzedzony listem dedyk NN do Janusza Ostrogskiego kaszt. krak. s. 223-225. Całość pokrywa się z wyd. Barwińskiego o.c. s. 1-142, ściślej do s. 104, gdyż rkps urywa się na dacie obrad 10 III. Pod tą datą, zamiast diariusza jest w rkpsie (s. 397-408) mowa woj. bełskiego Stanisława Włodka "przy oddaniu [...] panny podskarbianki koronney nadworney [...] chorążemu sochaczewskiemu" Scriptores Rerum Polonicarum T. 20: Dyaryusze sejmowe R. 1597 [...] wyd. W. Barwiński, Kraków 1907 s. 1-124 wg rękopisów Bibl. Nar., Bibl. Racz., Bibl. Czart. i AGAD-u

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol $a lat
 • 130 0 . $a Diariusze sejmowe
 • 245 0 0 $a Diarius seimu Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo tertio.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 408 s. $c 33x20 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra brązowa, 19 w.
 • 500 $a pismo jednej ręki
 • 500 $a Diariusz sejmu 1597 zaczyna się na s. 188, tymczasem systematyczny ciąg materiałów tego diariusza rozpoczyna się od s. 223. Sejm warszawski 1597 trwał od 10.02. do 25.03., a diariusz kończy się 10 marca długą mową wojewody bełskiego przy oddaniu podskarbianki koronnej nadwornej chorążemu sochaczewskiemu. Brak więc materiałów do końca 25.03. oraz opisania sejmowego dnia 28 marca. Redakcja diariusza z 1597 bardzo się różni od drukowanej w Scriptores T. 20
 • 500 $a Na s. 99 błędnie: "Diarius seimu Anno Domini millesimo quingentesimo nonaesimo! quarto" - jest to jednak kontynuacja sejmu 1593 od 5.05. do 22.05.
 • 500 $a Na oprawie wewnętrznej nalepka z napisem: "5to Dyaryusz seymu warszawskiego Ao 1593", na k. 1v dopisano ręką 18 w.: "N. 6to"
 • 520 $a "Artykuły do uspokoienia y ubezpieczenia Krolewstwa" s. 86-87 $a mowy: [Baranowski Wojciech] bp płocki (2) s. 30-31, 125-130. - Firlej [Mikołaj] wda krakowski (2) s. 31-32, 139-145. - Gostomski [Hieronim] wda poznański s. 145-146. - Gostomski [Stanisław] wda rawski s. 33. - [Goślicki Wawrzyniec] bp przemyski s. 131-137. - Karnkowski [Stanisław] prymas (2) s. 25-29, 52-53. - Leśniowolski [Marcin] klan podlaski (2) s. 35-38, 46-47. - Machowski s. 51-52. - Maciejowski [Bernard] bp łucki s. 130-131. - Mniszech [Jerzy] wda sandomierski (3) s. 33, 43-46, 146-147. - Opaliński [Andrzej] marszałek w. kor. 38. - Orzelski [Świętosław] sta radziejowski s. 94-98. - Ostrogski [Janusz] klan krakowski s. 137-139. - Radziwiłł [Jerzy] bp krakowski s. 120-125. - Radziwiłł [Mikołaj Krzysztof] wda trocki s. 47-51. - Rozdrażewski [Hieronim] bp kujawski (2) s. 29-30, 68. - Sienieński [Jan] wda podolski s. 39-40. - Zamoyski [Jan] hetman w. kor. (4) s. 38-41, 68-71, 73-84, 87-92. - Zebrzydowski [Mikołaj] wda lubelski s. 147-150. - [Zygmunt III król Polski] s. 84-86. - Żółkiewski [Stanisław] klan lwowski s. 33-35. $a "Respons krolowey angelskiey [Elżbiety I] panu Działynskiemu na iego legatio" s. 98-99 $a Diariusz sejmu 1593 s. 1-150 w tym:
