Postylla aneb Kazanij Ewangelitska / na neděle a swatky celeho roku [...] wydana skrze Jakuba Wugka [...] w polske řeči / a nyni zase na cžesko přeložena MDXCII. [Tłum.:] (Ondřej Modestin).

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.Qu.2935
 • Kopie: Mf 4381
 • Autor: Wujek, Jakub (1541-1597)
 • Współautor: Modestin, Ondřej (1558-1602). Tł.
 • Tytuł : Postylla aneb Kazanij Ewangelitska / na neděle a swatky celeho roku [...] wydana skrze Jakuba Wugka [...] w polske řeči / a nyni zase na cžesko přeložena MDXCII. [Tłum.:] (Ondřej Modestin). T. 1, Cz. 2, [...] Kazanij na Ewangelia dni Swatečnjch: Blahoslawene Panny Marye, Swatych Apostolůw, Mućedlnijt~w a Myznawać~6w, że Ktera obećegne id S. Onřege Apostola, aż do Swateho Jana řtijtele, w Cyrkwi Swiate Wssobecnee se ćatau a neb każij.
 • Adres wydawniczy: [Litomyssl Andres Graudenc 1592
 • Miejsce wydania: Litomysl
 • Wydawca/drukarz: Graudenc, Andres (?-1618)
 • Opis fizyczny : LXXI k. i.e. [LXX] k., sygn.: A-R4, S1-2 4°
 • Oprawa: Deski, skóra biała, wyciski ślepe (radełko, plakieta), zapięcia, szyldzik, 16/17 w.
 • Grafika:
  • Tomasz św. apostoł 13x10 cm k. XVIII drzew.
  • Andrzej św. apostoł 14x10 cm k. I drzew
  • Mikołaj św. 7x8,5 cm k. VIv drzew.
  • Anna i Joachim z Maryją i Jezusem 9,5x9 cm k. XIII drzew.
  • Szczepan św. 8,5x10 cm k. XXIII drzew.
  • Jan św. apostoł 8x9,5 cm k. XXVIII drzew.
  • Rzęź niewiniątek 7,5x8,5 cm k. XXXIII drzew.
  • Ofiarowanie Jezusa w świątyni 8x9,5 cm k. XXXVIIIv drzew.
  • Mateusz św. apostoł 8x9,5 cm k. XLIIIv drzew.
  • Zwiastowanie Maryi Pannie 7,5x8 cm k. XLVIII drzew.
  • Wojciech św. 10,5x9 cm k. LIIIV drzew.
  • Filip i Jakub apostołowie 7x10 cm k. LX drzew.
  • Wąż miedziany uzdrawia Izrael 6,5x8 cm k. LXIIII drzew.
 • Proweniencja :
  • "Ex libris Vincentii Vorini decani e[..]is" - [rkps 16 w.]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "V. P" - [rkps]
  • "Z. Zaborzyczka P. Bar grossos 20" - [rkps]
  • "Ex libris Joa[nnis] Hyacinti Bidgostiensis amoris ergo donatus a Vincentio Udurio canonico Brunae in Monte S. Petri et adhuc vicarium et sacristianum egi anno 1609" - [rkps]
  • "Ex libris Joannis Jacinti Bidgostiensis" - [rkps 17 w.]
  • "Sum Adami Vorini Ugerdensis 1595" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Pawłowski, Stanisław biskup ołomuniecki (?-1598)
  • Kazania czeskie 16 w.
 • Uwagi:
  • Na wyklejce łacińskie notatki piórem.
  • Karta tytułowa w ozdobnej bordiurze.
  • Mylna numeracja k.: zamiast XLIIII k. jest IIII k.; nie wibito k. LXIX .
  • Na oprawie plakieta ze sceną ukrzyżowania Jezusa, z Marią i św. Janem pod krzyżem z napisem w dużej mierze zatartym: "Hoc est [..]et S[.]evsin" oraz na odwrociu scena chrztu Jezusa w Jordanie z opisem: :Qvis credideritit', a także radełkowanie z postaciami alegorycznymi: Caritas, Fide, Spes(?) i głowami meżów.
 • Katalogi :
  • E. XXXIII,398
  • K.Oss. 2705
  • PK. 1607
  • W. 2907
 • Adligat: Cz. 1-2 adl.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Wujek, Jakub $d (1541-1597)
 • 245 $a Postylla aneb |Kazanij Ewangelitska / na neděle a swatky celeho roku [...] wydana skrze Jakuba Wugka [...] w polske řeči / a nyni zase na cžesko přeložena MDXCII. [Tłum.:] (Ondřej Modestin). $n T. 1, Cz. 2, $p [...] Kazanij na Ewangelia dni Swatečnjch: Blahoslawene Panny Marye, Swatych Apostolůw, Mućedlnijt~w a Myznawać~6w, że Ktera obećegne id S. Onřege Apostola, aż do Swateho Jana řtijtele, w Cyrkwi Swiate Wssobecnee se ćatau a neb każij.
