Panowanie Zygmunta III od 1588 do 1612 roku. Miscellanea

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00290
 • Kopie: Mf 628
 • Tytuł: Panowanie Zygmunta III od 1588 do 1612 roku. Miscellanea
 • Miejsce i czas powstania: 17 w. i.
 • Opis fizyczny: VII, 195 k. 24x39 cm
 • Oprawa: Półskórek, 17 w., kons. 1957 BK
 • Język: Pol., łac., włoski, franc., hiszp.
 • Zawartość:
  • "Akta za panowania Zygmunta III z Oryginałów złożone od 1588 do końca 1612 Roku." Regest Łukasza Gołębiowskiego k. I-VII
  • Miscellanea z lat 1588-1612. Przeważa korespondencja o charakterze publicznym. Liczne materiały dotyczą stosunków Rzeczypospolitej z Prusami, Moskwą, Szwecją, Mołdawią, Stolicą Apostolską i in. Pod względem ilościowym wyróżnia się korespondencja biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego (22 listy - większość do niego) oraz prowincjała litewskiego jezuitów Pawła Bokszy
  • "Rothy Inflanczkie y Popissy ich." k. 1-2
  • "Spissek rot woiska wszytkiego w Inflanciech wedle podania od Ichmosci panow Rotmistrzow samych pod wiarą ktorą Krolowi Jegomosczi powinni" k. 3-4
  • Tomasz Młodzianowski, jezuita do NN opata. Przesyła adresatowi książkę dedykowaną Andrzejowi Opalińskiemu k. 5 Dot. bałkańskich interesów Rzeczpospolitej
  • Krzysztof Zbaraski do [Piotra Tylickiego], oryg. Końskowola 20.04. [1604] k. 6-7
  • "Capita Legationis Sacrae Regiae Maiestati, et Amplissimis Regni Ordinibus per [...] Georgii Friderici Marchionis Brandenburgensis in Prussia [...] Legatos et Oratores Magnificos, [...] Dominos Andream liberum baronem a Eulenburg; Fridericum Sacri Romani Imperii Haereditarium Dapiferum liberum Baronem in Walburg; Fridericum a Ratzbar Supremum Capitaneum Ducatus Carnoviensis; Andream Fabritium [...] in Prusia Ducis Vicancelarium; Ludovicum a Rauter capitaneum arcis Brandenburgensis; Martinum Eigelmannum et Joannem Myrandrum [...] suae consiliaros proposita." [1605?] k. 8-13 Jerzy Fryderyk, regent pruski i margrabia brandenburski prosi przez swoich posłów m. in. aby od jego sądów nie czyniono apelacji, o zwrot pewnych sum, poleca także Stanom i królowi Joachima Fryderyka i cały dom brandenburski
  • Mowa posła duńskiego Mikołaja Kragiusa[?] na sejmie warszawskim 26.02 [1601?] k. 14-36 Poseł udziela poparcia staraniom margrabiego brandenburskiego Joachima Fryderyka o kuratelę nad chorym ks. pruskim Albrechtem Fryderykiem w razie śmierci dotychczasowego kuratora Jerzego Fryderyka
  • Mowa posłów saskich Jana Kostitza, Abrahama Bocka oraz Franciszka Romanusa na sejmie warszawskim 1601? "Oratio legatorum Christiani Sacri Romani Imperatoris Archicancelarii et Joannis Ducum Saxoniae." k. 37-40 Poparcie kandydatury brandenburskiej na kuratelę nad księstwem pruskim
  • Antonio Possevino jezuita do [Jana Zamoyskiego?] Padwa 1588, 16.01 k. 41-42; Dot. sytuacji międzynarodowej po śmierci Stefana Batorego; Notatka J. Studnickiej: "dyzlok. z ms. 1536 k. 6 1951, 29.11."
  • Jerzy Radziwiłł kardynał i Mikołaj Firlej wojewoda krakowski do Zygmunta III Wazy. Praga 1589, 13.07.; Zawiadomienie o złożeniu przysięgi przez cesarza i potwierdzeniu układu bytomsko-będzińskiego k. 43; Druk: Por. K. Lepszy, Rzeczpospolita polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589-1592), Kraków 1939 s. 12-14 Sacrae, et Serenissimae Regiae Maiestati Domino, Domino Clementissimo Obeservando
  • Albrycht Radziwiłł do kard. Andrzeja Batorego k. 45-46 Warszawa 1591, 20.03. Autogr., podpis, ślad pieczęci
  • Hieronim Rozdrażewski biskup włocławski do kard. Andrzeja Batorego k. 47-48 Włocławek 1594, 14.06. Dot. kościoła w Polsce oraz diecezji warmińskiej Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Mowa posła hiszpańskiego Franciszka Mendozy do króla Zygmunta III Wazy k. 49-50v. 1597 Dot. handlu Gdańska z Niderlandami zagrożonego przez Anglię
  • Transactio Transylvanica k. 50v-54 Praga 1597, 13. 12. Warunki traktatu zawartego między Zygmuntem Batorym, księciem siedmiogrodzkim a cesarzem Rudolfem II przeciw Turcji
  • Kardynał Jerzy Radziwiłł do Zygmunta III Wazy k. 55-56 Kraków 1598, 27.05. Dot. florentczyka Filipa Francisci Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Martin Garces wielki mistrz joannitów do Zygmunta III Wazy k. 57-58 Malta 1598, 15.07. Brat Marcin został przyjęty do zakonu maltańskiego, w. mistrz prosi o przekazanie mu dwóch komandorii będących w rękach ludzi świeckich Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Ferdynand I wielki książę Toskanii do Zygmunta III Wazy k. 59-60 Florencja 1600, 30.04. Zawiadomienie o ślubie Henryka IV, króla Francji z Marią Medycejską, bratanicą Ferdynanda Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Jerzy Schenking kasztelan wendeński, Maciej Leniek kasztelan dorpacki do Karola Sudermańskiego k. 61 Ryga 1600, 19.08. Dot. sporu polsko-szwedzkiego o Estonię
  • Joachim Malcyan [Maltzan] do Zygmunta III Wazy k. 62-63 Militsch 1601, 23.07. Skarga na wdowę po kasztelanie kaliskim Oryg., podpis, pieczęć
  • S. Lyndsay? do Zygmunta III Wazy k. 64-65 Rzym 1601, 08. 11. Poleca swoje usługi Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Alof de Wignacourt wielki mistrz joannitów do Zygmunta III Wazy k. 66-67 Malta 1602, 16.02. Zawiadamia o swojej elekcji Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Jerzy Schenking kasztelan wendeński do Zygmunta III Wazy k. 68-69 Nyköping 1602, 13. 10. Dot. wymiany jeńców między Polską a Szwecją Oryg., podpis, pieczęć
  • Zygmunt III Waza do Wawrzyńca Gembickiego biskupa chełmińskiego k. 70-73 Kraków 1602, 04. 11. Dot. sytuacji na granicach, przyszłego sejmu i sejmików, wiadomość o zdobyciu Białego Kamienia Oryg., podpis, pieczęć Druk: J. U. Niemcewicz, Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 1, Kraków 1860 s. 242-244
  • Szymon Rudnicki biskup warmiński do Ludwika Mortęskiego wojewody pomorskiego k. 74-75 Lidzbark [Heilsberg] 1607, 02. 12. Dot. środków zaradczych przeciw "najazdom ludzi swawolnych" Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Fabian Konopacki dziekan poznański do Szymona Rudnickiego sekretarza wielkiego k. 76-77 Rzym 1603, 31.05. Dot. różnych spraw publicznych. Autogr., podpis, pieczęć
  • Zygmunt III Waza do papieża Klemensa VIII k. 78-79 Kraków 1603, 01. 10. Poleca Jana Zamoyskiego na arcybiskupstwo lwowskie po śmierci Jana Dymitra Solikowskiego oraz do kardynała Alexandra Peretti, - kardynała Piotra Aldobrandini, - kardynała Cynesiusa, - kapituły lwowskiej
  • Jan Andrzej Próchnicki proboszcz krakowski do Szymona Rudnickiego kanonika krakowskiego, sekretarza wielkiego k. 80-81 Neapol 1603, 03. 12. Prosi o przekazanie podziękowań królowi i królewnie za opactwo sieciechowskie. Autogr., podpis, pieczęć
  • Kardynał Giovanni Delfini do Zygmunta III Wazy k. 82-83 Wenecja 1604, 24.07. Zawiadamia o promocji Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Zygmunt III Waza do Karola Chodkiewicza starosty żmudzkiego k. 84-85 Kraków 1604, 18. 10 Dot. jezuitów w Rydze Oryg., podpis, pieczęć, podpis sekretarza Szymona Rudnickiego
  • Samuel Łaski rotmistrz do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 86-87 1605, 16.01. Dot. sejmu rozpoczynającego wkrótce obrady. Autogr., podpis, pieczęć
  • Obywatele mołdawscy do Zygmunta III Wazy k. 88 Jassy 1605, 07.02. [28.01.] Dot. krzywd od żołnierzy hospodara Oryg., pieczęcie
  • Obywatele mołdawscy do Zygmunta III Wazy k. 89 Transkrypcja łacińska listu ruskiego poz. poprz. dokonana w 18 w.
