Kronika wszytkyego swyata na szesc wiekow a na czwory księgi takież Monarchie rozdzielona, rozmaitych historij, tak w swyętym pismye yako w prostym, s kozmografią nową y z rozmaitemi krolestwy, tak pogańskimi, żydowskimi, yako krzesciańskimy w ktorey też żywoty papyeskye, cesarskye, y krolow inych takyeż ksyążąt, od początku swyata aż do tego roku ktory sye pisze 1554. Myedzy ktoremi też nasza Polska yest z osobna położona, y swyata nowego wypisanye.

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4062
 • Kopie: Mf 4072
 • Autor: Bielski, Marcin (ca 1495-1575)
 • Współautor:
  • Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584)
  • Wacław z Szamotuł (ca 1524-ca 1560)
  • Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584) Lectori candido
  • Wacław z Szamotuł (ca 1524-ca 1560) "Quid peregrina iuvat plenis evolvere chartis [...]"
 • Tytuł :
  • Kronika wszytkyego swyata na szesc wiekow a na czwory księgi takież Monarchie rozdzielona, rozmaitych historij, tak w swyętym pismye yako w prostym, s kozmografią nową y z rozmaitemi krolestwy, tak pogańskimi, żydowskimi, yako krzesciańskimy w ktorey też żywoty papyeskye, cesarskye, y krolow inych takyeż ksyążąt, od początku swyata aż do tego roku ktory sye pisze 1554. Myedzy ktoremi też nasza Polska yest z osobna położona, y swyata nowego wypisanye.
  • "Florus ut exiguis comprenderat omnia chartis [...]" [Inc.:]
  • "Haec quicunq[ue] leges, diversis eruta libris [...]" [Inc.:]
  • "Kto chce prętko ten wssystek swyat schodzić [...]" [Inc.:]
  • "Swyat widzimy iż na wssytkim schodzi [...]" [Inc.:]
 • Wydanie : War. B
 • Adres wydawniczy: Drukowano w Krakowie przez Hieronima Scharffenberga 1554
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Szarfenberg, Hieronim (ca 1531-ca 1555)
 • Opis fizyczny : [8], 324, [7] k., sygn.: A1-6, A-Fff6, Ggg1-8, Hhh-Lll4, Mmm1-4, Nnn1-2, Ooo1-2, Ppp1-3 6°
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe (strychulec), nacięcia po zapięciach
 • Zawartość :
  • Aliud [Inc.:] "Florus ut exiguis comprenderat omnia chartis [...]"
  • Venceslaus Samotuliensis [Inc.:] "Quid peregrina iuvat plenis evolvere chartis [...]"
  • Ku czytelnikowi [Inc.:] "Kto chce prętko ten wssystek swyat schodzić [...]"
  • [Inc.:] "Swyat widzimy iż na wssytkim schodzi [...]"
  • Lectori candido Andreas Tricesius [Inc.:] "Haec quicunq[ue] leges, diversis eruta libris [...]"
 • Grafika:
  • król asyryjski 6x5 cm k. 10 drzew.
  • sygnet druk. Szarfenberg, Hieronim (ca 1531-ca 1555) 8x6 cm k. tyt.
  • głowy proroków, władców i papieży w medalionach 3x3 cm passim drzew.
  • Orzeł Zygmunta Augusta 16x11 cm k. tyt. verso drzew.
  • szlachcic polski w izbie piszący przy stole lutnia 16 w. 12,5x13 cm k. A6 drzew.
  • rajski ogród 15x11,5 cm k. A6v drzew.
  • Adam i Ewa grzech pierworodny 6x9 cm k. 1v drzew.
  • Kain zabija Abla 6,5x7 cm k. 2 drzew.
  • Adam na łożu śmierci 7x5 cm k. 3v drzew.
  • Arka Noego 9x6,5 cm k. 4v drzew.
  • Wieża Babel 9x6,5 cm k. 7 drzew.
  • król 10x6 cm k. 9v drzew.
  • Abraham i Izaak 9x6 cm k. 10 drzew.
  • Lot i zagłada Sodomy 9x6 cm k. 11v drzew.
  • Izaak na łożu śmierci 9x6 cm k. 13 drzew.
  • Drabina Jakubowa 9x6 cm k. 13v drzew.
  • Józef wrzucany do studni 9x6 cm k. 15 drzew.
  • Jakub na łożu śmierci 7x5 cm k. 17 drzew.
  • Saturn (mit.) 4x5 cm k. 18v drzew.
  • Peleus (mit.) 4x5 cm k. 20 drzew.
  • kobieta 16 w. 4x7 cm k. 21 drzew.
  • Diana (mit.) 4x5 cm k. 21 drzew.
  • Hiob cierpiący 9x8 cm k. 24v drzew.
  • Mojżesz u faraona 9x6 cm k. 26 drzew.
  • manna na pustyni 9x9 cm k. 28 drzew.
  • kapłan żydowski 8x13 cm k. 30v drzew.
  • Mojżesz i Aaron 9x6 cm k. 34v drzew.
  • obóz żydowski namioty 9x6 cm k. 35v drzew.
  • wąż miedziany 6x6 cm k. 38 drzew.
  • Balaam i oślica 9x6 cm k. 38 drzew.
