[Akta polityczne dotyczące dziejów Polski w latach 1605-1690].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00356
 • Kopie:
  • Mf 846
  • Mf 1194
 • Tytuł: [Akta polityczne dotyczące dziejów Polski w latach 1605-1690].
 • Miejsce i czas powstania: 1651-1700
 • Opis fizyczny: 193 k. 29x19 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, 17 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • I. Mowy sejmowe
  • 1."Votum [...] Jana Zamoyskiego kanclerza y hetmana wielkiego do krola Zygmunta [III, na sejmie warszawskim w r. 1605 k. 146-147v
  • 2."Votum [...] [Jerzego Ossolińskiego] kanclerza koronnego. [b. d. 29. 10. 1646 k. 7v-8
  • 3."Respons od JKM [Władysława IV] posłom przez [...] [Andrzeja Leszczyńskiego] podkanclerzego koronego na witanie na seimie walnym anno 1646" k. 8
  • 4."Condolentia krolewicom [...] [Karolowi Ferdynandowi i Janowi Kazimierzowi] marszałka poselskiego Bogusława Leszczyńskiego generała wielkopolskiego [b. d. 11.07. 1648 k. 6v-7
  • 5."Mowa [Stanisława Sarbiewskiego] starosty grabowieckiego na zasiądzenie izby poselskiej na convocatyi die 16 Julii zaczętey Anno 1648" k. 41v-42
  • 6."Przemowa na seimiku malborskim [ks. Rakowskiego] posła od krolewica Carola [Karola Ferdynanda] [b. r. 1648 k. 4v-5
  • 7."Przemowa X. b. kiiowskiego [Jana Leszczyńskiego?] w imieniu ks. Karola na elekcji 1648" k. 5v-6v i k. 106-107
  • 8."Dziękowanie za pieczęć mniejszą" [przez Andrzeja Leszczyńskiego przy objęciu urzędu kanclerza w. koronnego w r. 1650 k. 20-21
  • 9."Propositia na seimie przez [...] kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego] [b. d. VII. 1652 k. 27-29
  • 10."Dziękowanie za laskę przez [...] Andrzeja Maximiliana z Pleszewic Fredra marszałka koła poselskiego" [b. r. 1652 k. 10-11
  • 11."Przez tegoż [...] [Andrzeja Maksymiliana Fredrę] witanie króla [Jana Kazimierza] od koła poselskiego. [b. r. 1652 k. 11-14v
  • 12."Przez tegoż [...] [Andrzeja Maksymiliana Fredrę] upomnienia się vacansów". [b. r. 1652 k. 14v-15
  • 13."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] mowa na seimiku średzkim" [b. r. 1654? k. 26
  • 14."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] dziękowanie posłom woiskowym" [b. r. 1654? k. 26
  • 15."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] upomnienia się w rozdaniu vacantyi, buławy" [b. r. 1654? k. 25v
  • 16."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] trzecia [mowa] przy upomnienia się vacansów" [b. r. 1654? k. 25v
  • 17."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] druga [mowa] przy odbieraniu laski" [b. r. 1654? k. 25
  • 18."Mowa podkomorzego kaliskiego Krzysztofa Grzymułtowskiego marszałka poselskiego przy witaniu JKM [Jana Kazimierza] [b. r. 1654? k. 24-25
  • 19."Dziękowanie za pieczęć mniejszą koronną Bogusława [...] [Leszczyńskiego] podskarbiego w. k. na seimie walnym warszawskim [...] Augusti Anno 1658" k. 150v-152v
  • 20."Witanie [...] [Jana Kazimierza] od koła poselskiego przez [...] [Jana] Gnińskiego starostę gnieźnieńskiego [?] [...] 1659" k. 157v-158
  • 21."Mowa [...] Jerzego Niemierzyca podkomorz[ego] kiiow[skiego] [...] posła wojska zaporowskiego [...] w Warszawie [...] 23 Aprili 1659" k. 156v-157v
  • 22."Mowa [...] [Jana Kazimierza] ad ordines Rzeczy[p]ospolitey na seimie [...] dnia 4 Julii A. D. 1661 miana" k. 168-169
  • 23."Mowa posła sekretarza Xięcia do Conde [Ludwika II Bourbona] w Warszawie podczas conclusiey seymu [1661] do KJM [Ludwiki Marii] przy [...] kanclerzach, koronnym [Mikołaju Prażmowskim] y litewskim [Krzysztofie Pacu] przy praesentiey posła francuskiego [De Lumbres] [...] k. 62
  • 24."Respons [...] kanclerza X. Litewskiego [Krzysztofa Paca] imieniem obu [...] [b. r. 1661 k. 62
  • 25."Zasiadając mie[j]sce" [Mowa Jana Gnińskiego podkomorzego pomorskiego marszałka izby poselskiej] [b. r. 1664 k. 177v-178
  • 15. List Janusza Radziwiłła wojewody wileńskiego na sejmik średzki. Wilno 09.05. 1654 i Odpowiedź b.d. 1654 k. 2v-3 k. 3v
  • 16."Lit[t]erae [Georgii] Rakocii ad proceres Regni". Podpis. Michael Mikes cansellarius 31. 12. 1656 j. łac. k. [uzup???]
  • 17."Copia lit[t]erarum Rakocii [Georgii] 18.04. 1658 j. łac. k. 42
  • 18."Copia listu [...] Sapiehów na seymiku średzkim 1689" k. 142v-145v
  • 19."Copia listu [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztelana krakowskiego do [...] arcybiskupa gnieźnieńskiego [Andrzeja Leszczyńskiego]" [brak końca] [b. r. 1652-1658 k. 178v-179v
  • 20."Copia listu [...] woiewody ruskiego [Jeremiego Wiśniowieckiego?] do KJMci [Jana Kazimierza] [b. r. 1651? k. 159v-160v
  • 21. "List Krzysztofa Żegockiego starosty babimojskiego do szlachty.01. 11. 1655. j. łac. k. 51v-52v
  • 22."Copia listu [...] viceinstigatora do instigatora [...] Gdańsk 05.02. 1651 i "Copie responsu" [...] Gdańsk 11.03. 1651 k. 30v-31
  • 23."List do [...] arcybiskupa od senatora inszego" [b. r. 1668? k. 107-109
  • 24."List od seymiku do Brandenburczyka" [wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma] [b. r. 1685?] j. łac. k. [uzup???]
  • III. Konferencje wojskowe i rokosz Lubomirskiego
  • IIIa. Korespondencje: 1."Copia listu do [Wojciecha Tolibowskiego] [...] biskupa poznańskie[go] de data 30 Aprili 1663 od [...] [Krzysztofa Grzymułtowskiego] kasztelana poznańskiego k. 103-104 2."Copia listu JKM [Jana Kazimierza] do [...] [Andrzeja Trzebickiego] [...] biskupa krakowskiego [...] 02.06. 1665 k. 166v-168 3."Respons od JKM [Jana Kazimierza] posłom od woiewództw poznańskiego y kaliskiego w Obozie pod Warszawą 1 czerwca roku 1656 przez Jana Andrzeja Morstyna dany" k. 19 4."Kopia listu do króla [Jana Kazimierza] od koła rycerskiego [...]" 03. 10. 1650 k. 18v 5. List Jerzego Lubomirskiego marszałka koronnego do Związku Wąchock 07.03. 1663 i Odpowiedź - podpis. Jan Samuel Świderski dat. Wolborz 09.03. [1663 k. 104-105 6."Copie listu do [...] rycerstwa od [...] marszałka w. kor[onneg]o [Jerzego Lubomirskiego [...]" [b. r. 1664? k. 172v-174 7."List [...] Jerzego Lubomirskiego marszałka w. koronnego do [...] Mikołaja Prażmowskiego biskupa łuckiego kanclerza wielkiego koronnego"Janowiec 12. 12. 1664 i "Respons [...] od Mikołaja Prażmowskiego [...]" [b. r. 1664? k. 169v-170 k. 172 8."Copia listu [...] [Jerzego Lubomirskiego] marszałka w. k. do [...] [Wacława Leszczyńskiego] primasa [...] 1664" k. 165v-166v 9."Copia listu [...] [Jerzego Lubomirskiego] marszałka koronnego do Trybunału Koronnego" Wrocław 12.01. 1665 k. 170-172 10."Copia listu senatu do wojska związkowego" [b. r. 1662? k. 90v-91 10a. List Jana Samuela Świderskiego do szlachty 11.05. 1662 k. 76 11. "List Jana Samuela Świderskiego do NN [b. r. 1663 k. 93 12."Rescript z listu pewnego to się w kole [...] związkowym stało [...]" [b. r. 1661? k. 62v-63 13."Copia listu pewnego do przyiaciela" [b. r. 1662 k. 90
  • IIIb. Wiersze: 1."Przestroga przyiacielska od Związku" [b. r. 1663? k. 95-96 2."Rada taiemna przy boku króla we Lwowie na commissiey Anno 1662" k. 84-89v 3."Castrum doloris" [b. r. 1664-5 k. 147v-148
  • IIIc. Pisma różne: 1."Confoederatia rycerstwa woiewództwa poznańskiego y kaliskiego uczyniona we Wrocławiu 15 Maj 1656" k. 43 2."Manifestatia woysk W. X. L. contra novam electionis materiam y przeciwko manifestatiey nomine X[ięstwa] L[itewskieg]o na seymie [...] uczyniona"Kielce 02. 10. 1661 k. 156 3."Tractat dalszego procederu w Kole Generalnym uchwalony w Kielcach 25 Novembris [...] 1661" k. 66v-69v 4."Puncta propositey króla JMci [Jana Kazimierza] tak wszytkiemu rycerstwu przeze mnie podane w Kielcach [...] grudnia roku 1661 [...]" Podpis. Jan Belzycki, starosta wyszogrodzki k. 63-65 5."Respons na puncta dany [...] Belzeckiemu staroście wyszogrodzkiemu posłowi JWM do woyska koronnego" [b. r. 1661] Podpis. Jan Samuel Świderski, marsz. koła ryc. k. 65-66v 6."Zgodne woysk JKM koronnych postanowienie tak polskich jako i cudzoziemskich w kole generalnym [...] w Chęcinach 23 Mai [1661? k. 69v-70v 7."Jan Samuel Świderski marszałek koła rycerskiego woysk JKMci" [b. r. 1661? k. 70v-73 8."Argumenta disvasoria confederationis" [b. r. 1661? k. 73-76 9."Instructia na seymik relationis [...] panów posłów y Rzeczypospolitey koronnych do woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego śrecki[ego] dane d. 11 Mij 1662 "Podpis. Jan Samuel Świderski k. 76v-77 10."Spolna wszytkiego rycerstwa [...] w kole generalnym 3 Julii odprawuiąca się w Jędrzeiowie A. 1662" k. 91v-92 11."Puncta do JKM [Jana Kazimierza] na commissię lwowską od woysk [...] w kole generalnym z Wolborza 12 Decembris A. D. 1662" k. 79v-81v 12."Tractat koła generalnego woysk JKM [...] unanime voce postanowiony w Wolborzu d. 12 Decembris A. D. 1662" k. 77v-79v 13."Proiekt pewny rozmowy czterech towarzystwa nim piąty nadszedł u oyców Franciszkanów [...] we Lwowie na commissiey 1662" k. 81v-84 14."Tractat koła w Olborzu [w Wolborzu] rycerskiego 28 Febru[ar]y odprawującego się [...] A. 1663" Podpis. Jan Samuel Świderski k. 92-94 15."Manifestatia commissiey lwowskiey wyrażaiąca wszytek proceder swoy z woyskiem [...]" 16.03. 1663. Podpis. Stanisław Potocki wda krak. hetman w. k. i marszałek Komisji k. 97-103 16."Postanowienie o kole generalnym wolborskim zaczętym die 26 Aprili [...] 1663" k. 96-97