  • Obywatele mołdawscy do senatu k. 90 1605, 02.02. [23.01. S. S.] Polecają wysłanych posłów Oryg., pieczęcie
  • Obywatele mołdawscy do senatu k. 91; 18 w. transliteracja łacińska listu ruskiego dokonana w 18 w.
  • Michał Fedorowicz Kaszyn do Wasyla Konstantynowicza Ostrogskiego wojewody kijowskiego k. 92-93 Czernichów 1605, 24.? 04. Dot. granicy na czernichowszczyźnie
  • Michał Fedorowicz Kaszyn do Wasyla Konstantynowicza Ostrogskiego woj. kijowskiego k. 93-94, 19 w. transliteracja łacińska listu ruskiego ręką Łukasza Gołębiowskiego
  • Maciej Pstrokoński podkanclerzy koronny do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 96-97 Kraków 1605, 07.05. Dot. sejmiku malborskiego oraz zagrożenia ziem północnych
  • "Imago virorum totius consulatus Regni Poloniae cum Rege Sigismundo IIIo Anno 1606" k. 98-101 1606 Druk: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. Wyd. Jan Czubek, Kraków 1918 T. 2 s. 8-19 pt. Imago votorum totius senatus regni Poloniae cum rege Sigismundo Tertio, libertates regni opprimente, 1606 - tekst nieco różny od wydanego
  • Jerzy Kostka wojewoda malborski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 102-103 Malbork 1606, 03.09. Treść o charakterze grzecznościowym Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Kardynał Bernard Maciejowski, prymas do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 104-105 Kraków 1606, 04. 10. Dot. rokoszu Zebrzydowskiego Oryg., podpis, pieczęć
  • Łukasz Górnicki proboszcz warmiński do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 106-107 Frombork 1607, 13.07. Dot. spraw diecezji, rokoszu Zebrzydowskiego i in. Autogr., pieczęć, podpis
  • Sebastian Lubomirski kasztelan wojnicki do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 108-109 Kraków 1607, 14.08. List grzecznościowy
  • Bernard Maciejowski prymas do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 110-111 Piotrków 1607, 15. 10. Dot. udziału Rudnickiego w synodzie prowincjonalnym Oryg., podpis, pieczęć
  • Roberto Sherleo do Zygmunta III Wazy k. 112-113 Cassan 1607, 15. 10. Dot. spraw polsko-moskiewskich i ligi antytureckiej. Autogr., podpis, ślad pieczęci
  • Piotr Tylicki biskup krakowski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 114-115 Oliwa 1608, 05.01. Dot. sytuacji wewnętrznej w dobie rokoszu Zebrzydowskiego. Autogr.?, podpis, pieczęć
  • Andrzej Firlej do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 116-117 Braniewo [Brunsbergae] 1608, 05.06. List grzecznościowy. Autogr., podpis, ślad pieczęci
  • Piotr Tylicki biskup krakowski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 118-119 Bodzentyn (?) 1608, 07.07. Dot. rokoszu Zebrzydowskiego. Autogr., podpis, pieczęć
  • Dymitr Samozwaniec II do Sebastiana Lubomirskiego k. 120-121 Moskwa (pod Moskwą) 1608, 18.09. Oryg., podpis, pieczęć
  • Benedykt Woyna biskup wileński do Pawła Bokszy (Boxy) prowincjała litewskiego jezuitów k. 122 Moskwa (pod Moskwą) 1608, ok. Autogr., podpis, pieczęć uszkodz.
  • Dymitr Samozwaniec II do Jana Piotra Sapiehy starosty uświatskiego k. 123-124 1609, 12.06. Dot. koncentracji wojsk Samozwańca Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Wojciech Baranowski biskup kujawski, nominat gnieźnieński do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 125-127 Ciechocin, cedula 1608, 29.08. Dot. Seminarium duchownego Oryg., podpis, pieczęć
  • Wojciech Baranowski prymas do NN k. 126 1609, ok. Dot. poselstwa do papieża Ceduła własnoręczna listu
  • Benedykt Woyna biskup wileński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 128-129 Starzynki, Cedula 1608, 13.09. Otrzymał list od bpa warmińskiego i zaraz odpowiada, że chętnie spełni jego życzenie Oryg., podpis, pieczęć
  • Dymitr Samozwaniec II do Pawła Tarły k. 130-131 Moskwa (w obozie pod Moskwą) 1608, 19.09. Oryg., podpis, pieczęć
  • Samuel Łaski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 132-133 Kraków 1608, 19.09. Dot. spraw moskiewskich i in. Autogr., podpis, pieczęć
  • Szymon Rudnicki biskup warmiński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 134-135 Lidzbark Warm. [Heilsbergae] 1608, 03. 11. Dot. przyszłego sejmu [złożonego na 15.01. 1609] i spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej. Autogr., podpis, pieczęć
  • Henryk IV król Francji do sejmu polskiego k. 136 Paryż 1608, 21. 11. Dot. sukcesji pruskiej Oryg., podpis, pieczęć
  • Henryk IV król Francji do Zygmunta III Wazy k. 137 Paryż 1608, 21. 11. Dot. sukcesji pruskiej Oryg., podpis, pieczęć
  • NN biskup łucki? do Zygmunta III Wazy k. 138-139 1609, ok. Relacja z przebiegu sejmiku województwa wołyńskiego
  • Feliks Kryski podkanclerzy koronny do Wawrzyńca Gembickiego kanclerza koronnego, biskupa chełmińskiego, nominata kujawskiego k. 140-141 Smoleńsk (obóz pod Smoleńskiem) 1610 [błędnie 1609], 09.01. W sprawie wakansu na opactwo wągrowieckie, sprawa lasu Druk: por. A. Hirschberg, Maryna Mniszchówna [...], Lwów 1927 s. 157 i n.
