Ewanjelie y lekcye ktore na wszystkie niedziele y [...] święta [...] czytane bywają [...] jako y Passya św. y Historya o zburzeniu miasta Jeruzalem tudzież Passyonalne dziatek nauki [Jana Weidnera] (zamykające w sobie Instrukcyą jako z naymłodszemi dziatkami [...] cała historya passyonalna może być rozebrana z [...] przydatkiem katechyzmowym [...]).

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : 110670
 • Tytuł : Ewanjelie y lekcye ktore na wszystkie niedziele y [...] święta [...] czytane bywają [...] jako y Passya św. y Historya o zburzeniu miasta Jeruzalem tudzież Passyonalne dziatek nauki [Jana Weidnera] (zamykające w sobie Instrukcyą jako z naymłodszemi dziatkami [...] cała historya passyonalna może być rozebrana z [...] przydatkiem katechyzmowym [...]).
 • Adres wydawniczy: Gdańsk [s.n.] 1772 T. J. Schreiber
 • Miejsce wydania: Gdańsk
 • Wydawca/drukarz: s.n. Schreiber, Thomas Johannes (1699-1778)
 • Opis fizyczny : [192] k., sygn.: niesygn. 1, A-Z8,Aa-Aa8,Bb6 8°
 • Proweniencja :
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • Papenfoth (Papentoth?) Johann Peter 1778
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia
  • Jerozolima
 • Uwagi:
  • Por. E. XVI,113
  • E.wymienia Weidnera Instrukcyę z innego roku
 • Katalogi :
  • E. XXXII,321
  • E. 0

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Ewangelie
 • 245 $a Ewanjelie y lekcye ktore na wszystkie niedziele y [...] święta [...] czytane bywają [...] jako y |Passya św. y |Historya o zburzeniu miasta Jeruzalem tudzież |Passyonalne dziatek nauki [Jana Weidnera] (zamykające w sobie |Instrukcyą jako z naymłodszemi dziatkami [...] cała historya passyonalna może być rozebrana z [...] przydatkiem |katechyzmowym [...]).
 • 260 $a Gdańsk $b [s.n.] $c 1772 $f T. J. Schreiber $k Polska $m Gdańsk $w s.n. $w Schreiber, Thomas Johannes (1699-1778)
 • 300 $a [192] k., sygn.: niesygn. 1, A-Z8,Aa-Aa8,Bb6 $c
 • 500 $a Por. E. XVI,113
 • 500 $a E.wymienia Weidnera Instrukcyę z innego roku
 • 510 $a E. $c XXXII,321
 • 510 $a E. $c 0
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a niem., pol.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. 3431? $w Działyński Tytus
 • 561 $a Papenfoth (Papentoth?) Johann Peter 1778 $r 1778 $w Papentoth Johann Peter $w Papenfoth Johann Peter
 • 650 $a Biblia
 • 651 $a Jerozolima
 • 852 $j 110670