Zywot Pana Iezusow. To iest, Rozmyślania nabożne a gruntowne, przednieyszych spraw zbawiciela naszego: Na dwie cżęśći rozdźielone. Teraz nowo z rozmaitych Doktorow Katholickich, a osobliwie z kśiąg Ludwika z Granaty, [...] zebrane. /

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.Qu.3107
 • Kopie: Mf 4288
 • Autor: Luis de Granada (1504-1588)
 • Współautor: Wuchaliusz, Jan (1547-1608)
 • Tytuł : Zywot Pana Iezusow. To iest, Rozmyślania nabożne a gruntowne, przednieyszych spraw zbawiciela naszego: Na dwie cżęśći rozdźielone. Teraz nowo z rozmaitych Doktorow Katholickich, a osobliwie z kśiąg Ludwika z Granaty, [...] zebrane. / przez Iana Wuchaliusza Leopolitę [...].
 • Adres wydawniczy: W Krakowie W Drukarni Jakuba Siebeneychera 1592 [rz.]
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Siebeneicher, Jakub (post 1557-1604)
 • Opis fizyczny : [20], 307 k., sygn.: A1-E4, A1-Z4, Aa1-Zz4, Aaa1-Zzz4, Aaaa1-Gggg4, [1]nsyg. il. 4°
 • Oprawa: Pergamin, tłoczenie, złocenie na grzbiecie, 19 w.
 • Grafika:
  • Chrystus ukazuje się Matce Bożej 14x10cm 276 rys.
  • Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie 14x10cm 278v rys.
  • Wniebowstąpienie Chrystusa 14x10cm 291 rys.
  • Chrystus xcm 2 drzew.
  • Ecce Homo 14x10cm 211 drzew.
  • inicjały, winietki drzew.
  • medalion z popiersiem Chrystusa 8x5cm k.tyt. rys.
  • herb Prawdzic 7x6cm k.A1v rys.
  • Zwiastowanie 14x10cm 1v drzew.
  • Nawiedzenie św. Elżbiety 8x10cm 19 drzew.
  • Anioł nawiedza św. Józefa we śnie 6x7cm 41v drzew.
  • Narodzenie Chrystusa 14x10cm 54v drzew.
  • Obrzezanie Chrystusa 14x10cm 67v drzew.
  • Pokłon Trzech Króli 7,5x10cm 76 drzew.
  • Ofiarowanie Chrystusa w świątyni 7,5x10cm 85v drzew.
  • Ucieczka do Egiptu 7,5x10cm 95v drzew.
  • Chrystus między doktorami w świątyni 7,5x10cm 100v drzew.
  • Chrzest Chrystusa 7x6cm 110v drzew.
  • Chrystus nauczający 7,5x10cm 113v drzew.
  • Chrystus i Samarytanka 7,5x10cm 122 drzew.
  • Chrystus i cudzołożnica 7,5x10cm 124 drzew.
  • Chrystus i niewiasta kananejska 7,5x10cm 126v drzew.
  • Chrystus i Maria Magdalena 14x10cm 132v rys.
  • Przemienienie Pańskie 4x5,5cm 140 drzew.
  • Wjazd do Jerozolimy 14x10cm 142v drzew.
  • Ostatnia Wieczerza 14x10cm 156v drzew.
  • Umycie stóp Apostołom 14x10cm 161v drzew.
  • Modlitwa w Ogrójcu 14x10cm 184v drzew.
  • Pojmanie Chrystusa w Ogrójcu 14x10cm 190v drzew.
  • Chrystus przed Annaszem 14x10cm 195 drzew.
  • Chrystus przed Kajfaszem 14x10cm 196 drzew.
  • Chrystus przed Piłatem 14x10cm 199 drzew.
  • Chrystus przed Herodem 14x10cm 201 drzew.
  • Chrystus powtórnie przed Piłatem 14x10cm 202v drzew.
  • Biczowanie Chrystusa 14x10cm 206 drzew.
  • Koronowanie Chrystusa cierniem 14x10cm 209 drzew.
  • Piłat umywa ręce 14x10cm 213v drzew.
  • Chrystus upada pod krzyżem 14x10cm 218 drzew.
  • Przybicie Chrystusa do krzyża 14x10cm 221v drzew.
  • Stawianie krzyża z Chrystusem 14x10cm 226v drzew.
