"Dyaryusz Korrespondencyi [... Adama] Tarła, woiewody lubelskiego, z [... Stanisławem] Poniatowskim, woiewodą mazowieckim y [...] podkomorzym koronnym synem jego [Kazimierzem] oraz y z innemi z okazyi xiązki iakieysiś francuskiey pod tytułem Szpieg pospolity y polityczny etc. wydaney, wynikaiących z opisaniem wszystkich cyrkumstancyi między Temiż osobami zachodzących zaczynaiących się od Dnia 2. Novembra 1743."

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00441
 • Kopie: Mf 872
 • Autor: Tarło, Adam wda lubelski (1713-1744)
 • Tytuł:
  • korespondencja 18 w.
  • "Dyaryusz Korrespondencyi [... Adama] Tarła, woiewody lubelskiego, z [... Stanisławem] Poniatowskim, woiewodą mazowieckim y [...] podkomorzym koronnym synem jego [Kazimierzem] oraz y z innemi z okazyi xiązki iakieysiś francuskiey pod tytułem Szpieg pospolity y polityczny etc. wydaney, wynikaiących z opisaniem wszystkich cyrkumstancyi między Temiż osobami zachodzących zaczynaiących się od Dnia 2. Novembra 1743."
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 42 k. 19x16 cm
 • Oprawa: półskórek, 20 w., BK
 • Język: Pol.
 • Zawartość: "Kopia listu [...] woiewody lubelskiego [Adama Tarły] do [...] woiewody mazowieckiego [Stanisława Poniatowskiego [...] d. 2 Novembris 1743 z francuskiego ięzyka na Polski przetłumaczonego" k. 3 "Kopia responsu [...] woiewody mazowieckiego na list [...] woiewody lubelskiego d. 3 Novembris datowanego" k. 3v "Kopia powtórnego listu [...] woiewody lubelskiego do [...] woiewody mazowieckiego d. 3 Novembris datowanego itidem z francuskiego przetłumaczonego" k. 4 "Kopie listów [...] podkomorzego koronnego [Kazimierza Poniatowskiego] do [...] woiewody lubelskiego [...] pierwszy de 5 Novembris [...] 1743" k. 4v "Drugi [list Kaz. Poniatowskiego] 11. Novembris z Puław" k. 5-6 Kopia listu [...] prymasa do [...] wwdy lubelskiego [...] z Łowicza ie 8 9bris"; do Podkomorzego kor. 1743; do kanclerza w. kor. [Załuski Andrzej Stanisław k. 6-17 "Kopia responsu [...] podkomorzego koron. na list [...] kuchmistrza koronn. z Puław ie 18 novembris pisanego" k. 17 Relacya z Puław ie. 17 9bris 1743" k. 18-20 "Relacya powtórna z Puław d. 20 Novembris" k. 20 "Relacya o poiedynku między [...] woiewodą lubelskim y [...] podkomorzym kor. d. 21 Novembris 1743" k. 20v-22 "Kopia obowiązania ślubem czyli założenia aresztu y zatamowaniu poiedynku nomine regio, 20. 11. 1743" k. 22v-23 "Tren żałosny slachcica polskiego nad porożnionemi dwoma domami zacnemi a nie winnie [tj. między Tarłami i Poniatowskimi]" k. 23v-25 "Descriptio poiedynku pod Markuszowem" k. 25 "Epitafium [...] Adamowi Tarłowi [...] d. 14 Martii [...] 1744 [...] od [...] Poniatowskiego [...] na poiedynku zginionemu" k. 25v-28 "Poiedynek poetycznym wierszem opisany [...] wwdy lubelskiego z [...] podkomorzym [...]" k. 28-29 "Ogłos żałosny nad fatami [...] wwdy lubelskiego od Horacyusza polskiego in anno 1744 d. 13 Martii" k. 29-30 "Proiekt" k. 30v "Replika" k. 31 "Justyfikacya [...] stolnika Czernieckiego" k. 31v "Kopia testamentu [...] Tarła wwdy lubelskiego d. 14 Septembris 1743 uczynionego" k. 32-35v "Dyskurs Topora z Ciołkiem wadzących się y poiedynkuiących w inwentarzu staruszka Ezopa znaleziony" k. 35v-41
 • Proweniencja: kupione od K. Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Poniatowski Kazimierz podkomorzy kor. (1721-1800)
  • Poniatowski Stanisław klan krakowski (1676-1762)
  • Literatura okolicznościowa 18 w.
  • Literatura polska 18 w.
  • Obyczaje 18 w.
  • Listy 18 w.
 • Uwagi: k. 1 i 42 czyste
 • Opracowania: 10. Kopia listu [...] prymasa do [...] księdza kanclerza w. k. [...] - druk: Hubert L. op. cit. T. 2 s. 265 nr 3 17. Kopia obowiązania ślubem [...] - druk: Hubert L., op. cit. T. 2 s. 266 nr 6 8. Kopia listu [...] prymasa do [...] podkomorzego kor. [...] - druk: Hubert L. op. cit. T. 2 s. 266 nr 5 6. Kopia listu [...] prymasa [Krzysztofa Szembeka [...] - druk: Hubert L. op. cit. T. 2 s. 265 nr 4 4. Kopie listów [...] podkomorzego koronnego [...] - druk: Hubert L., Pamiętniki histor., Warszawa 1861, T. 2 s. 264 nr 2 Druk:

