[Materiały do panowania Zygmunta III Wazy, Władysława IV i Jana Kazimierza 1592-1661].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00303
 • Kopie:
  • Mf 835
  • Mf 1164
 • Tytuł: [Materiały do panowania Zygmunta III Wazy, Władysława IV i Jana Kazimierza 1592-1661].
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 126 k. 31x21 cm
 • Oprawa: Pergamin biały z herbem Ogończyk, 17 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość: Oratio in funere Philippi II Catholici Hispaniarum et Indiarum Regis potentissimi" k. 3-17 "Contenta" ręką 20 w. k. 2 "Discurs Jeo Mci Pa hetmana o Tatarach" [oraz] "Przidatek z Kroniki Strzykowiusa" (inną ręką) b. m. d., 17 w. k. 17v-26 "Witanie krola J. M. [Zygmunta III Wazy?] przez [...] marszałka poselskiego [Jana Paca ciwuna wileńskiego?]", b.m., b.d. IX-X 1592? k. 26v-28 "Przemowa K. J. M. [Zygmunta III Wazy] do Panow Radnych y Posłow Ziemskich in senatu die 28 Sept. 1592" k. 28 "Script imieniem K. J. M. [Zygmunta III] podany w Radzie przy bytnosci J. K. M. panom Rad y Posłow Ziemskich czytany die 28 Septembris Anno 1592" k. 28-29 "Gravamina y exorbitantie K. J. M. [Zygmunta III] podane na seymie warszawskim Roku tysiącznego, sześćsetnego szostego" k. 30-33 "Votum senatora iednego [1606]" k. 33-34 "Votum [...] woiewody brzeskiego [Andrzeja Leszczyńskiego] 28 Febr. [1605] [inną ręką]" k. 34v-40 "Votum senatora iednego [inną ręką:] [...] Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego", b.m., b.d. za Batorego k. 41-47 "De interregno et modo elligendi Regis" k. 47-52 "Instructia K. J. M. [Zygmunta III] na seimik Srzecki [09.02.] 1606" k. 52v-57 "Votum senatora iednego" k. 57v-63 "Instructia K. J. M. [Zygmunta III] na seimik Srzecki 1619" k. 63-71 "Votum [...] arcibiskupa gnieźnieńskiego [Wawrzyńca Gembickiego] na seimiku srzeckim 1619" k. 71-76 "Wotum Jeo Mci pana poznańskiego [kasztelana Jana Ostroroga? 1605?]" k. 76v-79 "Votum [...] woiewody ploczkiego [Stanisława Krasińskiego 1605?]" k. 80-81 "Votum [1605?]" k. 81-82 "Witanie K. J. M. przes [...] marszałka podlaskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego, stolnika litewskiego] na seimie warszawskim 1618" k. 83-84 "Votum [...] woiewody podlaskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego?] [1611?]" k. 85-88 "Wotum [...] woiewody poznańskiego [Jana Ostroroga?]" k. 88-91
 • Proweniencja:
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • "M D S K i herb Ogończyk - [w superekslibrisie]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ciekliński Dobiesław klan czechowski (?-1653)
  • Działyński Michał sta kiszewski (?-1687)
  • Filip II (król Hiszpanii ; 1527-1598)
  • Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688)
  • Hirtenberg Joachim a historyk (1611-1681)
  • Karol XI (król Szwecji ; 1655-1697)
  • Karol Lotaryński (książę Lotaryngii ; 1712-1780)
  • Koniecpolski Stanisław hetman w. kor. (ca 1592-1646)
  • Krasiński Stanisław wda płocki (1558-1617)
  • Leszczyński Andrzej wda brzesko-kujawski sta nakielski (1559-1606)
  • Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667)
  • Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615)
  • Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski (1595-1650)
  • Pac Jan ciwun wileński (?-1610)
  • Pac Krzysztof Zygmunt kanclerz w. lit. (1621-1684)
  • Prażmowski Mikołaj Jan kanclerz w. kor. prymas (1617-1673)
  • Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650)
  • Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • sejm 1618 Warszawa
  • sejm 1661 Warszawa
  • Sejm 1661 Warszawa
  • sejmiki 1620
  • sejmik średzki 1606
  • sejmik średzki 1619
  • senat 1592
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Listy polskie 17 w.
  • Listy łacińskie 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Brandenburgia 17 w.
  • Francja 17 w.
  • Litwa 17 w.
  • Szwecja 17 w.