  • IV. Pisma różne dotyczące m. in. wojny polsko szwedzkiej, mowy okolicznościowe, relacje z sejmu 1689, wiersze. 1."Mowa [...] [Andrzeja Maksymiliana] Fredro podkomorzego przemyskiego, który oddawał żonę [Jadwigę Łuczkowską] [...] [Janowi] Wypryskiemu chorążemu nurskiemu Anno 1637" k. 16-17 2."Mowa [...] Andrzeja Leszczyńskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego dziękując za pannę Os[s]olińską [...] staroście sokalskiemu [Zygmuntowi Dönhoffowi]. [b. r. 1645 k. 17-18 3."Instrument electiey w Częstochowie z [...] [Janem Kazimierzem] y z podpisanemi niżej ichm[oś]ciami" [b. r. 1648 k. 164-165v 4."Rozprawa pod Zborowem" [b. r. 1649 k. 18v 5."Examen rationum sive thesis cum hypothesi de praesenti statu concurrentów na pieczęć". [b. r. 1650? k. 53-54 6."Puncta" [przez Hieronima Radziejowskiego podkancl. kor. skierowane przeciw królowi o niedotrzymanie paktów konwentów] i "Respons na te puncta XII". [b. r. 1651 k. 47-49v 7."Manifestatio innocentiae [...] Hieronimi in Radziejowice Radzieiowski procancellarii regni Poloniae [...]" [b. r. 1652] j. łac. k. 54v-60 8."Conditiones deditionis Varsaviae inter [...] deputatos [...] Andream Trzebicki episcopus Praemislien[sis] vicecancellarium Regni, Joannem comitem a Leszno palatinu[m] posnan[iensem], Georgium Lubomirski comitem in Wisnicz supr[e]m[um] Regni marschaleum, Stephanum comitem de Pilcza Koryciński supr[emum] Reg[ni] cancel[larium]. Corvinum Gosiewski thesaurarium et campiductorem exercitus M. D. L. et inter [...] Arfundum Wittemberg comitem a Derben Regni Sueciae campimarschalcum die 1 Julii [...] 1656 conventae et conclusae" j. łac. k. 32-33 defekt - brak środka
  • 26."Upominanie się wakonsów" [przez Jana Gnińskiego] [b. r. 1664 k. 177v
  • 27."Witanie [...] [Jana Kazimierza] 21 Novemb[ris] 1664 przez [...] Jana Gnińskiego podkomorzego pomorskiego direktora izby poselskiey" k. 176-177v
  • 28."Votum Krzysztofa Grzymułtowskiego kasztelana poznańskiego na seym dwuniedzielny 1665" k. 161v-163
  • 29."Dziękowania Jana Gnińskiego woiewody chełmińskiego imieniem KJM [Michała Wiśniowieckiego] za diploma wolney elekciey w kościele farskim warszawskim dnia 7 [...] lipca 1669" k. 179-181v
  • 30."Mowa posła Xięż[ę]cia lotharińskiego [Kondeusza] na elekciey, [b. r. 1669 k. 120v-123v
  • 31."Mowa [Jana] Wy[d]zgi biskupa warmińskiego podkanclerzego koronnego na seymie warszawskim 19 May 1675" k. 130-133
  • 32."Votum senatorskie [...] [Krzysztofa] Grzymułtowskiego woiewody poznańsk[iego] na sejmie w Grodnie 1679 k. 116v-120
  • 33."Mowa in senatus consilio na [...] seymie [...] [Krzysztofa Grzymułtowskiego] woiewody poznańskiego" [b. r. 1683 k. 115-116v
  • 34."Mowa in senatus consilio [...] [Krzysztofa] Grzymułtowskiego woiewody poznańskiego [...] na seymie Anno 1685 14 Marty" k. 114v.
  • 35."Mowa pierwsza w senacie [...] [Jana] Pieniążka woiewody sieradzkiego [...] 25 Jan[ua]r[ii] 1689 miana w Warszawie" k. 138-139
  • 36."Mowa powtórna [...] [Jana Pieniążka] woiewody sieradzkiego [...] contra censores głosu wolnego [...] 29.01. 1689 k. 139-142
  • 37."Mowa [...] [Kazimierza] Opalińskiego biskupa chełmińskiego w senacie 11 Febr[uarii] 1689" k. 136-137
  • 38."Mowa [...] [Stefana] Bidzińskiego kasztellana sendomirskiego". [b. r. 1689? k. 137-138
  • 39."Zagaienie seymu warszawskiego 16 Januarii 1690 przez [...] [Antoniego Stanisława] Szczukę referendarza koronnego k. 192v-193
  • II. Korespondencja 1."Copia listu [Bohdana] Chmielnickiego do imp. krakowskiego [Mikołaja Potockiego] dat. Czehryń 02.01. 1651 k. 160
  • 2."Copia listu [...] Jana Gorzyńskiego łowczego litewskiego do w[ojewo]dy wileńskiego hetmana w. litewskiego [Kazimierza Sapiehy] [b. d.05.01. 1687] i "Respons" k. 133v-134v k. 134v-136
  • 3. "List Jana Kazimierza do Krzysztofa Grzymułtowskiego podkomorzego kaliskiego 10.09. 1655 k. 52v-53
  • 4. "List Karola Gustawa do Jana Kazimierza [b. k. 158v-159v
  • 5. List Karola Gustawa do wdy krakowskiego [Władysława Zasławskiego], wdy lubelskiego [Jana Tarły] i marszałka w. koronnego [Jerzego Lubomirskiego] Kraków 12. 10. 1655 j. łac. k. 51
  • 6. List prawdopodobnie od woj. krakowskiego Wł. Zasławskiego lub Wł. Myszkowskiego i lubelskiego [Jana Tarły] i marsz. w. kor. Jerzego Lubomirskiego, b.d. 1655? k. 50v-51
  • 6a."Copia listu do [...] [Jana Sobieskiego] marszałka y hetmana wielkiego koronnego od cesarza rzymskiego [Leopolda I] Wiedeń 24. 11. 1673 k. 113v-114
  • 7."Copia listu [...] kanclerza [Andrzeja Leszczyńskiego] do Vittenberga [imię]" i odpowiedź.01.05. 1656 j. łac. k. 42
  • 8."Copia listu [...] [Bogusława Leszczyńskiego] podskarbiego [koronnego], do [...] arcybiskupa [gnieźnieńskiego Macieja Łubieńskiego?] [b. r. 1654] i odpowiedź dat. Skierniewice 23.04. 1654 k. 44v-50
  • 9."Copia listu [...] podskarbiego [w. koronnego Stefana Korycińskiego?] [b. r. 1656-1658? k. 4
  • 9a. List Bogusława Leszczyńskiego? do NN omawiający położenie polit. Polski Wrocław 26.09. 1656 [brak początku k. 1-2
  • 10."Copia listu [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Lubomirskiego] do króla [Władysława IV] Niepołomice 25.05. 1646 k. 8v-10
  • 11."Copia listu [...] [Jerzego] Lubomirskiego marszałka koron[nego] [do Jana Kazimierza] 09. 11. 1655 k. 3v-4
  • 12."Copia listu [...] Woyciecha Łuszczewskiego do [...] [Andrzeja Fredra kasztelana lwowskiego [...] 1668 i "Respons" k. 126v k. 126v-130
  • 13."Copia listu [...] xiędza [Mikołaja] Prażmowskiego primasa do krola [...] Michała Januarii 1672 w Dziergowie k. 123v-125
  • 14."Od tegoż [Mikołaja Prażmowskiego prymasa[ do [...] podkanclerzego [Andrzeja] Olszowskiego [b. r. 1672? k. 125-126 Jan Gniński był starostą nakielskim, więc chyba omyłka w rpsie.
  • 9."Copia punctu spisanego do X. Schenofa [Gregorii [Schönhoffa] do Wi[e]dnia [...] woiewody poznańskiego [Jana Leszczyńskiego] listu de data 9. Aug. 1656 w Częstochowie" k. 19v-20
  • 10."Conditiones et articuli inter S. R. M. Pol. Regnique senatorum et campimarschalcum [...] [Arfundum?] Vittembergium comitem et gubernatorem arus et urbis Cracovien[sis] [...] Stephanum [...] Czarnecki castellanum Kiiovien[sem] circa deditionem dictae arcis et urbis initi mense Octobris 1656" j. łac. k. 33-34
  • 11."Conditiones et articuli evacuationis Castensis" 26.07. 1657. j. łac. k. 35
  • 12."Puncta pactorum deditionis Cracovien[sis] cum Virtio [Paulo Wirtzio] generalimaiori Suetico". [b. r. 24.08. 1657 k. 34v-35
  • 13."Responsum Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae et Sueciae dominis ablegatis collegii electoralis [...] Datum Varsaviae in comitiis Regni generalibus [...] Augusti Anno 1658" j. łac. k. 152v-155
  • 14."Speculum prawdziwe synom koronnym in hac afflicta calamitate będącym" [b. r. 1658? k. 161
  • 15."Manifestatia W. X. L. facta in actis metricae Regni Maioris Canc[e]ll[ari]ae A. 1662" k. 174-175
  • 16."Pacta z Tatarami pod Podhaycami [zawarte] d. 16 Octobris 1667" k. 110v-111 17."Pacta zawarte z Kozakami d. 19 Octobris 1667 pod Podhaycami" k. 109v-110
  • 18."Elucidatio relaciey sub praetextu quasi tuendae libertatis na utaienie conceptów zawziętych in eversionem Status Rzpltey rozrzuconych quasi sub nomine prawdziwej relacie: Te na seymiki podaie się ode mnie Stanisława Szołkowskiego, stolnika wilkomirskiego 1689" k. 190-192
  • 19."Relacye seymu w roku 1689 zerwanego" k. 181v-189
  • 20."Magisne expediat regno Poloniae cum Moscho au cum Sueco tractatus pacis inire" j. łac. [b. r. k. 44-46
  • 21."Sposób naiprędszey zebranie znaczney summy pogłówne generalne [niedokończona] b.d. k. 150
  • 22."Insigni [...] Joanni de Czernina haeredi in Rydzyna castellano Miedzyrzecensi ac armigero Posnaniensi [...] Petrus Rydzyński atavo suo [...] hoc epitaphium posteritati posuit Anno [...] 1632. j. łac. k. 149
  • 23."Epitaphium Regis Poloniae Casimiri" k. 112
  • 24."Neminem ante mortem esse beatum Epitaphium" k. 40
  • 25."Eloqium [...] Gaspari Dinoph palatino Siradien[si k. 37v-38
  • 26."Antilogium contra eundem" k. 38v-40
  • 27."Anagrammata regis Sveciae" k. 35v-37
  • 28."Epitaphium" [...] Stanisława z Smigrodu Stadnickiego starosty syguleckiego k. 40v
  • 29."Epitaphium contre eundem" k. 41
 • Proweniencja:
  • prow. nieczytelna z datą Gniezno 9. VI. 1785? 1755? 1788?
