[Kronika wszytkyego swyata, na ssesc wyekow, Monarchie czterzy rozdzielona, s Kozmographią nową y z rozmaitemi Krolestwy tak pogańskimi, Zydowskyemi yako y Krzescianskyemi, s Sybillami y proroctwy ich, po polsku pisana s figurami. W ktorey też żywoty Cesarskye, Papyeskye [...] y inych [...] thak Krolow, Kxyążąt yako inych przelozonych od pocżątku swyata aż do [...] roku [...] 1551 są napisane. Myędzy ktoremi też nasza Polska na ostatku zosobna yest wypisana.

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.Qu.2193
 • Kopie: Mf 3239
 • Autor: Bielski, Marcin (ca 1495-1575)
 • Tytuł : [Kronika wszytkyego swyata, na ssesc wyekow, Monarchie czterzy rozdzielona, s Kozmographią nową y z rozmaitemi Krolestwy tak pogańskimi, Zydowskyemi yako y Krzescianskyemi, s Sybillami y proroctwy ich, po polsku pisana s figurami. W ktorey też żywoty Cesarskye, Papyeskye [...] y inych [...] thak Krolow, Kxyążąt yako inych przelozonych od pocżątku swyata aż do [...] roku [...] 1551 są napisane. Myędzy ktoremi też nasza Polska na ostatku zosobna yest wypisana.
 • Adres wydawniczy: [Kraków wda Unglerowa 1551]
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Unglerowa, Helena (?-1551)
 • Opis fizyczny : [329] k., sygn.: 13k. nsygn., A-F4 , List 1-295; brak k. 117, 139; niezadrukowane C4, 174, 242 4°,
 • Oprawa: Półskórek, kompartymenty, 19 w.
 • Grafika:
  • Władysław Jagiełło 60x80 mm k. list.228r Drzew.
  • Władysław Jagiellończyk 60x85 mm k. list.238r Drzew.
  • Jan Olbracht 60x85 mm k.list. 252v Drzew.
  • Aleksander 60x85 mm k. list.257v Drzew.
  • Zygmunt Stary 60x85 mm k. list.253v Drzew.
  • ornament 50x30 mm k. list.288v Drzew.
  • Zygmunt II August 60x85 mm k. list.289r Drzew.
  • ornament, cherubiny 60x20 mm k. list.295v Drzew.
  • Solon 70x45 mm k. list. 29v Drzew.
  • Mieszko Stary 60x85 mm k. list.186r Drzew.
  • mapa świat 125x160 mm k.1nsygn. v Drzew.
  • dwór z ogrodem, zwierzęta, para, mężczyzna grający na mandolinie 140x110 mm k. F3r Drzew.
  • stworzenie świata 50x75 mm k. list1 r Drzew.
  • Kain i Abel 50x65 mm k. list1v Drzew.
  • Noe 85x60 mm k. list2v Drzew.
  • Ninus syn Below 85x60 mm k. list4v Drzew.
  • Abram 70x90 mm k. list5v Drzew.
  • portrety władców i papieży 35 mm k. list.5r-164v Drzew.
  • Jaaf 70x90 mm k. list6v Drzew.
  • Mojżesz 70x90 mm k. list7r Drzew.
  • Bellona 55x35 mm k. list 8v Drzew.
  • Irces, czrownica scena rodzajowa 60x50 mm k. list. 10v Drzew.
  • Jop scena rodzajowa 55x45 mm k. list.11r Drzew.
  • Hercules 35x50 mm k.list.13 r Drzew.
  • Dawid król komnata 50x80 mm k. list.13v Drzew.
  • Portrety władców 60 mm k. list. 21v-165r Drzew.
  • Xerres król Perski 60x85 mm k. list 25r Drzew.
  • Seleukus książe syryjski 60x85 mm k. list 30r Drzew.
  • Władca Machabejski 60x85 mm k. list.32v Drzew.
  • Roxolana 60x85 k. list.35v Drzew.
  • Sybilla Persica 60x60 mm k. list.39r Drzew.
  • Sybilla Libica 55x60 mm k. list.39v Drzew.
  • Sybilla Delfica 60x60 mm k. list. 40r Drzew.
  • Sybilla Chimeria 60x60 mm k. list. 40v Drzew.
  • Sybilla Samia 60x60 mm k. list. 41r Drzew.
  • Sybilla Cumea 60x60 mm k. list. 41v Drzew.