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 100 %a Tarło, Adam %c wda lubelski %d (1713-1744)
 • 243 %a korespondencja 18 w.
 • 245 %a "Dyaryusz Korrespondencyi [... Adama] Tarła, woiewody lubelskiego, z [... Stanisławem] Poniatowskim, woiewodą mazowieckim y [...] podkomorzym koronnym synem jego [Kazimierzem] oraz y z innemi z okazyi xiązki iakieysiś francuskiey pod tytułem |Szpieg pospolity y polityczny etc. wydaney, wynikaiących z opisaniem wszystkich cyrkumstancyi między Temiż osobami zachodzących zaczynaiących się od Dnia 2. Novembra 1743."
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 18 w.
 • 300 %a 42 k. %c 19x16 cm
 • 340 %d Rkps %e półskórek, 20 w., BK
 • 500 %a k. 1 i 42 czyste
 • 520 %a "Kopia listu [...] woiewody lubelskiego [Adama Tarły] do [...] woiewody mazowieckiego [Stanisława Poniatowskiego [...] d. 2 Novembris 1743 z francuskiego ięzyka na Polski przetłumaczonego" k. 3 "Kopia responsu [...] woiewody mazowieckiego na list [...] woiewody lubelskiego d. 3 Novembris datowanego" k. 3v "Kopia powtórnego listu [...] woiewody lubelskiego do [...] woiewody mazowieckiego d. 3 Novembris datowanego itidem z francuskiego przetłumaczonego" k. 4 "Kopie listów [...] podkomorzego koronnego [Kazimierza Poniatowskiego] do [...] woiewody lubelskiego [...] pierwszy de 5 Novembris [...] 1743" k. 4v "Drugi [list Kaz. Poniatowskiego] 11. Novembris z Puław" k. 5-6 Kopia listu [...] prymasa do [...] wwdy lubelskiego [...] z Łowicza ie 8 9bris"; do Podkomorzego kor. 1743; do kanclerza w. kor. [Załuski Andrzej Stanisław k. 6-17 "Kopia responsu [...] podkomorzego koron. na list [...] kuchmistrza koronn. z Puław ie 18 novembris pisanego" k. 17 Relacya z Puław ie. 17 9bris 1743" k. 18-20 "Relacya powtórna z Puław d. 20 Novembris" k. 20 "Relacya o poiedynku między [...] woiewodą lubelskim y [...] podkomorzym kor. d. 21 Novembris 1743" k. 20v-22 "Kopia obowiązania ślubem czyli założenia aresztu y zatamowaniu poiedynku nomine regio, 20. 11. 1743" k. 22v-23 "Tren żałosny slachcica polskiego nad porożnionemi dwoma domami zacnemi a nie winnie [tj. między Tarłami i Poniatowskimi]" k. 23v-25 "Descriptio poiedynku pod Markuszowem" k. 25 "Epitafium [...] Adamowi Tarłowi [...] d. 14 Martii [...] 1744 [...] od [...] Poniatowskiego [...] na poiedynku zginionemu" k. 25v-28 "Poiedynek poetycznym wierszem opisany [...] wwdy lubelskiego z [...] podkomorzym [...]" k. 28-29 "Ogłos żałosny nad fatami [...] wwdy lubelskiego od Horacyusza polskiego in anno 1744 d. 13 Martii" k. 29-30 "Proiekt" k. 30v "Replika" k. 31 "Justyfikacya [...] stolnika Czernieckiego" k. 31v "Kopia testamentu [...] Tarła wwdy lubelskiego d. 14 Septembris 1743 uczynionego" k. 32-35v "Dyskurs Topora z Ciołkiem wadzących się y poiedynkuiących w inwentarzu staruszka Ezopa znaleziony" k. 35v-41
 • 530 %d Mf 872
 • 541 %c a %d 1821
 • 546 %a Pol.
 • 561 %a kupione od K. Kwiatkowskiego %d BK II, 315 %m Nieśwież %w Działyński Tytus (1796-1861) %w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież %w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852)
