[Akta i listy z lat 1648-1668].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00350
 • Kopie: Mf 642
 • Tytuł: [Akta i listy z lat 1648-1668].
 • Miejsce i czas powstania: 1648-1668
 • Opis fizyczny: 141 k. 37x25 cm i mn. oraz większe
 • Oprawa: Skóra biała, 17 w.
 • Język: Łac., pol., niem., włoski, arab. arab.
 • Zawartość:
  • I. Listy Jana Kazimierza króla Polski do: "dygnitarze, urzędnicy ziemscy y grodzcy powiatu mozyrskiego na sejmik do Mozyra zgromadzeni" 1653 k. 51-52v. - Grudziński Andrzej 1659 k. 95-96. - Jaskólski Mariusz Stanisław klan sanocki płk. 1665 k. 127-128v. - Kiszka Janusz hetman w. lit. 1653 k. 47-48v. - Ostrogska Katarzyna 1656 (2) k. 66-69v. - Pac Michał Kazimierz hetman polny lit. 1665 k. 125-126v. - Sapieha Paweł 1662 k. 109-110v. - Wejher Jakub wda malborski 1648-1656 (12) k. 5-9, 14-17v, 21-23v, 26-31v, 34-35v, 61-62v. - Wejher Ludwik wda pomorski 1649 k. 32-33v. - NN starosta (w sprawie sejmików) 1653 k. 49-50v.
  • II. Listy różne: Czarniecki Stefan do: Maszewski(?) Jerzy i [...?] Samuel chorąży oszmiański 1660 k. 104-105v; Radziwiłł Bogusław 1659 k. 100-101v; [Zawisza Andrzej Kazimierz] pisarz w. lit. 1660 k. 102-103v. - Filip Wilhelm elektor Palatynatu do Jana Kazimierza 1658 (2) k. 90-94v. - Fryderyk Wilhelm (lub kanclerz westfalski) do Jana Kazimierza 1663-1664 (2) k. 111-112v, 119-120v. - Kałga Krym Gerej do Jana Sobieskiego 1668 k. 133-134v. - Karol Ferdynand do: Kiszka Janusz hetman w. lit. 1648 k. 3-4v; Wejher Jakub wda malborski 1648 (2) k. 12-13v, 20. - Koryciński Stefan kanclerz do członków Komisji Lwowskiej 1654 k. 59-60v. - [Leszczyński Andrzej] abp gnieźnieński do: Gosiewski Wincenty podskarbi lit. 1657 k. 84-85v; Wejher Jakub wda malborski 1656 k. 63-64v. - Lubieniecki Krzysztof do NN księcia 1658, wysłany z okolic Kopenhagi k. 88-89v. - Ludwika Maria do: Białłozor Jerzy bp wileński 1664 k. 113-114v; Gosiewski Wincenty podskarbi lit. 1657 k. 84-85v; Pac Krzysztof kanclerz w. lit. 1664 k. 115-116v; Wejher Jakub wda malborski 1656 k. 76a-77. - Mesgnien Franciszek wysłannik do Porty do NN 1654 k. 55-58v. - Moskorzowski Jan do Franciszka Zebrzydowskiego klana lubelskiego 1648 k. 1-2v. - Naszczekin Afanasiej poseł ros. do: Gosiewski Wincenty podskarbi lit. 1657 k. 82-83v; Halbier Fielkier[?] kanclerz kurlandzki 1657 k. 80-81v. - Olszowski Andrzej podkanclerzy kor. do Michała Czartoryskiego wdy wołyńskiego 1667 k. 129-130v. - Pac Michał hetman w. lit. do Jana Kazimierza 1668 k. 138-139. - Piasecki Paweł bp kamieniecki do Franciszka Zebrzydowskiego klana lubelskiego 1648 k. 18-19v. - Radziwiłł Janusz do Bogusława Radziwiłła 1653 k. 53-54v. - Sobieski Jan do: rewizorzy dóbr złoczowskich 1659 k. 97-98v; Wardyński(?) 1660 k. 106-106v. - Sobieski Marek sta krasnostawski do matki [Teofili z Daniłowiczów Sobieskiej] ok. 1649-1652 (2) k. 37-40v. - Trzebicki Andrzej podkanclerzy kor. do Jakuba Wejhera wdy malborskiego 1656 (3) k. 65-65v, 71-72v, 78-79v. - Wiśniowiecka Gryzelda do województwa wileńskiego 1668 k. 131-132v. - NN do Jakuba Wejhera wdy malborskiego 1648 k. 10-11v. - NN brat do wdy połockiego[?] 1649 k. 24. - NN do Jana Sobieskiego 1660 k. 107-108v. - NN do [Jerzego Białłozora] bpa wileńskiego 1665 k. 123-124v. - Adres listu do Jakuba Wejhera wdy malborskiego k. 70v.
