Postille Catholiczney Mnieyszey Część Wtora.

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4087
 • Kopie: Mf 3966
 • Autor: Wujek, Jakub (1541-1597)
 • Współautor: Wujek, Jakub (1541-1597) Passia to iest Historya męki Pana naszego Jezusa Chrystusa[...] rodzielona
 • Tytuł : Postille Catholiczney Mnieyszey Część Wtora. Która ma Kazania na dni Swięntych przez Rok cały. Przydàne iest teraz nowo Kazànie na Passya, przy końcu, y niktore inne na swych mieyscach. Dla ubogich Kapłanów, y Gospodarzow, y pospolitego człowieka, teraz z naowu z polonścią poprawiona y powtórnie wydana / Przez D. Jakuba Wujka z Wągrowca, theologa Societatis Jezu, Cz. 2, [...] Kazania na dni Swiętych [...].
 • Adres wydawniczy: [S.l. ex officina Joannis Wolrabi, impensis Adami Paulini Pobiedziscensis] 1582 [rz.]
 • Miejsce wydania: Poznań
 • Wydawca/drukarz: Wolrab, Jan (?-1591/1592) Pobiedziski Adam Paulin (1530-1591)
 • Opis fizyczny : [4], 235, [1 cz.], 85, [2 cz.] s., sygn. ):(1-2, A-Z4, Aa-Ee4, Ff6, A1-4, B-L4 2°
 • Oprawa: Deski, skóra biała, wyciski ślepe (radełko), okucia narożn., klamry, 16 w.
 • Zawartość : Acc.: Passia to iest Historya męki Pana naszego Iesvsa Chrystusa, ze czterech Ewaneglistów krotko zebrana, y na siedem częśći, y z wkłady swymi, rozdzielna[2], 85 s.
 • Grafika:
  • Maciej św. 7,5x5 cm s. 52 drzew.
  • herb miasta Poznania 7,5x5 cm s. tyt. v drzew.
  • Andrzej św. 7x5,5 cm s. 1 drzew.
  • Tomasz św. 7x5,5 cm s. 20 drzew.
  • Jan Apostoł 7x5,5 cm s. 33 drzew.
  • Filip św. 7x5,5 cm k. 71 drzew.
  • Jakub św. 7,5x5 cm s. 71 drzew.
  • Jakub św. 7,5x5 cm s. 121 drzew.
  • Bartłomiej św. 7,5x5 cm s. 139 drzew.
  • Mateusz św. 7,5x5 cm s. 161 drzew.
  • Szymon św. Juda Tadeusz św. 8x13 cm s. 182 drzew.
  • JEzus Chrystus Ukrzyżowanie 24,5x15 cm k. tyt. v. drzew.
 • Proweniencja :
  • "Conventui W[schowiensi] P[atrum] Bernardinorum assignavit R[everendus] D[ominus] Matthaeus [Matthias?] Grochov[ski] parochus Wschowiensis A.D. 1652" - [rkps]
  • "Ad usum Fratris Gabrielis Trelcii conventus Posnaniensis Ordinis Praedicatorum" - [rkps 17 w.]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Mecenas: burmistrz i rada miasta Poznania
 • Hasła przedmiotowe:
  • Konarski, Jan (1545-1614)
  • Jezuici 16 w.
  • Szkoła Wydziałowa Poznańska 16 w.
  • Kazania polskie 16 w.
  • Hagiografia 16 w.
  • Homiletyka 16 w.
 • Uwagi:
  • Frontipis z przedstawienim świętego z lwem oraz św. Jerzego, symbole czterech ewangelistów pokłon 3 króli, narodziny Jezusa Chrystusa, Umęczonego Chrystusa i aniołów podającego mu symbole jego męki. Pośrodku scena ukrzyżowania, Matka Boska i św. Jan pod krzyżem (7,5x6) do całości (25x16,5)
  • Na k. tyt.v herb miasta Poznania
  • Scena ukrzyżowania na k. tyt. v. "Pasji" opisana fragmentem ewangelii wg św. Jana: "Tak Bóg umiłował świat, iż syna swego iedynego dał, aby każdy, który weń wierzy niezginoł, ale miał żywot wieczny".
  • Zapiski łacińskie 17 w. przeciwko luteranom, w tym opis wydarzeń z 27 marca 1634 roku, w którym brali udział Waldenstein, Naimar, Tirczka, Hon. Kinski.
  • Na okładce wybita data: "1583".
  • Na okładce radełko z przedstawieniami czterech ewangelistów oraz postacie alegoryczne.
 • Katalogi :
  • W. 428
  • E. XXXIII,395
  • PK. 1606
 • Adligat: Cz. 1-2 adl.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Wujek, Jakub $d (1541-1597)
 • 245 $a Postille Catholiczney Mnieyszey Część Wtora. $b Która ma Kazania na dni Swięntych przez Rok cały. Przydàne iest teraz nowo Kazànie na Passya, przy końcu, y niktore inne na swych mieyscach. Dla ubogich Kapłanów, y Gospodarzow, y pospolitego człowieka, teraz z naowu z polonścią poprawiona y powtórnie wydana / $c Przez D. Jakuba Wujka z Wągrowca, theologa Societatis Jezu, $n Cz. 2, $p [...] Kazania na dni Swiętych [...].