 • 581 %a 10. Kopia listu [...] prymasa do [...] księdza kanclerza w. k. [...] - druk: Hubert L. op. cit. T. 2 s. 265 nr 3 %a 17. Kopia obowiązania ślubem [...] - druk: Hubert L., op. cit. T. 2 s. 266 nr 6 %a 8. Kopia listu [...] prymasa do [...] podkomorzego kor. [...] - druk: Hubert L. op. cit. T. 2 s. 266 nr 5 %a 6. Kopia listu [...] prymasa [Krzysztofa Szembeka [...] - druk: Hubert L. op. cit. T. 2 s. 265 nr 4 %a 4. Kopie listów [...] podkomorzego koronnego [...] - druk: Hubert L., Pamiętniki histor., Warszawa 1861, T. 2 s. 264 nr 2 %a Druk:
 • 600 %a Poniatowski Kazimierz %c podkomorzy kor. %d (1721-1800)
 • 600 %a Poniatowski Stanisław %c klan krakowski %d (1676-1762)
 • 650 %a Literatura okolicznościowa %y 18 w.
 • 650 %a Literatura polska %y 18 w.
 • 650 %a Obyczaje %y 18 w.
 • 650 %a Listy %y 18 w.
 • 700 %a Mniszech Jan Karol podkomorzy lit. łowczy kor.
 • 700 %a Załuski Jan Prosper %c kuchmistrz lit.
 • 700 %a Załuski Andrzej Stanisław %c kanclerz w. kor. %d (1695-1758)
 • 740 %a Descriptio poiedynku pod Markuszowem
 • 740 %a Relacya z Puław ie. 17 9bris 1743
 • 740 %a Respons podkomorzego koron. na list kuchmistrza koronn. z Puław ie 18 novembris pisanego
 • 740 %a List prymasa do wwdy lubelskiego z Łowicza ie 8 9bris do Podkomorzego kor. 1743 do kanclerza w. kor. Załuski Andrzej Stanisław
 • 740 %a List prymasa do wwdy lubelskiego z Łowicza ie 8 9bris
 • 740 %a Dyskurs Topora z Ciołkiem wadzących się y poiedynkuiących w inwentarzu staruszka Ezopa znaleziony
 • 740 %a Kopia testamentu Tarła wwdy lubelskiego d. 14 Septembris 1743 uczynionego
 • 740 %a Justyfikacya stolnika Czernieckiego
 • 740 %a Replika
 • 740 %a Proiekt
 • 740 %a Ogłos żałosny nad fatami wwdy lubelskiego od Horacyusza polskiego in anno 1744 d. 13 Martii
 • 740 %a Poiedynek poetycznym wierszem opisany wwdy lubelskiego z podkomorzym
 • 740 %a Epitafium Adamowi Tarłowi d. 14 Martii 1744 od Poniatowskiego na poiedynku zginionemu
 • 740 %a Tren żałosny slachcica polskiego nad porożnionemi dwoma domami zacnemi a nie winnie tj. między Tarłami i Poniatowskimi
 • 740 %a Kopia obowiązania ślubem czyli założenia aresztu y zatamowaniu poiedynku nomine regio 20. 11. 1743
 • 740 %a Relacya |o poiedynku między woiewodą lubelskim y podkomorzym kor. d. 21 Novembris 1743
 • 740 %a Relacya powtórna z Puław d. 20 Novembris
 • 740 %a Drugi list Kazimierza Poniatowskiego 11. Novembris z Puław
 • 740 %a Kopie listów podkomorzego koronnego Kazimierza Poniatowskiego do woiewody lubelskiego pierwszy de 5 Novembris 1743
 • 740 %a Kopia powtórnego listu woiewody lubelskiego do woiewody mazowieckiego d. 3 Novembris datowanego itidem z francuskiego przetłumaczonego
 • 740 %a Respons woiewody mazowieckiego na list woiewody lubelskiego d. 3 Novembris datowanego
 • 740 %a List woiewody lubelskiego Adama Tarły do woiewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego d. 2 Novembris 1743 z francuskiego ięzyka na Polski przetłumaczonego
 • 852 %j BK 00441
 • 999 %d 17.11.30

Indexes

Copies

  • Signature: BK 00441