  • Jan Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski do Zygmunta III Wazy k. 142-143 Berżany 1609, 30.01. Prośba o list przypowiedni dla Thomasa Bucke na zaciąg kilkuset Szkotów Oryg., podpis, pieczęć
  • Jan Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski do Wawrzyńca Gembickiego, biskupa chełmińskiego, kanclerza wielkiego koronnego k. 144-145 Berżany 1609, 02.04. Dot. wojny polsko-szwedzkiej Oryg., podpis, pieczęć
  • Wojciech Baranowski prymas do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 146-147 Łowicz 1609, 23.06. Dot. sejmu styczniowego oraz przygotowań do wojny moskiewskiej Oryg., podpis, pieczęć
  • NN do Zygmunta III Wazy k. 148-149 Neapol 1609, 28.07. Przeprasza za opóźnienie w wypłacie należnych pieniędzy Oryg., podpis nieczytelny, pieczęć
  • Henryk Firlej referendarz koronny do NN chorążego k. 150 Wilno 1609, 03.09. Dot. spraw polsko-moskiewskich Oryg., podpis
  • Stanisław Włoszek do NN k. 150v. Wilno 1609, 03.09. Dot. spraw polsko-moskiewskich
  • Baltazar Stanisławski podskarbi koronny, Oświadczenie o oddaniu w dzierżawę poboru wodnego na Wiśle Marcinowi Szypowskiemu k. 151 Kraków 1609, 21.03.
  • Lew Sapieha kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 152-153 Smoleńsk (pod Smoleńskiem) 1609, 01. 10. Dot. oblężenia Smoleńska oraz oddania urzędu pisarza połockiego niejakiemu panu Szczytowi Oryg., p
  • Mikołaj Krzysztof Radziwiłł wojewoda wileński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 154-155 Młyn? 1609, 15. 11. Treść religijna. Autogr., podpis, ślad pieczęci
  • Szymon Rudnicki biskup warmiński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 156-157 Lidzbark Warmiński [Heilsberga] 1609, 01. 12. Dziękuje za wieści z wojny polsko-moskiewskiej. Obawy przed zimującym wojskiem. Autogr., podpis, pieczęć
  • "Jaka ordinacia w sturmie Stoliecznym była" k. 158 16-17 w. Dot. oblężenia Moskwy
  • Daniel Konarski opat oliwski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 159-160 Oliwa 1610, 06.01. Prośba o plebanię dla pewnego kapłana Oryg., podpis, pieczęć
  • Wojciech Baranowski prymas do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 161-162 Skierniewice 1610, 15.02. Dot. kolegium jezuickiego w Braniewie Oryg., podpis, pieczęć
  • Reinhold Heidenstein do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 163-164 Pamiętów 1610, 01.07. Dot. sejmiku grudziąskiego. Autogr., podpis, ślad pieczęci
  • Jakub Zadzik do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 165-166 Smoleńsk (pod Smoleńskiem) 1610, 04.09. Dot. wojny polsko-moskiewskiej. Autogr., podpis, pieczęć
  • Lew Sapieha kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 167 Smoleńsk (pod Smoleńskiem) 1610, 04. 11. Dyspozycja dotycząca relikwii Oryg., podpis, pieczęć
  • Szymon Rudnicki do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 168-169 Orneta 1611, 23.03. W sprawach majątkowych Hozjusza. Autogr., pieczęć
  • Lew Sapieha kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 170-171 Smoleńsk (pod Smoleńskiem) 1611, 02.04. Dot. zmiany kaznodziei królewskiego Oryg. podpis, pieczęć
  • Szymon Rudnicki biskup warmiński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 172-173 Heilsberg 1611, 21.04. List o charakterze prywatnym. Autogr., podpis, pieczęć
  • Marcin Szyszkowski biskup płocki do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 174-175 Wyszków 1611, 27.06. Nowiny polityczne Oryg., podpis, pieczęć, ceduła własnoręczna
  • Jurij Nikitič Trubeckoj, Michail' Glěbovič Saltykov do Lwa Sapiehy kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego k. 176 Warszawa 1612, 06.03.
  • Jurij Nikitič Trubeckoj, Michail' Glěbovič Saltykov do Lwa Sapiehy kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiegok k. 177 Warszawa [31.12.] 1612 A dorso ołówkiem: do BK 290 restytuowano z dissolutów 18. 12. 1957 [podpis:] J. Studnicka Transliteracja łacińska listu
  • Mikołaj Sczawiński kasztelan łęczycki do Zygmunta III Wazy k. 178-179 Łęczyca 1612, 03.04. "Turecką przyiazn poselstwem zatrzimac [...], Zawrzec z iakim przednim boiarem Moskiewskim te tam? woinę, y włoziwszy mu conditie"
  • Jakób Pretficz wojewoda podolski do Zygmunta III Wazy k. 180-183 Krasnopol 1612, 05.04. Inną ręką streszczenie kancelarii? "P. woiewoda Podolsky. Ukazuie że się o tych wszitkich [rzeczach] na Seimie mowić miało. Radzi aby PP. Senatorow Conventia beł"
  • Jan Roszkowski kasztelan poznański do Zygmunta III Wazy k. 184-187 Borysławice 1612, 30.05. Inną ręką streszczenie kancelarii: "P. Poznańsky. Radzi aby KJM nie wyezdzał do Moskwy az by te niebespieczeństwa Tureckie uształy. Jeszliby zołnierz z stolice"
  • Ludwik Mortęski wojewoda chełmiński do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 188-189 Pokrzywno 1612, 02.09. Dot. zjazdu, który ma się odbyć w Toruniu na świętego Michała 29.09. Oryg., podpis, pieczęć
  • Zygmunt III Waza do kardynała Roberta Bellarmino k. 190-191 Orsza 1612, 22.09. Dot. poselstwa Pawła Wołuckiego biskupa łuckiego do Rzymu Oryg., podpis, ślad pieczęci
  • Robert Bellarmino kardynał do Zygmunta III Wazy k. 190-191 Romae 1612, 09.02. Odpowiedź na piśmie Zygmunta III Autogr., bez podpisu
  • Jarosz Wołłowicz podskarbi Wielkiego Księstwa Litewskiego do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 192-195 Wilno 1612, 08. 10. Dot. spraw finansowych i wojny polsko-moskiewskiej. Autogr., podpis, pieczęć
 • Proweniencja: ze zbiorów Tadeusza Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aldobrandini, Pietro włoski duchowny kardynał (1571-1621)
  • Batory, Andrzej książę Siedmiogrodu bp warmiński (1563-1599)
  • Bellarmino Robert kardynał (1542-1621)
  • Boksza Paweł prowincjał jezuitów wileńskich (1552-1627)
  • Boksza Paweł prowincjał jezuitów wileńskich (1552-1627)
  • Bucke Thomas szlachcic szkocki
  • Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621)
  • Cynesius kard.
  • Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624)
  • Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624)
  • Gembicki Wawrzyniec abp gnieźn. (1559-1624)
  • Henryk IV (król Francji ; 1553-1610)
  • Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611)
  • Klemens VIII (papież ; 1536-1605)
  • Konarska Katarzyna wdowa po kasztelanie kaliskim
  • Maria Medycejska (królowa Francji ; 1573-1642)
  • Monthaltus kard.
  • Mortęski Ludwik wda pomorski chełmiński (?-1615)
  • Ostrogski Konstanty Wasyl wda kijowski (1526-1608)
  • Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621)
  • Rudnicki Szymon bp warmiński (1552-1621)
  • Rudnicki Szymonc bp warmiński (1552-1621)
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Sapieha Jan Piotr sta uświacki (1569-1611)
  • Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603)
  • Szypowski Marcin
  • Tarło Paweł
  • Wołucki Paweł bp kamieniecki łucki kujawski (1560-1622)
  • Zamoyski Jan kanclerz wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605)
  • Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk kor. (1542-1605)
  • Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Zygmunt Batory (książę Siedmiogrodu ; 1572-1613)
  • Zygmunt III Waza III (król Polski ; 1566-1632)
  • Zygmunt III Waza III (król Polski ; 1566-1632)
  • cystersi Oliwa
  • jezuici Braniewo
  • jezuici Litwa
  • joannici
  • Korespondencja dyplomatyczna 16-17 w.
  • Mowy 17 w.
  • zakony rycerskie 16-17 w.
  • Listy 17 w.
