Biblia to iest. Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powssechnego przyięthey nowo wyłożona.

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4058
 • Kopie: Mf 4068
 • Tytuł :
  • Biblia to iest. Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powssechnego przyięthey nowo wyłożona. [Cz. 2], Nowy Testhament Polski to iest Święta Pana Jezusa Chrystusa Ewangelia, od ewangelistow y od inych apostołow napisana. Masz przytym na końcu Regestr dosthateczny ku naydowaniu Ewangeliey y Epistoł ktore w niedzielne dni y w insze święta bywaią czytane.
  • Biblia Leopolity 1561
  • Biblia Szarfenbergowska 1561
 • Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarni Szarffenbergerów w Drukarni Mikołaia y Stanisława Scharffenbergerow ichże własnym nakładem 1561
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606) Szarfenberger, Stanisław (post 1519-1584)
 • Opis fizyczny : [141] k., sygn.: *1-2, AA-YY6, ZZ1-4, AAA1-3 2°
 • Oprawa: Deski, skóra 20 w.
 • Zawartość :
  • Regestr abo sposob nalezienia Episthoł y Ewangeley kthore bywaią czythana y kazane we święta, k. AAA2
  • Regesthr albo nalezienie epistoł y Ewangeliy thak z Stharego iako y z Nowego Zakonu wziętych, ktore w kościelech przez cały rok w niedzielne , świąteczne, powszednie, adwentowe y postne dni bywaią czytane y kazane według porządku Kościoła Krześcijańskiego. Przythym theż naznaczono iako się kthora Episthola albo Ewangelia poczyna y kończy dla nalezienia łatwieyszego, k. YY3-AAA3v
  • Przemowa Świętego Hieronima na czterzy Ewangelisty, k. *2
 • Grafika:
  • Czterech jeźdźców apokalipsy 10,5x15 cm k. VV4 drzew.
  • Jezus Chrystus wjazd do Jerozolimy 4x4 cm k. II4 drzew.
  • Jezus Chrystus obmycie nóg apostołom 6x7 cm k. II5 drzew.
  • Jezus Chrystus przemawiający do apostołów 6x7 cm k. II6v drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 6x7 cm k. KK1v drzew.
  • Zesłanie Ducha Św. 6x7 cm k. KK3v drzew.
  • Piotr i apostołowie z żoną Ananiasza 6x7 cm k. KK5 drzew.
  • Szczepan św. ukamienowanie 6x7 cm k. KK6v drzew.
  • Filip apostoł chrzci Szymona etiopskiego urzędnika 6x7 cm k. LL1 drzew.
  • Paweł apostoł nawrócenie 6x7 cm k. LL1v drzew.
  • miasto 16 w. 6x7 cm k. MM1 drzew.
  • Paweł apostoł i chrześcijanie na wyspie zatonięcie statku 6x7 cm k. MM4v drzew.
  • Paweł apostoł i młodzieniec na gościńcu 11x15 cm k. MM6, RR6v drzew.
  • dom wnętrze 16 w. stroje 16 w. Paweł apostoł przy pracy 11x15 cm k. NN6 drzew.
  • Piotr apostoł z księgą na kolanach 12x14 cm k. TT1 drzew.
  • Jan apostoł z księgą na kolanach 11,5x13,5 cm k. TT4 drzew.
  • Sąd Ostateczny Jezus Chrystus z ognistym mieczem 10,5x15 cm k. VV1v drzew.
  • Tron niebieski wizja Jana apostoła 10,5x15 cm k. VV3 drzew.
  • Sąd Ostateczny anielski trybunał 10,5x15 cm k. VV4 drzew.
  • Koniec świata ogień spadający na świat 10,5x15 cm k. VV4v drzew.
  • Sąd Ostateczny procesja zbawionych 10,5x15 cm k. VV5 drzew.
  • Sąd Ostateczny boski trybunał 10,5x15 cm k. VV5v drzew.
  • koniec świata trąby anielskie nad miastem 10,5x15 cm k. VV5v drzew.
  • koniec świata trąby anielskie zatapianie statków sztorm 10,5x15 cm k. VV6 drzew.
  • koniec świata trąby anielskie nad wioską ludzie umierający 10,5x15 cm k. VV6 drzew.
  • miasto 16 w. koniec świata trąby anielskie nad miasteczkiem 10,5x15 cm k. VV6v drzew.