  • "nabyty z Bud Złotkowskich pod Kleczewem 1842. Trąmpczyński" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Conde, Louis de II (1621-1686)
  • Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673)
  • Sejm 1605 Warszawa
  • Sejm 1646
  • Sejm 1661 Warszawa
  • Sejm 1675 Warszawa
  • Sejm 1679 Grodno
  • Sejm 1683
  • Sejm 1685
  • Sejm 1689
  • Sejm 1690 Warszawa
  • Sejmik malborski 1648
  • Sejmik średzki 1654
  • Sejmik średzki 1689
  • Senat 1689 Warszawa
  • Listy polsko-łacińskie 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Sejm 17 w.
  • Sejmiki 17 w.
  • Rokosz 1665-1666 r. Lubomirskiego
  • Tatarzy 17 w.
  • Elekcja 17 w.
  • Poezja okolicznościowa polska 17 w.
  • Sylwa 17 w.
  • Miscellanea 17 w.
  • Austria 17 w.
  • Kozacy a Polska 17 w.
  • Szwecja a Polska 17 w.
  • Turcja a Polska 17 w.
 • Uwagi: 14."Speculum prawdziwe synom koronnym [...]" - por. Ossol. rkps 240 k. 70-78 13."Responsum Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae [...]" - por. Ossol. rkps 240 k. 113-116 12."Puncta pactorum deditionis Cracovien[sis] [...] - por. Ossol. rkps 234 k. 282-283 2."Mowa [...] Andrzeja Leszczyńskiego [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 150-151 1."Mowa [...] Andrzeja Maksymiliana] Fredro [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 89-91 [z nr 1 przy str. ] IV. Pisma różne. 12."Traktat koła generalnego woysk JKM [...] - por. BK rkps 362 s. 2-6; B. Czart. rkps 1656 3."Castrum doloris" - por. BK rkps 355 s. 247-248; B. Racz. rkps 30 k. 78 2."Rada taiemna [...] - por. BK rkps 361 s. 161-165; Bibl. PAN Kraków rkps 1046 k. 390-392; Ossol. rkps 244 k. 95-101; B. Racz. rkps 30 s. 417-420 1."Przestroga przyiacielska [...] - por. B. Racz. rkps 30 k. 425-426 III. Konfederacje wojskowe i rokosz Lubomirskiego. b. Wiersze 2."Copia listu [...] Jana Gorzyńskiego [...] - por. B. Racz. rkps 360 s. 182-185 i rkps 30 k. 443 II. Korespondencja. 29."Dziękowanie Jana Gnińskiego [...] - por. Ossol. rkps 245 s. 109-113 24."Respons [...] kanclerza X. Lit. [Krzysztofa Paca [...] - por. rkps BK 303 k. 115 23."Mowa posła sekretarza Xięcia do Conde [...] - por. rkps BK 362 s. 40-41; rkps BK 303 k. 115; B. Czart. rkps 1656 22."Mowa [...] Jana Kazimierza [...] - por. rkps BK 303 k. 113 12."Przez tegoż [... Andrzeja M. Fredrę] upomnienie się [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 103-104 11."Przez tegoż [... Andrzeja M. Fredrę] witanie króla [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 98-103 10."Dziękowanie za laskę [...]" - por. Ossol. rkps 240 k. 97-98 8."Dziękowanie za pieczęć mniejszą" [...] - por. Ossol. rkps 200 k. 184-186 5."Mowa [Stanisława Sarbiewskiego [...] - por. Ossol. rkps 225 k. 111v-112 Pisma dot. rokoszu Lubomirskiego, konfederacji wojskowych uzupełniają się z rkpsami BK 362, 328 i 348 Rękopis zawiera materiały znane także z innych kopii - por. rkpsy Bibl. Ossol. - 240, 234, 244, 245; B. Czart. - 1656; Bibl. Racz. - 30 def.: brak początku, uszkodzenie przez robaki k. 193 pusta
 • Katalogi:
  • E. XXVIII, 135
  • E. XVI, 307
  • E. XVII, 199
  • E. XIX, 130
  • E. XXII, 119
  • E. XXVI, 53
 • Opracowania: 17."Pacta zawarte z Kozakami [...]" - druk: Kluczycki Fr., op. cit. s. 290-292 16."Pacta z Tatarami pod Podhaycami [...]" - druk: Kluczycki Fr., Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, s. 285-287 6."Puncta [przez Hieronima Radziejowskiego [...] i "Respons [...] - druk: Schultz G. P., Commentarius de succamerario [...] "Puncta 12 objectiva posita a vicecancellario Regni Anno 1651 "s. 33-42 IV. 1."Mowa [...] Andrzeja Maksymiliana] Fredro [...] - druk: Mrówka poznańska 1821 t. II, s. 251-257 3."Castrum doloris" - druk: Dłużewski J. Nowak, op. cit. s. 80 pt."Castrum Poloniae" 2."Rada taiemna przy boku króla [...]" - druk: Dłużewski J. Nowak, op. cit. T. II s. 5-16 III. b. 1."Przestroga przyiacielska od Związku" - druk: Dłużewski J. Nowak, Poezje Związku święconego s. 72-75 III. a. 5. List Jerzego Lubomirskiego [...] do Związku Wąchock [...] - druk: Pisarski, Mowca polski, T. II s. 301-303 16."Lit[t]erae [Georgii] Rakocii [...]" - druk w j. pol.: Kubala, Wojna brandenburska, s. 428-429 10."Copia listu [...] woiewody krakowskiego - druk z innego rkpsu: Pisarski, op. cit. T. II s. 257-260 39."Zagaienie seymu [...] - druk: Ostrowski, T. 1 s. 139-140 34."Mowa in senatus consilio [...] - druk: z innego rkpsu Źródła dziejowe T. 1 s. 126 33."Mowa in senatus [...] - druk: z innego rkpsu Zródła dziejowe T. 1 s. 115-117 32."Votum senatorskie [...] - druk: z innego rkpsu, "Zródła dziejowe" T. 1 s. 89-94 27."Witanie [...] [Jana [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2 s. 38-41 26."Upominanie się wakonsów" [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2 s. 42 25."Zasiadając mie[j]sce" [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2 s. 37 22."Mowa [...] [Jana Kazimierza [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2 s. 1-4; Małecki, op. cit. s. 144-147 21."Mowa [...] Jerzego [...] - druk: Ostrowski, op. cit. s. 140-142 19."Dziękowanie za pieczęć [...] - druk: Ostrowski, op. cit. T. 1 s. 266-268 12."Przez tegoż [...] [Andrzeja [...] - druk: Ostrowski, op. cit. T. 1 s. 16 11."Przez tegoż [...] - druk: Ostrowski, op. cit. T. 1 s. 12-16 8."Dziękowanie za [...] - druk: Pisarski, op. cit. 151-154 6."Przemowa na seimiku [...] - druk: z innego rpsu Podgórski, Pomniki dziejów Polski s. 136-139 5."Mowa [Stanisława Sarbiewskiego [...] - druk: Ostrowski, op. cit. T. 1 s. 263 4."Condolentia krolewicom [...] - druk: z innego rpsu Pisarski, Mowca polski T. 1 s. 49-52; Nowakowski, Zródła do dziejów Polski T. II s. 244-248 3."Respons od JKM [...] - druk: z innego rpsu Ostrowski, Swada polska T. 1. s. 240 2."Votum [...] [Jerzego Ossolińskiego [...] - druk: z innego rpsu Podgórski, Pomniki dziejów Polski s. 119-121 1."Votum [...] Jana [...] - druk: z innego rpsu Małecki, Wybór mów [...] s. 97-102

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
  0 
  . 
  a Akta
 • 245
   0
  0 
  a [Akta polityczne dotyczące dziejów Polski w latach 1605-1690].
 • 246
   1
   3
  a Akta z lat 1619-1689. i tyt. z inw. rkpsow
 • 246
   1
   @
  a "Kaycie się zdrajcy śmiercią Gosiowskiego [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Wierności waszych rady do siebiem tu wezwał [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Novum genus potentiae [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jacu pridem civiliter nunc autem viliter in Galia demortui [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Clauditur hoc tumulo vivus Lotharingius heros [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Luge hosper si virtutem estimas [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Lege viator Et si speciosa pro veris [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Carolus Gustavus rex Sveciae usu rex ut usus caesa gloria [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Viator si amicus es dole [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Viator si amicus es fateare [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Kaycie się zdrajcy śmiercią Gosiowskiego [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Wierności waszych rady do siebiem tu wezwał [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Novum genus potentiae [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jacu pridem civiliter nunc autem viliter in Galia demortui [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Clauditur hoc tumulo vivus Lotharingius heros [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Luge hosper si virtutem estimas [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Lege viator Et si speciosa pro veris [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Carolus Gustavus rex Sveciae usu rex ut usus caesa gloria [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Viator si amicus es dole [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Viator si amicus es fateare [...]" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 1651-1700
 • 300 a 193 k. c 29x19 cm
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa, 17 w.