  • III. Uniwersały, przywileje, akta: Zapiski kancelaryjne k. 41. Postulaty szlachty zgłoszone na sejmiku w Brańsku 1653 k. 42-46. Uniwersał Jana Kazimierza do księstwa żmudzkiego 1656 k. 73-74v. Akt darowania kar dla żołnierzy i poddanych ks. Bogusława Radziwiłła wydany przez Wincentego Gosiewskiego 1656 k. 75-76. Uniwersał Jana Kazimierza do województwa brzeskiego kujawskiego 1659 k. 99-99av. Przywilej J. Sobieskiego nadający Piotrowi Kasprowiczowi i jego żonie dożywotnią własność dóbr 1664 k. 117-118v. "Reiecta inter Zawadzki et M[agnificem] Grudzinski Palatinum Posnaniens[em]" 1665 k. 121-122. Oświadczenie pisarza ziemskiego warszawskiego Gabriela Prażmowskiego w sprawie ważności dekretu w sprawie Karola Grudzińskiego 1668 k. 135-136v. Oświadczenie Jana Kazimierza w sprawie ważności dekretu w sprawie K. Grudzińskiego 1668 k. 137-137v. "NB Anno 1668" (memorabilia) k. 140-140v. Uniwersał Jana Kazimierza do mieszkańców pogranicza moskiewskiego 1668 k. 141. Wici (trzecie) Jana Kazimierza do województwa malborskiego 1649 k. 36-36v.
 • Proweniencja: od Kajetana Kwiatkowskiego w 1821 zob. BK 7459 k. 49v
 • Hasła przedmiotowe:
  • Białłozor Jerzy bp wileński smoleński (1622-1665)
  • Czarniecki, Stefan (1599-1665)
  • Czartoryski Michał wda wołyński
  • Filip Wilhelm (książę neuburski ; 1615-1690)
  • Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688)
  • Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin hetman polny podskarbi w. lit. (?-1662)
  • Grudziński Andrzej Karol wda kaliski poznański (1611-1678)
  • Halbier Fielkier kanclerz kurlandzki
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Jaskólski Mariusz Stanisław wda podolski (?-1683)
  • Kałga-Krym Girej chan tatarski
  • Karol Ferdynand Waza (królewicz polski ; 1613-1655)
  • Kiszka Janusz wda połocki hetman w. lit.
  • Koryciński Stefan kanclerz w. kor. (1617-1658)
  • Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. (ca 1608-1658)
  • Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667)
  • Maszewski Jerzy pułkownik
  • Mesgnien Franciszek wysłannik do Porty
  • Naszczekin Afanasiej poseł rosyjski
  • Olszowski Andrzej prymas podkancl. kor. (1621-1677)
  • Ostrogska Zasławska Katarzyna wojewodzina krakowska wdowa po Władysławie Dominiku
  • Pac Krzysztof Zygmunt kanclerz w. lit. (1621-1684)
  • Pac Michał Kazimierz wda wil. hetman w. lit. (1624-1682)
  • Piasecki Paweł bp kamieniecki chełmski przemyski (1579-1649)
  • Prażmowski Gabriel pisarz ziemski warszawski
  • Radziwiłł Bogusław koniuszy lit. (1620-1669)
  • Radziwiłł Janusz wda wileński hetman w. lit. (1612-1655)
  • Radziwiłł Michał Kazimierz wda wil. hetman pol. lit. (1635-1680)
  • Sapieha Paweł Jan wda witebski wil. hetman w. kor. (1609-1665)
  • Sobieska Teofila z Daniłowiczów klanowa krakowska
  • Sobieski Marek sta krasnostawski (1628-1652)
  • Trzebicki Andrzej podkancl. kor. bp krak. (1607-1679)
  • Wardyński Andrzej podstoli buski
  • Wejher Jan Jakub klan elbląski wda malborski wda chełmiński
  • Wejher Ludwik klan elbląski wda pomorski (?-1656)
  • Wiśniowiecka, Gryzelda Konstancja z Zamoyskich wojewodzina ruska (1623-1672)
  • Zawadzki Albert instygator kor.
