Biblia to iest Kxięgi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od Kościoła Chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona.

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4060
 • Kopie: Mf 4070
 • Współautor:
  • Leopolita, Jan Młodszy (1523-1572). Tł., przedm.
  • Wielo [...], Jan. Aut. stemmatu
 • Tytuł :
  • Biblia to iest Kxięgi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od Kościoła Chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona. [Cz. 1].
  • Biblia Leopolity 1577
  • Biblia Szarfenbergowska 1577
 • Wydanie : War. A
 • Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarni Mikołaia Szarffenbergera 1577
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606)
 • Opis fizyczny : [10], 602 k., sygn.: )(1-4, [dwa krzyże]1-6, A-HHhhh6, IIiii1-4 6°
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe (strychulec, radełka, tłoki - rozeta), BIBLIA 1707, resztki zapięć, 16 w.
 • Zawartość :
  • Porządek pisma Starego Zakonu, od Kościoła Krześciańskiego przyiętego, k. [dwa krzyże]6
  • List Świętego Hieronima który pisał do Paulina kapłana [...], k. [dwa krzyże]2-4
  • Summa wszystkiego Pisma świętego, Starego y Nowego Zakonu, barzo krótko a nadobnie zebrana, k. [dwa krzyże]1r-v
  • Przemowa X. Doktora Jana Leopolity, ku czytelnikowi chrześciańskiemu o zacności Pisma Świętego, k. )(3-4
  • Przemowa Świętego Hieronima na Pięcioro Ksiąg Moiżeszowych, k. [dwa krzyże]5r-v
 • Grafika:
  • Śmierć syna Jeroboama 7x6 cm k. 205 drzew.
  • inicjały drzew.
  • Orzeł Stefana Batorego 20x14 cm k. )(1v drzew.
  • Ostatnia Wieczerza sceny biblijne symultaniczne Chrzest w Jordanie Jezus Chrystus Narodzenie Jan Chrzciciel Jezus Chrystus Światłość Świata 28x19 cm k. tyt. drzew.
  • Stworzenie świata 22x15 cm k. [dwa krzyże]6v drzew.
  • Stworzenie Ewy 11,5x15,5 cm k. 1 drzew.
  • Adam i Ewa grzech pierworodny 11x15 cm k. 2v drzew.
  • Kain i Abel zabójstwo 10,5x14 cm k. 3 drzew.
  • Potop Arka Noego 11x15 cm k. 4v drzew.
  • Noe i tęcza 11x15 cm k. 6 drzew.
  • wieża Babel 11x15 cm k. 7 drzew.
  • Lot upijany przez córki 11x15 cm k. 11 drzew.
  • Hagar przy źródle 6x7 cm k. 12v drzew.
  • Abraham i Izaak ofiarowanie 11x15 cm k. 13 drzew.
  • pogrzeb 7x6 cm k. 15v drzew.
  • Izaak umierający i Jakub 7x6 cm k. 17 drzew.
  • Drabina Jakubowa 11x15 cm k. 17v drzew.
  • Jakub służba u Labana 11x15 cm k. 19 drzew.
  • Jakub walczący z aniołem 11x15 cm k. 21 drzew.
  • Jakub z synami bydło 11x15 cm k. 21v drzew.
  • pogrzeb żydowski (Biblia) 11x15 cm k. 23, 33 drzew.
  • Józef opowiada swój sen Jakubowi 7x6 cm k. 24v drzew.
  • Józef sprzedany przez braci 11x15 cm k. 24v drzew.
  • Józef uwodzony przez żonę Putyfara 11x15 cm k. 26 drzew.
  • Józef tłumaczy sny faraonowi 11x15 cm k. 27 drzew.
  • Mojżesz w koszyku na rzece 7x6 cm k. 34 drzew.
  • Mojżesz i krzew gorejący 7x6 cm k. 34vv drzew.
  • Mojżesz i faraon 7x6 cm k. 37 drzew.
  • Izraelici wychodzą z Egiptu 7x6 cm k. 41 drzew.