  • Sejm 16-17 w.
  • Florencja (Włochy) 16-17 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16-17 w.
  • Malta 16-17 w.
  • Mołdawia 17 w.
  • Padwa (Włochy) 16-17 w.
  • Praga (Czechy) 16-17 w.
  • Ryga (Łotwa) 16-17 w.
  • Rzym (Włochy) 16-17 w.
  • Szwecja 17 w.
  • Warszawa 16-17 w.
  • handel morski
  • poselstwa
  • wojsko
  • traktaty międzynarodowe
  • wojny polsko-szwedzkie 17 w.
  • rokosz Zebrzydowskiego
  • polityka międzynarodowa 16-17 w.
  • wojny polsko-rosyjskie 17 w.
  • polityka międzynarodowa 16-17 w.
  • synody
  • rokosz Zebrzydowskiego
  • poezja polityczna
 • Opracowania: Poseł udziela [...] Druk: zob. F. Bostel, Przeniesienie lenna pruskiego na elektorów brandenburskich, Lwów 1883 [Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego z 1883] s. 40; F. Mincer, Polska i Brandenburgia wobec kwestii pruskiej w latach 1601-1604, [w:] Zapiski Historyczne T. 27 [R. 1962], z. 3 s. 400-401 Capita Legationis Sacrae Regiae Maiestati nie wykorzystane w literaturze

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Panowanie
 • 245 $a Panowanie Zygmunta III od 1588 do 1612 roku. Miscellanea
 • 246 $a Akta i listy oryg. za Zygmunta III. 1589-1612. $g z inw. rkpsów
 • 250 $a autogr., oryg.
 • 260 $c 17 w. i.
 • 300 $a VII, 195 k. $c 24x39 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 17 w., kons. 1957 BK
 • 400 $a Fedorowicz Kaszyn Michał zob. Kaszyn Michał Fedorowicz
 • 400 $a Boxa Paweł zob. Boksza Paweł
 • 520 $a "Akta za panowania Zygmunta III z Oryginałów złożone od 1588 do końca 1612 Roku." Regest Łukasza Gołębiowskiego k. I-VII
 • 520 $a Miscellanea z lat 1588-1612. Przeważa korespondencja o charakterze publicznym. Liczne materiały dotyczą stosunków Rzeczypospolitej z Prusami, Moskwą, Szwecją, Mołdawią, Stolicą Apostolską i in. Pod względem ilościowym wyróżnia się korespondencja biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego (22 listy - większość do niego) oraz prowincjała litewskiego jezuitów Pawła Bokszy
 • 520 $a "Rothy Inflanczkie y Popissy ich." k. 1-2
 • 520 $a "Spissek rot woiska wszytkiego w Inflanciech wedle podania od Ichmosci panow Rotmistrzow samych pod wiarą ktorą Krolowi Jegomosczi powinni" k. 3-4
 • 520 $a Tomasz Młodzianowski, jezuita do NN opata. Przesyła adresatowi książkę dedykowaną Andrzejowi Opalińskiemu k. 5 Dot. bałkańskich interesów Rzeczpospolitej
 • 520 $a Krzysztof Zbaraski do [Piotra Tylickiego], oryg. Końskowola 20.04. [1604] k. 6-7
 • 520 $a "Capita Legationis Sacrae Regiae Maiestati, et Amplissimis Regni Ordinibus per [...] Georgii Friderici Marchionis Brandenburgensis in Prussia [...] Legatos et Oratores Magnificos, [...] Dominos Andream liberum baronem a Eulenburg; Fridericum Sacri Romani Imperii Haereditarium Dapiferum liberum Baronem in Walburg; Fridericum a Ratzbar Supremum Capitaneum Ducatus Carnoviensis; Andream Fabritium [...] in Prusia Ducis Vicancelarium; Ludovicum a Rauter capitaneum arcis Brandenburgensis; Martinum Eigelmannum et Joannem Myrandrum [...] suae consiliaros proposita." [1605?] k. 8-13 Jerzy Fryderyk, regent pruski i margrabia brandenburski prosi przez swoich posłów m. in. aby od jego sądów nie czyniono apelacji, o zwrot pewnych sum, poleca także Stanom i królowi Joachima Fryderyka i cały dom brandenburski
 • 520 $a Mowa posła duńskiego Mikołaja Kragiusa[?] na sejmie warszawskim 26.02 [1601?] k. 14-36 Poseł udziela poparcia staraniom margrabiego brandenburskiego Joachima Fryderyka o kuratelę nad chorym ks. pruskim Albrechtem Fryderykiem w razie śmierci dotychczasowego kuratora Jerzego Fryderyka
 • 520 $a Mowa posłów saskich Jana Kostitza, Abrahama Bocka oraz Franciszka Romanusa na sejmie warszawskim 1601? "Oratio legatorum Christiani Sacri Romani Imperatoris Archicancelarii et Joannis Ducum Saxoniae." k. 37-40 Poparcie kandydatury brandenburskiej na kuratelę nad księstwem pruskim
 • 520 $a Antonio Possevino jezuita do [Jana Zamoyskiego?] Padwa 1588, 16.01 k. 41-42; Dot. sytuacji międzynarodowej po śmierci Stefana Batorego; Notatka J. Studnickiej: "dyzlok. z ms. 1536 k. 6 1951, 29.11."
 • 520 $a Jerzy Radziwiłł kardynał i Mikołaj Firlej wojewoda krakowski do Zygmunta III Wazy. Praga 1589, 13.07.; Zawiadomienie o złożeniu przysięgi przez cesarza i potwierdzeniu układu bytomsko-będzińskiego k. 43; Druk: Por. K. Lepszy, Rzeczpospolita polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589-1592), Kraków 1939 s. 12-14 Sacrae, et Serenissimae Regiae Maiestati Domino, Domino Clementissimo Obeservando
 • 520 $a Albrycht Radziwiłł do kard. Andrzeja Batorego k. 45-46 Warszawa 1591, 20.03. Autogr., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Hieronim Rozdrażewski biskup włocławski do kard. Andrzeja Batorego k. 47-48 Włocławek 1594, 14.06. Dot. kościoła w Polsce oraz diecezji warmińskiej Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Mowa posła hiszpańskiego Franciszka Mendozy do króla Zygmunta III Wazy k. 49-50v. 1597 Dot. handlu Gdańska z Niderlandami zagrożonego przez Anglię
 • 520 $a Transactio Transylvanica k. 50v-54 Praga 1597, 13. 12. Warunki traktatu zawartego między Zygmuntem Batorym, księciem siedmiogrodzkim a cesarzem Rudolfem II przeciw Turcji
 • 520 $a Kardynał Jerzy Radziwiłł do Zygmunta III Wazy k. 55-56 Kraków 1598, 27.05. Dot. florentczyka Filipa Francisci Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Martin Garces wielki mistrz joannitów do Zygmunta III Wazy k. 57-58 Malta 1598, 15.07. Brat Marcin został przyjęty do zakonu maltańskiego, w. mistrz prosi o przekazanie mu dwóch komandorii będących w rękach ludzi świeckich Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Ferdynand I wielki książę Toskanii do Zygmunta III Wazy k. 59-60 Florencja 1600, 30.04. Zawiadomienie o ślubie Henryka IV, króla Francji z Marią Medycejską, bratanicą Ferdynanda Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Jerzy Schenking kasztelan wendeński, Maciej Leniek kasztelan dorpacki do Karola Sudermańskiego k. 61 Ryga 1600, 19.08. Dot. sporu polsko-szwedzkiego o Estonię
 • 520 $a Joachim Malcyan [Maltzan] do Zygmunta III Wazy k. 62-63 Militsch 1601, 23.07. Skarga na wdowę po kasztelanie kaliskim Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a S. Lyndsay? do Zygmunta III Wazy k. 64-65 Rzym 1601, 08. 11. Poleca swoje usługi Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Alof de Wignacourt wielki mistrz joannitów do Zygmunta III Wazy k. 66-67 Malta 1602, 16.02. Zawiadamia o swojej elekcji Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Jerzy Schenking kasztelan wendeński do Zygmunta III Wazy k. 68-69 Nyköping 1602, 13. 10. Dot. wymiany jeńców między Polską a Szwecją Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Zygmunt III Waza do Wawrzyńca Gembickiego biskupa chełmińskiego k. 70-73 Kraków 1602, 04. 11. Dot. sytuacji na granicach, przyszłego sejmu i sejmików, wiadomość o zdobyciu Białego Kamienia Oryg., podpis, pieczęć Druk: J. U. Niemcewicz, Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 1, Kraków 1860 s. 242-244