  • Mojżesz testament 9x6 cm k. 39v drzew.
  • Jozue wieszanie pięciu królów 9x6 cm k. 42v drzew.
  • Gedeon (bibl.) 9x6 cm k. 44 drzew.
  • Samson i lew 9x7,5 cm k. 45v drzew.
  • Rut i Noemi (bibl.) 9x6 cm k. 45v drzew.
  • Herkules (mit.) 9x4 cm k. 55 drzew.
  • Samuel (bibl.) 9x6 cm k. 55v drzew.
  • Saul namaszczony na króla 9x6 cm k. 57 drzew.
  • Dawid namaszczony na króla 9x6 cm k. 58 drzew.
  • Dawid i Goliat 9x6 cm k. 58v drzew.
  • Dawid (bibl.) sceny 9x6 cm k. 60v, 61v, 62, 64, 65v, 66, 68 drzew.
  • Dawid i Batszeba 10x7 cm k. 63v drzew.
  • Absalom (bibl.) powieszony na włosach 9x6 cm k. 65 drzew.
  • król grecki 10x6 cm k. 67 drzew.
  • Dydona (mit.) 7x4 cm k. 67v drzew.
  • Salomon (bibl.) sprawujący sąd 9x6 cm k. 68v, 69, 70 drzew.
  • Roboam król Judei 9,5x5,5 cm k. 74 drzew.
  • stos ofiarny 9x6 cm k. 76 drzew.
  • Eliasz (bibl.) i dzieci 9x6 cm k. 78 drzew.
  • Ezechiasz król Judei 8,5x6,5 cm k. 81v drzew.
  • Eliasz (bibl.) 9x6 cm k. 83 drzew.
  • Jonasz (bibl.) pod drzewem 9x6 cm k. 84v drzew.
  • Ozeasz (bibl.) matka z dziecmi 9x6 cm k. 85 drzew.
  • Daniel (bibl.) w jaskini lwów 9x6 cm k. 85v, 101v drzew.
  • Izajasz (bibl.) 9x6 cm k. 86 drzew.
  • Jeremiasz (bibl.) 9x6 cm k. 86v drzew.
  • Ezechiel (bibl.) 9x6 cm k. 88 drzew.
  • Tobiasz (bibl.) 9x6 cm k. 89v drzew.
  • Lukrecja Rzymianka 7x4 cm k. 96 drzew.
  • Judyta z głową Holofernesa 9x6 cm k. 104 drzew.
  • Estera (bibl.) 9x6 cm k. 105 drzew.
  • żołnierz rzymski na koniu posąg 11x11 cm k. 109v drzew.
  • mężczyzna 16 w. 6x5 cm k. 111, 116, 172, 198v drzew.
  • Aleksander Wielki 8,5x7 cm k. 112 drzew.
  • król rzymski 9,5x5,5 cm k. 119 drzew.
  • Sybilla perska 8,5x5,5 cm k. 120v drzew.
  • Sybilla libijska 8,5x5 cm k. 121 drzew.
  • Sybilla delficka 8,5x5 cm k. 121 drzew.
  • Sybilla Chimeria 6x4 cm k. 121v drzew.
  • Sybille wróżbici 8x5 cm k. 121v, 122, 122v, 123, 123v drzew.
  • Sąd Ostateczny 14x10 cm k. 124 drzew.
  • Zwiastowanie Maryi Pannie 12x8 cm k. 124v drzew.
  • Jan Chrzciciel 9x6 cm k. 125 drzew.
  • Jezus Chrystus Boże Narodzenie 14x10 cm k. 126 drzew.
  • Piotr św. 12x8 cm k. 129v drzew.
  • Paweł św. 12x8 cm k. 130v drzew.
  • Neron (cesarz rzymski ; 37-68) 6,5x4,5 cm k. 132 drzew.
  • Linus (papież ; ?-ca 78) 6x4 cm k. 132v drzew.
  • bitwa 14,5x8 cm k. 133v, 211, 220v, 244 drzew.
  • Domicjan (cesarz rzymski ; 51-96) 6,5,5x4,5 cm k. 135 drzew.
  • Heliogabal (cesarz rzymski ; 204-222) 7,5,5x4 cm k. 137v drzew.
  • Aleksander Sewer (cesarz rzymski ; 208-235) 7x5 cm k. 138 drzew.
  • Filip I Arab (cesarz rzymski ; 204-249) 10x5,5 cm k. 138v drzew.
  • Lucjusz Domicjusz Aurelian (cesarz rzymski ; 214-275) 8,5x6,5 cm k. 139v drzew.
  • Zenobia (królowa Palmyry ; ?-post 274) 7x4 cm k. 140 drzew.
  • Konstantyn Wielki (cesarz rzymski ; 274?-337) 9,5x6 cm k. 142 drzew.
  • Teodozjusz II (cesarz bizantyński ; 401-450) 7x5 cm k. 145 drzew.
  • Herakliusz (cesarz bizantyński ; ca 574-641) 7x4 cm k. 149v drzew.
  • Mahomet (ca 570-632) 6x4,5 cm k. 150 drzew.
  • Otton I (cesarz rzymski ; 912-973) 10x5,5 cm k. 158 drzew.
  • Fryderyk I Barbarossa (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1122-1190) 7x4,5 cm k. 164v drzew.