 • 500 a 14."Speculum prawdziwe synom koronnym [...]" - por. Ossol. rkps 240 k. 70-78 a 13."Responsum Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae [...]" - por. Ossol. rkps 240 k. 113-116 a 12."Puncta pactorum deditionis Cracovien[sis] [...] - por. Ossol. rkps 234 k. 282-283 a 2."Mowa [...] Andrzeja Leszczyńskiego [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 150-151 a 1."Mowa [...] Andrzeja Maksymiliana] Fredro [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 89-91 [z nr 1 przy str. ] a IV. Pisma różne. a 12."Traktat koła generalnego woysk JKM [...] - por. BK rkps 362 s. 2-6; B. Czart. rkps 1656 a 3."Castrum doloris" - por. BK rkps 355 s. 247-248; B. Racz. rkps 30 k. 78 a 2."Rada taiemna [...] - por. BK rkps 361 s. 161-165; Bibl. PAN Kraków rkps 1046 k. 390-392; Ossol. rkps 244 k. 95-101; B. Racz. rkps 30 s. 417-420 a 1."Przestroga przyiacielska [...] - por. B. Racz. rkps 30 k. 425-426 a III. Konfederacje wojskowe i rokosz Lubomirskiego. b. Wiersze a 2."Copia listu [...] Jana Gorzyńskiego [...] - por. B. Racz. rkps 360 s. 182-185 i rkps 30 k. 443 a II. Korespondencja. a 29."Dziękowanie Jana Gnińskiego [...] - por. Ossol. rkps 245 s. 109-113 a 24."Respons [...] kanclerza X. Lit. [Krzysztofa Paca [...] - por. rkps BK 303 k. 115 a 23."Mowa posła sekretarza Xięcia do Conde [...] - por. rkps BK 362 s. 40-41; rkps BK 303 k. 115; B. Czart. rkps 1656 a 22."Mowa [...] Jana Kazimierza [...] - por. rkps BK 303 k. 113 a 12."Przez tegoż [... Andrzeja M. Fredrę] upomnienie się [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 103-104 a 11."Przez tegoż [... Andrzeja M. Fredrę] witanie króla [...] - por. Ossol. rkps 240 k. 98-103 a 10."Dziękowanie za laskę [...]" - por. Ossol. rkps 240 k. 97-98 a 8."Dziękowanie za pieczęć mniejszą" [...] - por. Ossol. rkps 200 k. 184-186 a 5."Mowa [Stanisława Sarbiewskiego [...] - por. Ossol. rkps 225 k. 111v-112 a Pisma dot. rokoszu Lubomirskiego, konfederacji wojskowych uzupełniają się z rkpsami BK 362, 328 i 348 a Rękopis zawiera materiały znane także z innych kopii - por. rkpsy Bibl. Ossol. - 240, 234, 244, 245; B. Czart. - 1656; Bibl. Racz. - 30 a def.: brak początku, uszkodzenie przez robaki a k. 193 pusta
 • 510 a E. c XXVIII, 135
 • 510 a E. c XVI, 307
 • 510 a E. c XVII, 199
 • 510 a E. c XIX, 130
 • 510 a E. c XXII, 119
 • 510 a E. c XXVI, 53
 • 520 a I. Mowy sejmowe
 • 520 a 1."Votum [...] Jana Zamoyskiego kanclerza y hetmana wielkiego do krola Zygmunta [III, na sejmie warszawskim w r. 1605 k. 146-147v
 • 520 a 2."Votum [...] [Jerzego Ossolińskiego] kanclerza koronnego. [b. d. 29. 10. 1646 k. 7v-8
 • 520 a 3."Respons od JKM [Władysława IV] posłom przez [...] [Andrzeja Leszczyńskiego] podkanclerzego koronego na witanie na seimie walnym anno 1646" k. 8
 • 520 a 4."Condolentia krolewicom [...] [Karolowi Ferdynandowi i Janowi Kazimierzowi] marszałka poselskiego Bogusława Leszczyńskiego generała wielkopolskiego [b. d. 11.07. 1648 k. 6v-7
 • 520 a 5."Mowa [Stanisława Sarbiewskiego] starosty grabowieckiego na zasiądzenie izby poselskiej na convocatyi die 16 Julii zaczętey Anno 1648" k. 41v-42
 • 520 a 6."Przemowa na seimiku malborskim [ks. Rakowskiego] posła od krolewica Carola [Karola Ferdynanda] [b. r. 1648 k. 4v-5
 • 520 a 7."Przemowa X. b. kiiowskiego [Jana Leszczyńskiego?] w imieniu ks. Karola na elekcji 1648" k. 5v-6v i k. 106-107
 • 520 a 8."Dziękowanie za pieczęć mniejszą" [przez Andrzeja Leszczyńskiego przy objęciu urzędu kanclerza w. koronnego w r. 1650 k. 20-21
 • 520 a 9."Propositia na seimie przez [...] kanclerza koronnego [Andrzeja Leszczyńskiego] [b. d. VII. 1652 k. 27-29
 • 520 a 10."Dziękowanie za laskę przez [...] Andrzeja Maximiliana z Pleszewic Fredra marszałka koła poselskiego" [b. r. 1652 k. 10-11
 • 520 a 11."Przez tegoż [...] [Andrzeja Maksymiliana Fredrę] witanie króla [Jana Kazimierza] od koła poselskiego. [b. r. 1652 k. 11-14v
 • 520 a 12."Przez tegoż [...] [Andrzeja Maksymiliana Fredrę] upomnienia się vacansów". [b. r. 1652 k. 14v-15
 • 520 a 13."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] mowa na seimiku średzkim" [b. r. 1654? k. 26
 • 520 a 14."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] dziękowanie posłom woiskowym" [b. r. 1654? k. 26
 • 520 a 15."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] upomnienia się w rozdaniu vacantyi, buławy" [b. r. 1654? k. 25v
 • 520 a 16."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] trzecia [mowa] przy upomnienia się vacansów" [b. r. 1654? k. 25v
 • 520 a 17."Tegoż [Krzysztofa Grzymułtowskiego] druga [mowa] przy odbieraniu laski" [b. r. 1654? k. 25
 • 520 a 18."Mowa podkomorzego kaliskiego Krzysztofa Grzymułtowskiego marszałka poselskiego przy witaniu JKM [Jana Kazimierza] [b. r. 1654? k. 24-25
 • 520 a 19."Dziękowanie za pieczęć mniejszą koronną Bogusława [...] [Leszczyńskiego] podskarbiego w. k. na seimie walnym warszawskim [...] Augusti Anno 1658" k. 150v-152v
 • 520 a 20."Witanie [...] [Jana Kazimierza] od koła poselskiego przez [...] [Jana] Gnińskiego starostę gnieźnieńskiego [?] [...] 1659" k. 157v-158
 • 520 a 21."Mowa [...] Jerzego Niemierzyca podkomorz[ego] kiiow[skiego] [...] posła wojska zaporowskiego [...] w Warszawie [...] 23 Aprili 1659" k. 156v-157v
 • 520 a 22."Mowa [...] [Jana Kazimierza] ad ordines Rzeczy[p]ospolitey na seimie [...] dnia 4 Julii A. D. 1661 miana" k. 168-169
 • 520 a 23."Mowa posła sekretarza Xięcia do Conde [Ludwika II Bourbona] w Warszawie podczas conclusiey seymu [1661] do KJM [Ludwiki Marii] przy [...] kanclerzach, koronnym [Mikołaju Prażmowskim] y litewskim [Krzysztofie Pacu] przy praesentiey posła francuskiego [De Lumbres] [...] k. 62
 • 520 a 24."Respons [...] kanclerza X. Litewskiego [Krzysztofa Paca] imieniem obu [...] [b. r. 1661 k. 62
 • 520 a 25."Zasiadając mie[j]sce" [Mowa Jana Gnińskiego podkomorzego pomorskiego marszałka izby poselskiej] [b. r. 1664 k. 177v-178
 • 520 a 15. List Janusza Radziwiłła wojewody wileńskiego na sejmik średzki. Wilno 09.05. 1654 i Odpowiedź b.d. 1654 k. 2v-3 k. 3v
 • 520 a 16."Lit[t]erae [Georgii] Rakocii ad proceres Regni". Podpis. Michael Mikes cansellarius 31. 12. 1656 j. łac. k. [uzup???]
 • 520 a 17."Copia lit[t]erarum Rakocii [Georgii] 18.04. 1658 j. łac. k. 42
 • 520 a 18."Copia listu [...] Sapiehów na seymiku średzkim 1689" k. 142v-145v
 • 520 a 19."Copia listu [...] [Stanisława] Warszyckiego kasztelana krakowskiego do [...] arcybiskupa gnieźnieńskiego [Andrzeja Leszczyńskiego]" [brak końca] [b. r. 1652-1658 k. 178v-179v
 • 520 a 20."Copia listu [...] woiewody ruskiego [Jeremiego Wiśniowieckiego?] do KJMci [Jana Kazimierza] [b. r. 1651? k. 159v-160v
 • 520 a 21. "List Krzysztofa Żegockiego starosty babimojskiego do szlachty.01. 11. 1655. j. łac. k. 51v-52v
 • 520 a 22."Copia listu [...] viceinstigatora do instigatora [...] Gdańsk 05.02. 1651 i "Copie responsu" [...] Gdańsk 11.03. 1651 k. 30v-31
 • 520 a 23."List do [...] arcybiskupa od senatora inszego" [b. r. 1668? k. 107-109
 • 520 a 24."List od seymiku do Brandenburczyka" [wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma] [b. r. 1685?] j. łac. k. [uzup???]