 • 520 $a List Zygmunta III króla Polski do [Klemensa VIII?] (błędnie? Leon X) papieża s. 318-320 $a Diariusz sejmu 1597 s. 188-408 w tym: $a mowy: [Abramowicz Jan Stanisławowicz] wda smoleński s. 315-318. - [Baranowski Wojciech] bp płocki s. 286-290. - [Chalecki Dymitr] podskarbi w. lit. s. 370-371. - [Działyński Mikołaj] wda chełmiński s. 326-327. - [Gomoliński Stanisław] bp chełmski s. 300-307. - [Gostomski Hieronim] wda poznański s. 308-313. - [Łaski Olbracht] wda sieradzki s. 313-315. - [Maciejowski Bernard] bp łucki s. 290-300. - [Męciński Andrzej] klan wieluński s. 327. - Myszkowski Piotr marszałek poselski s. 188-194. - [Ostrogski Konstanty Wasyl] wda kijowski s. 336-338. - Radziwiłł [Jerzy] bp krakowski s. 279-282. - [Radziwiłł Krzysztof] wda wileński s. 329-336. - [Rozdrażewski Hieronim] bp kujawski (2) s. 194-197, 282-286. - [Schenking Otto] bp inflancki s. 307-308. - [Solikowski Jan Dymitr] abp lwowski s. 277-279. - Włodek Stanisław wda bełski "przy oddaniu [...] panny podskarbianki koronney nadworney [...] chorążemu sochaczewskiemu s. 397-408. - [Wodyński Jan] klan podlaski s. 327-329. - Zamoyski Jan kanclerz w. kor. (2) s. 197-210, 342-369. - NN Kajetan [?] kard. s. 210-222 oraz 256-268. - [Zebrzydowski Mikołaj] marszałek w. kor. s. 339-342. - NN klan elbieński? s. 338-339. - NN klan konarski s. 329. - NN wda mazowiecki s. 338. - NN wda nowogrodzki s. 323. - NN wda rawkowski s. 323-324. $a dedykacja Januszowi Ostrogskiemu klanowi krakowskiemu s. 223-225 $a List Zygmunta I króla Polski do Pawła III papieża 1531 s. 320-323
 • 520 $a Diariusz sejmu 1596 s. 151-188 krótki fragment tego diariusza z 26 i 29 marca, podczas gdy sejm trwał do 13.05. w tym m. in. mowy: [Goślicki Wawrzyniec] bp przemyski s. 161-165. - [Maciejowski Bernard] bp łucki s. 158-161. - [Ostrogski Janusz] klan krakowski s. 165-166. - [Radziwiłł Jerzy] bp krakowski s. 156-157. - [Rozdrażewski Hieronim] bp kujawski s. 157-158. - [Zamoyski Jan] kanclerz w. kor. s. 167-181. - posłowie cesarza SRI [Rudolfa II] s. 181-188.
 • 530 $d Mf 1161
 • 530 $d Mf 837
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK II, 173 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 $a In conventu generali Warszaviensi anno [...] 1597 fragm. diariusza, przeważnie pokrywający się z drukiem E. Barwińskiego (Scriptores Rerum Pol., XX, 1-142), szczególnie witanie marszałka Piotra Myszkowskiego (s. 188-194 w rkps, w druku 16-18, votum Jana Zamoyskiego (r. 197-210 - dr. 70-85), mowa legata Gaetani (r. 210-222 - dr. 21-27). Wyd. nie uwzględnił rkpsu kórn. s. 225-408 "Chronologia Seymu 1597" o diariusz poprzedzony listem dedyk NN do Janusza Ostrogskiego kaszt. krak. s. 223-225. Całość pokrywa się z wyd. Barwińskiego o.c. s. 1-142, ściślej do s. 104, gdyż rkps urywa się na dacie obrad 10 III. Pod tą datą, zamiast diariusza jest w rkpsie (s. 397-408) mowa woj. bełskiego Stanisława Włodka "przy oddaniu [...] panny podskarbianki koronney nadworney [...] chorążemu sochaczewskiemu" $a Scriptores Rerum Polonicarum T. 20: Dyaryusze sejmowe R. 1597 [...] wyd. W. Barwiński, Kraków 1907 s. 1-124 wg rękopisów Bibl. Nar., Bibl. Racz., Bibl. Czart. i AGAD-u
 • 600 1 . $a Herburt Jan Szczęsny $c pisarz rokoszowy
 • 600 1 . $a Jazłowiecki Mikołaj $c sta śniatycki
 • 600 0 9 $a Rudolf $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1552-1612)
 • 600 0 9 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 610 2 . $a Sejm 1593 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1596 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1597 Warszawa
 • 650 . 9 $a Mowy sejmowe $z 16 w.
