Zydowskie Okrućieństwa nad Naświętszym Sakramentem y dziatkami chrześćiańśkimi. Ku temu przydana jest, tychże zdraycow zbrodnia, w Swinarowie pod Łośicami popełniona, którą sądzono na Trybunale Lubelskim, roku Pańskiego 1598. Przez Szymona Alexandra Hubickiego [...].

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : 1685
 • Kopie:
  • Mf 6600
  • Mf 6091
 • Autor: Mojecki, Przecław
 • Współautor: Hubicki Szymon Aleksander
 • Tytuł : Zydowskie Okrućieństwa nad Naświętszym Sakramentem y dziatkami chrześćiańśkimi. Ku temu przydana jest, tychże zdraycow zbrodnia, w Swinarowie pod Łośicami popełniona, którą sądzono na Trybunale Lubelskim, roku Pańskiego 1598. Przez Szymona Alexandra Hubickiego [...].
 • Adres wydawniczy: Kraków M. Szarffenberger 1602
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Scharffenberg Mikołaj
 • Opis fizyczny : [2],25,[1] k. 4°
 • Proweniencja :
  • notatki rękopiśmienne polskie
  • "Samuel Nowoszycki" - [piecz. i podp.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Trybunał Lublin 1598
  • Swinarów
  • Łosice
  • antysemityzm 16 w.
  • antysemityzm 17 w.
  • sądownictwo
  • Żydzi 17 w.
  • trybunały
 • Katalogi : E. XXII,510

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 100 %a Mojecki, Przecław
 • 245 %a Zydowskie Okrućieństwa nad Naświętszym Sakramentem y dziatkami chrześćiańśkimi. Ku temu przydana jest, tychże zdraycow zbrodnia, w Swinarowie pod Łośicami popełniona, którą sądzono na Trybunale Lubelskim, roku Pańskiego 1598. Przez Szymona Alexandra Hubickiego [...].
 • 260 %a Kraków %b M. Szarffenberger %c 1602 %k Polska %m Kraków %w Scharffenberg Mikołaj
 • 300 %a [2],25,[1] k. %c
 • 510 %a E. %c XXII,510
 • 530 %d Mf 6600
 • 530 %d Mf 6091
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %a notatki rękopiśmienne polskie %w rkps w jęz. pol.
 • 561 %a "Samuel Nowoszycki" - [piecz. i podp.] %w Nowoszycki Samuel
 • 610 %a Trybunał Lublin 1598
 • 651 %a Swinarów
 • 651 %a Łosice
 • 653 %a antysemityzm 16 w.
 • 653 %a antysemityzm 17 w.
 • 653 %a sądownictwo
 • 653 %a Żydzi 17 w.
 • 653 %a trybunały
 • 700 %a Hubicki Szymon Aleksander
 • 852 %j 1685
 • 990 %a judaicum 17 w.