 • 520 a III. Konferencje wojskowe i rokosz Lubomirskiego
 • 520 a IIIa. Korespondencje: 1."Copia listu do [Wojciecha Tolibowskiego] [...] biskupa poznańskie[go] de data 30 Aprili 1663 od [...] [Krzysztofa Grzymułtowskiego] kasztelana poznańskiego k. 103-104 2."Copia listu JKM [Jana Kazimierza] do [...] [Andrzeja Trzebickiego] [...] biskupa krakowskiego [...] 02.06. 1665 k. 166v-168 3."Respons od JKM [Jana Kazimierza] posłom od woiewództw poznańskiego y kaliskiego w Obozie pod Warszawą 1 czerwca roku 1656 przez Jana Andrzeja Morstyna dany" k. 19 4."Kopia listu do króla [Jana Kazimierza] od koła rycerskiego [...]" 03. 10. 1650 k. 18v 5. List Jerzego Lubomirskiego marszałka koronnego do Związku Wąchock 07.03. 1663 i Odpowiedź - podpis. Jan Samuel Świderski dat. Wolborz 09.03. [1663 k. 104-105 6."Copie listu do [...] rycerstwa od [...] marszałka w. kor[onneg]o [Jerzego Lubomirskiego [...]" [b. r. 1664? k. 172v-174 7."List [...] Jerzego Lubomirskiego marszałka w. koronnego do [...] Mikołaja Prażmowskiego biskupa łuckiego kanclerza wielkiego koronnego"Janowiec 12. 12. 1664 i "Respons [...] od Mikołaja Prażmowskiego [...]" [b. r. 1664? k. 169v-170 k. 172 8."Copia listu [...] [Jerzego Lubomirskiego] marszałka w. k. do [...] [Wacława Leszczyńskiego] primasa [...] 1664" k. 165v-166v 9."Copia listu [...] [Jerzego Lubomirskiego] marszałka koronnego do Trybunału Koronnego" Wrocław 12.01. 1665 k. 170-172 10."Copia listu senatu do wojska związkowego" [b. r. 1662? k. 90v-91 10a. List Jana Samuela Świderskiego do szlachty 11.05. 1662 k. 76 11. "List Jana Samuela Świderskiego do NN [b. r. 1663 k. 93 12."Rescript z listu pewnego to się w kole [...] związkowym stało [...]" [b. r. 1661? k. 62v-63 13."Copia listu pewnego do przyiaciela" [b. r. 1662 k. 90
 • 520 a IIIb. Wiersze: 1."Przestroga przyiacielska od Związku" [b. r. 1663? k. 95-96 2."Rada taiemna przy boku króla we Lwowie na commissiey Anno 1662" k. 84-89v 3."Castrum doloris" [b. r. 1664-5 k. 147v-148
 • 520 a IIIc. Pisma różne: 1."Confoederatia rycerstwa woiewództwa poznańskiego y kaliskiego uczyniona we Wrocławiu 15 Maj 1656" k. 43 2."Manifestatia woysk W. X. L. contra novam electionis materiam y przeciwko manifestatiey nomine X[ięstwa] L[itewskieg]o na seymie [...] uczyniona"Kielce 02. 10. 1661 k. 156 3."Tractat dalszego procederu w Kole Generalnym uchwalony w Kielcach 25 Novembris [...] 1661" k. 66v-69v 4."Puncta propositey króla JMci [Jana Kazimierza] tak wszytkiemu rycerstwu przeze mnie podane w Kielcach [...] grudnia roku 1661 [...]" Podpis. Jan Belzycki, starosta wyszogrodzki k. 63-65 5."Respons na puncta dany [...] Belzeckiemu staroście wyszogrodzkiemu posłowi JWM do woyska koronnego" [b. r. 1661] Podpis. Jan Samuel Świderski, marsz. koła ryc. k. 65-66v 6."Zgodne woysk JKM koronnych postanowienie tak polskich jako i cudzoziemskich w kole generalnym [...] w Chęcinach 23 Mai [1661? k. 69v-70v 7."Jan Samuel Świderski marszałek koła rycerskiego woysk JKMci" [b. r. 1661? k. 70v-73 8."Argumenta disvasoria confederationis" [b. r. 1661? k. 73-76 9."Instructia na seymik relationis [...] panów posłów y Rzeczypospolitey koronnych do woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego śrecki[ego] dane d. 11 Mij 1662 "Podpis. Jan Samuel Świderski k. 76v-77 10."Spolna wszytkiego rycerstwa [...] w kole generalnym 3 Julii odprawuiąca się w Jędrzeiowie A. 1662" k. 91v-92 11."Puncta do JKM [Jana Kazimierza] na commissię lwowską od woysk [...] w kole generalnym z Wolborza 12 Decembris A. D. 1662" k. 79v-81v 12."Tractat koła generalnego woysk JKM [...] unanime voce postanowiony w Wolborzu d. 12 Decembris A. D. 1662" k. 77v-79v 13."Proiekt pewny rozmowy czterech towarzystwa nim piąty nadszedł u oyców Franciszkanów [...] we Lwowie na commissiey 1662" k. 81v-84 14."Tractat koła w Olborzu [w Wolborzu] rycerskiego 28 Febru[ar]y odprawującego się [...] A. 1663" Podpis. Jan Samuel Świderski k. 92-94 15."Manifestatia commissiey lwowskiey wyrażaiąca wszytek proceder swoy z woyskiem [...]" 16.03. 1663. Podpis. Stanisław Potocki wda krak. hetman w. k. i marszałek Komisji k. 97-103 16."Postanowienie o kole generalnym wolborskim zaczętym die 26 Aprili [...] 1663" k. 96-97
 • 520 a IV. Pisma różne dotyczące m. in. wojny polsko szwedzkiej, mowy okolicznościowe, relacje z sejmu 1689, wiersze. 1."Mowa [...] [Andrzeja Maksymiliana] Fredro podkomorzego przemyskiego, który oddawał żonę [Jadwigę Łuczkowską] [...] [Janowi] Wypryskiemu chorążemu nurskiemu Anno 1637" k. 16-17 2."Mowa [...] Andrzeja Leszczyńskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego dziękując za pannę Os[s]olińską [...] staroście sokalskiemu [Zygmuntowi Dönhoffowi]. [b. r. 1645 k. 17-18 3."Instrument electiey w Częstochowie z [...] [Janem Kazimierzem] y z podpisanemi niżej ichm[oś]ciami" [b. r. 1648 k. 164-165v 4."Rozprawa pod Zborowem" [b. r. 1649 k. 18v 5."Examen rationum sive thesis cum hypothesi de praesenti statu concurrentów na pieczęć". [b. r. 1650? k. 53-54 6."Puncta" [przez Hieronima Radziejowskiego podkancl. kor. skierowane przeciw królowi o niedotrzymanie paktów konwentów] i "Respons na te puncta XII". [b. r. 1651 k. 47-49v 7."Manifestatio innocentiae [...] Hieronimi in Radziejowice Radzieiowski procancellarii regni Poloniae [...]" [b. r. 1652] j. łac. k. 54v-60 8."Conditiones deditionis Varsaviae inter [...] deputatos [...] Andream Trzebicki episcopus Praemislien[sis] vicecancellarium Regni, Joannem comitem a Leszno palatinu[m] posnan[iensem], Georgium Lubomirski comitem in Wisnicz supr[e]m[um] Regni marschaleum, Stephanum comitem de Pilcza Koryciński supr[emum] Reg[ni] cancel[larium]. Corvinum Gosiewski thesaurarium et campiductorem exercitus M. D. L. et inter [...] Arfundum Wittemberg comitem a Derben Regni Sueciae campimarschalcum die 1 Julii [...] 1656 conventae et conclusae" j. łac. k. 32-33 defekt - brak środka
 • 520 a 26."Upominanie się wakonsów" [przez Jana Gnińskiego] [b. r. 1664 k. 177v
 • 520 a 27."Witanie [...] [Jana Kazimierza] 21 Novemb[ris] 1664 przez [...] Jana Gnińskiego podkomorzego pomorskiego direktora izby poselskiey" k. 176-177v
 • 520 a 28."Votum Krzysztofa Grzymułtowskiego kasztelana poznańskiego na seym dwuniedzielny 1665" k. 161v-163
 • 520 a 29."Dziękowania Jana Gnińskiego woiewody chełmińskiego imieniem KJM [Michała Wiśniowieckiego] za diploma wolney elekciey w kościele farskim warszawskim dnia 7 [...] lipca 1669" k. 179-181v
 • 520 a 30."Mowa posła Xięż[ę]cia lotharińskiego [Kondeusza] na elekciey, [b. r. 1669 k. 120v-123v
 • 520 a 31."Mowa [Jana] Wy[d]zgi biskupa warmińskiego podkanclerzego koronnego na seymie warszawskim 19 May 1675" k. 130-133
 • 520 a 32."Votum senatorskie [...] [Krzysztofa] Grzymułtowskiego woiewody poznańsk[iego] na sejmie w Grodnie 1679 k. 116v-120
 • 520 a 33."Mowa in senatus consilio na [...] seymie [...] [Krzysztofa Grzymułtowskiego] woiewody poznańskiego" [b. r. 1683 k. 115-116v
 • 520 a 34."Mowa in senatus consilio [...] [Krzysztofa] Grzymułtowskiego woiewody poznańskiego [...] na seymie Anno 1685 14 Marty" k. 114v.
 • 520 a 35."Mowa pierwsza w senacie [...] [Jana] Pieniążka woiewody sieradzkiego [...] 25 Jan[ua]r[ii] 1689 miana w Warszawie" k. 138-139
 • 520 a 36."Mowa powtórna [...] [Jana Pieniążka] woiewody sieradzkiego [...] contra censores głosu wolnego [...] 29.01. 1689 k. 139-142
 • 520 a 37."Mowa [...] [Kazimierza] Opalińskiego biskupa chełmińskiego w senacie 11 Febr[uarii] 1689" k. 136-137
 • 520 a 38."Mowa [...] [Stefana] Bidzińskiego kasztellana sendomirskiego". [b. r. 1689? k. 137-138
 • 520 a 39."Zagaienie seymu warszawskiego 16 Januarii 1690 przez [...] [Antoniego Stanisława] Szczukę referendarza koronnego k. 192v-193
 • 520 a II. Korespondencja 1."Copia listu [Bohdana] Chmielnickiego do imp. krakowskiego [Mikołaja Potockiego] dat. Czehryń 02.01. 1651 k. 160
 • 520 a 2."Copia listu [...] Jana Gorzyńskiego łowczego litewskiego do w[ojewo]dy wileńskiego hetmana w. litewskiego [Kazimierza Sapiehy] [b. d.05.01. 1687] i "Respons" k. 133v-134v k. 134v-136
 • 520 a 3. "List Jana Kazimierza do Krzysztofa Grzymułtowskiego podkomorzego kaliskiego 10.09. 1655 k. 52v-53
 • 520 a 4. "List Karola Gustawa do Jana Kazimierza [b. k. 158v-159v
 • 520 a 5. List Karola Gustawa do wdy krakowskiego [Władysława Zasławskiego], wdy lubelskiego [Jana Tarły] i marszałka w. koronnego [Jerzego Lubomirskiego] Kraków 12. 10. 1655 j. łac. k. 51
 • 520 a 6. List prawdopodobnie od woj. krakowskiego Wł. Zasławskiego lub Wł. Myszkowskiego i lubelskiego [Jana Tarły] i marsz. w. kor. Jerzego Lubomirskiego, b.d. 1655? k. 50v-51
 • 520 a 6a."Copia listu do [...] [Jana Sobieskiego] marszałka y hetmana wielkiego koronnego od cesarza rzymskiego [Leopolda I] Wiedeń 24. 11. 1673 k. 113v-114
 • 520 a 7."Copia listu [...] kanclerza [Andrzeja Leszczyńskiego] do Vittenberga [imię]" i odpowiedź.01.05. 1656 j. łac. k. 42
 • 520 a 8."Copia listu [...] [Bogusława Leszczyńskiego] podskarbiego [koronnego], do [...] arcybiskupa [gnieźnieńskiego Macieja Łubieńskiego?] [b. r. 1654] i odpowiedź dat. Skierniewice 23.04. 1654 k. 44v-50
 • 520 a 9."Copia listu [...] podskarbiego [w. koronnego Stefana Korycińskiego?] [b. r. 1656-1658? k. 4
 • 520 a 9a. List Bogusława Leszczyńskiego? do NN omawiający położenie polit. Polski Wrocław 26.09. 1656 [brak początku k. 1-2
 • 520 a 10."Copia listu [...] woiewody krakowskiego [Stanisława Lubomirskiego] do króla [Władysława IV] Niepołomice 25.05. 1646 k. 8v-10
 • 520 a 11."Copia listu [...] [Jerzego] Lubomirskiego marszałka koron[nego] [do Jana Kazimierza] 09. 11. 1655 k. 3v-4
 • 520 a 12."Copia listu [...] Woyciecha Łuszczewskiego do [...] [Andrzeja Fredra kasztelana lwowskiego [...] 1668 i "Respons" k. 126v k. 126v-130
 • 520 a 13."Copia listu [...] xiędza [Mikołaja] Prażmowskiego primasa do krola [...] Michała Januarii 1672 w Dziergowie k. 123v-125
 • 520 a 14."Od tegoż [Mikołaja Prażmowskiego prymasa[ do [...] podkanclerzego [Andrzeja] Olszowskiego [b. r. 1672? k. 125-126 Jan Gniński był starostą nakielskim, więc chyba omyłka w rpsie.