  • miasto 16 w. Sąd Ostateczny potępieni bramy piekielne diabły 10,5x15 cm k. VV6v drzew.
  • Sąd Ostateczny wojska niebieskie gubią potępionych 10,5x15 cm k. XX1 drzew.
  • Jan apostoł objawienie 10,5x15 cm k. XX1v drzew.
  • smok Bestia w świątyni świątynia wnętrze 10,5x15 cm k. XX2 drzew.
  • Apokalipsa bestia skrzydlata zionąca ogniem Maryja z koroną z 12 gwiazd Michał archanioł 10,5x15 cm k. XX2v drzew.
  • Bestia z siedmioma głowami wychodząca z morza 10,5x15 cm k. XX3 drzew.
  • Apokalipsa upadek Babilonu 10,5x15 cm k. XX3v drzew.
  • Apokalipsa anielskie żniwa 10,5x15 cm k. XX4 drzew.
  • Apokalipsa aniołowie wylewający gniew boży 10,5x15 cm k. XX4v drzew.
  • Apokalipsa niewiasta dosiadająca siedmiogłowej bestii 10,5x15 cm k. XX5 drzew.
  • miasto płonące Apokalipsa upadek Babilonu 10,5x15 cm k. XX5v drzew.
  • Apokalipsa bestia siedmiogłowa w ogniu 10,5x15 cm k. XX6v drzew.
  • Diabeł na łańcuchu opuszczający piekło anioł z kluczem 10,5x15 cm k. YY1 drzew.
  • miasto bitwa oblężenie 16 w. 10,5x15 cm k. YY1 drzew.
  • Nowe Jeruzalem wizja Jana apostoła 10,5x15 cm k. YY1v drzew.
  • inicjały drzew.
  • S. E. bordiura (apostołowie, prorocy) 27,5x17,5 cm k. tyt. drzew.
  • sygnet druk. Szarfenbergerowie 9x7 cm k. YY2v drzew.
  • podwórko 16 w. Mateusz ewangelista spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. AA1 drzew.
  • Józef (św.) widzenie anioła we śnie 7x6 cm k. AA1v drzew.
  • Jezus Chrystus Boże Narodzenie 7x6 cm k. AA1v drzew.
  • Jezus Chrystus Ucieczka do Egiptu 7x6 cm k. AA2 drzew.
  • Jezus Chrystus Chrzest w Jordanie 6x7 cm k. AA2 drzew.
  • Jezus Chrystus kuszenie na pustyni diabeł w stroju zakonnika 6x7 cm k. AA2v, EE6v drzew.
  • Jezus Chrystus cudowny połów ryb 6x7 cm k. AA2v, CC6v drzew.
  • Jezus Chrystus kazanie na górze 6x7 cm k. AA3 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie kobiety trzymającej go za kraj płaszcza 6x7 cm k. AA4, AA5v, DD2v, FF4 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający 6x7 cm k. AA4, FF2 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający 6x7 cm k. GG5v drzew.
  • Jezus Chrystus i faryzeusze 6x7 cm k. AA4v drzew.
  • Jezus Chrystus i setnik 6x7 cm k. AA4v drzew.
  • Jezus Chrystus uciszenie burzy na jeziorze 6x7 cm k. AA5, DD2, FF3v drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie paralityka 6x7 cm k. AA5, HH5v drzew.
  • Jezus Chrystus powołanie Mateusza 6x7 cm k. AA5v, FF1v drzew.
  • Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel w więzieniu 6x7 cm k. AA6v, FF2v drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający z łodzi 6x7 cm k. BB1v, FF1 drzew.
  • Przypowieść o ziarnie diabeł pod postacią kozy jako siewca 6x7 cm k. BB2 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie córki Kananejki kobieta z dziećmi pies 6x7 cm k. BB3 drzew.
  • Jezus Chrystus rozmnożenie chleba i ryb 6x7 cm k. BB3v, FF4, HH6 drzew.
  • Przypowieść o niewdzięcznym dłużniku 6x7 cm k. BB4v, GG4v drzew.
  • Przypowieść o winnicy 6x7 cm k. BB5v drzew.
  • Jezus Chrystus i matka synów Zebedeusza 6x7 cm k. BB5v drzew.
  • Jezus Chrystus wjazd na osiołku do Jerozolimy 6x7 cm k. BB6 drzew.