 • 520 $a Szymon Rudnicki biskup warmiński do Ludwika Mortęskiego wojewody pomorskiego k. 74-75 Lidzbark [Heilsberg] 1607, 02. 12. Dot. środków zaradczych przeciw "najazdom ludzi swawolnych" Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Fabian Konopacki dziekan poznański do Szymona Rudnickiego sekretarza wielkiego k. 76-77 Rzym 1603, 31.05. Dot. różnych spraw publicznych. Autogr., podpis, pieczęć
 • 520 $a Zygmunt III Waza do papieża Klemensa VIII k. 78-79 Kraków 1603, 01. 10. Poleca Jana Zamoyskiego na arcybiskupstwo lwowskie po śmierci Jana Dymitra Solikowskiego oraz do kardynała Alexandra Peretti, - kardynała Piotra Aldobrandini, - kardynała Cynesiusa, - kapituły lwowskiej
 • 520 $a Jan Andrzej Próchnicki proboszcz krakowski do Szymona Rudnickiego kanonika krakowskiego, sekretarza wielkiego k. 80-81 Neapol 1603, 03. 12. Prosi o przekazanie podziękowań królowi i królewnie za opactwo sieciechowskie. Autogr., podpis, pieczęć
 • 520 $a Kardynał Giovanni Delfini do Zygmunta III Wazy k. 82-83 Wenecja 1604, 24.07. Zawiadamia o promocji Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Zygmunt III Waza do Karola Chodkiewicza starosty żmudzkiego k. 84-85 Kraków 1604, 18. 10 Dot. jezuitów w Rydze Oryg., podpis, pieczęć, podpis sekretarza Szymona Rudnickiego
 • 520 $a Samuel Łaski rotmistrz do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 86-87 1605, 16.01. Dot. sejmu rozpoczynającego wkrótce obrady. Autogr., podpis, pieczęć
 • 520 $a Obywatele mołdawscy do Zygmunta III Wazy k. 88 Jassy 1605, 07.02. [28.01.] Dot. krzywd od żołnierzy hospodara Oryg., pieczęcie
 • 520 $a Obywatele mołdawscy do Zygmunta III Wazy k. 89 Transkrypcja łacińska listu ruskiego poz. poprz. dokonana w 18 w.
 • 520 $a Obywatele mołdawscy do senatu k. 90 1605, 02.02. [23.01. S. S.] Polecają wysłanych posłów Oryg., pieczęcie
 • 520 $a Obywatele mołdawscy do senatu k. 91; 18 w. transliteracja łacińska listu ruskiego dokonana w 18 w.
 • 520 $a Michał Fedorowicz Kaszyn do Wasyla Konstantynowicza Ostrogskiego wojewody kijowskiego k. 92-93 Czernichów 1605, 24.? 04. Dot. granicy na czernichowszczyźnie
 • 520 $a Michał Fedorowicz Kaszyn do Wasyla Konstantynowicza Ostrogskiego woj. kijowskiego k. 93-94, 19 w. transliteracja łacińska listu ruskiego ręką Łukasza Gołębiowskiego
 • 520 $a Maciej Pstrokoński podkanclerzy koronny do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 96-97 Kraków 1605, 07.05. Dot. sejmiku malborskiego oraz zagrożenia ziem północnych
 • 520 $a "Imago virorum totius consulatus Regni Poloniae cum Rege Sigismundo IIIo Anno 1606" k. 98-101 1606 Druk: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. Wyd. Jan Czubek, Kraków 1918 T. 2 s. 8-19 pt. Imago votorum totius senatus regni Poloniae cum rege Sigismundo Tertio, libertates regni opprimente, 1606 - tekst nieco różny od wydanego
 • 520 $a Jerzy Kostka wojewoda malborski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 102-103 Malbork 1606, 03.09. Treść o charakterze grzecznościowym Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Kardynał Bernard Maciejowski, prymas do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 104-105 Kraków 1606, 04. 10. Dot. rokoszu Zebrzydowskiego Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Łukasz Górnicki proboszcz warmiński do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 106-107 Frombork 1607, 13.07. Dot. spraw diecezji, rokoszu Zebrzydowskiego i in. Autogr., pieczęć, podpis
 • 520 $a Sebastian Lubomirski kasztelan wojnicki do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 108-109 Kraków 1607, 14.08. List grzecznościowy
 • 520 $a Bernard Maciejowski prymas do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 110-111 Piotrków 1607, 15. 10. Dot. udziału Rudnickiego w synodzie prowincjonalnym Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Roberto Sherleo do Zygmunta III Wazy k. 112-113 Cassan 1607, 15. 10. Dot. spraw polsko-moskiewskich i ligi antytureckiej. Autogr., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Piotr Tylicki biskup krakowski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 114-115 Oliwa 1608, 05.01. Dot. sytuacji wewnętrznej w dobie rokoszu Zebrzydowskiego. Autogr.?, podpis, pieczęć
 • 520 $a Andrzej Firlej do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 116-117 Braniewo [Brunsbergae] 1608, 05.06. List grzecznościowy. Autogr., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Piotr Tylicki biskup krakowski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 118-119 Bodzentyn (?) 1608, 07.07. Dot. rokoszu Zebrzydowskiego. Autogr., podpis, pieczęć
 • 520 $a Dymitr Samozwaniec II do Sebastiana Lubomirskiego k. 120-121 Moskwa (pod Moskwą) 1608, 18.09. Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Benedykt Woyna biskup wileński do Pawła Bokszy (Boxy) prowincjała litewskiego jezuitów k. 122 Moskwa (pod Moskwą) 1608, ok. Autogr., podpis, pieczęć uszkodz.
 • 520 $a Dymitr Samozwaniec II do Jana Piotra Sapiehy starosty uświatskiego k. 123-124 1609, 12.06. Dot. koncentracji wojsk Samozwańca Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Wojciech Baranowski biskup kujawski, nominat gnieźnieński do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 125-127 Ciechocin, cedula 1608, 29.08. Dot. Seminarium duchownego Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Wojciech Baranowski prymas do NN k. 126 1609, ok. Dot. poselstwa do papieża Ceduła własnoręczna listu
 • 520 $a Benedykt Woyna biskup wileński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 128-129 Starzynki, Cedula 1608, 13.09. Otrzymał list od bpa warmińskiego i zaraz odpowiada, że chętnie spełni jego życzenie Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Dymitr Samozwaniec II do Pawła Tarły k. 130-131 Moskwa (w obozie pod Moskwą) 1608, 19.09. Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Samuel Łaski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 132-133 Kraków 1608, 19.09. Dot. spraw moskiewskich i in. Autogr., podpis, pieczęć
 • 520 $a Szymon Rudnicki biskup warmiński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 134-135 Lidzbark Warm. [Heilsbergae] 1608, 03. 11. Dot. przyszłego sejmu [złożonego na 15.01. 1609] i spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej. Autogr., podpis, pieczęć
 • 520 $a Henryk IV król Francji do sejmu polskiego k. 136 Paryż 1608, 21. 11. Dot. sukcesji pruskiej Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Henryk IV król Francji do Zygmunta III Wazy k. 137 Paryż 1608, 21. 11. Dot. sukcesji pruskiej Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a NN biskup łucki? do Zygmunta III Wazy k. 138-139 1609, ok. Relacja z przebiegu sejmiku województwa wołyńskiego
 • 520 $a Feliks Kryski podkanclerzy koronny do Wawrzyńca Gembickiego kanclerza koronnego, biskupa chełmińskiego, nominata kujawskiego k. 140-141 Smoleńsk (obóz pod Smoleńskiem) 1610 [błędnie 1609], 09.01. W sprawie wakansu na opactwo wągrowieckie, sprawa lasu Druk: por. A. Hirschberg, Maryna Mniszchówna [...], Lwów 1927 s. 157 i n.