 • 520 a 9."Copia punctu spisanego do X. Schenofa [Gregorii [Schönhoffa] do Wi[e]dnia [...] woiewody poznańskiego [Jana Leszczyńskiego] listu de data 9. Aug. 1656 w Częstochowie" k. 19v-20
 • 520 a 10."Conditiones et articuli inter S. R. M. Pol. Regnique senatorum et campimarschalcum [...] [Arfundum?] Vittembergium comitem et gubernatorem arus et urbis Cracovien[sis] [...] Stephanum [...] Czarnecki castellanum Kiiovien[sem] circa deditionem dictae arcis et urbis initi mense Octobris 1656" j. łac. k. 33-34
 • 520 a 11."Conditiones et articuli evacuationis Castensis" 26.07. 1657. j. łac. k. 35
 • 520 a 12."Puncta pactorum deditionis Cracovien[sis] cum Virtio [Paulo Wirtzio] generalimaiori Suetico". [b. r. 24.08. 1657 k. 34v-35
 • 520 a 13."Responsum Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae et Sueciae dominis ablegatis collegii electoralis [...] Datum Varsaviae in comitiis Regni generalibus [...] Augusti Anno 1658" j. łac. k. 152v-155
 • 520 a 14."Speculum prawdziwe synom koronnym in hac afflicta calamitate będącym" [b. r. 1658? k. 161
 • 520 a 15."Manifestatia W. X. L. facta in actis metricae Regni Maioris Canc[e]ll[ari]ae A. 1662" k. 174-175
 • 520 a 16."Pacta z Tatarami pod Podhaycami [zawarte] d. 16 Octobris 1667" k. 110v-111 17."Pacta zawarte z Kozakami d. 19 Octobris 1667 pod Podhaycami" k. 109v-110
 • 520 a 18."Elucidatio relaciey sub praetextu quasi tuendae libertatis na utaienie conceptów zawziętych in eversionem Status Rzpltey rozrzuconych quasi sub nomine prawdziwej relacie: Te na seymiki podaie się ode mnie Stanisława Szołkowskiego, stolnika wilkomirskiego 1689" k. 190-192
 • 520 a 19."Relacye seymu w roku 1689 zerwanego" k. 181v-189
 • 520 a 20."Magisne expediat regno Poloniae cum Moscho au cum Sueco tractatus pacis inire" j. łac. [b. r. k. 44-46
 • 520 a 21."Sposób naiprędszey zebranie znaczney summy pogłówne generalne [niedokończona] b.d. k. 150
 • 520 a 22."Insigni [...] Joanni de Czernina haeredi in Rydzyna castellano Miedzyrzecensi ac armigero Posnaniensi [...] Petrus Rydzyński atavo suo [...] hoc epitaphium posteritati posuit Anno [...] 1632. j. łac. k. 149
 • 520 a 23."Epitaphium Regis Poloniae Casimiri" k. 112
 • 520 a 24."Neminem ante mortem esse beatum Epitaphium" k. 40
 • 520 a 25."Eloqium [...] Gaspari Dinoph palatino Siradien[si k. 37v-38
 • 520 a 26."Antilogium contra eundem" k. 38v-40
 • 520 a 27."Anagrammata regis Sveciae" k. 35v-37
 • 520 a 28."Epitaphium" [...] Stanisława z Smigrodu Stadnickiego starosty syguleckiego k. 40v
 • 520 a 29."Epitaphium contre eundem" k. 41
 • 530 d Mf 846
 • 530 d Mf 1194
 • 541 c a d 1842
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a prow. nieczytelna z datą Gniezno 9. VI. 1785? 1755? 1788? m Gniezno r 18 w.
 • 561 a "nabyty z Bud Złotkowskich pod Kleczewem 1842. Trąmpczyński" - [rkps] m Budy Złotkowskie r 1842 w Działyński Tytus w Trąmpczyński, oficjalista T. Działyńskiego
 • 581 a 17."Pacta zawarte z Kozakami [...]" - druk: Kluczycki Fr., op. cit. s. 290-292 a 16."Pacta z Tatarami pod Podhaycami [...]" - druk: Kluczycki Fr., Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, s. 285-287 a 6."Puncta [przez Hieronima Radziejowskiego [...] i "Respons [...] - druk: Schultz G. P., Commentarius de succamerario [...] "Puncta 12 objectiva posita a vicecancellario Regni Anno 1651 "s. 33-42 a IV. 1."Mowa [...] Andrzeja Maksymiliana] Fredro [...] - druk: Mrówka poznańska 1821 t. II, s. 251-257 a 3."Castrum doloris" - druk: Dłużewski J. Nowak, op. cit. s. 80 pt."Castrum Poloniae" a 2."Rada taiemna przy boku króla [...]" - druk: Dłużewski J. Nowak, op. cit. T. II s. 5-16 a III. b. 1."Przestroga przyiacielska od Związku" - druk: Dłużewski J. Nowak, Poezje Związku święconego s. 72-75 a III. a. 5. List Jerzego Lubomirskiego [...] do Związku Wąchock [...] - druk: Pisarski, Mowca polski, T. II s. 301-303 a 16."Lit[t]erae [Georgii] Rakocii [...]" - druk w j. pol.: Kubala, Wojna brandenburska, s. 428-429 a 10."Copia listu [...] woiewody krakowskiego - druk z innego rkpsu: Pisarski, op. cit. T. II s. 257-260 a 39."Zagaienie seymu [...] - druk: Ostrowski, T. 1 s. 139-140 a 34."Mowa in senatus consilio [...] - druk: z innego rkpsu Źródła dziejowe T. 1 s. 126 a 33."Mowa in senatus [...] - druk: z innego rkpsu Zródła dziejowe T. 1 s. 115-117 a 32."Votum senatorskie [...] - druk: z innego rkpsu, "Zródła dziejowe" T. 1 s. 89-94 a 27."Witanie [...] [Jana [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2 s. 38-41 a 26."Upominanie się wakonsów" [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2 s. 42 a 25."Zasiadając mie[j]sce" [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2 s. 37 a 22."Mowa [...] [Jana Kazimierza [...] - druk: Pisarski, op. cit. T. 2 s. 1-4; Małecki, op. cit. s. 144-147 a 21."Mowa [...] Jerzego [...] - druk: Ostrowski, op. cit. s. 140-142 a 19."Dziękowanie za pieczęć [...] - druk: Ostrowski, op. cit. T. 1 s. 266-268 a 12."Przez tegoż [...] [Andrzeja [...] - druk: Ostrowski, op. cit. T. 1 s. 16 a 11."Przez tegoż [...] - druk: Ostrowski, op. cit. T. 1 s. 12-16 a 8."Dziękowanie za [...] - druk: Pisarski, op. cit. 151-154 a 6."Przemowa na seimiku [...] - druk: z innego rpsu Podgórski, Pomniki dziejów Polski s. 136-139 a 5."Mowa [Stanisława Sarbiewskiego [...] - druk: Ostrowski, op. cit. T. 1 s. 263 a 4."Condolentia krolewicom [...] - druk: z innego rpsu Pisarski, Mowca polski T. 1 s. 49-52; Nowakowski, Zródła do dziejów Polski T. II s. 244-248 a 3."Respons od JKM [...] - druk: z innego rpsu Ostrowski, Swada polska T. 1. s. 240 a 2."Votum [...] [Jerzego Ossolińskiego [...] - druk: z innego rpsu Podgórski, Pomniki dziejów Polski s. 119-121 a 1."Votum [...] Jana [...] - druk: z innego rpsu Małecki, Wybór mów [...] s. 97-102
 • 600
   0
   9
  a Conde, Louis de b II d (1621-1686)
 • 600
   0
   9
  a Michał Korybut Wiśniowiecki c (król Polski ; d 1640-1673)
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1605 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1646
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1661 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1675 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1679 Grodno
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1683
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1685
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1689
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1690 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejmik malborski 1648
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1654
 • 610
   2
   .
  a Sejmik średzki 1689
 • 610
   2
   .
  a Senat 1689 Warszawa
 • 650
   .
   9
  a Listy polsko-łacińskie y 17 w.
 • 650
  .
   9
  a Mowy sejmowe y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejm y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejmiki y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Rokosz 1665-1666 r. Lubomirskiego
 • 650
   .
   9
  a Tatarzy y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Elekcja y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Poezja okolicznościowa polska y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sylwa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Miscellanea y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Austria y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Kozacy x a Polska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szwecja x a Polska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja x a Polska y 17 w.