  • Jezus Chrystus wypędzenie kupców ze świątyni 6x7 cm k. BB6, GG5, HH4 drzew.
  • Przypowieść o uczcie królewskiej 6x7 cm k. BB6v, GG2 drzew.
  • Jezus Chrystus i faryzeusze 6x7 cm k. CC1, FF6v drzew.
  • Jezus Chrystus opowiada o zburzeniu świątyni 4x4 cm k. CC2, EE1 drzew.
  • Jezus Chrystus opowiada o końcu czasów 6x7cm k. CC2, GG3v drzew.
  • Jezus Chrystus i Maria Magdalena 6x7cm k. CC3, FF3, II4 drzew.
  • Ostatnia Wieczerza 6x7cm k. CC3v, GG6 drzew.
  • Jezus Chrystus modlitwa w Ogrójcu 6x9cm k. CC3v drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 6x9cm k. CC4v drzew.
  • Niewiasty przy pustym grobie 6x7cm k. CC5, EE3, HH1v drzew.
  • pulpit do pisania dom wnętrze 16 w. Marek św. spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. CC6 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie opętanego 6x7 cm k. CC6v, FF5v drzew.
  • Przypowieść o siewcy 6x7 cm k. DD1v, FF3 drzew.
  • Jan Chrzciciel śmierć Salome z głową Jana Chrzciciela 6x7 cm k. DD3 drzew.
  • Jezus Chrystus Góra Przemienienia 6x7 cm k. DD4v, FF4v drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie niewidomego 6x7 cm k. DD5v, GG4, II2v drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 11,5x7,5 cm k. EE2v drzew.
  • Maryja i Jezus Chrystus zdjęcie z krzyża pieta 9,5x6,5 cm k. EE2v drzew.
  • Jezus Chrystus Wniebowstąpienie 6x7 cm k. EE3, HH2v drzew.
  • dom wnętrze 16 w. Łukasz ewangelista spisujący ewangelię pracownia pisarza 16 w. 11x14,5 cm k. EE3v drzew.
  • Zwiastowanie NMP 9,5x7 cm k. EE4 drzew.
  • Maryja i Elżbieta spotkanie 4,5x3,5 cm k. EE4v drzew.
  • Kwiryniusz zarządca Syrii 6x7 cm k. EE5 drzew.
  • Boże Narodzenie pasterze przy żłóbku 6x7 cm k. EE5 drzew.
  • Jezus Chrystus obrzezanie 6x7 cm k. EE5 drzew.
  • Jezus Chrystus i Symeon 6x7 cm k. EE5v drzew.
  • Jezus Chrystus 12-letni naucza mędrców 6x7 cm k. EE5v drzew.
  • Jezus Chrystus rozesłanie apostołów 6x7 cm k. FF4 drzew.
  • Jezus Chrystus o szabacie Jezus Chrystus uczta w domu faryzeusza 6x7 cm k. GG1v drzew.
  • Przypowieść o zagubionej owcy 6x7 cm k. GG2 drzew.
  • Przypowieść o obrotnym rządcy zarządca rozliczający się z panem 16 w. 6x7 cm k. GG2v drzew.
  • Przypowieść o Łazarzu 6x7 cm k. GG3 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie trędowatych 6x7 cm k. GG3v drzew.
  • Przypowieść o faryzeuszu i jawnogrzeszniku w świątyni 6x7 cm k. GG4 drzew.
  • Jezus Chrystus i Zacheusz celnik na drzewie 4x4 cm k. GG4v drzew.
  • Jezus Chrystus Modlitwa w Ogrójcu 6x7 cm k. GG6v, KK1 drzew.
  • Jezus Chrystus ukrzyżowany pomiędzy łotrami 6x7 cm k. HH1v drzew.
  • Jezus Chrystus i Tomasz apostoł 6x7 cm k. HH2 drzew.
  • Jan ewangelista spisujący ewangelię 11x14,5 cm k. HH3 drzew.
  • Jezus Chrystus i Jan Chrzciciel objawienie nad rzeką Jordan 6x7 cm k. HH3v drzew.
  • Jezus Chrystus cud w Kanie Galilejskiej 6x7 cm k. HH3v drzew.
  • Jezus Chrystus i Nikodem 6x7 cm k. HH4 drzew.
  • Jezus Chrystus i urzędnik królewski proszący o uzdrowienie syna 6x7 cm k. HH5 drzew.