  • Wojska faraona toną w Morzu Czerwonym 11x15 cm k. 41v drzew.
  • Izraelici na pustyni manna z nieba 11x15 cm k. 42v drzew.
  • Izraelici w bitwie 11x15 cm k. 43v drzew.
  • Arka Przymierza 8,5x12 cm k. 48 drzew.
  • Stół chlebów pokładnych judaizm 8,5x12 cm k. 48 drzew.
  • lichtarz judaizm 12x8,5 cm k. 48v drzew.
  • tkaniny liturgiczne judaizm 8,5x12 cm k. 49 drzew.
  • Przybytek Pański judaizm 8,5x12 cm k. 49v drzew.
  • Ołtarz Palonej Ofiary judaizm 8,5x12 cm k. 50 drzew.
  • kapłan ubiór judaizm 12x8,5 cm k. 51 drzew.
  • Izraelici i złoty cielec 11x15 cm k. 53v drzew.
  • Sień w Przybytku Pańskim judaizm 28x19 cm k. 59 drzew.
  • Kamienowanie 7x6 cm k. 73, 86 drzew.
  • Owoce z ziemi obiecanej 11x15 cm k. 84v drzew.
  • Ziemia pochłania bluźnierców 7x6 cm k. 87 drzew.
  • Mojżesz i wąż miedziany 11x15 cm k. 89v drzew.
  • Balaam i oślica 7x6 cm k. 90v drzew.
  • Jozue na czele Izraela 11x15 cm k. 119 drzew.
  • Jozue i zdobycie Jerycha 11x15 cm k. 120v drzew.
  • Kapłani izraela z Arką Przymierza 11x15 cm k. 122 drzew.
  • Jozue w obozie wojskowym 11x15 cm k. 123 drzew.
  • zwycięstwa Jozuego 11x15 cm k. 125v, 126 drzew.
  • Adonizebech (bibl.) obcinanie rąk 11x15 cm k. 134 drzew.
  • Jael wbijająca gwóźdź w głowę Sisery 11x15 cm k. 136 drzew.
  • Gedeon wybiera żołnierzy do walki 11x15 cm k. 138 drzew.
  • Gedeon bitwa wielbłądy 11x15 cm k. 138v drzew.
  • Jefte witany przez córkę u bram miasta 11x15 cm k. 142 drzew.
  • Samson i lew 11x15 cm k. 143v drzew.
  • Samson palący zboże Filistynów 11x15 cm k. 144 drzew.
  • Samson i Dalila obcinająca mu włosy 11x15 cm k. 145 drzew.
  • Samson burzący światynię 11x15 cm k. 145v drzew.
  • Rut zbierająca kłosy 11x15 cm k. 150 drzew.
  • Śmierć kapłana Heli 11x15 cm k. 154 drzew.
  • Filistyni ukarani prze Jahwe 11x15 cm k. 154v drzew.
  • Saul namaszczenie przez Samuela 11x15 cm k. 157v drzew.
  • Dawid namaszczenie przez kapłana 11x15 cm k. 162 drzew.
  • Dawid i Goliat 11x15 cm k. 163v drzew.
  • Saul usiłuje zabić Dawida 11x15 cm k. 164v drzew.
  • Dawid ucieka do Nobe 11x15 cm k. 166v drzew.
  • Dawid i Jonatan 7x6 cm k. 168 drzew.
  • Dawid na polu bitewnym 11x15 cm k. 170v drzew.
  • Saul śmierć 11x15 cm k. 173 drzew.
  • Dawid przyjmuje posłańca 7x6 cm k. 173v drzew.
  • jezioro łabędzie Batszeba kąpiąca się 11x15 cm k. 179v drzew.
  • Amnon i Tamar 7x6 cm k. 181 drzew.
  • Absalom śmierć 11x15 cm k. 185 drzew.
  • Wojownicy walczący 7x6 cm k. 187 drzew.
  • dom wnętrze 16 w. Dawid i Abizag 7x6 cm k. 190v drzew.
  • Salomon sprawuje sąd 11x15 cm k. 193 drzew.