 • 700
   1
   2
  a Bełżycki Jan c sta wyszogrodzki
 • 700
  1
   2
  a Bidziński Stefan c wda sandomierski d (ca 1630-1704)
 • 700
   1
   2
  a Chmielnicki Bohdan c hetman kozacki d (ca 1595-1657)
 • 700
   1
   2
  a Czarniecki, Stefan c hetman d (1599-1665)
 • 700
   1
   2
  a Czarnkowski Jan c klan międzyrzecki
 • 700
   1
   2
  a Denhoff Kasper c wda sieradzki d (?-1645)
 • 700
   1
   2
  a Denhoff Zygmunt c rtm. husarski sta sokalski d (?-1655)
 • 700
   1
   2
  a Fredro Andrzej Maksymilian c wda podolski pisarz barokowy d (ca 1620-1679)
 • 700
   0
   2
  a Fryderyk Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1620-1688)
 • 700
   1
   2
  a Gniński Jan c wda chełmiński podkanclerzy kor. d (?-1685)
 • 700
   1
   2
  a Gorzeński Jan c łowczy w. lit. d (1626-1695)
 • 700
   1
   2
  a Gosiewski Wincenty Aleksander Korwin c hetman polny podskarbi w. lit. d (?-1662) 1
 • 700
   1
   2
  a Grzymułtowski Krzysztof c wda poznański d (1620-1687)
 • 700
   0
   2
  a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700
   0
   2
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700
   0
   2
  a Jerzy b I Rakoczy c (książę Siedmiogrodu ; d 1593-1648)
 • 700
   0
   2
  a Karol b X Gustaw c (król Szwecji ; d 1622-1660)
 • 700
   0
   2
  a Karol Ferdynand Waza c (królewicz polski ; d 1613-1655)
 • 700
   1
   2
  a Koryciński Stefan c kancl. w. kor. d (1617-1658)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Andrzej c prymas kancl. w. kor. d (ca 1608-1658)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Bogusław c podskarbi podkancl. kor. d (ca 1612-1659)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Jan c wda pozn. krak. kancl. w. kor. d (1603-1678)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Jan c bp kijowski chełmiński d (?-1657)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Wacław c prymas d (1605-1666)
 • 700
   1
   2
  a Łubieński Maciej c prymas d (1572-1652)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Jerzy Sebastian c marszałek w. hetman pol. kor. d (1616-1667)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Stanisław c wda ruski krak, d (1583-1649)
 • 700
   1
   2
  a Łuczkowska Jadwiga
 • 700
   0
   2
  a Ludwika Maria c (królowa Polski ; d 1611-1667)
 • 700
   1
   2
  a Łuszczewski Wojciech
 • 700
   1
   2
  a Mikes Michael c kancelista
 • 700
   1
   2
  a Morsztyn Jan Andrzej c podskarbi w. kor. poeta d (ca 1613-1693)
 • 700
   1
   2
  a Niemirycz Jerzy c podkom. kijowski d (1612-1659)
 • 700
   1
   2
  a Olszowski Andrzej c prymas podkanclerzy kor. d (1621-1677)
 • 700
   1
   2
  a Opaliński Kazimierz Jan c bp chełmiński d (1639-1693)
 • 700
   1
   2
  a Ossoliński Jerzy c kancl. w. kor. wda sand. d (1595-1650)
 • 700
   1
   2
  a Ostrogski-Zasławski Władysław Dominik c wda sandomierski krakowski d (?-1656)
 • 700
   1
   2
  a Pac Krzysztof Zygmunt c kanclerz w. lit. d (1621-1684)
 • 700
   1
   2
  a Pieniążek Jan Chryzostom c sta oświęcimski wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 700
   1
   2
  a Potocki Mikołaj c hetman w. kor. klan krakowski d (ca 1593-1651)
 • 700
   1
   2
  a Potocki Stanisław "Rewera" c wda krak. hetman w. kor. d (1589-1667)
 • 700
   1
   2
  a Prażmowski Mikołaj Jan c kanclerz w. kor. prymas d (1617-1673)
 • 700
   1
   2
  a Radziejowski Hieronim c podkancl. kor. d (1612-1667)
 • 700
   1
   2
  a Radziwiłł Janusz c wda wil. hetman w. lit. d (1612-1655)
 • 700
   1
   2
  a Rakowski Stanisław c sekr. królewiczów Jana Kazimierza i Karola Ferdynanda
 • 700
   1
   2
  a Rydzyński Piotr
 • 700
   1
   2
  a Sapieha Kazimierz Jan Paweł c wda wil. hetman w. lit. d (ca 1642-1720)
 • 700
   1
   2
  a Sarbiewski Stanisław c klan miński wda mazowiecki d (?-1662)
 • 700
   1
   2
  a Schönhoff Gregorius
 • 700
   1
   2
  a Stadnicki Stanisław c sta żygwulski zw. Diabłem łańcuckim d (ca 1551-1610)
 • 700
   1
   2
  a Świderski Jan Samuel c przywódca opozycji antykrólewskiej w 1661
 • 700
   1
   2
  a Szczuka Stanisław Antoni c referendarz kor. podkancl. lit. d (?-1710)
 • 700
   1
   2
  a Szołkowski Stanisław c stolnik wiłkomirski
 • 700
   1
   2
  a Tarło Jan c wda lubelski sandomierski d (?-1679)
 • 700
   1
   2
  a Tolibowski Wojciech c bp sufragan płocki bp poznański
 • 700
   1
   2
  a Trzebicki Andrzej c podkancl. kor. bp krakowski d (1607-1679)
 • 700
   1
   2
  a Warszycki Stanisław c wda mazowiecki klan krakowski d (?-1681)
 • 700
   1
   2
  a Wirtzi Paulo c gen. szwedzki
 • 700
   1
   2
  a Wiśniowiecki Jeremi Michał c wda ruski d (1612-1651)
 • 700
   0
   2
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700
   1
   2
  a Wydżga Jan Stefan c kancl. w. kor. prymas d (ca 1610-1685)
 • 700
   1
   2
  a Wypyski Jan c chorąży nurski
 • 700
   1
   2
  a Zamoyski Jan c kancl. w. kor. hetman w. kor. d (1542-1605)
 • 700
   1
   2
  a Żegocki Krzysztof Jan c obrońca Wlkp przed Szwedami bp chełmski d (?-1673)
 • 700
   0
   2
  a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 740 a Votum Jana Zamoyskiego kanclerza y hetmana wielkiego do krola Zygmunta III, na sejmie warszawskim 1605
 • 740 a Votum Jerzego Ossolińskiego kanclerza koronnego 1646
 • 740 a Respons od Władysława IV posłom przez Andrzeja Leszczyńskiego podkanclerzego koronego na witanie na seimie walnym anno 1646
 • 740 a Condolentia krolewicom Karoli Ferdynandowi i Janowi Kazimierzowi marszałka poselskiego Bogusława Leszczyńskiego generała wielkopolskiego 1648
 • 740 a Mowa Stanisława Sarbiewskiego starosty grabowieckiego na zasiądzenie izby poselskiej na convocatyi die 16 Julii zaczętey Anno 1648
 • 740 a Przemowa na seimiku malborskim ks. Rakowskiego posła od krolewica Carola Karola Ferdynanda 1648
 • 740 a Przemowa X. b. kiiowskiego Jana Leszczyńskiego? w imieniu ks. Karola na elekcji 1648
 • 740 a Dziękowanie za pieczęć mniejszą przez Andrzeja Leszczyńskiego przy objęciu urzędu kanclerza w. koronnego 1650
 • 740 a Propositia na seimie przez kanclerza koronnego Andrzeja Leszczyńskiego 1652
 • 740 a Dziękowanie za laskę przez Andrzeja Maximiliana z Pleszewic Fredra marszałka koła poselskiego 1652
 • 740 a Przez tegoż Andrzeja Maksymiliana Fredrę witanie króla Jana Kazimierza od koła poselskiego 1652
 • 740 a Przez tegoż Andrzeja Maksymiliana Fredrę upomnienia się vacansów 1652
 • 740 a Tegoż Krzysztofa Grzymułtowskiego mowa na seimiku średzkim 1654?
 • 740 a Tegoż Krzysztofa Grzymułtowskiego dziękowanie posłom woiskowym 1654?
 • 740 a Tegoż Krzysztofa Grzymułtowskiego upomnienia się w rozdaniu vacantyi, buławy 1654?
 • 740 a Tegoż Krzysztofa Grzymułtowskiego trzecia mowa przy upomnienia się vacansów 1654?
 • 740 a Tegoż Krzysztofa Grzymułtowskiego druga mowa przy odbieraniu laski 1654?
 • 740 a Mowa podkomorzego kaliskiego Krzysztofa Grzymułtowskiego marszałka poselskiego przy witaniu JKM Jana Kazimierza 1654?
 • 740 a Dziękowanie za pieczęć mniejszą koronną Bogusława Leszczyńskiego podskarbiego w. k. na seimie walnym warszawskim Augusti Anno 1658
 • 740 a Witanie Jana Kazimierza od koła poselskiego przez Jana Gnińskiego starostę gnieźnieńskiego ? 1659
 • 740 a Mowa Jerzego Niemierzyca podkomorzego kiiowskiego posła wojska zaporowskiego w Warszawie 23 Aprili 1659
 • 740 a Mowa Jana Kazimierza ad ordines Rzeczypospolitey na seimie dnia 4 Julii A. D. 1661 miana
 • 740 a Mowa posła sekretarza Xięcia do Conde Ludwika II Bourbona w Warszawie podczas conclusiey seymu 1661 do KJM Ludwiki Marii przy kanclerzach, koronnym Mikołaju Prażmowskim y litewskim Krzysztofie Pacu przy praesentiey posła francuskiego De Lumbres
 • 740 a Respons kanclerza X. Litewskiego Krzysztofa Paca imieniem obu 1661
 • 740 a Zasiadając miejsce |Mowa Jana Gnińskiego podkomorzego pomorskiego marszałka izby poselskiej 1664
 • 740 a List Janusza Radziwiłła wojewody wileńskiego na sejmik średzki 1654 i |Odpowiedź 1654
 • 740 a Litterae Georgii Rakocii ad proceres Regni. Podpis. Michael Mikes cansellarius 1656
 • 740 a Copia litterarum Rakocii Georgii 1658
 • 740 a List Sapiehów na seymiku średzkim 1689
 • 740 a List Stanisława Warszyckiego kasztelana krakowskiego do arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrzeja Leszczyńskiego brak końca 1652-1658
 • 740 a List woiewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego? do KJMci Jana Kazimierza 1651?
 • 740 a List Krzysztofa Żegockiego starosty babimojskiego do szlachty 1655
 • 740 a List viceinstigatora do instigatora 1651 i |Copie responsu 1651
 • 740 a List do arcybiskupa od senatora inszego 1668?
 • 740 a List od seymiku do Brandenburczyka wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma 1685?
 • 740 a Konferencje wojskowe i rokosz Lubomirskiego
 • 740 a List do Wojciecha Tolibowskiego biskupa poznańskiego de data 30 Aprili 1663 od Krzysztofa Grzymułtowskiego kasztelana poznańskiego
 • 740 a List JKM Jana Kazimierza do Andrzeja Trzebickiego biskupa krakowskiego 1665
 • 740 a Respons od JKM Jana Kazimierza posłom od woiewództw poznańskiego y kaliskiego w Obozie pod Warszawą 1 czerwca roku 1656 przez Jana Andrzeja Morstyna dany
 • 740 a List do króla Jana Kazimierza od koła rycerskiego 1650
 • 740 a List Jerzego Lubomirskiego marszałka koronnego do Związku Wąchock 1663 i |Odpowiedź 1663
 • 740 a Copie listu do rycerstwa od marszałka w. koronnego Jerzego Lubomirskiego 1664?
 • 740 a List Jerzego Lubomirskiego marszałka w. koronnego do Mikołaja Prażmowskiego biskupa łuckiego kanclerza wielkiego koronnego 1664 i |Respons od Mikołaja Prażmowskiego 1664?
 • 740 a List Jerzego Lubomirskiego marszałka w. k. do Wacława Leszczyńskiego primasa 1664
 • 740 a List Jerzego Lubomirskiego marszałka koronnego do Trybunału Koronnego Wrocław 1665
 • 740 a List Jana Samuela świderskiego do szlachty 1662 a List senatu do wojska związkowego 1662?