  • Helespontica 60x60 mm k. list. 42r Drzew.
  • Sybilla Frigia 60x60 mm k. list. 42v Drzew.
  • Sybilla Tiburtina 60x60 mm k. list.43r Drzew.
  • Sybilla Agripa 60x60 mm k. list.44r Drzew.
  • Sąd ostateczny 50x80 mm k. list.45r Drzew.
  • Jezus Chrystus narodziny 70x95 mm k. list.46r Drzew.
  • Mahomet 85x75 mm k. list.70v Drzew.
  • Marcin Luter 70x50 mm k. list.113r Drzew.
  • Bitwa Tatarzy 80x80mm k. list.116r Drzew.
  • Ottomanus władca turecki 60x75 mm k. list.118r Drzew.
  • Atila władca turecki 60x85 mm k. list.122v Drzew.
  • Ladislaw pirwszy 60x85 mm k. list.127v Drzew.
  • Coloman 60x85 mm k.list 128v Drzew.
  • Wladislaw król Polski 60x85 mm k.list.132v Drzew.
  • Mutiasz syn Korwina 60x85 mm k.list.134v Drzew.
  • Władca Czeski 60x85 mm k.list.136r Drzew.
  • Trzech władców czeskich, pochówek 50x70 mm k. list.137r Drzew.
  • Bitwa z wojskami Cyrusa 110x70 mm k.List.140r Drzew.
  • Wacław król 70x95 mm k. list.145r Drzew.
  • Jaromir 60x85 mm k. list.146r Drzew.
  • Przemysł, książe Moraw 60x85 mm k. list. 149r Drzew.
  • Władcy niemieccy 60x85 mm k.list.159v Drzew.
  • Wassimirus książe 60x 85 mm k. list. Drzew.
  • Krakus 60x85 mm k. list.161r Drzew.
  • Władca polski 60x85 mm k. list.162v Drzew.
  • Piast Kruszwicki 60x85 mm k. list.164r Drzew.
  • Mieszko 60x85 mm k. list 166r Drzew.
  • Bolesław Chrobry 60x85 mm k. list.167r Drzew.
  • Portret władcy 60x85 mm k. list.170r Drzew.
  • Bela, portret 60x85 mm k. list. 172v Drzew.
  • Boleslaw Krzywousty 60x85 mm k. list. 177v Drzew.
  • Władysław III 60x85 mm k. list. 183v Drzew.
  • Kazimierz Sparawiedliwy 60x85 mm k. list.186v Drzew.
  • Henryk Brodaty 60x85 mm k. list.190r Drzew.
  • Mieszko Czarny 60x85 mm k. list.201r Drzew.
  • Henryk Probus 60x85 mm k. list.205r Drzew.
  • Przemysł II 60x85mm k. list.207r Drzew.
  • Wacław, król czeski 60x85 mm k. list.208v Drzew.
  • Władysław Łokietek 70x90 mm k. list.210r Drzew.
  • Kazimierz Wielki 60x85 mm k. list.216r Drzew.
 • Proweniencja : Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biografie 16 w.
  • Literatura polska 16 w.
  • Historiografia polska 16 w.
  • Kronika 16 w. Polska
 • Uwagi:
  • Def.: druk silnie uszkodz., brak k.tyt. i niektórych knlb. na początku oraz ostat. knlb. Układ k. początk. inny niż podaje E., k. 1. tylko częściowo zachowana
  • Notatki rękopiśmienne w języku polskim
 • Katalogi :
  • PK. 111
  • E. XIII,84-86

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Bielski, Marcin $d (ca 1495-1575)
 • 245 $a [Kronika wszytkyego swyata, na ssesc wyekow, Monarchie czterzy rozdzielona, s Kozmographią nową y z rozmaitemi Krolestwy tak pogańskimi, Zydowskyemi yako y Krzescianskyemi, s Sybillami y proroctwy ich, po polsku pisana s figurami. W ktorey też żywoty Cesarskye, Papyeskye [...] y inych [...] thak Krolow, Kxyążąt yako inych przelozonych od pocżątku swyata aż do [...] roku [...] 1551 są napisane. Myędzy ktoremi też nasza Polska na ostatku zosobna yest wypisana.
 • 260 $a [Kraków $b wda Unglerowa $c 1551] $k Polska $m Kraków $w Unglerowa, Helena (?-1551)
 • 300 $a [329] k., sygn.: 13k. nsygn., A-F4 , List 1-295; brak k. 117, 139; niezadrukowane C4, 174, 242 $c 4°,
 • 340 $e Półskórek, kompartymenty, 19 w.