 • 650 . 9 $a Diariusz sejmowy $z 16 w.
 • 700 1 2 $a Żółkiewski Stanisław $c hetman w. kor. kanclerz w. kor. $d (1547-1620)
 • 700 1 2 $a Abramowicz, Jan Stanisławowicz $c wda miński smoleński $d (?-1602)
 • 700 1 2 $a Wodyński Jan $c klan i wda podlaski $d (?-1616)
 • 700 1 2 $a Zamoyski Jan $c kanclerz w. kor. hetman w. kor. $d (1542-1605)
 • 700 1 2 $a Zebrzydowski Mikołaj $c wda lubelski wda krakowski $d (1553-1620)
 • 700 0 2 $a Zygmunt $b I Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 700 0 2 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 700 1 2 $a Baranowski, Wojciech $c abp gnieźn. sekr. w. kor. $d (1548-1615)
 • 700 1 2 $a Chalecki Dymitr $c podskarbi w. lit. $d (?-1598)
 • 700 1 2 $a Działyński Mikołaj $c wda chełmiński $d (ca 1540-1604)
 • 700 0 2 $a Elżbieta $b I $c (królowa Anglii ; $d 1533-1603)
 • 700 1 2 $a Firlej Mikołaj $c wda krakowski $d (?-1601)
 • 700 1 2 $a Caetani, Enrico $c (kard., nuncjusz papieski ; $d 1550-1599)
 • 700 1 2 $a Gomoliński Stanisław $c bp kamieniecki chełmski łucki $d (?-1604)
 • 700 1 2 $a Gostomski Hieronim $c wda poznański $d (?-1609)
 • 700 1 2 $a Gostomski Stanisław $c wda rawski $d (?-1598)
 • 700 1 2 $a Goślicki Wawrzyniec $c bp pozn. $d (ca 1530-1607)
 • 700 1 2 $a Karnkowski Stanisław $c prymas abp gnieźn. $d (1520-1603)
 • 700 0 2 $a Klemens $b VIII $c (papież ; $d 1536-1605)
 • 700 1 2 $a Leśniowolski Marcin $d klan podlaski $d (?-1593)
 • 700 1 2 $a Łaski Olbracht $c wda sieradzki $d (1536-1604)
 • 700 1 2 $a Maciejowski Bernard $c abp gnieźn. prymas $d (1548-1608)
 • 700 1 2 $a Męciński Andrzej $c klan wieluński $d (?-ca 1619)
 • 700 1 2 $a Mniszech Jerzy $c krajczy kor. $d (ca 1548-1613)
 • 700 1 2 $a Myszkowski Piotr $c marszałek poselski
 • 700 1 2 $a Opaliński Andrzej $c marszałek w. kor. sta gen. wlkp $d (1540-1593)
 • 700 1 2 $a Orzelski Świętosław $c sta radziejowski $d (1549-1598)
 • 700 1 2 $a Ostrogski Janusz $c wda wołyński klan krakowski $d (ca 1554-1620)
 • 700 1 2 $a Ostrogski Konstanty Wasyl $c wda kijowski $d (1526-1608)
 • 700 0 2 $a Paweł $b III $c (papież ; $d 1468-1549)
 • 700 1 2 $a Radziwiłł Jerzy $c bp krakowski kard. gubernator Inflant $d (1556-1600)
 • 700 1 2 $a Radziwiłł Krzysztof "Piorun" $c wda wileński hetman w. lit. $d (1547-1603)
 • 700 1 2 $a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" $c marszałek w. lit. wda wileński $d (1549-1616)
 • 700 1 2 $a Rozdrażewski Hieronim $c bp włocławski $d (1546-1600)
 • 700 1 2 $a Schenking Otto $c bp inflancki $d (1554-1637)
 • 700 1 2 $a Sienieński Jan $c wda podolski $d (?-1599)
 • 700 1 2 $a Solikowski Jan Dymitr $c abp lwowski $d (1539-1603)
 • 700 1 2 $a Włodek Stanisław $c wda bełski $d (?-1615)
 • 740 $a Mowa Sienieńskiego Jana wdy podolskiego
 • 740 $a Mowa Chaleckiego Dymitra podskarbiego w. lit.