  • Jezus Chrystus jako chleb żywy 6x7 cm k. HH6v, II6 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający w bożnicy 6x7 cm k. II1 drzew.
  • Jezus Chrystus broniący jawnogrzesznicy 6x7 cm k. II1v, II3 drzew.
  • Jezus Chrystus przemawiający na wzgórzu 6x7 cm k. II2 drzew.
  • Jezus Chrystus jako dobry pasterz pasterze z owcami 6x7 cm k. II3 drzew.
  • Wskrzeszenie Łazarza 5x3,5 cm k. II3v drzew.
 • Proweniencja : Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia przekłady polskie 16 w.
  • Biblia.NT 16 w.
 • Uwagi:
  • Estreicher podaje [126] k. objętości.
  • Większość drzeworytowych ilustracji umieszczono w ozdobnych listwach (motyw architektoniczny, putta, gołębica).
  • K. AA3v: fragment kończący Modlitwę Pańską "Albowiem thwoie iest królestwo, moc y chwała na wieki" przekreślono i dopisano początek Pozdrowienia anielskiego.
  • K. OO3v: notatka rkps w j. pol. "Ministrowa żona ma 4 głowy [...]" (komentarz do 1Kor. 11,3).
  • Końcowy regestr - kalendarz liturgiczny obejmuje okres od wigilii św. Andrzeja (29.11) do św. Marii Magdaleny (22.07) - brak końca.
  • Def.: brak k. AAA4-6, BBB1-4.
 • Katalogi :
  • W. 212
  • PK. 93
  • E. XIII,13
 • Adligat: Cz. [1]-[2] adl.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Biblia Vetus et Novum Testamentum [pol.]
 • 245 $a Biblia to iest. |Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześciańskiego powssechnego przyięthey nowo wyłożona. $n [Cz. 2], $p Nowy Testhament Polski to iest Święta Pana Jezusa Chrystusa Ewangelia, od ewangelistow y od inych apostołow napisana. Masz przytym na końcu Regestr dosthateczny ku naydowaniu Ewangeliey y Epistoł ktore w niedzielne dni y w insze święta bywaią czytane.
 • 246 $a Biblia Leopolity 1561
 • 246 $a Biblia Szarfenbergowska 1561
 • 260 $a W Krakowie $b W Drukarni Szarffenbergerów $b w Drukarni Mikołaia y Stanisława Scharffenbergerow ichże własnym nakładem $c 1561 $k Polska $m Kraków $w Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606) $w Szarfenberger, Stanisław (post 1519-1584)
 • 300 $a [141] k., sygn.: *1-2, AA-YY6, ZZ1-4, AAA1-3 $c
 • 340 $e Deski, skóra 20 w.
 • 500 $a Estreicher podaje [126] k. objętości.
 • 500 $a Większość drzeworytowych ilustracji umieszczono w ozdobnych listwach (motyw architektoniczny, putta, gołębica).
 • 500 $a K. AA3v: fragment kończący Modlitwę Pańską "Albowiem thwoie iest królestwo, moc y chwała na wieki" przekreślono i dopisano początek Pozdrowienia anielskiego.
 • 500 $a K. OO3v: notatka rkps w j. pol. "Ministrowa żona ma 4 głowy [...]" (komentarz do 1Kor. 11,3).
 • 500 $a Końcowy regestr - kalendarz liturgiczny obejmuje okres od wigilii św. Andrzeja (29.11) do św. Marii Magdaleny (22.07) - brak końca.
 • 500 $a Def.: brak k. AAA4-6, BBB1-4.
 • 505 $a Regestr abo sposob nalezienia Episthoł y Ewangeley kthore bywaią czythana y kazane we święta, k. AAA2
 • 505 $a Regesthr albo nalezienie epistoł y Ewangeliy thak z Stharego iako y z Nowego Zakonu wziętych, ktore w kościelech przez cały rok w niedzielne , świąteczne, powszednie, adwentowe y postne dni bywaią czytane y kazane według porządku Kościoła Krześcijańskiego. Przythym theż naznaczono iako się kthora Episthola albo Ewangelia poczyna y kończy dla nalezienia łatwieyszego, k. YY3-AAA3v
 • 505 $a Przemowa Świętego Hieronima na czterzy Ewangelisty, k. *2
 • 510 $a W. $c 212
 • 510 $a PK. $c 93
 • 510 $a E. $c XIII,13
 • 530 $d Mf 4068
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. $w Działyński Tytus
 • 630 $a Biblia $x przekłady polskie $y 16 w.