  • Świątynia Salomona 28x17 cm k. 195v, 196 drzew.
  • Dom Królewski z Lasu Libanu (bibl.) 11x15 cm k. 196 drzew.
  • Świątynia Salomona detal 11x15 cm k. 197v, 198, 198v drzew.
  • Salomon i Saba 11x15 cm k. 201v drzew.
  • Eliasz i podpalenie stosu ofiarnego 11x15 cm k. 208v drzew.
  • tabor wojskowy powóz 11x15 cm k. 212 drzew.
  • Eliasz zabrany do nieba 11x15 cm k. 213 drzew.
  • Elizeusz i dzieci 7x6 cm k. 213v drzew.
  • Cud Elizeusza rozmnożenie oliwy 11x15 cm k. 214v drzew.
  • Tłum u bram miasta 11x15 cm k. 217v drzew.
  • Jezabel wyrzucenie z okna 11x15 cm k. 219v drzew.
  • Tłum otoczony wojskiem 11x15 cm k. 225, 230v drzew.
  • Jerozolima budowa murów 11x15 cm k. 276v drzew.
  • dom wnętrze 16 w. Tobiasz (bibl.) w izbie 11x15 cm k. 306v drzew.
  • Tobiasz (bibl.) uzdrawia oczy ojca 11x15 cm k. 310v drzew.
  • Judyta z głową Holofernesa ciało bez głowy 11x15 cm k. 318 drzew.
  • Estera wstawiająca się za swym ludem 11x15 cm k. 323 drzew.
  • Mardocheusz nagrodzony przez króla Achaszwerosa 11x15 cm k. 323v drzew.
  • Hiob cierpiący 11x15 cm k. 328v drzew.
  • okno z widokiem Dawid psalmista w komnacie 11x15 cm k. 344 drzew.
  • Salomon na tronie 11x15 cm k. 384v drzew.
  • Izajasz prorokuje Bóg na tronie 11x15 cm k. 437 drzew.
  • Jeremiasz prorokuje Bóg w chmurze 11x15 cm k. 465 drzew.
  • Jeremiasz wyciągany z ciemnicy 11x15 cm k. 486v drzew.
  • Prorok pod drzewem z księgą miasto widok 6x7 cm k. 495v drzew.
  • Ezechiel wizja Bóg na tronie 11x15 cm k. 503 drzew.
  • Sąd Ostateczny wskrzeszenie wizja 11x15 cm k. 523 drzew.
  • Nabuchodonozor król Babilonii pałac 11x15 cm k. 530v drzew.
  • Nabuchodonozor król Babilonii w łożu 11x15 cm k. 532 drzew.
  • Izraelici wrzuceni do ognia przez Nabuchodonozora 11x15 cm k. 533 drzew.
  • Daniel prorok wizja czterech królestw 11x15 cm k. 537 drzew.
  • Zuzanna i starcy 11x15 cm k. 541 drzew.
  • Daniel w jaskini lwów 7x6 cm k. 542 drzew.
  • Ozeasz prorokuje wizja śmierci i zmartwychwstania Jezusa 11x15 cm k. 543 drzew.
  • miasto rynek kamienice 16 w. Joel prorok przemawiający na placu miejskim 11x15 cm k. 547v drzew.
  • Amos prorok przemawiający u bram miasta 11x15 cm k. 549v drzew.
  • miasto część nadrzeczna Amos prorok przemawiający nad rzeką młyn most rybacy 16 w. 11x15 cm k. 552v drzew.
  • Jonasz i wielka ryba 11x15 cm k. 553v drzew.
  • Jonasz u bram Niniwy 11x15 cm k. 555 drzew.
  • łódź załadunek 16 w. Port miejski 16 w. 11x15 cm k. 557v drzew.
  • Habakuk prorok przemawiający przed królem 11x15 cm k. 559 drzew.
  • Sofoniasz prorok przemawiający na przedmieściach 11x15 cm k. 560v drzew.
  • Sofoniasz prorok przemawiający pod miastem 11x15 cm k. 562 drzew.
