Postilla catholica, to iest / Kazania na ewangelie niedzielne y odświętne przez cały rok: według wykładu samego prawdziwego Kościoła S. powszechnego. Teraz znowu przeyźrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom postylle kacerskiey: y regestr dwoiaki /

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4066/1,1
 • Kopie: Mf 4076
 • Autor: Wujek, Jakub (1541-1597)
 • Współautor:
  • Karnkowski, Stanisław (1520-1603). Przedm.
  • Grochowski, Stanisław (1542-1612). Aut. wiersza
  • Uchański, Jakub (1502-1581). Przedm.
 • Tytuł :
  • Postilla catholica, to iest / Kazania na ewangelie niedzielne y odświętne przez cały rok: według wykładu samego prawdziwego Kościoła S. powszechnego. Teraz znowu przeyźrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom postylle kacerskiey: y regestr dwoiaki / przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca theologa Societatis Iesu. [T. 1], cz. 1, Na niedziele. Ozimia: od adwentu aż do S. Troyce.
  • "Patrz jako właśnie tę twarz nam conterfetują [...]" [Inc.]
 • Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarni Siebeneycherowey 1584
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Siebeneicher, Jakub (post 1557-1604)
 • Opis fizyczny : [28], 448 s., sygn.: [krzyż]1-6, [dwa krzyże]1-4, 4 nsygn., A-Nn6, Oo-Pp4 il. 2°
 • Oprawa: Deski, skóra biała, wyciski ślepe (strychulec, radełko), supereksl. literniczy, resztki okuć i zapięć, 1612
 • Zawartość : Stanisław Grochowski, [Inc.:] "Patrz jako właśnie tę twarz nam conterfetują [...]" (wiersz na cześć Stefana Batorego), k. [krzyż]1v.
 • Grafika:
  • zatrudnianie robotników Przypowieść o winnicy 11x14 cm s. 104 drzew.
  • Jezus Chrystus uciszenie burzy na jeziorze 11x14 cm s. 81 drzew.
  • zasiew pola Przypowieść o siewcy 11x14 cm s. 89 drzew.
  • Przypowieść o siewcy siewca oracz 11x14 cm s. 114 drzew.
  • Jezus Chrystus z uczniami w drodze do Jerozolimy 11x14 cm s. 125 drzew.
  • diabeł z głową kozy Jezus Chrystus kuszenie na pustyni y 11x14 cm s. 146 drzew.
  • Jezus Chrystus w drodze kobieta prosząca o uzdrowienie córki 11x14 cm s. 159 drzew.
  • Jezus Chrystus wypędzający diabła 11x14 cm s. 171 drzew.
  • Jezus Chrystus rozmnożenie chleba i ryb 11x14 cm s. 185 drzew.
  • Jezus Chrystus w świątyni 11x14 cm s. 197 drzew.
  • Jezus Chrystus Ostatnia Wieczerza 11x14 cm s. 223, 259 drzew.
  • Jezus Chrystus obmywanie nóg apostołom 11x14 cm s. 235 drzew.
  • Jezus Chrystus w Ogrójcu 11x14 cm s. 262 drzew.
  • Jezus Chrystus pojmanie 11x14 cm s. 268 drzew.
  • Jezus Chrystus przed Annaszem 11x14 cm s. 273 drzew.
  • Jezus Chrystus prowadzony do Piłata 11x14 cm s. 281 drzew.
  • Jezus Chrystus biczowanie 11x14 cm s. 288 drzew.
  • Jezus Chrystus koronowanie cierniem 11x14 cm s. 289 drzew.
  • Jezus Chrystus Ecce homo 11x14 cm s. 291 drzew.
  • Jezus Chrystus Droga krzyżowa 11x14 cm s. 295 drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 11x14 cm s. 300, 303 drzew.
  • Niewiasty u grobu 11x14 cm s. 316 drzew.
  • Jezus Chrystus Zmartwychwstanie 11x14 cm s. 318 drzew.
  • Jezus Chrystus droga do Emaus 11x14 cm s. 327 drzew.
  • Jezus Chrystus objawia się apostołom 11x14 cm s. 336 drzew.
  • Jezus Chrystus i niewierny Tomasz 11x14 cm s. 347 drzew.
  • Pasterz z owcami 11x14 cm s. 359 drzew.
  • Jezus Chrystus nauczający 11x14 cm s. 370, 379, 391, 402, 423 drzew.
  • Zesłanie Ducha Świętego 11x14 cm s. 412 drzew.
  • ramka tytułowa ze scenami biblijnymi i apostołami 28x18 cm k. tyt. drzew.
  • Mateusz ewangelista 4x4 cm k. tyt. drzew.
  • Trójca Święta 4x6 cm k. tyt. drzew.
  • Marek ewangelista 4x4 cm k. tyt. drzew.
  • Zwiastowanie Najświęteszej Maryi Pannie 5x4 cm k. tyt. drzew.
  • Jezus Chrystus Boże Narodzenie 5x4 cm k. tyt. drzew.