 • 630 $a Biblia.NT $y 16 w.
 • 852 $j Cim.F.4058 $q Def.
 • 900 $c Czterech jeźdźców apokalipsy $f 10,5x15 cm $k k. VV4 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |wjazd do Jerozolimy $f 4x4 cm $k k. II4 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |obmycie nóg apostołom $f 6x7 cm $k k. II5 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus przemawiający do apostołów $f 6x7 cm $k k. II6v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie $f 6x7 cm $k k. KK1v $m drzew.
 • 900 $c Zesłanie Ducha Św. $f 6x7 cm $k k. KK3v $m drzew.
 • 900 $c Piotr i apostołowie z żoną Ananiasza $f 6x7 cm $k k. KK5 $m drzew.
 • 900 $c Szczepan św. |ukamienowanie $f 6x7 cm $k k. KK6v $m drzew.
 • 900 $c Filip apostoł chrzci Szymona etiopskiego urzędnika $f 6x7 cm $k k. LL1 $m drzew.
 • 900 $c Paweł apostoł nawrócenie $f 6x7 cm $k k. LL1v $m drzew.
 • 900 $c miasto 16 w. $f 6x7 cm $k k. MM1 $m drzew.
 • 900 $c Paweł apostoł i chrześcijanie na wyspie |zatonięcie statku $f 6x7 cm $k k. MM4v $m drzew.
 • 900 $c Paweł apostoł i młodzieniec na gościńcu $f 11x15 cm $k k. MM6, RR6v $m drzew.
 • 900 $c dom wnętrze 16 w. $c stroje 16 w. $c Paweł apostoł przy pracy $f 11x15 cm $k k. NN6 $m drzew.
 • 900 $c Piotr apostoł z księgą na kolanach $f 12x14 cm $k k. TT1 $m drzew.
 • 900 $c Jan apostoł z księgą na kolanach $f 11,5x13,5 cm $k k. TT4 $m drzew.
 • 900 $c Sąd Ostateczny |Jezus Chrystus z ognistym mieczem $f 10,5x15 cm $k k. VV1v $m drzew.
 • 900 $c Tron niebieski |wizja Jana apostoła $f 10,5x15 cm $k k. VV3 $m drzew.
 • 900 $c Sąd Ostateczny |anielski trybunał $f 10,5x15 cm $k k. VV4 $m drzew.
 • 900 $c Koniec świata |ogień spadający na świat $f 10,5x15 cm $k k. VV4v $m drzew.
 • 900 $c Sąd Ostateczny |procesja zbawionych $f 10,5x15 cm $k k. VV5 $m drzew.
 • 900 $c Sąd Ostateczny |boski trybunał $f 10,5x15 cm $k k. VV5v $m drzew.
 • 900 $c koniec świata |trąby anielskie nad miastem $f 10,5x15 cm $k k. VV5v $m drzew.
 • 900 $c koniec świata |trąby anielskie |zatapianie statków |sztorm $f 10,5x15 cm $k k. VV6 $m drzew.
 • 900 $c koniec świata |trąby anielskie nad wioską |ludzie umierający $f 10,5x15 cm $k k. VV6 $m drzew.
 • 900 $c miasto 16 w. $c koniec świata |trąby anielskie nad miasteczkiem $f 10,5x15 cm $k k. VV6v $m drzew.
 • 900 $c miasto 16 w. $c Sąd Ostateczny |potępieni |bramy piekielne |diabły $f 10,5x15 cm $k k. VV6v $m drzew.
 • 900 $c Sąd Ostateczny |wojska niebieskie gubią potępionych $f 10,5x15 cm $k k. XX1 $m drzew.
 • 900 $c Jan apostoł objawienie $f 10,5x15 cm $k k. XX1v $m drzew.
 • 900 $c smok $c Bestia w świątyni $c świątynia wnętrze $f 10,5x15 cm $k k. XX2 $m drzew.
 • 900 $c Apokalipsa |bestia skrzydlata zionąca ogniem $c Maryja z koroną z 12 gwiazd $c Michał archanioł $f 10,5x15 cm $k k. XX2v $m drzew.