  • Ageusz prorok przemawiający wizja zaświatów 11x15 cm k. 563 drzew.
  • brama miejska most zwodzony budka strażnicza 16 w. Malachiasz prorok wchodzący do miasta 11x15 cm k. 568v drzew.
  • Jerozolima plądrowana przez wojska Antiocha 11x15 cm k. 570v drzew.
  • Matatiasz zabija niewiernego żyda 11x15 cm k. 572 drzew.
  • Powstanie Machabeuszy 11x15 cm k. 573v, 574v, 598 drzew.
  • wojska niebieskie wizja nad miastem 7x6 cm k. 592v drzew.
  • Antioch król Syrii złożony niemocą podczas wyprawy wojennej 11x15 cm k. 596 drzew.
 • Proweniencja : "Ex libris Josephi Benedicti a Slupia? consulis [...] Ao 1716 12 Martii emptus pro 6 aureis [...] applicatus" - [rkps]
 • Mecenas: Stefan Batory (król polski ; 1533-1586)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia.ST 16 w.
  • Biblia przekłady polskie 16 w.
  • Stemmat łaciński 16 w.
 • Uwagi:
  • Nieliczne podkreślenia brązowym atramentem.
  • Oprawa 16-wieczna z późniejszymi uzupełnieniami (wybity rok "1707" oraz wyklejka z papieru marmurkowego).
  • K. tyt. z ubytkami uzupełnionymi papierem.
  • War. A: na k. 342 w paginacji cyfra 3 prawidłowo odbita
  • Oprawa po konserwacji: oryginalną skórę naklejono na nową; jedno zapięcie zrekonstruowane przy pomocy nowej skóry. Zachowała się metalowa zapinka oraz metalowa część zaczepu dolnego zapięcia. Z górnego pozostała resztka skóry.
 • Katalogi :
  • PK. 95
  • K.Oss. 161
  • E. XIII,14-15
  • W. I,349
 • Adligat: Cz. [1]-[2] adl.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Biblia Vetus et Novum Testamentum [pol.]
 • 245 $a Biblia to iest Kxięgi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od Kościoła Chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona. $n [Cz. 1].
 • 246 $a Biblia Leopolity 1577
 • 246 $a Biblia Szarfenbergowska 1577
 • 250 $a War. A
 • 260 $a W Krakowie $b W Drukarni Mikołaia Szarffenbergera $c 1577 $k Polska $m Kraków $w Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606)
 • 300 $a [10], 602 k., sygn.: )(1-4, [dwa krzyże]1-6, A-HHhhh6, IIiii1-4 $c
 • 340 $e Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe (strychulec, radełka, tłoki - rozeta), BIBLIA 1707, resztki zapięć, 16 w.
 • 500 $a Nieliczne podkreślenia brązowym atramentem.
 • 500 $a Oprawa 16-wieczna z późniejszymi uzupełnieniami (wybity rok "1707" oraz wyklejka z papieru marmurkowego).
 • 500 $a K. tyt. z ubytkami uzupełnionymi papierem.
 • 500 $a War. A: na k. 342 w paginacji cyfra 3 prawidłowo odbita
 • 500 $a Oprawa po konserwacji: oryginalną skórę naklejono na nową; jedno zapięcie zrekonstruowane przy pomocy nowej skóry. Zachowała się metalowa zapinka oraz metalowa część zaczepu dolnego zapięcia. Z górnego pozostała resztka skóry.
 • 505 $a Porządek pisma Starego Zakonu, od Kościoła Krześciańskiego przyiętego, k. [dwa krzyże]6
 • 505 $a List Świętego Hieronima który pisał do Paulina kapłana [...], k. [dwa krzyże]2-4
 • 505 $a Summa wszystkiego Pisma świętego, Starego y Nowego Zakonu, barzo krótko a nadobnie zebrana, k. [dwa krzyże]1r-v
 • 505 $a Przemowa X. Doktora Jana Leopolity, ku czytelnikowi chrześciańskiemu o zacności Pisma Świętego, k. )(3-4
 • 505 $a Przemowa Świętego Hieronima na Pięcioro Ksiąg Moiżeszowych, k. [dwa krzyże]5r-v
 • 510 $a PK. $c 95
 • 510 $a K.Oss. $c 161
 • 510 $a E. $c XIII,14-15
 • 510 $a W. $c I,349
 • 530 $d Mf 4070
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "Ex libris Josephi Benedicti a Slupia? consulis [...] Ao 1716 12 Martii emptus pro 6 aureis [...] applicatus" - [rkps] $m Słupia $r 1716
 • 630 $a Biblia.ST $y 16 w.