  • Fryderyk V Szwabski (książę Szwabii ; 1167-1191) 6,5x4 cm k. 165v drzew.
  • Benedykt XI (papież ; 1240-1304) 6x5 cm k. 167v drzew.
  • świat mapa 16 w. 27x18 cm k. 181v drzew.
  • piramidy Egipt 16 w. 6x5 cm k. 188v drzew.
  • miasta na półwyspach 14x8 cm k. 189v, 207 drzew.
  • wulkan 16 w. 6x5 cm k. 193v, 209 drzew.
  • Edynburg (Wielka Brytania) 16 w. 8,5x6 cm k. 194v drzew.
  • Trewir (Niemcy) 16 w. 8,5x6 cm k. 197v drzew.
  • Lucerna (Szwajcaria) 16 w. 8,5x6 cm k. 199 drzew.
  • Hatto II arcybiskup Moguncji (?-970) myszy 8x6 cm k. 201 drzew.
  • Kolonia (Niemcy) 16 w. 8,5x6 cm k. 201v drzew.
  • Augsburg (Niemcy) 16 w. 8,5x6 cm k. 203v drzew.
  • Julinum Jomsborg legendarne miasto Wikingów 8,5x6 cm k. 206 drzew.
  • Attyla wódz Hunów (395?-453) 6x5 cm k. 211v drzew.
  • Stefan I Święty (król Węgier ; ca 969-1038) 6x5 cm k. 213 drzew.
  • Samuel Aba (król Węgier ; 1010-1044) 6x5 cm k. 213v drzew.
  • Władysław Warneńczyk (król Polski i Węgier ; 1424-1444) 8,5x6,5 cm k. 217 drzew.
  • Maciej Korwin (król Węgier i Czech ; 1443-1490) 6,5x6,5 cm k. 217v drzew.
  • rycerze 9x6 cm k. 218v, 233 drzew.
  • Libusza (postać legendarna) 6,5x4 cm k. 219v drzew.
  • Przemysł Oracz (postać legendarna) 9x6 cm k. 219v drzew.
  • Borzywoj I (książę Czech ; 852?-889) 6,5x5 cm k. 222v drzew.
  • Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-935?) 6,5x5 cm k. 223v drzew.
  • Wojciech (św. ; ca 956-997) 9,5x7 cm k. 223v drzew.
  • Przemysł Ottokar I (książę Czech ; ca 1155-1230) 6,5x5 cm k. 225v drzew.
  • Wizymir (postać legendarna) 9x6 cm k. 233v drzew.
  • Krak (postać legendarna) 9x6 cm k. 234 drzew.
  • Wanda (postać legendarna) 7x4,5 cm k. 234v drzew.
  • Popiel (postać legendarna) mysia wieża 8x7 cm k. 235v drzew.
  • Piast (postać legendarna) 9x6 cm k. 235v drzew.
  • Siemomysł (książę Polan) 6,5x5 cm k. 236 drzew.
  • Mieszko I (książę Polski ; ca 935-992) 6,5x5 cm k. 236v drzew.
  • Bolesław Chrobry (król Polski ; 967-1025) 6,5x5 cm k. 237v drzew.
  • Mieszko II (król Polski ; 990-1034) 6,5x5 cm k. 238v drzew.
  • Kazimierz I Odnowiciel (książę Polski ; 1016-1058) 6,5x5 cm k. 239v drzew.
  • Bolesław Śmiały (król Polski ; 1039-1081) 6,5x5 cm k. 240 drzew.
  • Stanisław (św. ; ca 1030-1079) 9,5x7 cm k. 241 drzew.
  • Władysław Herman (książę Polski ; ca 1043-1102) 6x5 cm k. 241v drzew.
  • Bolesław Krzywousty (książę Polski ; 1086-1138) 6,5x5 cm k. 243 drzew.
  • Władysław II Wygnaniec (książę Polski ; 1105-1159) 6,5x5 cm k. 246 drzew.
  • Bolesław IV Kędzierzawy (książę Polski ; 1146-1173) 6,5x5 cm k. 247 drzew.
  • Kazimierz II Sprawiedliwy (książę Polski ; 1138-1194) 6,5x5 cm k. 247v drzew.
  • Bolesław V Wstydliwy (książę krakowsko-sandomierski ; 1226-1279) 6,5x5 cm k. 251 drzew.
  • Leszek Czarny (książę łęczycki ; ca 1240-1288) 6,5x5 cm k. 255 drzew.
  • Henryk IV Probus (książę wrocławski i krakowski ; ca 1257-1290) 6,5x5 cm k. 256v drzew.
  • Przemysł II (król Polski ; ; 1257-1296) 6,5x5 cm k. 258 drzew.
  • Wacław II (król Czech i Polski ; 1271-1305) 6,5x5 cm k. 258v drzew.
  • Władysław Łokietek (król Polski ; 1260-1333) 6,5x5 cm k. 259v drzew.
  • Kazimierz Wielki (król Polski ; 1310-1370) 6,5x5 cm k. 262v drzew.
  • Ludwik Węgierski (król Węgier ; 1326-1382) 6,5x5 cm k. 265v drzew.
  • Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1362-1434) 17x15 cm k. 269v drzew.
  • Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492) 12x8 cm k. 277 drzew.
  • Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501) 6,5x5 cm k. 282 drzew.
  • Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) 6,5x5 cm k. 285 drzew.
  • Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548) 12x8 cm k. 288 drzew.
  • Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572) 13,5x9 cm k. 301v drzew.
  • morze mapa statek 16 w. 14,5x10 cm k. 305, 313 drzew.
  • San Domingo Ameryka odkrycia geograficzne 7,5x6 cm k. 306 drzew.
  • odkrycia geograficzne tubylcy 6,5x5 cm k. 308, 310 drzew.
  • odkrycia geograficzne zwierzę (mityczne) 6,5x9 cm k. 308v drzew.
  • ćwiartowanie człowieka 7x6 cm k. 309 drzew.
  • odkrycia geograficzne tubylcy 9x14,5 cm k. 310v drzew.
  • odkrycia geograficzne tubylcy 7,5x6,5 cm k. 313v drzew.
  • odkrycia geograficzne zwierzęta (mityczne) 7,5x6,5 cm k. 314 drzew.
  • słoń polowanie 7,5x6,5 cm k. 315 drzew.
  • miasto 16 w. 8,5x6 cm k. 316, 318v drzew.
  • roślinność 8x7 cm k. 317v drzew.
  • wędrowiec ścieżka nadmorska 8x14 cm k. 318 drzew.
 • Proweniencja :
  • "Ta xiązka dostała mi się po śmierci oyca Konstantego Rogalińskiego przy sprzedaży Golejewka J.P. Bronikowskiemu szwagrowi wziąłem w skarbcu 1784 d. 3 lipca w Golejewku. Wawrzyniec Rogaliński" - [rkps]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "Tę ksiąszkę darowałem Wnukowi memu Konstantemu Rogalińskiemu w Brodach R. 1716 d. 15 Aprilis. Czegom nie dopisał w ni, to on niech zakonczy. Konstanty Marszewski mpa" - [rkps]
 • Mecenas: Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Poezja łacińska 16 w.
  • Kronika 16 w.
  • Poezja polska 16 w.
  • Historiografia 16 w.
  • Polska historia do 16 w.
 • Uwagi:
  • K. A6v rkps fragment wiersza łac.
  • Def.: brak fragmentów wielu kart (uzupełnione rękopisem), brak k. 155-157 (uzupełnione rękopisem). K. 3 mylnie zadrukowano jako k. 4.
  • Wariant wydania. Wg Dariusza Śnieżki, od k. 229, pełniejszy tekst wydania niż w sygn. Cim.F.4294, od przedmowy do Kroniki polskiej.
  • Dołączony fragment niesygnowanej luźnej karty - prawdopodobnie ostatniej liczbowanej przed Rejestrem, ale nie pochodzi ona z tego wydania.
  • K. A6 (z pierwszej składki) wszyta w złym miejscu - między k. A1 i A2
  • Liczne zapiski rkps w j. polskim.
 • Katalogi :
  • E. XIII,86
  • PK. 112

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Bielski, Marcin $d (ca 1495-1575)
 • 245 $a Kronika wszytkyego swyata na szesc wiekow a na czwory księgi takież Monarchie rozdzielona, rozmaitych historij, tak w swyętym pismye yako w prostym, s kozmografią nową y z rozmaitemi krolestwy, tak pogańskimi, żydowskimi, yako krzesciańskimy w ktorey też żywoty papyeskye, cesarskye, y krolow inych takyeż ksyążąt, od początku swyata aż do tego roku ktory sye pisze 1554. Myedzy ktoremi też nasza Polska yest z osobna położona, y swyata nowego wypisanye.
 • 246 $a "Florus ut exiguis comprenderat omnia chartis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Haec quicunq[ue] leges, diversis eruta libris [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Kto chce prętko ten wssystek swyat schodzić [...]" $i [Inc.:]
 • 246 $a "Swyat widzimy iż na wssytkim schodzi [...]" $i [Inc.:]
 • 250 $a War. B
 • 260 $a Drukowano w Krakowie $b przez Hieronima Scharffenberga $c 1554 $k Polska $m Kraków $w Szarfenberg, Hieronim (ca 1531-ca 1555)
 • 300 $a [8], 324, [7] k., sygn.: A1-6, A-Fff6, Ggg1-8, Hhh-Lll4, Mmm1-4, Nnn1-2, Ooo1-2, Ppp1-3 $c
 • 340 $e Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe (strychulec), nacięcia po zapięciach
 • 500 $a K. A6v rkps fragment wiersza łac.
 • 500 $a Def.: brak fragmentów wielu kart (uzupełnione rękopisem), brak k. 155-157 (uzupełnione rękopisem). $a K. 3 mylnie zadrukowano jako k. 4.
 • 500 $a Wariant wydania. Wg Dariusza Śnieżki, od k. 229, pełniejszy tekst wydania niż w sygn. Cim.F.4294, od przedmowy do Kroniki polskiej.
 • 500 $a Dołączony fragment niesygnowanej luźnej karty - prawdopodobnie ostatniej liczbowanej przed Rejestrem, ale nie pochodzi ona z tego wydania.
