Przywileie, y Constitucie Seymu Walnego Koronaciey Krolewskiey 1588 [rz.].

Library catalog
Starodruki
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura : Cim.F.4177
 • Kopie: Mf 4085
 • Tytuł : Przywileie, y Constitucie Seymu Walnego Koronaciey Krolewskiey 1588 [rz.]. [Cz. 1]
 • Wydanie : [War.A. I.] wg określ. Cyt.
 • Adres wydawniczy: w Krakowie z Drukarnie Łazarzowey 1588 [rz.]
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Wydawca/drukarz: Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski) Januszowski, Jan (1550-1613)
 • Opis fizyczny : 75, [3], 20 s., [24] k., sygn.: A1-6, B-I4, A1-4, B1-6 4°
 • Oprawa: Pergamin, tłok z superekslib. złocony, C Z N P, napis: Constitutiones Regni 1588, barwione obcięcia kart, ślady po wiązaniach, 17 w.
 • Grafika:
  • Orzeł Biały (herb) Herby terytorialne Putta 13,5x12,5 cm k. tyt. drzew.
  • Winiety Ornament floralny Herb Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632) 13,5x3 cm s. 3, 21 drzew.
  • Apollo (rel.) Inicjały (edyt.) Ornament floralny 4,5x4,5 cm s. 3 drzew.
 • Proweniencja :
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • "C. Z. N. P. 1588" - [supereksl. Cypriana Zabłockiego h. Gozdawa]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Prawodawstwo historia 16 w. Polska
  • Prawo historia 16 w. Polska
  • Koronacja 16 w. Polska
  • Konstytucja historia 16 w. Polska
 • Katalogi :
  • E. XX,39 [odmien.]
  • W. 534
  • PK. 298
  • Cyt. 126
 • Adligat: Adl. Cim.F. 4170-4177

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Konstytucje 1588
 • 245 a Przywileie, y Constitucie Seymu Walnego Koronaciey Krolewskiey 1588 [rz.]. n [Cz. 1]
 • 250 a [War.A. I.] wg określ. Cyt.
 • 260 a w Krakowie b z Drukarnie Łazarzowey c 1588 [rz.] k Polska m Kraków w Drukarnia Łazarzowa (Jan Januszowski) w Januszowski, Jan (1550-1613)
 • 300 a 75, [3], 20 s., [24] k., sygn.: A1-6, B-I4, A1-4, B1-6 c
 • 340 e Pergamin, tłok z superekslib. złocony, C Z N P, napis: Constitutiones Regni 1588, barwione obcięcia kart, ślady po wiązaniach, 17 w.
 • 504 a Uniwersał poborowy, Roku 1588 [słow.]. Zygmunt III [słow.], z Bozey Laski Krol Polski: y przyszly Szwedski, Wielkie książę Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmódskie, Kiiowskie, Wolynskie, Podlaskie, Inflantskie, [et]c. [et]c. s. 20.
 • 506 a Indeks s. [3]
 • 510 a E. c XX,39 [odmien.]
 • 510 a W. c 534
 • 510 a PK. c 298
 • 510 a Cyt. c 126
 • 530 d Mf 4085
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kielis. w Działyński, Tytus
 • 561 a "C. Z. N. P. 1588" - [supereksl. Cypriana Zabłockiego h. Gozdawa] r 1588 w Herb |Gozdawa w C. |Z. N. P. w Zabłocki, Cyprian dominikanin
 • 600 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; 1566-1632)
 • 650 a Prawodawstwo x historia y 16 w. z Polska
 • 650 a Prawo x historia y 16 w. z Polska
 • 650 a Koronacja y 16 w. z Polska
 • 650 a Konstytucja x historia y 16 w. z Polska
 • 740 a Uniwersał poborowy, Roku 1588 [słow.]. Zygmunt III [słow.], z Bozey Laski Krol Polski: y przyszly Szwedski, Wielkie książę Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmódskie, Kiiowskie, Wolynskie, Podlaskie, Inflantskie, [et]c. [et]c.
 • 852 j Cim.F.4177
 • 900 c Orzeł Biały (herb) c Herby terytorialne c Putta f 13,5x12,5 cm k k. tyt. m drzew.
 • 900 c Winiety c Ornament floralny c Herb |Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632) f 13,5x3 cm k s. 3, 21 m drzew.
 • 900 c Apollo (rel.) c Inicjały (edyt.) c Ornament floralny f 4,5x4,5 cm k s. 3 m drzew.
 • 960 a Adl. Cim.F. 4170-4177
 • 990 a Polonicum 16 w.
 • 999 a AM d 19.09.01