 • 630 $a Biblia $x przekłady polskie $y 16 w.
 • 650 $a Stemmat łaciński $y 16 w.
 • 700 $a Leopolita, Jan Młodszy $d (1523-1572). $e Tł., przedm.
 • 700 $a Wielo [...], Jan. $e Aut. stemmatu
 • 852 $j Cim.F.4060
 • 900 $c Śmierć syna Jeroboama $f 7x6 cm $k k. 205 $m drzew.
 • 900 $c inicjały $m drzew.
 • 900 $c Orzeł Stefana Batorego $f 20x14 cm $k k. )(1v $m drzew.
 • 900 $c Ostatnia Wieczerza $c sceny biblijne symultaniczne $c Chrzest w Jordanie $c Jezus Chrystus Narodzenie $c Jan Chrzciciel $c Jezus Chrystus Światłość Świata $f 28x19 cm $k k. tyt. $m drzew. $s "Ecce Agnus Dei. Ecce qui tollit peccata mundi" $s "Ego sum lux mundi. Ego sum Via, Verit[a]s et Vita"
 • 900 $c Stworzenie świata $f 22x15 cm $k k. [dwa krzyże]6v $m drzew.
 • 900 $c Stworzenie Ewy $f 11,5x15,5 cm $k k. 1 $m drzew.
 • 900 $c Adam i |Ewa |grzech pierworodny $f 11x15 cm $k k. 2v $m drzew.
 • 900 $c Kain i Abel |zabójstwo $f 10,5x14 cm $k k. 3 $m drzew.
 • 900 $c Potop |Arka Noego $f 11x15 cm $k k. 4v $m drzew.
 • 900 $c Noe i tęcza $f 11x15 cm $k k. 6 $m drzew.
 • 900 $c wieża |Babel $f 11x15 cm $k k. 7 $m drzew.
 • 900 $c Lot upijany przez córki $f 11x15 cm $k k. 11 $m drzew.
 • 900 $c Hagar przy źródle $f 6x7 cm $k k. 12v $m drzew.
 • 900 $c Abraham i |Izaak ofiarowanie $f 11x15 cm $k k. 13 $m drzew.
 • 900 $c pogrzeb $f 7x6 cm $k k. 15v $m drzew.
 • 900 $c Izaak umierający i |Jakub $f 7x6 cm $k k. 17 $m drzew.
 • 900 $c Drabina Jakubowa $f 11x15 cm $k k. 17v $m drzew.
 • 900 $c Jakub służba u Labana $f 11x15 cm $k k. 19 $m drzew.
 • 900 $c Jakub walczący z aniołem $f 11x15 cm $k k. 21 $m drzew.
 • 900 $c Jakub z synami |bydło $f 11x15 cm $k k. 21v $m drzew.
 • 900 $c pogrzeb żydowski (Biblia) $f 11x15 cm $k k. 23, 33 $m drzew.
 • 900 $c Józef opowiada swój sen Jakubowi $f 7x6 cm $k k. 24v $m drzew.
 • 900 $c Józef sprzedany przez braci $f 11x15 cm $k k. 24v $m drzew.
 • 900 $c Józef uwodzony przez żonę Putyfara $f 11x15 cm $k k. 26 $m drzew.
 • 900 $c Józef tłumaczy sny faraonowi $f 11x15 cm $k k. 27 $m drzew.
 • 900 $c Mojżesz w koszyku na rzece $f 7x6 cm $k k. 34 $m drzew.
 • 900 $c Mojżesz i krzew gorejący $f 7x6 cm $k k. 34vv $m drzew.
