Andrzeia Frycza Modrzewskiego, O poprawie Rzeczypospolitey Księgi Cżwore [...] :

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4190
 • Kopie: Mf 3949
 • Autor: Modrzewski, Andrzej Frycz (ca 1503-1572)
 • Współautor:
  • Justinanus, Johanes (1501-1557)
  • Oporinus, Johann (1507-1568)
  • Schilling, Daniel (?-1563)
  • Bazylik, Cyprian (ca 1535-ca 1600). Tł.
 • Tytuł : Andrzeia Frycza Modrzewskiego, O poprawie Rzeczypospolitey Księgi Cżwore [...] : Do świętey pamięci Monarchy Zygmunta Augusta króla Polskiego etc. do Senatu., do Stanu rycerskiego, y wobec do wszech ludźi Sarmatskich, ięzykiem Łacińskim napisane: a teraz nakładem Wielmożnargo Pana Mikołaia Olechnowicża Monwida Dorohostayskiego [...] / przez Cypriana Bazilika z Łacińskiego na Polskie przetlumacżone y na wielu mieyscach [...] obiaśnione.
 • Adres wydawniczy: Drukowano w Łosku w Drukarni Wielmożnego Pana [...] Jana Kiszki [...] przez Jana Karcana z Wieliczki 1577
 • Miejsce wydania: Łosk
 • Wydawca/drukarz: Kiszka, Jan (ca 1547-1592) Karcan, Jan (?-ca 1611)
 • Opis fizyczny : [6], 144 k., sygn.: [podwójny znak akapitu]1-6, A-Z6, a1-6 6°
 • Oprawa: Skóra brązowa, wyciski ślepe (redełko, plakiety), superekslib.: "Z G S O", resztki wiązań, 1580
 • Grafika: herb Leliwa 16x11 cm k. tyt.v drzew.
 • Proweniencja :
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "Z[ygmunt] G[órski] S[tarosta] O[strowski]", herb czórdzielny Zygmunta Górskiego starosty -[supereksl.] Ostrowskiego: Nałęcz, Oksza, Korab, Lis, nad nim ww. inic., 1580
  • "No 402" - [rkps]
 • Mecenas:
  • Dorohostajski, Mikołaj (ca 1530-1597)
  • Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572)
  • Dorohostajski, Mikołaj (ca 1530-1597)
 • Hasła przedmiotowe:
  • Polityka etyka 16 w.
  • Publicystyka polska 16 w.
 • Uwagi:
  • Na k. tyt. herb Leliwa
  • Na oprawie wyciśniety herb czwórdzielny: Nałęcz, Oksza, Korab, Lis; oraz radełko ze scenami z Nowego Testamentu: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, chrzest Jezusa, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie
  • mylna numeracja kart: k. 38 myln. oznacz. jako 29, k. 14 myln. ozncz. jako k.16, k. 41 myln. oznacz. jako k. 39, myln. zmieniona kolejność numeracji k. 64 przed k. 63.
  • Zachowana fiszka prof. A. Gryczowej z adnotacją: "prof. A. Gryczowa. B. Kórn. F.4190".
  • Oprawę wykonał Melchior Nering introligator na zamówienie Zygmunta Górskiego
  • Myln. numeracja składek, zamieniona klejność L3 z L4.
  • Adnotacja ołówkiem na k. tyt.: "No 402", prawdopodobnie dawna sygnatura.
  • Na oprawie wyciśnięty tytuł pracy: "O poprawie Rzeczypospolitej", superexlibris: "Z G S O".
 • Katalogi :
  • Katalog T. Działyńskiego 1825
  • K.Oss. 1599
  • Gryczowa, Kartka z dziejów reformacji 112, przyp. 19
  • PK. 942
  • W. 352
  • E. XXII,491
 • Opracowania : Mocarski, Książka w Toruniu (por.)