 • 260 $a [S.l. $b ex officina Joannis Wolrabi, $b impensis Adami Paulini Pobiedziscensis] $c 1582 [rz.] $k Polska $m Poznań $w Wolrab, Jan (?-1591/1592) $w Pobiedziski Adam Paulin (1530-1591)
 • 300 $a [4], 235, [1 cz.], 85, [2 cz.] s., sygn. ):(1-2, A-Z4, Aa-Ee4, Ff6, A1-4, B-L4 $c
 • 340 $e Deski, skóra biała, wyciski ślepe (radełko), okucia narożn., klamry, 16 w.
 • 500 $a Frontipis z przedstawienim świętego z lwem oraz św. Jerzego, symbole czterech ewangelistów pokłon 3 króli, narodziny Jezusa Chrystusa, Umęczonego Chrystusa i aniołów podającego mu symbole jego męki. Pośrodku scena ukrzyżowania, Matka Boska i św. Jan pod krzyżem (7,5x6) do całości (25x16,5)
 • 500 $a Na k. tyt.v herb miasta Poznania
 • 500 $a Scena ukrzyżowania na k. tyt. v. "Pasji" opisana fragmentem ewangelii wg św. Jana: "Tak Bóg umiłował świat, iż syna swego iedynego dał, aby każdy, który weń wierzy niezginoł, ale miał żywot wieczny".
 • 500 $a Zapiski łacińskie 17 w. przeciwko luteranom, w tym opis wydarzeń z 27 marca 1634 roku, w którym brali udział Waldenstein, Naimar, Tirczka, Hon. Kinski.
 • 500 $a Na okładce wybita data: "1583".
 • 500 $a Na okładce radełko z przedstawieniami czterech ewangelistów oraz postacie alegoryczne.
 • 505 $a Acc.: Passia to iest Historya męki Pana naszego Iesvsa Chrystusa, ze czterech Ewaneglistów krotko zebrana, y na siedem częśći, y z wkłady swymi, rozdzielna[2], 85 s. $g 1582
 • 510 $a W. $c 428
 • 510 $a E. $c XXXIII,395
 • 510 $a PK. $c 1606
 • 520 $a Regestr
 • 530 $d Mf 3966
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a "Conventui W[schowiensi] P[atrum] Bernardinorum assignavit R[everendus] D[ominus] Matthaeus [Matthias?] Grochov[ski] parochus Wschowiensis A.D. 1652" - [rkps] $m Wschowa $r 1652 $w Bernardyni - Wschowa $w Grochowski Mateusz [Maciej?]
 • 561 $a "Ad usum Fratris Gabrielis Trelcii conventus Posnaniensis Ordinis Praedicatorum" - [rkps 17 w.] $m Poznań $w Trelcius Gabriel, dominikanin $w Dominikanie - Poznań
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. $w Działyński Tytus
 • 600 $a Konarski, Jan $d (1545-1614)
 • 610 $a Jezuici 16 w.
 • 610 $a Szkoła Wydziałowa Poznańska $y 16 w.
 • 650 $a Kazania polskie $y 16 w.
 • 650 $a Hagiografia $y 16 w.
 • 650 $a Homiletyka $y 16 w.
 • 777 $a Wujek, Jakub (1541-1597) $t Passia to iest Historya męki Pana naszego Jezusa Chrystusa[...] rodzielona
 • 852 $j Cim.F.4087
 • 900 $c Maciej św. $f 7,5x5 cm $k s. 52 $m drzew.
 • 900 $c herb miasta Poznania $f 7,5x5 cm $k s. tyt. v $m drzew.
 • 900 $c Andrzej św. $f 7x5,5 cm $k s. 1 $m drzew.
 • 900 $c Tomasz św. $f 7x5,5 cm $k s. 20 $m drzew.
 • 900 $c Jan Apostoł $f 7x5,5 cm $k s. 33 $m drzew.
 • 900 $c Filip św. $f 7x5,5 cm $k k. 71 $m drzew.
 • 900 $c Jakub św. $f 7,5x5 cm $k s. 71 $m drzew.
 • 900 $c Jakub św. $f 7,5x5 cm $k s. 121 $m drzew.
 • 900 $c Bartłomiej św. $f 7,5x5 cm $k s. 139 $m drzew.
 • 900 $c Mateusz św. $f 7,5x5 cm $k s. 161 $m drzew.
 • 900 $c Szymon św. |Juda Tadeusz św. $f 8x13 cm $k s. 182 $m drzew.
 • 900 $c JEzus Chrystus |Ukrzyżowanie $f 24,5x15 cm $k k. tyt. v. $m drzew.
 • 910 $a burmistrz i rada miasta Poznania $n Konarski, Jan (post 1526-1599)
 • 960 $a Cz. 1-2 adl.
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a AL $d 19.09.01