Questio[n]es librorum de ani[m]a m[a]g[ist]r[i]m Joannis V[er]soris: p[er] m[a]g[ist]r[u]m /

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim. Qu. 2053
 • Kopie: Mf 3125
 • Autor: Jan z Głogowa (1445-1507)
 • Tytuł : Questio[n]es librorum de ani[m]a m[a]g[ist]r[i]m Joannis V[er]soris: p[er] m[a]g[ist]r[u]m / Joa[n]ne[s] Glogorvienser alme universitatis studij Cracovien[sis] maioris collegij collegiati piunioru[m] ph[ilosoph]ie studiis instiututio[n]e noviter eme[n]datum.
 • Adres wydawniczy: (Cracovie) Joannis Haller (1514 [rz.])
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Haller, Jan (ca 1467-1525)
 • Opis fizyczny : [192] k., sygn.: A1-4, B-D8, E-F6, G-H8, I1-4, K1-8, L1-4, M-N8, O1-4, P-S8, T1-4, X1-8, Y1-4, Z1-8, a-d8, e1-6, 4°
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Zawartość : [Na końcu:] Expliciu[n]t questiones [...] Joa[n]nis Versoris sup[er] tres libros de ani[m]a Aristo[telis] p[er] [...] Joannem Glogovie[n]sem [...] resolute nu[n]c denuo ac denuo eme[n]date.
 • Grafika:
  • Kraków herb 45x45 mm k. e5r Drzew.
  • mózg schemat funkcjonowania 145x113 mm k. U6r Drzew.
 • Proweniencja : Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aristoteles (384-322 a.C.) komentarze 16 w.
  • Versor, Ioannes (?-1485)
  • Filozofia przyrody 16 w.
  • Metafizyka 16 w.
 • Uwagi: Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim
 • Katalogi :
  • K.Oss. 871
  • PK. 491
  • W. 28 i 862
  • E. XVII,183
  • Isaac 14376

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Jan z Głogowa $d (1445-1507)
 • 245 $a Questio[n]es librorum de ani[m]a m[a]g[ist]r[i]m Joannis V[er]soris: p[er] m[a]g[ist]r[u]m / $c Joa[n]ne[s] Glogorvienser alme universitatis studij Cracovien[sis] maioris collegij collegiati piunioru[m] ph[ilosoph]ie studiis instiututio[n]e noviter eme[n]datum.
 • 260 $a (Cracovie) $b Joannis Haller $c (1514 [rz.]) $k Polska $m Kraków $w Haller, Jan (ca 1467-1525)
 • 300 $a [192] k., sygn.: A1-4, B-D8, E-F6, G-H8, I1-4, K1-8, L1-4, M-N8, O1-4, P-S8, T1-4, X1-8, Y1-4, Z1-8, a-d8, e1-6, $c
 • 340 $e Półskórek, 19 w.
 • 400 $a Schelling Jan zob. Jan z Głogowa
 • 400 $a Głogowa Jan z zob. Jan z Głogowa
 • 400 $a Gloger zob. Jan z Głogowa
 • 400 $a Glogoviensis zob. Jan z Głogowa
 • 500 $a Notatki rękopiśmienne w języku łacińskim
 • 505 $a [Na końcu:] Expliciu[n]t questiones [...] Joa[n]nis Versoris sup[er] tres libros de ani[m]a Aristo[telis] p[er] [...] Joannem Glogovie[n]sem [...] resolute nu[n]c denuo ac denuo eme[n]date.
 • 510 $a K.Oss. $c 871
 • 510 $a PK. $c 491
 • 510 $a W. $c 28 i 862
 • 510 $a E. $c XVII,183
 • 510 $a Isaac $c 14376
 • 530 $d Mf 3125
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. 1682 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Aristoteles $d (384-322 a.C.) $x komentarze $y 16 w.
 • 600 $a Versor, Ioannes $d (?-1485)
 • 650 $a Filozofia przyrody $y 16 w.
 • 650 $a Metafizyka $y 16 w.
 • 852 $j Cim. Qu. 2053
 • 900 $c Kraków herb $f 45x45 mm $k k. e5r $m Drzew.
 • 900 $c mózg schemat funkcjonowania $f 145x113 mm $k k. U6r $m Drzew.
 • 999 $a KM $d 19.09.01