  • Ukrzyżowanie Chrystusa 14x10cm 232v drzew.
  • Ukrzyżowanie Chrystusa (to samo) 14x10cm 237 drzew.
  • Złożenie Chrystusa do grobu 14x10cm 253v drzew.
  • Zdjęcie Chrystusa z krzyża 14x10cm 255v drzew.
  • Zmartwychwstanie Chrystusa 14x10cm 260v rys.
  • Trzy Maryje u grobu 14x10cm 262 drzew.
  • Chrystus w otchłani 14x10cm 266 drzew.
  • Chrystus zmartwychwstały ukazuje się uczniom 14x10cm 274 drzew.
  • Chrystus i niewierny Tomasz 14x10cm 275 rys.
 • Proweniencja : "Biblioteka Poturzycka J.W. D[zieduszycki]" - [piecz.]
 • Mecenas: Złotkowska, Anna z Gulczewa
 • Hasła przedmiotowe:
  • Rozmyślania 16 w.
  • Jezus Chrystus beletrystyka 16 w.
  • Stemmat polski 16 w.
 • Uwagi: Def.: brakujące: k.tyt. oraz k. A2-4, 118, 132, 210, 260, 275-278, 280-281, 291-294, 307 są facsimilowane
 • Katalogi :
  • W. 584
  • PK.cz.II 1770
  • K.Oss. 922
  • E. XVII,334

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Luis de Granada $d (1504-1588)
 • 245 $a Zywot Pana Iezusow. To iest, Rozmyślania nabożne a gruntowne, przednieyszych spraw zbawiciela naszego: Na dwie cżęśći rozdźielone. Teraz nowo z rozmaitych Doktorow Katholickich, a osobliwie z kśiąg Ludwika z Granaty, [...] zebrane. / $c przez Iana Wuchaliusza Leopolitę [...]. $i Leopolita Jan Wuchaliusz
 • 260 $a W Krakowie $b W Drukarni Jakuba Siebeneychera $c 1592 [rz.] $k Polska $m Kraków $w Siebeneicher, Jakub (post 1557-1604)
 • 300 $a [20], 307 k., sygn.: A1-E4, A1-Z4, Aa1-Zz4, Aaa1-Zzz4, Aaaa1-Gggg4, [1]nsyg. $b il. $c
 • 340 $e Pergamin, tłoczenie, złocenie na grzbiecie, 19 w.
 • 500 $a Def.: brakujące: k.tyt. oraz k. A2-4, 118, 132, 210, 260, 275-278, 280-281, 291-294, 307 są facsimilowane
 • 510 $a W. $c 584
 • 510 $a PK.cz.II $c 1770
 • 510 $a K.Oss. $c 922
 • 510 $a E. $c XVII,334
 • 530 $d Mf 4288
 • 541 $d 1962
 • 541 $c a $d 1962
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "Biblioteka Poturzycka J.W. D[zieduszycki]" - [piecz.] $m Poturzyca $w Biblioteka Dzieduszyckich Poturzyca $w Dzieduszycki J. W.
 • 650 $a Rozmyślania $y 16 w.
 • 650 $a Jezus Chrystus $x beletrystyka $y 16 w.
 • 650 $a Stemmat polski $y 16 w.
 • 700 $a Wuchaliusz, Jan $d (1547-1608)
 • 852 $j Cim.Qu.3107 $q Def.
 • 900 $c Chrystus ukazuje się Matce Bożej $f 14x10cm $k 276 $m rys.
 • 900 $c Chrystus ukazuje się Marii Magdalenie $f 14x10cm $k 278v $m rys.
 • 900 $c Wniebowstąpienie Chrystusa $f 14x10cm $k 291 $m rys.
 • 900 $c Chrystus $f xcm $k 2 $m drzew.
 • 900 $c Ecce Homo $f 14x10cm $k 211 $m drzew.
 • 900 $c inicjały, winietki $m drzew.
 • 900 $c medalion z popiersiem Chrystusa $f 8x5cm $k k.tyt. $m rys.
 • 900 $c herb |Prawdzic $f 7x6cm $k k.A1v $m rys.
 • 900 $c Zwiastowanie $f 14x10cm $k 1v $m drzew.
 • 900 $c Nawiedzenie św. Elżbiety $f 8x10cm $k 19 $m drzew.