 • 260 $a [Litomyssl $b Andres Graudenc $c 1592 $k Bohemia] $m Litomysl $w Graudenc, Andres (?-1618)
 • 300 $a LXXI k. i.e. [LXX] k., sygn.: A-R4, S1-2 $c
 • 340 $e Deski, skóra biała, wyciski ślepe (radełko, plakieta), zapięcia, szyldzik, 16/17 w.
 • 500 $a Na wyklejce łacińskie notatki piórem.
 • 500 $a Karta tytułowa w ozdobnej bordiurze.
 • 500 $a Mylna numeracja k.: zamiast XLIIII k. jest IIII k.; nie wibito k. LXIX .
 • 500 $a Na oprawie plakieta ze sceną ukrzyżowania Jezusa, z Marią i św. Janem pod krzyżem z napisem w dużej mierze zatartym: "Hoc est [..]et S[.]evsin" oraz na odwrociu scena chrztu Jezusa w Jordanie z opisem: :Qvis credideritit', a także radełkowanie z postaciami alegorycznymi: Caritas, Fide, Spes(?) i głowami meżów.
 • 510 $a E. $c XXXIII,398
 • 510 $a K.Oss. $c 2705
 • 510 $a PK. $c 1607
 • 510 $a W. $c 2907
 • 530 $d Mf 4381
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Czeski
 • 561 $a "Ex libris Vincentii Vorini decani e[..]is" - [rkps 16 w.] $r 16 w. $w Vorinus Vincentius
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d Kielis. $w Działyński Tytus
 • 561 $a "V. P" - [rkps] $w V. |P.
 • 561 $a "Z. Zaborzyczka P. Bar grossos 20" - [rkps] $w Zaborzycka Z.
 • 561 $a "Ex libris Joa[nnis] Hyacinti Bidgostiensis amoris ergo donatus a Vincentio Udurio canonico Brunae in Monte S. Petri et adhuc vicarium et sacristianum egi anno 1609" - [rkps] $r 1609 $w Udurius Vincentius $w Jan Jacek z Bydgoszczy
 • 561 $a "Ex libris Joannis Jacinti Bidgostiensis" - [rkps 17 w.] $w Jan Jacek z Bydgoszczy
 • 561 $a "Sum Adami Vorini Ugerdensis 1595" - [rkps] $r 1595 $w Vorinus Adam
 • 600 $a Pawłowski, Stanisław $c biskup ołomuniecki $d (?-1598)
 • 650 $a Kazania czeskie $y 16 w.
 • 700 $a Modestin, Ondřej $d (1558-1602). $e Tł.
 • 852 $j Cim.Qu.2935
 • 900 $c Tomasz św. apostoł $f 13x10 cm $k k. XVIII $m drzew.
 • 900 $c Andrzej św. apostoł $f 14x10 cm $k k. I $m drzew
 • 900 $c Mikołaj św. $f 7x8,5 cm $k k. VIv $m drzew.
 • 900 $c Anna i Joachim z Maryją i Jezusem $f 9,5x9 cm $k k. XIII $m drzew.
 • 900 $c Szczepan św. $f 8,5x10 cm $k k. XXIII $m drzew.
 • 900 $c Jan św. apostoł $f 8x9,5 cm $k k. XXVIII $m drzew.
 • 900 $c Rzęź niewiniątek $f 7,5x8,5 cm $k k. XXXIII $m drzew.
 • 900 $c Ofiarowanie Jezusa w świątyni $f 8x9,5 cm $k k. XXXVIIIv $m drzew.
 • 900 $c Mateusz św. apostoł $f 8x9,5 cm $k k. XLIIIv $m drzew.
 • 900 $c Zwiastowanie Maryi Pannie $f 7,5x8 cm $k k. XLVIII $m drzew.
 • 900 $c Wojciech św. $f 10,5x9 cm $k k. LIIIV $m drzew.
 • 900 $c Filip i Jakub apostołowie $f 7x10 cm $k k. LX $m drzew.
 • 900 $c Wąż miedziany uzdrawia Izrael $f 6,5x8 cm $k k. LXIIII $m drzew.
 • 960 $a Cz. 1-2 adl.
 • 990 $a Bohemicum 16 w.
 • 990 $a Polonicum 16 w.
 • 999 $a AL $d 19.09.01