 • Uwagi:
  • opr.: ramki zewnętrzne wycisk ślepy, podwójna wewnętrzna barwiona i ozdobiona na czterech rogach stylizowanymi lilijkami pismo staranne, perełkowe, przeważnie pierwszej ręki do k. 107v, od 108-121 ręki drugiej i trzeciej
  • Rękopis BK 303 zawiera materiały do panowania trzech królów polskich Wazów. Materiały te zebrane są dosyć pobieżnie i powierzchownie, na co wskazują duże przeskoki dat z jednego dokumentu do drugiego, brak dokładniejszych danych dokumentu. Znaczna część rękopisu to materiały sejmikowe i sejmowe, problem abdykacji Jana Kazimierza i wyboru nowego króla vivente rege, pakt elektora brandenburskiego z królem szwedzkim oraz tajna umowa Szwecji z Francją, wreszcie nieliczna korespondencja.
  • Działyński Michał starosta kiszewski. Był on czynny w czasie elekcji Michała Korybuta i Jana III; żywił upodobania literackie i artystyczne, próbował nawet sił na polu poezji. Zm. 1713
 • Katalogi: Jöcher 1, 2013
 • Opracowania: 1. Ascany S. R. E. Cardinalis Columnae [Colonnae], Oratio [...] - druk: Romae, ex Typographia Nicolai Mutÿ MDIC a4. Przemowa K. J. M. [Zygmunta III Wazy] do Panow Radnych [...] - druk: Scriptores Rerum Polonicarum T. 21: Dyaryusze i akta sejmowe R. 1591-1592, wyd. E. Barwiński, Krakow 191 s. 250 a 5. Script imieniem K. J. M. [Zygmunta III [...] - druk: Scriptores op. cit. s. 250-252 a6. Grauamina y exorbitantie K. J. M. [...] - druk: H. Schmitt, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Lwów 1859 s. 88-94; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 2, Krakow 1860 s. 12-14 a11. Instructia K. J. M. [Zygmunta III] na seimik Srzecki - druk: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego T. 1 [1572-1632], cz. 1 [1572-1616], wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957 s. 270-275, gdzie tyt.: Legacja dana Wacławowi Leszczyńskiemu, posłowi królewskiemu, na sejmik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 9 lutego 1606 r. z Krakowa a13. Instructia K. J. M. [...] - druk: Akta sejmikowe op. cit. s. 57: Legacja dana Janowi Rozdrażewskiemu, dworzaninowi królewskiemu na seimik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 11 grudnia 1618 r. z Warszawy 26 października 1618 r. a14. Votum [...] arcibiskupa [...] - druk: Akta sejmikowe op. cit. s. 65-68: Mowa ks. Wawrzyńca Gembickiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, na sejmiku przedsejmowym województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 11 XII 1618 r.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a pol $a lat
 • 130 0 . $a Materiały
 • 245 0 0 $a [Materiały do panowania Zygmunta III Wazy, Władysława IV i Jana Kazimierza 1592-1661].
 • 246 1 3 $a Mowy, witania, vota, instrukcje, listy, 1590-1668 $i tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 126 k. $c 31x21 cm
 • 340 $d Rkps $e Pergamin biały z herbem Ogończyk, 17 w.
 • 400 $a Conde ks. zob. Conti François Louis de Bourbon ks. franc., kandydat do korony pol.
 • 500 $a opr.: ramki zewnętrzne wycisk ślepy, podwójna wewnętrzna barwiona i ozdobiona na czterech rogach stylizowanymi lilijkami $a pismo staranne, perełkowe, przeważnie pierwszej ręki do k. 107v, od 108-121 ręki drugiej i trzeciej
 • 500 $a Rękopis BK 303 zawiera materiały do panowania trzech królów polskich Wazów. Materiały te zebrane są dosyć pobieżnie i powierzchownie, na co wskazują duże przeskoki dat z jednego dokumentu do drugiego, brak dokładniejszych danych dokumentu. Znaczna część rękopisu to materiały sejmikowe i sejmowe, problem abdykacji Jana Kazimierza i wyboru nowego króla vivente rege, pakt elektora brandenburskiego z królem szwedzkim oraz tajna umowa Szwecji z Francją, wreszcie nieliczna korespondencja.