  • Zawisza Andrzej Kazimierz pisarz w. lit. (?-1678)
  • Zebrzydowski Franciszek Florian klan lubelski (?-1650)
  • Komisja Lwowska 1654
  • Sejmik brański 1653
  • Sejmik mozyrski 17 w.
  • Administracja 17 w.
  • Dyplomacja 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Listy polsko-łacińskie 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Uniwersał 17 w.
  • Przywilej 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Kujawy 17 w.
  • Kurlandia 17 w.
 • Uwagi:
  • Różne formaty poszczególnych akt. Jest to kolekcja sporządzona zapewne w 17 w., w której zszyto i oprawiono razem pojedyncze akta, przy czym czasami pomylono ich kolejność. Na grzbiecie okł. częściowo zatarty napis "Jan Kazimierz". Egz. po konserwacji (niewystarczającej). Wpis o zinwentaryzowaniu w 1951 r. dokonanym przez J. Łuczak.
  • Różne formaty zebranych akt
  • K. czyste: 9v, 20v, 24v-25, 41v, 46v, 139v
  • Pismo wielu rąk

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 1 @ $a lat $a pol $a ger $a ita $a ara
 • 130 0 . $a Akta
 • 245 0 0 $a [Akta i listy z lat 1648-1668].
 • 250 $a Oryg.
 • 260 $c 1648-1668
 • 300 $a 141 k. $c 37x25 cm i mn. oraz większe
 • 340 $d Rkps $e Skóra biała, 17 w.
 • 500 $a Różne formaty poszczególnych akt. Jest to kolekcja sporządzona zapewne w 17 w., w której zszyto i oprawiono razem pojedyncze akta, przy czym czasami pomylono ich kolejność. Na grzbiecie okł. częściowo zatarty napis "Jan Kazimierz". Egz. po konserwacji (niewystarczającej). Wpis o zinwentaryzowaniu w 1951 r. dokonanym przez J. Łuczak.
 • 500 $a Różne formaty zebranych akt
 • 500 $a K. czyste: 9v, 20v, 24v-25, 41v, 46v, 139v
 • 500 $a Pismo wielu rąk
 • 520 $a I. Listy Jana Kazimierza króla Polski do: "dygnitarze, urzędnicy ziemscy y grodzcy powiatu mozyrskiego na sejmik do Mozyra zgromadzeni" 1653 k. 51-52v. - Grudziński Andrzej 1659 k. 95-96. - Jaskólski Mariusz Stanisław klan sanocki płk. 1665 k. 127-128v. - Kiszka Janusz hetman w. lit. 1653 k. 47-48v. - Ostrogska Katarzyna 1656 (2) k. 66-69v. - Pac Michał Kazimierz hetman polny lit. 1665 k. 125-126v. - Sapieha Paweł 1662 k. 109-110v. - Wejher Jakub wda malborski 1648-1656 (12) k. 5-9, 14-17v, 21-23v, 26-31v, 34-35v, 61-62v. - Wejher Ludwik wda pomorski 1649 k. 32-33v. - NN starosta (w sprawie sejmików) 1653 k. 49-50v.