 • 900 $c Anioł nawiedza św. Józefa we śnie $f 6x7cm $k 41v $m drzew.
 • 900 $c Narodzenie Chrystusa $f 14x10cm $k 54v $m drzew.
 • 900 $c Obrzezanie Chrystusa $f 14x10cm $k 67v $m drzew.
 • 900 $c Pokłon Trzech Króli $f 7,5x10cm $k 76 $m drzew.
 • 900 $c Ofiarowanie Chrystusa w świątyni $f 7,5x10cm $k 85v $m drzew.
 • 900 $c Ucieczka do Egiptu $f 7,5x10cm $k 95v $m drzew.
 • 900 $c Chrystus między doktorami w świątyni $f 7,5x10cm $k 100v $m drzew.
 • 900 $c Chrzest Chrystusa $f 7x6cm $k 110v $m drzew.
 • 900 $c Chrystus nauczający $f 7,5x10cm $k 113v $m drzew.
 • 900 $c Chrystus i Samarytanka $f 7,5x10cm $k 122 $m drzew.
 • 900 $c Chrystus i cudzołożnica $f 7,5x10cm $k 124 $m drzew.
 • 900 $c Chrystus i niewiasta kananejska $f 7,5x10cm $k 126v $m drzew.
 • 900 $c Chrystus i Maria Magdalena $f 14x10cm $k 132v $m rys.
 • 900 $c Przemienienie Pańskie $f 4x5,5cm $k 140 $m drzew.
 • 900 $c Wjazd do Jerozolimy $f 14x10cm $k 142v $m drzew.
 • 900 $c Ostatnia Wieczerza $f 14x10cm $k 156v $m drzew.
 • 900 $c Umycie stóp Apostołom $f 14x10cm $k 161v $m drzew.
 • 900 $c Modlitwa w Ogrójcu $f 14x10cm $k 184v $m drzew.
 • 900 $c Pojmanie Chrystusa w Ogrójcu $f 14x10cm $k 190v $m drzew.
 • 900 $c Chrystus przed Annaszem $f 14x10cm $k 195 $m drzew.
 • 900 $c Chrystus przed Kajfaszem $f 14x10cm $k 196 $m drzew.
 • 900 $c Chrystus przed Piłatem $f 14x10cm $k 199 $m drzew.
 • 900 $c Chrystus przed Herodem $f 14x10cm $k 201 $m drzew.
 • 900 $c Chrystus powtórnie przed Piłatem $f 14x10cm $k 202v $m drzew.
 • 900 $c Biczowanie Chrystusa $f 14x10cm $k 206 $m drzew.
 • 900 $c Koronowanie Chrystusa cierniem $f 14x10cm $k 209 $m drzew.
 • 900 $c Piłat umywa ręce $f 14x10cm $k 213v $m drzew.
 • 900 $c Chrystus upada pod krzyżem $f 14x10cm $k 218 $m drzew.
 • 900 $c Przybicie Chrystusa do krzyża $f 14x10cm $k 221v $m drzew.
 • 900 $c Stawianie krzyża z Chrystusem $f 14x10cm $k 226v $m drzew.
 • 900 $c Ukrzyżowanie Chrystusa $f 14x10cm $k 232v $m drzew.
 • 900 $c Ukrzyżowanie Chrystusa (to samo) $f 14x10cm $k 237 $m drzew.
 • 900 $c Złożenie Chrystusa do grobu $f 14x10cm $k 253v $m drzew.
 • 900 $c Zdjęcie Chrystusa z krzyża $f 14x10cm $k 255v $m drzew.
 • 900 $c Zmartwychwstanie Chrystusa $f 14x10cm $k 260v $m rys.
 • 900 $c Trzy Maryje u grobu $f 14x10cm $k 262 $m drzew.
 • 900 $c Chrystus w otchłani $f 14x10cm $k 266 $m drzew.
 • 900 $c Chrystus zmartwychwstały ukazuje się uczniom $f 14x10cm $k 274 $m drzew.
 • 900 $c Chrystus i niewierny Tomasz $f 14x10cm $k 275 $m rys.
 • 910 $a Złotkowska, Anna z Gulczewa $n Wuchaliusz, Jan (1547-1608)
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a LB $d 19.09.01

Indexes