 • 900 $c Bestia z siedmioma głowami wychodząca z morza $f 10,5x15 cm $k k. XX3 $m drzew.
 • 900 $c Apokalipsa |upadek Babilonu $f 10,5x15 cm $k k. XX3v $m drzew.
 • 900 $c Apokalipsa |anielskie żniwa $f 10,5x15 cm $k k. XX4 $m drzew.
 • 900 $c Apokalipsa |aniołowie wylewający gniew boży $f 10,5x15 cm $k k. XX4v $m drzew.
 • 900 $c Apokalipsa |niewiasta dosiadająca siedmiogłowej bestii $f 10,5x15 cm $k k. XX5 $m drzew.
 • 900 $c miasto płonące $c Apokalipsa |upadek Babilonu $f 10,5x15 cm $k k. XX5v $m drzew.
 • 900 $c Apokalipsa |bestia siedmiogłowa w ogniu $f 10,5x15 cm $k k. XX6v $m drzew.
 • 900 $c Diabeł na łańcuchu opuszczający piekło |anioł z kluczem $f 10,5x15 cm $k k. YY1 $m drzew.
 • 900 $c miasto bitwa oblężenie 16 w. $f 10,5x15 cm $k k. YY1 $m drzew.
 • 900 $c Nowe |Jeruzalem wizja Jana apostoła $f 10,5x15 cm $k k. YY1v $m drzew.
 • 900 $c inicjały $m drzew.
 • 900 $a S. E. $c bordiura (|apostołowie, |prorocy) $f 27,5x17,5 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c sygnet druk. |Szarfenbergerowie $f 9x7 cm $k k. YY2v $m drzew.
 • 900 $c podwórko 16 w. $c Mateusz ewangelista spisujący ewangelię $f 11x14,5 cm $k k. AA1 $m drzew.
 • 900 $c Józef (św.) widzenie anioła we śnie $f 7x6 cm $k k. AA1v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Boże Narodzenie $f 7x6 cm $k k. AA1v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Ucieczka do Egiptu $f 7x6 cm $k k. AA2 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Chrzest w Jordanie $f 6x7 cm $k k. AA2 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |kuszenie na pustyni $c diabeł w stroju zakonnika $f 6x7 cm $k k. AA2v, EE6v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |cudowny połów ryb $f 6x7 cm $k k. AA2v, CC6v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |kazanie na górze $f 6x7 cm $k k. AA3 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |uzdrowienie kobiety trzymającej go za kraj płaszcza $f 6x7 cm $k k. AA4, AA5v, DD2v, FF4 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus nauczający $f 6x7 cm $k k. AA4, FF2 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus nauczający $f 6x7 cm $k k. GG5v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |faryzeusze $f 6x7 cm $k k. AA4v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i setnik $f 6x7 cm $k k. AA4v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |uciszenie burzy na jeziorze $f 6x7 cm $k k. AA5, DD2, FF3v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |uzdrowienie paralityka $f 6x7 cm $k k. AA5, HH5v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |powołanie Mateusza $f 6x7 cm $k k. AA5v, FF1v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |Jan Chrzciciel w więzieniu $f 6x7 cm $k k. AA6v, FF2v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus nauczający z łodzi $f 6x7 cm $k k. BB1v, FF1 $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o ziarnie $c diabeł pod postacią kozy jako siewca $f 6x7 cm $k k. BB2 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |uzdrowienie córki Kananejki $c kobieta z dziećmi |pies $f 6x7 cm $k k. BB3 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |rozmnożenie chleba i ryb $f 6x7 cm $k k. BB3v, FF4, HH6 $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o niewdzięcznym dłużniku $f 6x7 cm $k k. BB4v, GG4v $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o winnicy $f 6x7 cm $k k. BB5v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i matka synów Zebedeusza $f 6x7 cm $k k. BB5v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |wjazd na osiołku do Jerozolimy $f 6x7 cm $k k. BB6 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |wypędzenie kupców ze świątyni $f 6x7 cm $k k. BB6, GG5, HH4 $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o uczcie królewskiej $f 6x7 cm $k k. BB6v, GG2 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |faryzeusze $f 6x7 cm $k k. CC1, FF6v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus opowiada o zburzeniu świątyni $f 4x4 cm $k k. CC2, EE1 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus opowiada o końcu czasów $f 6x7cm $k k. CC2, GG3v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |Maria Magdalena $f 6x7cm $k k. CC3, FF3, II4 $m drzew.