 • 400 $a Wolski, Marcin zob. Bielski, Marcin
 • 400 $a Byelski, Marcin zob. Bielski, Marcin
 • 500 $a Def.: druk silnie uszkodz., brak k.tyt. i niektórych knlb. na początku oraz ostat. knlb. Układ k. początk. inny niż podaje E., k. 1. tylko częściowo zachowana
 • 500 $a Notatki rękopiśmienne w języku polskim
 • 510 $a PK. $c 111
 • 510 $a E. $c XIII,84-86
 • 530 $d Mf 3239
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 650 $a Biografie $y 16 w.
 • 650 $a Literatura polska $y 16 w.
 • 650 $a Historiografia polska $y 16 w.
 • 650 $a Kronika $y 16 w. $z Polska
 • 852 $j Cim.Qu.2193 $q Def.
 • 900 $c Władysław Jagiełło $f 60x80 mm $k k. list.228r $m Drzew.
 • 900 $c Władysław Jagiellończyk $f 60x85 mm $k k. list.238r $m Drzew.
 • 900 $c Jan Olbracht $f 60x85 mm $k k.list. 252v $m Drzew.
 • 900 $c Aleksander $f 60x85 mm $k k. list.257v $m Drzew.
 • 900 $c Zygmunt Stary $f 60x85 mm $k k. list.253v $m Drzew.
 • 900 $c ornament $f 50x30 mm $k k. list.288v $m Drzew.
 • 900 $c Zygmunt II August $f 60x85 mm $k k. list.289r $m Drzew.
 • 900 $c ornament, cherubiny $f 60x20 mm $k k. list.295v $m Drzew.
 • 900 $c Solon $f 70x45 mm $k k. list. 29v $m Drzew.
 • 900 $c Mieszko Stary $f 60x85 mm $k k. list.186r $m Drzew.
 • 900 $c mapa |świat $f 125x160 mm $k k.1nsygn. v $m Drzew.
 • 900 $c dwór z ogrodem, zwierzęta, para, mężczyzna grający na mandolinie $f 140x110 mm $k k. F3r $m Drzew.
 • 900 $c stworzenie świata $f 50x75 mm $k k. list1 r $m Drzew.
 • 900 $c Kain i Abel $f 50x65 mm $k k. list1v $m Drzew.
 • 900 $c Noe $f 85x60 mm $k k. list2v $m Drzew.
 • 900 $c Ninus syn Below $f 85x60 mm $k k. list4v $m Drzew.
 • 900 $c Abram $f 70x90 mm $k k. list5v $m Drzew.
 • 900 $c portrety władców i papieży $f 35 mm $k k. list.5r-164v $m Drzew.
 • 900 $c Jaaf $f 70x90 mm $k k. list6v $m Drzew.
 • 900 $c Mojżesz $f 70x90 mm $k k. list7r $m Drzew.
 • 900 $c Bellona $f 55x35 mm $k k. list 8v $m Drzew.
 • 900 $c Irces, czrownica |scena rodzajowa $f 60x50 mm $k k. list. 10v $m Drzew.
 • 900 $c Jop |scena rodzajowa $f 55x45 mm $k k. list.11r $m Drzew.
 • 900 $c Hercules $f 35x50 mm $k k.list.13 r $m Drzew.
 • 900 $c Dawid król |komnata $f 50x80 mm $k k. list.13v $m Drzew.
 • 900 $c Portrety władców $f 60 mm $k k. list. 21v-165r $m Drzew.
 • 900 $c Xerres król Perski $f 60x85 mm $k k. list 25r $m Drzew.
 • 900 $c Seleukus książe syryjski $f 60x85 mm $k k. list 30r $m Drzew.
 • 900 $c Władca Machabejski $f 60x85 mm $k k. list.32v $m Drzew.
 • 900 $c Roxolana $f 60x85 $k k. list.35v $m Drzew.
 • 900 $c Sybilla Persica $f 60x60 mm $k k. list.39r $m Drzew.
 • 900 $c Sybilla Libica $f 55x60 mm $k k. list.39v $m Drzew.
 • 900 $c Sybilla Delfica $f 60x60 mm $k k. list. 40r $m Drzew.
 • 900 $c Sybilla Chimeria $f 60x60 mm $k k. list. 40v $m Drzew.