 • 520 $a II. Listy różne: Czarniecki Stefan do: Maszewski(?) Jerzy i [...?] Samuel chorąży oszmiański 1660 k. 104-105v; Radziwiłł Bogusław 1659 k. 100-101v; [Zawisza Andrzej Kazimierz] pisarz w. lit. 1660 k. 102-103v. - Filip Wilhelm elektor Palatynatu do Jana Kazimierza 1658 (2) k. 90-94v. - Fryderyk Wilhelm (lub kanclerz westfalski) do Jana Kazimierza 1663-1664 (2) k. 111-112v, 119-120v. - Kałga Krym Gerej do Jana Sobieskiego 1668 k. 133-134v. - Karol Ferdynand do: Kiszka Janusz hetman w. lit. 1648 k. 3-4v; Wejher Jakub wda malborski 1648 (2) k. 12-13v, 20. - Koryciński Stefan kanclerz do członków Komisji Lwowskiej 1654 k. 59-60v. - [Leszczyński Andrzej] abp gnieźnieński do: Gosiewski Wincenty podskarbi lit. 1657 k. 84-85v; Wejher Jakub wda malborski 1656 k. 63-64v. - Lubieniecki Krzysztof do NN księcia 1658, wysłany z okolic Kopenhagi k. 88-89v. - Ludwika Maria do: Białłozor Jerzy bp wileński 1664 k. 113-114v; Gosiewski Wincenty podskarbi lit. 1657 k. 84-85v; Pac Krzysztof kanclerz w. lit. 1664 k. 115-116v; Wejher Jakub wda malborski 1656 k. 76a-77. - Mesgnien Franciszek wysłannik do Porty do NN 1654 k. 55-58v. - Moskorzowski Jan do Franciszka Zebrzydowskiego klana lubelskiego 1648 k. 1-2v. - Naszczekin Afanasiej poseł ros. do: Gosiewski Wincenty podskarbi lit. 1657 k. 82-83v; Halbier Fielkier[?] kanclerz kurlandzki 1657 k. 80-81v. - Olszowski Andrzej podkanclerzy kor. do Michała Czartoryskiego wdy wołyńskiego 1667 k. 129-130v. - Pac Michał hetman w. lit. do Jana Kazimierza 1668 k. 138-139. - Piasecki Paweł bp kamieniecki do Franciszka Zebrzydowskiego klana lubelskiego 1648 k. 18-19v. - Radziwiłł Janusz do Bogusława Radziwiłła 1653 k. 53-54v. - Sobieski Jan do: rewizorzy dóbr złoczowskich 1659 k. 97-98v; Wardyński(?) 1660 k. 106-106v. - Sobieski Marek sta krasnostawski do matki [Teofili z Daniłowiczów Sobieskiej] ok. 1649-1652 (2) k. 37-40v. - Trzebicki Andrzej podkanclerzy kor. do Jakuba Wejhera wdy malborskiego 1656 (3) k. 65-65v, 71-72v, 78-79v. - Wiśniowiecka Gryzelda do województwa wileńskiego 1668 k. 131-132v. - NN do Jakuba Wejhera wdy malborskiego 1648 k. 10-11v. - NN brat do wdy połockiego[?] 1649 k. 24. - NN do Jana Sobieskiego 1660 k. 107-108v. - NN do [Jerzego Białłozora] bpa wileńskiego 1665 k. 123-124v. - Adres listu do Jakuba Wejhera wdy malborskiego k. 70v.
 • 520 $a III. Uniwersały, przywileje, akta: Zapiski kancelaryjne k. 41. Postulaty szlachty zgłoszone na sejmiku w Brańsku 1653 k. 42-46. Uniwersał Jana Kazimierza do księstwa żmudzkiego 1656 k. 73-74v. Akt darowania kar dla żołnierzy i poddanych ks. Bogusława Radziwiłła wydany przez Wincentego Gosiewskiego 1656 k. 75-76. Uniwersał Jana Kazimierza do województwa brzeskiego kujawskiego 1659 k. 99-99av. Przywilej J. Sobieskiego nadający Piotrowi Kasprowiczowi i jego żonie dożywotnią własność dóbr 1664 k. 117-118v. "Reiecta inter Zawadzki et M[agnificem] Grudzinski Palatinum Posnaniens[em]" 1665 k. 121-122. Oświadczenie pisarza ziemskiego warszawskiego Gabriela Prażmowskiego w sprawie ważności dekretu w sprawie Karola Grudzińskiego 1668 k. 135-136v. Oświadczenie Jana Kazimierza w sprawie ważności dekretu w sprawie K. Grudzińskiego 1668 k. 137-137v. "NB Anno 1668" (memorabilia) k. 140-140v. Uniwersał Jana Kazimierza do mieszkańców pogranicza moskiewskiego 1668 k. 141. Wici (trzecie) Jana Kazimierza do województwa malborskiego 1649 k. 36-36v.