  • Jezus Chrystus Ukrzyżowanie 5x4 cm k. tyt. drzew.
  • Jezus Chrystus Zmartwychwstanie 5x4 cm k. tyt. drzew.
  • Łukasz ewangelista 4x4 cm k. tyt. drzew.
  • Sąd Ostateczny 4x6 cm k. tyt. drzew.
  • Jan ewangelista 4x4 cm k. tyt. drzew.
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) 17x11,5 cm k. tyt. verso drzew.
  • Jezus Chrystus wjeżdża do Jerozolimy 11x14 cm s. 1 drzew.
  • Jezus Chrystus i wizja Sądu Ostatecznego 11x14 cm s. 11 drzew.
  • Jezus Chrystus i apostołowie miasto w oddali 11x14 cm s. 20 drzew.
  • Jan Chrzciciel chrzest w Jordanie 11x14 cm s. 29 drzew.
  • Jezus Chrystus ofiarowanie w świątyni 11x14 cm s. 43 drzew.
  • Jezus Chrystus 12-letni nauczający mędrców 11x14 cm s. 54 drzew.
  • Jezus Chrystus wesele w Kanie Galilejskiej 11x14 cm s. 63 drzew.
  • Jezus Chrystus uzdrowienie sługi setnika 11x14 cm s. 73 drzew.
 • Proweniencja :
  • "Inscriptus catalogo librorum Alberti de Lubin Faberek plebani in Woniesiec decani Costensis" - [rkps 17 w.]
  • "1612 A.F.W.D.C." - [supereksl.= Albertus Faber parochus in Wonieść decanus Costensis]
  • "Laurentius Milski monasterio 1634 dono dedit" - [rkps]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "[...] 1604" - [rkps na wyklejce]
 • Mecenas: Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Homiletyka 16 w.
  • Poezja polska 16 w.
  • Panegiryk polski 16 w.
  • Kazania polskie 16 w.
 • Uwagi:
  • Oprawa po konserwacji: skóra oryginalna nałożona na nową. Wyciski zatarte, skóra uszkodzona mechanicznie na krawędziach, a w częściach centralnych przez owady. Zachowane prawe górne okucie górnej okładziny. Zapięcia: zachowana metalowa część zapinki dolnej. Po górnej zapince i miejscach mocowania zaczepów pozostały ślady.
  • Kilka glos w j. pol., 16 w.
  • Oprawa: ekslibris literniczy "A.F.W.D.C" oraz wycisk z rokiem: 1612.
 • Katalogi :
  • E. XXXIII,392-394
  • W. 470
  • PK. 1604
 • Adligat: [T. 1-2] adl.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Wujek, Jakub $d (1541-1597)
 • 245 $a Postilla catholica, to iest / |Kazania na ewangelie niedzielne y odświętne przez cały rok: według wykładu samego prawdziwego Kościoła S. powszechnego. Teraz znowu przeyźrzana y poprawiona. Przydane są niektore nowe kazania: y obrona tey Postylle / naprzeciw sprosnym wykrętom y potwarzom postylle kacerskiey: y regestr dwoiaki / $c przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca theologa Societatis Iesu. $n [T. 1], $n cz. 1, $p Na niedziele. $p Ozimia: od adwentu aż do S. Troyce.
 • 246 $a "Patrz jako właśnie tę twarz nam conterfetują [...]" $i [Inc.]
 • 260 $a W Krakowie $b W Drukarni Siebeneycherowey $c 1584 $k Polska $m Kraków $w Siebeneicher, Jakub (post 1557-1604)
 • 300 $a [28], 448 s., sygn.: [krzyż]1-6, [dwa krzyże]1-4, 4 nsygn., A-Nn6, Oo-Pp4 $b il. $c
 • 340 $e Deski, skóra biała, wyciski ślepe (strychulec, radełko), supereksl. literniczy, resztki okuć i zapięć, 1612
 • 500 $a Oprawa po konserwacji: skóra oryginalna nałożona na nową. Wyciski zatarte, skóra uszkodzona mechanicznie na krawędziach, a w częściach centralnych przez owady. Zachowane prawe górne okucie górnej okładziny. Zapięcia: zachowana metalowa część zapinki dolnej. Po górnej zapince i miejscach mocowania zaczepów pozostały ślady.
 • 500 $a Kilka glos w j. pol., 16 w.
 • 500 $a Oprawa: ekslibris literniczy "A.F.W.D.C" oraz wycisk z rokiem: 1612.
 • 505 $a Stanisław Grochowski, [Inc.:] "Patrz jako właśnie tę twarz nam conterfetują [...]" (wiersz na cześć Stefana Batorego), k. [krzyż]1v.