 • 520 $a Jan Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski do Zygmunta III Wazy k. 142-143 Berżany 1609, 30.01. Prośba o list przypowiedni dla Thomasa Bucke na zaciąg kilkuset Szkotów Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Jan Karol Chodkiewicz hetman wielki litewski do Wawrzyńca Gembickiego, biskupa chełmińskiego, kanclerza wielkiego koronnego k. 144-145 Berżany 1609, 02.04. Dot. wojny polsko-szwedzkiej Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Wojciech Baranowski prymas do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 146-147 Łowicz 1609, 23.06. Dot. sejmu styczniowego oraz przygotowań do wojny moskiewskiej Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a NN do Zygmunta III Wazy k. 148-149 Neapol 1609, 28.07. Przeprasza za opóźnienie w wypłacie należnych pieniędzy Oryg., podpis nieczytelny, pieczęć
 • 520 $a Henryk Firlej referendarz koronny do NN chorążego k. 150 Wilno 1609, 03.09. Dot. spraw polsko-moskiewskich Oryg., podpis
 • 520 $a Stanisław Włoszek do NN k. 150v. Wilno 1609, 03.09. Dot. spraw polsko-moskiewskich
 • 520 $a Baltazar Stanisławski podskarbi koronny, |Oświadczenie o oddaniu w dzierżawę poboru wodnego na Wiśle Marcinowi Szypowskiemu k. 151 Kraków 1609, 21.03.
 • 520 $a Lew Sapieha kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 152-153 Smoleńsk (pod Smoleńskiem) 1609, 01. 10. Dot. oblężenia Smoleńska oraz oddania urzędu pisarza połockiego niejakiemu panu Szczytowi Oryg., p
 • 520 $a Mikołaj Krzysztof Radziwiłł wojewoda wileński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 154-155 Młyn? 1609, 15. 11. Treść religijna. Autogr., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Szymon Rudnicki biskup warmiński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 156-157 Lidzbark Warmiński [Heilsberga] 1609, 01. 12. Dziękuje za wieści z wojny polsko-moskiewskiej. Obawy przed zimującym wojskiem. Autogr., podpis, pieczęć
 • 520 $a "Jaka ordinacia w sturmie Stoliecznym była" k. 158 16-17 w. Dot. oblężenia Moskwy
 • 520 $a Daniel Konarski opat oliwski do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 159-160 Oliwa 1610, 06.01. Prośba o plebanię dla pewnego kapłana Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Wojciech Baranowski prymas do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 161-162 Skierniewice 1610, 15.02. Dot. kolegium jezuickiego w Braniewie Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Reinhold Heidenstein do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 163-164 Pamiętów 1610, 01.07. Dot. sejmiku grudziąskiego. Autogr., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Jakub Zadzik do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 165-166 Smoleńsk (pod Smoleńskiem) 1610, 04.09. Dot. wojny polsko-moskiewskiej. Autogr., podpis, pieczęć
 • 520 $a Lew Sapieha kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 167 Smoleńsk (pod Smoleńskiem) 1610, 04. 11. Dyspozycja dotycząca relikwii Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Szymon Rudnicki do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 168-169 Orneta 1611, 23.03. W sprawach majątkowych Hozjusza. Autogr., pieczęć
 • 520 $a Lew Sapieha kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 170-171 Smoleńsk (pod Smoleńskiem) 1611, 02.04. Dot. zmiany kaznodziei królewskiego Oryg. podpis, pieczęć
 • 520 $a Szymon Rudnicki biskup warmiński do Pawła Bokszy prowincjała litewskiego jezuitów k. 172-173 Heilsberg 1611, 21.04. List o charakterze prywatnym. Autogr., podpis, pieczęć
 • 520 $a Marcin Szyszkowski biskup płocki do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 174-175 Wyszków 1611, 27.06. Nowiny polityczne Oryg., podpis, pieczęć, ceduła własnoręczna
 • 520 $a Jurij Nikitič Trubeckoj, Michail' Glěbovič Saltykov do Lwa Sapiehy kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego k. 176 Warszawa 1612, 06.03.
 • 520 $a Jurij Nikitič Trubeckoj, Michail' Glěbovič Saltykov do Lwa Sapiehy kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiegok k. 177 Warszawa [31.12.] 1612 A dorso ołówkiem: do BK 290 restytuowano z dissolutów 18. 12. 1957 [podpis:] J. Studnicka Transliteracja łacińska listu
 • 520 $a Mikołaj Sczawiński kasztelan łęczycki do Zygmunta III Wazy k. 178-179 Łęczyca 1612, 03.04. "Turecką przyiazn poselstwem zatrzimac [...], Zawrzec z iakim przednim boiarem Moskiewskim te tam? woinę, y włoziwszy mu conditie"
 • 520 $a Jakób Pretficz wojewoda podolski do Zygmunta III Wazy k. 180-183 Krasnopol 1612, 05.04. Inną ręką streszczenie kancelarii? "P. woiewoda Podolsky. Ukazuie że się o tych wszitkich [rzeczach] na Seimie mowić miało. Radzi aby PP. Senatorow Conventia beł"
 • 520 $a Jan Roszkowski kasztelan poznański do Zygmunta III Wazy k. 184-187 Borysławice 1612, 30.05. Inną ręką streszczenie kancelarii: "P. Poznańsky. Radzi aby KJM nie wyezdzał do Moskwy az by te niebespieczeństwa Tureckie uształy. Jeszliby zołnierz z stolice"
 • 520 $a Ludwik Mortęski wojewoda chełmiński do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 188-189 Pokrzywno 1612, 02.09. Dot. zjazdu, który ma się odbyć w Toruniu na świętego Michała 29.09. Oryg., podpis, pieczęć
 • 520 $a Zygmunt III Waza do kardynała Roberta Bellarmino k. 190-191 Orsza 1612, 22.09. Dot. poselstwa Pawła Wołuckiego biskupa łuckiego do Rzymu Oryg., podpis, ślad pieczęci
 • 520 $a Robert Bellarmino kardynał do Zygmunta III Wazy k. 190-191 Romae 1612, 09.02. Odpowiedź na piśmie Zygmunta III Autogr., bez podpisu
 • 520 $a Jarosz Wołłowicz podskarbi Wielkiego Księstwa Litewskiego do Szymona Rudnickiego biskupa warmińskiego k. 192-195 Wilno 1612, 08. 10. Dot. spraw finansowych i wojny polsko-moskiewskiej. Autogr., podpis, pieczęć
 • 530 $d Mf 628
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac., włoski, franc., hiszp.