 • 500 $a Działyński Michał starosta kiszewski. Był on czynny w czasie elekcji Michała Korybuta i Jana III; żywił upodobania literackie i artystyczne, próbował nawet sił na polu poezji. Zm. 1713
 • 510 $a Jöcher $c 1, 2013
 • 520 $a "Wota senatorskie y instructie J. K. M. na seimiki pisane 1620" k. 1 "Ascany S. R. E. Cardinalis Columnae [Colonnae], ||Oratio in funere Philippi II Catholici Hispaniarum et Indiarum Regis potentissimi" k. 3-17 "Contenta" ręką 20 w. k. 2 "Discurs Jeo Mci Pa hetmana o Tatarach" [oraz] "Przidatek z Kroniki Strzykowiusa" (inną ręką) b. m. d., 17 w. k. 17v-26 "Witanie krola J. M. [Zygmunta III Wazy?] przez [...] marszałka poselskiego [Jana Paca ciwuna wileńskiego?]", b.m., b.d. IX-X 1592? k. 26v-28 "Przemowa K. J. M. [Zygmunta III Wazy] do Panow Radnych y Posłow Ziemskich in senatu die 28 Sept. 1592" k. 28 "Script imieniem K. J. M. [Zygmunta III] podany w Radzie przy bytnosci J. K. M. panom Rad y Posłow Ziemskich czytany die 28 Septembris Anno 1592" k. 28-29 "Gravamina y exorbitantie K. J. M. [Zygmunta III] podane na seymie warszawskim Roku tysiącznego, sześćsetnego szostego" k. 30-33 "Votum senatora iednego [1606]" k. 33-34 "Votum [...] woiewody brzeskiego [Andrzeja Leszczyńskiego] 28 Febr. [1605] [inną ręką]" k. 34v-40 "Votum senatora iednego [inną ręką:] [...] Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego", b.m., b.d. za Batorego k. 41-47 "De interregno et modo elligendi Regis" k. 47-52 "Instructia K. J. M. [Zygmunta III] na seimik Srzecki [09.02.] 1606" k. 52v-57 "Votum senatora iednego" k. 57v-63 "Instructia K. J. M. [Zygmunta III] na seimik Srzecki 1619" k. 63-71 "Votum [...] arcibiskupa gnieźnieńskiego [Wawrzyńca Gembickiego] na seimiku srzeckim 1619" k. 71-76 "Wotum Jeo Mci pana poznańskiego [kasztelana Jana Ostroroga? 1605?]" k. 76v-79 "Votum [...] woiewody ploczkiego [Stanisława Krasińskiego 1605?]" k. 80-81 "Votum [1605?]" k. 81-82 "Witanie K. J. M. przes [...] marszałka podlaskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego, stolnika litewskiego] na seimie warszawskim 1618" k. 83-84 "Votum [...] woiewody podlaskiego [Jana Zbigniewa Ossolińskiego?] [1611?]" k. 85-88 "Wotum [...] woiewody poznańskiego [Jana Ostroroga?]" k. 88-91
 • 530 $d Mf 835
 • 530 $d Mf 1164
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK II, 171 $d BK Dz. Hist. 171 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 $a "M D S K i herb Ogończyk - [w superekslibrisie] $w Działyński Michał starosta kiszewski
 • 581 $a 1. Ascany S. R. E. Cardinalis Columnae [Colonnae], Oratio [...] - druk: Romae, ex Typographia Nicolai Mutÿ MDIC a4. Przemowa K. J. M. [Zygmunta III Wazy] do Panow Radnych [...] - druk: Scriptores Rerum Polonicarum T. 21: Dyaryusze i akta sejmowe R. 1591-1592, wyd. E. Barwiński, Krakow 191 s. 250 a 5. Script imieniem K. J. M. [Zygmunta III [...] - druk: Scriptores op. cit. s. 250-252 a6. Grauamina y exorbitantie K. J. M. [...] - druk: H. Schmitt, Rokosz Zebrzydowskiego [...] Lwów 1859 s. 88-94; Niemcewicz J. U., Dzieje panowania Zygmunta III [...] T. 2, Krakow 1860 s. 12-14 a11. Instructia K. J. M. [Zygmunta III] na seimik Srzecki - druk: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego T. 1 [1572-1632], cz. 1 [1572-1616], wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1957 s. 270-275, gdzie tyt.: Legacja dana Wacławowi Leszczyńskiemu, posłowi królewskiemu, na sejmik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 9 lutego 1606 r. z Krakowa a13. Instructia K. J. M. [...] - druk: Akta sejmikowe op. cit. s. 57: Legacja dana Janowi Rozdrażewskiemu, dworzaninowi królewskiemu na seimik przedsejmowy województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 11 grudnia 1618 r. z Warszawy 26 października 1618 r. a14. Votum [...] arcibiskupa [...] - druk: Akta sejmikowe op. cit. s. 65-68: Mowa ks. Wawrzyńca Gembickiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, na sejmiku przedsejmowym województw poznańskiego i kaliskiego w Srodzie 11 XII 1618 r.