 • 500 $a K. A6 (z pierwszej składki) wszyta w złym miejscu - między k. A1 i A2
 • 500 $a Liczne zapiski rkps w j. polskim.
 • 505 $a Aliud [Inc.:] "Florus ut exiguis comprenderat omnia chartis [...]"
 • 505 $a Venceslaus Samotuliensis [Inc.:] "Quid peregrina iuvat plenis evolvere chartis [...]"
 • 505 $a Ku czytelnikowi [Inc.:] "Kto chce prętko ten wssystek swyat schodzić [...]"
 • 505 $a [Inc.:] "Swyat widzimy iż na wssytkim schodzi [...]"
 • 505 $a Lectori candido Andreas Tricesius [Inc.:] "Haec quicunq[ue] leges, diversis eruta libris [...]"
 • 510 $a E. $c XIII,86
 • 510 $a PK. $c 112
 • 530 $d Mf 4072
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "Ta xiązka dostała mi się po śmierci oyca Konstantego Rogalińskiego przy sprzedaży Golejewka J.P. Bronikowskiemu szwagrowi wziąłem w skarbcu 1784 d. 3 lipca w Golejewku. Wawrzyniec Rogaliński" - [rkps] $m Golejewko? $w Rogaliński Konstanty $w Bronikowski $w Rogaliński Wawrzyniec
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. 187[...] $w Działyński Tytus
 • 561 $a "Tę ksiąszkę darowałem Wnukowi memu Konstantemu Rogalińskiemu w Brodach R. 1716 d. 15 Aprilis. Czegom nie dopisał w ni, to on niech zakonczy. Konstanty Marszewski mpa" - [rkps] $m Brody $r 1716 $w Marszewski Konstanty $w Rogaliński Konstanty
 • 650 $a Poezja łacińska $y 16 w.
 • 650 $a Kronika $y 16 w.
 • 650 $a Poezja polska $y 16 w.
 • 650 $a Historiografia $y 16 w.
 • 651 $a Polska $x historia $y do 16 w.
 • 700 $a Trzecieski, Andrzej $d (ante 1530-1584)
 • 700 $a Wacław z Szamotuł $d (ca 1524-ca 1560)
 • 777 $a Trzecieski, Andrzej (ante 1530-1584) $t Lectori candido
 • 777 $a Wacław z Szamotuł (ca 1524-ca 1560) $t "Quid peregrina iuvat plenis evolvere chartis [...]"
 • 852 $j Cim.F.4062 $q Def.
 • 900 $c król asyryjski $f 6x5 cm $k k. 10 $m drzew.
 • 900 $c sygnet druk. |Szarfenberg, Hieronim (ca 1531-ca 1555) $f 8x6 cm $k k. tyt.
 • 900 $c głowy proroków, władców i papieży w medalionach $f 3x3 cm $k passim $m drzew.
 • 900 $c Orzeł Zygmunta Augusta $f 16x11 cm $k k. tyt. verso $m drzew.
 • 900 $c szlachcic polski w izbie piszący przy stole |lutnia 16 w. $f 12,5x13 cm $k k. A6 $m drzew.
 • 900 $c rajski ogród $f 15x11,5 cm $k k. A6v $m drzew.
 • 900 $c Adam i Ewa grzech pierworodny $f 6x9 cm $k k. 1v $m drzew.
 • 900 $c Kain zabija Abla $f 6,5x7 cm $k k. 2 $m drzew.
 • 900 $c Adam na łożu śmierci $f 7x5 cm $k k. 3v $m drzew.
 • 900 $c Arka Noego $f 9x6,5 cm $k k. 4v $m drzew.
 • 900 $c Wieża Babel $f 9x6,5 cm $k k. 7 $m drzew.
 • 900 $c król $f 10x6 cm $k k. 9v $m drzew.
 • 900 $c Abraham i Izaak $f 9x6 cm $k k. 10 $m drzew.
 • 900 $c Lot i zagłada Sodomy $f 9x6 cm $k k. 11v $m drzew.
 • 900 $c Izaak na łożu śmierci $f 9x6 cm $k k. 13 $m drzew.
 • 900 $c Drabina Jakubowa $f 9x6 cm $k k. 13v $m drzew.
 • 900 $c Józef wrzucany do studni $f 9x6 cm $k k. 15 $m drzew.
 • 900 $c Jakub na łożu śmierci $f 7x5 cm $k k. 17 $m drzew.
 • 900 $c Saturn (mit.) $f 4x5 cm $k k. 18v $m drzew.
 • 900 $c Peleus (mit.) $f 4x5 cm $k k. 20 $m drzew.
 • 900 $c kobieta 16 w. $f 4x7 cm $k k. 21 $m drzew.
 • 900 $c Diana (mit.) $f 4x5 cm $k k. 21 $m drzew.
 • 900 $c Hiob cierpiący $f 9x8 cm $k k. 24v $m drzew.
 • 900 $c Mojżesz u faraona $f 9x6 cm $k k. 26 $m drzew.
 • 900 $c manna na pustyni $f 9x9 cm $k k. 28 $m drzew.
 • 900 $c kapłan żydowski $f 8x13 cm $k k. 30v $m drzew.
 • 900 $c Mojżesz i Aaron $f 9x6 cm $k k. 34v $m drzew.