 • 900 $c Mojżesz i faraon $f 7x6 cm $k k. 37 $m drzew.
 • 900 $c Izraelici wychodzą z Egiptu $f 7x6 cm $k k. 41 $m drzew.
 • 900 $c Wojska faraona toną w Morzu Czerwonym $f 11x15 cm $k k. 41v $m drzew.
 • 900 $c Izraelici na pustyni |manna z nieba $f 11x15 cm $k k. 42v $m drzew.
 • 900 $c Izraelici w bitwie $f 11x15 cm $k k. 43v $m drzew.
 • 900 $c Arka Przymierza $f 8,5x12 cm $k k. 48 $m drzew.
 • 900 $c Stół chlebów pokładnych judaizm $f 8,5x12 cm $k k. 48 $m drzew.
 • 900 $c lichtarz judaizm $f 12x8,5 cm $k k. 48v $m drzew.
 • 900 $c tkaniny liturgiczne judaizm $f 8,5x12 cm $k k. 49 $m drzew.
 • 900 $c Przybytek Pański judaizm $f 8,5x12 cm $k k. 49v $m drzew.
 • 900 $c Ołtarz Palonej Ofiary judaizm $f 8,5x12 cm $k k. 50 $m drzew.
 • 900 $c kapłan ubiór judaizm $f 12x8,5 cm $k k. 51 $m drzew.
 • 900 $c Izraelici i złoty cielec $f 11x15 cm $k k. 53v $m drzew.
 • 900 $c Sień w Przybytku Pańskim judaizm $f 28x19 cm $k k. 59 $m drzew.
 • 900 $c Kamienowanie $f 7x6 cm $k k. 73, 86 $m drzew.
 • 900 $c Owoce z ziemi obiecanej $f 11x15 cm $k k. 84v $m drzew.
 • 900 $c Ziemia pochłania bluźnierców $f 7x6 cm $k k. 87 $m drzew.
 • 900 $c Mojżesz i |wąż miedziany $f 11x15 cm $k k. 89v $m drzew.
 • 900 $c Balaam i oślica $f 7x6 cm $k k. 90v $m drzew.
 • 900 $c Jozue na czele Izraela $f 11x15 cm $k k. 119 $m drzew.
 • 900 $c Jozue i |zdobycie Jerycha $f 11x15 cm $k k. 120v $m drzew.
 • 900 $c Kapłani izraela z Arką Przymierza $f 11x15 cm $k k. 122 $m drzew.
 • 900 $c Jozue w obozie wojskowym $f 11x15 cm $k k. 123 $m drzew.
 • 900 $c zwycięstwa Jozuego $f 11x15 cm $k k. 125v, 126 $m drzew.
 • 900 $c Adonizebech (bibl.) |obcinanie rąk $f 11x15 cm $k k. 134 $m drzew.
 • 900 $c Jael wbijająca gwóźdź w głowę Sisery $f 11x15 cm $k k. 136 $m drzew.
 • 900 $c Gedeon wybiera żołnierzy do walki $f 11x15 cm $k k. 138 $m drzew.
 • 900 $c Gedeon |bitwa |wielbłądy $f 11x15 cm $k k. 138v $m drzew.
 • 900 $c Jefte witany przez córkę u bram miasta $f 11x15 cm $k k. 142 $m drzew.
 • 900 $c Samson i lew $f 11x15 cm $k k. 143v $m drzew.
 • 900 $c Samson palący zboże Filistynów $f 11x15 cm $k k. 144 $m drzew.
 • 900 $c Samson i |Dalila obcinająca mu włosy $f 11x15 cm $k k. 145 $m drzew.
 • 900 $c Samson burzący światynię $f 11x15 cm $k k. 145v $m drzew.
 • 900 $c Rut zbierająca kłosy $f 11x15 cm $k k. 150 $m drzew.
 • 900 $c Śmierć kapłana Heli $f 11x15 cm $k k. 154 $m drzew.
 • 900 $c Filistyni ukarani prze Jahwe $f 11x15 cm $k k. 154v $m drzew.