 • 600 1 9 $a Ciekliński Dobiesław $c klan czechowski $d (?-1653)
 • 600 1 9 $a Działyński Michał $c sta kiszewski $d (?-1687)
 • 600 0 9 $a Filip $b II $c (król Hiszpanii ; $d 1527-1598)
 • 600 0 9 $a Fryderyk Wilhelm $c (elektor brandenburski ; $d 1620-1688)
 • 600 1 9 $a Hirtenberg Joachim a $c historyk $d (1611-1681)
 • 600 0 9 $a Karol $b XI $c (król Szwecji ; $d 1655-1697)
 • 600 0 9 $a Karol Lotaryński $c (książę Lotaryngii ; $d 1712-1780)
 • 600 1 9 $a Koniecpolski Stanisław $c hetman w. kor. $d (ca 1592-1646)
 • 600 1 9 $a Krasiński Stanisław $c wda płocki $d (1558-1617)
 • 600 1 9 $a Leszczyński Andrzej $c wda brzesko-kujawski sta nakielski $d (1559-1606)
 • 600 0 9 $a Ludwika Maria $c (królowa Polski ; $d 1611-1667)
 • 600 1 9 $a Myszkowski Zygmunt $c marszałek w. kor. (1562-1615)
 • 600 1 9 $a Ossoliński Jerzy $c kanclerz w. kor. wda sandomierski $d (1595-1650)
 • 600 1 9 $a Pac Jan $c ciwun wileński $d (?-1610)
 • 600 1 9 $a Pac Krzysztof Zygmunt $c kanclerz w. lit. $d (1621-1684)
 • 600 1 9 $a Prażmowski Mikołaj Jan $c kanclerz w. kor. prymas $d (1617-1673)
 • 600 1 9 $a Szołdrski Andrzej $c bp kijowski przemyski poznański $d (1583-1650)
 • 600 0 9 $a Władysław $b IV Waza $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 0 9 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 610 2 . $a sejm 1618 Warszawa
 • 610 2 . $a sejm 1661 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1661 Warszawa
 • 610 2 . $a sejmiki 1620
 • 610 2 . $a sejmik średzki 1606
 • 610 2 . $a sejmik średzki 1619
 • 610 2 . $a senat 1592
 • 650 . 9 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Listy polskie $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Listy łacińskie $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Mowy sejmowe $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Brandenburgia $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Francja $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Litwa $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Szwecja $y 17 w.
 • 700 $a Gembicki Wawrzyniec $c abp gnieźn. $d (1559-1624)
 • 700 $a Karnkowski Stanisław $c prymas abp gnieźn. $d (1520-1603)
 • 700 $a Ossoliński Jan Zbigniew $c wda podlaski i sandomierski $d (1555-1623)
 • 700 1 2 $a Ostroróg, Jan $c wda poznański pisarz $d (1565-1622)
 • 700 1 2 $a Białłozor, Jerzy $c bp wileński smoleński $d (1622-1665)
 • 700 1 2 $a Hlebowicz, Jerzy Karol $c wda smoleński $d (?-1669)
 • 700 0 2 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 700 1 2 $a Kopeć, Jan Karol $c wda płocki $d (?-ca 1680)
 • 700 1 2 $a Pac, Mikołaj $c wda trocki $d (ca 1623-1684)
 • 700 1 2 $a Radziwiłł, Michał Kazimierz $c wda wileński hetman polny lit. $d (1635-1680)
 • 700 1 2 $a Sakowicz, Adam Maciej $c wda smoleński $d (?-1662)
 • 740 $a Ossoliński Jerzy list do St. Koniecpolskiego paszkwil?
 • 740 $a Wota senatorskie y instructie J. K. M. na seimiki pisane 1620
 • 740 $a Discurs Jeo Mci Pa hetmana o Tatarach
 • 740 $a Przidatek z Kroniki Strzykowiusa 17 w.
 • 740 $a Witanie krola J. M. Zygmunta III Wazy? przez marszałka poselskiego Jana Paca ciwuna wileńskiego? IX-X 1592?