 • 740 a List Jana Samuela świderskiego do NN 1663
 • 740 a Rescript z listu pewnego to się w kole związkowym stało 1661?
 • 740 a List pewnego do przyiaciela 1662
 • 740 a Przestroga przyiacielska od Związku 1663?
 • 740 a Rada taiemna przy boku króla we Lwowie na commissiey Anno 1662
 • 740 a Castrum doloris 1664-5
 • 740 a Confoederatia rycerstwa woiewództwa poznańskiego y kaliskiego uczyniona we Wrocławiu 15 Maj 1656
 • 740 a Manifestatia woysk W. X. L. contra novam electionis materiam y przeciwko manifestatiey nomine Xięstwa Litewskiego na seymie uczynionaKielce 1661
 • 740 a Tractat dalszego procederu w Kole Generalnym uchwalony w Kielcach 25 Novembris 1661
 • 740 a Puncta propositey króla Jana Kazimierza tak wszytkiemu rycerstwu przeze mnie podane w Kielcach grudnia roku 1661 od Jana Belzyckiego sty wyszogrodzkiego
 • 740 a Respons na puncta dany Belzeckiemu staroście wyszogrodzkiemu posłowi JWM do woyska koronnego 1661 od Jana Samuela Świderskiego marsz. koła ryc.
 • 740 a Zgodne woysk JKM koronnych postanowienie tak polskich jako i cudzoziemskich w kole generalnym 1661?
 • 740 a Jan Samuel świderski marszałek koła rycerskiego woysk JKMci 1661?
 • 740 a Argumenta disvasoria confederationis 1661?
 • 740 a Instructia na seymik relationis panów posłów y Rzeczypospolitey koronnych do woiewodztwa poznańskiego y kaliskiego śreckiego dane d. 11 Mij 1662
 • 740 a Spolna wszytkiego rycerstwa w kole generalnym 3 Julii odprawuiąca się w Jędrzeiowie A. 1662
 • 740 a Puncta do JKM Jana Kazimierza na commissię lwowską od woysk w kole generalnym z Wolborza 12 Decembris A. D. 1662
 • 740 a Tractat koła generalnego woysk JKM unanime voce postanowiony w Wolborzu d. 12 Decembris A. D. 1662
 • 740 a Proiekt pewny rozmowy czterech towarzystwa nim piąty nadszedł u oyców Franciszkanów we Lwowie na commissiey 1662
 • 740 a Tractat koła w Olborzu w Wolborzu rycerskiego 28 February odprawującego się A. 1663
 • 740 a Manifestatia commissiey lwowskiey wyrażaiąca wszytek proceder swoy z woyskiem 1663
 • 740 a Postanowienie o kole generalnym wolborskim 1663
 • 740 a Mowa Andrzeja Maksymiliana Fredro podkomorzego przemyskiego który oddawał żonę Jadwigę Łuczkowską Janowi Wypryskiemu chorążemu nurskiemu Anno 1637
 • 740 a Mowa Andrzeja Leszczyńskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego dziękując za pannę Ossolińską staroście sokalskiemu Zygmuntowi D~onhoffowi 1645
 • 740 a Instrument electiey w Częstochowie z Janem Kazimierzem y z podpisanemi niżej ichmościami 1648
 • 740 a Rozprawa pod Zborowem 1649
 • 740 a Examen rationum sive thesis cum hypothesi de praesenti statu concurrentów na pieczęć. 1650?
 • 740 a Puncta przez Hieronima Radziejowskiego podkancl. kor. skierowane przeciw królowi o niedotrzymanie paktów konwentów i |Respons na te puncta 1651
 • 740 a Manifestatio innocentiae Hieronimi in Radziejowice Radzieiowski procancellarii regni Poloniae 1652
 • 740 a Conditiones deditionis Varsaviae inter deputatos Andream Trzebicki Joannem comitem a Leszno palatinum posnaniensem Georgium Lubomirski Stephanum comitem de Pilcza Koryciński Corvinum Gosiewski thesaurarium et inter Arfundum Wittemberg comitem a Derben 1656 conventae et conclusae
 • 740 a Upominanie się wakonsów przez Jana Gnińskiego 1664
 • 740 a Witanie Jana Kazimierza 21 Novembris 1664 przez Jana Gnińskiego podkomorzego pomorskiego direktora izby poselskiey
 • 740 a Votum Krzysztofa Grzymułtowskiego kasztelana poznańskiego na seym dwuniedzielny 1665
 • 740 a Dziękowania Jana Gnińskiego woiewody chełmińskiego imieniem KJM Michała Wiśniowieckiego za diploma wolney elekciey w kościele farskim warszawskim dnia 7 lipca 1669
 • 740 a Mowa posła Xiężęcia lotharińskiego Kondeusza na elekciey 1669
 • 740 a Mowa Jana Wydzgi biskupa warmińskiego podkanclerzego koronnego na seymie warszawskim 19 May 1675
 • 740 a Votum senatorskie Krzysztofa Grzymułtowskiego woiewody poznańskiego na sejmie w Grodnie 1679
 • 740 a Mowa in senatus consilio na seymie Krzysztofa Grzymułtowskiego woiewody poznańskiego 1683
 • 740 a Mowa in senatus consilio Krzysztofa Grzymułtowskiego woiewody poznańskiego na seymie Anno 1685 14 Marty
 • 740 a Mowa pierwsza w senacie Jana Pieniążka woiewody sieradzkiego 25 Januarii 1689 miana w Warszawie
 • 740 a Mowa powtórna Jana Pieniążka woiewody sieradzkiego contra censores głosu wolnego 1689
 • 740 a Mowa Kazimierza Opalińskiego biskupa chełmińskiego w senacie 11 Februarii 1689
 • 740 a Mowa Stefana Bidzińskiego kasztellana sendomirskiego 1689?
 • 740 a Zagaienie seymu warszawskiego 16 Januarii 1690 przez Antoniego Stanisława Szczukę referendarza koronnego
 • 740 a List Bohdana Chmielnickiego do imp. krakowskiego Mikołaja Potockiego 1651
 • 740 a List Jana Gorzyńskiego łowczego lit. do Kazimierza Sapiehy wdy wileńskiego 1687
 • 740 a List Kazimierza Sapiehy wdy wileńskiego do Jana Gorzyńskiego łowczego lit.
 • 740 a List Jana Kazimierza do Krzysztofa Grzymułtowskiego podkomorzego kaliskiego 1655
 • 740 a List Karola Gustawa do Jana Kazimierza
 • 740 a List Karola Gustawa do wdy krakowskiego Władysława Zasławskiego , wdy lubelskiego Jana Tarły i marszałka w. kor. Jerzego Lubomirskiego 1655
 • 740 a List wdy krakowskiego? Wł. Zasławskiego lub Wł. Myszkowskiego i lubelskiego Jana Tarły i marsz. w. kor. Jerzego Lubomirskiego 1655?
 • 740 a List Leopolda I cesarza do Jana Sobieskiego hetmana w. kor. 1673
 • 740 a List Andrzeja Leszczyńskiego podkanclerzego kor. do Vittenberga imię 1656
 • 740 a List Vittenberga do Andrzeja Leszczyńskiego podkanclerzego kor.
 • 740 a List Bogusława Leszczyńskiego podskarbiego kor. do abpa gnieźnieńskiego Macieja Łubieńskiego? 1654
 • 740 a List Macieja Łubieńskiego abpa gnieźnieńskiego do Bogusława Leszczyńskiego podskarbiego kor. 1654
 • 740 a List podskarbiego w. kor. Stefana Korycińskiego? 1656-1658?
 • 740 a List Bogusława Leszczyńskiego? do NN omawiający położenie polit. Polski 1656
 • 740 a List Stanisława Lubomirskiego wdy krakowskiego do króla Władysława IV 1646
 • 740 a List Jerzego Lubomirskiego marszałka kor. do Jana Kazimierza 1655
 • 740 a List Wojciecha Łuszczewskiego do Andrzeja Fredra klana lwowskiego 1668
 • 740 a Respons Andrzeja Fredra klana lwowskiego Wojciechowi Łuszczewskiemu
 • 740 a List Mikołaja Prażmowskiego prymasa do króla Michała 1672
 • 740 a Od tegoż Mikołaja Prażmowskiego prymasa do podkanclerzego Andrzeja Olszowskiego 1672?
 • 740 a Copia punctu spisanego do X. Schenofa Gregorii Sch~onhoffa do Wiednia woiewody poznańskiego Jana Leszczyńskiego listu de data 9. Aug. 1656
 • 740 a Conditiones et articuli inter Pol. Regnique senatorum et campimarschalcum Arfundum? Vittembergium comitem et gubernatorem arus et urbis Cracoviensis Stephanum Czarnecki castellanum Kiioviensem circa deditionem dictae arcis et urbis initi mense Octobris 1656
 • 740 a Conditiones et articuli evacuationis Castensis 1657
 • 740 a Puncta pactorum deditionis Cracoviensis cum Virtio Paulo Wirtzio generalimaiori Suetico 1657
 • 740 a Responsum Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae et Sueciae dominis ablegatis collegii electoralis in comitiis Regni generalibus 1658
 • 740 a Speculum prawdziwe synom koronnym in hac afflicta calamitate będącym 1658?
 • 740 a Manifestatia W. X. L. facta in actis metricae Regni Maioris Cancellariae A. 1662
 • 740 a Pacta z Tatarami pod Podhaycami zawarte d. 16 Octobris 1667
 • 740 a Pacta zawarte z Kozakami d. 19 Octobris 1667 pod Podhaycami
 • 740 a Elucidatio relaciey sub praetextu quasi tuendae libertatis na utaienie conceptów zawziętych in eversionem Status Rzpltey rozrzuconych podaie się ode mnie Stanisława Szołkowskiego stolnika wilkomirskiego 1689
 • 740 a Relacye seymu w roku 1689 zerwanego
 • 740 a Magisne expediat regno Poloniae cum Moscho au cum Sueco tractatus pacis inire
 • 740 a Sposób naiprędszey zebranie znaczney summy pogłówne generalne niedokończona
 • 740 a Insigni Joanni de Czernina haeredi in Rydzyna castellano Miedzyrzecensi ac armigero Posnaniensi Petrus Rydzyński atavo suo hoc epitaphium posteritati posuit Anno 1632
 • 740 a Epitaphium Regis Poloniae Casimiri
 • 740 a Neminem ante mortem esse beatum Epitaphium
 • 740 a Eloqium Gaspari Dinoph palatino Siradiensi
 • 740 a Antilogium contra eundem
 • 740 a Anagrammata regis Sveciae
 • 740 a Epitaphium Stanisława z Smigrodu Stadnickiego starosty syguleckiego
 • 740 a Epitaphium contre eundem
 • 852 j BK 00356
 • 999 d 2017-07-20

Indexes