 • 900 $c obóz żydowski namioty $f 9x6 cm $k k. 35v $m drzew.
 • 900 $c wąż miedziany $f 6x6 cm $k k. 38 $m drzew.
 • 900 $c Balaam i oślica $f 9x6 cm $k k. 38 $m drzew.
 • 900 $c Mojżesz testament $f 9x6 cm $k k. 39v $m drzew.
 • 900 $c Jozue |wieszanie pięciu królów $f 9x6 cm $k k. 42v $m drzew.
 • 900 $c Gedeon (bibl.) $f 9x6 cm $k k. 44 $m drzew.
 • 900 $c Samson i lew $f 9x7,5 cm $k k. 45v $m drzew.
 • 900 $c Rut i Noemi (bibl.) $f 9x6 cm $k k. 45v $m drzew.
 • 900 $c Herkules (mit.) $f 9x4 cm $k k. 55 $m drzew.
 • 900 $c Samuel (bibl.) $f 9x6 cm $k k. 55v $m drzew.
 • 900 $c Saul namaszczony na króla $f 9x6 cm $k k. 57 $m drzew.
 • 900 $c Dawid namaszczony na króla $f 9x6 cm $k k. 58 $m drzew.
 • 900 $c Dawid i Goliat $f 9x6 cm $k k. 58v $m drzew.
 • 900 $c Dawid (bibl.) sceny $f 9x6 cm $k k. 60v, 61v, 62, 64, 65v, 66, 68 $m drzew.
 • 900 $c Dawid i Batszeba $f 10x7 cm $k k. 63v $m drzew.
 • 900 $c Absalom (bibl.) powieszony na włosach $f 9x6 cm $k k. 65 $m drzew.
 • 900 $c król grecki $f 10x6 cm $k k. 67 $m drzew.
 • 900 $c Dydona (mit.) $f 7x4 cm $k k. 67v $m drzew.
 • 900 $c Salomon (bibl.) sprawujący sąd $f 9x6 cm $k k. 68v, 69, 70 $m drzew.
 • 900 $c Roboam król Judei $f 9,5x5,5 cm $k k. 74 $m drzew.
 • 900 $c stos ofiarny $f 9x6 cm $k k. 76 $m drzew.
 • 900 $c Eliasz (bibl.) i dzieci $f 9x6 cm $k k. 78 $m drzew.
 • 900 $c Ezechiasz król Judei $f 8,5x6,5 cm $k k. 81v $m drzew.
 • 900 $c Eliasz (bibl.) $f 9x6 cm $k k. 83 $m drzew.
 • 900 $c Jonasz (bibl.) pod drzewem $f 9x6 cm $k k. 84v $m drzew.
 • 900 $c Ozeasz (bibl.) |matka z dziecmi $f 9x6 cm $k k. 85 $m drzew.
 • 900 $c Daniel (bibl.) w jaskini lwów $f 9x6 cm $k k. 85v, 101v $m drzew.
 • 900 $c Izajasz (bibl.) $f 9x6 cm $k k. 86 $m drzew.
 • 900 $c Jeremiasz (bibl.) $f 9x6 cm $k k. 86v $m drzew.
 • 900 $c Ezechiel (bibl.) $f 9x6 cm $k k. 88 $m drzew.
 • 900 $c Tobiasz (bibl.) $f 9x6 cm $k k. 89v $m drzew.
 • 900 $c Lukrecja |Rzymianka $f 7x4 cm $k k. 96 $m drzew.
 • 900 $c Judyta z głową Holofernesa $f 9x6 cm $k k. 104 $m drzew.
 • 900 $c Estera (bibl.) $f 9x6 cm $k k. 105 $m drzew.
 • 900 $c żołnierz rzymski na koniu posąg $f 11x11 cm $k k. 109v $m drzew.
 • 900 $c mężczyzna 16 w. $f 6x5 cm $k k. 111, 116, 172, 198v $m drzew.
 • 900 $c Aleksander Wielki $f 8,5x7 cm $k k. 112 $m drzew.
 • 900 $c król rzymski $f 9,5x5,5 cm $k k. 119 $m drzew.
 • 900 $c Sybilla perska $f 8,5x5,5 cm $k k. 120v $m drzew.
 • 900 $c Sybilla libijska $f 8,5x5 cm $k k. 121 $m drzew.
 • 900 $c Sybilla delficka $f 8,5x5 cm $k k. 121 $m drzew.
 • 900 $c Sybilla Chimeria $f 6x4 cm $k k. 121v $m drzew.
 • 900 $c Sybille |wróżbici $f 8x5 cm $k k. 121v, 122, 122v, 123, 123v $m drzew.
 • 900 $c Sąd Ostateczny $f 14x10 cm $k k. 124 $m drzew.
 • 900 $c Zwiastowanie Maryi Pannie $f 12x8 cm $k k. 124v $m drzew.
 • 900 $c Jan Chrzciciel $f 9x6 cm $k k. 125 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Boże Narodzenie $f 14x10 cm $k k. 126 $m drzew.
 • 900 $c Piotr św. $f 12x8 cm $k k. 129v $m drzew.
 • 900 $c Paweł św. $f 12x8 cm $k k. 130v $m drzew.
 • 900 $c Neron (cesarz rzymski ; 37-68) $f 6,5x4,5 cm $k k. 132 $m drzew.