 • 740 $a Przemowa K. J. M. Zygmunta III Wazy do Panow Radnych y Posłow Ziemskich in senatu die 28 Sept. 1592
 • 740 $a Script imieniem K. J. M. Zygmunta III podany w Radzie przy bytnosci J. K. M. Panom Rad y Posłow Ziemskich czytany die 28 Septembris Anno 1592
 • 740 $a Gravamina y exorbitantie K. J. M. Zygmunta III podane na seymie warszawskim Roku tysiącznego sześćsetnego szostego
 • 740 $a Votum senatora iednego 1606
 • 740 $a Votum woiewody brzeskiego Andrzeja Leszczyńskiego 28 Febr. 1605 inną ręką
 • 740 $a Votum senatora iednego Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego
 • 740 $a De interregno et modo elligendi Regis
 • 740 $a Instructia K. J. M. Zygmunta III na seimik Srzecki 09.02. 1606
 • 740 $a Votum senatora iednego
 • 740 $a Instructia K. J. M. Zygmunta III na seimik Srzecki 1619
 • 740 $a Votum arcibiskupa gnieźnieńskiego Wawrzyńca Gembickiego na seimiku srzeckim 1619
 • 740 $a Wotum Jeo Mci pana poznańskiego kasztelana Jana Ostroroga? 1605?
 • 740 $a Votum woiewody ploczkiego Stanisława Krasińskiego 1605?
 • 740 $a Witanie K. J. M. przes marszałka podlaskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego stolnika litewskiego na seimie warszawskim 1618 $a Votum 1605?
 • 740 $a Votum woiewody podlaskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego? 1611?
 • 740 $a Wotum woiewody poznańskiego Jana Ostroroga? k. 88-91
 • 740 $a Ossoliński Jerzy list do St. Koniecpolskiego paszkwil?
 • 740 $a Mowa Niemca iednego z narodu chłopskiego. Chłopka tego tak opisuje Marek Aurelius caesarz
 • 740 $a Aureliusza cesarza napominanie do zoney Faustiny y corki Lucilli
 • 740 $a List Dobiesława Cieklenskiego kasztelana czechowskiego do Jerzego Ossolińskiego kanclerza w. koronnego po 1643
 • 740 $a List Jerzego Ossolińskiego kanclerza w. k. do hetmana koronnego Stanisława Koniecpolskiego Warszawa 1645
 • 740 $a List do króla Władysława IV od NN Ciążeń 16.08. 1647
 • 740 $a Kondolencje z powodu ztraty iedynego y vkochanego syna swego in spem Patriae y WKM vt omnes expectauimus destinari. Może to być list Andrzeja Szołdrskiego bpa poznańskiego
 • 740 $a List starosty bydgoskiego pogrzebowy 1648
 • 740 $a Mowa krola Je Mci Jana Kazimierza ad ordines Regni na seymie walnym warszawskim dnia 4 lipca 1661 ore proprio miana
 • 740 $a Manifestacja We Xstwa Litewskiego facta in Actis Metricae Regni Maioris Cancellariae Ao Dni 1661. Datum w Warszawie 18.07. 1661. Podpisani Jerzy Białozor bp smoleński Michał Radziwiłł kaszt. wileński Mikołaj Pac wojewoda trocki Jerzy Chlebowicz generalny Xtwa żmudzkiego starosta Jan Karol Kopeć woj. płocki Adam Maciej Sakowicz woj. smoleński etc.
 • 740 $a Mowa sekretna posła xięcia de Conde w Warszawie Roku 1661 podczas conclusiey seymu do krolowey Marii Ludwiki Gonzaga Ich Msciow Panow kanclerzow tak koronnego Mikołaja Prażmowskiego iako y litewskiego Krzysztofa Paca in conclaui przy praesenciey posła francuskiego po polsku wytłumaczona
 • 740 $a Respons kanclerza litewskiego Krzysztofa Paca imieniem swoim y kanclerza w. koronnego Mikołaja Prażmowskiego 1661
 • 740 $a Pacta electoris Brandenburgici Friderici Wilhelmi cum rege Sueciae Carolo XI inita 23.06. 1667
 • 740 $a Articuli faederis secretioris inter Galliae et Sueciae reges po 1661
 • 740 $a Joachimi a Hirtenberg Pastoris equitis Poloni |in effigiem abdicationis se regno Poloniae et Sueciae regis Joannis Casimiri 1668
 • 777 $a Colonna Ascanio $t Oratio in funere Philippi II Catholici Hispaniarum et Indiarum Regis potentissimi
 • 852 $j BK 00303
 • 999 $d 2017-04-26

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00303