 • 900 $c Sybilla Samia $f 60x60 mm $k k. list. 41r $m Drzew.
 • 900 $c Sybilla Cumea $f 60x60 mm $k k. list. 41v $m Drzew.
 • 900 $c Helespontica $f 60x60 mm $k k. list. 42r $m Drzew.
 • 900 $c Sybilla Frigia $f 60x60 mm $k k. list. 42v $m Drzew.
 • 900 $c Sybilla Tiburtina $f 60x60 mm $k k. list.43r $m Drzew.
 • 900 $c Sybilla Agripa $f 60x60 mm $k k. list.44r $m Drzew.
 • 900 $c Sąd ostateczny $f 50x80 mm $k k. list.45r $m Drzew.
 • 900 $c Jezus Chrystus narodziny $f 70x95 mm $k k. list.46r $m Drzew.
 • 900 $c Mahomet $f 85x75 mm $k k. list.70v $m Drzew.
 • 900 $c Marcin Luter $f 70x50 mm $k k. list.113r $m Drzew.
 • 900 $c Bitwa |Tatarzy $f 80x80mm $k k. list.116r $m Drzew.
 • 900 $c Ottomanus władca turecki $f 60x75 mm $k k. list.118r $m Drzew.
 • 900 $c Atila władca turecki $f 60x85 mm $k k. list.122v $m Drzew.
 • 900 $c Ladislaw pirwszy $f 60x85 mm $k k. list.127v $m Drzew.
 • 900 $c Coloman $f 60x85 mm $k k.list 128v $m Drzew.
 • 900 $c Wladislaw król Polski $f 60x85 mm $k k.list.132v $m Drzew.
 • 900 $c Mutiasz syn Korwina $f 60x85 mm $k k.list.134v $m Drzew.
 • 900 $c Władca Czeski $f 60x85 mm $k k.list.136r $m Drzew.
 • 900 $c Trzech władców czeskich, pochówek $f 50x70 mm $k k. list.137r $m Drzew.
 • 900 $c Bitwa z wojskami Cyrusa $f 110x70 mm $k k.List.140r $m Drzew.
 • 900 $c Wacław król $f 70x95 mm $k k. list.145r $m Drzew.
 • 900 $c Jaromir $f 60x85 mm $k k. list.146r $m Drzew.
 • 900 $c Przemysł, książe Moraw $f 60x85 mm $k k. list. 149r $m Drzew.
 • 900 $c Władcy niemieccy $f 60x85 mm $k k.list.159v $m Drzew.
 • 900 $c Wassimirus książe $f 60x 85 mm $k k. list. $m Drzew.
 • 900 $c Krakus $f 60x85 mm $k k. list.161r $m Drzew.
 • 900 $c Władca polski $f 60x85 mm $k k. list.162v $m Drzew.
 • 900 $c Piast Kruszwicki $f 60x85 mm $k k. list.164r $m Drzew.
 • 900 $c Mieszko $f 60x85 mm $k k. list 166r $m Drzew.
 • 900 $c Bolesław Chrobry $f 60x85 mm $k k. list.167r $m Drzew.
 • 900 $c Portret władcy $f 60x85 mm $k k. list.170r $m Drzew.
 • 900 $c Bela, portret $f 60x85 mm $k k. list. 172v $m Drzew.
 • 900 $c Boleslaw Krzywousty $f 60x85 mm $k k. list. 177v $m Drzew.
 • 900 $c Władysław III $f 60x85 mm $k k. list. 183v $m Drzew.
 • 900 $c Kazimierz Sparawiedliwy $f 60x85 mm $k k. list.186v $m Drzew.
 • 900 $c Henryk Brodaty $f 60x85 mm $k k. list.190r $m Drzew.
 • 900 $c Mieszko Czarny $f 60x85 mm $k k. list.201r $m Drzew.
 • 900 $c Henryk Probus $f 60x85 mm $k k. list.205r $m Drzew.
 • 900 $c Przemysł II $f 60x85mm $k k. list.207r $m Drzew.
 • 900 $c Wacław, król czeski $f 60x85 mm $k k. list.208v $m Drzew.
 • 900 $c Władysław Łokietek $f 70x90 mm $k k. list.210r $m Drzew.
 • 900 $c Kazimierz Wielki $f 60x85 mm $k k. list.216r $m Drzew.
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a KM $d 19.09.01

Indexes