 • 510 $a E. $c XXXIII,392-394
 • 510 $a W. $c 470
 • 510 $a PK. $c 1604
 • 530 $d Mf 4076
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "Inscriptus catalogo librorum Alberti de Lubin Faberek plebani in Woniesiec decani Costensis" - [rkps 17 w.] $w Faber Wojciech z Lubinia
 • 561 $a "1612 A.F.W.D.C." - [supereksl.= Albertus Faber parochus in Wonieść decanus Costensis] $r 1612 $w A.F.W.D.C. zob. Faber, Wojciech z Lubinia
 • 561 $a "Laurentius Milski monasterio 1634 dono dedit" - [rkps] $r 1634 $w Milski, Wawrzyniec
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. $w Działyński Tytus
 • 561 $a "[...] 1604" - [rkps na wyklejce] $r 1604
 • 650 $a Homiletyka $y 16 w.
 • 650 $a Poezja polska $y 16 w.
 • 650 $a Panegiryk polski $y 16 w.
 • 650 $a Kazania polskie $y 16 w.
 • 700 $a Karnkowski, Stanisław $d (1520-1603). $e Przedm.
 • 700 $a Grochowski, Stanisław $d (1542-1612). $e Aut. wiersza
 • 700 $a Uchański, Jakub $d (1502-1581). $e Przedm.
 • 852 $j Cim.F.4066/1,1
 • 900 $c zatrudnianie robotników $c Przypowieść o winnicy $f 11x14 cm $k s. 104 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |uciszenie burzy na jeziorze $f 11x14 cm $k s. 81 $m drzew.
 • 900 $c zasiew pola $c Przypowieść o siewcy $f 11x14 cm $k s. 89 $m drzew.
 • 900 $c Przypowieść o siewcy $c siewca |oracz $f 11x14 cm $k s. 114 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus z uczniami w drodze do Jerozolimy $f 11x14 cm $k s. 125 $m drzew.
 • 900 $c diabeł z głową kozy $c Jezus Chrystus |kuszenie na pustyni y $f 11x14 cm $k s. 146 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus w drodze |kobieta prosząca o uzdrowienie córki $f 11x14 cm $k s. 159 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus wypędzający diabła $f 11x14 cm $k s. 171 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |rozmnożenie chleba i ryb $f 11x14 cm $k s. 185 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus w świątyni $f 11x14 cm $k s. 197 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Ostatnia Wieczerza $f 11x14 cm $k s. 223, 259 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |obmywanie nóg apostołom $f 11x14 cm $k s. 235 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus w Ogrójcu $f 11x14 cm $k s. 262 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus pojmanie $f 11x14 cm $k s. 268 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus przed Annaszem $f 11x14 cm $k s. 273 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus prowadzony do Piłata $f 11x14 cm $k s. 281 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |biczowanie $f 11x14 cm $k s. 288 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |koronowanie cierniem $f 11x14 cm $k s. 289 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Ecce homo $f 11x14 cm $k s. 291 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Droga krzyżowa $f 11x14 cm $k s. 295 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie $f 11x14 cm $k s. 300, 303 $m drzew.
 • 900 $c Niewiasty u grobu $f 11x14 cm $k s. 316 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Zmartwychwstanie $f 11x14 cm $k s. 318 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |droga do Emaus $f 11x14 cm $k s. 327 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus objawia się apostołom $f 11x14 cm $k s. 336 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |niewierny Tomasz $f 11x14 cm $k s. 347 $m drzew.
 • 900 $c Pasterz z owcami $f 11x14 cm $k s. 359 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus nauczający $f 11x14 cm $k s. 370, 379, 391, 402, 423 $m drzew.
 • 900 $c Zesłanie Ducha Świętego $f 11x14 cm $k s. 412 $m drzew.
 • 900 $c ramka tytułowa ze scenami biblijnymi i apostołami $f 28x18 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Mateusz ewangelista $f 4x4 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Trójca Święta $f 4x6 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Marek ewangelista $f 4x4 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Zwiastowanie Najświęteszej Maryi Pannie $f 5x4 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Boże Narodzenie $f 5x4 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Ukrzyżowanie $f 5x4 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |Zmartwychwstanie $f 5x4 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Łukasz ewangelista $f 4x4 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Sąd Ostateczny $f 4x6 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Jan ewangelista $f 4x4 cm $k k. tyt. $m drzew.
 • 900 $c Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) $f 17x11,5 cm $k k. tyt. verso $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus wjeżdża do Jerozolimy $f 11x14 cm $k s. 1 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i |wizja Sądu Ostatecznego $f 11x14 cm $k s. 11 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus i apostołowie |miasto w oddali $f 11x14 cm $k s. 20 $m drzew.
 • 900 $c Jan Chrzciciel |chrzest w Jordanie $f 11x14 cm $k s. 29 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus ofiarowanie w świątyni $f 11x14 cm $k s. 43 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus 12-letni nauczający mędrców $f 11x14 cm $k s. 54 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |wesele w Kanie Galilejskiej $f 11x14 cm $k s. 63 $m drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus |uzdrowienie sługi setnika $f 11x14 cm $k s. 73 $m drzew.
 • 910 $a Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586) $n Wujek, Jakub (1541-1597)
 • 960 $a [T. 1-2] adl.
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a MM $d 19.09.01

Indexes