 • 900 $c Ostatnia Wieczerza $f 6x7cm $k k. CC3v, GG6 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |modlitwa w Ogrójcu $f 6x9cm $k k. CC3v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie $f 6x9cm $k k. CC4v $m drzew.
 • 900 $c Niewiasty przy pustym grobie $f 6x7cm $k k. CC5, EE3, HH1v $m drzew.
 • 900 $c pulpit do pisania $c dom wnętrze 16 w. $c Marek św. spisujący ewangelię $f 11x14,5 cm $k k. CC6 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |uzdrowienie opętanego $f 6x7 cm $k k. CC6v, FF5v $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o siewcy $f 6x7 cm $k k. DD1v, FF3 $m drzew.
 • 900 $c Jan Chrzciciel śmierć $c Salome z głową Jana Chrzciciela $f 6x7 cm $k k. DD3 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Góra Przemienienia $f 6x7 cm $k k. DD4v, FF4v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |uzdrowienie niewidomego $f 6x7 cm $k k. DD5v, GG4, II2v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie $f 11,5x7,5 cm $k k. EE2v $m drzew.
 • 900 $c Maryja i Jezus Chrystus |zdjęcie z krzyża $c pieta $f 9,5x6,5 cm $k k. EE2v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Wniebowstąpienie $f 6x7 cm $k k. EE3, HH2v $m drzew.
 • 900 $c dom wnętrze 16 w. $c Łukasz ewangelista spisujący ewangelię $c pracownia pisarza 16 w. $f 11x14,5 cm $k k. EE3v $m drzew.
 • 900 $c Zwiastowanie NMP $f 9,5x7 cm $k k. EE4 $m drzew.
 • 900 $c Maryja i Elżbieta spotkanie $f 4,5x3,5 cm $k k. EE4v $m drzew.
 • 900 $c Kwiryniusz zarządca Syrii $f 6x7 cm $k k. EE5 $m drzew.
 • 900 $c Boże Narodzenie |pasterze przy żłóbku $f 6x7 cm $k k. EE5 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |obrzezanie $f 6x7 cm $k k. EE5 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |Symeon $f 6x7 cm $k k. EE5v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus 12-letni naucza mędrców $f 6x7 cm $k k. EE5v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |rozesłanie apostołów $f 6x7 cm $k k. FF4 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus o szabacie $c Jezus Chrystus |uczta w domu faryzeusza $f 6x7 cm $k k. GG1v $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o zagubionej owcy $f 6x7 cm $k k. GG2 $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o obrotnym rządcy $c zarządca rozliczający się z panem 16 w. $f 6x7 cm $k k. GG2v $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o Łazarzu $f 6x7 cm $k k. GG3 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |uzdrowienie trędowatych $f 6x7 cm $k k. GG3v $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o faryzeuszu i jawnogrzeszniku w świątyni $f 6x7 cm $k k. GG4 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |Zacheusz celnik na drzewie $f 4x4 cm $k k. GG4v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Modlitwa w Ogrójcu $f 6x7 cm $k k. GG6v, KK1 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus ukrzyżowany pomiędzy łotrami $f 6x7 cm $k k. HH1v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |Tomasz apostoł $f 6x7 cm $k k. HH2 $m drzew.
 • 900 $c Jan ewangelista spisujący ewangelię $f 11x14,5 cm $k k. HH3 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |Jan Chrzciciel objawienie nad rzeką Jordan $f 6x7 cm $k k. HH3v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |cud w Kanie Galilejskiej $f 6x7 cm $k k. HH3v $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |Nikodem $f 6x7 cm $k k. HH4 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |urzędnik królewski proszący o uzdrowienie syna $f 6x7 cm $k k. HH5 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus jako chleb żywy $f 6x7 cm $k k. HH6v, II6 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus nauczający w bożnicy $f 6x7 cm $k k. II1 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus broniący jawnogrzesznicy $f 6x7 cm $k k. II1v, II3 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus przemawiający na wzgórzu $f 6x7 cm $k k. II2 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus jako dobry pasterz $c pasterze z owcami $f 6x7 cm $k k. II3 $m drzew.
 • 900 $c Wskrzeszenie Łazarza $f 5x3,5 cm $k k. II3v $m drzew.
 • 960 $a Cz. [1]-[2] adl.
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a MM $d 19.09.01

Indexes