 • 530 $d Mf 642
 • 541 $c a
 • 546 $a Łac., pol., niem., włoski, arab. $b arab.
 • 561 $a od Kajetana Kwiatkowskiego w 1821 zob. BK 7459 k. 49v $d BK II, 320 $d Voll. H $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852) $w Radziwiłłowie $w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież
 • 600 1 . $a Białłozor Jerzy $c bp wileński smoleński $d (1622-1665)
 • 600 1 9 $a Czarniecki, Stefan $d (1599-1665)
 • 600 1 . $a Czartoryski Michał $c wda wołyński
 • 600 0 . $a Filip Wilhelm $c (książę neuburski ; $d 1615-1690)
 • 600 0 . $a Fryderyk Wilhelm $c (elektor brandenburski ; $d 1620-1688)
 • 600 1 . $a Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin $c hetman polny podskarbi w. lit. $d (?-1662)
 • 600 1 . $a Grudziński Andrzej Karol $c wda kaliski poznański $d (1611-1678)
 • 600 1 . $a Halbier Fielkier $c kanclerz kurlandzki
 • 600 0 . $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 600 0 . $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 1 . $a Jaskólski Mariusz Stanisław $c wda podolski $d (?-1683)
 • 600 0 . $a Kałga-Krym Girej $c chan tatarski
 • 600 0 . $a Karol Ferdynand Waza $c (królewicz polski ; $d 1613-1655)
 • 600 1 . $a Kiszka Janusz $c wda połocki hetman w. lit.
 • 600 1 . $a Koryciński Stefan $c kanclerz w. kor. $d (1617-1658)
 • 600 1 . $a Leszczyński Andrzej $c prymas kanclerz w. kor. $d (ca 1608-1658)
 • 600 0 . $a Ludwika Maria $c (królowa Polski ; $d 1611-1667)
 • 600 1 . $a Maszewski Jerzy $c pułkownik
 • 600 1 . $a Mesgnien Franciszek $c wysłannik do Porty
 • 600 1 . $a Naszczekin Afanasiej $c poseł rosyjski
 • 600 1 . $a Olszowski Andrzej $c prymas podkancl. kor. $d (1621-1677)
 • 600 1 . $a Ostrogska Zasławska Katarzyna $c wojewodzina krakowska wdowa po Władysławie Dominiku
 • 600 1 . $a Pac Krzysztof Zygmunt $c kanclerz w. lit. $d (1621-1684)
 • 600 1 . $a Pac Michał Kazimierz $c wda wil. hetman w. lit. $d (1624-1682)
 • 600 1 . $a Piasecki Paweł $c bp kamieniecki chełmski przemyski $d (1579-1649)
 • 600 1 . $a Prażmowski Gabriel $c pisarz ziemski warszawski
 • 600 1 . $a Radziwiłł Bogusław $c koniuszy lit. $d (1620-1669)
 • 600 1 . $a Radziwiłł Janusz $c wda wileński hetman w. lit. $d (1612-1655)
 • 600 1 . $a Radziwiłł Michał Kazimierz $c wda wil. hetman pol. lit. $d (1635-1680)
 • 600 1 . $a Sapieha Paweł Jan $c wda witebski wil. hetman w. kor. $d (1609-1665)
 • 600 1 . $a Sobieska Teofila z Daniłowiczów $c klanowa krakowska
 • 600 1 . $a Sobieski Marek $c sta krasnostawski $d (1628-1652)
 • 600 1 . $a Trzebicki Andrzej $c podkancl. kor. bp krak. $d (1607-1679)
 • 600 1 . $a Wardyński Andrzej $c podstoli buski
 • 600 1 . $a Wejher Jan Jakub $c klan elbląski wda malborski wda chełmiński
 • 600 1 . $a Wejher Ludwik $c klan elbląski wda pomorski $d (?-1656)
 • 600 1 . $a Wiśniowiecka, Gryzelda Konstancja z Zamoyskich $c wojewodzina ruska $d (1623-1672)
 • 600 1 . $a Zawadzki Albert $c instygator kor.