 • 900 $c Saul namaszczenie przez Samuela $f 11x15 cm $k k. 157v $m drzew.
 • 900 $c Dawid namaszczenie przez kapłana $f 11x15 cm $k k. 162 $m drzew.
 • 900 $c Dawid i Goliat $f 11x15 cm $k k. 163v $m drzew.
 • 900 $c Saul usiłuje zabić Dawida $f 11x15 cm $k k. 164v $m drzew.
 • 900 $c Dawid ucieka do Nobe $f 11x15 cm $k k. 166v $m drzew.
 • 900 $c Dawid i Jonatan $f 7x6 cm $k k. 168 $m drzew.
 • 900 $c Dawid na polu bitewnym $f 11x15 cm $k k. 170v $m drzew.
 • 900 $c Saul śmierć $f 11x15 cm $k k. 173 $m drzew.
 • 900 $c Dawid przyjmuje posłańca $f 7x6 cm $k k. 173v $m drzew.
 • 900 $c jezioro |łabędzie $c Batszeba kąpiąca się $f 11x15 cm $k k. 179v $m drzew.
 • 900 $c Amnon i Tamar $f 7x6 cm $k k. 181 $m drzew.
 • 900 $c Absalom śmierć $f 11x15 cm $k k. 185 $m drzew.
 • 900 $c Wojownicy walczący $f 7x6 cm $k k. 187 $m drzew.
 • 900 $c dom wnętrze 16 w. $c Dawid i Abizag $f 7x6 cm $k k. 190v $m drzew.
 • 900 $c Salomon sprawuje sąd $f 11x15 cm $k k. 193 $m drzew.
 • 900 $c Świątynia Salomona $f 28x17 cm $k k. 195v, 196 $m drzew.
 • 900 $c Dom Królewski z Lasu Libanu (bibl.) $f 11x15 cm $k k. 196 $m drzew.
 • 900 $c Świątynia Salomona detal $f 11x15 cm $k k. 197v, 198, 198v $m drzew.
 • 900 $c Salomon i Saba $f 11x15 cm $k k. 201v $m drzew.
 • 900 $c Eliasz i podpalenie stosu ofiarnego $f 11x15 cm $k k. 208v $m drzew.
 • 900 $c tabor wojskowy |powóz $f 11x15 cm $k k. 212 $m drzew.
 • 900 $c Eliasz zabrany do nieba $f 11x15 cm $k k. 213 $m drzew.
 • 900 $c Elizeusz i dzieci $f 7x6 cm $k k. 213v $m drzew.
 • 900 $c Cud Elizeusza |rozmnożenie oliwy $f 11x15 cm $k k. 214v $m drzew.
 • 900 $c Tłum u bram miasta $f 11x15 cm $k k. 217v $m drzew.
 • 900 $c Jezabel wyrzucenie z okna $f 11x15 cm $k k. 219v $m drzew.
 • 900 $c Tłum otoczony wojskiem $f 11x15 cm $k k. 225, 230v $m drzew.
 • 900 $c Jerozolima budowa murów $f 11x15 cm $k k. 276v $m drzew.
 • 900 $c dom wnętrze 16 w. $c Tobiasz (bibl.) w izbie $f 11x15 cm $k k. 306v $m drzew.
 • 900 $c Tobiasz (bibl.) uzdrawia oczy ojca $f 11x15 cm $k k. 310v $m drzew.
 • 900 $c Judyta z głową Holofernesa $c ciało bez głowy $f 11x15 cm $k k. 318 $m drzew.
 • 900 $c Estera wstawiająca się za swym ludem $f 11x15 cm $k k. 323 $m drzew.
 • 900 $c Mardocheusz nagrodzony przez króla Achaszwerosa $f 11x15 cm $k k. 323v $m drzew.
 • 900 $c Hiob cierpiący $f 11x15 cm $k k. 328v $m drzew.
 • 900 $c okno z widokiem $c Dawid psalmista w komnacie $f 11x15 cm $k k. 344 $m drzew.