 • 561 $a ze zbiorów Tadeusza Czackiego $d BK II, 164 $d BK Dz. Hist. 170 $d BK II, 164 $m Poryck $w Biblioteka Porycka $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 $a Poseł udziela [...] Druk: zob. F. Bostel, Przeniesienie lenna pruskiego na elektorów brandenburskich, Lwów 1883 [Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego z 1883] s. 40; F. Mincer, Polska i Brandenburgia wobec kwestii pruskiej w latach 1601-1604, [w:] Zapiski Historyczne T. 27 [R. 1962], z. 3 s. 400-401 $a Capita Legationis Sacrae Regiae Maiestati nie wykorzystane w literaturze
 • 600 $a Aldobrandini, Pietro $c włoski duchowny kardynał $d (1571-1621)
 • 600 $a Batory, Andrzej $c książę Siedmiogrodu bp warmiński $d (1563-1599)
 • 600 $a Bellarmino Robert $c kardynał $d (1542-1621)
 • 600 $a Boksza Paweł $c prowincjał jezuitów wileńskich $d (1552-1627)
 • 600 $a Boksza Paweł $c prowincjał jezuitów wileńskich $d (1552-1627)
 • 600 $a Bucke Thomas $c szlachcic szkocki
 • 600 $a Chodkiewicz Jan Karol $c hetman w. lit. $d (1560-1621)
 • 600 $a Cynesius kard.
 • 600 $a Gembicki Wawrzyniec $c abp gnieźn. $d (1559-1624)
 • 600 $a Gembicki Wawrzyniec $c abp gnieźn. $d (1559-1624)
 • 600 $a Gembicki Wawrzyniec $c abp gnieźn. $d (1559-1624)
 • 600 $a Henryk $b IV $c (król Francji ; $d 1553-1610)
 • 600 $a Karol $b IX Waza $c (król Szwecji ; $d 1550-1611)
 • 600 $a Klemens $b VIII $c (papież ; $d 1536-1605)
 • 600 $a Konarska Katarzyna wdowa po kasztelanie kaliskim
 • 600 $a Maria Medycejska $c (królowa Francji ; $d 1573-1642)
 • 600 $a Monthaltus kard.
 • 600 $a Mortęski Ludwik $c wda pomorski chełmiński $d (?-1615)
 • 600 $a Ostrogski Konstanty Wasyl $c wda kijowski $d (1526-1608)
 • 600 $a Rudnicki Szymon $c bp warmiński $d (1552-1621)
 • 600 $a Rudnicki Szymon $c bp warmiński $d (1552-1621)
 • 600 $a Rudnicki Szymonc $c bp warmiński $d (1552-1621)
 • 600 $a Rudolf $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1552-1612)
 • 600 $a Sapieha Jan Piotr $c sta uświacki $d (1569-1611)
 • 600 $a Solikowski Jan Dymitr $c abp lwowski $d (1539-1603)
 • 600 $a Szypowski Marcin
 • 600 $a Tarło Paweł
 • 600 $a Wołucki Paweł $c bp kamieniecki łucki kujawski $d (1560-1622)
 • 600 $a Zamoyski Jan $c kanclerz wlk. kor. hetman wlk. kor. $d (1542-1605)
 • 600 $a Zamoyski Jan $c kancl. wlk. kor. hetman wlk kor. $d (1542-1605)
 • 600 $a Zebrzydowski Mikołaj $c wda lubelski wda krakowski $d (1553-1620)
 • 600 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 600 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 600 $a Zygmunt Batory $c (książę Siedmiogrodu ; $d 1572-1613)
 • 600 $a Zygmunt III Waza $b III $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 600 $a Zygmunt III Waza $b III $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 610 $a cystersi Oliwa
 • 610 $a jezuici Braniewo
 • 610 $a jezuici Litwa
 • 610 $a joannici
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 16-17 w.
 • 650 $a Mowy $y 17 w.
 • 650 $a zakony rycerskie $y 16-17 w.
 • 650 $a Listy $y 17 w.
 • 650 $a Sejm $y 16-17 w.
 • 651 $a Florencja (Włochy) $y 16-17 w.
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) $y 16-17 w.
 • 651 $a Malta $y 16-17 w.
 • 651 $a Mołdawia $y 17 w.
 • 651 $a Padwa (Włochy) $y 16-17 w.
 • 651 $a Praga (Czechy) $y 16-17 w.
 • 651 $a Ryga (Łotwa) $y 16-17 w.
 • 651 $a Rzym (Włochy) $y 16-17 w.
 • 651 $a Szwecja $y 17 w.
 • 651 $a Warszawa $y 16-17 w.
 • 653 $a handel morski
 • 653 $a poselstwa
 • 653 $a wojsko
 • 653 $a traktaty międzynarodowe
 • 653 $a wojny polsko-szwedzkie 17 w.
 • 653 $a rokosz Zebrzydowskiego
 • 653 $a polityka międzynarodowa 16-17 w.
 • 653 $a wojny polsko-rosyjskie 17 w.
 • 653 $a polityka międzynarodowa 16-17 w.
 • 653 $a synody
 • 653 $a rokosz Zebrzydowskiego
 • 655 $a poezja polityczna
 • 700 $a Albrecht Fryderyk Hohenzollern $c (książę Prus ; $d 1553-1618)
 • 700 $a Batory Andrzej $c książę Siedmiogrodu bp warmiński $d (1563-1599)
 • 700 $a Bock Abraham
 • 700 $a Ferdynand $b I Medyceusz $c (Wielki Książę Toskanii ; $d 1549-1609)
 • 700 $a Firlej Mikołaj $c wda krakowski $d (?-1601)
 • 700 $a Garzez [Garces] Martin $c wielki mistrz zakonu joannitów $d (1526-1601)
 • 700 $a Gołębiowski Łukasz $c historyk $d (1773-1849)
 • 700 $a Jerzy Fryderyk $c (książę pruski ; $d 1539-1603)
 • 700 $a Joachim Fryderyk Hohenzollern $c (elektor brandenburski ; $d 1546-1608)
 • 700 $a Kostitz Johann
 • 700 $a Kragius[?] Mikołaj poseł duński
 • 700 $a Leniek Maciej $c klan dorpacki $d (ca 1545-1609)
 • 700 $a Lyndsay? S.
 • 700 $a Malcyan [Maltzan] Joachim
 • 700 $a Mendoza Franciszek $c poseł hiszpański 16 w.