 • 900 $c Linus (papież ; ?-ca 78) $f 6x4 cm $k k. 132v $m drzew.
 • 900 $c bitwa $f 14,5x8 cm $k k. 133v, 211, 220v, 244 $m drzew.
 • 900 $c Domicjan (cesarz rzymski ; 51-96) $f 6,5,5x4,5 cm $k k. 135 $m drzew.
 • 900 $c Heliogabal (cesarz rzymski ; 204-222) $f 7,5,5x4 cm $k k. 137v $m drzew.
 • 900 $c Aleksander Sewer (cesarz rzymski ; 208-235) $f 7x5 cm $k k. 138 $m drzew.
 • 900 $c Filip I Arab (cesarz rzymski ; 204-249) $f 10x5,5 cm $k k. 138v $m drzew.
 • 900 $c Lucjusz Domicjusz Aurelian (cesarz rzymski ; 214-275) $f 8,5x6,5 cm $k k. 139v $m drzew.
 • 900 $c Zenobia (królowa Palmyry ; ?-post 274) $f 7x4 cm $k k. 140 $m drzew.
 • 900 $c Konstantyn Wielki (cesarz rzymski ; 274?-337) $f 9,5x6 cm $k k. 142 $m drzew.
 • 900 $c Teodozjusz II (cesarz bizantyński ; 401-450) $f 7x5 cm $k k. 145 $m drzew.
 • 900 $c Herakliusz (cesarz bizantyński ; ca 574-641) $f 7x4 cm $k k. 149v $m drzew.
 • 900 $c Mahomet (ca 570-632) $f 6x4,5 cm $k k. 150 $m drzew.
 • 900 $c Otton I (cesarz rzymski ; 912-973) $f 10x5,5 cm $k k. 158 $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk I Barbarossa (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1122-1190) $f 7x4,5 cm $k k. 164v $m drzew.
 • 900 $c Fryderyk V Szwabski (książę Szwabii ; 1167-1191) $f 6,5x4 cm $k k. 165v $m drzew.
 • 900 $c Benedykt XI (papież ; 1240-1304) $f 6x5 cm $k k. 167v $m drzew.
 • 900 $c świat mapa 16 w. $f 27x18 cm $k k. 181v $m drzew.
 • 900 $c piramidy Egipt 16 w. $f 6x5 cm $k k. 188v $m drzew.
 • 900 $c miasta na półwyspach $f 14x8 cm $k k. 189v, 207 $m drzew.
 • 900 $c wulkan 16 w. $f 6x5 cm $k k. 193v, 209 $m drzew.
 • 900 $c Edynburg (Wielka Brytania) 16 w. $f 8,5x6 cm $k k. 194v $m drzew.
 • 900 $c Trewir (Niemcy) 16 w. $f 8,5x6 cm $k k. 197v $m drzew.
 • 900 $c Lucerna (Szwajcaria) 16 w. $f 8,5x6 cm $k k. 199 $m drzew.
 • 900 $c Hatto II arcybiskup Moguncji (?-970) $c myszy $f 8x6 cm $k k. 201 $m drzew.
 • 900 $c Kolonia (Niemcy) 16 w. $f 8,5x6 cm $k k. 201v $m drzew.
 • 900 $c Augsburg (Niemcy) 16 w. $f 8,5x6 cm $k k. 203v $m drzew.
 • 900 $c Julinum |Jomsborg legendarne miasto Wikingów $f 8,5x6 cm $k k. 206 $m drzew.
 • 900 $c Attyla wódz Hunów (395?-453) $f 6x5 cm $k k. 211v $m drzew.
 • 900 $c Stefan I Święty (król Węgier ; ca 969-1038) $f 6x5 cm $k k. 213 $m drzew.
 • 900 $c Samuel Aba (król Węgier ; 1010-1044) $f 6x5 cm $k k. 213v $m drzew.
 • 900 $c Władysław Warneńczyk (król Polski i Węgier ; 1424-1444) $f 8,5x6,5 cm $k k. 217 $m drzew.
 • 900 $c Maciej Korwin (król Węgier i Czech ; 1443-1490) $f 6,5x6,5 cm $k k. 217v $m drzew.
 • 900 $c rycerze $f 9x6 cm $k k. 218v, 233 $m drzew.
 • 900 $c Libusza (postać legendarna) $f 6,5x4 cm $k k. 219v $m drzew.
 • 900 $c Przemysł Oracz (postać legendarna) $f 9x6 cm $k k. 219v $m drzew.
 • 900 $c Borzywoj I (książę Czech ; 852?-889) $f 6,5x5 cm $k k. 222v $m drzew.
 • 900 $c Wacław I Święty (książę Czech ; ca 907-935?) $f 6,5x5 cm $k k. 223v $m drzew.
 • 900 $c Wojciech (św. ; ca 956-997) $f 9,5x7 cm $k k. 223v $m drzew.
 • 900 $c Przemysł Ottokar I (książę Czech ; ca 1155-1230) $f 6,5x5 cm $k k. 225v $m drzew.
 • 900 $c Wizymir (postać legendarna) $f 9x6 cm $k k. 233v $m drzew.
 • 900 $c Krak (postać legendarna) $f 9x6 cm $k k. 234 $m drzew.