 • 600 1 . $a Zawisza Andrzej Kazimierz $c pisarz w. lit. $d (?-1678)
 • 600 1 . $a Zebrzydowski Franciszek Florian $c klan lubelski $d (?-1650)
 • 610 2 . $a Komisja Lwowska 1654
 • 610 2 . $a Sejmik brański 1653
 • 610 2 . $a Sejmik mozyrski 17 w.
 • 650 . 9 $a Administracja $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Dyplomacja $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Polityka międzynarodowa $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Listy polsko-łacińskie $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Mowy sejmowe $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Uniwersał $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Przywilej $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Kujawy $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Kurlandia $y 17 w.
 • 740 $a Zapiski kancelaryjne
 • 740 $a Postulaty szlachty zgłoszone na sejmiku w Brańsku 1653
 • 740 $a Uniwersał Jana Kazimierza do księstwa żmudzkiego 1656
 • 740 $a Akt darowania kar dla żołnierzy i poddanych ks. Bogusława Radziwiłła wydany przez Wincentego Gosiewskiego 1656
 • 740 $a Uniwersał Jana Kazimierza do województwa brzeskiego kujawskiego 1659
 • 740 $a Przywilej J. Sobieskiego nadający Piotrowi Kasprowiczowi i jego żonie dożywotnią własność dóbr 1664
 • 740 $a Reiecta inter Zawadzki et Magnificem Grudzinski Palatinum Posnaniensem 1665
 • 740 $a Oświadczenie pisarza ziemskiego warszawskiego Gabriela Prażmowskiego dot. ważności dekretu w sprawie Karola Grudzińskiego 1668
 • 740 $a Oświadczenie Jana Kazimierza dot. ważności dekretu w sprawie K. Grudzińskiego 1668
 • 740 $a NB Anno 1668 |memorabilia
 • 740 $a Uniwersał Jana Kazimierza do mieszkańców pogranicza moskiewskiego 1668
 • 740 $a Wici trzecie Jana Kazimierza do województwa malborskiego 1649
 • 740 $a Listy Jana Kazimierza króla Polski do
 • 740 $a Listy Czarnieckiego Stefana hetmana polnego kor. do
 • 740 $a Listy do Jana Kazimierza króla Polski
 • 740 $a Listy do Jana III Sobieskiego króla Polski
 • 740 $a Listy Karola Ferdynanda Wazy bpa wrocławskiego do
 • 740 $a List Korycińskiego Stefana kanclerza do członków Komisji Lwowskiej 1654
 • 740 $a Listy Leszczyńskiego Andrzeja abpa gnieźnieńskiego do
 • 740 $a List Lubienieckiego Krzysztofa do NN księcia 1658
 • 740 $a Listy Ludwiki Marii Gonzagi królowej Polski do
 • 740 $a Listy do Wejhera Jakuba wdy malborskiego
 • 740 $a List Mesgnien Franciszka do NN 1654
 • 740 $a Listy Naszczekina Afanasieja posła ros. do
 • 740 $a List Olszowskiego Andrzeja podkanclerzego kor. do Czartoryskiego Michała wdy wołyńskiego 1667
 • 740 $a Listy do Zebrzydowskiego Franciszka klana lubelskiego
 • 740 $a List Radziwiłła Janusza do Radziwiłła Bogusława 1653
 • 740 $a Listy Jana III Sobieskiego króla Polski do
 • 740 $a Listy Sobieskiego Marka sty krasnostawskiego do matki Sobieskiej Teofili z Daniłowiczów ok. 1649-1652
 • 740 $a List Wiśniowieckiej Gryzeldy do województwa wileńskiego 1668
 • 740 $a List do wdy połockiego? od brata 1649
 • 740 $a List NN do Białłozora Jerzego bpa wileńskiego 1665
 • 740 $a Adres listu do Jakuba Wejhera wdy malborskiego
 • 852 $j BK 00350
 • 920 $b pieczęcie lakowe i opłatkowe
 • 999 $d 2017-07-04

Indexes

Copies

 • Signature: BK 00350