 • 900 $c Salomon na tronie $f 11x15 cm $k k. 384v $m drzew.
 • 900 $c Izajasz prorokuje |Bóg na tronie $f 11x15 cm $k k. 437 $m drzew.
 • 900 $c Jeremiasz prorokuje |Bóg w chmurze $f 11x15 cm $k k. 465 $m drzew.
 • 900 $c Jeremiasz wyciągany z ciemnicy $f 11x15 cm $k k. 486v $m drzew.
 • 900 $c Prorok pod drzewem z księgą |miasto widok $f 6x7 cm $k k. 495v $m drzew.
 • 900 $c Ezechiel wizja |Bóg na tronie $f 11x15 cm $k k. 503 $m drzew.
 • 900 $c Sąd Ostateczny |wskrzeszenie wizja $f 11x15 cm $k k. 523 $m drzew.
 • 900 $c Nabuchodonozor król Babilonii |pałac $f 11x15 cm $k k. 530v $m drzew.
 • 900 $c Nabuchodonozor król Babilonii w łożu $f 11x15 cm $k k. 532 $m drzew.
 • 900 $c Izraelici wrzuceni do ognia przez Nabuchodonozora $f 11x15 cm $k k. 533 $m drzew.
 • 900 $c Daniel prorok |wizja czterech królestw $f 11x15 cm $k k. 537 $m drzew.
 • 900 $c Zuzanna i starcy $f 11x15 cm $k k. 541 $m drzew.
 • 900 $c Daniel w jaskini lwów $f 7x6 cm $k k. 542 $m drzew.
 • 900 $c Ozeasz prorokuje |wizja śmierci i zmartwychwstania Jezusa $f 11x15 cm $k k. 543 $m drzew.
 • 900 $c miasto |rynek |kamienice 16 w. $c Joel prorok przemawiający na placu miejskim $f 11x15 cm $k k. 547v $m drzew.
 • 900 $c Amos prorok przemawiający u bram miasta $f 11x15 cm $k k. 549v $m drzew.
 • 900 $c miasto część nadrzeczna $c Amos prorok przemawiający nad rzeką $c młyn |most |rybacy 16 w. $f 11x15 cm $k k. 552v $m drzew.
 • 900 $c Jonasz i wielka ryba $f 11x15 cm $k k. 553v $m drzew.
 • 900 $c Jonasz u bram Niniwy $f 11x15 cm $k k. 555 $m drzew.
 • 900 $c łódź załadunek 16 w. $c Port miejski 16 w. $f 11x15 cm $k k. 557v $m drzew.
 • 900 $c Habakuk prorok przemawiający przed królem $f 11x15 cm $k k. 559 $m drzew.
 • 900 $c Sofoniasz prorok przemawiający na przedmieściach $f 11x15 cm $k k. 560v $m drzew.
 • 900 $c Sofoniasz prorok przemawiający pod miastem $f 11x15 cm $k k. 562 $m drzew.
 • 900 $c Ageusz prorok przemawiający |wizja zaświatów $f 11x15 cm $k k. 563 $m drzew.
 • 900 $c brama miejska |most zwodzony |budka strażnicza 16 w. $c Malachiasz prorok wchodzący do miasta $f 11x15 cm $k k. 568v $m drzew.
 • 900 $c Jerozolima plądrowana przez wojska Antiocha $f 11x15 cm $k k. 570v $m drzew.
 • 900 $c Matatiasz zabija niewiernego żyda $f 11x15 cm $k k. 572 $m drzew.
 • 900 $c Powstanie Machabeuszy $f 11x15 cm $k k. 573v, 574v, 598 $m drzew.
 • 900 $c wojska niebieskie wizja nad miastem $f 7x6 cm $k k. 592v $m drzew.
 • 900 $c Antioch król Syrii złożony niemocą podczas wyprawy wojennej $f 11x15 cm $k k. 596 $m drzew.
 • 910 $a Stefan Batory (król polski ; 1533-1586) $n Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606)
 • 960 $a Cz. [1]-[2] adl.
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a MM $d 19.09.01

Indexes