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Modrzewski, Andrzej Frycz $d (ca 1503-1572)
 • 245 $a Andrzeia Frycza Modrzewskiego, O poprawie Rzeczypospolitey Księgi Cżwore [...] : $b Do świętey pamięci Monarchy Zygmunta Augusta króla Polskiego etc. do Senatu., do Stanu rycerskiego, y wobec do wszech ludźi Sarmatskich, ięzykiem Łacińskim napisane: a teraz nakładem Wielmożnargo Pana Mikołaia Olechnowicża Monwida Dorohostayskiego [...] / $c przez Cypriana Bazilika z Łacińskiego na Polskie przetlumacżone y na wielu mieyscach [...] obiaśnione.
 • 260 $a Drukowano w Łosku $b w Drukarni Wielmożnego Pana [...] Jana Kiszki [...] przez Jana Karcana z Wieliczki $c 1577 $k Polska $m Łosk $w Kiszka, Jan (ca 1547-1592) $w Karcan, Jan (?-ca 1611)
 • 300 $a [6], 144 k., sygn.: [podwójny znak akapitu]1-6, A-Z6, a1-6 $c
 • 340 $e Skóra brązowa, wyciski ślepe (redełko, plakiety), superekslib.: "Z G S O", resztki wiązań, 1580
 • 500 $a Na k. tyt. herb Leliwa
 • 500 $a Na oprawie wyciśniety herb czwórdzielny: Nałęcz, Oksza, Korab, Lis; oraz radełko ze scenami z Nowego Testamentu: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, chrzest Jezusa, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie
 • 500 $a mylna numeracja kart: k. 38 myln. oznacz. jako 29, k. 14 myln. ozncz. jako k.16, k. 41 myln. oznacz. jako k. 39, myln. zmieniona kolejność numeracji k. 64 przed k. 63.
 • 500 $a Zachowana fiszka prof. A. Gryczowej z adnotacją: "prof. A. Gryczowa. B. Kórn. F.4190".
 • 500 $a Oprawę wykonał Melchior Nering introligator na zamówienie Zygmunta Górskiego
 • 500 $a Myln. numeracja składek, zamieniona klejność L3 z L4.
 • 500 $a Adnotacja ołówkiem na k. tyt.: "No 402", prawdopodobnie dawna sygnatura.
 • 500 $a Na oprawie wyciśnięty tytuł pracy: "O poprawie Rzeczypospolitej", superexlibris: "Z G S O".
 • 510 $a Katalog T. Działyńskiego 1825
 • 510 $a K.Oss. $c 1599
 • 510 $a Gryczowa, Kartka z dziejów reformacji $c 112, przyp. 19
 • 510 $a PK. $c 942
 • 510 $a W. $c 352
 • 510 $a E. $c XXII,491
 • 530 $d Mf 3949
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Dział. T. 196, Nr szafy 2 $w Działyński Tytus
 • 561 $a "Z[ygmunt] G[órski] S[tarosta] O[strowski]", herb czórdzielny Zygmunta Górskiego starosty -[supereksl.] Ostrowskiego: Nałęcz, Oksza, Korab, Lis, nad nim ww. inic., 1580 $r 1580 $w herb |Oksza $w Górski Zygmunt $w herb |Nałęcz $w herb |Korab $w herb |Lis
 • 561 $a "No 402" - [rkps] $w No 402
 • 581 $a Mocarski, Książka w Toruniu (por.)
 • 650 $a Polityka $x etyka $y 16 w.
 • 650 $a Publicystyka polska $y 16 w.
 • 700 $a Justinanus, Johanes $d (1501-1557)
 • 700 $a Oporinus, Johann $d (1507-1568)
 • 700 $a Schilling, Daniel $d (?-1563)
 • 700 $a Bazylik, Cyprian $d (ca 1535-ca 1600). $e Tł.
 • 765 $t Commentariorum de republica emendanda libri quinque.
 • 852 $j Cim.F.4190 $q Def.
 • 900 $c herb |Leliwa $f 16x11 cm $k k. tyt.v $m drzew.
 • 910 $a Dorohostajski, Mikołaj (ca 1530-1597) $n Modrzewski, Andrzej Frycz (ca 1503-1572)
 • 910 $a Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572) $n Modrzewski, Andrzej Frycz (ca 1503-1572)
 • 910 $a Dorohostajski, Mikołaj (ca 1530-1597) $n Stryjkowski, Maciej (ca 1547-ca 1593)
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a AL $d 19.09.01