 • 900 $c Wanda (postać legendarna) $f 7x4,5 cm $k k. 234v $m drzew.
 • 900 $c Popiel (postać legendarna) |mysia wieża $f 8x7 cm $k k. 235v $m drzew.
 • 900 $c Piast (postać legendarna) $f 9x6 cm $k k. 235v $m drzew.
 • 900 $c Siemomysł (książę Polan) $f 6,5x5 cm $k k. 236 $m drzew.
 • 900 $c Mieszko I (książę Polski ; ca 935-992) $f 6,5x5 cm $k k. 236v $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Chrobry (król Polski ; 967-1025) $f 6,5x5 cm $k k. 237v $m drzew.
 • 900 $c Mieszko II (król Polski ; 990-1034) $f 6,5x5 cm $k k. 238v $m drzew.
 • 900 $c Kazimierz I Odnowiciel (książę Polski ; 1016-1058) $f 6,5x5 cm $k k. 239v $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Śmiały (król Polski ; 1039-1081) $f 6,5x5 cm $k k. 240 $m drzew.
 • 900 $c Stanisław (św. ; ca 1030-1079) $f 9,5x7 cm $k k. 241 $m drzew.
 • 900 $c Władysław Herman (książę Polski ; ca 1043-1102) $f 6x5 cm $k k. 241v $m drzew.
 • 900 $c Bolesław Krzywousty (książę Polski ; 1086-1138) $f 6,5x5 cm $k k. 243 $m drzew.
 • 900 $c Władysław II Wygnaniec (książę Polski ; 1105-1159) $f 6,5x5 cm $k k. 246 $m drzew.
 • 900 $c Bolesław IV Kędzierzawy (książę Polski ; 1146-1173) $f 6,5x5 cm $k k. 247 $m drzew.
 • 900 $c Kazimierz II Sprawiedliwy (książę Polski ; 1138-1194) $f 6,5x5 cm $k k. 247v $m drzew.
 • 900 $c Bolesław V Wstydliwy (książę krakowsko-sandomierski ; 1226-1279) $f 6,5x5 cm $k k. 251 $m drzew.
 • 900 $c Leszek Czarny (książę łęczycki ; ca 1240-1288) $f 6,5x5 cm $k k. 255 $m drzew.
 • 900 $c Henryk IV Probus (książę wrocławski i krakowski ; ca 1257-1290) $f 6,5x5 cm $k k. 256v $m drzew.
 • 900 $c Przemysł II (król Polski ; ; 1257-1296) $f 6,5x5 cm $k k. 258 $m drzew.
 • 900 $c Wacław II (król Czech i Polski ; 1271-1305) $f 6,5x5 cm $k k. 258v $m drzew.
 • 900 $c Władysław Łokietek (król Polski ; 1260-1333) $f 6,5x5 cm $k k. 259v $m drzew.
 • 900 $c Kazimierz Wielki (król Polski ; 1310-1370) $f 6,5x5 cm $k k. 262v $m drzew.
 • 900 $c Ludwik Węgierski (król Węgier ; 1326-1382) $f 6,5x5 cm $k k. 265v $m drzew.
 • 900 $c Władysław Jagiełło (król Polski ; ca 1362-1434) $f 17x15 cm $k k. 269v $m drzew.
 • 900 $c Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492) $f 12x8 cm $k k. 277 $m drzew.
 • 900 $c Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501) $f 6,5x5 cm $k k. 282 $m drzew.
 • 900 $c Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506) $f 6,5x5 cm $k k. 285 $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548) $f 12x8 cm $k k. 288 $m drzew.
 • 900 $c Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572) $f 13,5x9 cm $k k. 301v $m drzew.
 • 900 $c morze mapa |statek 16 w. $f 14,5x10 cm $k k. 305, 313 $m drzew.
 • 900 $c San Domingo |Ameryka |odkrycia geograficzne $f 7,5x6 cm $k k. 306 $m drzew.
 • 900 $c odkrycia geograficzne |tubylcy $f 6,5x5 cm $k k. 308, 310 $m drzew.
 • 900 $c odkrycia geograficzne |zwierzę (mityczne) $f 6,5x9 cm $k k. 308v $m drzew.
 • 900 $c ćwiartowanie człowieka $f 7x6 cm $k k. 309 $m drzew.
 • 900 $c odkrycia geograficzne |tubylcy $f 9x14,5 cm $k k. 310v $m drzew.
 • 900 $c odkrycia geograficzne |tubylcy $f 7,5x6,5 cm $k k. 313v $m drzew.
 • 900 $c odkrycia geograficzne |zwierzęta (mityczne) $f 7,5x6,5 cm $k k. 314 $m drzew.
 • 900 $c słoń polowanie $f 7,5x6,5 cm $k k. 315 $m drzew.
 • 900 $c miasto 16 w. $f 8,5x6 cm $k k. 316, 318v $m drzew.
 • 900 $c roślinność $f 8x7 cm $k k. 317v $m drzew.
 • 900 $c wędrowiec |ścieżka nadmorska $f 8x14 cm $k k. 318 $m drzew.
 • 910 $a Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572) $n Bielski, Marcin (ca 1495-1575)
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a MM $d 19.09.01

Indexes