 • 700 $a Młodzianowski Tomasz $c jezuita
 • 700 $a Opaliński Andrzej $c marszałek wlk. kor. $d (1540-1593)
 • 700 $a Possevino Antonio $d (ca 1533-1611)
 • 700 $a Radziwiłł Albrycht $c marszałek w. lit. $d (1558-1592)
 • 700 $a Radziwiłł Jerzy $c bp krakowski kard. gubernator Inflant $d (1556-1600)
 • 700 $a Romanus Franciszek
 • 700 $a Rozdrażewski Hieronim $c bp włocławski $d (1546-1600)
 • 700 $a Rudnicki Szymon $c bp warmiński $d (1552-1621)
 • 700 $a Schenking Jerzy $c klan wendeński $d (1554-1605)
 • 700 $a Tylicki Piotr $c bp warmiński sekretarz król. $d (1543-1616)
 • 700 $a Wignacourt Alof de $c wielki mistrz zakonu joannitów $d (1547-1622)
 • 700 $a Zbaraski Krzysztof $c koniuszy kor. $d (1580-1627)
 • 700 $a Zygmunt III Waza $b III $c (król polski $d (1566-1632)
 • 700 $a Delfini, Giovanni Antonio $c kard. $d (1506-1561)
 • 700 $a Fedorowicz Kaszyn Michał
 • 700 $a Gembicki Wawrzyniec $c abp gnieźn. $d (1559-1624)
 • 700 $a Górnicki Łukasz $c kanonik warmiński $d (1585-1651)
 • 700 $a Kaszyn Michał Fedorowicz $c wda czernihowski
 • 700 $a Konopacki Fabian $c dziekan poznański
 • 700 $a Kostka Jerzy $c wda malborski $d (ca 1555-1611)
 • 700 $a Łaski Samuel $c poseł sekretarz królewski $d (ca 1553-1611)
 • 700 $a Maciejowski Bernard $c abp. gnieźn. prymas $d (1548-1608)
 • 700 $a Mortęski Ludwik $c wda pomorski $d (1554-1615)
 • 700 $a Ostrogski Wasyl Konstantynowicz $c wda kijowski $d (ca 1524-1608)
 • 700 $a Próchnicki Jan Andrzej $c abp lwowski $d (ca 1553-1633)
 • 700 $a Pstrokoński Maciej $c podkanclerz koronny $d (ca 1553-1609) $d (1553-1609) kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski
 • 700 $a Rudnicki Szymon $c bp warmiński $d (1552-1621)
 • 700 $a Schenking Jerzy $c kasztelan wendeński $d (1554-1605)
 • 700 $a Zygmunt III Waza $b III $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 700 $a Baranowski Wojciech $c abp gnieźn. sekr. w. kor. $d (1548-1615)
 • 700 $a Dymitr Samozwaniec $b II $d (?-1610)
 • 700 $a Firlej Andrzej $c klan radomski $d (?-1609)
 • 700 $a Henryk $b IV $c (król Francji ; $d 1553-1610)
 • 700 $a Kryski Feliks $c kancl. wlk. kor. $d (1562-1618)
 • 700 $a Lubomirski Sebastian $c klan biecki i wojnicki $d (ca 1546-1613)
 • 700 $a Łaski Samuel $c poseł sekretarz królewski $d (ca 1553-1611)
 • 700 $a Maciejowski Bernard $c abp gnieźn. prymas $d (1548-1608)
 • 700 $a Rudnicki Szymon $c bp warmiński $d (1552-1621)
 • 700 $a Sherleo Roberto
 • 700 $a Tylicki Piotr $c (1543-1616) $c podkanclerzy kor. bp chełmiński krakowski
 • 700 $a Woyna Benedykt $c bp wileński $d (?-1615)
 • 700 $a Baranowski, Wojciech $c abp gnieźn. sekr. w. kor. $d (1548-1615)
 • 700 $a Bellarmino Robert $c kardynał $d (1542-1621)
 • 700 $a Chodkiewicz Jan Karol $c hetman w. lit. $d (1560-1621)
 • 700 $a Firlej, Henryk $c prymas abp gnieźnieński $d (1574-1626)
 • 700 $a Heidenstein Reinhold $c sekr. król. $d (1553-1620)
 • 700 $a Konarski Daniel $c opat oliwski $d (1564-1616)
 • 700 $a Mortęski Ludwik $c wda pomorski chełmiński $d (?-1615)
 • 700 $a Pretwicz Jakub $c wda podolski $d (1546-1613)
 • 700 $a Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" $c marszałek w. lit. wda wileński $d (1549-1616)
 • 700 $a Roszkowski Jan $c klan poznański $d (ca 1575-1613)
 • 700 $a Rudnicki Szymon $c bp warmiński $d (1552-1621)
 • 700 $a Saltykov Michail' Glěbovič
 • 700 $a Sapieha Lew $c kanclerz i hetman w. lit. $d (1557-1633)
 • 700 $a Sczawiński Mikołaj $c klan łęczycki $d (?-1620)
 • 700 $a Stanisławski Baltazar $c podskarbi w. kor. $d (?-1610)
 • 700 $a Szyszkowski Marcin $c bp łucki płocki krakowski $d (1554-1630)
 • 700 $a Trubeckoj Jurij Nikitič
 • 700 $a Włoszek Stanisław $c podskarbi nadworny lit.
 • 700 $a Wołłowicz Jarosz [Hieronim] $c podskarbi w. lit. $d (?-1643)
 • 700 $a Zadzik Jakub $c bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. $d (1582-1642)
 • 710 $a Kolegium Jezuitów Braniewo
 • 740 $a Rothy Inflanczkie y Popissy ich
 • 740 $a Spisek rot wojska wszytkiego w Inflanciech wedle podania od Ichmości Panów Rotmistrzów samych pod wiarą którą Królowi Jegomości powinni
 • 740 $a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 $a List Młodzianowskiego Tomasza jezuity do NN opata
 • 740 $a List Zbaraskiego Krzysztofa do Tylickiego Piotra 1604
 • 740 $a Capita Legationis Sacrae Regiae Maiestati 1601?
 • 740 $a Mowa Kragiusa? Mikołaja posła duńskiego na sejmie warszawskim 1601 ?
 • 740 $a Mowa posłów saskich Jana Kostitza, Abrahama Bocka oraz Franciszka Romanusa na sejmie warszawskim 1601? |Oratio legatorum Christiani Sacri Romani Imperatoris Archicancelarii et Joannis Ducum Saxoniae
 • 740 $a List Possevina Antonia do Zamoyskiego Jana? 1588
 • 740 $a Listy do Batorego Andrzeja kard. 1591-1594
 • 740 $a Mowa Mendozy Franciszka posła hiszpańskiego do Zygmunta III 1597
 • 740 $a Transactio Transylvanica 1597
 • 740 $a Listy do Karola IX Sudermańskiego 1600
 • 740 $a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 $a List Rudnickiego Szymona bpa warmińskiego do Mortęskiego Ludwika wdy pomorskiego 1607
 • 740 $a List Konopackiego Fabiana dziekana poznańskiego do Rudnickiego Szymona sekretarza wielkiego 1603
 • 740 $a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 740 $a Listy do Rudnickiego Szymona bpa warmińskiego
 • 740 $a Petycja obywateli mołdawskich do Zygmunta III Wazy 1605
 • 740 $a Li st obywateli mołdawskich do senatu Rzeczypospolitej 1605
 • 740 $a List Kaszyna Michała Fedorowicza do Ostrogskiego Wasyla Konstantynowicza wdy kijowskiego 1605
 • 740 $a Imago virorum totius consulatus Regni Poloniae cum Rege Sigismundo IIIo Anno 1606
 • 740 $a Listy do Rudnickiego Szymona bpa warmińskiego
 • 740 $a Listy Tylickiego Piotra bpa krakowskiego do
 • 740 $a Listy Dymitra Samozwańca II do
 • 740 $a Listy Woyny Benedykta bpa wileńskiego do
 • 740 $a List Wojciecha Baranowskiego nominata arcybiskupa gnieźnieńskiego do NN ok. 1609
 • 740 $a Listy do Bokszy Pawła prowincjała litewskiego jezuitów
 • 740 $a Listy Henryka IV króla Francji do
 • 740 $a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 $a List Kryskiego Feliksa podkanclerzego kor. do Gembickiego Wawrzyńca kanclerza kor. 1610 błędnie 1609
 • 740 $a Listy Chodkiewicza Jana Karola hetmana w. lit. do
 • 740 $a Listy do Rudnickiego Szymona bpa warmińskiego
 • 740 $a Listy do Zygmunta III króla Polski
 • 740 $a List Firleja Henryka referendarza koronnego do NN chorążego 1609
 • 740 $a List Włoszka Stanisława do NN 1609
 • 740 $a Oświadczenie Baltazara Stanisławskiego podskarbiego kor. o oddaniu w dzierżawę poboru wodnego na Wiśle Marcinowi Szypowskiemu 1609
 • 740 $a Listy do Bokszy Pawła prowincjała litewskiego jezuitów
 • 740 $a Jaka ordynacja w szturmie Stołecznym była 16-17 w.
 • 740 $a Listy Baranowskiego Wojciecha prymasa do
 • 740 $a List Trubeckoja Jurija Nikitiča do Sapiehy Lwa kanclerza w. lit. 1612
 • 740 $a List Saltykova Michail'a Glěboviča do Sapiehy Lwa kanclerza w. lit. 1612
 • 740 $a Listy Zygmunta III króla Polski do
 • 852 $j BK 00290
 • 999 $d 2017-02-10

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00290