 • 740 $a Mowa Ostrogskiego Konstantego Wasyla wdy kijowskiego
 • 740 $a Mowa Radziwiłł Krzysztofa "Pioruna" wdy wileńskiego
 • 740 $a Mowa Wodyńskiego Jana klana podlaskiego
 • 740 $a Mowa Męcińskiego Andrzeja klana wieluńskiego
 • 740 $a Mowa Działyńskiego Mikołaja wdy chełmińskiego
 • 740 $a Mowa NN klana elbieńskiego?
 • 740 $a Mowa NN wdy mazowieckiego
 • 740 $a Mowa NN klana konarskiego
 • 740 $a Mowa NN wdy rawkowskiego
 • 740 $a Mowa NN wdy nowogrodzkiego
 • 740 $a List Zygmunta I króla Polski do Pawła III papieża
 • 740 $a List Zygmunta III króla Polski do Klemensa VIII? papieża
 • 740 $a Dedykacja Januszowi Ostrogskiemu klanowi krakowskiemu 1597
 • 740 $a Mowa Abramowicza Jana wdy smoleńskiego
 • 740 $a Mowa Łaskiego Olbrachta wdy sieradzkiego
 • 740 $a Mowa Schenkinga Ottona bpa inflanckiego
 • 740 $a Mowa Gomolińskiego Stanisława bpa chełmskiego
 • 740 $a Mowa Solikowskiego Jana Dymitra abpa lwowskiego
 • 740 $a Mowa Myszkowskiego Piotra marszałka poselskiego
 • 740 $a Mowa posłów Rudolfa II cesarza SRI
 • 740 $a Mowy Ostrogskiego Janusza klana krakowskiego
 • 740 $a Mowy Zebrzydowskiego Mikołaja wdy krakowskiego
 • 740 $a Mowa Goślickiego Wawrzyńca bpa przemyskiego
 • 740 $a Mowa Maciejowskiego Bernarda bpa łuckiego
 • 740 $a Mowy Radziwiłła Jerzego bpa krakowskiego
 • 740 $a Mowa Orzelskiego Świętosława sty radziejowskiego
 • 740 $a Mowa Zygmunta III króla Polski
 • 740 $a Mowa Machowskiego
 • 740 $a Mowa Żółkiewskiego Stanisława hetmana w. kor.
 • 740 $a Mowy Zamoyskiego Jana hetmana i kanclerza w. kor.
 • 740 $a Mowy Rozdrażewskiego Hieronima bpa kujawskiego
 • 740 $a Mowa Radziwiłła Mikołaja Krzysztofa wdy trockiego
 • 740 $a Mowa Opalińskiego Andrzeja marszałka w. kor.
 • 740 $a Mowy Mniszcha Jerzego wdy sandomierskiego
 • 740 $a Mowy Leśniowolskiego Marcina klana podlaskiego
 • 740 $a Mowy Karnkowskiego Stanisława prymasa
 • 740 $a Mowy Gostomskiego Hieronima wdy poznańskiego
 • 740 $a Mowa Gostomskiego Stanisława wdy rawskiego
 • 740 $a Mowy Firleja Mikołaja wdy krakowskiego
 • 740 $a Mowy Baranowskiego Wojciecha bpa płockiego
 • 740 $a Diariusz sejmu 1593
 • 740 $a Mowa Włodka Stanisława wdy bełskiego |przy oddaniu panny podskarbianki koronney nadworney chorążemu sochaczewskiemu
 • 740 $a Respons Elżbiety I krolowey angelskiey panu Działynskiemu na iego legatio 1593
 • 740 $a Artykuły do uspokoienia y ubezpieczenia Krolewstwa 1593
 • 740 $a Chronologia sejmu 1597
 • 740 $a In conventu generali Warszawiensi Anno Domini 1597
 • 740 $a Diariusz sejmu 1596
 • 852 $j BK 00305
 • 910 $a Ostrogski Janusz klan krakowski
 • 999 $d 2017-04-26

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00305